Tematik Alanlar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.
[{"id":"veriPortali1_97_1","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Y&ouml;neticiler","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali10_19","title":"Cinsiyete g&ouml;re Din hizmetlerini y&ouml;netenlerin sayısı - DİB Başkan","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_1","title":"Cinsiyete ve uyruğa g&ouml;re ceza yargılamasında yer alan su&ccedil;tan zarar g&ouml;renler ve m&uuml;ştekilerin sayısı (Toplam)","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_189bOsiicf","title":"Cinsiyete g&ouml;re adli yargıda g&ouml;rev yapan Cumhuriyet Savcısı sayısı","parent":"veriPortali15_18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_Id1zmtPg","title":"Odaya Kapatma","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_vi4o3qT8_MlBkWgUg","title":"Ana endeks skoru ve sıralama","parent":"veriPortali24_vi4o3qT8","report":{"cols":["Şehir","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_B3i7J612.a3mnLqAX","title":"Cinsiyete g&ouml;re medyan gelirin %50 d&uuml;zeyinin altında yaşayanların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.B3i7J612","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Y5a3HegK.yFM0TCJs","title":"Kent Konseyi olan illerin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Y5a3HegK","report":{"cols":["Yıl","Sayı","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_26_xtCpyVZ0","title":"Sendikalaşmanın Kadın-Erkek Dağılımı","parent":"veriPortali1_26","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Ay"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali19_1_1","title":"Endeks puanı ve sıralama","parent":"veriPortali19_1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali12_1","title":"İnsan ticareti mağduru olarak tespit edilenlerin sayısı","parent":"veriPortali12","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_7_1","title":"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi - Skor","parent":"veriPortali19_7","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali19_7_1.1","title":"Anne &ouml;l&uuml;m oranı (100.000 Canlı Doğum Başına)","parent":"veriPortali19_7.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Anne Ölüm Oranı (100.000 Canlı Doğum Başına)"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali24_1_6.1","title":"Tapu Sahipliği","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali14_13_6","title":"Cinsiyete g&ouml;re Teknisyen ve eşdeğeri Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_HNusDJAA","title":"&Ccedil;ocuklarla ilgilenme","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_J2Py8tJc","title":"Yemek yapma","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_LrpcLqSC","title":"OECD &Uuml;lkeleri Endeks Skor ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.Ms1XcaTG","title":"Cinsiyete g&ouml;re; ilkokul ve ortaokul sonunda, matematikte alt d&uuml;zey ve &uuml;zeri yeterliliğe sahip &ccedil;ocukların oranı Cinsiyete g&ouml;re; ilkokul ve ortaokul sonunda, matematikte alt d&uuml;zey ve &uuml;zeri yeterliliğe sahip &ccedil;ocukların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Tamamlanmış Eğitim Düzeyi","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_3_3.xYBX41Zb","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - Katılım","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali13_1","title":"CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın &ndash; Erkek Eşitliği Şartına İmzacı Belediyelerin Sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_1","title":"20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından &ouml;nce evlenen kadınların oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_17_1","title":"Eğitim d&uuml;zeylerine g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların dağılımı- Okur Yazar olmayanların oranı","parent":"veriPortali17_17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_5.1","title":"Okuma Yazma Bilme Oranı","parent":"veriPortali24_1.5","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_4_5.1","title":"Cinsiyete g&ouml;re GSNI 1 (En az bir &ouml;n yargıya sahip olanlar)","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali8_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re yazılı medyada &ccedil;alışanların dağılımı - Yayın b&ouml;l&uuml;m&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_yJvword1.XiZQ1F7L","title":"Toplam istihdamdaki kayıt dışı istihdamın sekt&ouml;r ve cinsiyete g&ouml;re oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.yJvword1","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sektör","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_6_1.1","title":"İnsani Gelişme Endeksi","parent":"veriPortali19_6.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali5_17_1","title":"ASHB&#39;ye bağlı Kadın Konukevi sayısı","parent":"veriPortali5_17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.Zp4CiIgM","title":"Yoksulluk riski olan &ccedil;alışan n&uuml;fus oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_B3i7J612.KL73bUcf","title":"T&uuml;rkiye&#39;ye uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.B3i7J612","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re tarımda istihdam edilenlerin sayısı ve istihdam oranı","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_Nyo002gW","title":"Cinsiyete g&ouml;re yaşlı n&uuml;fusun (65+) i&ccedil;erisinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki n&uuml;fusun dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_1","title":"Ana Endeks Skoru ve Sıralama","parent":"veriPortali24_1","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_31","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15744nUc4UAZX6r1SY","title":"Cinsiyete g&ouml;re idari yargıda g&ouml;rev yapan h&acirc;kim sayısı","parent":"veriPortali15744nUc4U","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb","title":"Babaların &ccedil;ocuk bakımına ayırdıkları s&uuml;re (oyun oynama, eğitimi ile ilgilenme, beslenme ve diğer ihtiya&ccedil;ları ile ilgilenme ayrımında) - &Ccedil;ocuklarla ilgilenme","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Babaların çocuk bakımına katkısı","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_2.1","title":"Belediye meclisi &uuml;ye sayısı","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_6_1","title":"Endeks Puanı, Gruplama, İGE Sıralama","parent":"veriPortali19_6","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Grup","İGE Sıralama"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.ya2r5syK","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Konut","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Crio58YU.soA72mVn","title":"5 yaş altı &ccedil;ocuklar arasında -2 standart sapmaya g&ouml;re k&ouml;t&uuml; beslenmenin (aşırı zayıflık) yaygınlığı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Crio58YU","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Y5a3HegK.BzPJRoRf","title":"Son 12 ay i&ccedil;inde fiziksel ya da cinsel taciz mağduru kişilerin sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Y5a3HegK","report":{"cols":["Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Y5a3HegK.gKjQrwr5","title":"Kent Konseyi olan il&ccedil;erin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Y5a3HegK","report":{"cols":["Yıl","Sayı","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_1_1.gsnjL9hz","title":"Ekonomik Katılım ve Fırsatlar","parent":"veriPortali19_1.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl ","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.NEjiUBmx","title":"Son 12 ay i&ccedil;inde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetine maruz kalan (15-59 yaş) kadınların şiddet t&uuml;r&uuml;, yaş grubu ve medeni duruma g&ouml;re oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Şiddet Türü","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali4_D9wdevnZ_UYHHAUKj","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zerinde t&uuml;t&uuml;n ve t&uuml;t&uuml;n mam&uuml;l&uuml; kullanma durumunun oranı-Her g&uuml;n kullanan","parent":"veriPortali4_D9wdevnZ","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_8Hzm3Uw0_XNldQjjz","title":"Kadın danışma - dayanışma merkezi sayısı","parent":"veriPortali24_8Hzm3Uw0","report":{"cols":["Şehir","Belediye","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali3_7","title":"Cinsiyete g&ouml;re ulusal parlamentoya se&ccedil;ilen temsilcilerin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_18","title":"15 yaş &uuml;zeri n&uuml;fusta okur-yazar olmayanların cinsiyete g&ouml;re dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_99_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - Bir yıl ve daha uzun işsiz olanların sayısı ve oranı","parent":"veriPortali1_99","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.1","title":"Doğuşta Beklenen Yaşam S&uuml;resi","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_1_1.Q3H9DGiQ","title":"Eğitim","parent":"veriPortali19_1.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Sıralama"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.OEQiOEjl","title":"Anne &ouml;l&uuml;m oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Yıl","Yüz Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_tCYyu10q.8eb4C0jp","title":"Son &uuml;&ccedil; ay i&ccedil;inde internet kullanan bireylerin oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.tCYyu10q","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_7G3m93TG.noHhHLko","title":"Cinsiyete g&ouml;re imalat sanayi istihdamının toplam istihdam i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.7G3m93TG","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.ZB3DSpVF","title":"Cinsiyete g&ouml;re 100 000 n&uuml;fus başına kasten adam &ouml;ld&uuml;rme mağdurlarının sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali24_8Hzm3Uw0_IIxeI9gr","title":"Gen&ccedil;lik merkezi sayısı","parent":"veriPortali24_8Hzm3Uw0","report":{"cols":["Şehir","Belediye","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_26_ZSBpzrV8","title":"Cinsiyete ve şehirlere g&ouml;re sendikalaşma oranı- İş&ccedil;i sendika &uuml;ye sayısı ve &uuml;yelik oranı","parent":"veriPortali1_26","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_1_9qDXZhdP","title":"gfsdgdfg","parent":"veriPortali19_1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali1_100_1","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı- Okur-yazar olmayanlar","content":"<div class=\"btgrid\">\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"col-md-6\">\r\n<div class=\"content\">\r\n<p><strong>Adresler:</strong></p>\r\n\r\n<p><strong>Proje Ofisi</strong>: Yıldızevler Mahallesi 721. Sokak, No: 4/9&nbsp; &Ccedil;ankaya/Ankara &ndash; T&uuml;rkiye</p>\r\n\r\n<p><strong>Dernek Ofisi:</strong> Turan G&uuml;neş Bulvarı No: 26/18 &Ccedil;ankaya/Ankara &ndash; T&uuml;rkiye</p>\r\n\r\n<p><strong>Telefon:</strong> +90 312 440 04 84</p>\r\n\r\n<p><strong>Faks:</strong> +90 312 440 04 85</p>\r\n\r\n<p><strong>e-posta:</strong> cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n\r\n<div class=\"col-md-6\">\r\n<div class=\"content\">\r\n<p><a href=\"http://www.google.com/maps/place/CEİD+-+Cinsiyet+Eşitliği+İzleme+Derneği/@39.877473,32.860262,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4a387d74b9375aec!8m2!3d39.877473!4d32.860262?hl=tr\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" border=\"0\" hspace=\"0\" src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAJeCAYAAABML2FtAAAgAElEQVR4XuydB3hj1bW2ly3ZktXcPZ7CNIbeewu9hBDKhJJACum9F3KTkNx789+bS3ohJKSHFAglJJQQCITeh96HYZhe3WT1Lv3PuzRn0GjkkSxLtsfem8ePB+ucXb69j876Vm3I5XI5Mc0gYBAwCBgEDAIGAYOAQcAgYBAwCIwDAg2GgIwDymYIg4BBwCBgEDAIGAQMAgYBg4BBQBEwBMQcBIOAQcAgYBAwCBgEDAIGAYOAQWDcEDAEZNygNgMZBAwCBgGDgEHAIGAQMAgYBAwChoCYM2AQMAgYBAwCBgGDgEHAIGAQMAiMGwKGgIwb1GYgg4BBwCBgEDAIGAQMAgYBg4BBwBAQcwYMAgYBg4BBwCBgEDAIGAQMAgaBcUPAEJBxg9oMZBAwCBgEDAIGAYOAQcAgYBAwCOyQgKTTaenr6zMoGQQMAgYBg4BBwCBgEDAIGAQMAgaBkgg0NzdLV1dXxejskICEQiG57777pLW1Tdra2yrudLJdmMtmpaGxcVJMK5vNSiKZFLvdLu6WFmloaCg5r2QyKeFoTJqbmqTJbhcpfVnVa4rHE9LY2Cget6vkHKLxhCQTCXE6HSPOserBJ/jGdDqje+DzesVu2/5cJJMpCUei4nQ2i81mq9lsc9mcJFIpaW6yi9OxLa7UA02mUhKLxRXvpib71nH5LJ3JSiad0T1ramoSR7Nd5zbS+SmcdCaTEdaUTKWFf3OfnR+7repzlclkdb4cy5YWp57R4rlkszmJRmOSTKfE5XRKQ2NlhxjFRzyREp/HvQ0OrEn3JhqVFqdTGov6Y22pVEb3lHPb2Ag+Nds+7Yi5xeIJ4Tnm2WwscX5qO+L49zaZvi/Hf/VmRIOAQcAgUDkCE/J9mRNJpdP6zi31LiyePTJEPJHUe3hv1fq9yHjIN8FgQI499tiKwauIgMybN18WLFxYcaeT7cJMOiU2e9OET4sNisTiKrh1tPlGFP7V8jTgl3gyKW1ez3ZC2FgXgvDoD4TE42qRrs62kkLs+o19Kqy2+jwq9E6lBrkbDkWku7tDfC7XdkuDBKzf1C9ed4u4XC01W3oqlZJQJCrtrT7xetzb4A4hHBoOCOQIgR6SYrU8AclIOpWRRCopuZyIo7lZ3C6nzg8ysaOGsMwXTyKRkng8LpBLyYk0N9vE4XDoF1IlLZvLSSqd0nlAZujX63ZLq8+thLq4RaIxGRj0S3Nzk7hdI5Ptbe7LiWLEPOfOmZUnSQWtf2hIwuGYtLf5xFZ0LjPZjKSSGZ0jJI2zW+naKlk/1/DsxBMJCYUjSgiVfBXsVaX9TObrMpm02Gzb7+dknrOZm0HAIGAQmAgEspm0NOo7uMbarh0sBuVeJBaTFodDWlu90liGUfCu9g8H9b3tdrfUZabIiy88/5whIMX7NlkISCKRVM262+OSjlZfSe06wubQcFB/Wj1uaWlx1PyZisXjEo7EpburXbzu7QVwCNDKNRvE63Gp4DjVGsJ8IBDWh3fGjM7tlseDtGb9Jt2ftlZvzR7WWCwhsWRSejrbpcX5xr5aXw6hcFQ87hbBjFnq+4SzwbV8ibCHmUxOmu128WzZJ4T1HVlECu8PhsISjceFLzIsBs32JmlqblIyY/WRy2X181Qqnf/JpCUHc8k1qPDf6vWIz+fejqAyDlaCgaFhgS2NhsQqFoFQfm96tt0b9mXVuo3ibG5W60ipjWFsSAIkMici7e0+7asSS1Gl55wxIHSKYTSu1iysZbUco9K51OM6Q0Dqgarp0yBgEJiKCEwEAUFRiXcB5AMvlnKN6weH/GKz21R5WY9mCMgIqE4GApJKpiQYjkizo1m6OtpG1MxCUPoH/OJsaRZPCe38WA8O2vNwOKJuMbNnzsi7dxU1fyAoA4PDSpKaHZVpx8c6r/G8HwFyOBhWQXXenN6SFp4NfX1qMWj3eWvihsWYuNRhBevubFergNUgRFgKGM/nxZpQ3u0rm8sKZyoeT0o8lVLiwBcRVi2Ho7wwnHf5Sks0hrUB96yUYKHB2mXb4rqEkM18bXa7unxhTeC3vblZ/11sgWA9nC+sOQNDfslkc0piC6055faZeQwHwjK7t1vdqApbIBiS/sFhacey4djxlyjWGghfIpFQUtfa6itrKSo3t+LPwRArz3AwJI3SoNYo2xRwyTIEZLQnwVxvEDAITFcEJoKAxLa4U3V3tFf0fsX9anBwWK0f9XpHGQIySQkILivDgaA4nA7pQvgcwWWDQ9I3MIQYJ20+b100qhySYCiqAnBPd8d2pjuEqvWb+iSZTEtXR2td5jAZvqjC4ai6Is2Z2aMCe3EbDoVkcDAgbT63WiTG2sA1GourK1VPZ8c2BETJSSSqFgMEe1eLU2MLGvivjFXXcs/CmhGNJtSagXWgDYG7AiKTJw05yWSzkk6llTxg2m2URnG6HHpmm202JSblXPHylo+k9A0OSkOuQa1rTc2jc+UJQQxzIrN6u7YhfvS9sW9ACVdnh08aG8q7BVrrCgbCOo/O9jbFvZaWCggXFsOhoWG1bnncuM+VJ4BjPU/1vN8QkHqia/o2CBgEphIC401ALFmC93tnR3tFHhqhcEwC4ZC+k8u5a1W7N4aATDICoq4aWD5CEWl2NktXe1tJYZdpI8QMDAXU993rddfcd92CBg0zlpiu9lbxejzbIUZw9sbNA+JowrXHXe1ZnPT3EQw+HAhJT1e7+ErgkMxkZK26odXODS6RTKnGnPgFvggKBWEe3uFQWCBG2VxGmmx2jWPIB4znhf8dCc7ZTFaGgiG1SnS2tao2vhx5qeUm4ToViURlyB9U8oTr3mhjIxSDYFjvxUpU2Ii72NQ/JA6bXTze8ibnwnstSwUxIh63W5M/ELNSS3wgIrhkhSMRJX5qIaowSUAt96EWfRkCUgsUTR8GAYPAdEBgvAmIvmujMZXf8DCopG0eGNS4T5Sb9WqGgEwmApITIeYjEsPa4JCO9lZxFLjdFE4VP3uEl0AwrDEfzgpcaKo5RJZvPiSkp6uz5HyYR/9Q3v2qUg16NXOZ6HvAAnce4hM620tbetas26iCKi48tdCa88URjsQ0dkHdsIqCv/PxHSnN9AQRhLDwUHMDsR4I9PwUWyIgHwRuE6fR3dWhwem1mG+le6QxNcGwhMJhjSXhSw5f09E24jZI0tDd2aGYW4294lwSpN/u81XVt5VlDGytPSV7SC1xYgye+VAkonthJ9uZxvOMX3DiaDEvdb0hILVA0fRhEDAITAcExpuAEM9BjCUJhCpJsoJ3w7qNm8TTgjfH6DwSRrN/hoDUgICgycSRnf8Q7FKZjAqBCIcIgvYmmzjs+fSbIwkWKuwkSBcaU4sHMR870gYTTDTgHxa7za7CYzlXl9Ecim2IzhZXH+I+ELqLU8yyxsGhgERjMSVMU73hFkeq1pkzukpi3j8wJPFkQnxeT0UuP5XgBbGAhBCrAcal9przo65VW9IF43YUSyT0PHLuLDJiEURcu6KxhPR0tqnVqhKBl/5plVxbuC5rbsRY6PwSSQ1mJ94C4lzt+eXsQaKYVm9PlzQVEBg+gywmU0kNfB/tnAvnz7OMqyOkiT3AwlXLVMuMRd9Yg3j+bQ0N4nQ66+Z3W8mZG+01hoCMFjFzvUHAIDBdERhvAhJPpiSbyagSsxJZMRCOiN8fkPY2smWVd12udh8NAamCgCBIsZm4Z5BViMBkBL10FtKRE2JKNcXalo3LZamlkFPmiT85wvw2QT1YPpJJNZERO7AjywfTRRgiABnBjiDielodEBjRzuJyhOa/WJAj6Hhz/6DYG+3idtfPVFftAa/1fRAtBPc5s3q3EXitcXBVG/IHpFUDw2ujObCC0RHcuzvaxD1CHZZtiOPWNLp5IpJKpjULE+5WfAHxb0gSqZ1LCecZYjzS+RogmXQ2n9JXLSuSP8dbLCsjCeLcx9lhnCQ/SVLxpjVuBLsuPqWO5rFlgspnlYooISheB89I/6BfLXaF2cOqPQ+aTjiV0jTX9sZGrQdDv2MhNsVzYZ9xGyPhAzVN6L/W8SfVrr/cfYaAlEPIfG4QMAgYBPIIjDcBIQW8q6WlpAxX6j20cVM/msaK3bWq3VdDQCogIKq5JaVoOiWJRFqyWywdqtkVUpLaNG2n3dGkvyEXGoCLG8WWYF000riEEEeAEOhw4HbSov9GOOQzZ4tTyceOMgBRNG1jX59k01lNp1ZP8gE0VgwCzLmUL6DWbRgaVs1wYZamag/kZL8vnUlruuPe7q6S6YbR6vcNDqlWv5ap69DoBzXYOiu93Z2qIa+k5a0P1KKgDgfxJFG1prCXXR3t250ftRwMDUk8QTarrOTJNidexN7QILkGgs9Fzzjkw6n1Opya5YqByCAViyZ0LMgGPw0NOSXdBFqrO1hDw5b4FCyClayi9DX54Pe49HR1bHc2yTIVCIQ0NqpU1rZqRwUfLFwQnFaPTzOQFRc3rLZv6z4wwxriDwTyFk63q2T2sLGOU8v7DQGpJZqmL4OAQWAqIzDeBGTQPywzujq1BlW5hqJt7YY+TWrU1DR6t+hy/Rd+PukIiOXmMZpF1OpaxkbgQvBKpZKSSFPILS1pUuygtW0ksw/1DGzS0twkzhaHaikr1XRbmQhIDYoAQ8pRR1OTpFMpcbQ4RNOjjRDzwRrJMqXkI5PTWhP1Jh+kU4U5o+Wl/gcBzoWN9aDtR6BF41+ND3+t9m68+snX3wiJj7osHW3bDYvg3dc/pOeGGhkIv/laG3nXpQYCw7fcNVrtOWNTiwQS2+ptEY8nXzQvH2xeuTA/kisVgi/7GQiFVcsPsdYYEtLo2t6oWq4uSfGkJFIJSafzz4yynC3uWVQv537OMu6EtSQAFuD5LGAxobA5WeIKn0FNzjDoVwsMBKQSk/Nozw9f0gT/84Xeql/U21d1H22fxdcTE4JLH/SPqvDlaraMdbyx3F8tARntMzCWOZp7DQIGAYPAZEBgPAkI3jVku5zV212RzBiKxGRwYEg6O7eXb2qN3aQhIPliZW8sr5CI1JuUAEJqi7sIwktOQzcyYrdTuyAvfBHHoa5TBPaWqSJdbpPU1SKZVB94isMhIHW0jRxwTn8EEMFiqaSMy8loswWVm1Opz3Etgyy53C2aJalYkLOqr7MeMitMF2GC4GnWOmtmz3bp7MCCuAT2K09e8255CMqwEO7Lk9i8lUwtCVtqaChB2fIz0n6xJ7hiQWAZC6EUNyOrsB1WiWoEbp037mPDQe0vX/m0vHlCXbS2uCBCsiDpOgdb+XurOZPWPYzJfCmoWJx+mvgWCAgWKLXa1WkqGtiXiGuRRasAZzXY7wgHxgiGw/pdYbc36j7Xeoyx7IN1b/6FWt7lsPA7YqR/12I+pg+DgEHAIDBZERhPAjI8HJJmp0OLGZfzOEAOGPQHNCFKYVKXeuE4KQiIRTCsYFXrN4uuNfmw+kObjDBPwHgymcxXd95S8RGtZoNkxenMZzIqJxRWuznMRX3iczIiM837hSfFPxxQgZaA4fEgH6yJcXEFIQUs8QKFAoNlzekf8qvbWa394avFdDzuyxdlzEjvjC61YBW2vFvelqQEWwLDuRayRnplCIkK7bg3WS5KuTwpIVjcIiQQFCwJBICpK5+ewzdG4rwinHJ2cQuzgs1xzWIvEL7zZCR/U7lq5xBhrB9c53a5lEBUQkDGA+/iMcAYEkYGLLQ0uDJa6wNT3K9wadSaIlpfo36z1CxkWtwxoRZRlAPEcdUqb7r1XUjQfigUlmxGtOAoypDJRPgrLdxqzdn6XZwqejKtqX6nxvRsEDAITGcExouAoKiDUMyc0S2ulm2L9JbCH9mEmF7kiMKkLvXaqwknIIXkg5c5L6T8y7XAIFJgGRkrEHlLi1VELSNp9VFv0LoJaH5xM+L/CcDF2jHRzSIgCFwQD3XDqJdKt2ixBPkiMOP+UYr0EB+C4IqrDS43dVM1T/QmbIdLStLprLhcPKSjOyPq5kcBPw3uBl/iLAoIy5axbJCPLVYSSIjlwqVEpGA+VuY1CA5nGU8o7iXAO59+N0+gd9RUoE/mrSr5WhT5goaTtbFm4qb4rel7CyySSozjcVUucC7rmcGjEB9csiCaTgeV35trbqVgXTyPWNYgN+xTuX0dz/2zvrt3OOaWI2WdLM4+uFkkpF6KnvHEwYxlEDAIGATKITBeBIR3OhlT586ZWdH7AkUanjYkNxoPS/uEEpDtyEdDg7S05IuRTaaXa7nDZD43CBgEDAIGgdEhgBUwFo1pwgKLbNOD+e4fHY7maoOAQWDnQmA8CAh6zXAkqkp1smdW0vz+oGbNxLV5PFSQE05ALBcDNLhOp0PdP8wLqJKjYq4xCBgEDAI7NwK8gIb8w2rFsqrAm+//nXtPzewNAgaBHSMwHgQEN20K/XZ2tqubfLnG9bhf4Qrucpa/vlx/lXw+YQRkm1iMLX7x+HIT42CaQcAgYBAwCEx9BHgPbO7r1yxmVgIF44o19ffdrNAgMJ0RGA8CglI/Gk/IjK6OijK1UoNqYHBYXC6HNNm3jW2t115NCgKi/uuplLjcLi3wZZpBwCBgEDAITH0EICAbNm7Kxx5tISGGgEz9fTcrNAhMZwTGg4BAPojl7Opoq6hWVSAUkkg4phkwxyP+g/2fUAKyNSBXKyUn1frR6vNN53Np1m4QMAgYBKYNArwD1q3foJnD8kkT8mmkjRvWtDkCZqEGgWmHQL0JSD6tflSLBFOnqtz3qZUti5peLieZI8cjAmSSEBDNIEPgi9cjba2t0+4wmgUbBAwCBoHpiAB+x2vWrtX4P1ImF7phTUc8zJoNAgaBqY9AvQkIGROj0bh0trdWVP2cVPJDwwF11SIb7Hi1CbeAaBHALQTECwFpqyxaf7wAMuMYBAwCBgGDQH0QIH3v6jUQEFJ9N+kL0FhA6oO16dUgYBCYHAjUm4CQip7aYF2d7RWVCoCsBEMRcTpJw28bN5AmDQFJJBICAWk3BGTcNt8MZBAwCBgEJhIBQ0AmEn0ztkHAIDARCNSTgOB+Rfpdp8Mhba2+svEfXB8MRyUWi2ldrfFyvwJ3Q0Am4vSZMQ0CBgGDgEFAi3KuWr1GLSDEgRgLiDkUBgGDwFRHoJ4EBKE+Gotr7Ifb1VIWSq73B4KSyeSkxenQosfj1SYNAYnH4+LzeY0FZLx23oxjEDAIGAQmGAFDQCZ4A8zwBgGDwLgjUE8CQjxHKp2RjjafNFcQz0Eh2P5BvzgdzZqNcDybISDjibYZyyBgEDAIGAS2ImAIiDkMBgGDwHRDoF4EJJcToZ6HrbFR2ttwv2osC20kEtMAdK/HLTZb+evLdjiKCwwBGQVY5lKDgEHAIGAQqB0ChoDUDkvTk0HAILBzIFAvAkIa3Vg8ofEfrV532XgO4j/6B4YlnUmLx91S9vpao2sISK0RNf0ZBAwCBgGDQEUIGAJSEUzmIoOAQWAKIVAvAkI9D+I/2lq9GlBerqUzGdmwqV9jP3DBGu9mCEiFiEciEXn55ZdlwYIF0tXVVeFd5jKDQO0QCAaD8vzzz8t+++0nraZeTu2ANT1NGAKGgEwY9GZgg4BBYIIQqBcBIZ4jkUhJN+l3m+xlVwdZ6Rv0S7vPU5G7VtkOR3mBISAVAAZIf//73+Wb3/ymnHrqqfLtb39bM7aYZhAYLwTS6bT85je/kW9961vy0Y9+VP7jP/5D6yaYZhDYmREwBGRn3j0zd4OAQaAaBOpFQEKRmNhtNiUglWSzGhwelkQ8qfEfE9EMAakQ9fvuu0/+8z//U975zneqADieuZIrnOI2l/Fix7+vXkW96JsxwKGSQKdq1jDe94xmTVYBTYr2kDoUHPgbrbCQD39LJpPicDgUJ/6fHyvdqLXGcvvF3G6++Wa59NJL5b/+67/kggsuqPgMQl4o9mkVehtvXM14BoGREDAExJwNg4BBYLohUA8CkpOc+IdD0tHq1Zp65Vomm5WNfQPiaG4WZwXZssr1V83nU5aAUNhwcHBQ/H6/CoBut1tdp6i0Xigwb9y4UTZt2lQSO67r7u6WGTNmSCAQkA0bNojX65VddtlFhT/+tn79eu3fai6XS91jOjo66mIlQZAcGBjQdfHvlpaW7dbFfO6//35ZsmSJLF68WPbee++KhdVKDhHCMO5oN910kxxxxBFy7LHHqoA93o09XrduneCaVKphpWKvfD5f2amxphUrVqila9ddd5WzzjpLSUKpxkPzj3/8Qz796U/L2WefLf/v//0/3Yc//vGPEgqF5N3vfrf09vbqrbfffrtcdNFF8oc//EGOPPJI+ec//ym33XabXHLJJXLYYYfpWeQc3XrrrRIOh+Wcc86RmTNnbjcs8+vr69OzyjmeNWtWxXv6ne98R/7nf/5H58mcjeWk7HEwF4wTAoaAjBPQZhiDgEFg0iBQDwKC+1UkGpNZM7pHlF0KAUil0hr/0drq0axZE9GmHAFBUENIu+OOO1RAfvTRR1Vg32233eTNb36zvP3tb5dDDjlEBUbaN77xDfnf//3fkthDJj7zmc/IV7/6Vfnb3/6mv+njF7/4hW4wGukvfelLsmrVqq33z58/Xw4//HAVJE855RQlMLWyliCA3nnnnToX1gXBmjdvno5z4YUXyjHHHKPzgpzgqoNAjLvYe9/73m208mM9aGjUr7nmGl37e97zHvna174mnZ2dY+126/3E2zz00ENCbZgTTzxxRAKxfPly+exnP6tCfak2d+5c3Sv2rJyVBkEIsoBr07777iu//vWvlWwODQ3JU089pYXSODeciVIEJBqNKtHo7++XX/7yl3L88cfrlDiLWCzWrFmjZAjCBPH4xCc+ocSWBvH53Oc+p+f0Bz/4gZK64vlCNn/0ox9pX9z7f//3fxWTPkNAanY0a95RJisSiok4m0SIASxVAyonIoMhkXWDOUmmRYQ/jNB4j8xoE9mlcxyrSY0BFUNAxgCeudUgYBDYKRGoBwEJR2Jia2iQnp7KZLFgKCKBULiibFn1AnnKERCE75///OcqQKJJRthDaER4f+CBB1QIRIh705vepMI6BOR73/ueCu9HH330NswRTTHCIH+/7rrrRiQgaNjPOOMM1SwjsD7xxBMqTH7wgx+Uj33sY2oNGWsbHh6WK664Qn7605/KnDlzdL6QqM2bN8s999yjWvHLL79c14UF5Omnn5ZXXnlFBWEC52tFglgHJO/111+XBx98UPbZZx856KCDaqpVh9Cdd955umcQrr322qskfBYBgYxh6YGMFTYsUWeeeaZaNMqtnzWtXbtWseSMQHy4Bxw/9alPKVkAez4byQKCZQMiwlkoTFSAlYx+IR+LFi3SveNsWnPCanLvvfcKFh3GLZXkwBCQsT5Bk+/+VFpkoz8n64Zy0uFpkLldDeIqYUgktzvk487nsvL0ii0kZITlEHd48n6Nct6RE6PRGi3KhoCMFjFzvUHAILCzI1BrAoL8MhwMS3urT7weV0XwrN/YL3Zbg7gqqJZeUYdVXDSlCAibgCD3yU9+Ul1U0MxjjcA9CGKCRQAhEuEWX3oEPQgIgjvafH4sy0ghlmj8//znP49IQBAo6QP3Ltxo0JhDapYuXSo//OEP1U2nnAZ+R3vHS/quu+6Sz3/+8+LxeLTvgw8+WF28ICa///3v5bLLLpNzzz1XfvKTn1TkclTFWRm3W0ZLQCBaYGBZHWo1Uc5TpQSkFiRzR/M2BKRWuzo5+sHysbo/J2sHcpJIizTZRGa0Nsj8npFJyOZATm5/OiuPvUb8Vel1GAIyOfbXzMIgYBAwCIyEQK0JCOl3sWjMnNFVUfYr5Il1uF953dI0gqv5eOxeIpmUV156Ud34K20NOSSzERraXAK2582bLwsWLhyxT7rgxwrmxd3G5/NKe1tbpfPY7jr6+vrXv65EA1eaD33oQ2r9oBUKk/wNIoJmncDyWhEQSwhFk33ttdeqpeW0005T1xliUKptxAh897vfVQsIvvwQrMJA5+eee07OP/981b5DVHAD+8tf/iJXXXWVfOELX1B3MLTvX/nKV9StCFch9giNPW5KF198sZx++ulbXXqY/y233KIubJAoLAiQtre85S1KbsAZ6wduQGjsGRui9dhjjykBOu6443SpuB8Rd/DII4/I7373OyVN9I3FAkKHcL/nnnvq/bhJsabf/va3ei2kAuKH9eZtb3ubxkwUu3lZFpBKCAhzBifGJTaGM3DCCSfI+9///q0xF1iuIHKsl3lzRsg8hQUDa9ns2bM1AQEWkeIYEKxfzBF3KtzeWCsNQnrjjTfK9ddfr7EqkESsKKwR1zn2B7ct7iEeiT0izW6xxaYUAVm5cqXO99lnn93uaGElYz482N///vdLxoBgPYO4cWYguZzVd7zjHXp+IMwQaeZF7AqWG84DY9Enlj3cC4mZ4e/sFXuIu1+hBYd5405HDAxxQ8Qjsd+cm7E8E9U+S5PhvmwuTz74UZeqLc3eKDKzvUEWzmgQR4kEZ3zrBqIif3koK8+sJMnE9qsxBGQy7LCZg0HAIGAQGBmBWhOQWDwp6XRGens6pbGxvPttIBjaYjHxlvUOqec+DofCsmr5sqlBQBD23ve+98mLL76ogjACVaEgh5CEMI+whXsOFoRaWkAKteAIb/jqM/5f//pXdZuqtkEePv7xj6vwB7HAzaqwsS4sIfxmDgj5kBUsJfyACYIxGbwQphG+cTfCVYv5MTdIEsIxf0NgJeUwFh2E0dWrVwtxGcTAfPGLX1R3q0IBHAyJtUBoJ/bEugZr1Ac+8AF1jcKFDesNgijEBWHbyqLFnL/85S/rtcSWEFsDGUB4Je4CwZb1F7smjYaAQHo+8pGP6LoXLlyo8TMkFYAsQXpYJ6QMcoGQjGAOMYWIvfrqq3pWdt99dyVzxGsUExAEdoR3hGzWgJAOGWetYAuukGBiSSCBnEPii9gfsCA4nDgRxsRqV0kMCGNx38MPP7zd0Y8ITB0AACAASURBVGINjHvyySeXJCAvvPCCughCAtkHGmNCRJkDGJHI4MMf/rC6FXKmOAOsATJGnAyEDMwgvjQIJGviHEAuuIfn8L//+781nod7OW/sI9dA/iYieUG1z2Gt7oN0LF2fEywaxSTC1igyq71B9pjdICO9R5Ysz8nv7s4IVpTiZghIrXbJ9GMQMAgYBOqDQK0JSCAQEo/bJW1t5RPu8L7v6x+ShkYR15ZY6Pqscse9ZiUnff1+2bRu1dQgIMQMIERb8RJouMu1HQWhI/ginOL/X4kLViEBgQShJWZON9xwgxxwwAHlpjLi52j4ITMQEQjIoYceusO+EHxHIiAI3QjQCPsIw1hWEFTR7OOWtmzZMk3xirUB0oA1ACEVS1EsFpMrr7xSA/qLBXAK5BH7gFafa9COE4cDkcFigzscmnDcyBDkseTQj0UisJZYMSwQntHEgIwUhM6csQJAHsCPxARYDAjYh6wiBFvJBbCWMb9CAgJRq9QFq5iAQBL//e9/qxUOYRwLEecRIsjasRow1lgISLHwDkGAAEIGIQLsMySyOAgd8oWF8O6779a9x0UQPNgv/h+rDLhh5YIkcK4hUri4cT7A8vHHH1eCD4aQnX/961+6Vp4Vzvsee+yhmb3Ye1wUIbXEvUDMsfJwlrDQYQGbji2WhIRkZSCEdXZbBMjf3tuaJyHNBYnYIBwvrM7JNQ9mxB8pjZohINPxNJk1GwQMAjsTArUkINlsToYCQent7tSK5uVaMpmSvgG/uFxOabLbyl1et8/JwjUwNCybN6yZ3gQENxM0vrj7FLo24UZDliWEuFoTEFjoa6+9psHcVkMzjDCHpaCw1ZKA4EKFaxHj0BC6yQwG2UJQxUKAxQSBGkGZIHM09rgPodHGmkGcTDEBQbMNqcFygZUD9zZIB4H/kKb9999fMzyRIAACgDCLJQUcIBBWoUdceLAIjIaAoIWn/+I4DFzN6Ic9Jb4HVygEYlLsIigjBLOu9vZ21eaj8a8VASH5wc9+9jMlBAj0WI+YB1Yq8OD/mV+tCAgWBgR69gwSiPsfZ5pWSEBYHxYTy4UKQmjFPXEeORu4gOHGCPmCgOCCBTEBM6wYEAjGsqwYEDysJFiAcNnDAkQfrB0yikWMZA405olVifPDZ5Dd6doicZFlG3MyFM5tZ82AhBCUTkyIwy6SSIm8vC4rNz6Wlc3DIyNmCMh0PU1m3QYBg8DOgkAtCUg8lpB4Kimze3sqijWORGKa/crtaqnIXatemMaicRkKhqR/49qpQUAINEcIwlKAIIX7SblWLxcs4g1wG0KzbGmEC+eCMI+QiHBoNeZrxaYUXgtJoS+sBQivljA30tp2ZAFB2MY6ghWCxjwRAiFfxDvgmvanP/1JU8liSUKQ5FoE/JNOOkljRiANxQSEfrkf0oH2nDnym37pC+EbQRzBlmuxvhQ2SA4uUgi8ZBAbDQGpJAYEIgTWWKZwOYOAoX3HUoGbF25FxS5YY7GAgBfpnRGyEcixMtAgIMQHIcTXioAQ30K2MCv5AtYWCJDlflhIQLBeYH3B5Q3yBbkubswdFzSwKiYgXAt5goBgTaLmCdhxVgpd0LCcQXYgl1jTStUe4dnDDWw6N0jIyr68O1axSxXWjzmdDdLta5BX1uXkjmcyssG/rcUEogJBSWVE7zcEZDqfJrN2g4BBYGdAoFYEBIVgKBQRZ4tDOtvLx09rtqxASJLplLQ4HBMW/8E8gqGoxJMJ2bh2irhgIdQjYJHyFKsGQmxhMTk06wjwCGzEQ5Apqx5B6AjouN8gcCOAI6wVB1AzB9xRCgOI0cLjrlIsFOLGhdCH4IiQT1B2YeNz3GcIZkbTD4kYyQWrHAEhQBpXHmtuxD9g1cBFinFx02ItxQQE6wMECWsKmnIICLEv7AfEAmsD1iQEZYROqwiftQ4ICtYVgp0hkLUmIAj+aPgJQEdLD+5PPvmkuoFxVojZqKUFBCHesgDgyoZ7Wj0ICA8y+8O+416HqxNjYZWwWiEBgchibcIFizliCSm0+nEPxAurB25W1RIQzj1jkYCAM1PK1Qpiy35P9wYJWdGXk74SJITsWFg/nnw9nzGLAHarQT56Whvk6D0aZFVfTp5bnRNiSEwa3ul+osz6DQIGgcmMQK0ISDqTUQLS09Uhzgrcr5A7h4YDSjyogD5RDRl5yB+UlhaHvPbqK1PDAoIwhuANqcCVB8GHWAQawENM8I3HrQh3IATeelhAENYRarEkoOnGF38s1adxW8GKgEadDELM3cruxdoQ6q1gb7It4WZVDQH51a9+pZpsBHRcqPhBS47fP4ItwvvVV1+tJKkUASHQGpceXLCwaCCEYtHBlQ0CgkCOCxbCL9p6rrGaFaDM/9c6DS+WMQghxA5ixMOHlQVrDJgivHNmELhr6YLFWq3+OQe4tdXaBQuyxtwhFeBrxfYUfrEUu2BZqap5NiBHWLWsxheDFQAPIauWgPCMEXzOWbAqsFv9Wkn0ytVmmagvx/EelxiQcFyURPQFt7WEQE5eXJOT9UPb/h3yMbOtQU4/qFEOXNAg4ZjIrU9mlIQct7epAzLee2jGMwgYBAwClSJQKwKSSKY0wU1PV6fYK4jniMcT4g+GxNHcNKHpd6naPhwIy4yudnnmmaenBgFh8xGWEW5feuklFSZJMYvgSdYfXJ5wKyFVL3EOCPG1JCAI/lgBEDwhHxTogwggyI9V2MLNiPWQzQkhH8sCAjyafAQ8hEVID59hwaiGgGBFIZUu7jlowCEPCKkEhWOBseI7EOJLERAES6w0aL5J8Yrwypx6enqUACL4YgXhOoRTMkqBC31hjSDjEqSFIGnck1gb1qNTTz1VtfTFmaEqzYIFIcRVCAsR5I0UsAja7BPkg7VBVsG2kIAQPA4ZI9MUrnTggdWAeZDCmL/jWgX+pYLQIbxYe7BGEGCPCxvnkzPH/WAxlhgQiCkuXrhc4f4E0SgkpqUsIMwZHLDOkW0MSyDzx2qFtQvXKzJh4Q6I21q1BITinZwFCD+N8/jWt75V44ggS8QakfigVNFFzgpui+wv1jPOOXiRwe0973mPxkjRB+vA4sb52tkbho1YQmT5prwlBEsHLlWvb8opASl0zyLJYk+byOLDbLL//DcC1amofsuSrLidIouPMIUId/YzYeZvEDAITE0EakFAkKOi8bg025ukrdVbUfwH1pJQOCIud4vYGifuHREORyWVTktPd4c8sWTJ1CEgaJgRnBAoEWBhhwibWCBwP0IQJTaht7dXT/aOsmCRZQgBDc0yWX4QVAnWJssQrl0IcAiwaOytxt8ROHHpISCY+IKxFCEstBCwLgRkBDMrrSvjMU+IFsIsAuhYY0CYN2vkgJPNCBcvrAgIjGS1KhWEbgWAE6+CWw8EENzAz8rWxLwgZgjMpJwlzS7EgngQAqfJtARZYw8hi5AFrkFw/fGPf6wZuQqbRUBGyoLFtbisQTbJgIXAz1rQ+DMG1gPGI9MZxKI4BgQCApHCwgARYi5Y1hCmsajsiICw/wjbkBwEfNbOOQQLzgPkARJQLQHBsoJFCutaqTogEAqu4byTCpc9tSwRnJlnnnlG74VUWmeJZwQ3QGI7iAuysmAVBqGDaSUxIKwfIsz66Q8CB+asHQwgbuwvbpDFDcILsaDOCYH87A3nnvPPM0f8DucKax2WObJx1eIZmwyvukhC5JV1WRkKi1o1HlqaFYhFYfM6Rc4/yiZH77l9vncsKX3DOVnYWz4X/GRYr6mEPhl2wczBIGAQGE8EakZAYjHxuN0aUF5Oya1uT4GgpJKpiq6vFx45yYl/GCtMs3R1tKrid0oUIrQA05faqlUqrCBUolFHa49ml6DjwmrnaP1xEynVEMgQbtDMI+whlFvB1QjOCGgISMSWWA2BHY09GmS0u+UOxWg3GYGYoGayV+EehTCGzz9ZpazAbuoykPGJ67AG8TnaY8gD2mSsJJbbDUI8JIwUqbgJoU1GcL799ttV60zcBFYJSADrIr4EfPHth0iAJ/hY7lRopXGx4j4EX6xAhRjQN0IvGmziTBgPrBYvXqxaeKtBFLA4cA0uX1gSLNJoXcOaICYc4JEaa2L9kCmsX2QzQ7vOOhBi+SHuhUbWJ7I9UROEYHrOCWvFCgIBwYrGGYKIYbEpXD/3Q5oQmrHuWGmXIRoQJALPISEUc2R/sIhAZhDOcQdjHewtpIA9LT43CO+4S0GWSDUN5pA8+mEPixtkG+sBhBm3POZPmlxc+Ky4KDAmJopzzNzYKz4/8MAD9RqIDSQSdyosGRbJ5DlgTRBNq4Ak95daP/Nmf8AcHIkf4h7O00jPB+56EBfILASf6zjLpDDmPGOVswpEshdWtq/RPkuT9XpS7D67MiuvbhR5bmVW0pk3ZkqMx5mHNMoZBzfKBCqwagadISA1g9J0ZBAwCOwkCNSCgPBuxQWrzeetKP6D9LukvW1qsonTUT5db72gRJEbCEV03l6Pa+oRkHoBZ/odGQEEfB4ICB8ubtQqQSCdbO4xBGpj0cD6ARHD8lIchF2rfcayAKlBcEdIZhzGxVWKAH3IBy5OphkEChEgJoRChTctycqKzdsWCZnTKfLpM2zS4dk5LBzldtYQkHIImc8NAgaBqYZALQhIPJGUbCYrHe2t0kT6wzItHImKn4KFrpaK4kXK9Vft59FoXKLxhPT2dGgcypSzgFQLjLmvegSwLqCVxjKAuxbCNdr+sQTfVz+bke/ELQhrFrEpWEGwKBQGw9dyTCxjWFKwNJDxCQKC1YY6HBA03Iemmva+lvhN574Ggjn5yT8zssn/BgpQjuP2bpAL32STCuINdwr4ICCvLlsuPp9XXfOwvOFOV2vL8U4BhpmkQcAgMC0QGCsBQeEbicWlmdCCCuI/uN4/HBRIi8dd3l2rXpuQJW1wOCr8njWjS3PKGwJSL7SnUb+45OC+Q1pbAuQJii5VY2KiIcElCgKCmxSuVwRxlwrcrsU8cbUisxbuV8SMYP0g7SwuYe9617u0xkq9rC+1mL/pY+IQGAzl5Dt/z4o/8oYFBPerxYc3auarqdIgIC+9tFRaWpzi9fnE4Wg2BGSqbK5Zh0HAIFASgbESEBK1UFDQ5/OI1+MuizLX437V2Ngwoe5X6XRGggTBO1ukswN3/owhIGV3z1xQFgGEbTT+xKHgclQYZ1P25nG8gDgLK+6C+AJiNeqpbUXAIlaHH1yywAfLCwHuUyVwehy3b9oM1R/MyWV/y2wTgO5sFrn4eJsctmhquF+xmWjmcItMpTKSzYoSkRaX0xDzaXPSzUINAtMPgbESEGI/EomkdHW0qdKmXCP+o39wWFwtWJlt5S6v2+eJVErCoah0dbarJcaKEa19EPr8+bJgwcIRF8KLhx+YGUEpaKYxw7eXqMxcNzRMxwYBg4BBYBIiUIqAtDSLvPdEmxyycGoREBJXQMyJfQkEQtLYaJPWtjdqBE3C7TFTMggYBAwCVSMwFgLC92QsFldrBoJ8JQrUSCQu/uGAeL0oPifm/YG8Tx0SSAiFE8mCVTcCQspU3HFoqVRaMqi3CloxAUkk4uqLbwhI1Wfa3GgQMAhMEQSmGwHBYkr68mw2J8FgWJVS5KonJqSSF+wU2XazDIOAQWAaIDA2ApITAsrdbpe0ej0VodU3OKQB66TrnaimcSvRmH6fQ5zsNlv9CEjvzJlqAfF6PGKz5StA4/9leTQXEpB0KiXJVFKvxT3FNIOAQcAgMJ0RmK4ExCIcFKrih3eHw+nQ36YZBAwCBoGpgMBYCEg6k5VoNCZdnW1qRSjXcANfu3GTeFpc0tzcVO7yun2eD0CPqKKps71VCyHWzQKSSKWlodEmc2bPl3323lU1WfFEQkkIDEh/RDQavkFykkomNRi4XhmJ6oaq6dggYBAwCNQYgelMQKzYqFgsIcFgSJVWLS2QkInzXa7x9pruDAIGgWmMwFgICC5M6WRaurs6KlLMYC3pH/RLe5tvQquf4wWlVdidLdLe7pPGhob6ERCP1yfReExWr9koRx1xqOyxx24a50EKrlw2Jzhk2Roa9MWCTxrFAt0ul8yZPXsaH0uzdIOAQcAgIDLdCYjldkXihlAoIgRROpzNky6ttzmrBgGDgEFgtAiMhYCEo1G1fLS3+sq6p+JptKlvUAsqE/8xMdEfeXTSmYzK/163S9pavTr3ullAdt11kTicTrnr7rtlzpy58pY3nyJZDThPq9UDNpRJZ6TJ3iiBYFAee+IJmdXbK0cfeeRo99JcbxAwCBgEphQChoC88arEak5weiQaFVdLixIR0wwCBgGDwM6KwFgIyKA/IN2d7RXFcyD0r9vQpxmnHBPofqUEJJ3R2BWf1yM+yFA9Cci8+fOVaDzy6GNy/HHHyj577bXNWbFiQGBA69avl3/cfrvsv88+csLxx++sZ8rM2yBgEDAI1AQBQ0C21dVpAGMkJkNDw+Lxukxwek1OmenEIGAQmAgEqiUgyVRKQuGYzJnZrd+B5Vo4GpOB/iHp7Gwrd2ndP8f4EA5HpK3Np7VL6kpA4smkDAz5hWxYJx77pu1M51sJSCaj9SP+efsdsteeexgCUvdjYAYwCBgEDAKTAwHeA6ThtbJglauEThpHvz8ouVxWs2SZuJDJsY9mFgYBg0DlCFRLQAKhiNgabdLb0ykNZfyp+G4dGg5qvRCvx1X55Op0JW60EKLOjjZxtzjrS0Bwvxr0+8Xj8chpp5yyXbR+YRascCQiTz3zjLT6fHLYIYfUafmmW4OAQcAgYBCYTAiMloAwd15kfn9AMtmMFi6sRBM4mdZs5mIQMAhMbwSqISCELQwNh2QG7lfu8ul0ub6vf1CzTjU3lbeW1HtH4omkRGJxmdHVIS1Ohw5XtxiQRYsWCenC7r3/PnnH+e+QGTO6tllfcR2Q4eFhfZH09PTUGwfTv0HAIGAQMAhMAgSqISDWiysQDEs6lRab3abpJU29kEmwoWYKBgGDQFkEqiEgVD8nNfm8XWZW9F2H5WNgaFhjRSY6jXlOcko+Usm0FiF0bqneXjcCMm/ePAlFovL4E0vkPRe9S7q7O0sSEApOLVu+XKgFsnDhQrWCjGfjBbh06VJZs2aNHH300SXTAAPSs88+K9FoVK8ZT40bmcOefvppHfPAAw9UNjtd26pVq+TJJ5+UU045RdraJt6ncbrug1m3QaBWCFRLQBg/k8lINBpXv2Kb3a4ZFU0zCBgEDAKTHYFqCAhF/Ehd21MkS4+0VhQ03EMA+kQrZ/iex/2KYogQEKseSd0ICDU/BoeHpaurS848/XTZ3N8vL7zwouyx+x6yYP5cSWUympM4k07L3ffdJwMDg3LqySfL7Fkzqzo7LPD++++XV199Vc455xzp7e3dpp/77rtPXn/9dTnzzDNlxowZWz8jPdm///1vFWw/9KEPlbTAJBIJufHGG8Xv98sHP/hBcTqdVc2xmpuCwaDccMMN4nA45G1ve5u43e5quil5D6Tr6quvHrG/d7/73bLLLrsIqTBffPFFWbJkiWLQ3t4uJ5xwguy+++5i5ey3OsGf++WXX9b7IJSVNk0Xt2mTPPLII7Jy5Uo1zUFijzvuOJm9JTUz4zPfSy65RObMmVNp13od/a9YsULuvfdeOfTQQ2W//fbb6j/OZ4zJGTj88MN13LE+sLFYTO655x5Zt26dXHjhhdsV2OTccSZZJ4SKtnr1annggQc0Jorn5tRTT5W5c+dWNBfWsHbtWrnrrrtkYGBACdqxxx4re+yxxzZ+8ozLWsGS69/+9rfL/PnzdXw+e+KJJ+Thhx8WzrzV6Is5YtUEF8YAq8LGNRdffLGeT87LCy+8II899piEw2F93k4//fTtnslRbaC5eEoiMBYCYj3X+biQgJ5Nl9ulad131PK+09UlpGS+phkEDAIGgbEgMFoCks1S/TwfwO1uKe9+xfdU34AfwUdcrvGTV0fChPmEIjEK/0l3V3v9CUhTs0O6urtl4YL5atVYv3GjPP3sc7LrwoWy6/x5MugPirPZLk1Ndlm5apU8+PAjcvihh8qRRxxe9b4iUP/sZz9ToRWBxwpQxL3r+9//vuy5555ywQUXqDBvtelMQMDl+eef3w5vSNwrr7wil156qfh8PhVIEdz32msvmTlzphIMhGWwPPjgg/V+TSTwz3/Kc889p0Iogq31WbkN5XDS3/XXX69azYMOOkj36PHHH9faMeedd57su+++KhxXS0DYZ9b6m9/8RgVuyJVFUhkfgfnOO++Ut7zlLbL33ntXJPTv6GFjLOaKhe9rX/uadHd3b3N5KBSSK664Qt761rcqGbLWTzFOcIbwQeY+/OEPKyEq17AO/ehHP5LddttN74dsQTAuuugiPfcIZ5CKhx56SAkEpG6fffZRrCGUNMjQP/7xD8Ud8miRMOK4jjzyyK3EDAxfe+01TTBhEVD2fPHixZpsAnJzxx13KPnhvNAfhOwTn/iEISHlNnKafT5WAmLBhbsBRQuTybS0uJz6XinVICecUbvNNqpnnHlmMllJJJOqzDDNIGAQMAhUi8BoCQjpdKOxuPR0tldUC4nvqf7BYWlxEv8xcdXPLXz4xmT+ZMJiDY56u2ChLUVDjhCDkMLA6XRKSQH/z2REchrRH4tFZfWaNeJyu2WvPfaodk/1xYClAgH6fe97nwpZCJ633XabCtCf//znVTOPoMXfeRFxTykLCIIw1/E5v2+++WZBYMcCgnCMYMk6cI3ic36KG59Z7lr0wz2MCyaMzf38HY0x11mEyfobnyO4lbKAFI7JfdxPv9Y41r+ZE2NVqtHHzQwBE601JGLDhg1y3XXXqVB+0kknqQsY1/z6179Wd7V3vOMdOkeEacY44ogj5KWXXpITTzyxYgKCYIzwj1CLtWDWrFkKZSQSkWuvvVb/zVwgRYUExNobPrfWP9LhKSQg9Hv++efLaaedtvUMlCIgeaEjfw5ohTjz//TJZ1bmHmtsrES33nqrkhowwWJTTECeeeYZuf322+XTn/60zgHBHwsQ68f6AfH66U9/Kp2dnfLOd75zh1Y35ghO4MdYkAEsZ3/+8591jyAhzB3iyLPAPkI8ijMIMeY111yjpBPSV+rMsFfsNeQC8lR8DeP+5S9/UQvM2WefrdmNAoGA/PCHP1TrEgSv2GpW9QNvbtzpEagVAck/jznx+4clGo2J2+PejoRwVjH9J9MZueq1oFwf7ZSEQERK20N4aVpc4zz7evngbj5pdbdILP6GdXCn3wCzAIOAQWDcERgtAYnFUXxkpauzvaJq5qFwWAu4otCc6PgPC9xEMq21nDrbWzUupa5peBcu3FUW7bab5LLUPM9tI+xQkCS1RbjPf8PnhXBcmxCYxtLQBCMAIWAhaOGO8uMf/1iOOeYYOeuss1RAv/vuu1Ub/v73v1+1v8UEBIEady7+jnCJGwxCFHPDTQtBDSEdDTJjQG64HoJhkQdcT8444wx1+ULARKNNf319fXoocI856qijVMj+5S9/KW9605vUcoNwhhD37W9/Ww477DDt/69//es2LlisiTVgbUAIhuwhTDNPCMMf//hHzT5GPwiAH/nIRypy3WLuCKlYIlgnbk5YlR588EGdi0Uo2StIEUQE4RZSAmYIrlhCmC/rqdQCwr0I7Js3b9b+EMBpCPcI8Wjy6W/58uVbCQgkhb9DDJkngi1rLUdA/v73v+s+gvu73vUuxa6UBYR+6J89Q7C3XMIYZ8GCBToMZwjixD5D0PJEO6Uaf0gw47DvkIxCAoIQD8aQC+6F2IKn5apkxflwrrA+YQUpdBssXiNn7fLLL1dLx7nnnqsfQ0ogOLgdcj9kA/LBujlnnBvONvOyXAr57E9/+pN0dHQokeQaMOX/rTmx55AJLFI8Y2DHOiEcjLF+/XolQ8RKYTWxiPDvf/977e8973nPNhbIsTzr5t6dHwHL9RLSjGKnXBrecivmjA0PB5UkQDb4sQgvZxHN243L/fLf692yucElzQ0iB7pS0uMQsdveUOLw/ERSWXky1izBtIhb0vL13qC8f/dWScZRnplmEDAIGASqQ2A0BAQJmQriLkezumCVUybzHTjkD0o6k9LCreWur24Fo78LC3IwHBGX0yEd7a36vVy3GJB58+bLgoIYAEDA6zavVcpt/eGLXrXMqZS43S4VYsfSLG06wioaWILH+fnMZz6jwhZj7YiAIBTih49giw8+ml7cY7gHIfCjH/3oNgSEa3Cn4cfSiD/11FMqeEJ4ENIQRhEw0QDTH4It/v9vfvOb9W8Io5AarAm8iCEBuJJ94Qtf0DkXWkDABisA60SQhNzQF4IvRAPtO4SGdRLrgLsRRInryjWESwR0GnMZKdgeMsYcIDy4uhVeBwEaLQHhEOK2g7C///77a7A9rjuFrnLMyYoB+dKXvqTCLm4+/EYTb5GWcgQEoRzyhwWCM4mlDMyLLSDs569+9SsVzrkeAfzRRx/VswDOFgHC2sOc+X/6QwCHTOFWxR6xN8UEhD5uuukmJae4MQ0NDanlgb2CSFrCPskHsIwgtFukp9T6IKS4Xx1//PF6v9UgxcRhfOxjH9OzCWm2SAWkBeLH+eQMQyIGBwcFogBxBRMwYC6QYM4SWHDNt771LSW4/D/9gD3EDAKE6xcKAIhVIQFlvZDZD3zgA3qvaQYBEOA8vvLKq9Ld3SU+n3erZXgsL00sIZztYDCipg18oHnZ4X7Fd8rXXrfJr9fl8X9HZ1K+OF9krhNLsX2rVRqL/XAiI1duapY/bhAZyjTKu2aKfG93kXQsYjbPIGAQMAhUjcBoCAjuV1gO2lt94naVr+fBdxfV0m32RnFOoqRFyP3qhpXOaCA6ldnHjYAU75RFQhCUEZ4R1rxej7SPMbsR/SLoIPAgGKORRyhDiOSlVo6AIFT9/Oc/V191NOQI7pADSACCGS5YhRYQ+i50ZSHAFzcwBEYIBvf/4he/UKGLH7C8lwAAIABJREFUuANegKwVLTECP5YGCBJWBtyC0OZDfpYtW6akCWwKCQjECi01QiXaexquSb/73e/0b2is//CHP6iGmrkVC/EjPTHghqb/lltuUVLB/aUaB+Zf//qXjolbFCSksFVDQLgfQRaCgfWAueA+BwlBuIf4sXcWAYEEEg/CPiDoglk5gcVywYKAkKSAhqUIEocAznoKY0AQ3MECsmEJ/1ivcItCsKaPYlciK4YCEoglAgsVpKqQgHD+sGzgbmUlFWDtED/myN8g4WBArAYxGwR3W3tdak+IFYGAkBigkIBApK3xOUdYSbD4EVDO+eaMsUbGxMLEeYQ8sw7WjKULHCBVrAeCwVwhNq2trUq6IKOQcxrnDysWBARSWExAIOLgacWcVP3tPQVu7A9l5M4Xw7JoRrMcsbB8UGEtloyxedVASl7ekJCD5jllZisaf5G+YFoeei0mg+GM7D/HIT0+uzz6elSO3NUlC7vLKy7GMje0Yk8//ay0trZJV1e7EmG7fXTxGaXG5/khLgRrSHZLICbvA6dzWwLy8mFx8bQ4JY6hvqgRy74xlpUvL8vJo0GbISBj2Whzr0HAILAVgdEQEOpnpNIp6eporyieA+tvIBhSAX88M7ZWsr3UcAoRTO/zSqvPq/I4il3k80pbQ24HUXhoTdH6FltAyhEQhEk0YGMlIIyDgE8GIoKi0Soj9FiuXeUICEIXLluQAVxIrP4Ks2CNREAYF797BDkCtBHy0E5fdtllSkQQqGnAh6COteVzn/ucasAhTGj+CSBGU82/Tz75ZNVCFxIQhH+EaNyhLE052j7IA33RJ9p0XKYQKiutFMyawIu54P9fSkhEQMYlCEEdofWAAw7Yrv9qCQi4gD2COaQRTTpWCUu7juWIzEuQBgRhSCYYH3LIIRXFFBQSEIKlEejBkbOKixICeiEBQYiGTEICrbNDH1dddZW6TH3yk5/cjtxBYrD+gB/7CKksJiCQEwgm43O+rBgiywLEvluWBMgHn1vucCM9oJUQEM4mFh1ICpYSzgVrxlrGv3FHhHxbMUqW6xQ4c/6w6BDXw5njGYJ8cQ3XQ7TAhSBz+prKBOTvT4XkhXUJOe9Qr+wze9u0r397KiTLNiXknIO8stesHaeEXboxIZf+tU9O3scjnzgpnwTAag+8GpV/vRjeGn9QvO/N9ga58Aif7DlzdGlnM9mc3Ls0KjcsCcoHj2uTQxe0CH+78h6/PPZ6TBZ0N8vp+7l13MtuG5DPndYpb963dln3Sp1fzs+LL74iHo9bbDa7Wt5aW7GE1KZwllbfDUeETFmcXfq+dKV9qwWk74Sc/Hp9g9w1uP3septFrSNfXiZy75AYAlKphGCuMwgYBHaIQKUEBFmRVLrIjx1tvrKyDteHIzG1mFDsb7LFW/J9jzsZ88xXc2+YegSEnUfbipUBgQt2ZW1EOQKCMI82GdcchMFKCYgVW4LAiaXDiglAoIaAIFQWa7ER8nGBQThE+KcPiAUCKkInGubiNLxorLESoLUvrglCXwjx1RAQ3MIgQZCKUrVOODikyGVuaP8t4bn4KRsLAbH6AgcIERYH3Jmw4mBtYU8RosEWDTzCLpr5Stz2igkIBAFyh3UKIR8iAwmwsmBBdFgLBMRKfcy8wBahHLJXGHOCZQDrCPtsxf0UWiBwpeN+SArjQC5JiGA17odwcA/nAcsPxAcihtsScRgjNSvOCWtOoQUEcoVFA4LFOfrtb3+rVjmLWNMf5wlLCNaLUq5RWDj+9re/KREcyaLGGeeZwWIIVjx34FhsASElMWshBmpnbU+vjss3/tYvJ+7lkk+f3CGOpnw61w3Dafns1Ztllw67fP3sLulw23a4xB0RkOfXJuTxFXxJiwRiWVmyIiadHpvsN8chTbYGabI3yKl7u2VOx+itE+FEVoKxrLS7GqWluVE2Dqflkus3qxXmnUe2isfZqKQECw1jehyNdd0qnsvXV6wSF8WyGiHFaY3T6OrqqNnLkzEikZgW8Wpr88p/rXVuJSCbT8gTjD9s2H6ZGKauO8AQkLoeANO5QWAaIlApAaGaeTQSE6/XLV5PeWUQ33X+QFCIs25xOtXCPdkaGbqIBWn3+cTrcU0OAoIAhgtWT1G60mrBQ3BDEELQI87CctEpR0C4DlcVyzWnUgJCsC9EA+06bkEW4UFbTkA5AefEpJRyFWJOCKXEjVguWhAgWG8xAcH9BcHyy1/+csm4B4Tm0RIQNOH0S+wJlh8rC1Uh9sQ6YN0hrgWCMlKrhoBANHBBwsqB1cYyG+IKhEBOvAYxKfTNHIgBoZGdC9KFRr9cjEspAkIf7Bsud1aQOOuD4CCYM+5nP/vZrdYgSBGxORAeLAaF5k3IGf0U7y+kg7/RL8QNgoqFjDNSqqaLZVzkN652NDJj7ciVjv4gP7itQX5pYEfQOUkZICAQa+I7IDY8E5ZlDGsFBAIrIa5WkATiPSxSh3WFGCVc7SAgWDs401hDLMwZ4wc/+IH2AVGhT/pgL61Mb2RNY0zLDbHa53oy3Pfd2wflmdVxueQtnXLwPKfGtf3yXr9c93hQ/ve8Hjlmt/IuVTsiIKzRSvS6qj8lP7pzUPbobZaLj2lTgkCr1XtlRX9K/uP6zbL4YK+866jWcYeX53LV6jVqfUOhwrNC9hbIyMyZ3TV1IcgnCRH5+qqmNywgJ4r8YJXIzX3bL32OU+Sy3QwBGfdDYQY0CExxBColIChkSC3e3ubdmrp2R9CQ3Kl/wK/uV1axv8kIZSAUUZLU29MhTyxZMnEuWASfh6JRCQwHVes1e+a2BQSrBa9aAoJVAuJCoDCCG4IYAhcuWAiF/K3YBQu3GjTzCFvEJ1gaXisFMYIyAjzaXys1MFp0BFArhgILBK4uCMRkgiJrF/cXExBcpBD2EAAJDkYIRJPPfLHYIMwXEhDmhBYb4W+kDGMEFiNkQjyI/yiuk8KcIAjEBfB5oeWlMH0wezUSAUGrD8kEz2KywPzpn7VahSKtteMmRXYmhPDCLFg9PT1byQmCPfUvEDDogzGKrUMjERArbgPLDsIzxA8CgjBOulnWizsb84GgQQqIycBiwpoQ7Nlv1obrWGEjSxaB5LirWXU1sHQRX1PKdcyKh+J8WTEppOBlbZw99hHsiokLayNYnXiNT33qU2otsYgD40J8WSdnmBgNXMQgXFyDBciynGAJYR84W1jCGBNSDOGFfEBeiFcCAyx09G0ReogJ1iLOAxYT5kQcCGcOLCEgYIlFcmdvyzYl5Zs398vhC1vkQ8e1ycZAWv7rpgGZ32mXby7uFputQfyRjNz0VEjufCkiWB2cTQ3y1gM8svggr7S7bVKOgFgYrRxIyY/+NSh79jbLe45pE+8WApLK5ARLybVLgvLapoSkM6LWl8+/uVN2m9Esy/uS8r3bB6XHa5O1/rSEYhklTIORrNzwRFA+dXKHvN6XlGsfD8hQJCtuR4Ms6mmWT5zcLpsDabXyfPNt3XLSXuW1bmPZz2ICwvkhiJxnOZPOSFtbq8ZtlCsuOJo5YPGwgtCHThLxp/Lpdjua8soCWiCVk2i2QSIZQ0BGg6251iBgECiPQKUEhPgPvpHa2/D4KG+NJsh7cHBYvF7S7+7YCl9+lvW7AnnEHwiJq8Upr736ysQQEBhQOBzSColgO6O7q2YBqtUSEARbtMD4tNNwm0JApj8E9GICQkAv8SYIbghthdmYEPIQXtFQkzWK3wjxvFzROqMhxjLCSw8hG8Ft6dKlSmIsYlJMQHD7ITiZwB3mgysSpAPSgJCOIFxIQBAQr7zySo0/wY2puCFkEtDNGhDkraJ11nWQEwgZ60cALXSf4d/EBuBKZL24RyIgWBOwKlipbwvnwRwgUJAN5s+6IBAIrmCFuxljEwNSWAeEuYEZJAvLk5XFiaxRkIjCNhIB4Rr2AqEagfy9732v3sucyLIFgYA0IhgxR1zkrIJ7Vmpl3Jpw6Sq2fhS6YBGbAyFhDVg/iq1MKoitWqVxL/zmzLFuy3oH0SE2iPMDSStunAHrzHJ2IBo0yI/l6gXphWgxFoH9rMeqEwJpYQzOFvO0CBP3kKmLNXIt5AgLB/tMfBUkjH9jheI857MavaJ7iUsXhJ74JJ4Fzifpenf2lkzn5KqHA/L461F5/7Ft8tL6hNzzclRdr3CTCsezcu3jQXlgWVSO290le81qllc2JuW+V6Jywl4uuegIn6wdSo0YA1KITykCgnVkRV9SLv+3XwnJ8Xu4JJ3JyV8eC0iHxybfOLtbhiIZJSAb/Gk5elGLLOhplmMWtcjz6xJbCcg+sxzy6qaE/O+tA/KW/Txy/mE+8Tga5KHXohNKQCzrMUHkyURKPB6X/tTqhVpIQDafkJPvLM9INJ2Vby4S/d7hDP98RULuCTrk/xZl5Wsr7CYGZGd/aM38DQKTCIFKCEjeFT2p8XBtrd6yiXZY3uBgQOLJhLo2lUvMM5FwWLEtwXBU+jasGV8CQlYSggNjsbgkU0lNFdbcZFPhtlYpOhFG0cqiPS7MksTLBU062mrIAQI9AhKkA2HPGh/hF2GRmAoEODTPsDY01/wmDgMhDoKCwAVxQNgvbHxOn2issZIghOOvj7sB7kbca71UmRfzYN64FVnxBQh4rAMBGM05L0jGZzyrPgXkAiIAGYGwMA5zRlhFYMQ/v7BGRLFgjnUGywpuM8Xadaw/EBTmVdzYL6wuhQSE8RGiEU4R3K0GnozD2oqL8nENB5KxWBfXskaEVeaNQI1QgpWItSHsslbugRihubcK6zFX/m0F/Fvjcy17ThwJaYkhmlZjLPpA2OZePuPhZe/ZWyxA7C3zgGSyf1Z/3MccrUxdhRgxN84a1iz2D+sH/RIfUexSRX8EvWNlYe+Zo1WpnT7BFSsbZwBLQqkGgeLMWml0OROc/cIzBlmAOHENpINnACytxnlhn5g7zaqYXngNZJkzyT7RNwQFAmZZncCTtYAdpAYSwtnaURzLRH4ZjnZstOXLNiflin8PaUzGQDij1pCPn9gmtsYGeXUj5GBIDtjFoW5NbkejxFI5+f2DwxrA/ulT2oUMSyMFoZclIDmRdf6UPLUqLgfOdcr8rnwsyJ8eCchNT4fkP8/pEldzoxKQ2e12+Y8zutQCk87m5I4XIlsJyCHznZoVq9gF676lkQknIFYShCQZYFJptYJAQsq5Wlayl4UEZMMxSblrU1KiybScO8+tbgt8F/9rdUBWpprkuK4m+cbqZrnP32CC0CsB11xjEDAIlEWgEgKisWvRuPi8bvG4y8dNcv2GTf36HUYA+mRvyFQD/oBsXLtq/AgIIJEmLBpPiKPJpnmNMS2lkkkVYGpFQCY7+OM1PwROCsfhe28F1Y/X2GacNxBAKMeyAcGDWIxWO4G1gvgXrC+QE9MmFoFYMic3PhWUqx8NSJfHLv+5uEt262mWbE40o9Qv7/PLu45slZP3dikpoR7rw8uj8rsHh+XiY1ql12eXr99YOgtWOQLC55AgSMiDy6Kybiit5GLNYEo2BdJqiWltsSkBOWyBU6009sadj4Dk15lTX+FUMqUBlVjhWlrG9nItJCCXLUjJB+ZQuDO7zUsb1wf28qGQXS5ZJrImYeqATOwTZ0Y3CEwdBCohIMRzkL2P6ufNFdRxiyUSsrlvUK0ltsby7lqTAU1cxpYtfXl8CAgFVaLRmCSSKTUR+TwefakgnKF5NQSk9kcCn3204rg+7ahSeO1HNj3WCgGEMFzBsCpgPSkVvF6rsUw/lSGAGxSB6JffNaTpbD9wbKtaHSAauDD9FqJxdKucsKdb3UsRZp9cGZcr7x3SFLq7tDfJN/5WPQGBbPz8Hr/gDnbUohbp9NjlqdUxeXhZ3hVsqhAQazdUcRVNqCWys7NNLSLVtkICcmRrTm7cLyPXr0nINYE34l1OaInIpxY55K99NrlkWYNQJsQUIqwWcXOfQcAgUIhAJQSErH2NNpv0dLVXpLD0BwLiHw6Kx+2R5i1FVSdjFqxCHPg+f+H55+pPQPIFSKI6dnurV01KVmFA/PwNAanPAwq54+VdHJRdn9FMr/VCgH2EiNTCBaVec5xu/RL7AQEh69XbD29VNycsE0+uiskVd/vlgsN8cvq+brHb8taHu16MyHVLgvKxE9ulzdVYtQsWfd32XFhufiYsHzmeeh5OaWxokFueCclVDw1PSQJiWUMS8aRqBanngUtWNXnuCwnITEdOFndl5Ya+RhlIvZFbrKkhJx+ZLbI8kpV/+fPBnIaATLcn3KzXIFAfBMoRkGwuK8PDIenoaBNvBe5XzJLaH8PBsOC2imZfQxsmeTasuhMQDaQh728womB0o71y5LVXfFaY+cdYQOpz2E2vBgGDQO0RKEVAGIXA75/d7Re7TeTDx7dJl9cuw9GM/PjOISUonz61XQPVq40BgYDc8nRIbn4mJB86vl2I5UhnRUnPktenpgWkcPcg48FAWNxul9b1GG2137te2ySXrvfKylzlGb46GlLyPzOHZfHCdk28YJpBwCBgEKgWgXIEhOQboVhMdpnZq1kVK20om5OplIRDEVX4U9Op2WaTFrdLHM12VfqjtGmy26ShoVFyuazG2BGXPRGtjgRknuwyd77E4jGJkcmkxSkd7a1bNbiQD0NAJmLLzZgGAYNALRAYiYBksiIPLIvI1Y8GxdXcIAu7m2R5X0oSqZy8++hWOXZ3l1ZMr5aA8K4ge9Xld/k1xS/9E/sRiGYllsrKl8/olG6vfUrEgIy0T3l33ri+SH1ej+bIrzSuKpbJ1/14NCCSrvC9e5BX5NzurLhySUmR89g0g4BBwCBQJQLlCEgwFBaH0yFd7dVljUS2Js46HI5oJi0sKgSmu10tWiOE70ri3BzNzZrinDg7vlNVQ1ZQh6rK5VV8W90IyMxZs6Wnd5YuyOfziMfVso2mqpiAkC0HC8hItSoqXpG50CBgEDAIjAMCVD+/55WI1s/ACkFGLKthpXh+TUKWrIxJKE6djUY5ctcWzYxFUDqEgYxVe81yaBrdkRoZtu5+KSIzWm1y5K4udfOi0f/SjUl5aFlUSUhvq11Iq0sAPC5h/D81SOZ1Nskxu7k06xZxKJCmp1bFNDaFzwbDGfnbU0HNpkUmLxp1TrCunHWgR/acWX2sRSVbUKoOCBq6SsgEL694IqHvTJ/HJS6Xe8yVfzX4PJvV1JeFese8siyr8YoVcpZKlm+uMQgYBKYhAjsiINlsRl2pZnR3bvUWqhYiaiqRzRMvJL7Dmu12SaVTsmHjZlmzboMsmDdHFs6fp1YRCEiOl4QSkJxkM9m6W0bqRkC6Z/TK3LnzNCI/XxJ+WzNSIQEh/mNwyK9peHu6u6rFelzvY1NJN0v8CtmlSM061RovW1KpkkKYNKqFNUCm2lrNegwCBoHxR2AsBITZ4joACSFLlsft1pSV1cSFWCsPR/CjDqmmsMlu3xYQrPbjD5EZ0SBgEJhiCOyIgKAEQb6cOaO7ou8yZGnajpQ2XMN3bSAYkpdefU1efullLWx86MEHynFvOlrHQZblOv5Nen0Nj9AY4vp969WNgMybP19rXZA+rBQwFgHBn7Z/YFCGhgNKPmb1zhjzUcOaQjE1akZQ0I3K2EcffbQWmKtVMStqIVB8kPlfcMEFOsZENuqLUJTv3HPP3aYYolVI8OCDD5YjjzyyIs2itQ4egttuu03rY1Dcb6rUcZjIfTJjGwQMAm8gMFYCotq6XE4zK1K4kOxYbT7PqONCrBkxHyr0RmMx8XnGRmbMPhsEDAIGgVIIjERAEPUDoZC4W1qko+2N+lw7QjEUjqh11uloHtEVFUF/7YaN8uJLL2ttEeTCRDwuZ591hsydPVs2btwkK9es1ngQr8cju++2q/i83rxr1pYEONYcaklH6kZAKABIgbaRGi8NiMLm/kGJxOLS1Ngg3V2d0tHRPqYTCzG49dZblXxQL4FCahSSo8AbVcup6FyLTEKTjYDcd999uuZPfOIT2xS54+9/+MMftFDcpz71qVFZMQwBGdNRNDcbBAwCZRCoBQGxhuBlRpp3Uld2drRtb8GocDfop39wSF0QvF5PhXeZywwCBgGDQGUIjERANMFGKCozZ3Rp0qZyjXi0voEhoZ6G3dYoLc5m8Xl94iqqlfT8i0tlyVNPy4yZvTJ3zmx58smnpMnpkove9lbx+4fl1n/eIfamJpW/N24eEJfDLueceYam/LesJ4VKGsa1LC/l5rijzyeEgPDSwdTdN+CXTDYtLkezmod8Pq+0t1UXdGMtkpoXN910k7ztbW/TqtaWOf7ee++Vu+66S97//vdrdXRLcwYAAGllB7CuzxfASqvFhLlZ1/D/XFuKgFhB9fRh9cO9VoV07rPuL+y/cEyuta6zNp4+aJZprHhDmcuVV16pVdePO+64rR9Ho1H57W9/q+P39fXJxRdfvA0pLJyDNVbhHEsRkJHWWAojC+NCHPmbhQHzKlxbpb7fYznw5l6DgEFg8iBQSwLCqugvFIqK09msSU+qdcfCHWHD5gHth+DNhm0iQiYPfmYmBgGDwM6HwEgEJBKJakzbzN7uihYF8Rj2B6XF1SyReEoScWLicuJxt2z9/rvt3gdk2QsvysEHHyhHHX6YvLJsmTz88GNy+mmnyu6LFkggGJSly16TmTN6pKe7W5a++prcefe9ctCRR8opRx2m/fF9WCi7ES+CtWSsJGTcCQj1QILhsARDERVEXc48+SAOZKwEhMX87ne/0/4ovFdYVR0B/MYbb5RDDjlE4xkY7/HHH5eHHnpIhoeHlekdc8wx+sN9xHf8/Oc/l7e+9a2yYsUKoRI1MRDnn3++7L///oJwX+iCxf1YIG655RY588wzdRx87O6//379ezgcls7OTjn55JMFd6jNmzfLD37wAznrrLPkpJNOUtKxadMm+f3vfy8HHHCAWmoYF9LE2KwJFzL67u7e9nAuXbpU5/Lxj39c2goI3Kuvvip/+ctf5J3vfKdgCcFN7LzzzttqASK+4zvf+Y68/e1v1yrdjOdwOOTss8+Www47TAlYoQtWa2urvPjii9onuODWhovbww8/rMUOwZFrWA9kiLiY1157TS677DItoIcVasaMGYoh1i9I4UsvvaTj7LLLLnrNokWLauYmV9ETbC4yCBgEJgyBWhMQFoLfciye0EK3vIgrCWgvBUA+HiSoMYyVVCKeMBDNwAYBg8BOhUApApLJZiUYjkib16OZ/co1hP9AMKwB5i6UJA0NGkhOHRBi44hjI6D96Wefl9dXrhKv1ye93V2ysW+zylznn3PWdsWp6fOVZcvl9n/dJYcccYQcdeB+snLNWnl9xUrJpNPS3TtD9lq0UOPt8jEiY7OEjBsB0XogiYQMB0J5X11Hkzgczi15iPOFCMdKQBDyf/KTn6i7EUJ0YX549RNOJFS4RSv24IMPqgB86qmnysyZM1VQfuKJJ+T0009XgoCw/MMf/lCtKMROQDC4Ht+5L3zhC9qHRUCwtiDAE4Nxwgkn6A+M8R//+IesXbtWBXJIDUQEdzCunzdvnpINiMwnP/lJFfz5/M4771SSQLzFr371KxXMIQMI+rfffrssWLBALrrooq1COlYKSA/r4z5L48f4XA+pIX4D4sD8+TfrpUFAIAcQnqOOOkrJC2Riw4YN8tnPflYJl0VAGJO+WDME7rTTTlNS9O9//1sgQMcee6wSI4jbc889p/hD1JYvX65jzJkzR+/bddddpb29XW6++WZdw/HHH68HGSKoD8X550tPT0+5Z898bhAwCEwBBGpJQDTPSQMZtESSybSml6SIV7VWEH3Bh0ISiyWUhNgoaW+aQcAgYBAYIwKlCAjKeQLQe7o6NAtfuQbZ8PsDSjxIQ17YiNOw460jOVXIDA8H5LUVq2TVqtVCvPDcuXPl5BOPlZ6ufNInCAvy8cbN/fLo409IMBSUxWedKZFIWO5/6DGtRdLq9crmwUGZN3u2nPCmo8Vut0mSGiJbPHTKzbfU5+NCQAiQwU0oGI6qsOlqcW71byssRDhWAkK2pu9973uqfcdSMFKBKsZE+OYFs99++ykubAqafUsTv2zZMrWAfOQjH9EsV2wyBOGPf/yjfOlLX1JhHWEcTT6xLlg6uA5CA5ng75CYrq4u3Wzuh4xcf/31SiiwHixZskSuu+467Q+hG8KAZQSLBJuKdQBygFWB/4doMIdLLrlkq3Vn48aN8te//lUtK1hIrNbf3y/XXnut7Lvvvirks76rr75asYFs8FK2LCAf+9jH5IgjjtA5Muaf//xn4W8QFQgIFhjm/Mgjj6iFAksF1g0OLFYWyNn8+fOVUDDOn/70J01AAElZuXKlEpD3ve99SlIYg33iPvoCH9bGuu655x4lLrvvvnvVWstqHgJzj0HAIDAxCNSCgKj7rM0m9sYGyeREosmUxOJJSWdwnc1KQ4NdXI5G1Qi2NDdp1fhKG24G/kBQv6NwxaqWzFQ6nrnOIGAQmPoIFBMQjYmOJ1RmbW/1VvQ9E4vHZTgQVHlzu4x9W132t6Q0z+UkEo3JI48/IStXrZaO9jY55qgjZP7cXbRWyMa+flmzdq2s27hZQyL23W8fmTtrptz7wEPiH/LLMUcfKb0zeuSxp5+XF55/Xt55wbkarE7RQ1q1Vua6ExDY1+BQQADL0dSkX+I2SgSXqIQ+XgREGV82q9p5rB64DmFJQNDGBQu3KCwiWCC++MUvqnBN4/qf/exn+je0+BAQrgNELBa4QLW05HPp0xDQsTyQkQsChpUHKwICPKQAF63vfve7Sh5w2cKCMmvWLA2W51ANDQ0pSWFeWDQgG/z++te/ru5UrOGxxx5TYX7x4sU6J2ttTz/9tFozzjnnHJ0/c4FMYEnBUoJFBgICYfvqV7+6NS6GsVj3hz/8YZ0L9zAH5gPR+NCHPrR1HMYCNywgWD1YD/Nbv369xqKwTixDEBBIE5Ypq2GtAnswZW4dLYBFAAAgAElEQVTsAb8vvPBCJVLVHuip/9VlVmgQmDoIjJWAoPSgGCFRciv7g/L62j4ZDgclHEtIMp3WOlQNjXZxNzeK1+OVWZ0dsvsuXdLpqcw1K2+5T4o/EFCNIpYQ0wwCBgGDwFgQKCYgfA9GYwl1GfW4XWXln7z7VUgTOFFjbyTFCHIU+hanw6HXP/DIYyqH77fv3tLq88nqNWtl+esr1dLb0eZTBfzsWb3S2d4umzb3yT/uuFP22nMPOeqwQ1TBvOSpZ+SRRx+Xd194gSqhqbYu0igOZ5OSIDVCa7V1oubeUPSwvlLV1utKQHAzGhwOqsuVlwqMTqdOzCIfVkAzQmstXLBwZ7r88stVg17sgmXFmcAw+UE4x30IzT7z5N67775bBfGRCAjuU1dcccU2BAThHPKAME/ciWVRYT133HGHkgOsDlg4cN964IEH1AIBAeHQYHXh71gHcEPCfYvsXcFgUH79618r0cANDOGfmBUsM1/72tf07wjxuHnRN/db2b2wvpAJDJcrCjvyd7CGfGBxwA1r4cKFFRMQcGIOWHCwLIGZRT4Y49lnn9XPyTjGnMARy8tIBASyccMNNyjmWF4gQ1hKcN+CMBkCMpavNnOvQWDnQWAsBAQXALvNLpuGw3L/86/K+sFhtXzg90wg5xtVO/IvYSwffBe2uVvksD0Xyv7zZ0mLo3ymGb470R5a9UEgIqYZBAwCBoFqESgmIFgScBttb/NpOt1yDcX+wKBfbI2N0tJSXimC4h8CQJA7rqTEcDz93HPy8MOPS7PDIYccfKDstnCBZv2zbSES9z38mKxcsULefNrJMmvGDFV4X/WnayRnt8s7Fp+tXkx8J0Yica207mhqFrfbqfEoxeUu+D626ooUrq1uBIRK6F3dvfrF73W3SFNzkY8aRZ20uizR9LUhIArQVVep+xMZnwqrqhPXQMwFFg5iEwhWJx4BgRcigFvQNddco8L8aAgIQjR1QCA0CN5f+cpXNNAazT8uUBANCAgbwhz4G25V/B0ihJsWaXJxWSIGAksGc8AdCcGfWAz+H1b5z3/+U2NXsFhAQCBEXAdpwZ3JshpYrl69vb36d4sdQ0CeeuopdRXjHqwPlVhAsIpArrByQKqIgcE6wnpwIYN0YfGgkj044qZGrMpIBATLB/2wR7incQ6wFBH/wj2GgJT7+jGfGwSmBgLVEhC7VipvkBdWrJcHX1ol/nBgVBlZ7DaH7DG7W844bC9p9VUW8Dnkz1vyvT6PNJqsWFPjAJpVGAQmAIFCAoKiJB5PYDuQzvbWipLwoBAZGg6q9QNFTLkGUSGuxMrQiqy4YtVqee75F2T12nXS3t4he+y2qyxauEDa2/JzuOK3f5AFc2bLKSccpzEmr69ZKzf9/RY5+CCKFx6l5AdikUwlVUETjsbE43QoIaKO0uZBv5Ke3s5OJVZvZHXNVxLJ5LJaQPaF559TBXqlrSG3g9xbCLlkXOrqmSG77DJPzUmlgvfootYEhAXg7kS2KwK/sUyg8YLgIKjjlkQsAvEbpKclxsEiIAjZaOWJ5xgNAbEKEbKxP/3pTzXTFcI6MRhYN6yYC80u8MorGscB+bAICHgROI/bEpmvCILHtIVlASH9ox/9qM4TooOLFqTh0ksvVVcv4k4Yh4xUViFECB1WGVyzIDMQAathlYHEYIGgYCEuXZUQEKsQIW5YuGdxeD/4wQ+qRQUCAsmx1oMlgzgXsN8RAcFyQ6wLJJB5PfroozpvgtANAan0UTTXGQR2bgSqISC8T3KNNlmybJU8+uJrEo0nqwZhVlebnHX0wTKnw1fW7YHv1s39AyK5Bvn/7L0HdB3XdTW8X+8NHQRJsIhN7CJFqpFUF9WtYstFjuOW+sVpTuIv8Urz/yVxXBI7jmMnduISd8uyCkU1SiQlsffeO9Hxeq//2mfwQAAE8B4IkATBe7W4SAHz5t27Z+bO2afs43SWTpO45EmpDyoEFAJjGoGeBESrkU7A4bTD43KK036wQVsyEIyI3eRyOcrGqRgFJrko1kfTNmYT8D37D+H06TMwmwy4+84VmNBQj69+/Zu47ZalWLL4JmTzObz6xhqcPXMOTzz+CMaP04SMiqNILkgtWto78M6GTWhraRMiY9ABc+fOxqIF88S2LbZs4GcZ+dm+bdvIExDmkk2eMnXA3LTLRUAY/SDZoKefhjvrIlh3weJo1low/YmDBj7/MG2IRd705pMEUPGKhjsN/b41IP2lYPXshM7fMwLDaAANcEYwGDVgShjXe+7cOTH+WahOgkRyxJcaa0lofFNpqljwzmL073znO/I5poixvoJz5E3HGpBiRITzv+OOO7pvKKZAkYDxItOY7xkF6lnsTZLF///yl79csgakZyd0EjX2HOF3MprEtDGmhpHocD1cI2tXiDPTtfjZvjUglERm4TwJEMkG082IPSNAzzzzjERUVLFn2fuKOlAhcM0iMFQCwn2BkdZdJ5rw1s79iMQTw1o799GpDXV46OY5qPGWjoTwhcnmuRazWVIlVK3asOBXH1YIXJcI9CQgqXRGyhSqKr2yr5QaFNdo7/BL40Gr1VLq8H5/zzRSOnKKvde4D7f7Azhz9pxEQqh49e3/+aEUqS+cPwctbR3YtGUbGsePwwP33j2gfUZlrj379uO9jZul5nfi+HE4duw4Tp89j8UL52HRwgVCeGinVldS7csk9uOIR0AaGydh8pQpA4JzuQgIv5CkgMXhJBg0iEkGGIlguk/RsGXxNKMlrKkgK6MXn1EGvlBIAmhE0yvPVCUWmHOQxNDgvuuuuyQCwZoFMkgeX2R2BLNY28A1MurCOTBCQSJC45uEhxeH4PPC85w8jgSE6VvFwc+RSJF0sJCcZIIF3/x+EhRGQBgxIUEpDha7sycHIzH8jr65eKw3ISliDUgx0kJCxNoQDqZQcd0kYpwzozb8GSV0KcvL+fL8PA8JCM/P85GY8HwkFMSOa2OqG8kFe5mQcPVcGyM3JF0kZEwx47XhehkR6XmdLunpUh9SCCgErgkEhkpAaPS3dQbw3IaDaAv5L1qjQaeD12mF1+WC3WwCtfVj8TjO+8PI5rXQv17PmjjWiWgNXs1GE26eNhl3zp9ykS5+fyCyPwiLNq1mS1ndiq+JC6EmqRBQCFwxBHoSEO5PtKOqKnxlOTSSybSQBZY29LXvhroAplHpu4hIUR2weM4tO/bgyNGjkuLFFCvan/euuB2VXfZwf99FJ/LuvfuxZet23HHHrZg57QaQYL34ymvIZTJ49OEHsXf/AZw6fRr33rVczjXmCEgRGNZh0EingUtJ2OFerKFe3HKOJxFi6he9eiycZ5pTqUFiQwOeJIBEopzPlDqn+r1CQCGgELjSCAyFgFA9Ua/T49frN2P/uc4eRebarF1WE+ZNasANE+rgdjhEoe/I2fM41tSB5kBECIjXbkZ9ZTXOdPgRS1yInvgcNjywaBZunDyhZPSVc6aiTDyehL3MHOwrjav6PoWAQmD0IlAkIGyhEY3H4XE5pDC8nOEPhKWnnqaWVc4nSh+jKVfpQY2oYq88OvLPNWnZQ0aTCY0TJ6DC68Wpc+fAjkgTJ4zXeo30mIRk+jQ14+3178Fhs4rUb3VVFQ4ePoKmtnbcOO0GvLdxE3IAVt59p+yfrAkeUxGQItzF2g968dnsr6gSVfpyXP4jmHpFjz8VpBhBYD0EC9FVSP/yY6++QSGgEBgdCAyFgDDd4FRTK362fgeSmWyvBVR63bj7xkZMb5wgUYmzbKi1/zhOt/kRTWVQU+mF2WBAY5UHNzaOw45jZ9ESiiIdi6I9loJBr8PCKeNxz6LZothYalCFJhAMI5vNwWGnuqNqUlgKM/V7hYBCQEOgSEDYSZwF6NVsPmgs3XyQBv6Zcy2y5/RtPjhS2NIG1RQGteJ21qhQvZZ1I+yL9Nqat5HKZHHfXcvl5wadlgpG2XM6ZjxuF06dOYet23bIZ5bdfitqqysRTyRx7nwT1q1/D0tuvgk3zpgmJQi0gcccAeHCqErFFCZ2Hmdx+WgarFX51re+JalLVNFiytNojNCMJszUXBQCCoGxhUC5BEQntR8mrNt1COv2Hu0FgstixCO3LcSsieOECHQGgnhty24cbgkg15V2Ve1146nbF6LC7YDFbEIilUZ7MIyfvrUJsTT9ccDEah8evmUexlVVlKVxxXoQdiJmLrVmDIyQO3JsXWK1GoWAQqAPAkUCEosnxUin+lU5zudwJIZOfxC+CrcY/pdzkFwU07I0UmKUOfoDQVG38nnckt5KR7/Dbseps2exZesOLL/9NjQ2TsCJ02fw9tp3hJw8/cRjopr13qYtaGlpxwP33gmvx41z51tw9szJsUdALueFUedWCCgEFAIKgeEj0JeA0AtI71sxWp2jVHs2p0k+6vV47t0dOHymufuL+YKcP7kBK5fOhcNqBYsgNx86gdVb9vWaHI+bNq4aj9+2AG6nA4FQBD96azNagpHu47wuBx5eOg8zxteW1S2d3kipBwlHpct6OXKYw0dMnUEhoBC41hEgAYHOgGAwLMXnDoe95JK43zS3tEvaldNZXrpWyZMO4QAWvXNfLhKlfL4ARoJZS8f9+fipU1jz1jqJeMyZfaM41Ne8uwW7d27Hgw+thNfhwEuvvo5J4xswfvw47D9wEOfPN+HmhfMUARnCdVCHKgQUAgoBhcAIINCTgFABxmK1iBIMX7YkE+YupUCdTo9EJov/Xr0BnZFw9zfbzCY8smQ25kxtlJcgO6C/uHE3Dpw+32t2onZVX4WHls6D3WJGIpHECxt24VR7oPs4FqM/tGQuFk6bIOcqZ7DIPRgKIxFPwekcflFoOd+pjlEIKASubQRIQFKZvPQVGl9fU1b2C2symts6pG8RG7BejcF9sUhApI1GXiMfjE4z6+jNt9cjGA5jxvRpUteydecekeN96OEH0dnWhvXvbYDFqqW4soZk8sQGRMMhRUCuxsVU36kQUAgoBK5nBHoREIsF7NhLL9uW3fsRCEew/OabYLNqcreRRArffGkdEik27dKGx+HE08sXYXKdplQYiiXx87e343R7Wy9Y+ZKcMXE8Gmt9aG7vQJ3PhVAsgY2HTvc4ToeHls7FkhmTReKy3MEXb4c/gHwuL57MclIpyj23Ok4hoBAYewjkWC8RTcBht4j6VTkjFA4jEovD7XKNqmRPJp6azCapGQkEQ9ixe4/UeqSTKeQKwPSpkzBv7ly8tGq17N2M4Fhsdjz12MMSjabq6pirASnngqpjFAIKAYWAQuDqIcBc4rNnz8JqsQrxYL4w//7ec6vQHgzhE08+gkqf1iRQCMiLbyORznRPuNZbiSeXLUBDlVt+xkLHVzbuwK7Trb0WRfUsl8OFVDqBZDoNi1EPn8eFls5Qr+MYAVkyc8qQCAhPkE5nRB7YbDTKGkZKnebqXRn1zQoBhcDlQiCVTCIST6GhrgZmc+loBgvBO/x+6PUG6T802gbrRZg+y7QrdkFvaW1HLBaFyWLDlIkNOHL8JN55bwNunDUL6UwWp06exJOPP4wKn08RkNF2MdV8FAIKAYXA9YCA5DU3N0v/DaPRJIWOrKVobu8Ub9nE+lpNjUWnQzSZwbdf2oBo8kIKls/pxPtXLMbEGs2LyGjEtsNn8crWg8jlk0OCUK8zSQRk8fQJQyYghQKQSCbQ2RkQWXSNhKii9CFdAHWwQuA6QSAai0KnN6CuWuu/VmokU2kp/rbbrGWla5U63+X4fVE9S2R8u/a+YqPDg0eO4ejJU1iyYB6a2jqwZes2LLv9NsyYOkkRkMtxMdQ5FQIKAYWAQmBwBEgYtu7chYkNDfC43RL9oDctEo+DL91Kjxb9oIGfymbx4zc34GznBQJiN5vx+K3zMGtSQ7cUbjASx+vbD2Df6fPSOLXn0EEHt90Loy6NQDwuai7F4bCY8PDSuZg9ufwakJ7nJpmKxxPwh8JSu8J0MkVC1BOgEFAI9ESAxduRaARet1fqxsoZFM1IJpJwOGyjfk8p7nmSmmXSoiJsUMiCdTpnWlrb8PqatZg6eRJuW7p47DYiLOfCqmMUAgoBhYBC4OogwIZan/izv8HCOTPx5AP3YOK4eiEgP3jxVezafwR/9bsfg8/tAl/a/G/Ve9uxs0d6Fft3LJ0+EXffNKc7NYFEoDUQxoa9h7D/TCvS2RxIM0wGPSbVVGNStQ87TpxGZ/RCI0KuvtplwyNL52PK+LpLfslLJCSRhD8UksgNPZaKhFyde0t9q0JgNCJAY5wF5ZUVvrJ60zH9qq3TD4NOB5vNOhqXNOCcSEKMJCFdoh6MiNDpdOzkGXZDwQ2TJykCck1dUTVZhYBCQCEwRhBgI7/v/+J5rN+xF4/evRyP3bNc+mr0JSD0npnNZmw6cAyvbT8oKlnF4XG48fjtCzBtXEUvYz+VTqMjFEGzP4JUAah32YQQvLPnMPaeauoV/eCLcgpVspbMFZUsyuoW0wiGCjXnRnUbNirki1dISJmqWkP9LnW8QkAhcG0hwDo1alyw/qGcBqbstcEICPeRcpoVjkY0ik4YOmWYYiv/z8h2Pq9SsEbjBVNzUggoBBQCYx0Bpkjt2rsPv3htLSaMq8MHH3kAXrcb33/hlV4REBYu8uXbEQziJ2u3IRDrXd8xvrYK9y+6EQ0+tzQa7DtICjoicWw9dB7bj5xEKhPvdYjJYMTSGY24Y84N0tfD5bTD5XQMK3rBYnfq/KOQh8ViVX1CxvrNrNanECiBAPc79g6y2yzweko3H2TklzLfyTSb/Vkv2SkyWi4MiQedMnqDQRxNJCCbNm1SKlij5QKpeSgEFAIKgesFAdZg7Nl3AM+9vg5ujxPPPvYQaqsq+yUgdJqxRmTtjr1Yt//URRDVVXowe0ItptZXo9rrkZQsEo9wPIVTrREcOnsGJ5raERcZ3wsRFJ6oyu3GgzfPQWOtF7FoAolUEhVeL+z24aU8pNIZhMNhpFIZ2Ow2mE2lFW+ul2uv1qkQuN4Q4H7AtFM2PXU4Sjs4GPn1B8KSljoa1a8u+frp2GVd24Z37NiuCMglA6k+qBBQCCgEFAKXhEBPAuJwOfDR9z2E+qqqfgkIO+6ySWE4HsdP1mxCS6h3FIMTsJqM8Dlt8Dod0hxLCsOTabQGk4gno9I4q+8wGw24ZUYjls2bKV19mRaWSKSkEWJ1lU8KyoczmPPMqEoskYTdSrnhrhSE4ZxUfVYhoBC4phCQvSiRkKJst8MGs6V0fRjTtUKRqJAPUQMcY4N74949uxUBGWPXVS1HIaAQUAiMegSGQkCYvqB13TVj17FTeGPHIcRS6WGtkVGVCTWVePyWefA5HUhnMkJaSEQYCTGYDKjweYf98ifxIQmhShZTxCwWrbmiGgoBhcD1gQCLyUlAmNpptVBy3DToHsB9KBKJIZ5MjlkxC0VAro97X61SIaAQUAiMOgSGSkC4AHoCc4U81u88gC3HziGb751ONZRF2s1GPHrLPMxsbBDywW7mxUGDIRZPSu61x+0cNmEQgyIaR1AKSs0iSamGQkAhcH0gwDq2bDYDn8cDva4AQwkCwv2nvTMAvUEH2xjdKxQBuT7ufbVKhYBCQCEw6hC4FALCRTAVKxCJ4NWte3GsJdBLFavcRRr1eiyeMQ8rF08QjXqmXvUd7HDOfiQVPo/09RjuIAmJxhIIsVeI1QyrWUVChoup+rxCYLQjIH2MUmlxYlT43MjnsiUJCGtFWts74XY4RMp2LA5FQMbiVVVrUggoBBQC1wACNMj37D+IF99+D06nHR98+AEpQv/Jqlex59AJfPaTH4bX5QS9hz2bClK+kk2ujje14c2dh9AWjAyJhLAYfP6kBqxcOhfIFyT60d/QVGsSsNmt0o9kJNKmtLqUJELBMHQGgxCbok7+NXDJ1BQVAgqBISJAR0ssloTTYZMUrFw2XZKAdPgD4vxwD1ONb4hTvaKHKwJyReFWX6YQUAgoBBQCRQRojJ84eQonz7eIIT535jQ4HU7sP3wEbYEQli6YA4vJdBEB4eeZikUDfteJM1i/+7CoXZUzaOzPnFiHlYvnwGmziGeyZ1+Rnufgz1k8bjQaUeF1jyhRYDOyzmBYurxTlnMsFpmWcz3UMQqBsY4AI6zxRArVlV6J3mYzgxMQpl81tbZKmuZYTb/iNVcEZKzf+Wp9CgGFgEJglCJAA7+5uRk2m02Ky40mEwx6qr1cqOvgy5gv8L4kQbrsGo3I5HLYdug41uw5VtYqGyrZM2QGJtb4tLqPEjUkVKLhdCorvCPey4PyvKFIGJlsTgjYtdporCzg1UEKgesUgWg0Dp1Bj5rKCpHULUVAIrE4Av4QPB5nWc0Kr1VYFQG5Vq+cmrdCQCGgELjGEaDxf/bsWVhtVo2AGE3ygu6Z6kTiMRBJ4HFMp0pnc3h1y17sOnl+UEQ8TgfuXnij9AthHnZ/srx9T5BMppDN5lFV6ZW0r5EemUwW4WgUyURK1G7Gar73SOOmzqcQuBYQyBfyCAYjqKjwwuWwy5QHIyDc79o6WNeWh8NuuxaWeMlzVATkkqFTH1QIKAQUAgqB4SDAGovTp8/AYi0SEKN4/IZSa6HT60Unnx2Gf/72FpzxRy5qNMg5WtjvY+Yk3D53hjTBouFfzkin0kins6is9Epvkcsx+CKmOhbTvRxCxi7P91yOuatzKgQUAgMjwBTPaDyJiQ114lwpRUAohtHU0ia1Hwbj2Ov90RMpRUDUk6MQUAgoBBQCVwUBEpBTp8/AOgwCwomTtJCE7D7RgtVbdiGR7t0fhIRmYrUPj9wyD5VuJ6huNVDdR18gSFRi8QSqqyouazdizicUiSASjklKmsWiSMhVuSnVlyoERggBPtPhSAx2uwUVXm/3WQeLgFCqOxAMweN2dROWEZrOqDuNIiCj7pKoCSkEFAIKgesDgZEiIESLRdws53hr+25sOd4kxd3FYTMb8fDiWZg9dZKQj56KWqWQZn1GlASkwjsiUryDfZ/0ConF0BkIw2GzScOyoUSDSq1F/V4hoBC4cggwxTMYDmNcTbWkmBbHQAREauLa2qHXGyQSOtaHIiBj/Qqr9SkEFAIKgVGKwEgSEBrqVJg53daBF9/bCX8s2b3qGQ1V+MCdSyXqUW7qVfHDbHrI9C6Py9Wdw3054SRxisSi4jk1GQywWi1juhD1cmKpzq0QuJoIUOmOEuJ1NVW9nuGBCAjTtVrY+8PpGHHBi6uJw0DfrQjIaLwqak4KAYWAQuA6QGAkCQilqowGoxSWv73rALZ3dUm3mwx4/4pFmFxfK5K7Ev3QabnY5YwCtA7mLrsNLtfwO6KX8508hupb4UhUSJOdJMQwtvPBy8VFHacQuBYQYAA2HI7C6bDD63H1mnJ/BITPeSAYRjyZgttpvy4in4qADHAnbz+VwGv7Ynj/zW5Mq70QOrvUG5+pAfvOpbD2UAz3z3FgZv3wu+peylxOdWSwek8Uc8ZbcOtUG4yGgV/EuTyw52wS7xyJ48G5TkyrGz4OxTl3RHL41fYwptaYcc+NjktZivpMPwgE4zn8dHMYk6vMuHOWHRZj+YaWAlQhcKURGDECUsh3C/cy1eHAqSa8ufMgwokUGmsr8eG7loBbXSqdhl7Ih25IJCQSYV2GBV6P+4oZBjRIUumMdE3ni9put8GgSMiVvkXV9ykELgkBSodTfre2pgqWPqIS/REQpnq2d/hhMhth7ZGudUlffo18aEwREIauv7U2gPeOxrvhd5j1uH2aHU8udsFp0Zd9WV7eHcG33g7irx+rwpIpw5dCozFP8vG9d0P47Tu9uGO6JsfWdyQzBXzv3aDITn5yhQ87TiWx+UQCjy10Ykp1aQIQS+Xx4q4osrkCHlvowpYTCaw7FMdn7vOhxm3E7rNJ/Nubftw9y4GnF7thHsRAzeYLeHN/HD/eGMLv3+PD0qnDx6G43pMdGXz+uTbcMtWGP7i3ouzrcqUPbApm8attYcwcZ8EtU2z44YaQTOGTy72DYne6MyOfWzTZhjum2fHjTSFEEnl85FYP3Lby78O+6+U1+fbbAdjNerx/iRvvHI7jSEsaH73NgwqnAS2hLP76V+1Y2GjFx+7wwm5WBORK3zPq+8pHYEQISIExioIY6dJPw2KBP5bA6i170RwIY9mcG3Dn/FkIhrVnl71DDCQhuvKfw1g0DpPZhAqfpyQB4ZqY5kXJXhbHD3ewV0koFEEqk5G6EOMYV8YZLl7q8wqB0YBANJagmwO1NZUX7Rn9ERBGPPmc22xWGAzD3zdGAwal5jCmCAijDP/vpQ4cbEqJV91p1eNgcxrvHoljcpUJf/9kNeo95em4Xy0CEk7k8Te/bgeJyBffX4039sewem9MCMDCiaWLkugB//obAdBQ/b27fXhpZwQv7Y7iqx+sxQ215lFDQHhj8nqJL1IHdEZz+PbaACLJPD67shKVztGRbkDj/l9e6xTy9ch8F/7uxXbkcsAXP1ADl3XgTWLv2RS+9qYfd82044NL3fjr59sRSxXwuYcrUVfmPXiiLYMvvNQuZJHnMBl0SKbz+JOftgmJ+dOVlRJF2nYyib95vArjK0yKgJTa8dTvRxUCI0VAcmBtRwaZVEYaGdodNqzZeQjHmtvx0XuWwmWzoNMfgtlihIn9RkTqt/yXPLsYU0KzqsJbkoCQfPgDIRiNevi8nhEhIWzG2BkIiEyv1+UUEqWGQkAhMDoRYBooa7gqfZ5+e3n0JSCMdgbDERHIYEPS60V4YswRkH94uQMdkawYsTTIOI60pvG3z7dj5jgz/vj+ym7DkdECGvy5fEFeLm6rHg4LX0yAEJC3gviLhysxvc6MTK4gXrMKhwEWk+ZVZsQlns6L0cyIA28aGoYkPn39zsUIyP+8G8THbvdi7niLfMZg0MFrN8Bm0olBHojl5O9ql2aA89+hRE6MXo9dj0A8j0K+gGoXvWtav+BQPIdEhj1XPqsAACAASURBVD8zdK0H8Nn13elVHVF+voAqlxH7zveOgJiMOoTjeSQyeZmHtWtt/O6eERB6/IlfJluAQa+TudALXxx9saRxzogTseTvgvG8eONJrIifzaxHMJaTn1lMehxvS+NHG0Ny7Kfv9OGGGrPMhXPgNUqkC5ILzYgNyQmxjiRySGYL8NkN3dEIXg8ez+tAzKPJPKpcBjHe+xs8nnPLFwqwGPXSH4DfWe3U8CX+nBOvMaNSXLtcr67IAnEn/pwr58j1cu08r9mol3/znDwP70vi7bEZ5Pecp8emRzTFTs/avcD/JzadkZzct99Y45dUuacWu+X68vpzVDkN3eftec8MFAHhd3EN9BRbjXq5fgNhMjq3dDWrsYjASBEQ3tmMFJCA5LJ5OJx2uF3sIqyTaER7e6fAx/QGk2XoBCTB2pFCAdUVPtkDBht8qXb4Q4jF43A5HfB5XCNCGPi+6fQHpDaEDcoYYbleDJWxeO+rNY1dBLgXsd6sutIHk+liOe2+BCSby8EfDIndaLVcnfT8q3E1rgsCQmCZF//y7ij+6H4fFk+ygak1z20LY/OJJHQoiIHIVKtnlrhR6zFi1e6IRBJWzLCLV5lGPEkIf//EIpeQkeZQFi/siGDbqSTSWRrxBSydbMOzt3lQ7+3toSoSkG+9HcDESpMYoKF4HulcAe+7ySXpUmQTX3m1U6IBX3+2TgxMRjS+uz4o8/39eyrw3fUBHG/L4MsfrMF4nwmJdB5fe8OPg01pfPVDtfiPtwMXEbD/+4s2nA9k8dUP1+J8INMrBSuUyOM/3goIyfn0Ch9m1Ju7yVORgPzPO0HMrDeL8Usjmt/55GI3nlrsEhLSHMzi+R0RbDiWgJ6pEAVg0SQrPrjUIxGnV/dG8aVXO7Go0YrTnVksnWLFrTfY8JXVnbh7thN3zrDLGo+1pYU03FBjwu/c5ZOIDa/PCzsjaA1lhbCRgJAMLZhoFe//2oNx/NH9FZg3QYsO8dhfbovgd+/ygvUuv94RwRc/UIsp1RdvAlw708vePBATQkFSl8rkEUsX8LUP1wmJOdGWxi+3R7D/XEqM92wOuG+2A4/f5BISwPqYb74VQGOlCSfaM6hy6vHEIrfcF/MmWCTliqSW1/Fzv2jDtFoLfucur9QX8VreP8eJY61puebE7ZH5Trm/frQhJPcV1+Bz6LF8hgOPLXDin17RDKkvfaBGzss1fHFVh5CLf3u2rt8ICOfFdR5sTslnSdj4Hctn2BUJuRq7rvrObgRGioBoKVhMfcogk8lJI0I28zPo9RoxyeaEBJiMBi01aogpWDwH1WxoUFDud7DBNXUGQ0ilMjIPHs9ISN888Eu5DbS+AlFR5WIHeIvZAl0JQnQp36M+oxBQCFwaAnxGE4mU7DMsPu8vDbMvAUkkkgiEIrBazTBdR9HN64aA7DqTxD++3IEP3+qRgurvvxcS45GpLeO8Ruw/n8Jr+6J44iY3Hp7vxOv7o/jyaj8WT7Zi5VwnWEtC45ZG8r9+qA6VTr0Y3e8eSYhBOqXGJF58Eh2m6nz4FnevAu8iAfnqq52YPd4i52TEhXPYeDyBTy73iWH+L6/5ByQgTLnZey6Jf309gD+8zyfnONWewZdWd2JKjRl//EAF+osADURAlk234yebwjjamsanV3ixeLJNSE9xFAnIN97048YGc/ecV+2Oymc++2AlbhxnwY82hbD2UBwfWOLGeK9RDF2mjRHHxxe48NbBGP5xVSfmjbeI0Tujq5j9719oxz2znfitFT6cC2Sk9oURC9aEjK8wCsH7yqt+iTrdO9sBxlt+tiWM9mgW//BUjZAyEjri/egCeju1FLxIsoA/XVmBtw7EBiQgJJy/3BqW+4BkYuFEixAp1s8wGvTvz9ZDpysIOTvTmcFD850Y5zVJet+vtkdkbSQXrLFhTY3NpMeDPMZjlKgHCVUpAsJaDhb2P77QJffC6/tjQkb+6lGmUxlxtDWDL6/uwLIZDjxzs1vW9xe/aBsSASHR/aeXO5DKFfDkIrdEnIgLSez/faRSRADUUAhcLQRGhIBw8ixCL0AUruioQEEjId1Dx2isAUaj7pKK0NmdOJFMdXk0B09/YqQkEApLATmLSePJJEhZvF63eDeHG7WggcPGiCQiJDcWC2V6Va3X1bqH1fcqBHoiwD2Ie4XTbofDYev3ee9JQCT9KhRFPJmA024bkZTNa+WKXDcEZN/5FL7wQgeeWeoWY5WEI5sHFk/SPOcsGv7X1/3iyf7Uci/WHo7h39cExLt+/2xKLwI0vOnt/n9PVYvhTTLCqMiMOouk4KSzBXzmRy1o8Jnwx/dXSCpWcRQJyH+tC+ITy7xSo8I6I6pBfe6XbRJhePZWjxi8A0VASEBMeuAPf9KKBROs+MP7K6Tg/n/eCQmBYGF7uQSEkZr2aA7E5ffu8kkxeF9FrCIBITEgJnfNskv6AY1uEqVPrfAKoaBRns5CyBrHWX8GX3/DL5EkRlU2HI3jX173C5Ykf8TyUHMKf/XLNiEgrFXhmkkm6Mn/swe1GhBGDfafT6OxyoTxPu2lz4gGMWI9z4QKE/59jV9Sp3juZCaPz/6sVUQHiPHPt4QHJCBMSWJEgkTkSx+sgcuiF8Plv9YHtfV9qA7n/Bn88+oOPDTPJdEepizxGn/51U6cbM8IUeBav7kmIISEkS8OkgjeS6UIyHfWBfCZ+yqE2NFUIjEgIfrMvRWCJUnC37/YjntmOfChpW6Jlv3Zz4dGQN45EpMI2V88VCXRPA5GVji/D9zcFXm7VnYrNc8xh8CIERA+QV1840KH8x4ERKs2u6C+OwQZXoLOeTLqUF1ZIZGVwQa/NRiKSKoUDQp+dTKeRB55uJxOSZ8aCRIS7yIhbFqm9QpRJGTMPSBqQdccAlq0NIMKjwcWS/8Ovp4EhNHZjs6A2FYsQL+exnVJQJ5c5BJjjgbfWwfjiCZzUptAj/q9Nzrw23f5sO5w7CIVrHePxvHFlzvwd0/W4KZGq6QivXs0Id5/fywnNQqnOzKSykWy0FPtaCAVLM6DxIg1AJ9c4cX/bggNSkBYwEwD+GiLFoEgAdl+KinGMH9XDgEhOWCWAj3+981x4E8eqICxn5fXQCpYh5rTEmn42B0ewYsk7O2Dcaw5EEMkmUMqq2FJg5epVBuPJcQI/pv3VeHWqZoRXA4BoUeTkZGXdkVxuDkl1ywQy6MjmsXfva9aIjY/2RTCusNxfP7RKpwLZsFoDcnfbTfYpaZkoBQsRqtIQG6bZpfji+P774aw7khciva3nkiANTu8H4rGO49jShmJwh/eVyFrJ3EieXxwnnNIBOS/1wfwd09UY9EkTV2MKWyMnBCzm0eIgDB97pfbwpL2xzojDqYKklwxle3Dt2ikSQ2FwNVAYOQIyOWdPedJJazKSt+ARkXPGYSjMUQiUTjsdlG0EUndVFqiIqwL4Z/hEgZGWpLJJALBEIx6I2xCbC4vDursCgGFwMAI8DlnHw+meLIAfSDZ7J4EJBZLwh8Mwumgwt31JS5x3RCQDUcT+Jc3OvGx27x4cJ5DogYv7Ypg5TwnmIrEQt6fbA5jSpVpQAJCY5/pLCQgjIAwJev57REsm2HH8ul2MeJZw9HgM5ZNQGjAkjRQovVTK3xiUA8WAWG62LaTCXzlNT8emOPEkdYUat1GiVCweLkcAvLV1/xCnlg3QW//F56owfyJFxc+DURADrek8f+9qBEQqjz9cEMYL+wIS5rUipl2hOIF/HRLCA1e47AICGtvvvBih6RSME1qYgVrQhL44YagEBBGOradYgpUAB+42S1qUK3hLL7wZLVEUAYjIH0JUH8EZOOxOP53Y0jWwHukOJhS9p9rg/g/9/jE6TpSBIRE7TsjTECY5vXqvihIuvvKUDPKwuidGgqBq4XAtUJAaFiEwlFUVfpEpabUiMUSCIbCkoLRbYR09fVgeobH7RQSMtxICOeRTKbQ1umHwWCCy2EdkXOWWp/6vULgWkFA5LlzWakNY8qi2WS6bDK3VL+KxmLSydzt6t18sCdeRQLCn7H4XBwTjv5bM1wrOF/KPK8LAkIjn0b34ea0qFoxD/4fXu6U1J7PPVQpuDGV5muv+yWKMFAEpCcBYXH1V1/rlOPpSaYyEg32z/xvq6gVDRQB+e93gvitO32SukRnFXP0//SnrZJO9Jt3ePGfawNoD7MIvVZCcgEWoa8LSj0Ez0kCQtWlv3yOUr1URNJJvcmdM7XOmf+0qkMKthkd4TlpIH/u520S7ehZhH7XTIekon3+V+2SO/2Xj1RdVDhfDgFhQ8V/XtWBOq9RzsHB6AcjHlTiGk4EhDUR339XiwgUCcAre6KCe5GA+KM5/PPqTsGiOZjDipk2/O7dFYLtYASEhPNPf9aKKqcR//h0jaTDEQemm71zlBGQOhxpSUmqEms9HpqnpY7xmP9cF5DI1189UoX2iFaH0isC0paWe2l2g0X6cxSL0P/i522YXnehCL1vBKQUAeHl/vOft0qh/peeqRFCQQWvL77SIbUz/RWhs87lJ5tDskYW7nNwDby2JMzKY3op26b6zEghcC0REEY1qGjFqEapkUgm0ekPSrpVX68mIyGU0yUB8bpZpDr8sAUbLLZ2+EWC2GG3SvG9GgqB6xkBOg1IzmPxpAjI8NngfkPjwG6zXha5Wz6HyVQaNVUVQnQGGkUCQmXNNjYfNBphsQye2jkWr+XYIyAvdYix/Tt3+4QcUEKVXnM2gqPa1Edu8YiiFSMZVrMOv393hdQ+7DmXlCZzN020lkVAGOWgkUkDjmksJCCnO9L4Kg3PcZYBCQgNWpIFevRpQDJ96gcbgnhmiWbkkqCwb8nnHmZKlUEKoH+0KSxE4s8f1AgI6xDY0JBrYu0IyQZla2lYsiD89b1RfGK5F7PqLbJWKlDlc+hXBYvRDBqwTFn6jds8vepWyiEgXCuL4Pm++z/3VIhKFetKfvBeEHMaaGyXl4LFFDaSL0Y9SCAmVZmw8WhcGktSVYrN/Fgc/uNNYaw/HOsmIKzhoGIUIxXE6B/fXyNqWxyDERBKL7PG580DcSlYZ2E8yR5TsM4Hs/i3j9RJTQixodIXa4eoekU1Ma537ngr/uA+H3aeTl5EQBiFYV0IU8Y+drtHVKc0Sd0Alky2datglSIgVMD621+34+bJNrz/Zpc0GqQwwtaTCfzlo1USYeIxjJpYjTp846MXq2Dxnvz8c+2YXm+WYn+HRScRtr3nUrhrlqNb7nksbm5qTaMfgWuJgETjCcnR9rkH9mwWEU+n02j3B2GxmmExXmxYpNNZRONxONhd3espqaxVzpWkh7ets1P6m9htFkVCygFNHTNmEUimUohE+YzZ4POS6BtAuVtGMkUi22GX2qmRHIx8slEoI6WDjSIBoTOiwx+Ey2m/rorPi9iMOQLC2gQaaDS+WRjeJrKxBTFg37/EJT0YaMAz/YpyrSQBXrteejLQMGMqElWYWO/RtxN63xSsN/dH5Rz8HhqpTGvyx/PS9JCkgAZrN9BdndBZf+FzGCRtikyctRxUv2LXahImFgj/19qA1KQ0Vhrhj+XRGcsJ8ShGQGh0bzmZwD+v6pTC808s0wgQBxWovvFmQObCInD2+KDELnMS+5PhpeefRj3rNz4kkRQHLF3d0cshIEw9Y1TiF1vDogRV4dSLvDAJBSMAxJJpXqVqQLheprRRvpb9WxjVIR6UFSZGxIs9P+grZPH/Z1dWiIQtB5v+sUEgDX1KERcbBA5GQPg5kruvv+nHOX8Wk6tNQjhIMBh5YjTBadFh04mEFLMz6sD75GxnFuN8Rnx8mVdIC1XM+kZAWAPzxr4Yfr41LJ/hPUaxgVAyPyQCQgxJclnwfvMUTdb4bGdGsGQPNUbh2EOkKZCV6NU3+pHh5bV8cVdEGlKSHLInSjCWlxQ1Rty4bjUUAlcLgWuFgBAfKk9RxreyYnDjgsfS0GnrDAixsA1QiMp+JUzXoBHEaAiL24ebksVUDtaE0PtLxS3VNf1q3dlj73t5T7HuiPeoyFiP4sF5shEgo4v1NdW9oozZbBat7X4Ucnm4PcxsGJm15At5ITw+t1tSL8shIIySZrJZOBxaRsz1NsYUAaEHfPPxhHiFOXhf0ehqrDBhznhLd7M6/o6FuNtPJcTgpLoRIxokJjwHPc7NwQz2nE2JOlSxczVTi2hM33aDDTVuLbqy71wKZ/wZuYnZvyKeLiCVzUuvkZ6dshmdYJoX1bfoySbZoeITjVMqcZEsyIsrXxDvNI1uzp8kho366LFf2GiV4zlHnodkhhKuK+dSUUu7fZluxiJxfp7nouHOHhc0ZlfMcIjBSkniCRVG6UlBAsK50NCucxslalFstEiiQyOd9RLzJ1q7u8gzfYnHM/rB4maShx2nk7I+k14nBjrnS5UxFlMzIrDzdEoa6hX7o3A+JHT8/PyuHh48btfppPS24DVgihwx330mKViTZDEywggLyU1RzpfX+6+ea8c9N2rqV8VBMna8NSPpW2y819+gaMDOM+zjUhC5362nEmBUiFLLJA/Ek6pW7IhOAmQ36bBwklV6sHDw/tl9Nik1QZxbcZDQ7jmblPnzOvJ4Xg8SVapj8Xu5DvZDETIKTRSA156/5z1HDI+1afcMIxcs4Of153xPtKflM8STvUk4GFkjTixmr3Eb5PowukfyxDlSsjmTLwiObITJ7xiB7I/rbc9U6x1BBK4lAsLajXwuh7ra6pII0FijkcMeHfZBvKx8AfO8Oujg8TiHLdPL90w6kxYvLw0tppoMVAhbchHqAIVAV8ou++uQ3LLGgbaO1oPGPCLpg5cDZIl0RKLwut3wujVHZc/h9wcRisRQ4aO8/cikK7LhaTH9qhTxZwREpzfgXFOrkBVieT2OMUVArpcLSEP25Z1RvH0oJqlmjPZcz2P1nih+8F5IFKXYtb7cQSWskx0ZkUQmfSMRo1xwOJHDl5+p7UVYyz2nOk4hoBAoH4FriYCkkmlRsmpoqC1rgW0dnWCON+tABhvEgJK9JAoVTMcyDt7osJwvp8HIxmbZTBZ2OwvhR8bIKue71TFjBwFN1SkNNsqjI40RQJKQbDYvdQusN2LDvdE2GFUIUjSiwge38+KaLQpE+ANhISAjRdBZI8aoY4XXXTKqQgISSybhD0RQ6ePx1+fzqQjIaHtySsyHRjPTft7YH5O6jY8v84hX/Xob9PS1hLMigUwCwugTpYiLkaBy8GBqEgv8qWI2rdYs0SxGuD56uxdPLXKpAu1yQFTHKASGgcC1REDS6QwikRgmNTaUtWJ6WekVtZdIxxAjL5EUQ87nGTmPLHsR0AhjDxKXy37dSXyWdZHUQYMiIPd8NC41RR63S8hx8X7lvcV0DNYvjARpHslLwXuf866q8MLZj7pUqIuA+EaIgDD9yu8Poa6mqqxeHulUEm3+IPR6I1wl9oeRxGW0nUsRkNF2RUrMh4XyLPBm/wrKwFa7Rp/34UpAyrQi9mphU0KmcX12ZeVFKl6l5lFs/sfeG0z/qnIZ8dFb3bhvjrO7DqbUOdTvFQIKgUtH4FoiICQT/lAEUyaOF9GNUoMRCPbpoGrWYGnmfAnHE5TmpcLWyDYiI77+YBixWFykf0fK21tq7er31z4CJBqxRAKFfEEacPaNdFDprb0zKCTE42ZfmzIeiisEC9WoWBDOYvD+IpCMgASCYfi8IxMBiceTSKTSmNhQV1ZaWiQaQbs/hCqvB7pRhNsVujzdX6MIyJVGXH2fQkAhoBBQCAgCl4OAFDuhX+iIrhPRBtZZDGcw9aQzEMK4+hrYysjZjkZjCMfi0g19oEJXOkGktiSfR3WF97JEKXjuzkAYKZIh6UtiVNHd4dwI18lnmT6opRWZUenzXmRYFyMhHYEQdAXA7WLTzeGnD44EvMkuAlI9AAHp8AcQjSVEVnu4xIk4BINhON1OVHjcJafP7I2OTj8YXXL3U59S8gRj6ABFQMbQxVRLUQgoBBQC1xICwyUgfJkz/UH0/QsFZHPav2k85fI5kSanYo/RbITZaILRoC+Znz0QfjxnZzAkGv8kFaVGXLqUh+XYgYwcvoDD0TgqvC44HY5Sp7zk3/N7WJhOaVIWvJpMVNy65NOpD14HCLCOgkpS7FXD6Fl/JFqiJHF28taU11hvMRq6eZciIO3tfkSTSVSMAAFhulc0Fsf4+tqyCBifxY6OThhMpuu2+Lz4+CgCch1sJGqJCgGFgEJgNCJQDgHpjmh0RUzyOY1c8LNUitMIRw6FPMlIQQquKX8r3lidFmWht1FT7zHBbCERMVySlGiHPwSfxwGvx1MSThom7Z2BrsaA/XuGKe3LQVIzXE9sqQnxZc+oDA1Gi8Ussr9qKAT6R6CAcDiKXIH3pk+KqwcafD4ZxWM6Fjmt02G76oXpRQJSU+kTEYa+Y6QICB0c8URCokM1VVpT61KDWIWCIViVQh0UASl1t6jfKwQUAgoBhcBlQaAvASmmcDA1Kc9oRqGAXI5EQ4ts8G89k6m6Uqr0XWSDRbBF0sFzsBM4f0fSUSQg8XhCZDJzhTxMBsqIamRkKKlZwWAENpulZKMxgkUp0Nb2TjgGMDQo6RuKxqRQ1m4rHVEZiQsgEZdIFMxZN1vMgsFI9UEYifmpc4wOBNhIMxSOSYqStwxVJyEhiZSkKPLfV5uE8DmnsAPJk816cV3VSBEQ7i2Mfng9rN+6WG2rv6vJmiwWodulNuz6DkMqAjI6nnc1C4WAQkAhcN0hwBf4kePHYTKatYiEyFHqUNBBGoWRiDBtyswUKosVZqNR/p/kQq/Ti+eRL/GefwYCkUQmm8uKt5ZqVulsVqIALjtz18sroI1G4uCsGuprSl4rvlzb2v3SaLA/lSAW+CIP1FRf/uhHz8mSxJGABEIhWC1W2KzlS5eXXLQ64JpHgASCPTQKuYLUO5WrcMXPMcWP9UZ0HlxNdSzKBhd7cvTX7ZwEJJ5KSnrZcCKPjHIyukq533LkiNOZrHQ+N+oBq9WqCEguh717dmPZsmVlPze6woXqvos+FIlEsHbtWjQ2TsLkKVMGPClPwT/cpKlZTrUQt9sFn/dCI7myZ6QOVAgoBBQCCoFrDgGSgq07d8NmtUlaEGsTmO5Bo8Fis8BqMkk0QwaJxgitkMQnEAjDHw7DZrGKTG053Z3jyZT0Apkwrrak8UBDv629s6vmordaYUFkO8MSSXH206egv2WysWAwHEaFlwXB5RGmweCiTGlbpx8uhwNWRoKuc2/sCN1a1/xp2HCQXvr6mgq4nL2b+PG5od02ULE5U5KojkUjW6sJcZRNYEYSuEQ8CSphVVdVyF7Sd7ABICOhPjfl9i99V6HSFglahc9T1jMZjcYRCkfkeWMEUnJEr+OhIiDX8cVXS1cIKAQUAlcTgWIKlsPhgN1hF/LBVKrhGAVDWQ/TkZg2wo7h/FNqsMt4JJYUAtJNjAb4ENfGGhCD0QCLqWe9RUEUeGigsW9AOWSCx3Z0BsCaEXpOK32esjyug62HxiLTRwKhsEb6FAkpdfnH/O+Z8khFJxaS19defG/6A0GQhFNdaqDu3UV1LD5XHG6Xo+SzMtLAliIgZ5taRbxiOASEzhM+x5QgZq+RUnuWOD2YfpXNwGo2dRXrKwIyKiIgqVQKLpdTRUBG+klU51MIKAQUAqMUATGsOzrEqDabzfJSpkFe6mXedzk9pXdZmF7oqhnheYwmo0Q3+jsnla0YBWC6BhV82N15sJHJZaU4t6GuRqI1gxv4BVCilAXzjh556NlsDpFoTIw4Wxmkh9+RZJGvPyAkKZFMw2DQodKrpX0Mw4Er04/EEuKVZYG+IiGj9EG5AtMqEgepnaisuCgyx4hCc2sHeP/a7VZU+TzyzPY3iudq9wflHnX30wzwci6JBISF6BR36C8CMhIEhHsGU6qqKjxlqVkx08cfCEn0yGRkGimFKRQBUQTkcj4J6twKAYWAQkAhMKChMlQCoqleFYvSi0XqOUnn1eo8tH8zD53GucVqkULUotexLxGhKhT7ApB8OBxWqS0ZcJAwBUKor6nq17Dp+TnWr9DjmUilug0w/iyZSIrZUVnpKzv6wSgFC4NJ1GgARuMJWNg53UvjZ3jpUyRhkVgMTA/RUuCGdz51q1+bCBRld5kKWVdd2YuwMzISCISkNoRkOpFOy33HRn6MhAwk0esPhBEIR4SslFtnNRLo8ZlmfUZtlQ+WfhS8hktAivLDfF4ooV1OFJMiGKFIRPYiHQqKgACjQwUrm8mgGAHxqhqQkXj+1DkUAgoBhcCoR6AYAbHZKN2ppSX0jIDw9yQUrH/IZnJIZTOaGlY2J4pYJBxs9sFuwiQbLErXitP10Ol10sU5lcmCilNmk1F6bTBdgscVB88XDEWk6Rp/R8NqsEGjqrrS26+8Z9/P0eCg0eZzaw3KOF92PWfTNnZoLifSwyLX9k6/rJfrZHRHepsYDZKjz6hIOecZbE2i5hNPIhKNwmQ0qcL0Uf/kjOwEtYhFSiKBtdUXK0cxAsdIIUUgKGvLOpFYIinPFNMBB0rHIqltae+UPiJsaHilBlOjMrkcaqsr+qQ/ynaBc82tKKAgReiXEoPgnkQxC4/L2W+n9b7rlGaF4YgU6TtsNhTyOUVARgMB4caXzWaQSqbhdJWnr36lbmL1PQoBhYBCQCFw+RDQahs6xUsp6U86nXjFspksUlSYyWj9PoqiJdJYkNK7Oh30JgOM+i7J3S4CQtLRXapORlIoaFK+mSziybQYHZrsbe96Dxr5jILkCxD1nsEK0qke5fN44HKWbhxIA4x58z6f1jckmUzLeli0Wo5qDtcbiUWliSCNP6uVhfpm8SaL1HDXn5G4QsRJqwmJwG6xwmpVfUJGAtdr4RySFhiLy3NR4XX38uhLA84A649S8LodkkLE5zGdzkokzmw2oFpUoC6+X5hq2NLul3OSrFypwbWwKWl/BITk4XxLaZpcygAAIABJREFUuzw/HlfpZ7i/OXO/yGRzZddi0fHQ2tEpzzAjTPlcVhGQ0UNAsqKERWbtcbuH7c25Uje5+h6FgEJAIaAQuHQEaAwcP3kaBj2bBuqELEgEo8vALhrZYnBLc8Gu6EbXVw7F888UE8rvsuC6qtLbS8mHBhW7PvtD7FxuHbTxGiMaVI6iV7fUoBwoDTDmidMIYRE5eyS4Xf13lu7Pc0pDSqI7PeSGS33vpf6eOETjcWTSOYmCMGWMkRdxG6sxJhGQdKJEEhmpZ7iYnMdicbCWg4Yze9oUnzl+jpEQGvuMGrLeomcNVVGEgUpRVVXeIfXbGS7QgxEQRkaaWtph1OulQH6oQ+SGkykRl6Ajomc0daBzsXC/vcMv30eRDUVANKSuqgoWJ6BFQBhez8gLweP1SDGcGgoBhYBCQCEwdhHgi7ylrV2katmIj52BrWYzTEaNaOh0WloVTd+RsH8lzSSZkh4YTKHqq1xDL7A/FJKIvMvhlPdSMp2VqEkhm5fUJ45kNiO1FxWe0hKeTC2msVNZ4dWaIGbzQn7KiX5ckSvfBS57rkj4pwi2jlnqIOtBQQ9k83lkshlJaVNjbCHA+zwUisLutItHv6e6Gw1EqlmxqNvtpqRuXzlpkpCspBmypprCCHyWc7ms9Jkh+fC4XUJeruS43AQkHI3C53GX3Xywpb0duRyjqzYhYoqAjCICUiQhjIIwjOdw2OUh0F463P7lrys8+IWXkh04+DT5EuR6yZ77U2bh7+mJoJehnMKmKwzKVfw6LZWCL0D+zftDM1J6q9tIPnc4KlJ3FR6GfTUySwUP5mzyqjJ8SoWMcdVVkkfN8yUSCVGDobeP59Y6KOfEK1vZhxTTk8pCVF4/dortSZhZ+MYNm+o2XpezK3VEg036rOl0CEVi4mXkZ+1Wq3aM3G06sD8AvU30DNdVVco9wAJRNi2r9Hq7w9icJ9MytHWStBul6K6tMyB5rU671lmZLwZuxjWVPvkeSa+wWUWfnXNpauuQz/U3uD6ei16vzmBYPl98QfHf/DxfUAzD04NGA47zoDeM+e3Ehcfw2DPNrXDZbVrOrU4n+fb8QwyYE8vBeTJPltejv0GsWMzIz8e7rhfnToz4XU72jbAyr54GK9calvz/uqoK7XryvAXtOvAb/OEYMjS8AFhNRnictmHJRaazOXSEonI+lhi47FbYGW6/UkZbl5e8qAjVs2/GUCIF5TzkF1KitH5O/NOrdqPv7tmVDiV7Gq9DHkjnMojFYlLXYDSa5PM0cHj/MCIiRrFBu3+oNsNne7BxQQmr673RZU+joHVU50Xns0uVH6r31FZXCtnpOXg/p+JJ2frzvE/DUfmMltrFRWkRGPYNYRSk1BuCz3FHh196mqQSKSlA9Xhc5UA84DGyzhzrXuSCX9q5+B6KZ5DviCN3LoTsMT9ybVHkgwkUUjnozHroK50w1LtgnOKFYYIH8FiRNWod3rvvsUv7dvWpUYKAFvFKSMpjf6psLJzm+8hsMUnx+UD7CEkI92Q+K9zv+LjzPcr7XatRunIL5pr4LuFjUsuoTJ/Ur+FGQGin8n3HQv1SSnhcNe258y1tkrJZTENTBES7H65aBEReEV0vLv4teb+MhPT4U1Q6oVFWJCNX6jbOZbMwlJBkvJS5MGTJRj0VXo/WCbPPSWgcs9jLZqUu+5X1GlzKei73Z8RWyefFAKEGPw0XvdEghjvx0WQoL6BIL+Mb727B4ZOn8P6H7kHjuHqZIkmBGNvZDA4cPYG9h4/jzz79LKp8Xmm6tHbjVrT5g5JW4XHaxRA6fbYJwVgczzx0L8aPq5Pz0Au659AxvLJ+IyY11OP+O5YIQSkSl/Otbfjxi69hzowb8NCK28S4570tRqleL8V6b7y3BRt27MET963AvJnTZNPmMQxfkyR9//nV4on9w994RuQO12/Zga37D+HZR1cKaZKQeTKJ1es3oLm9E0+vvBsT6mrFyP/Wj57DI/fcgaXz58hct+87iBfefAfPvu8B6KDH6vUbceuCOVgyf7ZEHL/03f8VIjOhvhYGkrkeDc6I7U2zZ6Cxvh4/f+VNeTY/+Oj9Qm6ERBsMYswdO30Wx86cQ1uHH8hnYTBZMGtKIxbOniFFspzvZ//p67ht4Rw8fNcdgsGaTdvw9oZtePz+5Vg8e5Zcw3VbduK1dzah0tO/HPek8fVYfvNCebGdPd+M/cdOobm9Q14GxH9SfTUWz5+L8XU1Uuz36zXrcba5FZ/56DMSbue1INXjSyOVyeFnb29FIJqSa9NQ5ca9N81AtffSUkB5/Q6dacIrWw7L+dhYe8X8aZg3pUEI75XwoDBiwC7hvE68Plohtl72GF4r3tPDISJS/M19ukttii/WouKUQa+74DgSsq05Boq1FEWCbWL+eEsU+nAGlhk1MHvsQlwpSSkExGDQvKXJLDL72mCY5IG+yiEvcTF8u55B/i21IZTcpTENzbEjTnx2UJd/8+da+ETIvxAIrds6v4fqNUzH6jmyoQTSh9pgqHHCONELSvqygL2YZiEEinUXPdbGz+fj2t7Ua/CrrEYk0ykUdDpk0hkxxsoxWgbbV7PBBHLHOrvnONQ9uJDOIdsURmZ3M7JHO5FrjQ56e+pMBuhqHTDPrIZxbi101Xakc9yzBieEQ52XOv7KI8BniiSb0UAqWvV0evJ56vSHRMVNupqLbOzAg3swn2URS9BBjr+SPX2KM2N/j3A0LqmcJCB9O7nTlqCcMJ0PXNdQBvcd4sU9iulq5eyndALSKar1HNG+TREQDYerSkC0d0PXC6Qoq1iUUOz6f/G0dHmIr8RLvHgzXg4CwqXQk80He6CiLRqDVE6husKVlK0bykN4JY7VLntewruMXvBlJ551hw1Wi1UMrf4efm6AG3fuxctr38UT99+JJXNv7IpmaPKcPNc7W3dhzcZt+Pzvf0I88tv37MNLb2/A8iU3YdHsGZIGQu/iW+9uwY5DR/GRxx5AY4NGZJpa2/HDX68Wg46G/8RxtXIPc9MlgaDB+4PnXxFi8ejdd/RLQF5/dzPWbd6BJ+5bhsXz5miqPvm8bNadwRC+99wq8eB89lMfEaK1ZtNWbNl7EL/5xMNoIAGBlrP70tvvoKmtEx965D5MrK/DmaYWfO37P8X77luB22+aL/NlGPw//veXmDRxHBpqa7H38DE8fs8KTGyoE1y++cOfIhBJ4NnHHpCohaZCVCR0OsE8lcrgxy++KqoiH338Qbgc9q6oDT3TGTHqaAiGoxG0tnVg56HjONPUjEfvXo4Fs2eI4feZL3wFdyyaj8fvXS5G32vvbcab727GUyvvxtJ5s2Uum3btxctvv4tb5s3GsiWLaOf1GlTnIelkcTI9dhwknB2BIA4dP4X3duzBnOlT5Lro9AY899pbON3Ugs9+4sPiUee15x7CaEk8k8P3XtuIWII/YwTEgMYaL2ZMrMWk2iohWaVeLsVoJl/a24+cwa4jJ9Aa1ggNx90Lp2PR9IlIp7TvvZyDXkdN6cmEQmsU6YNtzJvp/kq+jE1OK4yTfTCM88BguZBKkYukkNnXCkODC8YGDzJng8gd7oRxdjX09S4tYphKdxFljQgwGNGzPoP42R0OMWwL5yIwzaqGzmpCdl8rCvEMTIsboLeboMsUkHn3NPJH/XA8PQem8V65h7R0K508A+wQXGiPI/Hd7bDcewN0C2tEoYcdyNm9WGoShIhoEVHtP41gcF+Qwmz5mwXqTOfSaRFTKmQZNJUtjexcvIdkj3Ui/tx+ma/tnqllX7Lk2pPINYV7H8/v89mAShsK07ww2S3DJh/8gsyhDiRePADzogZYhzBHwSyZRXpvM9KbzyF3PoxCpnwSobMYYZjghvXuqdA3epEqZEWNTI1rFwG+Z3gNGQ0091F/Y71Se0cANhtlrC0l98PRgkIpAsL6DdZlUZab9sRQRjafQzAYkQaixKTU4Lu9tcMv+429x/EDEZBuJ0m3zXvxN2jOlAtOVy1rUstI6Dl6/t9AWQWl5j+Sv7/4fVqQe2/Pnt1YtmxZ2V+lKwwSf41EIli7di0aGydh8pQpJU96IWzem4hoxKQY+dAAvpKDOYwGw8iqNtCIpioEG+NQBaVvJ93izcrv9jidmrfuOhwkETRKxGNdKIgRTJlOPvClGoXx+ONnzuGnq96Az+XAE/fdiQqfVwwVwslowxsbtuKtjdvwhT/6HSkKe2nNOmzdcxDvf/AezJk+VR5kblI/fH4VWvxBMfwbx9cLOfjZqjeFZHzgwXswb+YN3SlGPDmv5+nzzfjuL1/EwlkzxNjmGrgeDhJKev937D8kxvHcGybj6YfuE6O/mIa159BR/PyVNaiv8OD3PvZBify9uWEzNu3ej08+/RjG11TLsdFkAi+8uR7n29rx7GMrJdJz+nwLvvLfP8JTD9yJZYsXyncyXPzc6jXYuv8wJo2vQ43Xg4fuvAPurlSo9Zu24YW33sX77l2ORXNmSmoK18+UtFZ/AI0N40BN9R8+/4pg95tPPSI9DWjysXnZhp174XQ6cMv82WL88h4+cOykREzuuGk+7r1jqaz7d//mi1h+8wI8ef9dQkBeeWcjXlu3AU89cDeWLV4gG/Tpc+fxwxdWw+Nyy/cUN2zpIBsKSb4tQ/okmKfON+GWBXMwqWGcrJMvy3/41g8kXexTzzwGj8uFn7/yBk6eb8bnPv0bEgEhcSneT/F0Ft9dvQHRxAXCwHW7rGZMqHJh+sRxmFpfOWCOLz03bYyqdQQxtaEWq7YcwLHzbb2e1ntvmombZzRK/4bLuX9xE2ckSm/QocLlRuFABxKrDsNQ7YDe2/WCLeRBzzktdfPS8bDOHwd6tjnSzSEkXzoI04I6GOfVI7m3Bfk1p6BbOUW83iQf/MPXnmRQiaHPZlrGbhLCNCez2YLUpjPIHeiA9b6p0FXYkFx1BHl/ArYPzYXBZ4MunUdyzQnkDrbD/qG50De4pbEe584Tk9iTZDIdKP3tHbCsnI7CTTUSRaAMr0Q+iimYNPCFbGhEg8S5mD7JfzP6Q+I1lG00e7gTsZ/tgXlpA2wPTC97941+fycy+1o04mXuem8wAhNKIR9JwzCnCtblk2H0DM3g6W8CmQNtiD+3D+YlE2B7YFrZc2TkI72rGam1J5Brj19aYQ1Ta+pdshbd3BqwMWOREJY9EXXgqECAKlZMeWUaLKMfPQ1E7rktrR1yfSmYUCr6MSoW1DWJ0gREE4ago3GoBIT7LPehcfXVZREy2nz+IFOyLTD06C+Uy2XEGcI9tSjyUEwr5zJEuY+R3H7sXmYm9LQdi078C9eA0WctCl0cdFDx/T3Ye0hL+++hItjPRSW2l5JSLM4lo6FXxo/s5bkctm/ffvUICNfYl4Rc+BlJyJUnH/z+XDYDg3Fki+HpgaU+dYXPDTcJRp/B9BvqvdMTUcyLH00P9uWeC29sPuCSspDPi0eeOBEPGiblDoaM12/ajDUbtqGmugYrFs9FdWWVpKYcOH4KG3bshc2kx5/81sfgtNuxccde/ODXqyTdiF76QjaDd7fvk+hHbVUlPvH0o1JH8KvX1+LdHbtx+8K5uHX+HJi6DDjOy2a1oaLCK1GI//rZ81h440xJsepJQLQULJOkWdHQPnziNG6efyOWzpkhOfAtra1Yv30PTjW1408//kFMnTRRUk9ef28TNu7ah09/4HGMr60RQy2SiOP5N9bifGuHRCWYDnbqfDO+9J0f4v0P3o1lixZ2e0V2HzyK7/ziBUn/ePSu27F03hxpzsZNgalp//Hj5yQt8P7bb8ZNc2ZJ87S1m7fibGsnPvHUw3DYnfjer14WIvXxpx+Fq8trxCjMC2vWSzrbylsXYMnCm6S25p0t27B2y25Jgbt90QLx/v/W5/8Rdy5dKISDBGTjrr0SSVowaxpW3nGLpMIxrP3i629h3fa9Ejm5e/F8IUp7jxzD1r2HsGzxfCyeOxubd+8TIjht0ng8uPxWVFX4sPfwUfz45Tcxsa4Wv/eRp6XG6qerXsfJc034y9/+TTD1h3PTCIgWRfnRq+vRHNUiKT0HA0A2sxn1FQ7cMn0CJk9o6PUCZq7z9oPHsOdsp7wk3nf7Aqzbe6wXAbHo87h/0SzMnz5ZPPeXi4BIDQ69mPkcaqoqYTOZkd7VgviLB2F7cDrM87TUQW6k2ZYIkmuOo2A1wv7ITBgr7BICT8eTyHfEoHOaAIcFhUQWukAKhnonTDaLluLUFYnmm42kloa9vFC6atWymTRMZgsywTgKNLgrbCiY9Mi0xZDPZqEnGTIbYcwWkHpDIyDmZ2YD9Q5Jc+L14gu6mCqWb4si9u+bYXtoJky3NFzAr6uAp/huLb5kS0Wryt07hkVA9rfC9Qe3yto1zIF8LC1kMHsmCOvKabAumXDpdRtdi7gkApIrIL2/ReaS9ycvjXwUQSQJqXPC+uB06G6oQLor5a9cjNVxVx8BGpLBUFSea6as9q2TiETikgpOxba+ktVXf/aDz+ByERDug8FITMQnmLJWzqDRT7ujr+M0R9GlrvrUYk0VjynuY0XjnCn7fQevB+0CqTW1WoQgkjgU3zHFczD1iyp8FMBgyihtkcHIgziVSkglF6P+lCAeyjuNTshiTWjP9RCbLVu2XF0CUpxQzwUNZXHl3AhDPWakCYjk7ccSYAiPBcF9u3Py9yyaZUMsr9s5IqH6oa75ah1PDwA9rMSHONCLrSnFDI0A8jzMs2bxOFVb1m/dKalOLKDmA0OvAY3cCTWVYqRPmzJZPKjBcBgvvP423tu5H8l0RoxVpmbNaqzFyRY/Pvzofaj0VeAHz6/C0dPn+n3wFs2eiU++/zE0d3Tgv3/xIubPmo7H71ku3m/KaHLQaOImw4gH5T5/9OJrOHrytDQAK3qV66or8OHHHsCsKZNkM+IGtmbDFmzesx8ff+pRjK+p6RUBaWprx0ceXSkpYoy+/Mv//ARP3r8Ct900v7suhZvYF7/9fZgsZonyTB5X1x3pIN4Hjx6XiMVZerwEJ50UqX/44XuwZOF8RKJx/PDXr8hG+rEnH5bNt+iFJuEiETp04oxcQ/pc+HsStIfvul08a/Sm/f7f/jOW3bxAIlIkICTiX/zP7+Nca4dEOp55+B6sWLII8Xgcv1r9BjbtPSyiADwhN9kFM6bhyQfuEqlHKgutevNtvLllj6SiFaMadZU+fPzJBzG5sVFI3i9efVMiJX/+KUZADN0REF4DpvI899ZmHGnrkzbT9RDwXnFaTIinMphW78OyuTdIWuSJc81Yte0weEnNNMD1enzgzkVYv+cojvaIgLgtBqy8+UbMaBwv98DlGNI8LhqXYu66mhrYWDuRyyO9sxnxFw7A/sSNMN90wXjPJWOIrzmA/IkorE/MhrG+AqlwCoVwAjqnBSaPrVsYo5DIANE0DB47YABywSQKNgN0NpNce15nXa6AQiQlqU45ux66cBapVBI6txnoIue8hwsBPteAsdoFUw5IvXEc2f1tsH9kHgwTvfIMkvQUoilJ29I7GQGJIfKNjbCtnAHDnGpJ7UI8C3OjF7pKu1aA3TUkDSuSRjYQR649Cl2NHeZKl6R8FYu0C6ks8uGUnJv/zpwKSDqSaWqlRIl0Ji3f7yICks3L57gAvccKGPvvki4RkP2t8Pz5cuirehsnnHv06xthuWWiZrRbDPJM6GIZZM+FkAsnYfDaYJjghd5muqB9ksohH06CqU/ZRFoIpHV2HbJHOi6KgBTYLyWQlPXqvdo8RbAjnxNSlw8mEf/xHmRP+kfmVjTqYV5QD+uD05CxcJ9SqVgjA+yVOQv30GA4hupKj7Q+6DnolGDRNGupmKkxpBDilZn+oN9CpxBrQCxmo9Rp9HVeJpOXFgHheUPRKMbVVpfMxChOMByJ4NCJ00inLzwf3BOrfC54PW5R0ipGM0hEDh49hmQqg4WzZ8q86ewp2g/Fc5KA8F3/zR/+AjfNnYXH7l0umQH7Dh6RdzB/RtvpuVffwqYde/CZj39IHKilCIhEtA16sEs8GzUWB/dnChTQbmUhPedPW2AoJKTorNp54LCc/65bFkvkbfW69+A160cHAeGCrzbxKII+0gSExnE4EpX0Anps+ypc0bvc4Q9KkbTH6RjzCli8ztlcVpoZFdM7aIjS40IFqXI9mjwPvQFMwWF9DQvMmCLkcjnEmOrw+3HiTBOiyZQwcKo4MYrg7io+4+d5LajIdPLseVGJoprS9KmTxbt9tqVVPESse6AxG44xdeHi/Y+KW1MmNEjx84mz5yQFaFxNteTPc2Pp+TAXQ6j0jJ9vasLp1k6NeNltmNRQJ/VBYpR11UcxKhYIBtA4YQKs5qJHOo+m1jZJFZvYUA+HwyGe8COnzmBCbbXIhJK80KvBc506cwZZ6FFfXQmLySxRpW5vS6GA9s5OHDlxGrFURnJjpzWOR01VlXhWuNkwusL5MOWJ+fWiWNfVtZrdk4+fbRLseM5xtVWCGetXxAAtFLDj4GHU+DwYV1vbpXBXQHNbG46fbWEyP2ZNmYjqKq3AnvdDc3MTTjV3iEFVU+HDhHG1cNou1GXwmpP8nG/rEC8+C9cnTxyvKRN1qXOda25BPBHH9K5UUBIxnl8wMejx2uY92Hy0qd+XWbXXhWfvWoi9p5px9GwLEqkMzAYdwqkcptR4MHPyeKlPeu/AKTx22zwhIEfOXUjBqvHY8fDSOZhQrW38l2MQJ0ZjqILmdNq160lP984mxH+tERD9/Fq5fuK56ogg+/oxIAvY3ncjjNVupDaeRerVIzAtGQ/Lg9PkWN4v2W3nkV59TI7TjXMi8euDQLUN5gduYP6VdPLNnwkgu+oYTBMrYLh/CtL/tVOMFuuTN0I/2SuGC5/B+Le3M/cRzk8sBkx6JF47isz+Njg+Mg+mSRWSbsXIDIuhLXdNgXl2ragzRb62AcapFRDjmkQpk5M1mpeMh/VeLVWSZIKEK735LPLJLPQOs0QdDJV2WFZMhmlKhShppfe1Iv7zvTBO6TpfIAGkcihksrDdfQPMt0+UlLS+BCTXHkP8+QOU7IL9mbnQVVJitKsORQfZU7jGwQgIJXxDn3+jm4Dw/5M7zyK3px0kejqzAfloCoY6l9R0GKk4RefDoXbEf7IHhloXcpGkrNXz2WXIngr0IiCFaBqp904j+e5pGBfWw3zPZOQtBtnTaLxU+zzIrjuF1JoTIic8UkNnNwkBMdxUj1SJ9I6R+k51nuEjQPIbisakjmB8fc1F71rWobb7A2IcX8nmgcNfmXYGKayPxiWKTe9/31paynCL0I/FIiIv5Q7WoXEfpROsnN4fPJbNTb/03R+hpSMgYjXaKKDK40QkmsCieTfigWVL5b3VGQiKI7CppQ2/9+zTqK2u6kVAii4XpvD3JSCsofvPn/wKwWAIv/ORp1BfW3MRASkqlPVcb097W2sEC7z4+jqsWvue2DwiCMJIbqEAr8uOpQvm4rbF8+XdTpzF8dBVf9JfwUCx9oQRbr53mfXxytr3RByAdhoJyf03zx09BKTcm+FyHzfSBIQvdj4UPq9rkPSrgLB2stlyDfDLjcNIn19yG6mvz7zydEZy8+nhFok6sybFWc7gJkojlClbUkjXpSJltVlgNpokPeqCAkfvR0OKVkmAGJJkTrxJK0zVjOVej6f8D3/OB1yrSRq4FqknaeDninmXfeVDJdeTKSdda+15rYukg4SU30Sljp6/J5Hl+UzMH+2xrKKhX5x9PkfdfnZb1Xd7a+gRZXoavfYkOz27PZNQFGWwuVaRv+5Kf9TWfwEX2XgymqFKz4a2jp4YX6jnKtbGFD/N9XEN0myu17W+kOaj/bzvdtallJdjhIaFxcRFrk6PC3ZBqlnm1ONXkmrUVbjOHzMCufPoaby85YCkAPUdVW4Hfv/x5TJHRib3nmxCRySB+Y21mFhfI/fqnuPnsG7PMTx++/xeBITzYv3IQ0vmwGUzj6haUPH+44xZm0MPd01lxYUC0mIE5NcHYLp1AnRTvCLOpM/mkT3cjsKJIAw3j4NlyQTorSYkN51FZvVR6BfXw3j/lO57oLCzFZlXSUBmwXhjDZKvH0PuSCdMvzkfJq9dXjpUUUqvOQHrwzOgm+5D8utbJQJje3ouTDdUdEMa+eYWFNJZuD65SCMgr2oExP6R+dC7rUi+eRS55igsd04W8qEz6pFriSL81XfFGDffNlEUqbLJNNIvHZboiP0zt8Bc4ZDUpsTLh6D32GB9aBp0RgOy58MyX0ONA7ZHZkrUgwQk9oOdMDR4YFrRCNMED/KhJJK/3A+dwwL7B+dA57Mhd8QvRMWwuF5qQPLtMSReIAHJw/TkTGTdZhE94LPBPYYODfY9KBIQ92eXwdAjAkJCJilTP9srhMh61xRkTvmRZI3OBC+stzdC5zAjezKA1JrjMIx3w0Y8HWYhILHv7YBhaiXMN9VD7zLDOLUS2cNaBISF8uZbJyK76RxSO5pgmF4J472TAKtRiCRlofkusaQKiH53G3JNEYmmMELDuhyJcg11yENX1DcGTDOqYH18FtIuw4je50Odljq+fARYc0XHTHVlhbwHeg6+A5rb2qHTGaRL+LVoh5QiIGxGShl9rp3NNssZ/z977wEmx3ldiZ7OYXLGAIM4M8AkYJATASIRRCABRpAiTYoiJVGOsuxd2+t971lv1xue12s/W6LkJEoiRVLMAAMSARIAkXMaTAQm55w6p/3Ora6enp4MAiRIo/TpIzld3VX1V9X/33PvPedw3qV8fmyMVZKL493Isfmf//wK+h1O/NUfPB+KMTq7uvDhwaOS2Ht+xzYsnpsnAX1FdR08bidys7NCnMrIziBR6GxowkuvvI2Fc3OUCojJjLLKang8LuRlZw2pgDDxyN+JvJ+quiCvJxKAPP3QZizMzwFb2ijvf/zsRVy7XoW1yxdjy5oVoCgM5xmus1yPGU+Et4EpSWaq21K0OZezAAAgAElEQVTlUAuTwSAxSdmNGlwsLZfWZCZco7T+uwAk8oG61QCE/A8GDFSbiJTX5Y2i1wMDHXISvolGjAIYvFS0IimbwatOgEdU0HV4vBOdBJJujxiKsb+RDzhfSGY7DCb9IHUI8VkJAouB+6sExxJ0Bl9IZjNUsCKZYlHWuQn3s6DUp4pRRAZ0BO8CVaYw3DtB3Z/gIZQ5CDv/kPRokIQ70C+q+lsEI+5gz37oN6j2Q7KbzyeTKFWGksIkF5Xnzy7VFJZ3pWTNMRLflQFfFHUMwys6Kgdg8P1TxlDaTIIcARULqNcoMqYCEgafs1KRUgDfoHvmV4CLugn5WGHahe0WkNY7/iXcYyd83NSdCTp5zW8cOoeWHseQ9cRqMuCR5bmYlZEuLWPiQRMcd/6zs6sHx6+Wo7SpCxvnZ+Hc9QZUt3bL75j1WqzImYoVBSQxK2Mx1ibAU60Aq7y3sL/J8fm/4LPJ+8J3ie8Qs3whkmgYAAkkmQG243A87C4EWl3QTrZAv34mjNOTRc7adbIWrr0VMCybAuPmbLlGjq3nTL383fpIPoyF6XBeaIBzbzn0WzIRvWQ6/A4P7J9eR6ClB9bt+fDHGeH4yRlR3hovACFw8ZS1wVfRDtPaWTAtmxoixhOA9P3kBMwbsmBaP1NZOAmg91fAdbQaUU/Ph6EgVSolbCvSZyVBwxYptlq5vHB9Xg1fdY9Cfk+2SnuU/a0iGNfOgG5FhlRFuPmP1MJ9tgHmHflStfFf74bznavQLkqHdfNssALC6o/G44fxsVz4403o6u2T54vVBaqlxcfFwPbqJVESI2DTxgTVcfgedjnhPt8gVQ7Tg3NgmJ4A8lu8Nd3QZyVCG2thylYqPKwC8bOoby+ENtGiVEDeuioAz7AwXeYsHtdfqgAQ7ewkaQvzXmkR8GG6P1Np1/JSKpncJo0InviL2wR8Ccl/cgzMm7LhOlwloIf7y1Tn9UOj00ATPHdWVVhxGbRRaCMtGjDr4KtWnnUCJetj+fBlxw+q9I71vN/9/KsZAa4BTISyCs+WmvD2JM4xnV3dIP8jLjZqwi3QX80VDT3q7QAgTF6xy4LeH5FqYaNdtwpAGK/87Z//gRKos8Ls8eDc1Wv4xdsf4eGNa7F1/SpZtyhlz30pi8/jUOiFLeTsDOHx2WWQmz1L9nvplbewsCAH2+67V9rWm1rbJcEo3zUY8P5+tmBdlRasyansLgBooMhOG/4eOy24qZ0BkQDk+08/ghXz5yqgQjyRekUgp+RGNb7/5MPIzZoZAjXs/CBIodww1ybaGTAxxvVJkqkByt/rpQ26raNL1k/O6ewcqa2+cReARD5EtxqAsFXC6fJi8qTkIf2Dorfd3Qv2JrL3frxVgC/jhWevNTkR4RsfKOkD54JEuctwtYUAFFQc3KSlxu2Gy+mBz++VaoO4HptNSvvCBCoeHEOCOCH1MottZKXDEGwzmrhiGM+f4IVynOHnOx7Ts+HGXiRsw06DgSfJwfL+UjmIniVhX6R6zyCpvCBIG0/AejP3XgBIrw2WKDOS4+NCYy8LT08v+vtswnOI1E2/mWPd6d9hhYQT/Nlr1/Hx+fIhp8tHenKcBRlpyUhPiMGk+CiprPXZbajpJEGzG7WtnbB7/JgUa0an3QMqa3FLj7fiwWV5SE9OCiqPKD8fApgMTINeFZIlop9FEHSoQIQ6t0HvPKUVL9j3x4qhAuoUAEcd++hg25kcJAyA6FdNhXZOkvxZRwJ+ixvu0hYEUiywrMuCMT5KWrAce0phWj4VlgdyQuPgOFkN154gAFk4GZ6WLjjeKQKMJlhfWCgk9f6d12CcFQ/z6pnwavwTAiBuZuwnx8BX1ytAgll/bYw5VLUSAPLSSVi35sC4cmrovJyHKuE8cB1RTxVCTwDCcep3w1/dI9WQgNMjQIXfDzh9MD47D8a0aHiL2+B4vxjG+zOlLS2gUYBW4GwTXEeqYXmiQNq9WOWRVq0lUwYAyM5ikau17MhHIMGktIxqaGjqleofF1v7by7Dc7VZ4V+ocxrvUbQRmBoDS94k6GYkhLgm/j4XvCVtimyxxwd4A4osLitFLy6VKoUAkPeuCXDxz04QGWyryYRAWYdyL8w6uVZdeiyMD8wWoKVWJ1UgyXnW+XYR3OcalOdgWhysD+cJmKQSlnn1dGlz9JR3SEXEuGyqcGdYHfK19MFT3AY/29UINow6WDbPhmZKDGz/dEb5m0GnSAEvS4fN7RLDutth4Hunzydfh/PjMyEiL063cCxZAQhPHDEBxdYkBslsvxlvUvBOu/ZbDUCUarND1mql/Wp8XRocFxWAOFxu/P1//mPp/pBuBb8fZy4X4ZfvfoyHN67DlnUrRVp+z6HjqK5vxPM7tiM+PhZXSytw8PgZSYJ19/RKAvFPvvu0VPMJQBYUzMH2DYq0/a79h1Db1IznHtsmldlIAEJSOqXv65vJwViE/NmKiudoAGR5YYHMKRIr6XSorGvAP/zqt1g8NxfPPfqg3Hq2fn968iyuld+QZ4sxIWOhuTmZWL1kgSi6Ksdx43xRKY6duyRCN9wIgpbnzbwLQCJfolsNQPrsdvi9fqSnpQzpSRS33I4uWUxJ4L1TXnyeh0pMUkynAiJNrPhzeBSjIfaDByXj1KCIZT1yWSRrYFPaRPR6rZQuCT5UQtJ4Ji6OCQlzJH+xdMxzYP8h5WJVyc3x/M5w+/D6KMXHHv2a+ibExcYgJSleWglYrZnIpihcGWVsVFNCLsQK8UvxCBHX9aBxGv+d36Esc3VdI9JSk8SckpmRSNLZRM4jfF8Bh0EjOk6ivC80XbRY7wIQjhMBLMf6jU+Oo6rDNmSYueCIdLJeK07prMows2x3K2ZbaqUs2JQi3+e+9+ZNw7L8bAUsO13wMiAO+IOdKyRwK7BTI7BCdchTqjYE+0prG9sCIWao8t/yd3IqlMVPbYuTSlD4ghgGQCxCQldkijUEPR6/VA9cp+tgfTQfxjkpcJ2uHxcAoZIVg2G2/1i/sxC+fhfcu0tg2pwFU/4UeL2eiQGQ0/VKFYJZ+Yw4WMkbSY0K3QPyQfpfOgXzljnQLFa8djggniPV8B2qRtS3CqHNTwaNAz2HquG70QWNWQt9RgK0Rp2QzP39bliemw/DpBi4r7XCwWB+U5ZUEwI0EefvkQNzpFr4HbpZBCDtAkAMS6ZIsC0VEHJAPH6pkhCAqMo0Khmfc5rztStSZYn69gKFrB4UnQCrsjEGaBmYB7MTrNo4DlyHr64bmlgz9FPjBTh6KzvF0FAFIPRyEdDElqzcRCWLqNfDX9oBx1tX4Wf/NaWHY0wwP54P3cwEeS7ZRsNnk3MMWw2pJkbeCLcQADlwA/qMOJjWzRS84L3RBe+NTpiWZUj1hcBGDAub+uA8VgVvSTu0Fr3weCiv3PPjT5VrpLrNPdNg3DAL9Z0dwp8zmr4+nhE3O7d+Hb9HuW7ygtjXP6hqGmwXZgdGn61fWsTHkru/k6+fazfXVVYnyYWMBAwTbcHi+s3fY6JhULJnHIOgAhCb04X/9qMXldjC40Frewd2HjgCxoUv7NiOOTMV4ZTXdynqmH/xg28jOSkBpy8V4fUP9gpXZXFBLiYlJWHR/Hy0d3QPAiCMPX719geoqKnDf/z+t5GWkjgIgCTGx4rx75HT57GsMA8b7lmK2JgYORdVQGK4CggBCOMGxg9K14BNAAhbwP/sxW/LHHPg6Cns//wU5uVlY+WCeZJoO3nxCq5W3MC2tauxZhk9vTQor6rBr9/7WLgfbOOi8mXJjUokmHR3AcjtBiDdff0iM8kWrEhSFCsGrW2dElRQl/pOAiDs2+u12XDmSrEg3QfXr5LJiYE1KxhcjM8VlaCqrhGrFhRgxrQMUSaimhcrJWw3Y1WHL9BEpHSVbI0DvX022J1OmURIGmNGL9I/ZRzzwLC7qACkuaMD//zmLiwpyMH99yyT8Z8oAOG1caya2jtw6uJV5GXNxOyZ06RdjEGBQubTiBFgS0cXVi6cKyS/0utV+Pkb74li1qol80UX+1YAEL7wkRUmXhMnLpOZLVj/visgahDPHvnyuiZ8eKoIvfYBT5Cbfaay05OwbeU8CkfJs6sYb1NelkZ4A//n3xTTPA20qp/GcJ4VbCOcyMmEARBRwVo0ZdC3KdHLNibrlmwYCtLGDUD4I87r9XC+UgL9+llAmw2BTgesD+VKBt7jdk0MgJxvgGH5VARijfDuvw790inQrZkuvBQ/RQQae+H9xUUYCQIWJAdNBnXwHq2FlwDkqfnQ5afAfaoWrkNVwoUwrMgQdSxWK9zHauAtaoX1mULoCUBIQr/FAIRjQkzBZIjr9SJ4iodXwRp0A7x+uM7UwXW8VmSS2TrF/miCJVZ26Exu/e5iqYDYixrh+6gClm050OYlSwslgamvpB2Od65CkxELXWYivKcbxJ2cvipUEeN7zqCBwQEzoz0/PoiAXUmohADIZ5Uw5qXBuFR5PsgP8Za2w1CYBm1SmIpXIAB3ax8ce8uhC2ik8kSw1B0EIPyucdFkWB/Kgw1eaa0wGwwwi5DIRB7cu/vezhFgAMkOC6l+JMbDGsH9YFcBW2P4zLAN906JQW5mTPjsE2TExFhFaSoSgNDJnJ5eFO5gAnKsjb9HcMBxE1L2BDYVgDS3dyI9ReHFMTlgMRqk6+DRzWuwavEiWRtYnRoOgLy9+wC2rrtHqgmKVK4B1fXkgAxUQMYCIMXllfjk6CkUzMmUli26sqvzhHo5owEQ8kDEwNfpxE9+/aZUf3/0wtNyzi+/vUuepx889YhQCLhxfN/Z+ynqG1vwf//hd+W5em/PQVwsqcCOrfeJ/D5jJipEnjt37i4Aue0ApLsPBqMBqclDFbAYzDe3dcCoZ3vSnfPycxJiUN3Y3o43PvpEJqj/8sPvyzmqVY/DZy9gz6ETWJSXhcc2b5AsMXtMmW2Jj4tWAMMEPDz4u6x4UL6O0nUCEsxGeemGL30qZGk1oAy/jyrpSnEOVTalz37AOZQTEEHDS2+8i2Vz87Bl9QoJCsNlJcOJVZG/r/63CkBKKqvxq527sWnVMqxftmgQACEQ+eiz4yivrhFvkSlpqSipqMQ/vvoOHr1/LdYsWyAARKpNoiA0cDSlHWfgWtXr5S4RNAi5Rk5o7Llkq9CF4hLMz5ktPb+sgPA5JPhRW+eYseBESUlXgkVjmL+JOl5yvLBjDfp72PjKBBvh3aNwxQdfj0KLGOZ6In6L161yWSIXxXBy3lhrgrQxBY8pRw4S5FhhIDg8drkMp8rr4f4CKkGxZj0evWcesqZNUTgjQfNLOe8gkLjtC3skAAlWQOSaqb50rBruozVSATHkpcJd2gr7O1cFqLAFK8S1+LxSVJOEAxL8jYDPi/5fXBBfj0C3C9q5qbBuzoaeVUSXC553SuCt64Hl0XzoMuMV7ovPD8cvLgJ0aWc1wmSA65PrwpegD0hgUhTwWS3cV1ug3zBTyNZ6gwHe5l7Yf34Gli1zoF2aLreX77/7MNWcboQ4IPaPS0XS1/ytudBNUeRE2UrkPlItAfXtBiCKG7wGnjeL4S1uHVaGd9Cc4fIK0PCUtSP6e4uFhC88oW4nnJ9UwH2jE5bnF8A4KQ7u4hY4d5UMD0Dep1v7ZJg2ZMJzugHOzyphWjQFxvtnIaCjV4tCDh0RgOyrEMU0644CwKiF50ozfPV9YiA5CIAET15axRxeGGYkSJtbCIAQgC1Mh/WhfFAVi0mjjs5uGA1GUBAkvD13rHf07ue3bwRE+aq3P8QZC19L+RmBY7/doYjBjOEFcfvO8tb88lgAhNdKHhftDsbi2yrAjVLjGkUydwKxDK9GBSBUHXvh0W1ygTafD21trThz4arEfM8+uhWzZ82Q47y+c4/I9oZXQD48+Dke37IBC/LnwO3zwUQSen0Tfvabt7GgIEdasEYCICfOX8Hiebk4fPIC5uVk4skH75frCK98qKM+KgBhEtU4FICU3KjC+/s+w9oVi/DA2lUhvyiuf0dOnceuTw7jj59/WtTWfv7aO7LufmvbpiAnReFVnj59+i4AiXz0b3ULVkd7F6JirEhKUHTvwzdmyRtb2mRy4P9ve5Ayzvd8NADCPuhLRcXYe/SkyDw+uvk+Kan5gmCAkrrM8hKIcCEcy0lVpC195Ev4RR1LPBaCZGiOFxd6UfMRI7IBUi+/Q7CgZvzVS4tsC+Mky4BIrT7xezwmJ6BwAPLA2nukwqMGt/ynGK9JFntAkYp/V6sbPOatAiAqMV60+4McktD1C0fEJyBF7bPkZ7wOXl94a5v0mQYCuFxcjp++9i5+8ORDWDwvT/bjb0dOpKI3TsMkgyLPy/FRHKYH5IB5nXKsgH/Q/VT35/FUV3f+FvdlRpr3XrmegfY05byVe8d7TmUrMWLSKsdWW0iUY1LGmHwjVfkqCCDE5ElRCxtuk2cgyKvxeHi/fQjwvgeBD2sLfBX5TrrdLhw8X4zixu6bqkBZjHpsKZiMBYWFX23QFQZATFSPmq1wQDhIXrqLH6+DJs0o3Ap9ShzcDd3CX0CySQja2igzNJ1OOD8olUA+HIDI4nmiCu6dpdDEmmB6KAe6HEU6ma2DmmNNcJ+sgXbxZOhylONqGvrh2nddJGZNAkD0olBFFSwLfUCoRtVmh2t3GQI2D0ybs8Wbg+pT4gOyZQ50y4JtZDTTigAgjiNVcH16XVHKyksVtSqSqz0nasULI+qFhdCnx962Cojq7uv5bTG8JeMAIB4fXMdq4DxcBf3mTJinJghxn61t5OME9BpEvbgYhtQYuItbpf1r2ArIzmswLMmAaWOmkMVdu8vhPtcIy8M50C+YjIDoSJD4aUDv/3cE/g6Fx6FWQHgObMvSJloFHNODhUpj5vuyoE0YXZo0YHMPABCtBqalGYpyl8Ugx6SpaXd3n8wfTB7dqor1OJetu7sNMwJ2mxN2l0sSoJHKVxRzYQcG+TuRvJCv42COBUBo4EdgMC4AwufZ4ZREKg3/JhqbhXNAfvL//GloOGncerW8Ej/7zTu4Z1Ehnnxwo4Q1owGQwtxsiTnCZXjHAiD7j56SGIwkdfEm27hWrlsxSBzs3TNqC1YgIACELWP//8tvSKvwf/j+Mzh86gL2fX5STIdXLpwnayzXXP7WmcvX8NsP92PbxtVYVjgX//2ll5GemiwgKCVRaXVn3HYXgAzzlt1qANLS1on4+BhpfYl8iBnM0/iHxC8+XHdK5XokAMK2qsslZfj4s6PCWXlg3SrMzJgSDF5JkqXagk0k5lg14e+w5Dd75lTpoeTGSYJIn4FqQqxVXLf5krAXkiCsvaNTvCVInOLx0pMTMHXKZEXy0m4XJYbE2FjMyEhXgmWtYtpTfKNKpCdnZkyW7zkcDtQ2t6K5tV18G2h+Q9M+qi8wKmMg3NjaLhWQ5fMKsHXNSrg9bpTeqJGsAs9ZXUDZbnatolKA1rTJaRJQq9KutwKArF2+MHSs5tY23KhrksWcWUwqW0xJS1HaNQSAKM7etQ3NaGnvlH9n9SJz2hRRn2A2q7K2ASXXK7Hv2Gnct3wJ8mbPFMd07ldV3yQl4OXzCyRooLQoyW8khbFKQrUNlmt5T0g843NLEhmPRyULusFmTs+QcxM/juY2IatxbGZOnSzHGKhAaUBPjuqGFvFJYQWN94DSgHxYSMgmoGLrHjM7bfTD4THiY+W36HOhOr2SxMbKTs6sGWKYyOdIrZCEv8YqQGSJmJUj3ktVMliU0Qgog2RuvU4xh6xt6cBnF8tQ3do5rDTvSIuxxaDD0jnTsG5h7lffO00fkKIWOPaVA3pNSOVIMAhVjuLNMBWmK/4aOo3wCFyfV8J3rYkMLwSMeunrZ7tooMsFy9YwN3UA7vZ+OP7lrKhr6Z7IFRUkLjjks5jsgOfADSGAM/gnaRlWPQLtDuFFWJ4sgNagk2w9KwD0C6HsLKsk/G9WLSiTa9mQKSaBlI41r50F3RKlAsJ5xH2iDu7Pa6T1i+R1T3Mf3Cdq4avqUo5JxTea+bGq0OmA6am5MGXEKxyQveUwrZ0B/TyS0IMckDP1cJ+qh2V7rsKhKG+H4+MyGBakw7x+Fvwddjj2lAtJ3Lxttqh9hbsTK144Gnh2lcNT2orYP1yhcChG2lgUau0XECK8DIMWGqtRyOkkpgfcfhkn45Q4eCo64PioFOaNWdDmJg20YJV2wLmvXDw/TGtmyJHImXHtKpVnnWaHHFc/lISA7RUqdDUPAiDyPNgGG2Rqo03QpkUr922ULRyAUDKZCmaUF6bBovwuhUecLpm7mUhQlPXGT9z9Oga9d/I5c43t6ukXxUl6kIXfC94felUwyGbLEqVVv+5bCIDERomhcGTCdyIAhGsan2WCj0jgNp5xGg2AaHR6/Ke/+am0dr34rUekGsIWrJEqIDcDQD45ehpzZ2dK4H/6chHuXbpAOBlsZw9PoPJaRgIgjK849zLmELPjX76BwrzZ+N4TD+PAsdMSB7Kta92yRcEkshJXHTt7Ee/u/QzPPfYAcrMz8fcvvyYxLgEIvb347DFWvAtAbjMAYYBE2TS+/AyAIzcGXgyQqbvNQOlO2YYDIH/1B98VpYzXP9wnxNyHNq5B1szpSvY62AvEgPjgiTMouVEDs8kQ8utYOncONqxchsSEeDFl/Nnr7wkZKy0xHh29/RLwPrhulZSD931+Ag0t7QJqSGJnRWTtisVYsaBQ2rP+7a1dAiKefOA+xERHy5BV1dTi3979GPnZmXh883oJio6cOoeTV4rh9vgkE08S8fTJadi4cimmZ0yWl6q+pRUvvT4AQJrb2vCz196TYPrFJx8WyTpuvIc0FVo6Nw+P3L9WXp5bBUAe27QWa5cvkkz1heJSKV+29/SJYSIDHrbCbVy5GAsLciWoYKsDVTSOnLkoev8kJ1OCb8bkSaLRrdXp8eGnnws3h0CDAJAAZtuG1ZiWnobXPtqPKyUV+Pl/+XMJGK6UXRcTpCizWTg/BGvPP/agAInffvwJkuOiYHe60djWGVI5m5+bJcT5K6U3pKStTlQENffds1QUtZhpOXWpCMfPXUSPzSHEQPbTxliteGDNcuTPyZbnpq+vH0fPX8Spi9eCFQ2FwE9DxPtXLcW0KZPlPP/sb34qZMA/emaHGBMKyT/Cm4XA0OFwwUlVHoNB9jeblJ70EPgfhlvBjExZTQM+OV+Ktr6h0rzDvZcGrQaFM9KwflGeXO/t2MIlocPbztR/5/WTN0RARsFlf7dDvDDYcsU2MHmoePFRemhSoqC1GuHxKTwBi8UkLTWBph4EOjzKrqlR0Bg0QJ8H5umJ0DFLHtx83Q7YfnEWmvwUGITArFGqnPDLGAd6XPDV9cDf54bGrIOWpnq9ingEVaBEgrKxVxy+mY0ngJGgla7fdDv3+EWqlv2H7rI2IaaT38CN946VEX+zTdqtqPoklc1uJ/xNfQI4CD7o/wEC9U47NDPiYYy1wNthF16JBNgJZgnUeS7+VpuADBKySQin4hPVqLRJFugnx0p1gW1l3BjU+3SKbKW6qeISJL1r+jww5aUOAn3DPg8UBOhxwlvTI07yiDbCn2CEliVem0eqQvo4C3zcp7YbuvQYIN4UAiCBLid8TX0CdLSTgs8cf7O+T8aV18jPCECkz/pojQAZuYagCpYuOeqmTAkFZHgHOCAai168Vtj+Fe4Sz1eS/d0kNvO9YvA70faV2/Eu/Xv7Td4HEqiZNJqSliyiBOEbOSHNbe2SrOM9+iYomDGwZgI0IT5W5uTIhO9EAAiTblzDGAswFpnoNhIA8VAZ1OvFX/7NS8iakYEXnnhIxEmG44CoLVg3A0COnb2EHzz9qJw/wUBtYxO2bbhX2rmYWA13Rx9Jhlfm50BAEoRvf/yJxArfffIhzM+dg0sl5Xjjg73Iy87E09vuD4E9jtvHnx7F0fOX8Vd/9D1p7Xt91x7UNbbiqe2bkDU9Q4aS8/ddADLMU3UrKyBunxednb1S/hwuSOHLQnIwAchENKYn+jJMdP9IAMIqzu88eD/2HzslPI8dWzZgfv7sQVlfPngHjp7EsQtFWLW4EPmzZwnSPXHxKs5fKcbjm9aJm2a/zYa//9WbqG9uxaKCOSickyXunXExVvz63d3iOP7AmpVISUpAT28vDpw4A5fXh9/91qOIibLgNx/sRU1dI57Zvklcy/mCHDx+GrsPn8TjW9bh3iULcfLCZXzw6VFkTp+KexbMg9Gol8z/8fOXkZYYh28/uk0qODyHn77+TqgC0tDSir9/+Q2pBvzw20+I1Ck3gsT/+rNfYeWCuVIyJUfjVgKQdcsXg8f+9fu7RQv88c3rZOKgMRRVJkha/v1ndkjQT7f13+zcI5UIZjSiLFapYOw5cgL5WTPxyOb14nNRVFKBd/YfwsMbVmNubrZcEytsL7/3ES4UleHVv/2xjB0dSX9JhQqrFcsXFEiGYvas6VIJeeX93eJ8vXrJfGSkp4kMKce6sq4JU9NTsHRePjImKX8/cOwkevod+J3tm0Qn/EZNHf7lrV2SPdq+frX0n9YEzzMxNgY/fO5bUvW7WlaBt3YfQObUyVi+sFCAOPkxh05fENWO7fetkcrW7/3V3wi36M+++4yAmEgAwmwfHWt5Xwh2CD4m8k7x+b16vRq7TpeNajqpvkvZabHYuDhfMkxfpN9drRZFvqOcoPksqAsFW8jU1jIGF6LGFeSb8PkgYCVADRPXCslA828BBvGiLOeGnxwAq1kqQ+GeKnw+3OR5+HywWCyDMoj2s3Xw0OTvW/nQTmYyhRUslt29MJstQ5TpInk6amugep1Ka6TSFqgGCqLcFmwDVBepyH0UTo8iTjycGl74cQVohHnIDHfM4eZGkekNHkf9nG0L4QIVqhKgyAEHAhLgTbRNg0DQ5/MOGYPwc1ZaRhUSemT/vqq6N+TvNGc1GBFo7oft56dF1UoFIO4LTfDVK8BqIhv5HmQDtAMAACAASURBVPSFUTkgBDpUEDPMYjVz6C8xGKQ3AFscOQfIs3l3+9JGgM8q53BWAijNGr7xeW1pUzoDGJd8U6pUnMMpV0ulr7jowWaKvGYCEFbnmMAcTXKe+9I1nabBHLvxyO8GLTNCwzxgROjAn7/4bOjvTocD54vK8enx09i+YTW2rlsla5ZUQG5UD8sBuRkAovqA0L/kenUd3t37qSTlGL9kTEoNquZ5Qwp74U7oj21dj3lzFG8oPkOXS8px/mqxVFEeWL8aUVarjOMbH+5DVW0DHtm0DjmzpkGnN0inyP4jJ5Celozv7nhYWqvPXinGu3sOYn7ebKxeXIiYqGg0tbWhs6XpLgckcka4lQCEmdjeXruY2FDlKnIS6OrmC2EXAML2kjtl40JKVNzQ2oo3dx9AdW0D0pPiUNXcKS1IJFLPmjpYZYeLZEt7h0xqlIKjZC631o4O/N0/vYx5hYXywvncXvzdr34rrUI/eu4JTKY8sV4PZgaqG5qVtitRDFO4A58dP4mPj5zCj77ztLRdfX7mPHYd+Fyy4+tXLJGWmX99axcaWtrwn3/vObDg/+v3dssL8uJTj0hbEq+H2feDJ07j0+Pn8PxjW7BwboF85yevvX1HABBWNtgSxt7pKakpMulxQn1v3yGcvVos15KXNQuXSyrw8jsfYOu9K3H/akW5i0HlldIKGe95udnSrnbxagl+EuSALCnMl89EuWIYAPL6R59gw/JFuHfJApGoZQ83JYIJiFiJoOMqS6i8x+zvfHPPQawozJcWPGY4CDRZdt118HPs2LIeKxbOk/tLgMdKCp9/Brq8B79672OUV9fiT154CtMmTcKx85dENePZh7aIxjivhyC1qLxSlEpovsRWjtEACJU5evr6ZCEl0OEEeTOLKlv5Pj1/DUeLa0d9FVNjrdi8OBdZ09LH1edOHwfhxsj/FYdYUSLxsXpgQmJC7JDf4aLU1tEp94wCD/pgFYfKWZzUFRleDfRaxVNGCVAHSO/DXUBIzCBYGFEC/sF7hvwCgsov7v5eybC7d16HLzMW1gdzwLqHap7IAJrH5jlGiiKMNojk/ygFmgFTyXDBCH5XBQHcZyC4VwCI+l2ORWgbMOoe9tDq78k4DYqaVTbR4MEIF18QoBHmUap8phGZ5b7+fqQlJ08oyJb2x/ZOuY9UjhppGxgDHm+wb1F4q6P6fXV/zt/GgFaMCKmwFe4DwhaviW6U7bWsnRUCIBQoEA+XoPTwcL/HCggDMZvNJokSxSvk7nbbR4DiIn12+P1eTE5LHRJb8HltbeuSJBwTEd+EjVMC1xeuo5SxFVuDsAvj+0sXdFaFCCpG4yeJ/C7dz+NiZP0aa+M7199vk4SaWi0JV8FKDapg8XcSoqyobWjCooI8PLZ1g4AhVQWr5HoV/vzFbyMlWZHh/SIVkHAjQraTXSgqxa4DR5CbOUPUqLjOM77g2h1ZAWHyjkk/XhdjC1/AhwfXrsbKRfNCXCF+xvX9tQ/2ormlXTE41mmlI4Lr/eObN2DG1CkyzqyG8lrOXr4mSWSqB/Kat69edBeARD5ctxKAsHRltzkwKTVpiPydoMs7DIBIhpW9jy4PLCYD2nt68PbeT4UXQSOsvNmzwJfknvn5eHjT+hCvQx1DZmTtdocE/7WNLfKAE/F/dvw4CgrmSnuUx+XB//7lG/LZX7z4rGRo1IWUGT0qdvAhbm3tkHaR2vp6nLxSgj/57jOYM3Ma6hqb8W+/3YnpGWl45P51og7x337+ayzIy8Z3H38IZdev49Vd+5A9cwae2na/vAC8JgKaaxVVeHXXXixfkI8dmzfcUQCEQZH07Pb2obO7B23tXZKluFBchsq6Rnz3ye1YkDtHOBWv7dqDrn47NixfjDmzpiMmKkqy/mpWh0HNpaLSEABZNDdXfpsk/1d27RlSAfntngN4cM09WDG/QG4lAytWjH6zay/mzZ4lWRr2qbL0w/at33ywD+uXL8LGVUuDk5cGZy8W4dUP9+GR+9eAFR2Ou2ThunuFZ8LsEyf2Y+cvo6m9E3/8nSeQPX0ayiurpdXL4w9g86plmJExWRaPKPrGqH4mGs2wAITgU+05Z+WEXi6WUYK5sRYSfk7JyvcOnUYJW5OG+YLZoMOqvBlYOZctZFoxlmJgz3Y4jrH8360Q/fj8qspmasCqjq8E1VpI6xuNpyJVWQhA6E7MeyoCFcFzUT1IxnMtN7MPKyA0vuIiwkXI2dsFb18n9I0GGKcmQpMWJW2Uam+wAkBoCjrgS8JxUwUSIish4efE1rHRtnDlupu5lpG+I+du0ItkMs9PNVgN319JwuhAnpDyUij7sg0rvELBvzHTzwoUpT/Hu7Gy1dTSPlC5Gu8Xx7mfdN6xUnimAY4Pi6XV7VZt2ngLLA/lwjg3bcyf5PiwdZYu25TsjDRlHfMH7u4w4RFgSy7Hm4kNJmTCN66FDBz5fkrQOAFzvQmfyJf4Bb6TvX128R1j90RkxY1rKdcgKj4mJYx+3WKg7HIjLTlpXIlhVjLJ5eVczWNzLmdXwCfHT6Ozu3vQKKQnJyJ75jRkTpsW+jvngtOXrooi6sZVy2Q9J//ySvl1LMzLQUZaSoiEztiAnh5MBM/LmS3XeeLCZbS0d2HTvcvlu+eLS1FV1yAJ2vhgmzrXE4KQiupabLp3hShjkpepAhCChysl5bhadiNkfss1fHpGurRcMQHJTQRkPF7pLuCzQ0B3/PwVXCgphV6jRU7WTCyfP1fI5upax3+y2+fU5SJcLCqV7927qAA+p+MuAIl8R24lAOGD3Ntrk4oAg6rIjcF6S0enBI/MhH4VGxd5vrzM/tK1k6aJfJH4krZ19+CND/cLn+CpBzZg2fx5eP/AYVwqLsfme5dj1eL5Ie4Kf+NGXQP2Hz2J5tYOQcqc4PiwUvWB6Hk4AEKSFzfpCbx8TV4uLvIsozI4a+3sQmVtI/78+88gJ3OGZBo+OHAYFbX1+J2HNoOk7V++txd/9r2nkJedJTyKNz8+gGXz87Ft3Wr5bTqN8oW5Xqu0L6WlJeGHzzz5JQEQg7iijyTDSw4IA3ZOBkfOXJAx4IufHB8NvdGEmoZmKYN+78ntMhkRuF2vrMGxi0WoaWyWyYKE8XnZM6WCkJKkELyvllTgpdffww+eeAiFedkyDi6PF7/euXtkAFJYoLTF6HVDAAiDMRK4IwGIyJHqdEMACCfg/Z+fxOXS6zAZ9UiKi4ZOb5TqB1ulfvjcE0IoZ8BffL0SJy4Wob65Tc49PjoK83OysGRePhKD7QO//+P/NagFi8+IzW6XNiX2MMfFxkpWZ6xNzdyzPynUzqNKHQs5ToO6phbsOlmETvtgsi4/y5yUgM1LC2DWKZMvs0v8TX7GKo9UJARcaISbwTGTaoWGim5KJl+I8MF/53kwKCNADg8GONEzoyfjHqwA8HNFtWxkBbDw65f2prA/UMVMJHJH2QinursVAKL1BOBo7xVegjkuSpHD9XhEYIJZMwIj+H2wWJVsowS5voDi+m3QiWoaF77wgF09NCtUArqYuvRGnBOLInqdBP0MHPj+8p+3YuM1yOLJ83X7oTFq5bd5noPatzQapYXP7Ye/uV/4I7o487AylgTBBPdSzR0n6ZrPDsF5fFzMhFu3xjsOlFXV2/2wv1MEb3n7eL82+n4GLYwLJotZozZ2fGsWn2Veb5/NIX4KZqOiuHd3u/UjwGeZ2XuO7qRJKYNUC/l8MznIQJwBpby/35CN75/dRtAVJ1X5yE31wmKCiBn+0Z4/m80uXRkEE+PZ6JZOCWp2sXCMGdMQbA/XmksVLLYqjXR8kZ/nnOdVFDjV1lXhg0a8N+pvRFZCI9tHOecrVd/Bm7TjBhS+GM99tDdS2n7Fq0xpBebvKUIcyjmGb/xcVb7kPuQhETix3Y+JRYlFXC6cP3/+LgCJvCm3EoDw5nKxZsmP2bHIGyxGhO1BI0Lrl29EyCwIAwqXiy7c7BvWycTEFh4+OHUtreLG2drRhf/3h9+Xz5pa2qRnv6O3Dzs2r0PB7Cx5gLv7+vD6B/vkekiGzpo+VUqS5CP8wytvCT9hpAoI70FtfaOYAk5KisfjW+5DXFyMBOKnr1yTNqQ/evYJyfbzwWYp74MDh4RUdeTcZSnn/ekLT0u252ppuXiXkNj++Kb1cm5se2FQTXT/2of7UDBnFp5/dNsQANLY2oa/e/l1pCTcHAeE7U33rViCTauWK+02Ab+UZBmg7Dp4RFSjnn9smwQqqg+ISkIvrqjEKzv3IHNKuhDGCVgDWg32Hj4p5djvPPYA5ufOlswKg1BOBqywsW3rwrUy3Kitw9zMaXhky0ZYrVZcLbmOn772Dn73Ww9jUYHS2kQ5xpff/fC2A5C1yxbhYkk5fvnOR1g2Nxdb1q5UMigajVRV2F5FADJ7xrSgLKBXZHkZpBBUnbtagrrmVtyzcC62rFkp4HxQC1ZUlAA2GmSK4WWs8qyMtHFCZE86n3VWTQgIhQ9A2V/KQPNvQZlhtn3xXT1RVIbDRTWDiO6U3H1sZT5mZUwWsrvCT1BaoRSibdA8MNi7o77vwy02ymcBuDtt8FR3wpKRCNPkeAEu3ERpze0W4q+zrBW6aDOsWSnynopDbQQBP/LaOR4SQMuKRsIEZY4p5zz2dykMwIVcU94F5+fVsG7MhoGyvlSj8njQ0tYh8wOz/jxbo84gbtreyi5onD5xzNblJYOE55BDd8T5SnVBqxM+gq+yWxSxQhsBW5IFOpKqk6wiURup3DKewGC4fZhcIfAhed17rQ36uWnQpJJTxGrVQJWAwQPHL1DfB+eHpeKQblyWMSwAIdDq7ukXoRE1oTLW+VGBiPdXFdIYa/+b+ZzPHZ9nKoU5dxaDTuwjaleP5wBUEEuLhvnBOTDOSZkQiGAQRDflvn67CGuYTHdByHiGfCL7EMYzsLPZHPL+Rj6LnDe4PnM/eXe/ISBQAVY2pfqRmDgsv4MxQltnl6wXanv4cGPLmI3rkNLKO4qqXdiXmQQNQCOJQHV9Jgii8mdk4D8WAJFVgWpyLrescSJlzy4Ov18AzSAls4CSMAvFlWJVoKwr6iZdLbQhiGi3VaT+B+ZcWcdGeB64F9dJSdqFXTePzco3E2rhm4APSvEH/Yhqm1qwc/9nolCaPXO6/L2+sRlWrf8uALmdAIS/zf43BqGpyYlDgiQxguvplQmDD+x4s2cTmZSG21fVglZ6AJUgmS8lVZ/CS5cMAglAKI/6X3/0A3nBCJpIStp58AgSY6IFLJCg3NzegX/45W8xMyMdj21eLx4L3Grq6vGzN3ehMCd7VABy7OwFvL33EDatXo6ta++Rh5SBNknPHx06gT95/ilxGOdGcvZbHx8Q47ziG7VYv2wBtm9cK9fR0tqKX723G75AAL/71KMykShtFl4cPn0ee4+exnMPb8XCgpwhAIT34n/+yyuC1P9QSN9K+bq8skaI8/csnDcsCZ0BTXVDA/7trQ8EeJGkz6qWujU0teL1D/dL5uVbD24UMnlJRRV+8pt38Nj9a7F66XwcO3cJ7+w7hO8+vAmFBXkSyrKU/v4nh0EJ2hd2bENhzmxcr6nDjdp6kJg2KTlJJiBOVv/61k55lr63YzsyJqfjUnEF/vGVN/HiEw9hxaJ5cirkZfzinQ8GARBRs9j9idKCdYsqIOSSfHLsDN7b/xn+w3M7kJ8zR45vczjk3pRX1QoAyZw6RaQHScBfmDdHxoUbM3Qvv/sR9DoNnn14KyalJA8CIGzb47PBZ5fk39HaCJS2Gbe0O5KfxI2tU+JELpUFTqDkVFBJClLNofhAa1cvdh2/hKYuW+g+zp2WgsfWLpF780Uz8ioA8ZS2wbOrTGRn6d9BeVNuKgDR9HvgevUytFNiYHm8IARAuI9CIA97w4PmjfyzQpLWw9nWC01jP7Szk6AzGaR6QhCjVmwisyIcL7aN0i1YW9wJJ00JH5gDQ16KABC+R0yqcJP3g4tYcae4ksOiA9tz6O/BoJ4qSZoog4AHHjN8IwAx+LVwH6uF6/Mq8RfRRBuVjJ/Pj0C/WxSdxOcjOwl+7YAK1ZBsnlw3yeDKEdSKUeR6yvlWL0adBnivtMB1uFrkeXVzU5UKCGWFgwBQqll6Pfw1PXC8UySO68ZV05QKlIxfGOcloPCrKAXMnu6xAjveWwFxBr1UkIe7F6pp6qCqzDCcHdkvyE8Zbq4XmXDo4DnfIPeIKlw3u/H+mO6dAfOK6aAK1kQ36ZW329HXa4NWrxVJ0G9KC9BEx+J27M85iS1GBNnkQYR7cEmQ3tsn7YIxFL35BokCMIFKBcfkYPUj8v3juLDayHeUc/to3mScH7lOcc0Zjaiu3j/uT4WpuJgYMXJUwQMTNYyXGNeFx1TjASD8bc6zbHWlWhmrhgbKpN8xRg3je3p5H1hlY9Xt6NlLErcQwnD+dDmcWLcw7y4AiRzKW1kB4W+zjYJINjU5SdB3+Mb1kuW7zs5u6V2P/Hx8t3n8e/HG83wYEHDB5gvCPmHVKyHyxR0OgCjX5BSZ2wPHzyJ/5mQ88/gjEtz+6xvvotvmxKZVS5A1bSpaOztx+PQFlFbViZLSaBWQyyWl+OV7e5CWmIjHN60R4nFFdQ0On7mE2uY2/Off/Q6yZ0wNEcqp+sR2LU4uf/j0o8jJzpTPCK4OnzqPvZ+fREHWLGy5dxliYqJRVHYd+46ekd7EZx/ZKtwTVQWLTug0ImQE89cv/RI9NruoR+XMmo6e/n4cPnMRpy8XY93ShUMACIMOM02/+mx4f99BlFTVYcm8PCwuyJFyY2dnJ45duIqK2gZxSScYMBmMAmpoFMgKyJplC4XczcrN7KlKBcRkMqOo4gY+PXVBsoYvPvUQ5ufMEbL5W3sOYs6sabj/nqVITkpEQ2MLXv1gr2Slf/fpR8Q/g21zf/2zl7Fm6QKROGZVhJNaeAWE9/JSaQVe/2jfLQUga5YuwudnLuCNj/Zj+dwcbLxnGXzQSFWE/aKcnH/0/LcEgJy4cBV7jhwXQLVm8XyRai4qq8DOg0eRnpKMZx7aLPcqVAH53jOIj4lBU3MzzheXI3PGNORnzUJHVxfOXS3GzGlTBQRSMrC6rgGrFxXKBE6OBj0uBGwEg0eZ0AWEBMnQwYySSMb6fDh6pQwnSmrg8QUQY9LhqXWLMXVSioyjBLtfIIN4swBELYOTm6AE2gPvf7jjuxqEd12pge5UM/SP5MCaEqcoaUkZXTHRHPR95s78fiXzptdDNwwAYfBMgOhyu0ReHB4vPL+8LG7Zpq2zoZscI+7alIC1PJwHXX6KVGzCFaR4xuEAxH2yFoaVU6HPTZH7Qwlhf32v+HQQwJgfzhUwohqDip9LOO6StgWF3C9ZuWC7YIjUHjSmFD4OzS91OgT63NJapU2LQiDGOCBnHDYgMh/W9cH1XrEAEM2ydAH7/Htky4Kiba+ReXwsAMJ70M42NoNBfkcVEIi8JhL1xYA0aDbKwGn4doeAvFMjbXIMuw+OTyrgvdgsVbUJbwS1mzIRtYKmlTcvGa8EaC6pGPHfuQax//zu9sVGQJy7XS6pzDIxICTssGeZ7TaqN5ckF77A3PXFzvTWfpvvBr1OWP0YCTQwiKcYjtFghNUyulod4xhWC9h+NdZ7zCvp7u1FV3e/tKyHt0TxvXW5nJLQ4pqmAr7xAhABIexysNnQb3MIcft2x4e39s4ov8bkLBPrnDc7urpDsv00rG5vbrwLQG43AOGiSARIWbiECDk8HptgQJkYMGTSuFUPhPSTs6TndEngwUk/Li56xB4+9bjMTJMgzArIj//we4Jm+Rt86W0OO+i2yXaZ7WuX496VK0TSlRl7gioGw8JlSIqXKlD2tKl48oGNEvz84ytvSc/0f3zhaakKcGOWeveBz3DoXJGyKLMvUa+TDDd5IN95+AEsnpcr+3LhulhcLucWYzHjL3/vO7KIq7KUnETIPzh58apSwtTrJGhMjo/DQ/etEZlZ7l/f3IJ/efN9LC7Iw6bVKySDcbX0Ov7t7Q8ks8yXh9lWVkTYPnXv4gVS3Qj3AeH5qFnMuoYGfPTZUVQ1tIR6I9Ws65K5eaDhIDMlDJAqqmrx8zfexyMb14i8HVvV3vzoE1wpLZdrZpAUbTVJ/zt9NJ7ZthHLFs4Xtaf9R47j1OVS+R32hTJ7azLo8cDaFVhSODdIDuvHP732NiobWjA5NRVb166UCtKru3ZLdeQX/+P/krFkoP7Wnk+wefUKLJubH+KAkHtCAMHWObZBqUEdx4fjvnbZQqxfoZDNea5si/vt7gMCntYsXShiAr969yNU1dfDZFQynXFRFtidTticLrz4xHYU5MxBW0cHdn92DJfLK8Oc031IiInGA+vuwdyc2fLdH/713yE+Ngo/+s5TiI+NFQBMNTS2lz29fRNKblThn994D+tXLhHA8+rOPfK3Fx5/MCgpOEb3iUTvSolZAj6dDmW1Ldh/vgRdNidyJidix7qlcu8ZyCoE6gEFp4m+q2MBEKVtzA1/rwvuVy+LFwUrIAMZ8QDg9MLT54LdZoM1Kgr6GDO0FoUc6Hd44Le50F1UB93ZVugfzIY1PUH8N1hlEV6GLwBvtx1Ovq8MhuOs8n1F3tePwNU2uD6rGlQBEdJ1T5/wb8jTgssL98/OQRtjguVbc6FJsMB7uQmOj8th2ZQN/ZLJYwOQ03UwbcqCYf4kaTuUzemD+3itmA1an5sP/YxEOWd6/NCskD4eVNSjCpMuziJmeCrXRAIBp0+8Q+i34ednSSbJ2ivtAhoEWPHoUbw4NKZgNp/XbXfD1+eEweZHIM4EVqDcH5YJAAksSZPKqvyCLwB/vxu6Dif8NPCLN0Efa4aRggGs4ji9YviniTHB7/TA026DzhNQvEpiTXAwONFq5TmT83V4xc8k0OOU86HUMc+XcxrHXFr8WO3oc8HX6ZBkiY5+INEm8eEQ0QOPZ9gOK/4+5zZtuwP2XcXwVXVPrBWLgGtuGiyP5gn4GE9gNtb7wHWPBF1yDq1RN6daN9Yx/j19zmefcy7fYxrchatq8jO+s8yoswLAYPabsjGhyvarSSkJw7Yzci7r7OxCv90lbWejqY1y7mdyJTkhdlytkXwvG5tbodXrxJsqcmNSpL/foVRG42OllXgiAIS/x/NnVYueXmxpt5puzfv3Zd1/zhVcKxWlRI3S0hzkiJw9e/YuALndAEQlfrHfmXJskaZMnBw6u3olAKXPwWjlwYk+NFSocTgJPNyyMEVblZKguK6PIwPCIIMtP3aXG/NzsiUoaWpVnN2ZYenr7RUyuEarw8LcOZK9rG9qQVlVrVRapk9ORdaMaUI8ptMqe/6Zeblafl0W1nmzsySwVXrpaRboQ+mNSlTWt8Cg04lRT3xMtDirJ8ZGi7KVCkDKqmrw2gf7sKIgG1vvWy/kWoIY/h7BD7OuVTXVKK1pkjiRpof0mkhMSBRQwevn9VE1KykpCVPT0yUg4P2i6/e1G1UCDlMS46Tn/0Z9E9KSEjFr6uRBTug8H3IKxJhMp5MAu7a2FlWNrXB7/YiNiRLn8Onpk4KO8UqAxcXgakWl9EVSdpjnw5ar4pJS1LZ2ScAwZ9YMmPVa1La0YVJqMmZlKNLHzGZV1NThcmkFrpbfwOL8bNyzsBBpqamhzBavo7m1VcAGtDrMm5MpWZ2Kqhq0d/cKSODW3tGB69XVmDaFTurJAtRIimarREVNvbjO041dcY/XoaunR8j8rE7Q4FANjgiir9fViyEipR+5seR9taQUje1KhS931nQEfB7UtXVgWno6pk+epOxnd6C0qlYqUsyU0ziLY6649+rkGMcvXpGxmDtntgC0ppYWXCm9jpnTMzBn5gwhuV0qLsP0jCmYMWWSVJRonLlu+SJZTIZTOhr0PnFShFId4Dnw+euxu7DndBHq23uwrjAT9xbmCABkVksIeMEWrom+l9x/3ACkxwn3b66EAIiAC48PnvIWxQm8pk+CQr/NA212gjhkm6cnwXWmHo5dxQjQLDBYrTHkJsP6cL5wNNwOF1yfVSJwvlncweH2wT8pCpa1M2DMVdSNPBebZZ/wFizeC1b7qGzENkuNJgDvK0XwtdpgfmA2dJOi4Tp4A4EOB4zfXwCdxRhsWxqcdR9UAQkDIB6/olinDQSPv78Clt8phDEzSTg7nsZeuPffgK+6E5QR4/UZc1NhvD8L+rRoSbB46rrg+awanvI2aC1G+O1uaDNiYVo7E8bZKdAadfDUdsH+q4uwPJADwyLFcZ1GiY53i+Br6JP/JqiiiaK3slO+a76X849GgJ3zdB08J+ukLYI+G9o4E0yrpoPytBqDDq7TdXDsKpEWMu/1Tvia+xhNQJcaDeO6GcDcFAkEAx4f3FUd8Byqhq+mW7mX/W7oZybAdF+m/FMWbo8XritN8HxaLQaKcn7xZhjvmQbjiqkC3CJ5LOHPJZ8bEWmo7IHt3SIxaxzvppsUg6inC+FJNkkwROL8rVinWLXp6uqRKo/iFTK6E/t4z/ff435cO5j4YxtrpOcYs89tlHzWaWXd/sZUP4LJEBbQpqSnD1uQVgwX2+RdY1v0aHEPVQu7u/swdXLauMwHGW80t3QgLi4KOu3wzy7nS94X/pP3RqdjMD4x/pNIDDscwmFhspPdIeOJ3+6k9yDUFhs8Ka6zly5dvAtAIm/SrW7BYk7V4XAKEGD7T9QwalgkPbV3dotyAktTX2RTWyxYinW4lXYBonPVmG28D25IycCnKDLIfweopOQRFROWM0UBIXiyau/0EHJsGGtp0D5B5SFV1o2ZiXBTstAYBL/PyZPnzv354pMz8dnJc/iDZ3YIqTu8zUN1KR7SrhBsMeG+qrFXqE2DmVWV1BUJzoLnID4KjNVI3Hd74HF7hfRHnwcuyKxy0ceDkxGrLurxxzvmE73vBHY79x9GW2cnnn3kAeHZRG7hbtrDtW8wy04wyMyZhi7GXo/SOeaQ8QAAIABJREFUfhPuOYCABJGyT1jzC0djuL+rkqVCyo5UXgh7HsIpbUPPjYkSJWiVyUs9bvD3xFcjaJg33HVRXYsTN98pUXkT1+5RtiAA8bo94qQOv9JOc6a8BpVNHdi2ogCxFrP4GphNBhiNrFLxmby59hF1WDylrcIBMa2YBtPSDHHy5qbwljzw9TrhebtY8XHYMVdpM6zqFIdrTUAD3dZMGJOj4W7tg2/fDSBBA8vWXOhjYuDrdaBLrYBsy4J1chJ0MSb57f69pfBfbIFhzQzhd3j7XfDuuw5/Qx9Mf7YSxmjzsACE50bg3tHZI1k9g04LH6s0/3Ie2liz0tKm08J0fxZ0sxIEafFeMfPFypE6PwwCIKdqZX/D/HQhy3Pz29xwHaqE92ITor+3BPpp8fB22mF/44ooVxFoIcECz9kGuD+vgWn1dKm4sIpg/7gUvsY+GDdlQjM9HrpmO5wHr0v1x/povlQh6HJue/kcLA/kwsgqjc0JxysXpS2LoEQ/K1ECfdfRGniud8C8dTYsa2bC7/XBcboW3qM10K+cBnP+JGVO2lchFRfztjkwZqfAfboe9p3FQqI33TMNhqxEeFr64TpwQ4weTb+3GOZoqwJ6PipFoNcJ0/3Z4obuqeuGZ991IfFbtuUIGd9W1gzPb4ugy0uFYdVUGSPPqQb4rrZA/3QBLLOYPFDA85A5OPjYkzDKedtzuRnOXSUIOEZu21JePEDLc3gsD9oZ8bDZnaBAgclsEqEG3sMvuvGcWSGnlw/bY+6CkImPKKdUzkucs9NSk4bhfvRL4oQSrXeS39jEr3TwNxhT0TMqPTUFFsvQuInzP8UeKFYSFxsz5vPKOIwLfPqk8QkssPLC90Ht4hjpepgcpWAMKyI0XI6OGl2Fa6TfIZBk6yZ5bPRviSR/f9Hx/DK/zznz6pXLdwFI5KDfagDC36e2PqXxWH2gUkok8Y43gxrQDJSYvbiZgFWRbvOFgmMG+yT5sew4EZdeUa1hEOZyS6AvZEyDDka9IWQ+xmviNejCTMRUhQQV6arjOtJiGAqywsipipfAwKIW/l3F4CcgFZaq+gacvHgNU9NT8fDGtdIbqUrKqcclYBHlh7CAmbwXNQgS0nHQxE0CnmBvvNpSFP5chMCYn20OPticTgmqyCUg2KF6GDMTqhHR7RCY5DmEYvcgUCIIYnvaX//0ZfzOQ5vESJBVJLnGoMKF6pbNb7MEHO4OLoGo3Q6H3RkyGOL95/mHE+dUST3e2/DMp7hxh9Q5Bu4bK0LCMQhK0IaeBeWmK/8pgJZyfYqkX6Scn9wPXgNbTcKk/pRxUIAPQYWysAwlxJJwyXsUG6uIEIz2HIbOh79LtSy3S94l8nBoIMr7zGoiiYwcHGaSDUaTogByiwAIuQ4MVqW/J3zz+KVlRj83FdFPFiLg9sJxqBLu8/UwP5wHQ3ayUsEIBOApaYX7YCVM92TAtIiEdh3azlRAd7QR+qfyET1JMeX0tPXB/tIZaHOTQqCGh3Seb4D7/RKYN2fBdO9M0DU7sgLC/VjdZKtCHFsa9FpoHQG491QI94NZeQbr+rxUuRZK80pLklHxheG4chsEQE7UCPjQZSVBo9Mg4PJKEO671gZDTirMGzKhjTHC8UEJ3NdapdKiJyk+2K5l+9kpAYxRzy2QFia2GcFsgO6JHJhirdD5NXAXt8JX3aWQ2lOjhwAQ94VGOD4ug3HpFJg3ZgmI4ua51ipAwkiAs2YmfK39cOwsltYqy9bZQrrn5mrshuuVKzAuzRAwxN/j9yz3Z8G0fpYyBi4v7O8WwXu9A1HPLhRQ6eKYf1YJ44ZZAwDM4xfSOIGCae0sGLKT0PfTUzL/mZ9fAB2BHs+tyw7Xry9Dn2SF+duFipywW0kWjbSpiR73njJ4TjfKOY20EbCZ7p0u7Wedjn64PUy0aEF5ea4t5GYJF2Yc1fQRD8LrENfuXrhdHsnuSrvnF/zN0Y73TfuMcz7J5YmxMaIeGb7xeWhua5f5fKwKwNdpXBTPMBtMRh3SUpKHfV5ITqdgDasfNMAbbePvsU2NbaWq58Vo+3PdIqeBaxHfhbE27u90MCnmRUxsrCiN3swzzhZ4viuc8hlvRHbUjHUed8rndwHICHfidgAQPnwkEnFOZRvMcFkItpCwhzPaapUs+ng3UcuRjDwzwl4JEGkgxowAA87xPuT8HZLLbWzNIM8jEJDzJA+C//yqy7YM8JkR//TEaeEbpCYni2nP9ClsiSLwGnkhHe9YDrefIiPqhdvjDoIOnQTxajAvC7p4P3yRowz+rgRqQe8DMZ5jMK6q/PC+UNnGZBDJ2vNXitDW1SfSx2yJ6rM7pSojgT7jEK1GgnyCkoR4GlMN+A5If2xPL/r7bAJ8v07ZR5a16QFCvwoGLZEbFx76jaSnJo9vkg4CG7Uix38SsCo9+lr4fV54/QEZI+EnkR8kAPzWVECYlddPiQsF1YoevE8CRF9RqwTcBCD+bgdsDLDJ+9k2B7rkaAGdPCdfax+cH5VBE2uA9YE86GItYQCkANGTFF1725V6eF+/Bs3yyTBnDGjd+9ps8JyogyEnBZZnCkcEIHw+2TZHIOa3u+A/VAffjU5FMrfbKVwOw9IM4Zp4zjYCBo38twJAFAL/EBWsaJNCbma7Ua9TOBr0m+D3CBgIvPr/6YyQ3Q2LJw9y4PaVtMFb3wPrM/Olbcqxv0LamTTzU2GclghDWjQQpVTvNEadgItBFZAFk+DYWw73pSZEPVUIfVZi6HHyVHbC/vZVCcItq2cEAck1qVRwnEKqZXYP3KfqoJ+TLB4Z/C0CkOgdc+V81c3+zlV4itsQ9ewC4XnYP72OQGUXzI/kQpseo5imanUI9Lvg73BAl2hFwO5B/z+dlkqIni1eQaU0tn55ztSLslXMj9eNC4DwkWVApnf54dhTDs+FRgSGI6XrtArvY1O2SCKzRZhrmEp253THOYgqg0xwfdGNzzCTdMwUk8/G4OruNr4RYBKJaxRJ2OEJJn6bFQAa9MVR+WocPknjO+JXuxfXQ3E9dzqRnEDux1CPNc4x5Bfa7K5xtbazE8Bud2LK5EnDemZEXjHHm2PLuGS8VSWeN42ZPV6/JLYokzxRFTj+Bs+VLdxM5lgsli9NPfVW3vW7AORLBCA8FJEr+zTZ1z5cwMSJnW0NfLGUqsXoIIRBJb/D/XkzGRgpHh7MICnk6fFsDEypaMMyJQM6ybIZjMoidQdlooTordUIr4HGfKmJiYpXgUarkHXH8EUYz1io+6gVD1aAWGXgGDHzJy1yFnOQnD7UgGcix1D3FT8KZq/Z4+1yyT1llUUCYKoBEXgoNm/yFWbj2aYXE2MVd9GOzk4kJyYKgOB58x7yu6GmJR3duulQ74TJbJAJWwUavC6qR7FPllyVr1M2xelwifJaSnLCsCafLFWzRJ6WMj43WxncYMuXWtmRygkBoILjJDjm+LO6pgDyL0pCB9QWLPOqGTAtyxBCsZyKPBMe+Hqc8LxZJAEvAYiv3Q4GsczAm7dmC6GZ6jcExIEuJ1x7yiVIt+zIhz4paggAkcX7YAU8ByqFCyKGf6GHMSB8BkNmIqxPF8J1vnHYCgifS4/brfAXipvh310J85ZsadMRXkpFpygmGWcmwvXGVZHkNT+SpwAQkr+HqYDoWQEh30GrAaWJfaXtMJCPsjQDOqMevi4HbD8/Db/do7R6BVu15NS9fmjMenHn1k+Ph7e5D57TDfDUd8t7oI02StsVAY0uPUZuZjgAMeSnwP5hiXiZRH9/sfA01G0QAFk1A+6z9bDvLgMMWiHshwqsxPtuH4zz06ViMy4AkhYFx54yUeQimKTZIeccglu16ifmk9daYXvjErWVRao4tHEgPYoxWMxf3jsuAMLvMilFfxA09glI8jX0DiGlc5wsD7EVLUlRJgtKmfOdIw9EZLADAVmnuKaxCj3eZNdI8yTnQoIcVi/FsPAW/ObNzMlfp+8wKdfa0S3tv0lJCYMShQxQ65uaxW8ndgzzva/TNXN96+23S+fBSL4fTKY2trTBarYEq/sjXyFDB7vDIYF8StJA8mG0MWHrF7lwrGRMxD6BCW6fLyD8yKhoq4jSTOT76jkx5mElxEcw8zVUNbsLQL5kAMIMDwPG2OgoKV0PN1mzXEouCNufiOqHk11jJpylau7Dm8jAXJzUzUTi4yc3KeQoJaulSEuytcQEk0nN6I8PwHxZE5e4dVJJIXhAUSsKKG1nqvrNFz0XLqhetriw2uHxyj1ilpeggwEeA/eJZiwiz0kJLJVMMKs2DDjCyaNMqOu1euj0SnuPGvgKJyN48cyQMvsY3mLG54KGi8P5UwgwcbAy4paFiGCF18Ge186uHgGbdBP/ogHEFx3/iXyf18KsrGi/xwwEjOpv8LoIVLmgcKzGtwWrRkEAMNJ3QuP0BcpekRyQSB8QyXQxyOt2hEjoUgHpdMD2fpEAFRrCaeLN0jZmoGlemx3OD0skUKVikT7BOjwAOVYGz55a6J/IhSlF8boJ3xhYk3/ANqJIHxDup4Ijb68T7s+roK3qR9QfLJWg3NfUB/fBG/D1uaDPSYb3ZL1Cpl46ZeQWrDASOjkwJJq73iyCNsEC09ZsGNJj4et3wfbSKWiiTDDdN2twIM6gmr4nyVa6Isp8ELB54O11wN9ug7+uF76yDqmkUCpYnzyYA2IoTIP9g2J4S9sR9fxCqUyoG0386CSuVkCkVWtvOQwL0qVCoLaBCV+C8s5spYs1iwjAqBWQby+AdlI0HPvLEWi1w7Q9B5pkSg17Q21NfM5EErqiA/2/viBteCScDym3Umlmcsy4AQivjXOHWaOH62QtXJ/eUFzs1c2sh2ljJiyrZoRa0dSPeO/57hGIMMjjWLMFJSE+btyZ4NHeRWVdcojIgU6rVELGm0wb3zv+zdqL94AVDlaCKa8bvjFLTnASHx0F0wS6Ku7kERK5YSZznU4RwaCNwBC/H78fbR2donyVGD+2YIIAX7td4jL+3ng2eoUQhKsKmGrSksmZ0TZW0tn6zfZhXgOB9khtxGOdhyStu7rFaJYVla/T+n0XgIxwd29HC5a6aNPPgS9LGttCRnBuJlBh9pYZa1Y0zEFylZCfg0EXM9cEJyx/E3hE9s+PNcFTUaGju08qBwzslay+fkK/M9bLcTs+V8jIA5sIp96CygezSE6HW6oHHH8ueGxVUpRZVL+Fmwdksmi73WI4ybKx16twJwh4jCI1rBeVMKorKcpKQX+KUQZxyFhEuJRGflWIcDa7BLWT0lIEWHGS5nnFRk+8FHw77u9EfpNiCOJYGxOD+KBhZPj3+/r70dLeLQCFZPI7bRsPABGeS7cDnt9cgT4jVqmAOBywHyiGv8wm/hhUSVKQaUDUlpwflACLJyFq1UzoTcZBACQmXeGAOKvb4PjZOejXzIB1y+whQ6PyuJznGuA+NFiGV91Zzq3LDveRKmibnYj6/SXKR6za1fbA8UEpfO390CVGwfLtQoA+HhQOGI4DEgFAqGzlOFUL36EaqayYFmVIoN//ygX4W/theThX+CLhmwTr0MDb0CsVg8D8FCHnkwvl7nUgcKYJvkvNMG/PgSE3BY6abnhfvSSEc93CSUJkdx2uhGHtdGiXZwz8dF2f8GIIQKhy5arsgOutIuho7LhueggI8fgE8mqCwnWqbkwAwqoW1bJIWDdvnyMVIHUM2dLmPt0A44J0IfP3/a+j0oJlebZQyPTDbZy7CGDGOyeK9HK7U9TSPFWKuSQ3acF7oiDENRnuWFKdFa6XSKzd0mq5tKq4XOjs7oVWo4PVavrKW4DvtPmD58Nx6uzpkyrttCnporCkbvysubVDYgbK/3+BXMkddelcN1n9YLxCueHhqvaMnVraO2A2W0TKfqxNug/cbiQlxI1bonjQO8bBDXJIFXPnkUGIABBKanOuos+H3SntqARTN9MCzQ6N5tZ2EXBgkvTrst0FICPcqdsFQHg4tkv1221IS06W4Hakjdnx9q5uOOwuUTvg4uvod8DLkreBfbfRoqY1XsQb3lLU3d0vQbBWp4HVZIZFJveb62P/ujzsw50nQQdLoXyBqVImYMCgR2y0BTExQ4UCxnOtKtlZSNs+hTsiJG+HEx6fX4ITghsex2RU+DXhpPvxHOOL7MPzY6sdW9eYuent7YfH44bJfOcF6GNdJ4UdeP6s5vB6IjcaOFEyOjkhHha+Q3fYJqGCBkIcH84JXa0yRAIQfs1V3iZEaH1+CoxLMqQdK9DrkmDWX94B86N5MMyk3LQWnReqoP2oEsb7M8E2J4PJIK1C/W9cEkK1bkcuLGnxyrl09MP7SRV0j8yGNTF2xAoIz4HKb55+BzyXG+H/uBLWp+YpAbSOMrVuqcT4bnTDMDMB5sfygASzLLjDcUDcYQDEB8Xzwt9uh+vDMlCazfpIvvBLqP5l/81lGPJTxbhQE2uUzL27uhPaThfM5GhUdsKxuxyGjDgY1kyHJs4kXiqeI9VC/hbifk4yHDVd8L56OQRAWCVxvHtNMv7aLbOgSTQLN8J/ogG+800wbc4WcrkQvz8qA9rs0PH3Z8QBeg3Q7QLKukSty5ibMq4KCNvFPBUdcHxcKmNnXDUVmhiz8Gjch6vha+yFZXuuQkJ/pwi+S00wb8qCnpUXHtPmgftMAyiTq1+ULmPLzOp4AQjnIs4D7sNVcB2sVAwKtRqYN2ZCv3o6XF6P8Du+qlZcVm3JjWSyju2vXzUP8Q6bQkRwgORzyuInxQ+eA/lZXWMLYqLNsJhHJ2Dfadc12vlwveYalpwYF6x+DE4MKkap3cL9YPVjPDESFUM5/xEEsB3qhh34q+vA3nYltUNcp9ewEToM4LHzMyBWSrKtSwT+RxYw06QoZI70DoYDEH7P62PboV14TzdbRWRikV5t4vEiYj13/nYXgHwFAISDzioIg9OUlARYzSO3vTB4ZY8fHy7p2bWYEG2xCrl8Ir36zFTyBWNZ2+nxKKV3k1EC4C8z+L0TXglOCqIUQ2dmtrBR8YnuxTT4sSptVhMZW16TIvHqDRLVyd9QXJ+Z6RUTQhohsj0kSF6mPO9XtZAq7RNOxMbESGDR398vijbM3A6uLd0Jd2v0c/D6faJaQrf51OShfbvkW9U3tiIxLnZIa8KdcHVcyhgAukpb4d19HeZV02FaNnUIB8TT44SXHJBJ0bA+ViDPq9dBH4p6BIpaZX8G2QEGwAE/tAvTYJqfAV2w7YzkbMcbV+A3ahAoSEb0shkwxFrguNEG75EaCXY1KVZF4a7HKd9j+5YuKQquS01wf14tRGTDnORBrT987slZ8nbZEPjgOtDjhjbFKjLCJEWziqGfFAtvdZfSOrRhlhjscXHmd1USOknv7nMNigpUYZoEvcJho58HFaIOV8N8XyZMizMk0+v4nNK8zUImDySYoLH74O9yiB+GedlUAVdsf3KfbRBzQm2yVUwZwWublSCqUmxNc9d2wfHaFVjuzxYfECbyye9gOxIHQ0vDQG40HGzth2ndLKmAyPte2wXPp1UI9HmgiTFCY9CK6SAJ8KY1M6HPUNStKK8b9VgBDIWK3w03+85r0uplfWIe9JkJ8DncwhfxnGkAzDoh1wdoSMj2z+VTYchPE98SV7cNno/K4G/oF1I47zu5PqzwmO/Lhi47ITQPjfl8C69MoX2QC6Kp7RPPEn9Lv1RXol5YBFeyUbwj2PYaExMlve7jJduOefwJ7MCMMtXnOFfTQHei8/MEDvW12lVtVSN/b+qUtEGqhbyQzq5uASdJ8bHBjPvX6vKGPVkxW+yzyVqakji8mA9BK9vYFb+MsSsCbONmZwLJ3PFBnszfVgP/u1oBF5kWYElsAPOsXliDim9c1+0eL0rtOnzapUW9CzBqge9MBv57pk9a2kdqC48EIDLF+Pwi6sGEET12JirAwLmrt7dXkp28juFUIe+0u38XgHwFAISHZIaK5CVRxEqMl/aQkVC6qjbDUjlBw3j5B8JlCBLUVeUSBsIMOhXg8e+r4hGSKPay1OqRRZuZAhozcvwnwp3hPRRCps8n5W1Wk/h/VlPo+Km6G9PMz6AbaN+6E0rgKgCJtkbBYrWAVQL2oQoA+ZpVwbhwdHb3CXhk/3PkxnenurZRZCkjjbnuhMlYBSD076A5nHFagrRZqZyCEM/C6QGKO6A16WCYFwxkqZBFdazGXgRqesRUjhUCZuN1k2PFCI9zgFQ2aVpY1AJ/TQ+QHgXjvEnQR5uFP0ZHbX9pm1QbuNoGpsfCODsZ+lglY+pu6oW/rgemrGQBJOH9jwwIudgHfF6YfTr4SzqkogKvD9p4q5gi6uiKXtYhZHXD7GSFZB0E/gJANDr4anqEN0JwQJBFDxYmRhjsEhx5KzpF9clEjxC9Fj46lVd2wVfdLT4WBAD6qfHQZSfKdUtgTUXAik74artFQUpDSd6Z8dBOi4OOTt5aLXw9DngutUA/Ix7aqUr2mOfpvdEBX1m7AkLSoqGbHg9fXS90aVHS7iaZTbYfdTpAfggJ3JxPNJTCnZsOnUgpa+TvnrJ2uWc6clOCm6ekDe7mPvFe0acoIIfGkv6qbnirusTpHFY9dLkp0PO8ZK5WZChYWfJf71Luu9Mr/B8CQ6pnEVIw+TEcB2zw866q6gXgE28fI6wBPVw7i0WdSzcrEZbvzEefw64InAivjGRzg8jIc74czYQw3HeIxx1PBnqs95HZfCbjyHVir3u4RPhY3/2mfs77zAqw2WxGavKAkh2vl7zIxtZWef/JOb0V9+BOGEeCLQbZ9B9iEi1yTeWYkPvHeYnXPZ6WJiZoqZbIKroqDvSfyoF/rQfSjQH8xfQAHkzTIE7P13rA14rvhN0HvNfow5/eUGTgt/8f9t4DyrHrOtPdyKFQhcpVnSObpCRGUVSkJFJUtChLlK1gaRw0DktvPA5rlmfNW563RuN54zVO856XPZ7nsT2WLcuyZNlKVKISlShSEi2REnMzd3d15ULOwFvfPrjVKABVuLcAFIBuHJtqNnFxce++556z/73//e9Zkb+60jkA0bWnup5yXijFCM04eW6AGHrBQKvnHd2O4t8Pz9GArmEfkKbPopsUrM1NqGgyIXQRpjtmp9LLGpXM53XjgPYDTcXrge5D4zRTtHypDLSLUIigsZ5uzKWy3j92wGll4XbaSEslj6s9UjK5rDbPYuAssSmz4GkX535AG00etBY253Mq0zwyMqLdVdNp1ESMUzZoA4444HF+dqrB5tzr6aefM6IP0cZC617fq0nmG6UrAKDpc3NhWDx4df5UXMJ8ZvXRgCpQH0hQ55t+QCUogCVtholkc/1GZqSdDSWw/jND16zo73EO/s670niOsqb93ZWyTGhH9MYaqXoawmZhPR3B3e6GHhJWrRRIhyheM3UYjmkWQLFoj9iomW3471qc3uT7pldOWd+BzRqs6qOovwetEasWh1v3jOOjTTFtUhkB/VYTV367vl+OzoxqnxyjhocKH4EjE+CoH/y+acy5tdt80zluNdwkgJLNicvlkfGREXE9uKJ0QP8LD0rpZFQ7lLu9bkOH032lqH8SnSUTURtltUCP9vVR+W9jTwZU4U5EZLXXxUZM11wKdzvRf6TXa0A7v0/mmvqBuamJhho3is9X1mMKGGkafDEM5lUslhSv1y2z01NNwQVKVmQ/WEuZo60ceG0SjfJnxdCvLMBiAZAbRivye5dVpOJ2y0YTlf85v8hRb0EO3W1s3A4Asd556leK2g9uRGn6ToLFFlBn7YAp08/U+iEA2eat3AsAwk+TCSE7UZGyFj9BJWn1wuy0kIB8SblCPYGqsAk6oAANoHO520Vzs1N5Lq9ytmyapGKJbpCWtUCCk/PzQqO4xAKXyxnag/ZI8fvM+Zo4ck7Ov1fHmqh6XrM/1LnQLRwaltfnH0hqQyyW0GjzvrmZpnP8qWfOSDAUVLGGdt6tbj0fwAeF9DgKkZGt6itKN4gnNGOHyp0pXAQc4ESbRqCmD0ktajENNa30v6WitAUbaH8RQ8ExAGTr3WkdkwIQl2YjADzYrx4g8a2l5VUtFmbzRpp4y1BBsa3FmKa3yQUnGYe69rlY4IfzKBCokxLnuowUcrP7vtBlXdXjmsiQWz116j8ztVsmWm/+2WrT2vuwCkxrr49MKJdGnx07Y6FaNIqanWY3mlyvSbRccOTNs9xqL+O0XABWdn5bG4AiWFAFIIV8SbPrY4GQ+Eoieb9LYqmkOvr+gE9rhgiuVEoVyZeKhl5SMtRVSxzceqZW6yE485YJfQG/TCqtpP06LENhTqoCFx3dL1WZXuYF+xFPAPppbSDNiNigpJlr2vTY1hzpw4OyOdbKhIKP+rWSyzW1Hyb7YTq+18iLb3M/pkN5RgOStcqkFgC5MSrye6dE/uRZkfsTjSd5/ZTIbx0TOfYN81m7AMQCIaz5iMWgyEUAza4KnAatssjzxnROdOKd69ZUGAKQHgEQK0oJYEikqQcR7dIJCGm2ye80AYxDWZR4MqncSBakYMCnTpd3QJziTk5wJnUSkJAt6EsbCvklOoqyhWmk6MQJ1XqRKjczlqALsJHlpRaHjW8Q7avUsYJRPotGo8rhTyB36cPJaOwm3sln041z0biM6Ov++ZmmAOrM2UUFKOog2+yL043r3O6cqvSzHtMsaHRsq5QwGyqfUbtFwyo7dIJOXzvRQSQv6bXSLLq/th5X7jHFkw0ApEMXo/RJVYwri89tsgBO3uMOXcaOp8mkswq2UDe0M5567pz2eupZwWhVgKNYMlLg2Nh0tTH9Piouk0UicwHdCWopDTc3M2zV5qy8e/RHArEB2nwAKgUmFxCcJfAxNRntiEoPTmOCHgzxpDqOrfpl2Xkeg3YMzqkVuJiIRresbbyzS6trCtCgGF8MgzmJamfA55H52emmWQGA8dLKqmbz7d43wZVMNq+NCmt7s9UCkN8/JcLf74k1WvKfRJ5FAAAgAElEQVSn5gxAOfHNzgEQC4TwXrL2qjSwCg7Ze5JWbRAS9NihX+mKQwCy5wAEh7YkGauHR7Gkkz4SCclIKOyoGY3h8ueVxsVizM6AzjcLsiqWbAmL2pu4g36UqmMkU8qWZnNXRQiabe1isGkSGaE4DbUfpW35/BoNHORsEg5EsVggXCSTk5Omo2o8Lh4vmZzBAyA8HyiHB/ZRhNkY8Tq3sKzO6wwNuvoUgBC1g9PMRlM7iHKyiWzE4hrJ7ASNxemrgKNDlpbgSLOoI1HY1ZVVBbOdBkiscTgHRDSp52GQsSGzS0ao07/n1Da1x9OYj5ov5lmrQYQadSIaf/p79c5tNty0aHblzSacev0uaKTQr0zWxXg/Nj2gOgMYhyirgQKUmqCGtDsAISgHkSEkGIQU/W6vr91r2evvqz0zWc1wzE1PqjiANfiMYFlsI6H9nvrpHWnHTtRo4Odwv2SLmw2aOCfSKYlG7N83PgPvI7W4teIG9QDkwaRooXn9uHJE5NYpkf13mU86kQGpfZaAKmhVU9QKB+2/N8yD9Y2EJFJJDWyZTGt/jSEA2eZ5dJqCpVHnkilMymXzGkUaCQWqSkTIsNrn3ls1CCwyWgBaEaUXMTkt+kB/TbPuX42VdiQtj3OCMwdP2UmU1NK0Z1GPx1OSyee1pwDn41y9kqHshvUKxYIKFMzOzChvfGNjQzwa6Rw8rrBuxJmsApBmCj2o+LB5zc4YSdp+G2SgVtZiSt2xFFisa+wHAEKEkLUGJTGaPdZH4djAF84vyohyzXcH9rd7JkT/cDKpjxuNmG7BUAahF9DZmaZr/aKIRCAoFPRrJqjVoH/NufNLCjh3KuZudZ62PtfeHRfocU1bKdWy3NoUqFDVoAx0voKuzzjNTtbnZvfKug84RiEr6Pdq1r/dc7Zl0z36shafJ9IakJiZ2to7AqdueXVDM/eREeoHdgca9+hWbP2MKa6m9sMl++fmmt4TVOszCwsSDARbdj2v/dF0LqtrCRno2rlTT8Ga9on4XRWZDlRph2Rk8iIlccm0X2Tma50HIJyROY46FlTUqYkJR4ASUZyVlVWtgWXt7rfA6RCAdBGAaJdu+kAUaQxl+HwsBsi8mg7n9h1kBTB0zc4btQYoGQSjKEyFDtSzTczW8tG9g7AxCi25fE7twqYGV91u12tDsSopBUE7q1K0z3Py0J/Do919KeK92Ib2CsjnZHZ2Vu8/FospB907IPrhtc8DwIjzd3D/vPZWqR9rGxsSi6dkbmbaUYZxr5459EnoElCscMxqxQv6AYAAzAEgKLIQhat38AisnF9cFLfHp01TOzVwOmLxpNJraDZWG8mlSHNlbV0/q6VNdOq3nZ4H5x0b0cwzOtY8OrtlzmazsrC8Wn3e/QeKnd6/3eOxE+tssVSQ0UjEcYHtdr8D5QjJWcCokVG/uG2KH0Dmkb2unrapErSr61WRFfsRc7vPsBfHsbdTezk3PSHhJl3K2ceXV1YlmYGuFLGdKda6zmRKoqOjDTLttQDkvx4vy1+fc8kxX15+/YQRm8nkC/Jnz1QkWfHJbxwVOfYtA/Q6mQGxbA3gpBUD4Ip+L06ABPv70uqquCpuU5TeR0G4IQDpEgDBsFpElC9oJELpO9W6AYqgnUwCwAvp60w2Y5xjl1d81QZ2cG8vhYjPdosewAEwhr1ZeED5dsAYCw+2BHBoirNQ0J8gokThFpmAi3kTswDI9NS08tahYAHmACCDRt0jmkyq+dD+OaVi1I9YMqW9DPbNzjiKHu3VRtvvAMTapInAzc80cq/JyC4vr0guX5KJCXsF2HZsy/qJcwAoi9ZR07RJ69qGZpUJ5vRa6QUbEaGl2/ToDs1lrfsmq4N62HST5pl2bDPIxyh1OJ+XXK6gmS27Uqmt7lkz17GEqr8RlOsFXbHVNXbic0AcyoVKG5qa2EIx5l1EqpisEO/FxWADnG/WAYJLM1NTTbMf7OPnlpa12SI1D3Z9IpgAqVRO5mYnG2qxLADywtGy/O7xkpwpeGXSW5KbpozCJbTsu9dF8hW33DCSlxP3GLDXDQDCeaGgQjfmnYGO68SHxMdZ34ipiEkogNx+f2TFhgCkgwDEqLeUDc1KG21V1CEiDUpUxgmFx8p44FxDK8JJIbpDit9Hg64+LMLsxOLq5BwotFiZIBRWwiM4Iju/WJZEMQ5Ahl4ENErzeFTpBS42Nu6Xl9OJLZweS+FpIYfu+aQWDscTCSmXSqqENWj3z0ZMDQXFv82cPyhaC+eXZW5mSgMB/TYGAYDwnnGdB/dDf9gaXSZLs7a+LvFYSmZmGptB7tbeKPmlUlmZmYxKpI7zrcX5GxTn29f63+112PmelamiF00zENwAimMJQSYVrf9LcRghjKKkMsiBB2SCqK4qvLU3CNaR7SQoQcbuYql/qLWKkaJNaNNcaEO17yMBufNLy2pLpV+1SZtr72l05tv4Uqw/29Wg4WeRDSUjRH2Rk8BhIpFU6jEqYvX73mYfEF9FPnCyIm+YcUuhVJFSjY/hqYiMeEU+drYgv366MzK8O1mNNRjfhfclgmy2TSChNUOpjNZLUSdsmg73fgwBSAcACBFk+IdwuYmkqwoVOukAD7+zRZDFBTlHQAcvHVKvFAZDKUIdy0nqrffTq3tXQPE99sEmRANa1Xsw0VPptG54fJeBRJ9qydMoEEDXF69k92y2ZROjl0kuqzK8LEbI8BJVHkQAQoZxdX1DpqYmZHx0q4oU98wG9uzZ85q+pwlnv42+ByBVnfxkMiNHDu1rmmGEwre4sqGRxE45PfQ4oLAbp4Ji2mZOGBQtCrl70Z27/n1aiyXkwPxsUxpg/Zzb2IirQzAWbZyv/TY/u3k91BdBrWEdp09PMwql09/nfaIZG+s8zdg6cU6n19DN4wFXiURaaz/qRSFQwqQQG98D+vCgD8txxi8y2Z7GABL0u8XlVQWyTuiYABeCGNOTUaUD1g8LgATcIv/haEXeOSfy/56uyEOFCwGYqwMV+eUjFflvz7jkHxa7R8GqvTbmNcwaas2ciDmoclwyWe34jjJW+4C/3fk1BCBtAhCiOCr5mi9oPV80GpGodt903mlctZvjMclQqFcqqexaOGB6M9hFuu1OiEH4vtXtE1nd6cmJljKWpOYXV1Y3s0jUiVBYbjUBG4R77vQ1AmxzuaxEIhHVCacbOnbyQQ8csKiZ0g7W4xIZDcn0ZGMEHofkDIpD4xGJhDpXo9CpZ7ITAFElk3hCi2x7pYLFfZLVpcZh/75ZCTdxbACwC0trMjluAG0nBkEdHEnuu763BnRB5JehYY2Ohjte/O70+kvlklJfDu6bt0V7WVxZk1KhKKOjretFnF7LoB2vsumprHi8Riq7E7LEuiZsxJSKBEAdRHW/7Z4jzSFdHqRop7bMNdYK9jl6ZSAp6xmwdbzZ/TI3KLYnwEgGpD67AR1taWVFlfKoh3FScA8NEIf8yMEDTelMFgDhuub9FZnwueTpjEi2ps9nyCNyMFCR83mXxKtNCrtFwbLso0XpGRTlKlobhy9jd1hd4qFzoSLYa79yCEAcAhDT4LUiBZoxZXOSz1Gw7JZIOKwvvZOFzqJsgWbjqZQiUyrL6eFBZKPXk8PupN7r43CGSEPOzU5JeIfGVmxCdPheXN0Qj8ulNiWCMrQrc7gsuWxWwQcgBDvBo1UA0kdFanbmluE9JyQc9MvsTGMPBhz8swtLCuhxRvpt7ARAuFYc/1Uc7apwRS+u30SVkzIxNqIdz+tHOp2Sc4treo1OopA73QuBBiKUOOlkQernpdZRrK4rFYX+JL2kFGhzvHhK9u2btRVZXFxek1w+q8Wvg/a+dWP+4RilU2m1XRQRkQ6AWKsuh7oQQCp786Cv/TiOAF3qHVFEqh26zp1fUgog3bMvhqG+USKltWVRVeDb+pZTnL60sla9Z2f9ThAu8XndMjM91dRUX1kV+U9PiJzJ2rfkwSDZEpHXTyAYRGPSrU1YrTOVS8VqU9ndrVrsefiL1AKTCbFT92r9NjZl3fR43eo/9fKdGAIQmwDEqCWVVS0J5FwulzTtT+dyNlxSyHYfpFUATcYDeTWyJ1CAQLL844EStLt5af9NGeAjKSpGe3jfLKpGzdOIcIFZuOCFer1u7bHSDynHfjG76SGT1Y1+bGxMixrJgvj8/aWSYcdelqNB5+UD++cbvgLNA8lT6rCi0a19Nuycv9vHcH0ADNLpRPnqHdJ+ACBsFAAQ1ic6ztePbDajAMSvDmRnbMwmuxFLaEHx9MRWjX5+P5PNytLKugYVRnosv+oUgBCZX0G1yeWSsbGRgcs6duOdYH/lmcIkGI+OKn2q3cEcwtbxeEIzc1BunUTJ2/39Tn9faxezOTmwb7YBpPGuIE89PjZ2Uex1JtIPrT0vM1OTDT0wdN2PJWUjHlcFQSdUO+YF9M3tmqvy3PJl0/n8KeLCNsehoMi1IyURZO7pLr3NaBeAcFoo08wFfFAoqnb9T107M1mlLfNOOOktYtMMtg8bApAWAMQUg5e0qA3kqIXlQb9EQkFdIJ3Qo5j0RCngvFLjwXmNbCBFQT7HXbptP+WL7ECyRZVSRebnppsif+pwSL/zcvKC4ZwMo4yNkyCXzahdaEZIbwUaOA5iBsQ03mJOlOXwoX0NN8oit7C4rMpm9VSefng1uD66nUMphIJSD6r7AYBYVLBKuSJHDu5r2OzyuZycW1rVwAlUCCeb4babtHKWU1r3Nj010VDnQSBoeWVd5zAFt534zd3OBwUgiWoGxEYxtXLb0xlZXFmXUfj6DhqM7fYaB+F7ZGaRWMae0fExda7afa7YGocLOp/bbYRcBnE/IEvEPRA0IvhWO7jHZ86e1470qIq1a7N+mCv4WvFkSsHU7NREw7qo4iNrG5LNF2R8dMTRM8UPY07MbeND1N8/x8O8YI3eybaWrD9geqfRCQDC+VkDCWRTP8Ua6GSw/rDvkEHuBO3RyW9bxw4ByDZWKxbyUqrwgIvaOAlevGrOBwObwMOuwTEykxeH2Gigl0xheVVKdxAXQ7v33o3jeOlQv0G5on7jNs5oUiOnpBdRfGiljNWNaxyEc5IBIdE2NTmlfVQAIMjwDtp85JnHU2nJZnJy8tihBtMD/BeWVrRhp50u1Xv97AYBgGATIoZkgA8dmGuoc6CnzMp6XNc5ajY6oWjEcyV6Xa6UZXZqsqEAlQjg0uq69lqCptXL99zUMaRl3/ysbaEQ5uX5pVXdD4j4D5Pe5s1TwJDNqewozvRImGaT7fX1sKLpKI8BkqkpGDRBF94tsvrIiYfDWwvMWbsJAEyMUdM3+MXnzAPeCwJLY5Gwqn3VD/wAMqAAFKcZUHpqoH5FDUUrsKY+RTyp73en1plOARCuTUsBCkWZmhp3JDxgZZAQ56GRNSyevR5DANLE4qhZkQouFMvaEwIJSDjG/LuTjdXUIGSUBkRhGKlfVV2iz4THM3CO3l5Pzu1+TxemeFI3pqnJ6BbHg8+Wltd0E6PmY5DT7d22N6DDVanIxMSEpnMTiYR4tP9J79UxnN477xiKSSeOHWpwLJgLOHr5YlGQSe23MSgAhMJHAMH++WldD2sHAITP1uJJ7e7thA6x3fOAPZ3OZrXOjmBDvbwtEVIACI4I/HBPDzs+WwBk//yso3Ud+dB4Mq29TgbNIe7me2RoyibqTF8HKDbtBkaUdprP696BAEAkEhbXANW7EVRjP5ufndkCyPAzFpdWJZ3NqaJTu3bq5nN1cm4YJ8k0al+TDXVlVgYR+fWRcNBRzVCpUtZ6LSSw7TRO5d1G7ALgWr/uObmf2mM7BUBqATtzemZmWtU97Q7T7DWu/q4B+va/a/c3djpuCECq1tHCchq9pGn2VxK/xyXj0aimp5zQrDgdRoW7CDfRNLhzaVEYGyiZlGF9R3tT14qMIkdHZMRsJC6VLEYxiA2GhWVIa9jZzvl8TmtpxsfHtX8NSkZsyNQgDdrgvSVadvTwfgk0ieRQqMgG3SyV3+t7HRQAQlHleiwpc9OTDepNABAawJ1dXFUpZGTDOzFwQOnjQuaKKGf9oJgylcnob+715ll7LWTJyco6BSCsVasbMYmOjvSMBtGJ59SNcwBAC/mCBvEikZCMjXYmswawgbpTLBSUOz8IDjuKcPRwQOiGouPaQQScDG/Q72/o5t2N57JX50yk07qnz800Uq1N3V9CKCRH+MJJETZ0eoIp+9RZb73XAVoBOvhvnWrs2EkAwvOg2B26qs/t1V5MTgKvlAIg9oEPQD1zq4xQJ5//JQ9ArEgL0rcULlOLQbQFieRw2L5ijlUrYmU8KCwnNQjflOLXvXyonZwg/XouMh1EvAGNPi3c92hjKzYXQKPWfQyR3o6Pr1Q09MJoNKrzE0lCwLITJbd+mR+G452UgwfmmiqjqaOqtL1GLnGv76EVAGFjIQJHEKOXoLpYKcvKyrqCforlawcAhOzZE8+crSphBTrSV0ejoDQYm2zsecDvExU2vUCMylGvBk0TiSYCzpw4tFBBFlfXVEWxl8+2V3az87sFGs5mMxp97hS9j3cOEEIQC4ZDPwuUaLQ/ldFah/1z08qisAafrW0k1BmfmhgVj3tvI9h2nt9uj1ndiOs+3kyYw8pK8KcTxVCTOcmqg05Qo9W7Cm2X9Yfsbijk71iWstMABBtrx/hESksEyKi2urfa5wLlkbpZABnza696ol2yAIT0Pdrt6WRG8uWSdsEmjW9lPGjS5g+0VuG4UFie1c62aDOzmCmnbhe9QHb7sl6K38P2dEPXzb9cVtoH/FffsG+KrelQoht6Pq8ZEBYrusISSekFF9TWBe9wEFHA9XhS9s9Oqqxw/aDx20YiKZPj4x2Lzrd7zdb3WwEQghrLqxtaz6QRqk79sMPzEJEmk0TEEVpELcAHgHj9AXnmzDmN5HdKY950/s1of6VmxbXJVEqjkyqx3QMOs2VCswZVDABxEPggGotENE3jnBaROnx8A314qUgj2Yw2EnUqd7/djVu9QoiGh8Ih9QH6MVCoNJlkSve3uZmpBsoxvT/IZI81WfcG9aGT8UFumHWG4EL9ICuBlHXQ71MpebuvHLaErguQrW/i2MxWqsQXT2igk3e0U/OjGwCE6ycIC20VXxbZebvXq6ySZFqzbKE9LEq/5AAIExC+O5E1ouUqpRsO6WSsjYLsBEAspQPoVSxe/MNEhboSQtFKEeRwDC3Q3xaAC1vIZlWGF9BBDQhO1CACkFyuoPS72alxiY41ysCysNIrBIWmfivSZE1is1W1p8nxhmjsJgBBBCPcOwDCbAbIQdNDire2MBgAgoTzucVlLQqn34rdzW+nt4RMp9IsRuizNNqkD0BWlbBw3pt1Sd6rN5A9oOJyydzUhKP7tgAI8sYArOHY3gKAEMAo/QtQswv4cQjbs5jlYEKZtmTwOzFv27uqrd8mS4PTPD01LqMjW+cIBcRkR8NQvDvQO6WT173bc1lCMgSJqdmrzfhwTtOE1HR8V/ldv/3MJz4b4AW1QTu9ZvAV11jzXPRn60yDVe6hWwCkIsjr56VULKscOtdsdz4bWltcMumszqe9oLReMgDEqAXkqz08KkbRCindoL9pg6LtAAgTknQoES/t3+ESddgCPq+qKjiJfu32BR1+b2iBTligzGKVTsvomGn8RQ0IPP5BBCBEytkoJqNjMjnZqJjCva2sx2R8dFSjnf00VF5zIyEuqTSVm+0nAIIjRPDm4P65LbxrC4Csrq1LMp3VRmlOKAA7RamR4kTRDu57PbcZh2JhaVW7syOP3quBXXhvZiYbmzTudE04Q2fPL2vgyk5Etlf31y+/a3qF5NQNpSaEAuR2h+kVAs0mLV4PWXT7Tlu7v93q+xqZTmcE+WuEGGprFrhuejkAflWEYY8LiFtd+24/zyIUoMGiqExONEp6k6VfWl7VdYhAh937Vh8wl9dAD8EMO98DmEJNokdTp+o/uglA9Nxl845UxCVT42OOAjPUg2zEjJohzTupWe7muOgBiNZ45E1aisgcxZGREVStAhrB2w4d1gIQU99hCtRZDDgf2RKrKGmn83Tz4Q3PPbRAuxbIpFMSwSkPBhWAoBSlTTUHLIenmvBQccIhma/TyMdGOPGLK2ubqel27dbJ7w8SAFHnIJ6UQ/vnNWJsDQuAaL3K+oZ2+Ebtr93B2ksGxOvzVpsRbt0Qee4Liyu6HvPsezWQgUb8gAyWk0EDUBTaCIYRdRyO1hYgMo6DVSwVFeii3mM3yrvd2TcbFiaS2kwzuMfFuNtdl8kAphScoi5XC+pxEpdX1sRTnfvt2qC15bt/BJLbsXiKqmrZv2+2aW0OQYdz55eVkuak/gPgQq0ge52dDK2RqU0owCPD2omAimXBbmVALpy/rP4qWeHJJs1td3qSBPOWl9dE3OLIvruZHRctADHF5YWqRnJJwYIqI4UAHp6WCxYABEqBJQXHwyT6YoBHQCd/Jyfkbh7e8DtDC7RrgTQABEAeCkk6ndaGmz6vr+X70e7vdvr7WpS4HtPAwoH52YbTk7HEUaXYNzrWWCPS6etxcr5BAiDatX09JnOzk1voIBYAYbNeqhZV1wIUJ/aoPdaS2+S/UTRaX2iO7YiG8idR4F6NeDKp+wLUDidDi9BX1nSjHxah27ccIASqCSIao6ORjjhKVv8RIsA481Cze+3Us25lMnmV1+V6rMG1UnNKAfpoJGSLTmTfur07EjlYaHbUUlHD0GxAp6VAHcqikzVGG0rncjI2Ntog69vsd9hTFpdXNdNLYXcnR7cBCNcKeGV9iYRHZHy8kZa8Mwgp6Druo6ygw/de+7sXJQAhW0E6NZMraGEZ3EkiTE4AQyaTlngiqzrUvOwoIOCkUeA8HEMLXCwWSGfSEgmFJTwSFqKxdET3+vqHgmDfzvSE2NCIz37qE+r0/VG4O7OwrOIQ1Ij02rHYsggPEAWLLDK1NKOREe3BYw0LgLDBUxwKpY96lXaH5RTy/GZnphoKzZWGsrah0T6Usno1YrG4UoKQdXUy4vGkLK/DZR/RgtrhsG8BagEAIebZRxvqI+yfaeuRSutbXBSPyyujYzS47C4NZbvrBGSR/XB73DIzObGFfqUBl9V1bRmAKES7jRp3a6tOfg/6L+9DIECx/XTTNZr7Pru4LJWyyEQ04mgdR0acul+ylHZoxmRLEP9A5r8T2dxaW+0FAOH3mMtklPCBndaYwRpibQ2HQh3p67QdyPvRA/fLTTfdZHsquSrsCtsMClnvuusuOXLkqBw7ftz2Sds9kPQaRWpZIga5vCI3Omg60flWRatiSeka8XhcSiLi91Er0ln+X7v3Ovz+0AKdskA+l9OoMlFEAAgRKJ/P7wis73QtRrCB96qo2RUcf7KHfm142NmNnQ2ZTu775hp149m4nju3qLVfFKIPEgCBboKMMHZjM2i38LaduaPKQfGEBH1+mZ+bbgAgbHg0AiXL3AlVJ8PbJgqcU2pdQ0FqpaIZGeQn2WR7NeCsUxDrFIBA8UCDn+8161/Tq/sZpN/NZXOSpA5ibFT3fDvc/lb3x3qxtLQmJalo5sHb4bWq1e/zOVQYpMWhmVF0X7tmofqHIh2gtd9q2uzcW/0xvOdkT6GV0atpOzpiPJ7QQBMRfSfvi6mlyYrf51EZcTvBaIRBqPftRsZ8rwAIds5m8IlzMjM94aiRIj41RenpFE0KQ12Rqh74DIglgws3mU6QOCBMXvSjKdiy42hwDiIpm4pWSJF6XBIMYXTvgLHhd/P6D79zKVqABYa6D0D25OS4ZNIZjW7z3nSqIRHvFXVTeM0INRC6KBQBIm4ZHTHvV6cGCk0Vl8i+WRpMbY0mA4LOnV/SRXQ86kwjvVPXt915VIknllApzemprZFOjWIhOQnX2+U2TTd7iEAshRqu68C+uU3RDSsDAs0Bx4i5hTPYiWtlbacOBEUc5mX9QCaTSCU9XnolAsLco7AVIO9koGAUU3noMUfN1Jz8xqVwLBkyldMNBBXM2Wkw18ouRgo2tinB2olztvrN2s9xfgnaQEeqVe7TdzCekliCTCTR+c6toU6ur5PHArYQcoAiPzU+3jQ4xV5i1X6MOlTZw9FNpFIafIJy3GqwJrOOIXrRqe7ntb+5lwAEwQbeDeTDEPJwohZoFaXzfsEA6nTQcGABiMlWFBU4MHkBHhQhWkjNzsZHijNfyEsymdEHhIQZWvIoY1UqJfF6e6eq0uoFGX4+tEC7FqCDNJscESEk+8ggwn9mI0B7HZnLdgYcVHjKLHg4/dAhNSKTy8naelzlFKMdpDiQvuc3m0XKWS/OL66oMsjEuD0FlHbu3cl3LaeedQwnur6fRT8BEO4LvfhcsahUN7IyDAuAAPRI22cLeU3511PhnNjFOraWRgD1q155FZoKAI3nSmatF4MsDBLQ4XBz3vp217S0uq72nJoc6xnVpxf26sZvqlBMJqdR7nGVFrcXgNzpWvAxiLpncwX1C+xQdzpxb/gmAGsyfgCQWn+GtYx6Nl4Eaod6Bbo7cZ+cw6rzYu2mzotaqvpBjRcZ7nQqo9kPp4ErMisozhGcspMh47mzXxh6W+dp93sLQIwyFj4udgOEOWm8SR002SAGYKyT8a+BAyDafI6O1/m8OhsYdCQU0siYXWRnZTzgjkJvIFrHRsrLTsERL3upWNDOvsMxtMDFaAEWdBYVappMTwezyLKJn1ta1ncgGnHGsa23U1prSvIyP4uW+4VNxSqgXFmLKQCxo8du5xmQadHfm5nSSFrtMBGtdSGiA53ByQJs57fbOcayB7LeSG3WF1b2GwCBG53O5mSOlH7IFMZaAEQdJ0BsMiVEKTsRnQWYxRPmfGQK6oNLrOPUnYxEQirH24uhhfk19rBzDTz38ytrqszjVL7XzvkvxWN4v6GbQJmCEsfaYicYuZOtWBPJwEFR5Xw+f/dFOlDajCcSMjMzqcIZtYN19WoU2t0AACAASURBVPzyqhEu6NF87+TcIiMeT6Y1YFGv9GUAiojV74ReJyMjztTiCCwTaAM82lWpY70heGZHLWs3tthrAGLt7fi7+MoEcuwCK6sOD5l7aG/BIH5xmw14qkYbKABCgSO6zPliSUI0bmKBofO1t7WqlTVJ2MyRkUxlsio1ysPAGamX0h0CkN28VsPvDIoFiPBoMXE4pMW9tWNldU35snSLtcOV3e6eec/E7TJRp7qicKJRz51bUh3/Tsmn4hSz0czPTDZwiK1iZSKZSnepRu774XkNGgCBFkLNBRrzKMrUAhDN5iRTsr4e0+hhJ8Alm1QskdIAEQCtPuLLvnBuaVUCWsvUml7R8WdOHcoGAGRyE5DZ+Q3Nyi2vavdiQPFwdMYCzBdqJAgskt3tRONRMns4/uvrGxIKhtTv6GQkuP7O6QvED2g9W42cNc74+aUlyeWLWptAwHSQB/eDghx/muxHI+tEC+7XNoRms5oxr9tLWt0/0r5xCrEnCZjYC1CcPbsoXr9Ha+66MXoBQLgPshmwhmA8OKkntLJU1CJGIyMKwjsx+h6AaA+OEh1QaYBVVLABjw0utJPUo1HGSqnTVS6LOj6kk+obW1lGHQKQTkyv4Tn61QJo6K9vJDR7ODe7FYAQ+SFbgPSj3ShJs/vkXXOTYZmdakrFeeKZM1pEqbSaDuzmOMYbsaRGojln7VBN90RSYrGk6qI7kW/s9jMcNABizR0CQFZE0cqAYKt0OquUKOrwVFq2zWAZ2ToikoBYHLJ6B4S1nWZ+SBqM98CRL0A1jCdl/zyUNPsbM5vvwuKy9jyI9uC6uz2ve3l+LWpOZaRYLmldVTNaz26uzzQFXZNgIKTKmJ1Yt+qvo1guy7Kuv+MaLKkd2rhyYdm0FYg4o/vt5n67/R2oUTQaJdhF48Fm2wCfr63FNPOxm27kZFDJMs5rpr+18An1Ds+eW9Rr6kQGt5kNewVALFGPXKGkgTqn94cEMsIIpvFla1u2mj99C0AwlE6cXE4K+YLWeNDHwwknz2ogCKc9mUypwhUTmE3RFJRtvzMOAUirqTP8fJAtQHRwdT0uXq9LDu/ft+VWyCQ8d/a8qpG0Q1XCaaTOQwFIk0jdk8+c0UgKEZVObOSlMpGyuNZR1EsOWpF5ioUNAOmf+i47AEQLIvugCJ2JwvWub8Q1soxzBzCoBSCWQg/PFhDS7rNlrkLpAvgc2r+vAcwCUM6eX9L9gjqMthGPwxe7UIIukzYAxEFBsEqKnl8Sj9ujVI/h6KwFLGUlor5TE2MSCoW3DTg6+WUyIVDuoH9rQ2OHEflWv4W/ghohNVb1BdC8d2TbWMMGvSWABoU24hqkQlGvWTaH+i+i7sh/05mbd8XpAMD4/X6ZngDgtI6GrG1sSDyRkcmJ0a415O0VAMF20GRpLwF8mJmedFRPQ9Z2Za0q/0z9kbu1PXd6Xn0HQLhB0p3wLXMFMh5e1fcG/aoilY37ZcPSgrRUWtF1qVRRBR506e00IcRgQwDi9DUfHj9oFoDTybtyaP/clsWfCNDTzy1INBppi2OcTKQ0AkmNSbOiwWfPnBNxu2V8tL1ak1q7E3mnH0Szc1IrQGYHuks/NX1rBUBYy7gvjgNY2dlEuzkXuQ4oWGQikHbk2dYCEO2ki9NQqWjQqN1NinsBgFAjc3DfXFOFIzIgOG1EjTvtELaypRYqJ50DEJ4r0tAAuU7REFtd66X2ufLXc3mVd0XO1szH9iO3cOm1YaG4lNbTiXOq31FGCCQpPp9b9s/NbXnX8YvImFVoukkt1IA/TILLiURaA1TNZHeN2ldCFQIRF1Lam8N7xp9E8IQ6RDsN9Tj+3OKKUnRHyN52afQSgBgQUtagvD/gl8ltVMe2u3UC+csrqzr38cvb2Y/6BoAQxWJBJlpBkTloWPnhI2HbyhNMWFKULA6kStkYADBkPShAcmKoIQDp0ps3PG3fWAAnMlsoyEEitzUZASiPZ+iZ4fe31csBdR/ewX3zM01TvecWliVfKsrEWKRjGziOL4pbpM/r33fS8DjyFDra2Yz26kGpQ59MqaMEfaw+O8PzoMiaKCAcaCfrWDfugawWCmrFPKpdk1qbUQtArHob7ofIficAAes59X/zc1NNZTFXVtZkI5lSzn+nm4a1siHACAEEgLyTewWoPXt2QbP63ZD6bHXdl9Ln1H5R/xkZCcrIyEhHaidQ88M55v0FRHaiHgOgxLo8OzPRIBdL5mVxaVXppfX9cAbtWbKmUeeCshg1iM0AHL4gmV/WO3oK7QbkEXQqFcuyb76RutnMZlbPJShGnQicbPdceg1ATJC9LMl0SkZGIhIddQbMLSVL/OtAwJlvXWuTvgAgFBGyQDApqbIHDVs0KbubLR2cE6qCk5NKqayAA1UsKCS7mbhDADJoS9rwep1aAFk+aqs01V/TX8FEgarc9KgpMt7NQOiB93E7bvz5xWXJUoDbQQCytrohI6NhmZwYb6gRs6hBkchIx/qc7MYuzb7Dc8CJhT5Wr2zTbwCE66c3BwX/ABCEPGoBCJ/TXI/sM3UinaCKsOElUhmZmYg27bWxuroha/GEcuYtaeBOPZtW58EW1L0cObiVytjqewTann7unF5zP9UktbruQfzconRTgBsI+pXD7lTKtf6+OScUIep/+HMkFBaPd/fZFc7HOgBj48C+mS1+C0Xaiyurup62Kw7S6+enAZdUWjOaCJRsl41eW99Q9TGC0HYVTmvvjYDNejyp1CtqhlsNk3FJaqBjNNKd4nPrGnoJQPCpzT+mU3oqldUgiJNaTJ2r6bTW5lFftds1t2cAxKrPoEsjmvJErTAAlfmABjvAQxcVJPISSVXt4WZCAb9Kfto9x3aTcghAWr2uw88H3QIsPtCwKEYbjVxooAZ1Zml5VRfimTa6S6ezWcmkqwCkiWoGalvxZEb52bsJEjSzP9LCvP/Imtafk+gixZ3aqDTcfm1CJ58/4IMsiDr0dan/fgQg2jiM4tGJMaXIFgt58dX0jQF8wFdX56EDimPQNXDOZicnBABZP3oKQKpNbJ0CEDJyZxaWlDbWTq1VJ+fhRX2uimgdEVFun98vE2P0k3BeU1BvI5gbmx2jR0cc1QHVngsJYRw6wBG9LmoHwGlhaVVFDrrtHHd7DpCJomaKXlMEipr5ehxzhmL7oF/piXb8wfrrxmYEBwiw2dlfLLUtspjdzjD1AoBgQ+xgMjsGgGhRejavJQ8wB5wwA7SBbjyhYg8AvN0I1uw5AFHgQXF5NqfoiwWADYz6DCc0KXjqbHJsSiBdJgzpPI+n/eZDTOQhAOn2MjQ8f68tUJaKLC6tKciAllS7yCN7yOLCZxQ/72Zo1DqZ0Whes6Lv1bV17eg7NRm1tUHYuYb1eEKb0SHpWK/SwXqzsrKudLNedxSvv5dBAyA4SwCQsUhEa4XqAQgbGt3JWdc7UfCfSWeV9kWGCApN/QDMrjOXKM7tgFNpZ65Zx0APAyTSGd7JWF3fUFW2Ts5/J79/qR4LYCD766KGaWrCsRJQM7tZUtF02w4Hg7tSa2KO4zAThKjvfA6YZz2mjmWvmiF2Y34Q3LJ8NiMx3NjFHccWqlkmn9N9yalSE9etsrGpjNbnRMfoHdT6bggIrMfjEgqY1gzdHHsNQLh9j9fblFZGUTr10qUystWmgafdQV3S2npMfXmyKE6BYtcAyPHjx+XEiRN6HyzOpBDNxVWkQJ1GJq8FLCMjYUepUEVdGzFZT6RUvjAcCihq2w362snIQwBidwoOjxtkC+CQ0zuBwu3axQN1ktVYXLtL+zz2F6RaWxhZ3IQ6ZmQm6wcFhstryE0aJaVOjHgqJa6KyNxMo/IW2VLul02Pe3a6WHbi+rY7x6ABEGr2ACDULrBpsV7WZkC0kzC9OfwoBQXbNt0FADKpe0b9QE2KoFYvitBxdNjZ5uambd8n0dmzi0sKhsdGnG/ctn9oeGBTC6jwQzwlZSnL/Czyybtb4+pPTgYjFkMhLqjRe7vDvE9p8XrdMjs1ucWf4V2itq1YLGiH935at+zen3VcLk8mM6O1WttRfqgdXFha0TUaFb3dDG1Imc3a7gODf6qOdN74pd228V4DEEDFTvcEkEBe1+91G/qyg/3YZOhXxONB9dBZ4X7XAMjJkyeFfxhaHJ7Lictl0j84AE6yHYAOohaW8kSxXFW1CpmsSTfGEIB0w6rDc/abBdBXhxOtDd5qFh02gcXVNVWN2a1iVL5YkPWNpByYh+fbuJHEU2k5v7iicr+d0BTHtol02hQdNpF1ZKFcXtsQt7i0iVe3Nxknz3pHAEJEcHlVysVS31y3Fckk8APdjQ21FoCwocFZZ+1XR8OJMZocS5YhRRH67LQGneoHVCYyboMAQHByUGNjT9MamQ45v22a+JL7uqlFyEilUpap8XEtpnXieDUzmAKbZEoLyanrgZlhZ50hggwAYT6M0wC2JmSfSmdV+pRo/iB3PmdNIEBEsIk1v5nvBnBg3Sjm8+oI20pdNHkQmUxOJeDJLtoRB6DgHXljr8fdsZ4xO71QewlAmNN2MjrYgBoYKH5jo40iLjvdD2CPPYo6KCdF6V0DIIcPH5ZQeEQ7w05WI5z82PrGhoxGRrWDbqsX0wCXvKZLUYBgAltV904AzG5W1iEA2Y3Vht8ZNAvQtdpVFtVhrwUBOHPnzi8rnYCI0G4G7yuLOr0i6PVRP5KZrJxbWJIZNgkH/RN2uhbqTuiYi6NaH9Ukyri6tqEShNGx9rq878YeO31nJwDCOnh+eU2jc+PRyK4pcZ28ZqvHAms6WvKuSnkLALnQeT6ntm611re6Npwz5XPPz0iwSQ8XAAgKiBSctutEtrqW+s+1z4DXq3ZoNZSysLGh9VWRcHCL+lyr7w4/77wFmKdw4EvlotbBIffa7vxRSks6o42PORcBnFbzH+ePwmwkwmultrUwmgaqiaSMod7VZWpQ5y1szggYIIAMzan+Hmt/k4w5NChs4KSpZ+05eKZkJan1sxNo2gSNqZQ25rUDWNq1014CECSF7TbtRuSAuQsAQXnM7iCDlEqnta9LMBSwTbvtGgCZmZmVc0uLKqn7+tfcojy8hcVF+e5998kN110nB/fv3/altArUVRkmlREcBxZ4UpqmF0i78bTWZh0CkNY2Gh4x+BYA2KNAd2B+dsvmxjv3zHML4vd7tShyN8M4WzGZmByXiSbnQAXlmTMLMjk+anvBanUdFJoTsKC7e72jimPA9bDZE2XsNG2z1bXtCJyqRejT0xMK+urH+eVVjfBTONuug9TOddZ+F4eCa1LKiFu2ABDW8PVYQuKxhExO2msAttN1XQAgsxKsEzTA4aAPCFFkIqt7PXAO6RkwQcS2xdA6pPUN8bo9yvPv/k7W6oqGn1uBTqhOCBxEwu33rtH+I9orJCYu8UgovHPDQlPTmlawTp2H5eNYylg0PoRjv1unvNdPmf0knkjq9UO5bQakCDar7K7b1Va/IwJQ+UJe68EQJGk1cIIJlLGOIIK0F+/kXgEQgIfHpqiTAkVqZ9IE/LNa/4nCld2hQC6RUnUsGA92avG6BkDIgORLJbnne9+Ty6+8Ql5x441y+vRT8sMfPyCvu/lmmZ9rXrBHWhrggayh9vHweTWV6fP6dGLu1RgCkL2y9PB3emkBnHGoUFCW6h12AIjL41IAYjeCUnsvLOjrGwntYDvVxDmzZEhRfAl1qDM5UXAWUBZPNpPaoU7xRlwdg/HxsT2JdNl9tkSe2KDpcEwUdhAACLYGGEDfgztcS8Hi+skMoDo2NTm2qw7Glg1Mn5S0UFNEr436olSodchGm07oPQIgoYBMjLcGIDhZRHhxxHZTXGt3Pg2Pc2aBTRBSKEqIyHmH+kBor5CNhAZRea+3o5riiAFAoGzV0wg5B++Rz+/VCP0gDhxagkPcW7P1jWAVCoZQfxVoNVFNtHPflgON30htmp1gDde1HotpEGyv3sk9AyA26Vdb9+2KNinEF5+cHHcUHGQer8XiUsgXlSrbKsjXNQBy2WWXyeEjR+Tr3/qWPPz443LLTTdJIpuWs8+ekVtf/WqZnprSe2bCPHfmjMDZO3zooE5S+JNer0uC1XTYXmQ86if3EIDYed2Hxwy6BVhk4H1OT403NL6CHkUQITq6u8ZdKhgRS+hCNDNt3vfagcP43LnzRhZ3l8WGDefMFzSFTNR9JLy1WJm1hutBsluL6ztE++rEHACAICcOPQF71K95/ZgB4fkR/Z+YiErY7xN/XbQMpwNeMM3fgoHdFZNiW+pNKHjn9w4f3NcgWDBIAMRExRPqaNqJEHZibg3PYc8CRta/pE2MaV48PTW52xKEhnWOCDvBHiRlm9X8aHNP2B6lkszOTG7JdGjt2uq6FOjmTgf0PWCA2LOYvaPIPKP4Ri0YWYlmoIAagpXVdV2Tm61/9n5J1H7QGwGQdqnDBH6oBdJmh3tk234GIOqXl8lmJLRum1ocJzWaKu+/HsO5b/ksuwZAjhw9KldecYUqYP3tP3xEpXInJybk7MKCnDp5uVx71fO1BTxI99Of/6KUy0W5+aab9MVjwro93ZVBazWhhwCklYWGn18MFmAB2Khqz9PgqnasIxOagBZA0y7n76MBIEkJBnwyN9uoEAT4ee7sogRCfhmtAwu7tS1OKpFE7oXrrh1Wipg0MVmXfqIz2AEgmrkZi2yvGOZSdffdms7x97RvgSph+SUaCUsguDU6C8Xu/NKK+D0eiYw21gDZ/UEACL+DfHszAIJjt7C4Ih6XS6J1/RPs/kY7xykFy24GpFDQSC+U4n4CwO3c/8X2XdYlGtiFg36ZmUJNr32FPlMTtS6ZbEEd3WYghBovKOczU5MqX71lLY7FZG09rvUkONa7lUbf62dVkYrEN5JSKJVk39yUqoPVD5Mpj6uACLLe7QBz1hyen5Fhb71nsSecW1zSgnjoRnu1evY7AOEZabd6fQ+CW2iBduYQWTtogzQW36mnStcASDAUlquvvlrmZmfkybPPyWc++3nJpnFmouLz+yRd/fejhw7JsSNHdLIQcbCiEPzZyzEEIL20/vC398oCUANYZCLBoFB/UDtwrCjaJpq0m5S4KaBMaSTk0IH5hlti8Xnu3KIWixMd68QggqkAY3REo4X1AITUMvdL06Xd3JOda7TWLl3BqusY/41/LVfKusah1IX6DpEm+rEAnLAHEUIigPWDCCjOide3fZNWNs+dIniofzUddMXdlt5K8ypFNg2DayfL4XW7ZWpiVFjzawcAheZprKUT41E9x+Zp+E07xiQDQjQumVJ7Hdw31xBBxXEzAMTdMwAS9Ac0i9hqQCMbApBWVur957yLiXRGAl6PjI9HOxKs0GBPPKHdzAES9SpQ0JBYc2neyTqw9V0qKkWTvkluj1tGwnSftqew1UtrQtNkvY2Ojsr0NrVgBFbIlJJ1CofaaxDLM4POS42fnUwR69fy6pqqj+1F8bn1LAYBgHCtWpSeyqgkMvPSjk3Ntmey1hvM51BYfL7mYLBrAIQ+IJedOiUUV7G5/uCBB+Rf7v+hnDxxQm649lpZi2/Ic08/KzMzM3L9NdfopsLFEM3CKer1GAKQXj+B4e/vhQWUlhRP6GY4PzO1ZYFhY0AJa2x0ZFeNtSwAUimV5fChfU0BCNx9+nZE67Ivu713K2qDfDB84y0ARGkOaS0CnoiO2S6wMxjiQkCEvyt40D8BFuYzInn8W7lc0qZOZH1Zy4if0oEZPoe63VXnm2w/xcg4FOj/E4SheK9Z5A7nhPMTSSSq2GyUC0WlKzUbxVJFKqVS8+8hc15pvuZa99gULVQqek3Iak5GRyXUQHkTWVpeFZTJFOxx39qN16VAiSiu9uS1aA9qGnMMwwJTWsCaTIvP7Va1tnoKBwDk3OKKfj7WoXnkZP4xp1zilrm5Rpph/XkMAEmIz+PpWO8JJ9c6PNa+BQydJyset0ui0THlwtt1wLb7FQMy6B6d1mwA70VtwTlUINawQwq0t0J0VZ5L57SGCL8Khx0go++DA0Bv3wLtHcnaQDCIXisH5/eJx9MYcuAY6KXUDNAZvR01RJX5TSQbGjludxeqLri0KpVyWR3svRyDAkBY/2kqC5CkB01tg8xW9iJwRG1NCnlpMvdNMlJdAyD79u+XQCgkz505q6AiGArK4sqygoyXvfhGObz/gCJOJpxGBEslIWLWD+ADww4BSKvpNfz8YrAACwyLNhsYAKSWakXg4My5RaUD0OzTbsTasotGQVJpyWZycuLYoQZzsfkAQHDUqX3oxDCUMigxIQUg9Q5DKpNVpRUoWlZvEpOVMGCC5qbACM1MVMGFOvXlsoIH/XdXFYCIS48DnOBKF8sldRrosKw9j9TJdimlgOvAtvqZ261O+17xjduxqyoSbhMQUvC1CWoqEmhS50EEDTERBVBVwAKA4plj9Ko5pQIKxZ6bgMTYVK1brkgml9d0vgEgW2civ0HjMhTbqPtREFMLbNoxgI3vOmlESIYOJTb6DfQTBdDGbV6ShzBvs9msro9kglkH2x2GCpowGU2vTymM1jpFDSxZ4/lpGm42b4gHxYisAgqGzHOCR4AQqGK8MwiHKNB3tU8da+deoeHwbkxNTWg/qWaDKPny6oaMsMfYkCve6XriibS4PS6Zq+tptd13EIRg/0F5rB3a125sNCgAhHtjn0YcoCIux7WTfJfsfalYkvBIqIE+3DUAkqWxTjotszMz+iI8+czTcujgQeWTHTt6VA4fPKAbOoADpKTRwx7Trmon0hCA7Oa1Gn5nEC3A4kLUbY7ixxo1KqXQLK4o7YcicafRPwUg6bQkkxm5/MSRRgCiEagV7dtBer4TQ+tO4knlnSoPuK6jK1kdAAgbjocidHWKDdjg3y1Q4PECIgATBjxQX2B9Bl3JRPLNMfx3K7KvNqr+3XKEO3Ff/X6OQj7XoILV7JqtjNGFP6tZJEBfNbOkmI59oQoADf4rK4BrRgNAwGRxZQXsqEEtfT5VAMK/MQf0sWyCQ5OFgbLldE43uycnAMTqjcOcQd1xOPrDAjofmDtNMgn4KARjmH8ELToxZ5jbKH2uA0YpvA6ZTIZm++IpILquX/VKfpa1DDDKCQGVQj6v6zdZVw16AERYszwezd6wzmkDaBs1EZ16GlZ9GEEDiuqbFZ5zDOs/tkDoxI5i1XbXp+/VekzmZwBuzcFO7XdZf9Y24voMotGI4+Bau3baKwDC2ocMb7tDn2cipSAXeqCd+hrrNwlAaf+tiqgIQ22df9cASMXlEqR4Txw/rpvHZ774RY34vOm1r1VJXW6El5oXpx/HEID041MZXlM3LKASidm8ka6tqT9gcVhaXlPKjxP+Z+01okjFwkUGpB4MsPGoulM2p920dzs2ay7IpJbLmnVh46MBYv2mS9QLFSLj0Lp108MBYJOuzUpoJqMFmOiEI7Lbe+6379kFIE6uu1lAqpnNlZpWpZ9pDSE0tXJJO8czx4pFk23Jl4tSqVzInph/q5hsFYBFAUqVHlZ11nwerx61RRynxknleohEs8ke3NdY51R/v0MA4mQG7M2xugb4fJKoeCRdMlm3reMC6bEWoITdIuM+Ea/T1HD15ABrIwG7ocFYwAbrDtHiWDwhFahfozQmDDcthGeum+BtSf8sFMuSK+alkIP2XtCMrDD1dfJWdH0jsIL4AfNaAyiwt/i/Dqo/cV0AI9Z1JLqbye5iAsAXhfWqSOhrD4ybnkRZObR/n617YW87v7hi+lX4zTu+l2PQAAi2AYSsr8c0M0cNpZM5wzxfWV0Tv9enjQqt73YNgJw4cUKuuOIKneS8YP90x2fk1MmT8soXv1Q3f0utYC8fupPfGgIQJ9YaHjvIFmBxoPcOvTqo97CGKrdsxCSXzWuReD31xc49E2GKJZNy+NB+CdZtMmzAFADqb09GbVEGcAWseghoPEXqLCplKRPIKFUM/cDjkXAwoJSJ+kjNJtVKHc8aZ7SDG7Adu1xsx3QDgOzWRrXF/woxLCEA85dq1p05Y4QAjBNX/e+VsplfSv0ydTcauqtS9MrVKWMBVLL7UNSYf0cP7W95yQaAbGiEmpqC4ei9Bcj6Ppz1ye8/LfK9mIidkCiA9apRkd86KvLiqEiT8gbbN0YNE72LUMZSdaxKVU42m9N5QmE2GV07Dp8ldqG09kpZivmCSgsbQAJQRyWqpOumyZaQKfEqJRAxCdRHASmaNdxlXkCVCLWreNBIuNZloTFMLpdT+hOF9PT9sHNv2xnU1BomDFizWcvBnkMtFsf3ggo7iADEPDcogoi4RGXUSad0EcmkM7IWS0go4N8UgOkaADl27JhmQBhf+trXJJFMym0/8SYZHx0zhelFO6+57Xe44wcOAUjHTTo8YZ9agOgtcrnUYdRK8ZoC9aQkEizUzYvIWt0S2RU4zRShA0AsZ9DacOCHonDEb1OYWxv11k20XNLIXqlQ1Ciz0nKqP0rzOyIq/mBAnTk20U1qlG6gw7FXFugnANLuPasTVwUrtdk1Ba/V+qB8qVrXUiSLD0gRmZ2dbPnTKjm6HtPz7yRP2fJEwwM6ZgFPMCQfXHDLB05rDEP2+UVunRb5mfGEjI6MqANNZpUOzx/fGJEvrLjkTA6RBJFfPyLym0dERnbJcgHbpkoiBQeinwG3SNjTVJhuR5uYjElVhQ/Bn0JBsxQEoHKFklHsq2b3uDcywyiW+rxu8Xq8tgI2/EYmk9W635npyaZFy1zD0sq6pDIZFa9op/CcGy6UiiouMj87Y1vaemFpWQHWdtmZjk2ubU40qACE2wEsp9JprbG06ijt2MsAxaR+H3AKC6prAIS031ospsAjHA5rJ3SyIjgQABAiTv08hgCkn5/O8No6aQEiYihhkeWo7R6rNRxJIkVxjVJZfQtMsqC5e19PmyF7sp5IyvHD+xVAnFlY1MwE2Rayo/B29fwjYUM/KJsINFFnR9CrLwAAIABJREFUVZCqFm1DpfL7PBo5oXCTGo52OMOdtN/wXCIXEwDp5vM0ACQubnfZ0E5cri20sG7+9vDcjRZQ6epgSP7irFv+8xMiox6R3z1RkZ85uH38/47zZfnVR90SL4n86mGRf39MJLJLAHLPusj/eVrk/oShco24KwouaqPyhXJFUmWXZAyjSl47JfI7J0Qu39rmqK3Hy7wEkORzBfMngkAlqF1GyQ9wYmpKPOL2uox6n9IVobFeoHABxqHAjo2ElabTLGtOzdTy2rrWQEHtbXegHMbewJ5iJ5NC08PV1Q2lGzfrx9Lu9dj5/iADEPULEikNDk4iUe0gk4uAAqyKcpEmhQENOP7ogfvlpptusmM2PcZV2aFanGjpXXfdJdHxCfEG/DpBD+zfJ/vm5qo9PkzkqN/HEID0+xMaXl+nLMD7iBoJzj1RDYu2RECMSAcggUgRG4YWN1ad/3oIYmgsbFzVAuJyWaNrSKgCQBaXV+QfP/05ufLyU/Lql96oEWAiV4AcVXDxGCla/mGDQ7ZxUzGqSRq/U/c/PE/7FhgCEHs2tJqu+T05CQU8qp9WLPOnS8plt/45HHtngXoAsj8g8s9Xl2WhYABG/QBoXBUuy633ueXZnAEgv3W0ImFX2VFhrnXet/9Q5GtrIj6XyA1jIq+ZKMnRUEWCCGRU6YPxQklOp93yyWW3PJ01QOVXDon8p2NQq4qbClhOCoNbWZhAMQCEtVwVSqv/UJ8Ce8VQF43sOP9DMIglugQNVlwyMz3RVLpdHdC1mIKc0bERFYJoZyBvjpoYjrCdbIZVfE5gLBJBUKC939/ttQ8yAOGemRf01GLOIaHvROAASV+CMCx1+BQ//tEDnQcg9AE5cuSIcgopPtfiwKoc424f2l5+r9cAxEqX5vOmUJ9IAhEzS9JzL20x/K2L2wJsNkStIC2hvFIbFYJCtbq6rpr1SCWSBaFQlw2EKAhF5lAUaPzEMWxJpOCRTSVqZknX7pudkvPLK/Lhj39Sjh0+JG98zas1+gVoYa5rVmWP5VMv7qe6t3c3BCD27K3a+BoBzEg45JGAz6pFckmp4pFyxSMlBSS8PkMwYs+quz+qHoAcCIh86nqRX3tY5JFU43mPh0T+8VqRV39X5JmsASD/7nBJ8sm4RCOjKgXtZLzkHpHH0iJXhsryOycq8rIpt0Cxqs2AoG6VLbvkY2cK8h+f9kq+4pK3z4n892NZWVuPGZU+Dd54xe8zohqW0I8Wzdf01nFybbXH1lISDTW2LMWqiBCApFQqagdyMiDQ1po1AiSglUyl9JqRdqfzeDuDa0IAglotOtbXSshvd17YNwAgbBQItFf43s61DzoA4d6h2eE3oGyrtTQOgoRQ/1bXNxQfnH704c4DkAMHDsrRY0clGAiqwwJa7nfaVe2E6iUAgWdM7wSix7xkRIb1pS+VFczhCDYr7GrnhRh+99K1gKVaQnQL1ZLaDuHMQQrFqbGgDgRu8NmF8/L9+38sZ88tKGeawMLUWERuuP5aufyyEwo82JS0z4/KoqK84tHU60c//TkJ+v1y+5tep80Ah+PisMAQgNh7jrxrFMDSe4foLQ2CoY+E/PyJE8nr45aSuKVc8gjdZwAkw9EdC2wHQH7uRyIPJht/87KwyJ031AOQsmRi65opYE1z0s/CAiCvnazIH56qyNM5tyzmG3/3+SMinkpJXv8DjyRLogDkj0/mJRZPVvunQZfie4barqBEFf4MMCGoRI0c/04Gm4JzO3QlO1a3gqXq41UquuY3y8bkC0VZXlnXLLlR9mpvXmtdTiqtgAcHuNX96D6XzmjknmAZoK1X42IAIFrvk80aKeOxyGYPJjs2tdZBakDPPvtU5wHIkSNHhSzIhVfCzmX1zzG9BCAgSzj5IX9AJiajiuz1gaUzit4jYaLRzZsU9Y8Fh1cySBZIU4yIbOLMpIRqIlNkOgAgZD6o04gnk/Lnf/MR8YdC8uqX3CBTkxOSzRXkc1/4vCTSBfml975LFa+sTZBzPvTEk6p6Nxoekft//KBsbMTknW97s0xPTgySibp2rZodVroD0rEU25dVipO/58l+VpsZNmsspt3Uq3LCzS7QhbzwNhs99IdONeAaAhD70wNHjbqrfLEgqVRKi3GlTMNKlwT9XomEPRL0k0s09SFlAEnFI8WSd0jRsm9mW0duB0CW8yKJYuMpKDZ/XmQrAPmtIxWpZNMqZZ7LZWVyEjqQvdoGC4C8flrkAydEfvdJkW9tNP7ubxwRed2UyBvuk00A8qenioL8bK3ylWmiauhRyE8rdapQlFI1y2yoUqhcuVSqPBQKiM/nF79va5G5LeM5OMgqQF5Z3dCA9EgoYECAg6j5lp+rVDRAC6iBNmxH0EF7RMUSWoOsjXV7qHx4MQAQ9e2roA7Ww+zMtM4ju0PnRDzRnRqQkydPatE5E2SHkhG717rnx/UKgCjQSKYllc3KscOmW3ztOL+8pnJmkxMUePUOwe/5Axn+YEcsoLKi2vDbRMpyxYI6u4V8UTNtULCI4FnDSrdblIAP/t2H5dEnn5Off/fb5crLL9887tzyivz+n/yF3HjVKXn3T92uizsdnz/26c/JQ488rqCZ/4ajOjk1Le++/S1y+IA9zfaO3HiPTmLxqLF3Np8XNp4SIKNgZGBxEAp0Wa8W9mvrEXGJv9oUze33SgW5WJWMbd6hQGVgt2viWqMa1mACoy7bdHjcFfF7msvEco1o59du4PTdoGkjQ6OvXp/OJ3+1v8qW+6vtr6I9CHr0cPrkZ3knqZ2kmDaXLyq9BedwLOKVkQC1BUZxiVGo+KRY9GlmZEjRav8BNgUg14n4XUZadz5gKHK8e0t5lxTKIhGfyM01FCwAiDuf0Xcwm8lLBhAyYWoSWjm5tQDkP50Q+Y+Pi9y13nhf/+GYyJtnRN5YB0CUJWGjgTPH5JDgRU0wbyR5Lforn+FLBP0+CQQABgHNggNSNlUFO/CSMs+p+YslUwoe+H26wI+EQhoksSvzjp1zmbxk8zkZHzdysK3sjEWRO4b+BZW9Nsvf/ixyfoaLBYBw58wfgB3CBQfnZxz5pdD2vvOd73Q+AzIEIM4nJd/gpdyIxbU4Z35upuEkvLjPnj2vAIRNajguXgtscnurQNM0VaMAcJtWWdVeBdo5umIcVj2U4nCKBqsyjGy6ZDQshSn+Tjoaeh+KFtttBIvLq/Jnf/0hiYyNy6+/7z1bFvF8sSjf/cED4nO75YbrrlYn+xOf/5I8/Ojj8upXvkKuPHFEEqmsfPXb98r5xSV599t+Qk4ePWxr4+jFE1bbmdX1QoSxKsHK5q1FmNUiTWyMSlgzOUkaOSZSKd30TPSxpnP6Zgd1q1O36WBsZzO1ZxPT32I7kKGR0m0/NJHUZkN7sWiRQs2nlZKIywAQpWQw/3Q9044a4laFT+16ZjjpzGntIs89G8676VjOZ8xHU2tElkYDLVVgZrBL1RvXmqGLB8DwfpL9Rms/ncmpw4StKSsI+F0SDiCHKgJzhOJ1siJaN0LxeoUGepc4krP3Umw5qhkA+fhVJfnAk26Jekryh5eVJBIMSCqXl995wiVP5bzyP64oy+t+4NmsAakFIOroq6xtQVUFjbrf9oHCWgDyB6dEfpwUOZtrvJHrR0XGvCK3fn9rBsQuAKk/owkskXGtaMNC08vGrGnUcfCKaV0J2ZIqhUvleH1+lUs3ylc0MjTrmZPBmgR4yGRykk5ndE/jt7QPCiqHqrbV3GYEdMjWM9ujY6O2O9Nzv9QsIvlO7WEv6Vfq55UI+LFeOrOdEztzbKc6obf6XYAEAceAz6/g2660ctcAyAkyIMePVxUT+ltyt5lxe5UBMSopCRkJB2Rmeqrh0tignj6zoN1D4dIPx+BYwNRZqwelTlllB+eQu2IhZlHW/hfU//j92vUWOpOlQGJARkU3DZziUrXrM44LDaWCAdSrqmDDeHEGeLhcSvFBVpHF2HLqzq+sysrKqhw5dFA3z9rx2JNPyV9/+GNy2fOeJ+97+20NhqdGyZJkPLuwIB/55ztkdn5O3vWWN24KUXz/gQflzq9/S97yulvk+acusx31avcp14I2g9+M3bSviBbCVxvSVUEbmQmcaICU2rpkQJxSGfRijEynkaqsyL656aaa94tLq5LOZpUbXitX2e799Nv3KULFUbFGPUi2/m6Kq00RK4M5o58pqKsCZ8XMxs7WzuGxwAoOj3YsrzZN25QDtYCdATr6mqkTUz2++sz0yVl7fvVfuusCOH9S1juNbRCB0L4KKl1f1p4M4SD0GZd4vdyzWVNKFa+Uym6law3BiH2b1wOQff6KfOyqsjya9UjYXVHJWzIBvONfXxdZK7rkZaPUYrjlTM5lVLBqMiC6stQASZzd0R0KdGsByB+dEoH6Nestyr6weZeQ4H0yRTYShTSR13QIgNRbqGmRuTYsRLXUCmRcSJnq3kSPEJ9X/F5T84Gz63ZQX2KtA7lsTmszMvmCrqdQzkN+/6YiIu+77nHFonZYJ/BK5sMJ3Yd3aWllVd8VO2pZ9mfQ7o682AAIVmCNiseSEh4JqdS+HYZO1wAIjQiPHTu+PTVgd89tz77VrwAE2T0yIJFISNUHhqN/LaAR3JqOshr9rkZ2LNDAC7h14BTThbmiGQZ8pIcfOy0Ly6vy4uuuksjIiDokGlnW6HEVzFRdYhZYeP2ACqIQptfGhqa9yXBMT0Q1akQtx30PPKQLxXUvuFKP45yfuvOrct8PHpD3v++9cmBudsulPfLEU/LBv/+YnDh1mfzSO2/f0fA/fvRx+ac7viDXXPUCue3WV21GtB49/YR84nNflFtuernccM1VthYpp09YgUVVvx47mt4iRlJSnV0+r2YbNU6P86v/GEDCZ0p5wellU1Xnt6omU81iKDXB5VJaFUV4c9NTyqeuHwpAcjltuGVnQXZ6r/1yfD0Aafe6iMqqM1dVSbP+VMBoAccqWFQKiT4zkw2xsivVh6hZFP67whFLba2ahbGeo6GaVDMqVlS3RkHIaZS33fuv/b72aMgXlLbCP3DYcRh9nopAuQaMUD/CP1iiXCYzYoBIWcyfw9HcAo19QCry+ydL8o4DXjmbqMhaTYR6XCpyMOKSOxeL8v5HPRIrNQcgtSCE58V6Gx0baRoV3lIDcrQsf3HWJa+MpOW2QyP6yxu5ovzlMyWZDHrlZZNueeO/uLbUgOw2A+JkPpj4QHUNra6rrKm6XpZKmqXTTKYWn7u1yRx7l66bbo8tdSrNHOXzmhVhTS2goliVfCdbr+98qST+gF/Gx0YdF7CzRq+sbyhdy2503omNnB57MQIQbGAFTEYjEYnYoMZ1DYBQhH6sWoTu9OH0w/G9BCB0nyZqTWfP+gEAOXNuUYKhgETCoX4w1SV9DYYm5alJQ5ONMDQpFk4+U7emyqfN5nKqgIOiFJ9ncjnVckdqUek+1Yg6C3yI3hs+jzzw8ONyfmVFbnrxC2V8dFSdaYvGYtFWeAj11B3Oce8PfyQ/vP/H2uyPyNHxIwfkZTe+UCKRiHz4Y/8ka7Gk/OJ7flpmpqfVufnHT35Wzp8/J7/2/l9S5avacfb8efnzv/57mZickN/8lV/Y8bk//MRT8vFPf06uvvKUvPm1t2xuGM+dW5CPffIOue75z5dXvvzGjmwGJuJoHLN8ATpBFWyUKzQtIuVjNjN1MGvGpoNZpQVZdB7LkTV8oR2T5Dy/IQAhk7E1A9LtRWEzo7KZzarS5Uxuy9Q5Vf8ku6WDP6oTQOlh1fyKqjNCEatSGzX7op7pBUqccaZcRtVNqHEx1DCcLgX91T+7ed8aMda6oaLWVrJuZHNZnffQssiOhPxuCQWJRuuKsAlEimWvZkeGY6sF6gEIFnr/wbJ84KRLfuvHIo8ULqwYJ70V+d3nifzpsxX5o2ehwFX7gNRlQKxfYB4WCyUNQPjdbpmYiJrmkzXDAiCvGS/J750syULJJ/t9JTkWMRmQXKkiDyfLEqBJayEvt/0oIMmykeH94xM5LUJvV01qN3PCUDtN9ljplvxZpsk0IhqmntDaG4MBn2bT6++92e+awJzpbwLo5v5yuZxmWwiWhUNBx4EczkntB7Q4dYq7THuyY8+LFYAAVBFL4tlNRFtT5IYAZJvZ0isAwssCAGEhPHhgfghA7LzNvTqmmm2whAJYOAEVSsupyhGyeH79u/fJSDAgN1x7jTz+5FPy5a9/W2595cvl1Imj1Y6iFRkZCW06MRrJraqV4PQADOAVW3UGvNzrsZg6TY8/+aR8/4GHJJ1Ky+HjR+UnXn2TvvgsBPf88Efypa99Q+svrr/mGjm7uCzfvue7Wnvxhte8Wp58+mn5m3/4J/nJN71Obnrpi03R+Cc/K1PRsLzz9rc1AJpYIil/8r8+qM7Zr/3y+/R6agf3/8RTzyrHljQ6PT8mJ8a14NwCMwChf/jnz6hixm2vu0UjZWbTKugx9ZupRUex/sSuRNtqNd+xN7UW8Ir9FD9DAyALVM0+KVirrR1oAtZ2O4WGAMRYbq8ByG6eVwMtzAIonMzqqLbJMiFzZmh3lnOlQKZkHC/+e7WgRel7k2OjMjY22vKymKuoXnncXq3zq6U/tvxyzQGbNK1qP4ZEOq18et4PiqeDfo+qaVE/otoAWiPilkLZp1StYVbkgjE9wZD89YJbPnBaH69M+0QOBEUeT4lka8qg6M9xIiyylDcF6dj5146I/MbhirhymW2LwZVKl8qI2ysyOT6+pXO0BUCgfv2XkyI/MS2aWbHy4sCfgMvUf/yXx8vy/51zK44GgPzR0Yw2dAsG/bZUoJzMr90ca5LLBkAAkKELFwolrTVhXQ8H/UJknEy8nRqMTcANoEHKfZdKXdh/YWlZM9TsD/0wLlYAgm1RdEwlTBMd6kF2Ap5DANKPACSRFFdZ5NDBIQDph8Viu2swdCekMSvyo4cfk8efeEp++i1v2iwA5+X64lfukm9//355+1veJC++9gVy7vyi3P/go3LNC66Q/XOzGtFUqpTHrcCFrq445eGqEhWL8NmFRbn3vh/IS150vRyYn5MnnnxW/vxvPyxTk1Pi8Xnl8L5ZSUCp+tFD8tqbXyVvvvVVkkwm5eOf/rzkKi553zveqpEjUtt3ffseufu7P5B3336bAqAPfeQfJZbNy8+/823aIO2jn/iMvOLGGzRL0iyj8qGPflweO/20/OK/eoccP3p0i2meObsgf/m3H5Hrrr5KfvKNr5FP3PF5+eHDj8svvOun5MSRg7o5nX7qKc2yzMzOyHt/6q0KOu6574fy8COPyM03vVyOHj5kAAlNropFlaEtFgtSRlKyjIJURXuVwKu2BkWMC4vLypuKRiJ7qqo0BCCDA0DaWUs2qxhrBCAMNaUkiWRaoqMjErXR14Yo7NLKmlJNkNwNBEMSCQUkEAw46iZcfy8WIKHeSGkQWZNZpffDSNAjQZ9IKOQWjwuKoVt7i5ARITNyqYMRaD33p33yn58Q+W7MgJBWA4rm1RGR/+uEyEtHi1JEMGAHNSoCQqhXcmqcMtSmGBYACbpFfvtYRV4xWpH/+0mXPJk3mRfyIDdHK/JvjpTl3z/hli+tmmAKAOR/XlnRdZ9eIMFgSMg09NOw6r3oCUWGmiAaWRKAN3UYNCP0+/xdX6+pmVxcXrFdl7AXNryYAQjvAWtPAtq3PyBTE2PbCqsMAciAARAe2JnzSxpFqC8S3osX51L8jc2iZW6+uskYGcOSRrMoev38nV+Vr999r/z2v/u3usG4KiKPnT4t/3THnXLw2BH5udtv02cG4IA2QUQI5xsnn4X5Rw89JN++93uyHk/pRnbjtc+XV910k/JpHz39pGYmbnnVK+RlN1yrL/Zv/9c/kJMnTsrb3nSrHNo/r876X33o77Uz7C/93HtleW1DPvqJO+SF17xAbrzuKv3O4sqaUJvxyGNPyBtvfZW84kUvlHNLy/LBj31CbnnFS2R6bFQ+/pnPyc+966fl0IF9TR/1g488In/5d/8or3jxC+VNt96sWu4M6F7f+Na35SvfvEduf/Mb5IXXXi3nlpbkbz76SYlvxOTG658vuYpHHj/9pGQyGRkdj8qv/uy7tI7pm9+5Vx548BF53c03ycH9+yWWSEm5iKyrSzw+n6lpcbs1hY5E9dwOAGR8NLKnUxT6C+U449FIUzrZJVcDUi5JJZeTSioppWefktQP7pPAA98Xd5GaDpM1qLjdkj10TILX3SD+F1wtEomKKxQSF0XsDhV19vRhN/kxaofIDE5Mjksk1JoSS+Ous+sLsl5Zk3AuKu6KW7xumsR5VP56jAixSqAa2uBuqjesGigcr3gyIal0TtcjTjkSpM8I/V/IJBrlLABJseTbpGv12qZ7/ftE171+v8TKHu39YQN/6HOhJ8iEp6TUKNb1VoPnwvrMWjk1Pq6iFaha/SBufnPCJxJ0iSwXRIo1FxF2i0z5KrJccGlGxu8W+Zl5kf9+hck40IxvdT0u4XBIQW3nVPRa3ZGzzwFhOKYovEHTYn0PBaBWjSog65ZIBxKxiXRGopFw39jmYgYgxk2qSCZnGmVOjI5odrjZvBwCkD4FIIRhDh9qdAKJkmu0tyISjbZO+TtbIi7No030UF8bU+ym3FZeItMzw5IT1cI7Cpk5VBvAeTWzQG3FV795t3zmi1+R33j/L8qp40dkZW1dPnPnV2VlPSa/8t6flrFR86wohLvrW3drfcetN71cQckPf/yQ3PnVb8j+uWmZmp4SmjX98MFH5OZXvlzeePMr5My5Bc1MXHHqhPzErbeo2sT/8z//Qp7/vCvljbe8apPexDV89ZvfkV/9xZ/Vbq98J59Li98f1MJ2XzCogCYSDsuLrn2BXHn5KZVA/Phn75TltXU5eeSgPP3MU/Lu298qU5OT206Gv/vU5+T040/Jy66/Wo4dOSAVl1uWl5fka9+8Ww7sPyDv+Mk3a7qbDef0k0/Jt+75nsSSafF4vXLZyWOyb2ZKU+qnjh+TYCCgm1EFjn0V4G3XO4gFLR5P9g0AMXUB0FmMxDF/D9c1ILtkAEghJ7K+JuVnnpTCv9wtpe99T3yrK5uAfbvJVPF6Jf+CqyT00leI57KrxD2/T1yhkYEBIqzHAOa5mUmdy60GDuiZ9XOy5lqRshtQ5pJwflS84hFX2SvuCgpAARkNRSQQAHwjS2rqTXbrWHKNCFck01mlOqKo5/W4JBR0KUWL4nVqRlwujxSrmZFLTU1LQYiXWj77dTJGJQ+KUWvwYc0L1kQccPrmUBPyjURQ/vAZkdVCq5lz4fNjIZHfPi5y/Zj5b+xdZEI2Ekndi4IBpNTt34f9X+7MkeyfrPm5LI0Ejbob101GBCBiurab2qpODGpmUcyi+WC/jIsdgGDnzXUnlZGpanPO+mc6BCB9CEDiybQWXp04eqjh6oYApL0lRHmlloJHtYGb9XeghikYhzJNZNL0KNACZo9nU5/cFJ+ikW4WSdbJe77/L/Lhj39K3vrWN8vLrrtavvmd78p9Dzwob7jllXLt86/cXExx9P/5ji/oNfz8O2/XDMpHPnGHpBNxecfbbpOJ8XGt+bjr7ntlempCrrnycgUtFHSPRCLyntvfog7vn/3N38vM5KS8/c2v31RDe+T0U/K/P/xRee87bteoA8XeUinJLa96pdZr+IJhFS6A3kX2xTjPFXnosdPymS9+WeV9Tx0/Kre9/lat49huEPH9+ne+J88+95zqx7s9XoEfPT87LTdcd42CFy1EZFN3uyUFPz2b00wGQMwU5l8YFwqKjZyw6R3ROPoJgFhqY1wlksNPPPmUbvw3vfzlWy78UgAgxVxG8k8+KJ5Pf1pKpx8V9/KS45e0EgqLHDshrhtulMDLXieu+a0KbI5PuEdfoPYlnkjLvrkZdZxaDaLVC+tLsuFZkYI7v3m4FrZXvOIue8RX8Yur6JWwNygBNwEOv9JW6PZsZU1b/U6zzw01oqDvufYbUdnTorhcZQl4XRLw0wuoqqZF9/WyRxsfXuoUrd3YeqfvmD4YeQ1msaY/UQrISk2xe6vfOxQUufwCA3XzcLJrRJypWSIA1Ivi9FbXXvu51lIhqkAj3Crlls+Z51MT47bUs1r9niXaEx2L2Ho/W52vU59fCgAEYMz6gkhLvkhR+riE65QihwCkDwFIIpVWXWwi6fVjCECaP7CGAtNqVkMlWKuZCyJWphkfKjcV8YhbXB7AhVGr0gZL/B1gQWOkahd6C7XvFJH58SOPyl/93UflxTdcJ8+7/HL57Be/IiePH5E33PIqbUhlDeRvP/m5O+XMmbPyb3/5FyQcCssdd35VHnrsMXnZjTdojQcNlpSSQXbF71cFKyRtyar8xi//vF7rRz/1OS06fc/bb1NpXgaFdn/yVx+S1938Srnueafkn+/4opxbWJD3vffdCg64fri4Dz3xtC4EJw4fUqoHUdk7v/Z1+co3vqO0qte88uUNnWJVBjSbRRpI/AGvAmSA0WosLj6PV2YmxmVcF3mKXI2jo4WDKgVs5E35f2xvmiSa0B3/vmVT2oH/0G8ABKcQOtlXv/ENefb8slx75Sl5ZRMAksnnZWLMni56pza4PTkPz245JrkvfUry5x4T33fuVUnjXQ+XS8qRUfFeca143/kz4gKQ1PQW2fV5u/hFNlBVQZudsqXoBt2SRrOJUlyzIEVXvQx3tcNMxSV+l188RZ8EKkHxlv3i9/olqGDErw4m75YJgDiPFPMespcUCnlJZ2l+SHakKF43DqBLoiPQwCi290qh5BsqaHV4DhnlvqJKz46MBGV0JGKrMLvVZQBsYrGEPlvkf2vFOlp9t5efqz0KRaWTwSqYnpzoSI8obLEeT8rkeHMKUK/u+VIAINjWqgfBn2XPpx6EoKs1hgCkTwEIxciXn2gCQMplWTi/dMlSsIiaqBOLDGBt74ZKSYsHre7NVtM/1KS0QVK1B4cyKP6QAAAgAElEQVTpDArgoCDT/HdVnNrlRm5Nn2fPLsif/uXfqEb52Pi4nD79pNz8ipfKa1/1cuXmWoMNB6rW/T9+WP7Nv/5XMjczrUXm37z3+7Kyvi55mj/l8jIeCcqVV14hN153jd7rJz97pzxy+gn5zff/awU0X/n63fLI46flZ97+kzIzbehSFJH/2Qf/Tp53+WXyk6+/VX7w4MPy2S98Webm5uXGa64U8QVk4dw5efixx+XFL7pBXnL9NWobFomnn31OvvXd++T6q6+SK0+daOhEu74R194h0ExIlUM/ozmcBSz4E3Laln4bluppDZfdKkzczcLfjwCE5lZfvusuufLK58kLTp1soGARkeSZI//IsMMV341t9vw7ZBIXz0jpM5+Qyl1fltLcvLiffLwzl4FDffKUuN/xs+K7/sY9ByEqzYqMqPZbNlRMleptMlT6OZeX6ZkpW0XkxvHMm+LhQlzWZFUKrguZkPqf0MwIoZKyV/xlv0jJIwEJSNBNg1HoNoFqZsS3a9oN96bSvtVeI0TSqW+Lht0yOuKRSsUjeVXPMp3uh6NzFjA2z2ktHVF6S1GxnV/QhnDxhDr01BX1Q9+LVvfDHMxkM7pjTIxHdW63O3jXzi9BA3Vp37R+GpcKAMHmMBrItiLCwFwcHx/T4AljCEAGDIAQwT+/vCr5XEHR5MU6cGZJzTJ50VKnCVGBAteq1B+LCy4CtB6VXIU36vNJgIh7bX+HKgCpLejcTcSwlZ2RsP3DP/1fEosnJDoeFV8gqJHR29/4Wnnx9TTcM1FKrvtzX75L7r73+/Jz7367nDpxXO8xm81JMp3Wwi0cmu/ed588/NgT8u6feotcedkp+cwXvizf/+ED8ss//x45MD8r9953v3zpG9+Wd73tts1MGXUfqGNNRKPyvve8UyOayPR+8o4vqsSuy+PT6NLLX3St3HDt1RIOhSSRSCvXnIJANsORkXBTLjsF7DgmFHkrhaoJYLOUeFrZaref9yMAoR7rzq9/QxsrHj/cSJkkUwQoI+qj3OcCtJc2sgS7NV6Hv1eOr0n+4x8U+dKXRTIZKR+/rHMAhGulQPrQEXH/wv8hgete1OGr3/l0bI4mcmy9s+WqrGjjcysUcrpOQTt0QnlhHqxvbEiqmJYl13kpuUzjxZ2Ggn2KySsecVe8EiyGJFgykXO/1qOFtOGdk+uo/z2VUS0WZZ3C3WRSxsJemYz61BLZUlAlfIejsxbQDt/pjFKEkC23nLN2fsU8w5jWmyBs0M+ZEPZ0a53EOaUOxHlOr9Fa7Gf4SmMjYfHo+9w/41ICIAZokG0tqE9EQHYMRoDLNQQg203JXvYBSaXSEk9l5LLjh2sa3JkrtQAIBVzTk9H+eaN2uBKrwNtywK2ib6thGI3j4P6X6ApeqijQYGghnTaQMxus32e6e1NMTaSI+oJ+Gr/zB3+si/5rb36lXH/VC+TTd94l9z/ymLzvp98q1zz/1GYk6u57vytf+Oo35U1veK285LqrdfNJJBIyPh7ddP7X1tflf/zvD8nlV1z+/7N3HXBSldf3TO91O7uwhV4E7IoFC7HGFjW2qImJJYn6t/cSO5bYEI0xiS2JMTEmMdHEjiU2UJAOC2xje5nZ6X3+v3PfzLINGGCBNe5n+EF2Z+a9ee9733fPveeeg+8ffzTeWPAJPvz4E3z/5OOkp2T56mq8/t6HIrm7x8TxchnESPC1N2TxPvWEY4QOxYZT0izaO70CMmjmlHWppcQtgSx15HlduWkZ9cq/+w8u5MzUuey7z9F7OAIQUrD+89ZbCMSTmDlp8oDrFmdPSzqN8VXlcDrs0nT5jQcgBBx//idif3uq5/sOOQDJfLKqahy0P7samqoJiozTTh6sfLAhVpVIItxQC7XRCH1Rieh3DSaOQFDOdcrtdGy1AiGZwGhUEiUMMiVI9HoRiAfRrmodlI6Vy9e1RB3QpfRQp3RS1aUaFzd4UdPK9Ftta9KFazSrnl6fH0aDBnl2jbiuk44VS/Y1KM3lHEdes+UrwCSFnxLsOq1UAPj3jg7uu+1dXQoIoTcTfTR29EN3wvvZp0GRBIrqUJ53W+fq5k6Jfjv0SbHbLEP2mUP19XcZACHTI0MlH6pz357PYfItIcapMTFfznM6JBk6UgHZzNXcXQCEpxMMRUTasXzMKBj7OadyY2jr7BIkSWWB7RNq3J4pNPA9inCUohyl/FNRk1L6LGjGJ4hJKAxCZci8RsBF5uO44WcdhQko2H+h0SjqQupMNUMkKb8B44lnf4/21jb84PsnY1xlJZpa2vHa2+9j7YY6nHTU4Thg7xnSqLx0TTVe+ccbOGDfvXHsYQdJE/irb7yNmVOnYPrk8XIdl65cha+WrcQpx30HM6ZOwZIVK/H2go9x6Kz9sR8lbltasPDrZZg8YTwqRpcJ957v6+r2ibIW1a7YTS8kEqo1ZXji2cWdZlFUcMkSS7gQcBNgBspESdR+13sEgPS9IFkPGM7q2vp6fLV4Mbze7gGzlCCbG8Ccw49E+Ziybz4AYbXuk38j/dR8qIKkTChjZwGQNNe/gw6F/uwfQ1NIX6SBIVRvumUfcYOsql2GPqVURre8kIjYhFaLyIZ6rLziR7BMmYqqa2+BxpUvm2XvXjM+O8yy0g2dtMjsM7a5I/D9nR6vVCxYpeSxSMeiVG53zAcPuhBTReXtVGPSq/XQqftSUTifYskY4ilFNsmgMfS8Rp8wIxwPSd8IG9kNWgNMBoMkFdjYy4SEmHNu7SJk72kqDSbD2CNm0KtgNaahUSfFO4QgZMRZfWg3JSbheK259zFAI4Dc0UFqEytZgWBQ5hspe8MhIM1+L1bpmYCjMiMpaEOl3sXnlIbOTJoJqNnRCznE798VAITPOStfuT7vQ/wVB3wc48JELAF6FTHZTLsCrrWffvopDjnkkJwPr0r37/jt9VZmchcsWIDy8gpUVlXl/KHD7YW7E4AQXFBSbzAAwutEOg0fLnoPsAF4V43sbWcGl9k8afDOOAVT0UPhTCsBL7Pt3ES5KUu1QqcADfZfaNWaHkpSD5VnOzXvd9V3z+U4/3rnXXzy+WKcddpJUpXg9ero8uLP/3wLG5ubcfTsg4WO5en24tk//AXjx1Xh9BOOlXv53sefoXrdOiTiMSTYgKpVY9+Z0zFr/32Fx8v+jubWNhTk56MgzyXBEGlbpJ7xGpOilm3uygI9lj15Dv0X38H6MNgcy6b2PLdTSqT9F60RADJwBjCQFCPKNLPjMbS3dyrXO1O1498ppKDT6+F2KKou3/QKSLKjBbGHbodqzdo+hgk7C4DwqqfdBdCccwF0hx4Bla5v9p2xNNeXLC0wzSoqK6gMtOXesMwfF6AtTdsy+TdPgVOJEIUGCU8AdU8/DENpGYpOPg1aqw3pZLKnx0zOK+N/wzVtS26/PcFWxoSQztCsRFI8ojcI8ca88MCDtDoFp8EJu84OrUpL/oIcl71q0GoRT8fRFe0SAQeXwQWjSq+cjEaN9kg7/FG/fEV9wgRtmr0jJpHyNemNknUkIOH55iLtK5SseFzoE1QH1Kii0EjjvBqxpE5kewcDhVtbLwU0ZsUpFAF0UW/q3Wmj0G2VfYb3WfaTb0gyamvff3O/594aDEdEppdrMQHDjgaQvIfsQ6MfBvdtfuZwCEzluwZDMBj14hCfpSlv77Xr/T5+T+69/EyKNgy38W0EILwHrPQxLmGswcDEabdj4cIvRgBI/wm6OwEIA0sqN9AXYjA5VJqxtXV5YLPQ/XTr2vM78vD1AA1SpKhwI5uE4nkgzdvc/DPN3OzHUCRrlbKfVDFyzLbtyDkOl/cuXLIML7/6T5x64rE4YO+ZPRsHF8K/v/meqFQdc9jB4rfx+tvvI8/twpGHzpJrRaPAhsZGNDY2YnXtRrl2xx12MMpKSxXDsGzQlPGe4E6tyNUqssJczHsv4NlemVyvzdYASHtnl5RPmaXaXVW34UTB4nVlNpm8bVaT2trb5Q8zbnR/LcjLQ0lRoYBCGihKFY8yqBlQmOt9GW6vC738DNQv/XFgdmuoe0D6HSG97ywYLroc6oKint9Ihk8qFhokfN0IrV6J8MY6JENBaKxmmKsmwDxhKjQZs0wG8qHqaoRrqyXAG2xYp06HpXIcEtEIPB8vgNZih236ntBaLQjV1cC/fAl3UXkrvWvoWWIaVQrr+AnQ6LfsM8BqSXN7O0LpICxaIxxmRx8QIo3piW6k9Wk4jQ6kA2FE165BrL4OyUBAQJB2zGiYJkwArBYk00mpfkS/XoJYpxeWWQcioVehOdSMUCLU8/UMcbM8s7qkUfxGTBojjAajyHezcrOlADcViyKwehniVCeaMh0JjRaJWBAWVkM0GsRTOiSSWhEw35ZBQMTsZ/bY2d4TVgGygUo0nkA8pvhE8OP5DJEep5egfFuO9s16LdfuUCgkyQybzTpktCRSCDnHotE4tFp1jxT77rg64ocSCgvLIc9pH/JGeSZ6mKgllY1eOsNtfFsBiLBjMiCEimdqtQbr1q4aASDDCYCwLNnl9UnDL70g+g9uZI0tbULn2ZJfw/Y+dFIqS1ArnmhVkYlkoMVMgsjVZhq/lQwa/xB3/A/vCDleSFYJHnjsKZxwzBwceuC+AsaI+AnQWjs6UdPQKNWLMaNKpFeEAE6aurVaAREEGuwpaGppw5sff44JY0pxxCEHSvDArKnswqS5ZdwRs9nCLRQkczxzNgFuuQISDAYl0KZai6jmZOZFzgcYghcOJwCSpWAxi7tu/QYs/HIRfH4/LBaLgEE+Dfvtuw8mjB2ryEBnbtZQ3KshuJTb9RGJ9gbEbr4a6rb2bQIgzd0B+LybAmKjSYditx2GbWgMpU+I+uIroD/kCLBKIZUPVlNJY2raiI0vPAPvJx+KmZ7GYEAiHITaYoF7znEoPe9C6E0mJHw+NP7hWbT89Y9IRSkpPXCUX3oNSr53JqKd7Vhx2QUwjalC5ZU3wlQ2Gq3/+htqH5uLlMhRK43yKtKbCorgPvRwjP7hhdCYNy8MQnDa2NqGbk0XVJo08lEIm8kCm1WhnoiiFl211UrDZutjv0Rw0Rd0bYPWaELc50Wa2eI5RyP//B9BZ1bMTevvuhWBxUtQMf9JqIsL0BJqgT/uV9ZtNftClCqFKsX1KAVbyg5T2izuxKzEZAP+bBWp91WJe9pR9/QjCNfUY9zNd0NdVILm1g4Y9IDbpoNWqxKpXlZDBvML6b0tZJ8B/kxp9NfCt3iRVKosk6YgpVILQGefDGnIrK6bDCaYjMxgpxEORxGORGEy01CVibf/3T1HqhbRmKgHWa1mAYpDQUXmfsREks8fkP5As9UkjIRdOQg+eH95Twvy3DvFn0P6aANBkSJmQnS4jW8rAOF96JHmDYZFWbO1qWEEgAwnAMKOCbphs1Q+qrhgQHDPgKaxuUXQYy7c4609fAQcLH+zNMZSLSUZubgb9HQPNQmPWHo1etSl/ncX/q1dq96/V66bElyy+sCg/IuvlqCqogIup124raFwBDaLRTjYfCHVOLIqJ1kDRLoTM4PIbA03BQKV51/5J448eD/M3n9vCfgJSnfWEOnHjCIFK2qDGaoRGPEcuKBzEATz++/KMdwACHttCNTf/eADhGMJzD5gPxiMRuH1L1uxAu2ebhx5yMEwW8yKjOsuvl5De2/S8L7+HAzPvwRVbKBt82AUrO5wBLWNnfD6w9JvlB302uHaNqbUhRKnPefkRfSAQ2C/4kaojCYJ2OV5CQbQ8PTjaPnrSxh1ytko/O7pUNmMiLW1YOMLv4bvq4WovOJGFJ92FpJ+H+p+9RhaXv0Txlx0OZyzDlFoTb2GLr8QBpcbkcYGLD77RJiqxmPCHQ/AXF6Jpj//HtV33oDCOd/F6J/9nzz7kcZatP79FXQv/Awl3z8LFT+/Fhrj4CaeXAs2trfCp+lETBsRf48iFMNiNPcYdDJAjIVDWH/PrfC882+4j/kunKecBp3Dingggo4nHoX/60UYdcnlKDz7fLl2gYWfId5UD8vRR0NttCCRSghNi6O3s7dImCdSUMVUsBqsIhnN68h1ixlj0rL6O1CzAtK9eBGSsTBc+xwItdEszfjRSBipVAIGXRJGvRZptVGACPcNqZonkoqzeK/rm1XJy9Ju+feKC86GxmHHuNvvg8bhFIDR6fEBqhQK89ww6A09lV2Cp7aODkSiCYV+PIhYxtDO+d37adlAjdeERrIKUN3xvVc+lwIIXd0IE+BYTPIs7YokIo/NJuRELImCfNeQ9Ln0v0vSC+n1C5Bl/8dQXLOhngnfZgDCaxmNROUe8TlvqK0ZASDDCYDwXLo83dw9MIoOu/0WWgYzre2d4h5qt5m3q6mMmwSzbMw4ibpLKi2BJ6sqzDgxkBqKjMtQP7i74/O4oAl3kX/kmqVkAY8nk0gRGKQh8peUD5SRSftRTpfXWehoGV8ByQBk+M69A3huK1k6z+eLlsBi1GH6HnvIz8QlNkP7GOrvz02HmuvCZ08kpYF9MMnCmrp61NbXYe8ZMyRwYWZuc47lQ32O2c8bjgAkEo3g3++8i/332UcRA8iM2ro6fPTJJzji0Nlwul3feACSCvkRf/x+pL/4dFCzwf4AxBcMYd3GNnh8kc3iLp1OhXFleSgtyM9tyuTlQXvXg9COqpTglnPVs+AdrLv7Jrj3OwJj753b53NCa6qx4tLzYBxViqnzn5XfEYC0/uMvGHfLPcibc6xUU/oPBs2RhjosPuekQQFI6Wnnouq2e+RtUgmMBlD74Fy0vPoSJj/yJAqPOnHAZ/L5IuWgzlsPn7ar5/fGtAmFKIK1VyWkfcHbWH3FxbBMn4kx9z8IbV5ez+sTHR2oufhCQKPFhHm/gal4FKLpCJJQAJ5ZZUY0He35//LD5jZFiKIgH3qtSfpKsvQn2QeiUcQ9XUjHotDl5UNv2XozMN9H0QqR7jbrodcrQC6V0vShY5HqFu9shZoy6c7CDCAhpVQRJ/n6lGOgcTox8aH5UDkcUi1kIoy9KoOp8XHdqdvYLOstKWTfhsGEBisGZDtQSW+oAmrmQ3w+H7oDQdkDmFza2SAk63victj7+GMN5X3k3iz9Hyq19E8OR3LGtxmAcA5QYY8FzMI8FxYuXDgCQPo/ALuzB4TnwkY0LvAlhfkwGvv2eYjCQ7dflLIcNstW+ZPZzBMDXj6cDIwTDIxV5IHqZCEgvUp6NtgYOByf2KFcoXqpcQkgyCh5ZVW8CCxYlUjESENLICbqNwp04P9IQWPvi06nyajKsLleaUgmkODmrDh+514hyAIQghWeB+9FlhdNkLizBu81s9HNba2ob2jA2Moq6U3pzc/msVeuXo0Vq1bhyNmzYbfbRwCIihUrnThIv/HWWxhTVoY9pu0hc4BzZ+WqVahevx5zZh8Gq8P+jQcgsY3VSMz/JdSr2Xw+cF73BiDBaAxrN7ahqyuw1aIPuegTqooxyrl1T6OU2Qz8/GqYDzpCnkGdRoPaxx5A+xt/x6T758O2196ZREFK8QZKA2tvuxqB5cuwxzN/gMZsHhSAMLnQe/AZjG6sx5IfnLxZAFJ5690CPhKJlKzP8aaN+PrcU2GsqMSM3700wDyRz7LPH0SDbyP8Ok+f4xnTRpRqS2G32qHXqFH/9CPY8OiDGDf3UVhPOA6BeADBRBAuvQt66NAybx5CX3yKisuvg/3AQ7DxV4/D+9lHGD33AdjzR6NrwVto/P1v4DrqO4hUr4Pvk09kLTGOqcSYCy+F+8BDhHvPIKhr7Rq0zHsQgXVrwAZ+fV4+is67CCXfOVoqOclwCBuffwaBNStRdc3N8Hz2ITb+9mmM/tElKPremYo/SjoJ71v/Qv28hzDmwktQctq5SMYT6P5yIRqf/zXCG6qRVqVhm7Ynyn50ISyV47Hxhd+g7d+vIbxhnQgGGEeXI/+4k1B6zgUwujcBrv7rHqdedU29ZO2tQyjZurPW16H6XO5D9ImiuiGr60OpZEVVIoqcqNIqmAT47RxKFhNprAKSUkbq37bEGVlxj1yuJ6mObR1d8mzq9DoYDFroNUqFZzD/qlw+c6hf820FIJwDIoaQTqIwXzFvHVHBGmR27W4AwhtFM6jCfJfQrPoP0nta27ukAtJf5YEPKwNgZpMoh8tFW1FEYqOyRh5IcvlJt/k2NYlLti+RlH4KUp2kssGMG1W9EgkJXqRJmD0toBSwSrxGWBEg4ODDsjOvlxwvY/LH+53NBg714tf783oASGsLPvjoIyTTaYyrqkLpqFLk5eUpJWyVagSA9LsJ0gNCrf50GkuWr8DixYthdrpR7HQgKBu6BxPHjceMaVMzNa8dp07szHmwtc+OLv8Cyacfg7qhadCXZgGI+BR1+bC2tlWeq1yG22HB1KoSGLbifZBiJficH8N8yplKEiAcwPp7b0WguhqTHpwPc9U4BRgnSf+hMpUWCU8rEr4gTGXlEkwLBetvL6PismvhPvgwWp4rp0jxDJMJGpsdGp0O4frarQKQSCQilCGH3Q5NPIaV112KwMqvMfP5P8M0Zlyfr861JhgKoT3UgZA20PM7yulGk1HkafJQYiqBIZVG9T23oPnPL2LfD75EOM+MtnCbAJBCUyEcegdUpC4EQtDbndA63Kifeyc633sTVb97Ho7iCnS8/ndsuP8X0NocME+aCG1+IdKBEHwLP4Vt+l4Yd8PtMI6ugG/dWqy56hIkQwHYDzkMaqMBwcVfIbR6FcbdfCuKTj0fiIRR8/gD8C1djMlzH0fC78PSC8+Bbfp0TH5gPrR2J6KhINbe8H/wfvw+pj72DNwHHoyuDz9A7VOPQGO3wzZ1BhL+bviXfw2d04nKK65DpL4B3kWfo/2fr0Jl0MM9ew7cB81G3uw50FgG7nfZCxaJxFDf1CJiGOZ+iblc5to3+TUiWUsxAJMRVqtFEiDbEsRv6bsT4NBEl8fQ65Vnpzd9b0evG+lzipyzXqTet4VdwdiFtHC9jknSra+jZAswPmKvi8IeUFgKivABvXEokkNK+e5LuH4bAQjnFo2P+Xc+1TZHfEA2/1jtbgBCsNDe2S3ZDpfDNmChYYMam55pIiel08xXYUaKjYwEIHzItCoN1EJXoBqEUnofjk1ZO7LAKb4jKQk8kilFoUtv0A9oUVQyPT45VHYBZC5XUevKyjwq6l68nrtL8jF7L3Ovn2z/1ctSsFjmb2xuRlNrG5qbWySzX1hYiMrycpSNGoX6hnoBISMVkE3XmplCPlPsj6lraEBtUwvUiZhscnLtKiqkf4obO+fj7ppP2z87Nr0z9cV/EX/mcaTb27YIQFg93NDYjo2t3X08M7Z0DiajDpPKi5Hn2HzgmX2/5ntnQXfeRQJA4Pdh/T23INbRhon3Pgr9qDJEYjGhk/JaM+DIBmjMGLMHpP7px9D0x+dhnTgFhuJRPXRJFfvpZu6NguNPgiEvPycAwoAqHIkpGelEAmtuuQqeTz/ClEeehmv/gwZ8ZT5joUQECXWs53cEH63hVpHLHWMeA3NCheo7rkPrP17BrFWN8MQ9aAw1IpaKwaw1CwChPwiHQW2QP0333wvPe2/3ASA1D90N9+HfQcmFF8NYVgmVP4DaR++Hb8lCjL/lHjj2nYWNf/k9au68GUVnn4+CS38OlcGA6JIl8Pz1FWid+Rh99U3QJhKonfcA/MuWCAAxFJdg+WU/QbSxARPufgiOPfcVdbDll/2YHE7MePEvSIfjqHl4LmLBblRcfj2sEyYhnUyg8+03UPfUIxh1xrkYdeb5SKk1WPq9Y6FxOTH54aek+rKlwWCSxnqRSBwuB929d50E/VA8Q0PxGQyuCXxVUMPpsA1gR+zIMSRwD7JvURGMYJJS+gN3cDABSh8S3i/GMrlIVmcPyXNiwzzfa7OYtwlwbVJWU2jmpP7wb/G/kmSsklxkJVVLNoOYdm4d4Ozg5ZC3f9sACK+5168I2XAOZKuXI0aEm5lNuxuA8LQ8Xj8MRh0K3K4BwQsXY5YZCSYIQBiAk4+eTKalsYvcR9KrNCw9iifHznmwJLOXSCGQUucsxWhWJWHTKtmHzY2sWlCWFsUUhqhzsVqRVKoViTirF0nE06QBKNUeJNWCrGly0zvLkuVg85pZzEaYDOS7Zo7+P+BBsr2LIi9B1i2ZlSFWegKBIDY2NmJNdTWCoSDyyUHPZHCPmTNnhIKVudh89piFlMbKSESoenShZqBJ0wRSG1lpI+hlouDbAEBi8STW1LegtVNRYcplsPIxsaIIhS5F1WlLQ3vKmdCef/HmAUg0KhVfZV5vAiAMYFJ+P+qefgzNf3oetinToS8p7QVA1CK3W3DMCbkDEGZZYzExFVQn4gJAuv77ASY/+ATyDjmiz9eIdXWi7Y3XEGlvFW8Yjryjj4VqbLnI5kYSEZSaSuFM6LHujhvR9torOGhVE7xxL+pD9WI8yIytVWcVZSsGSgQkFq0FrXPvh/f9d/oAkLrHH8Doiy5DwSlniIKWOpVE4x+fFRWwcTfdDcfBs9Hy7uuovela2KbPRPElP4W2vAJqzudAUK6heVQ51JEYauc9iNCKpQJATOWVaH/7H1hz642o/L/rUXLqWehc8BbW3nYdyn58KUZfcDG6F32Odb+4Ee6jjkbRyWdAbWCvRhrhuhrUPnKPyCNXXn0zNE43lp16nACQKY/8CrrNUK+yilBen09cvSnqYTRSWnXn7Glbm4O7+/fZ/hvu626nY5sC+q2de/ZaM2kSk14cg0It3s74gZ9HX7NkKiH7CGOSXAffS5o5JerznPSn2v6enyzNmvEDHbkpuhCJRaVRnSrPjEW493E919O8L5OEzJ7rYN9/e6/Jtw2AcL52dwflerucNkVMITOfRgDIMAYgvkBIAr/iwrwBnE+WNDs8XjGjY5aCjc10TTdblH6OoeSIbmnBaOzqxjP1SXwUcyLe42++5SVmptqLS8rSmFTo7PGxYG3He2cAACAASURBVPVC+iYylCihj7GikalqZJvAqR7DhkuFZqb0WsQ1UaQ0ikqUPZIHh9UhzU2DAZD2To+gbwK0kaFcAek3kWuZkqCZwRrnVzdlS1uaUVNTi40bG6T5/MTjjhsBIBmdAakmqtVoaGzCF4sWYsb06bLJfrFwoZhLTp82DWMryhX/nG/4yLUCIgCkrgWtXbsOgERbmjDxvsdhGD1GVPy4JmT9QXpXQOgVkqVgVV5xA1w0NuyV4WWgTPqPWqOVJvQt9YCwCZ10GNI83C4nVPGYABDvF59g2lMvwD5tRp87Hm1pQcNvf4VIc33PzwsvuATaqeMEgJBiNco4Cq64ETV33SwA5JDFDQjooqgL1Ymvh11vR4GxQMAH/9OrFKf0hrl3w/PeW30ByLwHUf7TK1B8yllQGwxIJ2Joeul5bHzxN6i84Q44DjoUQX8XOl56Eb733kUqEpIKknHCZFgPOADWA/aHXm1AOhhB/RMPIrJyBSbNfQzm8irEOtuw5PzT4dx7f5RfepVUlBr/+Bz2+9uH0JUUoO3Nf2HVlRdB53ZD63CKVLsEXbEYoq3NcB9yBMbedJf4pyw+6agtAhCuQ2zeZyDKNZ+N51QU3M54+Bv+FG46fe6HpBmRIuuwD2RI7OgXJe2JniHsRVXEabadrq0kZqJSecjPc/YoKOZ6bvx+3K/p40Eq+mDqjLl+Vv/XZeMHXkf6zWQljxkQM+6gKqUmkyCVvhH5t9JDkk2cZlVB+XNNdkKSSZFRfhOjTZrRZny6eEzGZdJjk0n27UwQLT5Ju9kJnUnj7m6/rJOs2Nmtlj6JuBEAMowBCPmulKwjACEy7z2URnSfVEko0We3WaXysSOofHse5kfWxfBwvRpBKA3Yp5nacfIovfhbMAhg8BUIh7FyYxt+EaiUQ+iRwgUlCdw8XoeOllYph/ZulOfiF9OFENWHe05JqYikRSNfsTPeNHr757rCxXBaRgBIrvdSekAM+swiqbip9wavXDwZ1HV0dIooQlnZKKX5ekQFS2iNnN8ffvIpWjo6ceyRh2PF2nVYvnwZLDY7KAx01GGHw2KzfuOb0HMFIKxIbmhsQ4NQsHKbhRaTDpMrimTN2OJgn8b3zoTuXIWCpUqlsH7u7Qh8+TkmPfQULBMmibIfzyFLN/V+8SnCdRtQdNzJ4oDeXwVrMGiYSxM6AQgDY3LnWW1N+bxY+pOzEfd5sPff34LO4ujzVVLxBMKeLsQTYSTVylFVViug0wgAYaN5vjEfhWk7Gh+9F00vvID93/gUmooxQsHqiHegxFwCm86G6PIViNfVw77HXjCVV6Fu7h09PSCukiq0069k3gMo/9mVKPneWVDr9UjFewGQ638hFZCIKgbK7MZbWhGtqUboow/Q9f6HSCVjGH3J5cg/81ykQ2HUzn8QsRUrMfauh2AfOwHpWBz1j89DxxfvoPKK69H43DPQuvIw5f7HpKLE5vI1N12JsvMugOugg8Xng+pYWYlelc0OW0UVdCYTvjrxO5sFIFx7Ors8YCKO6xIbz4eCEpTbrBz+r2J8wLWZXmFcw4d6CIAIR+Dx+ei6CavFKD2kuY5oLCH01Lw85zYrljEwbWptRSKeln4fPmM7M7YRQJJRu6T5ZYzGywJGKEBDi4KMsAz3Q5HE5+K2qQLX+9yy/+4ByTQNzgjdELzo2Z/G9Uuj7fkIvoeAZ3PAWuk/3TY/k90NQPidfV4f/KEI3C62EgyUXB8BIMMYgLBMSE5mntspmY7+g5stHw5yKnfmw7mlBee2dcATmaTe9wuSeGraJtpD7/cl0sC/WpO4cq0a3QkVzigGHpgArG9YjpBZ6cvY3sFsIKUlKUFpCNvhsFqR53L2oZ1lKVgjFZC+V5kLIrNbgUAAHq8X+Xn5sPTi2rLC1tLaCq1Oh/w8t7yWAJFKI1ma3Pbet21937CU4Y1F8Y9/v4VZe++JsrJS/Putt+B2uzFx3Di88957mH3wwXDl5X3jAUhi8WeI//pxqJqbB71tPU3oABq9AayvaRGqQy7D5bBgclUxzP2SLP3fm2av1hnnwXDG+T0yvE0vvYD6Jx9G1fW3o/D4k5BWqQUUMiOZCoew9LzTkAqFMOOFv0qTdS4AhD08kcZ6LNmMD0hWhpdAh8+AXq1G16fvYcUlP0bFxZej/P+uG/C1GUwHIkGE0yFRhMqOQCKA9ki7VDTyDfkoNBSi869/Rd2dN6L8x5ei7LKrEVLF4Uv4YNQYoAlFsfGG6xGqWYfxcx+TpvIsAJn23F9gHlWG1n++gprH7hcAUnzKmeBdYI285eUXpQIy9sa7YD/gYPhbaxH3dcNYWQGQJkUH7sVL0XDbDUjHI5j5l9eR1Op7AEjFHffDUjFW1BO9Hy/AhofuhmP6nvAt/QoVP7keBaccL1/L89nHQskqOO1MjD7nPOhIRUxrhB5MyV9SXSjzzj1LAIjTgSmPPt1DweI1JY2xvcODSDwOq9kIs8m02/a4XObw7ngNK31+NqUb9Rl53m0LUHM9Zzqn01U8lUiKCST7JbbWK0HOP8/NajPDabdvE1kuHk8K+GAnJquRlFzO1XC5ta1TRGb4elbKJHDPViSGuGzGdYY9bxxJqbwqiQXS4/lP/n/Scnm97NxTNRqEgiEEQhFQnrq/RockYQXYDDIUAU4ZopgplRQt9AadAmakj7WvgunuBCD8LgEKXwSCkiDPd7sHgCteH7J41qxcMSLD2/+WD4ceEKJDSjeyxMry1e4eWdUohRaVkizjXbXaHgDSeFAMHWk92jf1WPacMrPBZlUK160B3vOqewDIss5PduhraaCBJW2FXWOHVWOBRquXHo/+DYojAGTwy5wFIJSNfee99zFt2jTMnDkDBW63vKG7u1v8LNicvu/ee2PapIkSCLCkOgJAdIjHY3jr3XdRXFSE/MIi/PeT/2LvvfaRgO+zhQtx1JFHwvU/4AMSbViDxJMPQ7O6eusyvLE4qhs70NXpU4DXFoZOp8bY0YUoyycdc8sjZTIj/bOrYTnkCKG+seJLtaoN992KWGsbxt36C5irJkvGPREOoePtN9Dw1KMoOPkMjL3iegEkPRSsy6+Di30a/VyStSYrdA77Fo0Ii487FWOuvE6hgEbCCK9chvpfPwGN0YRJ9z8O89jxA74Ig5LGrmZ0qtqRUm2S/WXvWjKdlICOFKsiYxG0G9uw7sYrEe/sQtX1d8C6115IaIF4yIfQZ59j46MPwXngwSi/5U7ozXbU3scKyH8w48VXpUm89TUFgIy55Arkn3Qawuk4LGoDWv/yezT+/rdKD8i+B6LhN/PR+teXMPqqa2A+ZDZUlBPeUIPaW25AMhTC9N//DWnDJgBSdte9MJZVQJPSIFZfh5p7b0Fw2WKYx03ApHsfg2X8RPnekcZGbHjgbkRb6lD682vg3HNPqA16BGsbRE3LMXEa7FOnic/V4jNOkOrM5Ifmw1haCpVOj1Akjo6uLrkmlIVl38DuSrBtbU7u7t+zBykWjSPf7YLBkHt/xbaeN8G23x8UJSs2bptEVGPwagifC8rtMvh3OR3bJOvLmKfT0y1qlDwGBXX43XJpXCddr35js6wNIoGvomS+VunrMOjkb1KS+pttbuu12JHXZxvjY9Go9An2rqIofayDr5cEJhTYycIQCm1wTaGiVJYdQkd7Lf12NIrQEP+Qtrarnx2l7ycsFWL27bhdrgE9yIwfvV6/ANuWxroRADIcAQgDfa8/AIvRJBzK3TGR5IFho3dGRSISjwhfMokUCvLceKjR2gNAOo4A7l4P/Kll4CNapAeenQZcvxZ4uxM7DEC4ORlggF1lh01th9loFo5plj7U/1qNAJAcAMj774uZYkFxCWYfdJCIH3Ch6OjowGeLvhTfg6OOOFyykSMUrE0yvF8vWwb+iUGNQocNsw44EMtXrEQsEcdBBxwgmThl78iRk7QjO9xOem/K14n4vAeQ/nLRVo0I+S29oQhqmjrQ3R2SfqLBBgU2RhfaMLqoYBOHekvn73RBc/Pd0I2fImshKXDqdAreT95HzaMPynk59toPapNZjPV8y74WE8LKa2+FbcIkSA/Ir+eh+U8vwDphMnRFxQPWVPeBR6Dwuyci3tWOxRkfkPG33SdO6M2v/BHr7roJhuJSWKfuIbEA5WUjG+thGlOJ8osvh2OvfcXXov8gVaa+vQmdmtY+AKT369jPUWgqglvrQnTJUtQ+dDfS8TjsM/aU3pRoSzP8y76GoWQUyq+4HpYZM6XyW5OR4Z3xwl9gKCxG6z//ipp5D6HsokvhPOFktCe7UKItQOerLytN6DfcAedBs9Hx5WeovfsW4aM7Zh0KbZ4T4dVr4P96CfKPPQGll1+NdCSKuqd+idjKVSj9xV1IjSqADnpou8No/s2TaH35BRSddCrGXncbdA4laZGKx9G54F3UP/2o9JbZDzwUarsdkWVfI9HdhdHn/wzuw46ESqtG7aMPY+OffoO8I44S+V77rNmIao0IRsKw9FrPd9K0/sZ/rFTWgmExD2Yv0s4cWbENr88P6ihIhUHkevuKAURp1htPiNoRK+a5Dol3fOwXoIO5WeiUfMbIAMlFwMPn96Or2y9UTi61YhZM1SuR3U+LvL5Br/SzENQS1GTByK6OrRLxGDTabQPW/RN+QhkjXT0WBdkBVPhKxJMiyKNRawR00TdmV4IQAR/hqPQPUQyItKv+yWBpSvcH4O0OiDjLujWrRgDIcAIgvIliGBhT1J5YTiQPclc8JNIEToOt5CbpunAijEiSKj9xxDQR6cFgoD/GVYZHG9ybAMjhCsD4bePAJWeUAfjXXkMDQNh8aU6ZYdXYYNdRitAki2G26Y3LoUlK9pvOYwSAbB2AfLlkCcaPHYea+nqhSMzadx+MKimRN361fAWq167BUYcfPtKEnrmU3Ly4uHOx3VBTi0AwgMryChQU5KO1tU2obE6HQzJBojQ2xBSAXDf2IXldMoHIc08A/36dpkIDPrK/EzqfRU84ik6PD22+iPQasNeLGT+1VgezXofCAgdKnNbcwAcD23ETYL7tPsCuBLrMdMrmmkrA8/mn6P78E4TWr0EqGoHO7oRl3FS4j/wOLBMmCkWBWf3O998W+hCD5MGG++BDUHDsSUhGQqib/yj0BUUo+t4ZMOQXSIN569/+jFSM72WGVQ2dywVz1Xi4DjgY5qqxm73UDKrq2hrh0fWtgPR/g0lrQqGhCPm6PISWLhGn92BtNZKhMHRWG8wTJ8N5yOGwTJwCrZ7N2Cq0vf4PBFYsxegLfw6dwwHf4oVof+sNOA47ErqZ09HG/hFdIWJffQnvfz8WwGAePwVMJnV9/gH8H30olaR0PAadOx+mPfZE/rHHQOfMRyoaQ+e7byDZ2AznqaciZleUiCxJAzx/fxWNT89DxaVXixoWe02yIxkKwvPZf+H5eAECNet592AeXQH3oYfBPWs2NGal3ydSU4+6Z+ch0rwR9r32R/5Jp0PtdAlo/UY/L0Py0OX2IUwG0WOmKD9vSGV5N3d0AgOfPyT9J2y0NugYzCuSyEoAGpEAn8yNXIAD38e4w+8PIBAimDIIOKBDu82sxD5bGzwuq/ScM1RJ6z2yAjakSzFg5//nUqxRK7YETGSwmspqiZr+IBk609aOuSO/3x4AsrXjMW5jwz+b6klhJBCUKqLRAJPJsEv6p0IRgo8Q9DqNKLT1713mc839stsXkIQxKySLv/pyBID0v7m7i4LF0iMlPWmMZ7FYZPIojcE7h9+ZXTS4mJDvH4nFFZm6VBR+jU+yBwnEkdYojeIpNoFTg15jQKWtsg8A6TwC+NwLrFZkxPsMixrY17HjAMQJp/R6mNVmWM1svFeapkUVJBiEPxhBnsshpfveYwSADL589aZgLV2+HEcefrj0eHz86SeIRqKoqqqSHoY11WvFGf6YOUdKdurbXgHh1eRGxQWW15AeM8vXrBVlGrVOj7GlozCqqEBeQ0UshYv8zZYNTaz5Eok7bgNCAx/w/gBEggpyo6njH00IzYbZcFGU0Wph1OpgMmhzBh8ye08/B4bvnyc0nezoASEqFZJ+v1Q50qkE1DqDmORpzCap4nHtoqkoA+NkMLjZvZxu6Tq7QyS9452d0iiqdTiEv00Aw4oHsUe2aZWN1Hq7A6qt9K+wmbembSN8hs7NVkB4UgwYKK1bYaqASWsEwmEkAz7ZD9RavXIumX6IbHAX9/mEcqZ1OqHVG4QWlgwEAJMRUY0ateEalJpGwRhTQR2NQU9lKr1eAshoOoJ4txfJYEB46RqDEWr5vQ7JdApaaJAKBZCOJ6C3u5FSA9wRVKEIOl94Ab6PPxBVLdde+wrI67PmJuJI+HyI+XjN0tDZ7HL+fD6yg3Mi3tWJmN+HlF4PgysPaY1GMtcjI7crwLnIfguOksL8nIP+3D598FfxmWKwG6JvSCQqfQgms0H6fDjX2XTMADOXkQUtrH4QuCjS5pBqSGG+OyfFSu5Hjc1tcDqsAiQGG9JhkVHaVFQ22aOhgBKeg2I4nDEozJgR00uIzxkBS29FKYJ/2QNUit/Qto6dAUB6nqmMwTKfIcro+wJhuabsxdgZYgXZ43I96fL65RisfvU3yszOU9KuWN1kgo6L6ZeLFo0AkP4TaFcDEOpT02CIDzVBhzNTutoZQYv0ciTpCh5HIBAWpYpIKialu5gqgog+iJQqJX+UMZA6MhgA6ToCaIkC8XQapFxlM1hdsTT8STaKp3H9WtU2U7CyTeYOlQN22GHQGUVLmsCD34UTPxgISrDDpjWqgoxQsHJbEnsAyOrVWLpsGY6eM0cc0NmQ/vGnn4oErzT1atTYe889se9ee0kTKRd8Bg+7cgynJnR+b2bPuCm1dXRgwQcfoLWtTZ4USjjSNGuvmTMxdeIkhY886FO0K6/eEBwrmUDbL/8P9k9WDviwwQBIz4YoX77XGrIdvjvR0jKYr7oFurETBvg/SLOlcJ77Bh5CH83IefOucL3IxQ8pu3ZkKQ/yd69z5u/5bZhhpNHk5gKe3heJnOia9gb4DV1C+3aknLCprX2beTP4lOudTqUTIzhWcsXDJBZD3NMJjcUGrZUUEyrzkGISlyRRNBVHRBWCFVaYDWbJIHM9lOpcfD2sOhtcKjesOjbnGiSo4u8ItILaoFC5OOhRQs8RX8yHaCoKt94tdA6ek0PnRDoVR8LvR7R6LVoeewSWaTNQeskVMOXlb7f0O6vtlGvlveF9ZAIk+8wMwaz9VnwE1+LOrm7Z+2y2rRt6DtVFUTxJwvD4/OLRxRyL0WBEwSB78OaOSbYHxWGoUsfEIXsZWDGkitaoYiWJs7VBr5AuT7eoZW3LkERCivFQUqjlPBf2WijV2ozeem/Bq55/82FV/k82rUT/EHlW1NwbFCBjt5OCNLBXhj0gND8lsNlSpU9+169ynssalr0GWc+Ydo9XaGh2qxlW67YZOuZyPRm3tnd1Q6dVC2ikFUTvwSWUyTn2dvF3rGplE8cjAGSQK7yrAAgnvEz8eEJoRNRJNhoNO638rKDQIDweHwLJYIZSlUKUXhrq3LNOgwGQ1tkpXLcqifZoCr+anBK/DW4uc1dH8BevCS9PSeD2ev02ARA2mdtgg1PthFHDkp1ZNmYObr6seogiUwqiNsGGp8E8UEYqIIMvI1zcydWsb2jAhtpa7D1zpiyaHDRpWl9fj67OLjgcDlSOGSPgWEq9uyFDOZwAiJIRU6SnF375JVasWoVpU6cKDYAtxXl2G2rq63DsnDmiisUAfGsN2bks9Lv7NdHlnyL2wB3Q+aJ9TmVLAGRHzzlJr44TToTp9POh7iVvm2s9KdfOG2722c09K5s52LkrDusEIAlYMgBha9/RHwqiNdiKuDYKY9ooa5pBp6zz8qef8Rk/T9zc6TWjUqFzwTvY8Mt7kD/neFRcca2seX6/D8FUCIF0EAGVn1atsk4Wa4rlGeb7xX09HUIgGQDigClphlWM/IxixkaRCY+qC96UV5rhNze43peaS2HsDqLhrjsQXLkSuvw8lF59HSwz9kM0FIc9k/Xc2rXo/XsGfq3tXZLQcNoU4LS5ket93JbjD+VrxXdqC5OSGXd+h6xaEf+dVU4aivMg9YmJxaIC+oZtPWgfimP2DnRpXshzyHc7BeTmOhjwRyX5GpU9XcBxMCJJnLw811Y/hjFNe6dXvjulgnd8KIbHHAycs/dI7AKSyizkb7M/Z6WQ58DXZpNyTNpxbpeVFMn+2nsIPdXTLQpRfI9aQ28Ran4NPpjw611d1Gm0MBnZWG+Qqm4uVEWCek93tyhTkdJvFT+OXFfQLV9Rxq4UDuAoKsyDsR/44M/J6mlt75RkDal5Wcoer9EIABnk+u5MACIVCGYOaNITT4iBoMNhhUHPzNTQTIotTRkuElz0u+FByKBMnG0dgwGQhoOTaOzyIRSNYvroQsXgLp1GdUsnusJJ5BcW4PpqFd73bJLh3ZwKVrbJ3KlxwgqbOJcTfGRRM6tFgXAA4XQYwVQQTrjgsNiFttY7W5n9XiMAZPA7zE2T5oOhUAiBYFCARu/sBRcI/pybJrOxvKect0O5ceY694YXAFHJYkow9u4HC2C3OXHoQQfg/Q8+kDk6ccIEvPP++9hj2nSMG1spm8v/AgBJ8Zl76l5oPv6M4vY9t26nARDK6Y4ZDd0PL4Zuxv7creWY3HS5iYlZmOz8m5lFrFaoVFJZ3tKc5fzm5/VkF1Uqpco3QDggLU2s7CFJBAMwsBIrCRFVD8Wsd8YynZHpjCWTCCWCSKUT0sRt1Jl6yacLp0up7PB8M54B2W/E7+pfvAi1Tz0C16FHouiMc+GPBBT/EFUAKWwCDuyPK1IVwWV2C9BIhIOIB0NQmYxQaZU+OdJWs2szs9fdwW50pDsQSAc2KwPaA0DCMbQ+MR9pjRb2o4+FccpE8UwIeCMw6gwoKSzIuRLC+8GsNX0+7DaLBJyK+VtvzdFNGeAsl384PkdZVTZmwtLsX8nQgOT+p/n/dVLVocmd9INJVU0tNDcGcAPnWa6r4qbXSR8FryV9wey7XjUzW03IFfzw9exzlWpBJlbgPWa10NMdQHGhuyfZuKWrwSQn5Xfp2t6/4Xnbr+K2v6OnUppFLIDEdQQYrEg5rAMrUvS36fT6hYrEPhpKHA+2iHFVSGY8SrJrHKlkjI+Id0l3ItWNSWtWXxS62OB+IkKH9fvRHQjBYbNKtWlHo03OXa/XB+KyEvrVDeJ0zwR7a0eneMm4nHbo9Zsq1SMAZDPzbWcAEMXlOykSc0Sk5E3ujIoHj5Pl0A5mTsgHpq2jCx3BTgQNPnERl01vs7v4wIs0GAC5vzyEn1SZ4I2l0JLYVHZ0qpMoNKjxcVcKV60BaqKaLapg6blBp03I1xBNm0R1iZkxniMzJKFwCP6YH/wvhBCcKRdcOhdcTkUpjFUlvr53qXIEgGwmu5KpgFSvWyeysdOmTMHkSZN6+LveDBUrmUhhrz1noqS4SAI5Bme7egxHAMIF9P2PPoJRb8TsQ2ZhwUcfSeWorLQUS77+Gvvtuz9Gjy5jePo/AUAkm7X8v8CTT0DVtEnubqcBEErvHv1d6E85ExrHpmxoNuCLt7eIZG5aNvCBQ+dmk/gEyWhurmonuvoEMwBCddVIBcKwTJkmvQrc/CVYzDTYktJl0GoRqF6Njtf/Duf+s6QBnW7f/lXLodEaYZk0QYLLdDIB/9KvEff7YN7vAERDHgRXfA2dzgrHtD0FvMia1t0lZon6ojLo8vKlMsE1jKCEAQWBf9rvQ6h2A1QWM7TlFWiLtaEp1DTgC6uhhkvlQpGhCHabHd6P3kbnRx+g6OTTYZs6U0AO5yypVwzW+PmsIntCXnSk2hFGeNB9QKvWotBYKP0pWUM07hexZAyemAfxcBKmmB15doc0n26NNsM1xOcPoKPLK9x0Ng6TARCpr0WsTTGnlaFWQ2O2iEcIG+QZ2PM+Km7Vw2ewx4t7bbS5CcE1q2Dbcx/obFb4vlooimzuw+f0AED254TWr4WhoBiG0lKJBXjPh2KwH4MGevRsYnP1cB5M3rS0d4gxHytyDKalqqxSIxqN5AQ++P2YUCWQ5Tza2rzbVdeDcUq3Pyj2CaTT9w/0PR4vOrw+UYli38u2jGz/DWM8xpOsrDFxrdPrpKpqNOokSTIYEOSzz2eOfb5Ol32HGtN5fB+pd6m0PPM0Cu09FHp8HG0EH1ApfSH9vusIANlFAEQa/mIJ4Ugyw0zEygduqB8YNpKTaxeJRiTTkueihvbAhYiNYk2tHUioI6zLS/ldqcykkdDEpVEylhrE0CNzvQYDIFMsabw2M4Vf1SbxaXATB7BCH8dt4zV4vQO4ao1SGs4aEfaugHBjM8IIR9oBu9YuG69SZtQgkUyIBnksGkM0FUGHqgOhVAhGlQl5yEO+NU8qJMyecBEm0paSeGaMAJDBJ3rvHhAa57GCNHXKFPH8EMfzaFSoWUuWLkWeOw+HzJolmwSpHbuapz2cAAgz1UwgEOQuXcn+maU49aQT8fkXX2DtunXSqF9cUoL999lH6AjZEv22bDTD9rXRMKJvvYrYyy9AF1DWiJ0BQNJqDZJ7zITphxdDUzE2o5uvXJUsAOl4/W9o+sOzUo0YbLj2m4XK629HUqWWwLV/ICB1h4ykb8rvQ8OvH0Vw9SqMv+MhmMsrkIxGEG6oh1qrhWFUqXwOKVGeBW+j+q6bUHr2j1B2/kWivLXmlqugUukw+f7HoTYbkU7E0fTy79H05z+g6JwLkAh44H33TbhmH4WSM8+Fkc3ulB5d9AFqH38UhaedDcd3joYvEYY/4pevY9KZUGQrROirRaj/1aOwT94DRVdcg/ZY+6AARN6jMmGUoRR5ljw0PvEI6n73BCbf9zjyjztBAl1WPbjxM3PKNVakXGlEGvWgC12IpqN9QIhGpXDbDWqDiI9wSAaW1zQVA1US+bcpYYMtbIbFTQAAIABJREFU4US+2wGbhaqNg89goQEHgugk+LBQKlQHaEzQ6/TY+Jv5aPv3P0R+WDmQChqLFabySuR951i4Dz4MKp1BEmwMvrJjsPu6uecn+9r+AKb3Z2y2oNbrQ3u/JgtA/EuXoHbeg3DsvT+Mo0ah5ZWXYBxdjvF33C9VEA7fl1+gbv4jcO0/G6U/uUjoPFxPhwJQsR8oEIxINcC5DSpUu2OtyfqFcE4yS875otPpRbHJnGMDO8+7y+OV95NWNFwGQSWlZklDp4xwf5oUqY8dHh+sVqsYSW7PyFacmExggkX6eoUanRZ1KSa3We3sPTjHGCMRhNBnxbGd/nI8Fil3XEcIsGiU3f87kinR5fVJMsXtsEmCof8YASCbufNDUQGR7BYb7MKKBKXZaBKTPKLAoQQe2VImN5FwNA6NRinBEX3SxGcwF3Up1wbDki1Rq8l5ZFYpJdSwpDohzYiJNB090/J3XBsXxRQ2qjMhqNfoUG4rx1MNdjzWoEYCati1wAGONL7wAt7kpuVcr0pjtluFtmgaXwdUUCONHxSncOc4YLnn88yGpoZFZYFL5YTdwAlt6SNdyvNKxOOyUAcjQXjgQSAVABvT83T5cNqVrFtzW7s0dxXmuUYASA6rWhaArFqzBstXrIDTnYf6+npMGj8e++6zj4BkZqqWLF2G+o0NOPKww4TaMaKCBZmfBCHM5La1t6GqshIbamrQ0dElBlx0RjcZTZIQ6K2gksNtGfYvSXa1IfLH30Lz/nsA146q8VBvqB7a8y4ogObCn0G3z6EDvDWyAKT5hd+i9rG5KD77h7BNmTbg+IbCEtj22lehv6RYUegbqgoPP0OLQSyGjnf/g+jGBpSd8yNoHU6EG+tR//Tj0NodKPvRJdA6FVOtzvfe7ANAGD02vfgcVCYdSs/8IVQZmgEd1Te++Fv4ln4tDCvz9JnIP+VM2CuqJDjgsQMb1qDlH6/CcvDBMO0xDR3xLnRFu+S7WLVWVFoqEfjgffEgce15AMY9/ARCyRC6E4PTZ1kFsWltsOls2DjvYdT9bj4m3fcY3EcfL3TKaDIi/g2U/DXo6Z2k7qkse+IepHSKj0B2EGjwv+yIJtkwrgZ9SwhExCQtnUQkEUXcl4ZNYxMjUwaSgw3p++joRDwax6givZh2JlVmqDUmrL/3FrQQsJ1wGhwHHiSc+2hTE7o+ekfUwCouvxKuw48XQE9aHcdgz5Z4JEhTtGrQTHB2/90SLY8AJ+thw3lDg7f+oIq/597E3zNhk/R1o/3f/4Dng/eQ8PtgmlCBUWf8BJaJUxXYpqL0cANaX3sZ1j1mwj37CKmyDRUA4fVgf5AEfU7nTlU9GqqHXRzDWTHwMX6Jwe20S/Ccy+BcIpuDazH7E4fL4HmxAkKJYvZF9A/OA34/2rq6JRFN6uFQDAWQpMQkmHOAohzst+Dn9563fA3BP+Xh6R1DL45tGXw/PTxY5WGFhz0l/eNZ3k8egypjrHxsrsozAkB2AgAR4JFI9LhFUynFYmGGZ2cAj7hMJFY+RJNbr5QxiYLJQdRrqbfvHrRRqTfXOPtvghBx55UyvYKqmVVJphNIpAhIFLfOlDoFl82J9d4U7l2fxodxp4CQXMYMlRc3VaYwMx+oDq6Wzc2RdsKutsNhViofXFAY+GYndrZZk8eORMLwhfySeTNo9XBZ3VJyZJWpqaUdJrNpBIDkciOE4aCSa0cAsn7DBhx4wAGobWjEokWLMGHsWEzbY5o0lX2x+Cv4vN046ogjpGdkBIAo/aaUbeSzk33uss60iuwu6S0hWYjtGdWPHG/L8H8ZEwIrVyDx4tNA9UqkKsYNKQBJU6r19DNgPPEMqIwDg5H+AGTSI0/DPfvInK5bkpKvsTC0DrdkpbMcbq4xrGSQcqW1KN4DgXVrUX3nDdC58jD2hjugLyySoLaDAOTOG3sqIHRBF3lfqnGZelMR0iJF61m2BDDroC4thcGeD4NG30MrjbHKEqIMrRoprUp6O/xxpQJi1poFgIQXfIj1d90E916zMPGxXyGejEkFeHODvSAU7WiY90vU/+5JTLznUTiOOhbhWBhJDfsQ1NCG49CEYjCwWmy2y5pPZcSECK/3ogQxqxoIQqVTI22xKpl6tmZE45S2gcqoR9pkEnPa7pAP6pAOeQ6XBCYEKAlPN1KpKAwFRXK6vN7ebprG+eByauEysU/HgLTaivX33oqWv/4J4264C0WnnyW0eN6T0LpVqH38IaGqTZr3rBhL8nx5IkI1oZIRj4OE0NhEjU6AQb89iUFaNAiNzgC13ij7WXbvo0RzKhyBxmGHRqf0yzDI4meJRwT7FJht9naKs7vG4lTkmLlPplLyGq4JyUAQ0fo6JBNRGEeXQecqUPoSJQpUgX0hlD1WU2yGNL8kKa2bZxvkNKl7vYjnEwxHpIqwq/zDtvUcB3s9rzWDZ1HCovBEDoOsCHoNsfmcAHG4DM4Hnz8oTeIlxQUD4q9gICAARM9eKsfWfU625XsJOBeqOhPfaZFm7k99YqWkua1DYsZ8F40ec+sGIbDn92IVxeW0wW61Dgo+KLXLqhQB0JaA4QgAGWIAItzWQEh4nQ5yW22WDK8xtxuc60QT19Buvyha6aipT8fLXnJvzEqRihQMhDG6tHizfFDyf6lpTR7mYGoK2cU5u0n3GBVmwIFOr0dXHOhMapHKsaXJpYqBfSG1ofXwJ/1w8T8VKzUWoVFxoZcmc2rZZwZ/lpWl5CLOjFEg4JfX2qj4olKh2+dTGrss5hEAkuNEYtMnKUJZAHLYoYdKhWPNunV4+513JIvCDCNpG9P32EOcvQkOuWHuamPvYUXBylxfAo5QKCJl9sEWWo+3Gx6vT+QhB1Nny/E2DcuXkWLk//DvUP3h99A4ioYUgARmzYb7smuhNg2eCd0cAMkGhL0vmKIwo0KivQPNL72ItndfQyoSEZ+Q0Rf9HPlHfVfWvlQwiLpn5iGwfCkm3fMQNj77DNoXvCm8fvYeGIqKUf7Tq1B0wvfQ+d5bWHvnDT0AhNei+p5bxItk2vxnewLtwNrlWD/3ToTraqGz2ZB31PHiGRJevRrjb7tH+lp8q1eg+u6bkH/GWbAcfhia420IxJW1jwBktHk0Ih98hNq7boV771mY/PjT8K9bi3X33IJI28A+EEPxKIz+8c/h2u8gbHziYQEg2QoIpXVj6Rj8b76F9pf+gFhbM/ROl5gtFp9yOjQmmwTUtU8/iuC6tXCdcCq6/vQ8QuurodZpkX/cyXCdex6CS1eg/dfzEG1uFIpU6Q8vgvn4YyR5pUppYCCg6GxH46+fgPfTj1njgGPa3hjz48tgmTJJsv6tbR1CFS7Oo1GaHlBbUH3P7X0AiIAMVjEAdLz5OqpvvxbuOcdh4r0Pyz0TnnnTRtQ98Ut0f/kFJabgnLk/Rv/opzCNHyf+LaHq1Vh142VwHzYbcY8fgWVfo/Ly68TMce3NV8N52Bxo8wvR9LsnEetsh7GoFBOuuhfGmZR8VgCTCAGsXIb6eQ8itKEaaqMR7sOORsnZP4SxqFj2IcnktzSjnt/5s4/kvN2HzUHxqWeh+tarUHXNbXDsvR98y5fI+Tr22R9lF/xM6U8aQgDCcyZVORKLoiA/b4AZ3LBcTLbzpBjoMs5hln9b5Gm383A5v00J1ANg72T56JIBsVUoEkZbu1fmFimLO2OwgtfdHZDYb1RJ4YBDsHeGqo0ux8D+jc2dD+WWA/4Q8twOaWTvD/AJpplwC4bDQgFkFXRLKl07D4BUVKCysmpnXNdd8pnbQsHiJFKaHGnmF1N8POyDc9525OSVjAwpXRFRM+ACR65ff7fJ7DEIgmiCRo5hYcHAMiBf5yUXscsHo5GOoHR21oMyb9kGxd4SkdkqRPbztzSxeoBLJhOVBTCyYSRiaA23IpDwQwcdirXF0ntAgKGUECPw+roRQ1SMjZg4kiYr6GAzk561SQ2Lr+e5Em13ebsQDMeFCzpCwcptphGAsGF/1erVaG5tw6z994fNpmRkmppb8OWSxfB6vMgvyMc+e+0li9VIE7pybbPzPx6Lyvztz7eVQIC9X9FYhv+qkqoes2P/K4PU0u43nofui2XQfL14x78Ws9llY6Ce+yT0fSoJfT+6PwCZMPcxuA46rM+LGHwyy6xWaxD3eVDz4C/Q8d57sE7eQ4Lm0Lo1iGysw5irbkbZWecjHQkLrYqO5zNfeBVtr72Kzo/eleCboMFcOVZoWAXfOW4AAGGWfunFP0Ci24v9//NfOY/u5V9i7U3XSFO1saICKY0Gqc5OJLo8MLgLMOMPr0Lrzod3ySIsv+gcjLrsCthPPhnNifZBAMjHqL3rlh4AEqqrRc2jcxHuaOnp12DmPbxyGczjJ6Hypjvh3u8gNDzxMBp+92RPD0jU342Wv72M5mefhpr0jOl7I7ByKWLNzSj5/lkov/AyaCwOrP3FtWh74zUYSkqgMhsAjQGJlhbEmhpRcsYP0P72v6EbNUoMC+NNTYg2NmDyL38F61FHQ51m5WgVmh5+UCoWtsnTkE6kEFy3GoaiQoy78Q7Ypu4pPRz1Ta0w6tQocBuh01tQffftaM5UQApPO1OYBEL51WmFGrf84nOg0msw8/k/Q+csgm/lUqy/73bEWlpgmTwV6WgMwfVrYK4oR9X1v4B1wlQEli3GwlOOgs7hhM7thrG0FBU/vVp6MxafeSLUrILRDTtfqZyEN6wXV/iZ/3wf1pJSpOIJeD5+Hxseupu8S1jGTRSgEq6rgfOQI1B5+bUwFRYh7vFh9c2Xw/v5xzBVVMkcS3i90Fms8K1ejqmP/hruQ4+E5/NPsPaWK+GePQdjb7prpwAQrjFUxDIbDZL8yEWqdccf3l37Cczys5eBPa6DSb/u2rPpezTGOXRyZ6WhvLRkAA2QMU5ru0f2ggK3c6ecKp8b0v+7AwGUFLil36Q/Fau1swvRUBR5ec6MKt/gp0LmCQELk2mkXdHsuf+cylKzuv1+2G3WAU3pg33yTgMgdFCuGjtOyqTZ4HOnXOWd9KG5ABCl1EUzqIRwjLlIsuloqH08ePNFzz0cydC6UsKpI1jYUumMVRDSsKKROMpKCgdtAuIm0NDUgpg6jJQuDk1aA21K19M/oaP7Lv9TU/JSkXjTsBxNzXx11iWUZXCa6myq8mQzkVnpQYW6RXqXIkUope9UWkqArHoweONcYabdF/WhK+lBIO1HWqW05jGDaUqb4dI4pUGdAR8DZx5TqkG+bnREO4CwDnarfQSA5Phc0NOAFRCqXTGTVFiQ3wfQikFTxnSQTrGiMjZEspE5nmLPy4ZbBYTUD9IuOGc5rwfr6wqHQogmErJB5rndUhklzWVXV4+29Vpvy+vT3R7EP/oIqefmAVRv2t5B5ajx46A/72Jopu05wHCw98f2ByCug2bDWFbe58jGiioUHncidA4XAqu/wpJzz0TJ6T/A6J/8DGq7A5H11Vh39w0wj5uMyitvlPptbwBirqhSKg05ULD6A5BkOIh1c++A58N3Uf7za2CdcwQSOjWiS5ei8bGHker0Yuaf/rFVAMJejgpLJUIfLJAeEPdeB0oFRJJe9ONJxxBPx4XS0/7cC+j4yx9QeM75KD7nAugtNjQ98Sg2PveUAkCOPV7A1fr774C+ciyKfnYp9KPLkGhpRev8eQitWoHxt9wN536zsPYX16P1H6+g/JobYTv+GMBgRfjLRai77UbEWptRfu2NsH33ZGm2D7z3Hhrm3g3j6ApMfvbPSIV9aHxuPvwLPkLZT69EwXeOEZptx3tvYcMj96Lg6O+i/MJLJUAnfZiSpHarEU6nFesEgLwsFKwsAOFewbU+1dmOpT8+E8lICHv86nkYCktR9+Qv4f3sE1RefTPsBx4i86/jrddRN/+XKDntLJSdeyFC1auw6LRjkHfIEVLxMlWNhd7hFqf7r04/HmqLGeNvvxe2mewVAjb+9knUP/EQJtx+P0rP+SHCdQ1Y/8AdSEQCGHvjnQJEeb2bX3oOra++jKobbkfe7Dlo/tPLWP/QbSg541yUnn8RdPkFUp2peeBOdP13wS4FINnkRzAUQUGObuLb+9jujvdxvaWQAalATPgOx+qyxF4xxl5FAxgo8VgMze1d8gwzmB/KnuDe94PPDntrGEXRH6a/EzqZJm2dXln7bOJBpx9o4pxOIxiMCNuGniYEtP0pciKp7fXBz8Z7mh0O0heySwHI2LFjMWHCBAk0uel+07J+WwIg0pidTPZoy5P/TQmyoW4u53EU2dmIGLlwMFDvo1e/laef154mMWzsojJUf9TKjYw0kWZ/KwL6bqRVJFIpQIJ/69V6aFI66NIKRUsriihaaNJq6NI6ARBatQ52G81ldMI9VBrbFXDCZkW+Jlsu7/9w8Od8HQPdYCgIb8QLr8or5lmDAVej2ghHygGnzgmLxSr9CwwAvQEvGtONsITccFocIwAkx10hC0Cam5vR1NKC8ePGwWFndmPTB3CuBwJB+QHpWLsreB5uAISLMEHI+pparNuwXua9DM77zOWj2zSfYYLsU086SeY5n5HddQ1znBbb9rI0kPB6EH7kbmiXLe6Rrd22DwGShSXQnHEuDAcfDpVhy4Zi/QGIsbwSOpe7zyGtU/ZA2QU/hSG/EMHqZfj6R+cg7/CjUPKDC2AsLhEef7RhA9IpjQSVqT4VkL/CVF6FAEFKLwCiKyiUe9vx/lsCCHqrYPWugATWrhZVLH1+Acbf8whiBi2iqihUwTBaH38M4UVfYsaLr2wRgHAW5evzUWYpg++D97Dujhvg3PMAASBCGcuYnUViIXT9+zXUz70T9gMORsk118JUMlpW8Nb5j6PpuV8LAMmbczSa//IHNPz6CRReeS1sB+6vuCwnEvC9/RZafvM0yn96JUaddjaq770FHe/8B1NfeAXp0iLxGkn7Ami4/hr4l3yJ6W++i2TGsDRRvR41116BVDyJ6S+/gWRnE9bffRMMpeUo+dHPYHLnS5U60tyImkfuk/Maf9u9MI0ul+8gSjnxOAry7Ki5byAASSaSsremujoEgCSCQewx/1kRG1l7x/WwTp4m91lttkjPSLi+BnWP3CciAjxOrKUJX511AsZccgXKfvJzqPUKLYQ/ZwXEMXMfTHz4CUCl9B10vvkGVl/3c4w+7yJUXsfr8CY2PHAnis4+H4XHnqh4fKRT8H/9JWpoDnn0CSj/yc/x9U/ORqy9FRPueVhUsLIKa61/fQnr7rttlwMQfhfSwbnG05l8ZwW52/qcD8XrGQ+Rgs4EkN6gz5H8PRRHzv0z2P/HpB57QNgH3Hsk4jEJ/MORWCagz61/Nvej99q/Ewl4vH5pB+gPdhhjsWGdlY1EIiW9yqRNMW5jdZsxKCv4TBSQ5s84sj/YE5DjD8hzbDOz7SB3OeSdVgEx2+wYN26cGBNJlpqLZSK5y6U7t+eG8T2DARDheCYSiEcTlHmXgJuIcKjldOU4UvGIZrj2aTmWAJzNaRtu4Yt6/QGpNowqUjaC/oMouKmjDR51J6Ka8BYvGSUZRRWFlZI0tfPVcMCBAnsBjCajNN0GggFpUqeSik7FaokaKjZnZiooWXDCiZxtNmeg1h3zojPdiSj6uiz3PyFWZApQCLfRLYZLAkCCXjSkGmAPF4wAkG2Y9ELB0uuxproa1dXrccB++6K4qLAPUOVcbO/0SBbTYh0ot7cNh9uhlw5XALJ23XpUV1eLkpzw1XUGaJBCh8eLAP0bgjSkysMF55//vwlAuF4mE4itX4vEM49BV7122++z1Qb1sd+D9oTvQZ0JbLf0If0BSMW1t8KxzwF93qI1m2Eg0NDpEQ8E0PDbefD892NorDaYxpTDVF4K+/T9YZ08BRqTFWxOz1ZAZjz3ioCS/gBEk5cvwU7Xgrex/u6bNwtAPB9/IJ/lOvgwjLn6ZviSIQTghy2mQdsTTyD0+RdbBSBsJC/VlaLAVgDvgrelKkEAMuGRJ3sqzqJos+hz1M29XXxDRt1+NwyTxsk+S/nyjvlPoTkDQNxHzEHDM/NR/5v5ME2bBo1jE/c83t6G6Pr1GHPRZRh9/sVYd//tAkCm//GfSBflSaWFjegNN1wL/5JF2OOTRaAaFqvs6g0NqLnmSqSjEUx/8e+INNSh+qYrkTZoYfx/9r4ETI7qvPb0vu/TPatWtFusEiCQAAMGY8DgBbwlThznJXFiO3l+tuMlz4mXvBc7dl68Jd4SJ3bseMHY2MZgDJhFWCAEaEEItGukWXvf9+563/mra9QzmtF0j2akQejy6QPU1dVVdW/de8//n/+chUugNzB7bpBi8ty+F2EJdmPVZ78I+/KV0l8E5FSKo7tz/+c+JVmF5R/7NIJvfrtQsLgJIrugGh3B83/8dqFEXfDN74tnyN7//UEYqPbUt3DMLbpWKCC/dw/sC5Zg1Re+iko8iufefhsWvfd/ofeP/hxKI1tfHR3BjnfcDt/6K7D8818WMMS9SuKhB/Dih/8cfb/3J1j60U9g4Lv/hkOf/wwcq9bAHAypoA1Alc7Se55H8ObbsOhP/xI7/vDN4lWy+v99HZbeBXI+rnXRX/wE+z7z8TMCQBiA5NoamEINs/0X9cx/g6wTSu8SbXJTrPnSnPkrG38FpMpn8wV0dvilLnUiAEmkaApYkE19c/3uXNwH3y9VFdU7qSoqPxMn+2JRsvUs6K/UqpI84DjmHpdeHxMtHVTwkZMsCzNRNMGkMEurbc4ACNNL2VIFV1xxCda/6vxGlFs14lPVK+Z3awYgjGSUSxXpHFKeVH1l05yoWhEMMHVXoUOoiTQrg6S7TiV6wUmcxUgsHCI3b2JjnzANHsnFkTMnUTO0TqPQw4BgLYSQqwMulwoGEqkkEkoSFX1ZAAobJwm7wQFL3SK1HFLTYTLB7XYL2IonE4jWY8joUtMaIjIzE6h3IGgNwsPvV8pjGRB7zncOgLTxahGAMKtGeU5OmH6/b5wTumwQymWROiQNz+6wnjE+8XwEIJyQKeSgUbA4tw2MRHDw4H4MDA6iojNgzZJFWLpkMc5bsuSsBiCstahuewzV//zGOJPCaYcjo4NXXQ/zHe+EvrNLlRebpk1VhM4FsbmNzZusn2ON2IF9KO49iOxLu5DY+ij0dif63v1H6Lz1baKANHsA5FEVgFx5Nfo+9Alk6wWhlLoqrQOQkNKFDpsfbpcH8d/+WgCI5+LLsPSfvgKzwSwgJH/4IA7+46flvhZ+4pOwXnqpSPSy2Nxj9iDxr988DkCuvR79X/tnjPz0R+h86+9D1xUcN9fqDSb41lwMz/LV2PeZjyH28AO4+Ee/gj4YQqVWQTmbQP9HmQFRAUihVpAstfHw4DgAUjh0AAc+8WHY1l0Ex/rLYNCbwHWCwS/2G00FPZdcDmMDaDIbSABLOsrhz/4tIvfcheUf+xQ673wbymX2p04yr7kXn8ee9/8xjF4vLv7+PUhu+R32f/rj8G66Bu6L1kt9RnOzBILwXXYF8gf3jgMg9UZ2vhmALPvHL40BhokA5Oi3viqgreuOd8AmfjTjB6jjvGWwdy3Gs297HUx+L1b909dhaWR32EdnEoDweTB6zQBwb9f4wNJ079h8/JzjLRJPSsaMdPdT2RfN9f1R0Yt1OKzxYPZhIgDJ5gqIJKgE5xK53rlsVDJNZ/LyHgX9J3rDieN6tYpcPi8u9NBR2dEiYET2umaTKqbUdJHsCxbax1MZAR9qUXoLk3fTOeYMgASDQQxHYti2cxfOW9CL22+9BV6PR3UCF7OU8U0E6vhiN10/J6ZmicSJ35nL2hICEBan0TGSFCgWmXtcdtnAi6rKDDIRUw0wqSUplyWNxd9iUTndv9mZs/E7InuYzojDaG9X8ISXlp+TTzkSiyFtjqFsUOlerTRx3tX70GnuhNfjRaVcQSwZR6QWRUav6tQ3U7r4f9Sk8eq9CBgCYm7He0+kEojUI0gjPe3P8nwuvQvdxm54XGpRdDwdx7AyAmvOfQ6ATPsExx/ATTQlKznWWA8yccxR5SnCwlmzWUQP2pti2ryYkxw+XwEIFcEIQEZGR7F1+07EwmGZJ5YvX4GV5y0VigAlMflcucmqTOHaPXtP6vSfiRtIKqbV8zkUf/VT4O4fQF88eTZVvUod6ouWwvCeD8Cyas0Jm7up7uRkAKR5XeAGkMConIihXi7D6HJDx+uslFEbjGPHn98JcyiItV/5NvQWy7QAhDK8OqWGyG9PngHJvLALez/xQdiWLsGiv/kH1MxGFHQFkb4Nf/UrLWVAlumWqUZldjsiD92P/Z/8CNwXX4ZFX/gSbCwKT6cw8I0vY+SeH2PBn74fwXe8C0VdEelqGjpFJz4gsX/9ugpA/i8pWDdi4Hv/juEffBfnfebzMF90gUjuqr0AMONiMdok8LX37z4sAOSSH98HU2e3KtGbTmH/R96P9I5tJwUgpZFBHPzbD8F5/Q0IvuvdMFocMNaNEkijsaxKydWf0NfcVFLZK3LPjwWAdL/lrajVCSpU6VoaOh7+3N9h6fs+JPebfO5p7PvkXyP0+jvQ8/Z3Sf81N6H30rX++e2nBECGf/pD9H/5C6Ji5bv+BlHWam5q/aMez9x+nTjMr/zcV4QWpqlnRX5+1xnLgPA6a0pdKDg+l1OM52ZjT3H6Zxj1F7nh5b1QXngyp+8zdV2T/W6pUkE6nUXA6znB8I8ULBr1jUST0i+WNr04ZnKfpFplsgU4HFa5psnYMByzmvCPbMfH5KPH/yKPY1YlmkhJVsTnds2oP+YMgFABi1zJn/3qPhDpvfUNt2HV8vMkpUoDoWaVJaKyyaL8aqGdWj/CBad5wHHTyYV8LkCIqE2VSyhUalBq9TFXSUbsZ7NpwIObfw5G3qPVZhFZ3dlu5ExKQZrfO6ljKPskHIshXosjb0qLEWErjQPUDTdChhCCgaBssKhGFalFkMLkRlk8rxNOdOq70BkMyXdiyZh8p1XTnEjLAAAgAElEQVQA4tQ70WXogsepypvG4wmEqxHoS5ZzAKSVjms6huOwUCoJZYMKFxM5ngQgVBuxWFS553MARH14UgNiNODQoSPYtmMHhgePYeGixVi+chWWL1oAl9MpAYxyrSpcZVJQOZfNxZzVZpfP+uEaAOGJy0PHUP7212B89imhBZ2sKWYLzH/8fhivfx0UY+up+xNUsD7/VfivuvaEnxIAYrZg4L//E+G7f4i+P3mf+IVQ1YrSuS994D3IHzuCC/7tBzDY7CcAkNyhA+IDYrTYsPRvPgNrT59soFlQfbIaEBYp7/vUR5F67hks+dxXYF++DFVDDdWhIVGHKh88jIt+cM9Ja0CW65dLVpnqgOHf/Ar7WQNyyQYs/acvQ1+tI/rgr9H/pc8isGkTFv/VRwG7GxWaxqIEk94itXlqEfrXseL/fBHBm24Vg7yDn/1b+K66Ct1//gHU3DbVa2N4FLX+Y3CffxEsHcExAHLxD38FW98CVe42kcBLH/6LaQFI3aig/8v/gPzOPej55P+BY81K6HVm8RypHD4Ii98H25JlUsPR3Pgb+//+bzBy9w+w7MOfQNeb74BC+eRKHemnn0L/l/9RgMgF3/4RLKFOFEeO4eDnPon8wSNY8YV/gWPxUqFhVbNZ5PftEWld/l1u945TAiDZ3S9IrYk12IOln/p7ycAQFFXjUck8OZevkus5+m9fw9FvfBEL3/chdL3pbVJjREf3w5/9FEbuvfu0U7DUeZokOZ34hJFmE+rwn+AJMeuTwRydkHSmSCwu3hOk5M33xmA7ayuYGaBMe3MjAClV6xgaDsvnU5l2zuY9qut8WWTjbVaz1J5MpaA63e+SqRONJyS4Q1Dbqm/LxPPOGQDJV6voHxyBy2bBDddeh8UL+wRNkebBDTczCqR/qJX3FuFP8+9ZQ8CLYnEx+f22RuRQix6SKkTrd9JGpOC51tpGeboHqsnGisRoqSTqVizIcTtds+5iLOCpUhFVAdZ50KzGQh+PCUpS011zO59z40POIWX5yAOcuMmUYvRUGiPpMNKmBOr61mlYBBNBXRBdwS7JRiTTSYyWRwWAcPqbrMl3EER3Z/cYaAnXwi0BEJ7PprOh19ALr8srYDYeV0EPCucASDvjQj1WkY2x2WSetJ6JQYB8Pi89eSZT3vMxA8Lgyb79+/Hs9h1IZdLwB4JYs3Ilero6ZfPIjDQ9DzjR0+STi9JEmlD7/TX/vtEMQEAp7e1Po/qdb8B4rH9qEEK/n6tfA8/7PqwW9rbRNAAy8l/fxuEv/yO8V2ySOoCJjYXpLBDODx3BC3/2LhicbnTe8hbYli5AZvdODPzHN8QHhEpGNCBkBJ5KURf8x12gClZxZAhHvvSPSD75ODrf+EYELr0Jrg3rEGMR+t//jUTe+/7wT8RXZNef/wFqqSQuu2+zXEZyKylCH5Mahs43vhV6iwmpbVuR+N2jsAY6cfGPfjkGQF54zzvR/b6/guf22zFcjYoM7zL9suMA5MH7cODTH5MakGVf+IrUWRz81EdQPHIInbffIQXd3GiqG07AvnINHKvPx+C/fBED3/k6zvvMF9B5yxtQCY/i6Le+guhv7oN34wbYr7sZOhq7/uZe1FJ5LP2rj8N9ySXY++mPIvbwr3HB9++BvW+RvPeVdBJ7PkgA8gwufmIH8rWs6vtx+BiO/PX/kiL+87/7M+j9HsQe/zWG/+UrtPBD51veAsPChSht244En+Ntb0bPW945wbBR7Tk+/6Ef/Rfc6zbAsWIFOJbohJ59aQ8s3T1Y+td/C+erLlCL8CtlRB/8Ofq/+iXobU703flumHtD4sGR3LoFXW97J7pvvxO5fXvw3Dtux6K/+AB63/UeNFOwdv7+G+FdfwWWffafj1OwHv4NXmQR+jv+GEs+8r9RzeUx9IPvYPB734J9+QoE3/gm6Ex2pB57APl9B7HkLz4G71UbUcll8PyfvF3UtYKveR2sixYgvfM5JB59FNVS4TgAeZoyvB9UZXg/9qk5keHV6+owG8rgv6t1Eyo1HdLZktSs0hzudGRBNNVL1q1qvzfT32UANRpPwWIyq54xL4PGNZUCQNzj0hZgIgCpQYf+Y0MCqBz2k4tuzNbtSiCBUtX5AvQGHQI+n4yJVvtF/X4JYdaE6vSSiZpoctjOtc4ZAElksnB5vLjmyivE7r25aUXWpVJFoqocXC/s24cX9+1DIpZCqVKGx+VAb08v1qxcgaWLF0kE8djQMH74k7vxxltvwZJFCwWAcHPU/PBafZCy7dJcTKUuRZHJVPOVsJqNUp8wm00UcMpq6o1/uFAQaE1lUz+bv817pSIDKVIdAd+kpmm8JnL9Y0oERfNxE8DprsOhOASAhAIhWajSmTQipQjiiKOmTF7vowGQrpAKWuKpOEYroy0BENK+/PoAOkwBuBwEiEbEYmoG5RwAma63xn/ONCujFzI+CsyS5dHdGVJlL0VLPifvGYvkOFY5Zhk8mC6y3d5VtHb0fAMgqgyvCdVqBYVSBQNUEjt2VOqZ6jo9QoEOkd51ezwSbfI4nQ23adXb4Gxq4wAI59ZiAfmf/gi6e++GPn/iXKJwA7lwCayf+CwMHcG2H4UGQOIPP4DRu3+I2iS/wZOaQ11Y9Q9fFBGM2FOPYfTuu5A/8BIq0SisvYvhPP8CdL3tD+BcvhL1Qh6D3/t35F7agyUf+VtYQt2olYqIP/YwRu76PsrRMDpeexsW/dn7kd75LIb+69vouP5GdNx4C+rlivhyMPPB32MjKBn95V0Yvf9elMMjMNgdsCxaKuBBSaZwUcMHJHPgJfT/82cRuP3NsG+8EtFqAvlKHt3oHgMgiWeewsB3vwX7kmVY8N4PSgF2/5c+JwXWpKSq614DgChA8PVvQuhNb0XkZz8WsNH9rv+BwMZrZNNQHDwmalg07qskExKpty1ags7b3gj/la+GzmTBkf/8BjLPPY1FH/+kgCUqH6JUxNGvfwm5A3ux6sv/po5lpYrq8CCGv/kvUEolLPjIJ6D3+VDOp5Dd/BgSD/xafk+pVsWDw3v5RnTe9lbYe/smDWYMfv8/pPi9XqaLM6BnDaTbBfvS5ei46Xbx4GDIkaCO7x8pf7EHH0TssQdE/YpO5WZ/UDxhOm9/MyzBEAr9B3Dg059A5xvuQOC1t4IbP1FeTCVw6P9+Es5Va9Dz7veMAZDsjudw9BtfQsdrbkYX3diZ1YvHEP75XUg+uRnF0RHJtFh6+hB83S0IXHcTTA7VwDG9/UkMfPc7KB07IjUp9oWLYbBaMHr/L8cASObFFzDwH1+D+8J16H77H84JADHoa7AYSgJA1L0OkCnoUCzr4PN6T2nT2MrLSlYD15JSuSpZYgPpvWbzjCwKNKU0ZpOFAjyL9PdW7uVUjiFzgPURlMBtvm5mQFhztf/wUakPYT3L6WIWcOmhDDAZMaQO07OOsrkMpk3WVFpWXYKU5XJJitVB8SH35N5X7TyvOQMgXd3dWLVqlbgqn2zA8Ob2HjiIn913Pxb19mLt6tWSXktm03j++T3Il0p47XXXYvmSJdjx/Av4rx/fhff/6bvR09kp2RRmKrQaA3IdOTGwiU8Fu1SHhvqS+lj4OTua9C3SwfgACG64iSWXTSsu5wAxTyMF2eqDltRXoSAdzheT1yC/aVIVpU5X4/1mcnkpomcUZKKiFl90cvpi6TgS9tGWL8sKK0IIIeDpkE0qJVvDuTDiiKGiq4w7D+/XUrcKBculcyLY2HwwaxKuhJFUktMWoZN+FdJ1wuv0SM0CQZ18XwnDmHeco2C13HOA3mCAxWQEHWW3P/88hgYG8IZbb4XP58X+I/3Y88JuFEU9w4+LLzhf5Jb57nAcn+42/wCIQd5jpqM5QTP2nEgmZPxTSGJkdAQjsQSsJiM6QyFcu/FKmV/OOhnehgoWa0DGGhetw/tR+dr/Aw7sOwGwKlYb8M4/ge2m204oHm5lXGkApJZOoRKNCDVnskaqFU3hOM6r5TIqsSiSTz2EkR/9EGZnEIs++nHZ3Kq7tLqYBtbyeVgXLIDOaFb9iopF8XOoZjOwhLpg6+tFLZdDJRwROo7J5xOVweLQAKup5ffkdAw4JWMoRCLgdRp4zyYjBr75FZQHB3H+N/4LRq8flVwWxcEBmAIBUQArlAsoV8swg9Fem8xxJfr0jA5CMZvg6F2MajGP7OBBptdgBn2bjGMUZV6zwecXCeBSeBTlZAK2zi6YfX7ZeAv1N5VEcWgQSj4HPYtMQ10wBmjEp0NVqSIXHkQtm4a5bwF0ehNMOhOsRgsq4RHUCwXYzlumPhsG8ei6PTwg92vs7UFVB5RRgRF1VEbD8szlM7cH1lAPDFa3rHuiYNRYr7W+4/OvJJPg+su12Wg2wuy2i7oUTHZ5zzRlLAZOuGnS14BSZBil8Ij0odHtg7WrR/w9JFNSKqDQfxSmjoA8b55X6jiZqRs4BoPdBlOwcwyA1LlxHh4SwMSCeU0diypfpZFhVBIxbiRgCnTIczM01Z5U0jFUMwVUYxGpcaEr/fAPvoXB730XF/z7D8X4sZbPoTQ6LD4oVNViEJVzwmw1HRSYDFWYDGVWz4ydlqVnyZwCg9EKr9s9Z9ls9lE6m5XAMtWUOC/S+4ubVp/HLV4T7TTVXZt0H3pWtffddn5nLo5NJFIwmIzoDnWMe94c3wajCYf7B6X+g07upxtYcdwx6Ez6vc1uFSoYQSLxHQErxX1I21O97tRgP/vCyjmoYTtxqs9szgDI8uXLBYBM1/hyP/z47/D09u2487ZbsWzJ4oZsbw0HDx3B93/yU6y75CLc+OqrsXXbdtz/8MP44F/8Gfw+nzwMbRLk7/BBMRrJhyd/X1fkv6v1psWpATMJWigtRvqXVPg36E/aICiXiqcMQITOVaYSQlYiAfwNdjAjAjOR053uWU73OdEuoxKck4IB/wmSavw+FTOYBUnbYsgrqvfDdI2LUyc64bX5hPdOsBVOR5DQJVBBWRYvW9UOs4EywnpRwaKULqUZ/dTu1wGZbAbJUlIAiHiATEHdshvsCCpBeGweMSPkAM5ms0gW0xjVDZ+T4Z2usyZ8zrHPV+L5PXuwfdcurFy2DJdecgnK5Sp+du8vZXNts9mRzaZx2WWX48I1q6VnmMY93W0+AhAGSw4dPoztO3cJEOakrfnfiLhCOoNapSzFxO94y1sl2vWKACDcgFdLyP7oezD99AeyMW9uhaUr4Pzrv4Opq/ukhoNTjTHO07L5bDEayugdj2WgqZqOIf7Ib3Hkq/8kBnYdjIoLlVcZH6VsZPrkd5o2ysVyWZWqnIY2Ft/yOGKPPIjON70Ntq5u1OtVxB5/CEf/9YvovOHNWPT+v4TeZjuhJqh5TdMky9Wax8qYM3i5XlHNY1GHAQY4dA5YTVbJXGqZfT4joRZrATnWR1RrKJWo5qgakGqAhAEFAp9kNSV2GFpgTL5dBWywwev0yvESRKPcdGPN1OjLXGsrFcrH54VSbTAboTPqxFtK+0fUtPI16MtGBP2BKaknWkaWmTW7ld5TFG/QoVI1jJPy5/Wo44DCMOpokfW/wWbgOt+szMM1UAMgBLFa06K8PLa5r7XjWWTOLHDzJlHdZ6h1qBwL9VgOBz7/UXTceLOIBbDGJbv3Rez7m/8Ja1cvVn/pmzAFgpK9oceC1rhvmc26MGY9LMYSDLoTQXm+BKRyClxOt3iXzcWml/MbqUeaxxQ7RIqWCwUBJPSiaMc4UKSmEylZp15uACSVopky0NMZHHfPGgA5NjgKnUEHj/Pkgfq5Wms1n498oQA9WQ4ms1hMlCuqWq1GF2am38xggCizHg92nOp1zQsA8tiTW/H4li140+tvxtqVq8ZeCm6WH3pss6QML73oQjz06KPY9tx2/M+/eI8AEDYiOD4k8tjUyUdF/Oq/1P/mJCL/V1fUB9rIiqgKKZNnIE4FgPAauHHjZp7RYwEeFoIc1czvTDYqIZD/xzoQZqcmNi5QI+EI0pUMktZIS5fKSb4LXfCYvdIv5AgyEsxImhgVGoww6qiCYhQXddXATX322kQkvif5PPJcBJEUzXx+v7kxIhjSheC2eATo8FlyjMTzMUSUCMoow1foOpcBaanX1INI/+OCsWXrVomEXHXllaLg9NzOnXjyySfx6quvQU9PDx7e/IRE8m+49tXSZwQgp5tFNF8ByLGBAew/cGBKBSfWfdgsVqy/ZJ3MA68EACJRT272RgZR+8CfSZ3B2GaPvlB/8Gew3PIGGEyat1H786J8o8X5lHMyKTtcQMsjwxj9xU8w9N1vYcUXvwnf+g2yqebc13w+bS0Zt+kUumgWXaHAtNRZ1pgc/soXUDhyCPYFi1Arl5A/fECoN4vf99dwrlgpm5PmmiBtM689q+aNvlY7yILiYrmIolJETp8V36SAEoDD4JT592RrjFqMzFoA2xhYYcYuW8pI8CejZBply2p/0PfJC69InjsdKoUwnVaVClVvKktjQ6LSN3iN4tDObFOFgIkhqAoKyKOgFOXfqOtgK7vg1nvQ0xWCeQogx+BdOBKDzaKHz6VDXTGgVCUNdPxYUYfAieNn0v5r4j6Of05qsFIdUuPERqf4+7HRLAwMboxrxTL2f/LDyO96DuauHrq2Ir9/L8yBDiz4Xx9HYMMm1HU6UQFtBhyzCT54VUZ9FVbj5EqWvMdsoY5sQSdBkclk+dtYPiY9lPKzrCfl2sIMsdYYnCnki0LJt9ttLf+MVp9KawIWa5/pPVTLFw4GVnPS3309nZMCkOHRSENhtX0J23au42TH8vmS1aCVNHDfLIHiBtgg8ObcOZUi1qlcxxkHIHzn+wcH8N93/xRG6HHra2/EivPOG+OjcRGTugyDAd//0Y/QPxrBe9/9LuFTD4+M4N7fPCSZD2ZPQsGOU3kW4747UwDCSTeRSiGfL4n8Jvl/M1UImLWbaTqRLCCZnEwMnaHApACMMnejsRhy1gRKxlakNKHylQ0uBAIBidIxC0LAIeaJjJQ1JvaJkwevh39HMMK+5gLJaDuNr9KGNHQ1PaxVm0RT+I/VaIWvscgyxZvIUb43LFkTtnMApL1RIwCkXMaWp5+WIvQrLrtMNiC/vO8+hDNFvOf33iIn3PzkU2Kqd90118jEdA6AkDmkZjQZzdTG8MQNjDq5VyX6zmPOSif0CRQsDXwIAGFg4cufg33LY2MDs9QRgv6vPgrL6rUyNzAEdDqoqBoAST+zVdSgHBuuRMfGa+S6aDBLlbLpGrMH+UJFNhTTad4L9TYSRn7fdkR/8zBojOhevwGui9bD6g8IFZfZWwarxrazkxQHMbpOKV4Kr2hZDTHvy7E+qyR1dgadET6PT90IN2oNm+9FpRir2RFtjHJdTaXTKJTyiCGGDMjtHt/ssKPX2Au30y0ZE/5mOptGWBeBV/HCqrNIJpufUa1LU4rUgJRkVgoFVdhFKSOhTyBbz8KkM8NR8MJjdaI7NLk/Bc/BtSqVSiPgMcBu1aFQsaKmTM5Vn67v5upz9gnnUckO5fPI7t2J1NOPo5oowLvyUrg3rRdFLhlnsyicM9n96HQKzEayDqamdHEI5IsKIukanFYr/JOI0sz0WamZq4L0m52O2k1KZ6z5LZaKoghFcaF2GvcFLHzm96yW2VcJbeda2jk2QzpfoYwFvZ3jMqZaBiQSjUsQneqTZ1LghfekZltFe3dsv9bOvc7k2DMOQHjRjBC+sG8vHvzt40gk4li4oA8b1q3Hwr4e8Q7RNq1f/8/voFSs4I9+722IRKN48JFHkckXcPNrr8eq85ZJrcdstVYBiKS7yamtVFDIF6TGgi+dg6pW81AqjssPMyAc9D2hDqGgTWy8p8PHhpBBEjkLo13jY92S1qa1lM4As2KGR/HCZrBJdJGF+xNfJDW9raaqxyJk5BdWypLCZnqPxeRcvLip44aYmQ3yRgV185+GcSEXOi6mqm9KCrFyHEldEvVGuvkcAGnvDeDCyQ3yk9u2IZ5I4PJ165HN53Hvbx7Ea199NdauXiPv2qObH5c6kKs3bZL+PQdA1NoyAhDqvR8dOCZZEG4CV4jceE3G8IKenuPBlLoi1BSmvc+21lyETgBSqyuoVSoi+Vj53SNwffsrwrnn4la4bCNqd/4h7N09MFu5SdGdHgDC2juTcdz8pM1NrUi6M4hCJUFy2Elhna7x3IziV+sVKDrG7fWNTLCaAZbIbiKBbDWLQk3dMFZMRdSaFAgNigHOulPqQexmu9AhGTzS5lhmtEvFooATghShpOayyBazqOE4oDLBDLdDlfTlb/O4TCaDdDmNVC2NjP5E/yXO7x36DgRMHZJxZksmk4iVE4jqw/L/Fr0FbsUttFquBQxi2Kx21aSX4LIJeBOIpIopyVbn63k4q25YK24EfV4phJ0ssq3KwydgMNXR4VKDUPlK69Hz6fpotj7nfZoIQibxTdBocFXy6GdJtXOq6ybtitkPApHpWrFsQCJVAAwmeFwuWDg2ZsHjTGT140kY9RWYzBYoilGCxMyMOOw2+LzuGWUxWFcST6SlXuJUlJemey6z+XmB+5RUBov7esbtBzUAQopuOpUVM8IzD0CO0ypn8xmc7FzzAoDwAsnBDUfC2HvgEPYdPISBkTCWLujB9VdvwoK+PkmP//PXvimW9usvvAhbn3lG0njXbLwSSxYtaItT2MrDbQWA8OFpilYEIMzcUiaOi9x8ThNygqDpISeDDv/kKXsaF47EIsjY4qjoVL4/o2ymuhEWgwU2xSaLj81gF+BAUCCLTmMC02gFfA7crJIXXKmVUawXxRiJLumMiHFy5sLFwnK3lQVqx3nMzdkRLf3H82qLbLwcR1yJo4Lj0Z5zAKSV0X38GNYwsM8OHTmCJ7dulf4olCsI+Lx43Q03CNDbvOUpUTa78rLLsGTxItlAc2N1utt8pGDxXT94pB8PPfywvEsMpni9XvT29GDX7hdw4dq1WLZ0iYBsRtnP1jYOgDDgwPo3ZjMLRUQPH8Sib/4TjJFR1K02RK6/GbobXg+PSEA6YDBpgiHt07DaeZ6cnxmtH1cTQKDUojeLykVPo7uzY1IVwYnXwnkqlkogrWeApA6zzgKPzguHxSaAgZmPWDqGEYygpJSmvBUCAQp9OOCAVWeD3WgX4MtzNNehCM8+l0O8EEcCiTEBEJoSSg2H3guvjfQXu2QkmP0YwhAKjezxxAtgXQm9mjwOdV4mRTaRTWIQg6g1DAy17/AauSaQasvfsuqtsBptApZUqpZa0E/QEy1HEVNiApDcVT9cdTeCHf4xGnXzdWgKSIV8DiGfAWaTDtmyCobmWxO6XGP9a2Zxcb7UmBxzfc0WZj/0rc/NjIXkCgryJQV6g1n2BDaraoJ8Ko1rPgNZQjdj/ZVeLzWbalZkZoFiZm4odZ7J5OU652OAd+IzI4COJdNY2NslNcda0wBIOldANBYXY8D5YKwofnyGmfXPTMbLnAKQpUuXSsTrZGYnTK8yAuuTDjDIAs5Iyc69e/HY5ifQEwzhTa+/BYqiw79++z+Fv0plV6vVhDtuuwXLli6d8YA+2QM7GQAZW1zzBcl8qDUe5lmJHsykE2fyHXqQcHLo7QpNWkxJkEIQyMWzpM/BAivsejusilVAllbwSNdcLfOkgQ5OMOxDTshcuEQVI5NCppwVad4yKEGsjJkdiiAArPDoPHAZXbBb7bBaVLk9eifU6mpBlFYoWK6VkKlmZJEloGlu5wBIe6OBGxhOjIyk9h89iqPHBmRiX7lyFbpDQaE/vHjgIPx+H5b09clnpBlSHeN0t/kGQDQVnl0vvICntz2D33/bWzEaDuPZHTuwft06vPjiizJur736aljMllccACnLJqSASDSCjgfugePZJ1EOdSH2mttgOf9iUV2x2+wwGJkB0WRk535UjS8knj5SrF0RJcwzuQIWLuhuSTKT2Z+B1BASBrWWzg0PgsYOuF0e2ZgzmxCtRBFVotMq//H7QkHVW2GvO0BqlNVkgc1iE6Uszrmkc6UKKaFT5eq5ceckxc2n96HT2Cncf7ZEMokRZViyESwSbxb+4Jwc0ofgNwXgcbtVf6dUEpFKFAldfMpO0rLjXCfU9cIGs94Et9Mj2XYCn2Q2iZH6iNBmDYoRrqIPXqtX5OEnGsxx486sUzqdQrffCItZj1zZedrrz9oZlRNrk2a7xmOqa2HWg9mPyYrPp7t+TufZYh2lCtdsG1wOh+wLWiyxmvT0WrCQ64XFwszbqW9sCebiySSKxbJIx87GOad7NqfyOQPnkXgS3V0dcNntJwCQQrEM1oEwA9JcL3Mqv3kq39XEPU5XAH3OAEhvXx/SuTyq9Squ3bhpygzFk1u3Yc/+/bjh1VdjYV/f2LPjJv/n992PF17ciztvuwVOjwf//r3/RiadxeIFCxBLJHD7zTfhgjWrThsA0TIe9EvgwGKUoFlB61Q6/nR/lwCDE7vf44bXe6LfCSdNOl0mMmkYLQqcZgcsRhYcUgVBzXiwNRcd8pwEHAQPuXxOoudc7Bj9koUnk0S0FhWvj8lUrhg9cykuOPUuOI2qKgTBR1mpoFSn2ECNKosoGgsoKAXJoExs5wBIeyNJanT0eqFZpVIpAaWqSABlMm2y0BMEMirCfhXxB8pslsrj1Gja+9WZHT3fAAgDJtwwHTxyFI8/sRm33HyzmNlt3vo0Vi9fhv4jhyVTdMO1176yAIhGwapWUSwUkSqUURvqh2FoAHWnC1h4Hpwet2j6m6nEpDs9NSAzG3XHv5UX8y59S/QrfovS1oPZIWRMSRh0enQoQQRtHTInMnCVSiUxqoRFcKOdJtTXukXMWBm0CXjpbm0WL6R0NS0ZlcnmV4fOiV59j9BkOX+zmJyGh6U65TtKIuLBrERNXxOVQtb10eiVtFdmP5LZFIaVYZR1U2drmu+DoMdcN8Otc8Nv8sPv90vwgtTZkdoIMnW14N1ctcJTDSDkD9pFOxUAACAASURBVAgobW7NAKTLb4TVrEexZkO1Nr/qQNrpv7k6lsXnVL9qlt5t57eYDclXgEKB6kcm2Ow2OGy2Kf0h2jn3bB7LgDVVsbgu0cBvphmV2bymqc7F4Cu9QIIBjwB5rWkZEAbyhkbCcLscktWcD43r2ukCdnMGQHp6+3Dg2CDq+hruvPnWKQux9x84iK9/53u48dqrcd1Vm8aK2LixvfsX9+LF/Qfw1jfcJnzS//7Jz7BmxTJs2nA57v7lr2Cz2/GGm28Sushst+YMiFZYlcrkUK/WYbaZYGrorp8upDjb98d7SmVzqFVqWMSI3iShDlIEaDrDdCcXIU12kcdyIWEROEEHazVyuhysVaukWflHfE9yOVnotLqQQrEg0a8wi8aphjJJY5SPsr0mRS00Ez65ri4pf41Ly/+bSqb3HABpb6RoNSBPPf009rz44rgvc1OjyZwSiNCz5dprrhb1NE6czeo97f3qzI6edwCkUVMwMDiEBx56UGS7LSYTEqmkAI5CIY91F1+CC85fC/MriILFt5bu71LzVa2iVFJ15FkXQrDBOYHjTmRaqYQnAhWnHh2d2ahq7Vu8FyraMFjDTdl0jQG0kWgEI9VBlAxFWGBBn7FPpGz5XpGKlC1kcUx3bEqz1ul+g1npDnSgy9sp8zMBSKqaEgAyWWM2okffKx4QPJ6LvyhWVVT56HK1gppSFboYMxkukwsej2eMOjVUGkJaN3nwaKpr5VpBk9oOc1DqObVA1HB9eEw4xFA3wlcKCQBhLUhzmwyAlOvMJr58CpGn68fZ+txuyo8ZD870nJznWaZCw8JEpga/1yOZhvnWGNhJJtNSG0rvsfm6DxPaZjwFr8cxptzKZ6kBENbGDI9EJBhDwaL50MScWLJfp0bDa+Ve5gyA0Adk2bLlgE4RNaSpGosy733kt9j21LNYu3Yl1l14Edx2J57duxtbHnsSixcvxjvvfDP27t+Pn/3qfly3aSM2XXkFXnjpJfz83vvx6qs24orLL5vVAnReKwGIwaRSU1LprNQxcICIedJp6JhWOu9Uj+E9JdNZdPjdsjhM1rjwasorUlQpMr55kPMthlX6HFJKSv47YAqgy9ilRvjKZaEEcIGzOxxSxMjvZ3M54RFHdOGWI2nt3Oc5ANLO01JleJnWPjo4hFQ6KbSQ3bt3w+J0i+cH6Vmaog35+ksWLZSs3zkAohahk146MDSEx594AgTYmq8CDEact3Q5Lr/kQhgpRlFX1bDO1naCEzrBhxYmqKm+B3Q+4JIm8yd54KzJeBmAD/YZeewUGGHxeSsFsFTtYQ3dqH4YNX0FQWMIHYYOiYJqBeBDypBkLGbaCGpUANIlgCIejyNVSWEUo2P0Vu3czJr49X4EDB3irt5M99AoQtzss1BawEipLPM2N3dqIEqtF6GQbjuNxel96IO/kaWRTEqO1K8RkQ9mOykAEdnjNPK5HDobNSDnAMiJPaDXKbCbWvPtaqX/skUgnq5NSdFu5RxzeYwaFC4iSVEIC+uh5icgJQBhobnNYkZnk0qrBkDIpBkcjcg9ULhovjSuWadjnzunAKQVI0I+8Ew+hx27dmPX7t3Ch+NCTX3qlcvOw1WbrkCnv0MKZB98dDNuu/kmXHT+WiTTafzygYcQjkRwx+tvwcK+XpkkWfS3oLv3pHUnU3WyptLEwqE83UorqusqBzcHyHyS052NgUqzpngyLTrsncHApLUgfIGY6SD/me68pUoJZWMJuVoeBRRQ0x3fVLn0LvSZFsDj9shCRnPBSDkKj8ENL91pLRYBJGmaDtYSiNVjJ3h9nOp9nQMg7T1Banwz2lEiXSaXF6D/zHPPolxTsGrFMlx95ZUifcgINql3IpcsBps0/GydP9/eVU1+9LzLgDRkeBmNKxSKsNosJ3gaaOCdEy2Vls7WNhGAyKa9YYI31T1r0twvh2dCylSlUkNHwNvSOkAZ0pFEBAlTWFgAS5QlsvFnATizw5wD+5Uj45Sq2n0OGgDp9HQK9ZVBn2Q6iUQ1gZQuJedmppjZDFK1goagyOkyAyN1XKWSZLX5/jdnt7XIp/Z+U1aVwIHF6vQJySEnWZupstDN9+HQO9Cj60HAH1ADUNkshkvDSCiJse+fDIDwvSGVjeBeAIhRh3MA5MSR0m7x+cnGGkdMJFWDHhYEg9OrvbU7bmfreAbOGBxmUJM1uNyjnY6ofTvXrwKQLMwGA3q6VSlmNg2AcHxzz2vUG+B0nejL1s5vzeaxzExzbzDXbV4AEN4kL4TZBk6iNAykWzg3Ppws2UgPOXDoMC65+CL09fTIJuil/Qfx28efwPlrVuKKS9fj4ceewPMvvoR33PEm9PV0tfTsjsswVqWwiahadc2tw2K1yYZiPnMMW7rJkxxEXe5srohQwCcKYxMbARhVGgqVAoqWnGi4M0VP8DKxUSpyiXGJqABpiidHKkdg1VnRoQ/C41IXP8mO5LJI1pNI1VISCWtlMWvlXs8BkFae0vFjWMPAyWZ4NIxdu3ZicHgYSxYuEr729p070NPdjSsv3wBLIz3MqD+lJE83+OAVz08AQspVGnv37UORZnsNDXXVB1VBIBDEsiWLBLwx3X62tskAyNl0r8z6UsnM7zsuCz/V/YlyUyKNgeIxFIxZuA1udKJT6Ezc6BN8RMoRxGrREzIV7Twzo2KCHz4ErAG4nC4BEsxW0KejVCsLLbaoFMQpnQXlBB8EKhIEyqSRq+ZUR3P5x9hQrDLLvzWjWDWjB1SrFQHZ5WoJ5VpZpM8L9QKqqEqma6JUu3YfBB9+q1/AF3+XdYAjlZFxniOGugm+chCdPmaIxteAnAMg048Ig74Gi6F0yvSrsc1xDRiO1RAKBue95wZBCOtNU+mczL0O23Gq+PRPbu6P4DqZJHW/VsXiBb1jP6gBEM4VI+GoSnmcRwCEF8o9+GxaW0z2tOcNAJnJUGBUKhKNSQ1CV1cnDh4+jMP9A7hi/SXweienFKn7AtWXgpkONbKlcpS5pSbgkHSeUofBOD/TejN5VlN9h8+CWRDWeQR8nhPAFtPyVEIaSUeQNsXHadRPBkAW6RfD5/PKwkae87HKMSkYD9Q74Lf4hJ6l+XhwscyX8yLJyGOa5XRneo/nAEh7T26sBmTbs6Cj98qVK3ExaxZMRrzw4os41H8Ua1etQldnCJVaTWRMz1SbdwCkUQNCQ9St27YJNZGULIPRKPLc5OQvW7YM1119leoXcgaUw05XX53NAIT0sUw2D5eTVFJVHONkTYI28SSGqwOoGsroQQ+cVpfQr7jOxDNxKcLWzFNPpY+oHhjQBURFiiBElT1XA3nc3PCPSJ1bLFK7xf9nFiJRJA02IipHLDg318ww6o1Seyd1eEYTrAYrLGarOqZpJtuo/eP5eR/5agFZJYOSTi1gryjjlfHMOrMUsvtdfgE+nO9Hs6PiA9J8rKVug6cSQKefQGp8FHgyAFKqWVGpTU3rPpXn+XL8rklfEfPBmRafT7znTJ6KWDp0hTpeNsFX7uVIJydQVg1iCaLnxxih5QHn/iULe8doTWMARFEwEo7JftTnGV//dKbH4ulQxHpZA5CJHcSJlmDiZD4cnDhpxMf6B6oq6Q0q180oaM8gRU1sNQ7kVwAA4b3yeZAeEgyQJnWiEgMjXzSDStRiyFsyUtczWWPxeJ++TxYcRnxF870UQ1gZlYWNplZes1fUlTRdeC5mmUIW2WpGChyLSvGUsiHnAEh70xYBCHvz6OAgjEYTejo7pS6EjRHLaCIJs1F1/D4HQMY/W0aHGbCgxw0FF7ib0+gs6UwWLOzn/9/6uptkE8fs6tnazmYAwjWFcyAdnCczbp3Yp8zkDye40Q7DojcjhOBYDQQ3/9F8FPxnNgIu/G36dQSVoChWkeLFpgEPjVZMUMyVTbw8CglEazEUdYXxUr00l4URetX6VTLXokiod4By65r3iDY3cH7gvRYqpGcVUEQRWWTHiuq9Oq9qZOgLyEaW9LBwKSz0K7UiiE0HR9kNt+JFKOCHwzG+wF+8VBIplMtFhLwGsJyqUHGgpsx9gezL4V0l6CD9iqZ/s9EU6DESrUqg0D1BEGA2zj+X5yBzhbVXVKtjYJmB5GYhlbn87ZOdm8GLfLEkYj8mgxrA0wAI/3skEpeAgbihz7P6Yu6L55IBdFYBkKkGASdhFvuwiJCDk40IuZn7OvG7ryQAwgU2nc3B43LA6znRpZSDJEIAkkshaYtA0Z1Iv+LzY6Fjt74bAVtAFkJx2i2kcQzHZKGzKBZ44YPb5IbD7hCKHZuAQm7iSjkk6gmhDlDpaibtHABp76mJs7xBj3g8IS7dHYHxtUDqu1NFvliUYvUzWQc13zIg3AIxTc1IkUZb0Z4+AxyPPv44hkZH8I4772xQsCqo0pirvS56WRx9NgMQ1sDVaorUf0yn1S9mgPk8jqYGkTEkxPyPm3BSGlUD2BSi1SiSSvKU6FfNg4IZDGZZAu7AGMWKc7ZGo9IyNsxAxHNxqb2jCuF0tFdmQiiNbhcLRCdsOmZEzGNmseLTVK/LfXH+LldKAkIos07pdB+86LDS94SF93WE46PieUKQcrzp4Ch54IYXnR0+MRdubly3KQdfr5YR9BlAWvp8NSI8Ey+qSO8aytBNsSa3e015Fp9n6ujupD/Ymct2t3vd2vGaVxg3/awNMRr1Yqx4umRlJ7vuXL4oQd6+7qCIRUwEIOFoAoVSURTg5pry1O5zNehVd/RTMoQ5yY+e1QCENzfmyFmqSHaDE6hU+EumY+ooyisJgEi9Ri4vUa9Qh29MCrl53GQyWYzG40iYoqgYpo7kUnKx09op0rtijJVP4ahydGyxY5bECSe88MJuoWSvXYCgeKwUisgXc1LoyELKchuOrtq1ngMg7U0xGgVry1NbxZfgumuukc1Sc2PknlFIZscmy5DxWI6dk03y3OyIohr/aYryTOUQrL2ZzZv1dgEIf0f+NBjqpNLMdt28CsgUGcPM+jUvhE8+/TSiySRuuvZa+UwK0StVMVs929rZCkA0QEFZZQZnpnOIFnnzdAbH0oPImzPwG3wImUJS/8FsbyKdQKQeGVcDcapjgZmKLl03Ov0hGe/MxrFwXACyaPob5N0r1UqIK3Gk6+m2wI9mLmhXHLDpbXDpneIJRVqXyLM3hCkkI1IsolgpoVKtCJXL7/XJMbymWC6GCCITXN9VABIwdogQisk0ftMrWdhYEvV6GUGv6tKcL88/WdhT7cOZft9sKIN/ZqPRBySWrEFvsqHD75uNU56xczBYRtNqZqK5B1T9yc5MkXohX0QmX0B3yD+WoWzOgMQTKdl/UXjpdBR+t9Mpolqo18t7Nx31tJ3zaseelQCEG2pmOsgJZCqOuu0Wi6rg0+pDfCUBEA4GptKzuQI6/F7R/Z74nPhMB4bDiAsNKzXlWKMsZMiiLrgi35hNqfKNTY7lWnqfx8qC5nLJIsVFkqnITDYralvDuiGhKUwXqWu+mHMApL1pQKNbDQwOysZ4ySK1YLq5kcMaiyfhctKhfnKtck7uNB6bqjhdxlMDVQgI0OSdoUhmhUpSLIZnNkb45o0L4DUxCsrzTgVARJKxkdnURCtU+WgGbo4HGTiGOR/MFgjRKFhc6Ehh27t3L6Kx2Nij46aLv0nu/aZNV2HFeUvlXs5GOd6zFYDQ7IwZDdJRWvFDYKSf6lfDpSGUjQVRn+rQh9DZEVSLsNNJRKoRkS4/TkNq752deHSABoeWAHxen4w3GgyyyD2FlAB+h8kh70++llfn01N4ASTbp5jgM/jgrDuFZ09KLbPZmgS1athbRK1albmdf896qGRNrTtp/n1j3QRPKYQOj1dqECc2ZsdJ/zXo6ujw6KHojChW5odfwqn12ql/W4RyjKUZOZ9P9uulioJoqopg4Hik/tSv8syeQVPxjESTMJiMcDqsojh1OhvXNnrIhfweeR/YjgMQnYiY8HO30y61l/Ox8R1mgLHV/XOr93DaAAgHghaRbPXiJh432cQ5pmFeV2QDxShTPkefCgUms6qkxY1Nu+2VBkA4ENLZvKhe0NhR0m4TGmWORyMJJO1hVKfgnPrqAXRaggJA2B/0lqDpVE6ZXKO8C12w6C1wW92ykPF3tULJYrmIOOKivEW1lVaAyDkA0t5IZ4qV/O5KuTzmct88yRArMKIbS6ThctiklmEiTZW8VXLjVUnBUdl4TGx+mox5PJIWp9cIvQYIZliYy35v9prhBr1ULMpkLZFbKahVUCyXkU7n0NlBVZ3jxao8hnQ/blaYiRCjO4tVJkxGgpOpFDwuF6xWm2wCZwsAMPLLerOjQ8N44De/gclkhtV8fAFJ5/Io5HPo6erG+eevxZqVK+W3mQU529rZCkAYya+Uq5L9oNTndI1jsD88iISOmeKy1GeElNBYDQhBaTgbRlQXQxWnztsn7bVT6UTAHpD3hQGccDqMUWUUpXprjuXT3dNkn0sQCTY4FScsOgtsJivsFrtw7rWCdcmL6lSKbSqVQraekwwM71uTCDbVrOiodaE7FJg0uEExh0g0Aa9TgcuuR6FqQ61+ejeQM3k+p+M7p+p83nyNxKTZgoJi1SxAcLL1/3Tc01z9Bt8LbvQppc1gNINsp4vuxKBXMpWF3+uGz6u6oWsAhOteOpNBPJ6WAIfFOv0cM1fPaLrzSiZEr5vVmpDTAkBkc5vOQEfNcdEdV+W9pnJb5CaBkUIWFTUHa1g0PkbJ0Jx2G8dws0uzKG5GOLjI1WXaaKbtlQZAuLnP54uiDNYZ9I9xFZufHzdOgyMRpA1xZA2TZ0FccIsZodetylVyszlaiSClT0zaFTzGDju8ihcusxt2m10WevajqGSVCshU08jUM8Jbni5qeA6AtDfiNXoSnzWBANXQJlKkEqkMEsmUvLv8TPWQO/5u8V12e5yS6t72zDZkszmR6iU1iUWv6XQK1193AzpDHXhm+3bEYnEBB5Qm7PD7sfHKK2XzQaAQiUbF2yccDuO2W24BKVrZfEE45CrFo4TODm62jgOQSCwmMt3RKOUMIRsxmqAu6O3BscEhPPr4Y1h/8SWi8MW5iH/YKCXN805skjNpiFFM9TS5AWNBIQsdh0ZG8MSWLVi3/jIEm6K4h44ew9DAADZt3CjPlXOSCkBmLwvTXm/P3dFnKwARNSkFsnloZVOWzeVxJHYMOUtSNtlUlupReuCyugVs8z2LZWICECi4caqNtRmkvfrps2S1yvs2mh5FWBc+JY+RVq+L74EZFlh1FqkUsRsdsGr0LLNKeRHfoIYyV75SQK6WE+WsAvKw5T3w23yy5kwsdtXobKTydkgBuh7FqhV1Zebreqv3Nd+PY/G52VCByUAQe+pVZZwGkxkFFpua6ZvtSPd8eJ7cTzJTznoMzvsEImYTx+jcXh3FWxLJNNxOhwj9TAQgpF9FYwk47baWRC7m9mpPfnY+K622bDau47QBkKGRsHQ6F2HJhOgBn0fVJZ/YUqmMGMyoKZ/jn/I1a56k5KMGz5tRWPJH9VSymoUR9UoDIHyUVMIiZ9LrdkrEb2LjghBLJBFNJ5CwhUmeOeEY8pF79b2iyMJoGN15WXQZw3FqymQDlwXqbp0HHqMbdqtaoM6+1goc88W8UAoySlqyIVO1cwCk/WmBYD+ZzsDtdso72azEIdSNYkkmbS3bSLBabzLVIzARedIGlY8ZC44l9t2OXTsxMjKCt7z5Dhw6cgg7du4CDUr7enrRf/QInnn2Wbzx9jegI+DHjl27cOjQIclakEbyV+99r1CmSKWscRfYWGfpWeN0qjxwRkgfeXwzjg0OYMnCBTAajBiNRmXTs+mKDXKuX957LzZecQUuvvhioX5pTTJ0otE+fhwLdUuvOylVi3MM68ko3EBgHolE0BHsgNWsgmcCJxrOETDx3ugBwnPy2RYKpbE6EOHWyrymKg8db2r0uLnNxrw21eg42blboeycjQBEy74RRHioUDMNKOWzHY3GMZIfRq6Jptql9MBjdksGUN1UpzFUGUIWmZayuid7o1lL12EIIuDzy8YgnogjWo5K5ni6YE37M8XU35AaMBgk4+PSueEyueBqSK5zk6HRs/g+E4yUKkUxs63m9KJ+NdH/g7/E741GYjDpq/C7DajDhFLVMgvb7dm88zNzLjqf0/vDoJ+dbGqhTENoPTzck01Bsz0zdzq7v6oppXLTz5pTBsN5v3NZpE7gE4unROGtKxiQG2rOgOQKRRnndEK3zyM39KnXikZdSBslDVOd67QAEHZ6OBqXDicKJJWiWCpLZ0xUveCFjoxGJerp9zihb6ICSdn4uEVgfEHrbA7VVyIAESoL6WvVOvp6QpOm2lgrwlqQrCmBvLFZzUR9+iaoUrxepyq3m0gkkK5QFyUtm0JGBWv6mjigT6RUUc3FoTjhNrjgNqvUHGaz+D3+br6QQ7qcRVqfFBf2ydo5ANL+W0AAEk+l4XG7JNI7UQpQ21A3n5neO1pTsyKqeGdzG4lEcP/Dv8XqZctw2bqLceDwEWTSaSw/7zy4XE4MDAzihz+5C7fdehsWL1yA4ZFRVCpl7DtwALtf2I0Pf+ADQr1qpkzRpJRZB1KfZMMXjuBXv75fCudf+5rXSGb1yMAQtu/chdXLzxOVql/ddx+u2rgR6y6+WAB2mhFVf6M4Nq9y1Se2Wr2G+uRib3IoYQwXLY/TIephL+3bp0rxNuSLGelms9tsuOjCC7H56WewoKcbq5cvA6Pk+bxqvqkW56u1KlLs26hbUYM0qlCGCk6YlJHUEwyNf6t1NY1Cex0/n9l8yL7jQjwGQuram6mCNV4fx8AJcdYG0FKVZ6rzRne//Tdg8m9o/HGH3d5SVJjH9w8NI66LoGTMj53UrnOgT98rmTnOZ4zoR4pRkek9FZDADb9f50fQGhKlKXbUaHRUJH4p5HEmGufwTl0XfFavSLmKgh79ccxmuXeyHmQTWK2ikC+J+g8pv+K9NaHlCyWEoxEE3EY4rHqU65QCP/u9uVrpNyPNB43FWfH+YGwnlVNQrc89/YobTgZntGx6K/c6F8eo7zYDa3mhZamSvaY5kcHl/BmJJySoykyfmPlWymLzwDm3QNnu0SjsVotkyl8ujevScbrlzK76tAAQXlo6nUUsmRIAwigIC0p7OjsmRduDI2E1ckhjvElqEWZ2q+1965UIQPiEaJjDvgoEPMKbn9i4eAyNRpEsJJEzJ1E1jucxE4B0K73wOT2wO+woUZe7mJeictmocMnVcRKif66CqlJDzpiVInUpHKYJls4IH0UcDV6hglHSly+qyPXmcsiVc+LEm2EEcUJB5TkA0t44VzfMJwcg7Z9R/cZvt2zF0f5+3Pa6G+H3elUgwcWnkQV98OHfYv/BA3jrHXfA7/OpmYN6HU9seQpPPf0UPvqhD0370wQTv/jlL5HKF3Hj9a/B8sULZH6hkAEzFANDQ7jv/vtxw/XXo7e3D4/9botkYTdtuFwAlzp8TqQwTBf115zOuXknqNn8u98hkVRphtp98L8ZBb7+uuvw0COPYuXyZVi7erVEdqWwXjtWNvB1VGkcV61CIfih/HGlLjRUoZfK0SrA0wCiVtg/lglucO4lTa7TC2DRU0pTr0pks/ZS/n5CTRzB3HTyslpHTHwuvD5R9qo26m/oqyTnV++J93rqBJFph8GcHKDWouURCHhbigozSHJ0dAgx8wiUJq8kwsdFyhK4nU6Zy5gBoFt5f73/pNnc6W7KDDMo5NHp7oLNZpWMWzQTRRjhCUpT051p9j636Wzo0nXB4/CMSbGz7oubLq7lBCLciGlAhM+YheyTkRZGIlGUS0WEfAQuBsl+nE30KynopyLnhMCBFvDhezXVPGQ1lmbN+4PTcjRdh93hkv3ZXGZapQYwnRHJWQL7ufyt6UY15yUG0kjLotCKTqcXADAX2RBSrMxWiwTdJwIQ7rnIECL1nDSsM/lMpntmEz/ntY4LXrV5gtMGQMilZf0AeXdsxVIFfV1BmZCaGy+IG1xuIki1OFPtlQpACAzI+WekeWFv16S8Zy60R4aGhOdcMozPRJBK1a3vgcvmhMPhGNvsqFFSVQGoSvf5alVefjYBI4yw1oEyef7WHBS9Ar2ih6fmERDCc3HRYmMEkeZvrAuJ6qJjxlf87BwAaf+NmQsAQirKAw89hK6eXly/6YpxBX8cB9t2PY8trJu4bAM2XXLh2DjjuHj08Sfw7HPPtARAeLeHjhzFw4/8FvF4DM5QLzatvwgrliyWjQ6zKb+6/36pwzg8MIhMIoFrr7kGixctnNVo18kAi1ZgfyoLi0SNWb/CLGK50niX6vIOVessrCdoUcGPBoKIruS9arDXmq/RxA0hM1ekz7kdAgx373kB/UePCggMBtW52W5zoLe7Gz3dnZKNyuVUZUFSXSmhTZDHVimXYDKPVydSKUwVOd9kTaOeae+1dgxnBaVaG+dDIH4TBDOnEc3wPotFtSauFU8E0oaH4qNI2EZPuF2/0Y8uQ5fIkzMrwMLTI7XDKCszk1AVdSsWuBtC4v/B7EIsHkeqksQIRtqfBGbpG6LIZVYL4hkdZQ1gpBZBWklLQMlec8AI0l5ssNpUX5HJGp/R0cFROGw6BL1GlGtnT/aD7xzVBxkgyJWBYrmKQvV4Yb3NWBMxC4dZNZQsVSpjayWfFes/HObJRV1m0o3pPJAr6kWCf+K7OJPzTfUdzvvReBKlQgEMPzpdLvhF2vrM1/SQNkx6OYMmrIGZbb+rZDItGW1Vato0LgPCutvB0YiMiZcbAJG+1qmZEAratNsYjNm5Yweuuuqqlr+qU06y2lKN5tFHH8Xy5cuF6601vkiU8iS1SmsLertO6GgNgDDarRXstHxls3jgKxWA8BGSKkdFrK6gH07n8WLf5r4cDkcQq8SRM6XGjAktsKBDCcJlUfm/IueqQCgqmgKaRjVhMJdjQnPs1YqDyceXzQYFBxqiYgXQTwAAIABJREFUAvxdTow2u7rh4TmEkpXPIVvJIqGQkqUWqJ8DIO2/BNMBEC3ar841008y3LhtfXYHdu/bi9ddew0W9fWNfY8bi/0HD4pL+MIFi7DxisvHRZe5EDz48MN4fvdufOzDH27pZjgdxZMpHDh4AIf7jyISi2NRXy82brgc0Xgcv7zvPjhdHpRLBVx26eVYf+EFLW0oW/rxeXSQgPzGOyPvVeP94v5f6I8K3y0FtUamCZJpAWxUhTEaMTI6Kn9Ij+XfJxIxDA4NYe3qNbh03Trs3L0b+w7sB4P7BAPdPT24fN06hIIdKJWKUudCpZlYIoGQ34furi45Fxf148NGlWMm+KHkpOoBxE1WWa6X18F5Q6sZ4ALFL1N9ba4kjLUoXjP1kM8xlUyLQlxHC4EwlWacwGBpAEXTidRUu86OBYYFog7I3+M6Sa8jmgLOBIQQgHjgRY+le0wtjkpTiWoSEbA+7zQitYYJrd8SAIGWw2CX2k7O6VQyJB2MlFuRwa6WUa3UYChaYDfb0NvVOekbxCh5PJFEp88C0uKZ/ajW56dEaatTgGSBjEbkKzrsHVWwc6CMw1EglsljJH+8FrbbUYTfZcfSDh0u6jNhRUgHm0kRqiifIQvPWf8xG01RdIil6zCYbPB7T5RBno3f0M7BfUUimYTXqda3JTI16A0myYYwyNjK2jKb1zPxXAx+sT6rVKrIvmc2XclTyYxkoicDIPzd0XCU9QVwOewt1ZrN5XOY6bmZOWpFqOP4PlJBuVTCrl075x6A8EepkiO1IKUyzEYjFvR2nnDBTDtyc8tFztuQLJvpAzmV772SAQgX00gsCafdimDH5OokmWwOg4lRZExx1OjGCouk3u1mu3B/tUgKJ0zWgTDiIRKpeqOAThbfar4szf4szdhWNlQNNTRyzElLsZjMsFgbbqLkERcKQvFK69Kic28tuOF2uCV71iyzx+WY3Hs6ujPKYGuc41TGyNny3ZMBED43vrfkqbJR+WlSA08dxESJz3w0GsMjmzfD5XLj2o1XjvkncNN6pP8ont2+Hd2d3bh03cVCHdEaFyCCFw2AaBQsNYpPXw+1xkGjKPC3qM5FA8VAICB+GyyWZyT/ue07cMXll8tYIQXLYrWhrjdg7Zo12HTpuknFL6ajXTVd6EksTOf3qNDAZDOobAaWaqayLlnJ5/e8hOd27cT1V20S+uNjmzdjzdoLsHrZUhwbGMSWbdtw2bp1uGDNaoyEw9j6zDMyb0CpYcP6dVi1YqUICDALYmxEOaWuRa+XuYVFlxxb+w4fwZGjR1ErF4WKd96SJViwYKFECZ965hkYzVZc8Ko1MBv0kunR2mT9NZNNjCgzmoySlecfh90Ks1Ev5pv8b44rWb/KVWTzJTjslFs2STYmR4BVV+C0mpBJZ7G/tFe8Nia2kL4TASPlo10yD5IRkM1lka6lEa8lQA/xdkADTf4C+gB67D1CdZLNfrGIhJJAvBxHvjq90/lsjtSAJYCQtROoMLpbE+n7Sq2Ocr0mAMtq1MNs4QZFQb5cQDldR4fLN6nYCdeM4XAUSrWMnqAJNcWIUo0+UdMHP2bznmbtXDqI94SiN2J/WMGvXqhi93ANmZKanZyqcZPutuhwfq8Bt6wxYlmQUbsqzPos9LrZMTMtV4FYGgj4WBM3dxKwfFfJrKhW8gi4mX1lzYkO6UIdxQKE4UBhkdnOPLTbhwQD9J0hfnc5bSfUNbZ7Pu34TCYnFFtRGDWbx2VAGJQbDcfB4U2p+/mQEZrpfbbqFzLGiKlU8fzpAiD8UXYE03CMaHV3BU/g23Fi5uRjgB4e74k1CDN9MO1+75UMQPis6H5NtZ7uzsCkkrzcVIQjcSTqMSimiiyG9PLQaFea8gnPJYXoVK+qV6Gvs3TSICpodNM16A0w68yq22bTn7HC5rEiW3XzyQxJs7wyxxQXXm5cGSHKFsuwWSzwU8u8KbV7DoBM/QacFIAoimwio/EEyiiP47Y3n5G1BUGXTxaQPS/txZ69e7Hh0vVYsnDhmBPz4PAIfvfkk5LduvBVa+GTaDAks+Xzqt4zBCkPP/II9u7bhw+8//1j5pQjo2GJhHeFghLFZxCDk/Xul/Zi69Nb8arVq3H+q14lfPKDhw7iya1bsf6SS6AzmrD58cdw4YUXolCpIzo6hCsvuwxLlyyRzSzpfG4xS9PJRpnjdrpNLCkUjNRrJo7aWH85LxwTRwdraO65/zfo8LpwzcZNiCcSONLfj/XrLpGMFYNE9z30MM5fsQwXXXABRkZHcOhIPwoVBceOHsY1G6/EkkWLQYUX9qlKt1SBJPuPqmk0naQs8+49LyIUCsHlcCIaDUt2c8NV16Ev4MbdP/85gh0duHLDBtCNXNTQeKaGqSTlnglq1DqY8fUx8rf8Ow0uNnHtJSMjhf9oCBro8dSeYTz90iguWNaJay/qRq1Sg9Wq+lqw7TwYxq+fPoLXXroYFy0LoVSp4aHtx3AsksXbr1kuikQv5V5EpV5RBQOaWpfSC79drYtg41jhuGERbLaYRQJx5JAbRydt/r4qUHD8nCz27jH0wOdQxRQy+RIy+TIsjgqKSgGjhVFxPtcaa4C0Jip25LtOaDx/s5CE9NUkSoeTzSQhWwhBcyd2vpTAlheGZbNVYaasQf/z2UzoCtqxdokbizocoJAh+3ui6SnPTVA6MBJG0GOCyw7UFIMUnyuKHnUSkF5mQETAbdWIrUcKuG93HYfi7QOpZQEFN6/V4/IlNrhNGWCWPF5SRaBUNCLY4ZvTjS/XmFgiDpu5Bpdt/P1nSQErKTCaSPmk2a26HzhTjaqPFELyeuhMPjtZNzqhV0oqnZOeWc1F6Hw2zNpzLqPZ7+nyJ5mr58v5WLJ90/Qh5xfu908LBUu7WUbS1CiZgq7OjhMukp8TgNRrCgL+uU0JnqwDXukAhBSEZEo1x6FKycRNGT+PJ1JIZFKwWoxq0bmd6UO9bCCYWtNUrEgNiJXjiCICfZ3SyuqWQApjWXSumGThMxlMMNeZS1Fl8TRAMgZGxCmbRa46+bemiKZFyKUgtlqVhZqbw+ZrPgdAZgZA+C0W6I3GYkg3sl2TnYniA4usi2WzufP53dI3jFo7GnLK3MRt3/2CpFsZAbY3ClHZR6HuHly09lUCXggiH3n8cYyGw/gf73qX6oBeLGLLU0+hXK1J8Tg3T5F8DJ32DtngMqMyPDQIfyAAo8GEeCIm88s1V12FwZERbNu2Dddeey18Pj+e3LYNJp0O1119lcj17ty1CxeuPR99fb1IpXPyW+rEeXyRbIhNjd02ayNIG6DCFemFnEQZUOE9Do6GER4dQS6r0nBcbjc6OzvRHQpNC2zmakFo97yMQLMP9h08jJtueA0WL+hTqVs1VS2G79kzO5+XZ3f1FZdjxbJlKJUKMBhMOHrsGB7d/ARec911omzGrKVWiyLAoZHNUuXSge9873vQ6Q244frXwOf1YHR0FFu2PgXFZMHrr78OP7zrx1i8aDGu3HC5mEvyOjQgw77iXEPTWa3WheBWq9cfAyBj/C9VUYzteAG/TjIxvIa7Nh/B3b/rR8hrwwfftAarFqgiGFq77+mj+NLPduMv37QWt1y6UADIb545imORDN726mUwGqs4mD8Iu8kOk07l+GvNUrfCWue8pgIBm80uwIfPlOOHYIFmraVqSbJNvL7m3xaZ2yYQQVzg0rnGBDoe3XEMT7wYxe/d2AeP24BUOYVEKQGT3gSn0SmZZ63VlBqKtaKoE/K58TrtRjscRse43yCQ4jFUhHOanHIu6UP6+1Tz8kdrBCA9lj785PF+/OixQ1i72IeVCzyoNQxkk4kidvVnsTBkx9uuWoQVfSpwmgzsU52Imc2gVweT0ayKNUAvwKMmHiAqCNGAiBZNVU3S1HGlNfluw6R44qaomRbI/1aHlqpMxyxgyxnRk7xg3MAqehPu2VHBg3uLCGdnvrHudNZx42ob3nCBDmZ9blZAyLFoHV6XG+4mX6V254tWjif9KpVKIODhGj7+G5wimInJFVkzppPaII+LvjvtA7VWrmW6Y9jvo+GYjAPuf2aj5ThXFaj8eiIAUWtjEiiVqnC77G3RmGbj2ubiHLJnIyVrGhDC7M9zzz47NxQsGn9NnGAkbZ3LibpIkIoAE8wC2fnDoxGRSOvwe2RCORPtlQ5A+MzT2ZwskHSebl4Mtf7INShNLPbtCKgRbGYjMrmsTOQup8rtJN85XcjgKPpP6Eot4iYipBy0ikGKz7kgyMKot4OLNwsX+bkKWlSqj8iHNjZ+3Lzy98UrZgo5UtYfkQJIWgU3wOea+gTYx6lUFnaHVXjAE3mcAkDiUSTNEVT1k7s3MyK72HweDHqjeG8QIJLPahClF3VzTgUUZhxEjKAhx8jNhNlihouCBSI9q0cuk5FjWEOgUa5YYMuNMb0UOGml8mmh+zGdTRoe1a6ODodRKWTh9XqxdPFi2fgzav/S4aNYvnQJukIdGBwaxtGj/Vi9YgWqdeCFPbtxwavOhz/gQ7QYQbKWHBsWqvStAeTvu6BuwBiFtzVMBSWC0ygQ5XU++tTTOHr4kEjSMkLPJuarer1I8ZL+xfmMCn/MCIjPEaNFNE3V06RVjUBrc6ZKOWtcTiNaP112ZjbGNJ3d7/nFz9G7aCluv+G6cYWpvOcX9u7Hlqe2YGFvHzZesUHqvbQi9L3792PLk0/hphtfi+6u0LSX8/2f/gKJaARXbNgg1C6OlUyWrvZVwYA/vecerFy+Quh0A0PDOHj4EFavXIWFfT1qDZmIVzTIS1rRPcc0a14a9TAEtVo9WbWqbiwrrH+h/4tOB6fNJn3wkyf68dMtR1GtK7h8ZQc+dMcF8LmOy2JOBCA8T65YkayMyQCUanlklSxsRpW60fDihNHQ8Hip6lEulmXectkdcq/sT1EKI07TMTukAhK+PycU5zc2xZSW5rvCd43nonDHvz2wBz9/4hg+/96LZJNPkK5lYgS4MBtRV/01WSxKEBItRgVg+C1+eMweGHVGuZeaApgaGJxu6gQgVoN1HKAi+AgXw2NZlk5rJ/qsC/DjzYfxk81H8NZrluCmy7pRYdZUshpV/O75GH72+ABuvawHb77qPDgdx5+tAFwqYjETWaJENWuT2D2qotrxpr4QKnXpOBDhONDeDa0WSlsjtP8X0YUJGyL5TVKCG4aJ6rkVlCn48P/Zew/wus4qa3jd3q/u1VWXbMm23GtcUmzHieM4iZ1CEggpEBhKgJ/AwMxQ/v+bb4YpMMx8888MzAwBAgFSgBTSu1McO04c17hblmTJ6v32Xr9n7aMjXcmyJbklZHj9OFZ0zz3lPW/Za++11+YYPIvGazFauLs5iv/YCoQTZ5eXwye3mzT4yyuAFdOMyGVCVGs44zuMxnXoCyRRWVY8ZiTqjE88xheVei4puByjxdqHD+Z8iac0CEToRNBIhJzRgvE86efyPtVzcY2mchUL3p6L68eSCUTCMZQUFYrSVn4EhGCX+dHMl/uoABBl82OkV0lOP9W+dd5UsMjhnTt37pi8Qk5wKoZYybVlovKoJhWRBwIoLHCIcfJBtD8BEIhxFQxG4CpwyN/Rg0gNHXIT58TirsCk36gmLECiyFokdV5YGdsfDKA30zepVznoqxyiBZC6RSNQnzQp+QY6hZagLmn0gGWoDmO1wOmwn5RERlDL6BrzP8TrOYGE6knd8B/pwQJAgmFYLCaJdp0JAOGj27UOuAxuAYkWAketfkj/X4y+VEqMJf4rSdJ5/ZVEAvxr0zlg0BrFaOd9UJaWhppqrPErNNAUJSatrB/8N1/QQHiodFxoaPgkEE2lxIbh+BCPrxg3ysYWpQeddJ5sAj3JLkRySuSCY8NB2KGxi9qQ2WSWvBFVQli81onE0BjavXcv9u7fL8bxlKlTYRlct0KRGOob6tHb0yNRgeqpUxAKR5XCjoN0IiaH50dcmGejRv04xgnK+FcMKhpRYnwSgFN9hGBdI8mtbOy3s9kwRYVs2zvYtf8Avnz33fAUukaM6kPHGvD221tRPWUKVq+8THIaOE8JQEih2L13Hw4fOYzrrrkGZaXjAxCv34/X3nobvd0dKCkuwazZczGndrrM0fb2Tjz/0ouYWVsLd6EHu/fuRvmUaqy/fPWEcriGxlce0X74xzy1MKoyJjN49K3jeOLtZsyd5sKRJj/+8tb5uHZF9dDzjwYgpEwcOuFDlzeCi2vdsFj0SCABXziBAw1+nOiJSMSmtNCClYuK4LIpohx81zT2u70J7DraD38wCovZiAU1hVgwzSP5JXyn/nACu+v7UOFRclB2He1EOJZAqceJNQtKUVLowNE2P/Y19mHbkS4cORHADSsrMWuKA5fNKYXFoBcAcORECHUnfBgIp2A16TG32om5NQ7oDazHkYLZYEY0lsWRE0Ec7wgiGMugxG7E0tluTCm3iSw6Id7mfd2IJjJYs6QYWn0K3bFuxNKKqMxUYzVKbCWDAKQZd62dgQ2XlmEg2S9zjnWdOvviuP+5RhQX2PGVG+aixGWVuXe01Yf3G/pE+IROi+nldiyf5YHZZEA0nsL+pgG09EROikhwDsysdGJeTSFMBp3UczjUEsCB4/3gvHPaLVhSW4Q5VcqaxuW+tTeMgye8mFFqRVNPFD3eENYvrZD5zb4udJixeIYHOo2i4HY2jWtTb1iP7z4XQTSZQ7UzCZNJ9ahn0R9KoDc6efum0KrBD2+0oNIZQS47dj2s8e6bgvfd/WkYjWYUce8+j40Oo46uHlEzI6gcr6VyGkSjWYSiWXH4sEjlWA7Q8c5zNp9z3vb09UOr08BqPvvaHAQg4UEAwhzUfABC8Oz1B8VOKnAwf/aDcbqfTX+d7rtK9XSFuTK6nTcAUlRSipm1M4WLP9aGqGjhp8ccWDRQmtu64LRbP7DCLH8CIFTOYc5OWIybYo9rTD4kueIEIqypoHJ36ckjKChyuQS4MNrFxC6+83PZFBrFyYNakuc9J0sKUu6OoVWdgXrf1nOqcnEun+tCn+tcARDeNwGh1CfQFMFj8UgtGDaOo0DCj/7cgCjijK69QTjC+jB6jULHk3NBC3uGhSmdMBtZJVYpTDmCWneKLE7JF6KEpcjAMuKSRiAdgCnDHTAnY1p4+JSEzqXhy3oFfJA6U5B1w6IxiRfaYrQIL5leZzaekxHceCIu/HiDwYR4LI5XN21CcUkJNqxfP8JzLdGaYBBPPv00KioqsP6qqxQ1oDyNf/UR6GkWhSqR282R/I5sJi0eafHmyx0o/x2KHEpkRNDV0O85JRhNUWiKWkmo1vD/9QpYI8BRNoPhCIvap61tHXh50ytYsngpLl2xdGgocowcONaArVvfwoyaaVi75nKZQ2pTAci723fiRGszbtiwUaoqn66pdCzSqBpPtEjxSG9/H2bPmolr1q1DZ2cXnnvxBaFyEnAyb+fylStlHJzrFkum8fs3G/H41iZ87+5l+M0rdYgkM/jeZy9CbZlbRuRoABJLpPHQ6/XYWdeHf7h7CYpdFnQGA/jVSyewr3EAdqviXPOFkqgps+GLG2dg3hSPRF9e3tWBZ99pQzSextRiO8KxlACXT1xZjVsumwGryYCmriD+5fH9cg6pphxISMSH1K9FNS78rzsX462DfXjsrePwhRKIpzJwWg24qLYI37h5AcxmDZ5+pxlPbm2VUVNWaMFAkFXI09iwogq3rpmCApMZfdEQXtzehVd3dcNs1EqtGG84AZdVj9vXTsO6i8rkHr59/x70BxL4wZcWwm7PDQEQzplqSzUKLR6hXz3xdhPuuLIGGy4rQ0+8R+ZrobEQPd4kfvH8cbhsFnz1xvkocprw1HuNeOLNFrm/AptJnoPRm89fOxPXLZ8CXySBR15vxNuHeobzf3IA+55j+JZVNbhr7XRYTDo8saUJT73TJr8vsBnhC8dluty7cQbWXFQj97F5Xyfuf7lOImLMCWOk568/ORd6own/9cxhzJriwT0bZsNq0o4AIKfyVZ0qiZx5YlqdHve9ncKWhjRsJuC763Qod5klImbQ5rDpaAIP7mStj8mNZpJG1s3W4yurWPiXbIPTVEw9xanjSaDbm8LUyvLzTvnp9/mRjIZRVkQFy4k/LANQwUgW4TipUDYBIkoBw8n115keHQiGEBgEBWeriEVqMkEGxXGY/zYagFA9kPnRH0UAouxXEKGPk6j8mQz27N597ilYxSVlqKisEkMwX+kmfzBwAzqVF7q9vUvixfRkfxCe6j8BECUUTZ51LJ6U9zhWlU5OrFQyLcmaTAwOBlmBV/HQMsJltZiRTLIa7pl5aia9eFCNyaCX644GvqR1qMle9PZTie1svMWTvrcP6RfOJQChOcyoQam+FG5JStdLUcBAjPKgfYhDqRA+mUYKXgEKYNVZYTfbpJYCxyYjEAS/6g7OjZycc6PeKJEXNZLDcHo8HhPeuz/nRzQXRSqXEq8u6X6M2NCIsmXtcGgdArRprHPdUmkwBBK8XjgWkSTfKKKIa+MoNpQAES02vfYa5sxfgFXLl414NPYtKWKvvvGGgIbr1q8XA0ktRDiZfsjlVFoRDdLBvAfScpj7JABFyfgVw36wwrr6/7zOiN8z+XqoOJxOio7yXt95bzv6+vtxw3UbpM6H+r36403Y+s42GPQGyZ+xWlmXRyc5CKRgsrYP6ZCbt7yNvv5e3LhxowhSsBFgcAPiO8lfy/sHvPD6vCgrLZN1nsmfO/bsxt7du3HTTTchlUjg1ddek7wiq8OJa6+6CjNqqs/LfpAPQO77+mo09wRx33NHsWSGB/feNBeFDsvpAchnLkJRgRmb97Xiv59vwM2XVWDjygoY9Fq8tL0LL+zoxMZLKvGJVdPR54/jV5saEIolce/H5mCKx4augSgefL0R9e1h/K+7FmH+VA+OdwXxT4/uQzKVwZ1rp2H1/FIZ6j994Rj2Ngzg89fNxoYVUyWK8ZtXjuDRt9vw8F9ejIrSYumjpq4Qfv7iEcmd+srHZqDYbURnbxQPb2pBW18M3/v0ItSUFGD/CS9+/PQRzKqy4651U1HkNuFISwi/fqkZVUUWfP2mObCZTfir+3eiLxA/CYDYcnZMtUyB01GARzcfFxD3iSum4rpLyoaS2OOJLA4d9+PRt9pw8axifObq2chpMvjGf+/ARTPc+PTVtfA4rTjY1I//fPaIjJv/c88KFDqMgwb2sOHa3h/FT1+oF7Byz3WzsGRmEXp9UfztQ/swpcSGL90wAyUOCxq6gvjRU3XwBpN46NtXyHh9a38n/vvZwygvtODjl0/DnHIzXC4HGtr9YwIQ9qNC7x07d4POBIpZjM4XoaOk2avBT7YmccJLoJPDvKI4bFYnllQCV842YiCcwQ9eTcA3ga0xmWEdIGW14FyaXqTFVy83YlZRFMhObk1lTwbCjPoaUVrkmcwSNOljuW62d/WiqIDV7CcOPtQL0ZUZS7BSexoaLUUJbMKqOZvidxN9CFGn6vPKtc42MV5oVv4Aigrdkm+TyauEzvshA4FS8gRZ5yrxfaLPecGOk3ohSoFcFUSetwhIVdUUeIpLJRl4LCnX8R5a5DWDYbhdH0yhmv/JAITLBCefGF3JFBg5YCSLibdjgUFuihfKKzHeuDnd5+K9jsaEAkOPKjcWJtUqCcRnnhx4Nvf0YfjuuQQgzAUp0ZbAY/aIAcpoZjAYRFeuS/jxZ9pIv/Nki1BgcMJT6JENn+cNJyJISDE3ZXPL6NKwwgabgfkhJomwKrUmMgIgWJeA/PVINiJVqA0ZI8x6k4Abk8Gk5KuwFkWe+gk3D9acIZDgM3g1XpEWJR2wzFgOc9qCFze9Duj0uHH9VXA6nEIRZCOAb21tE+O9uroGV65epdS5GayEfqb9Md44V/JpVUDCvAcVgKiFPxXcRlBDZwHVV5go2trWKlQzUqzU5F7O+cN1dTjedEIUyzTIKtEUjVYKOk6vqVbOo9Pj5ddeEwEKUrDUCAmVz8xmCxYtXDAks0ngf6i+EVu2vIXF8+djxfJl0vcHDh4Uud+rrlona82WrVtRXl6BaDgEm92Gq9euRYHz9JGVM+nTfADy0z+/HGWFZvz6lTpsO9yLz1w9A1ddNAWv7+0YkYSeHwH5u7uXoKTAgmffO4FH32rGzasqsXZ5KewWvQiqvLmvF1MKbVhYXYRIIoWGbj/MJi1qSq2IJpj0nMPLOzrxxt5ufPn6ObhiYQWauhkBOSDA4PMbZ8BkUCin2w8N4OcvNuD6i6vwmfWzpFDdbzYdw1Pb2gWAVA7m3jCi0tgRgM2sRXmJHqE4C8Bm8ey2Drx7sB/f+Ph8XFxbjL1NA/jxU4exfE4hbr2iEi67Ud79oaYAEqkslk4vgt1kHhOAxNNxFGoKRQ7YbnPgd2824HebG7G41o3505xDNMs+bwJ1J4IwGvX4wnWzsHh6EULxJA6f8GNqsQ2lLgsi8QSiiSQeeq0Jmw9049d/tQrlhVYgRyoUo90UOEkJwDvSGsCdV1Zj7aIyGYuhWByHmv0CQMrclHdOIZbM4ME3T+ClHR147LurRNTmrf1d+OXLx/CpqxjZqZJIIduh5n4BJqMjIPR8G4wGxBIZdPRHEE8p0QYGEBnxKnNbJPLPCJXaBLToDdjckMHDu1IIjsIHM4ty+OZVVlQ4gU11WYTHKenB9WJfRxp1vcyTUa7isgCfvdiAq2ZmoM2xKOHEjXvK3/YHMnA6XOeVYcIxRFoRIwkVxTolUnuGjeCLQCSRyCCnNYlzSBEyOX90JeX+owhFo7IWEYScqUww36HXF4Tb7ZQoh2pfqvZUkOqwPj8KHLYRaQn5wZ4z770z7PTz8DWFtKLQq/nzeQMg3GzLKioQjVDb3Qmnc3KSupzUHV29ygv5APJA/qcBEE42Uq6S6ZQkgCpenSxMBoN4HBj9UIsAnodxecFOyecksKK3lYsj6QzchLgx0hATvn2Rr5JaAAAgAElEQVQemlIT2k8X9Z1IhG4ix5zvTpCkfU78UVxM5iIQZJJmRO796Hvl4tjj7YPvNEno6r0zglCuLRcBAnq8mXROpbQOXduk6hyM1Rd2OFCqKYGrwCXnpoRpV6RTClEOyYVqckIBY96GDXZY9az5YhlS3BH6U5J1TWLiOWa0hEBFTZRXqVsi65zJSBKpyANzzERjCCdDGMAAYtmYRE5KjaVw6904WH8cO997F5WVlVixdCmqp1TJI7AS+7Z3tyOVSmLDtdehsrxMwK9Ebj7gplA/lCg0iwJy7DOaouafsJ94CMEY86cIppT+S4iBysiEzWqDu8ApNDeNTo+GhkY5pnb6NHlH/Pn1zZslUrJiqRId4trCiGk0kcLmbdvg7+tFRUW5XKevr0+ELG65+VY0NjXh/ff34tKLL5axs2PXbixavBiXXLREhA5YTbzI45ENe8gDPZisz+tMZs6NBiDTyhxo6Qng/zxxSEDElzbMwbH2wCkByN/cvRAVLjvqu/px33PHhSI0o8qO2konZpVbUFRkgd1kgEVrlihdIBLDoZYQjrUGEIqnJTrW2hNB10AMX7p+LtYtLkdTTxj/+sQBLJrhxJ9tmIZwOixKVfuOhfCTZ47h6mWl+Mz6WsTTaTHan3+nAz//xgpMLxtUl9QwoTeOXXV9qO/wwR9jJEqDps6wRGH+/Jb5WD2vFO3eCH73ZiMa2kOoLrPJ3+lldkwrYw0UI6x6E0WA8a37d51EweIcKtGUoNRZKtXNCUAeer1BqFw2y7DylsWox8xyB65aXI5FtSVS6ZstEI7j/cY+HG0LypqcymVxvCOCho4gHvnualR5zAoA0eiRSAHPbm/FI2+ewM0rp+L2K6phM/M8NG1z8IeTeO9oP5q7Q7KeUUzgaHtYIkEP/cXFqCovFgDym031+Ny1s7ByXilyWRbD0+EIAchzR8YEIHRSnegJ4w9vN6HbG5M5QVrjlYsrsGHFFLB4Kp0UauM6m9Po8fjuKF48SnGCkc4tYp6/vtaEFdWs7j4+dAhG03hkZwJbjrNAr3IViz6LG+Zp8ImlRuTSERh0aei1Q0zM064skTgQjmtRVFh4Xg14zn3W3bIY0iKnfLaN6xXBky+ik/fL9YWOE7OR+Xznh5fFdYXJ4RRi4R7AaC+dS5NZW/jc7ItAIISCAodEe0cDENYoY3kKCjPQzlL26pHjRrFdMmcB4872DZy774vCqU7Zb84LBYsApLqmBjRe6B0oLymaVKEbqYje3SsUDhaoudDtfwoAkRByKi2cdP7LhZyGANE+gQcjWKdKILrQ7+RcX4/e+WgsgWgsKjQxNnLw88PpXGjydTtEGWnUYic0rjzQohhwI+92hITmkFLX8DGi9jLqO6PpYadS95pIv0hitk6H5kgadUkz0qMvNsZJuK1X6JNYYEohEA2jO9uOlJbRhrEbn7FcUy6KOkxOpoFKCebOVCci2jOPfgxt7BotqnPVcNqdYtCS2jMQ7kd3tvukatL0FBOCuOGG3WiX+xGVtEHCtVQGFyUq5kNQ4pMJuWmkkkmJ2jBpkNEUu94mdCMaufwOjeNALIhURukHSq5azTYZI0cbGtHZ3YX5c2ZjerWSvFzX2IiW1lbMqKlRogo0wFNKReMPU1MVgtRhzFwDGlVKoruiEiR1M/IMfLn/HKTIKPvNaDKJjDKfMd9TSAoe+5ibN9cZbuhcX0iVZMXr1vZ2kI6VTsSE6109dapI79bV16Op+QTmLZgHt9OJbe/tRiDgxcb1VwtQOVrfIIUQ3W6X1CyS2hYy9xTvGnMZlDwxJTmfTZFqHcyXIRgfnIuJdHYoB4QREAIQRgve3NeB329uxMWziyRB+debGoZkePMjIN/7s4UodzoQTIVxvCOE/cf9aOmKiKJPPJnCnGonNq6oxLRSF7zhOJ55twV76v2oKrUIzclqNuBwsx9HWgK4Z+OcMQGIL+lDgaEA++vDAkDWCQCZIQDk4deaBYD86OvLMavULYXvfJGk0KH2HBvAvKlO8dgbjVrsbehHQ0cIX7t5Li6fV4pYJo32gQDeb/SjsT0EfziNQDiFqSVmXL2sDMtqi8XI//b9u08CILqMTol4FnjE608A8uiW47hiSTEum180NMSZJF5us6HIZZOoM99LNBrHT16oQ2tvCFNKHCh1mSWXY0+jFzvrevHwd1ajqoh7vxIhevtQH376Yj1mVjjw5x+bjRI3c4EUAQd/JIWfv9SAE91h+bysUKkovbe+D7sbfHjwL1acBEAum1siOVaMkB45QQBy9JQAhDk6xzt8ApplHGk0qCx2YGppwUkAhPMllTPgvq0xvNvM2XGycXznMiNuW2qEUT++4dzSn8Qv3onjQBejl2p+XA5rarX44mUmxCMBJJMxcSLQV0vwZ9CTBn2yzzyb1cAbykKnN4vs9WQN6cmsWZznPr8PRQ7gHJXTkFow0ZQZyfRgfl8mK4IfpIuez0KKXLOp4kjZd9U+mgx9m85dOk3IIqHhHY/FJNKuFjmlc6vP6xfqONdGoRAP1qYi2KIaGIEPwa4iRf7H35Sxl8P7e/ee+xwQApBp06fLJt874IfLaZc8gokOeBoE3X0DgnTdBcwDubAUmY86ABFkH48jGqf3JqNIQ9ptsEmiL40yNVH1j3+gn+4JlMiPQokRSU/5O/wNgmfWFsgHJVlRcRo+iP0ntQgGLTIabsp38gDGqJtQDSP110rNgpGb0Wha2+hEOP6/YliptQ0ALUPSeV/UMQGZUqNmM5qYQNqQwnuZQlELG6/xiBptBN8ui+KSMiNOxJoQH0N1xaQ1wZq0w2oww6KhAplTkV8Oh9Ef7UcveiZc0Gy8eyrRlaDIUCw0HHqkgqEgIqkIktkUooYowpSmHExgL0QhXDoX3K5C2TQIMBiRoceMNCM1EsSkclnYSdPKJSRPJJ6NQ6PTwKVxoUBTIHQyVYmFAIXXVkGd4s3RKdWoSfNKkJ6lhd1uU+Rg01SbUaIB3Mjy6RrjPe+H5XN1vJ5KRJNJlXxGtaljXw21C1YRkJeRfqBxKFEnCgEMgkFOGEmaH5RtJqhgtIWGhcg4R2OIRsIS9eA7YHI/84HY/34/qywrDpTUqA0632kgAGpwfijRTsiax4Rh1gF56p0W3Pe1VZheodSg6vXHhN70fuMAppbYJPfim59YKHVA8gHID7+wDMUFFmSySZFwDTHKFk8Jd/1IawgPv9KM6y+pwqfWzsChE178/KV6LKn14ONry2E2KgDv5fc68fy7nfjctbPPGID8x9cvwrQSJwwaI3Ye6cV9Lx7DrVdMwXUXVUNPlcBsGo9ubcKru7pw703zsHpeCRI5CjEkpXJ5PJlFJJZBe18Uj77eBqdNj6/eOBdTimz41hg5INa0FSWmUpmP3KN/+0YDnnj7OG5bOwXXX1YxPHxzGhgzimFF4Mn26s4T+M/n63D3upm4dnklWGaQcsaPbW2VKIoAkGK7cAVbuv3496eOSb2Iv/nUIpQXmqFhNUOCTq0R2+p68I8PH8K3bp2LS+cVw6hXipo+vrkJj7zVit98kwCkRHJA1AjIRAAI75P3S0coGQH5bThaykTy4cWe4DuRM+I/30pgZ8vYMrmzSnT4u+stcJpPvw7zvAfbE/jFu0nJKclvq6brce8aM0w6pRYR6xhxvogIhV4Di0kv78+gG462MvncF8qJnDkVKs9n8/kCyKSjKHQOc/7PxfUyWT0SGRYlVSg8zD3lusrCtCxoe77o4Eo0JIEBn0+AoMNqOUkq+1TPp0ZSSL/ac/goDh9rhC8cwTc+dxdMekrXx6U+ntVigtVslP2J691TL7+J1s5u3LBuNZbMm30S2D0X/flBnoPv77xUQlcBCB+O/OlwlFW1iwXhTbRxU/EFgyiwW2HI29wm+v2zOe6jCEAUrya58ElEogoxlaiaAI8G1mj51bPpvz99d2QPUH423/Dke6DErIpSCGgoIzlswFHtJqUUchts+T+rBt1oCRW1UNvweZTCYZVVlXiqX49v1CmfFOqB7xecwPpqJsXZRRmJ9xeORrGvrR/3DlSjM6lseHeVA39Xk0a/vxkBrVcklulhteccsGVZ0XpYNpZGup11IVIpkV7uSfQgqAucs+FAetVUbTU8hYWKFzUWk5wD0sjoAVfleNlXDGUXFBSIoavkuQQkB4TNpDdJ0rSoWWUJPJLwZ/2I6sinHm40uJkA70ahVG5Wi22OfiDOqb379mPXnl2IRpUCbaRjXb5qFSrLFaUZSZrPo2qcs075EJyItU8YKZ1s49gRAJcXMhSAIjVRlKbOANHt0ijyw2xqFIlgkOBytJoQq3FTWYxNqAs8EcfJYNKwmrhPWUx679U6ID/52irMGAQg/O6BpgH85zOH0NgZlHN9+/bFAkCiiTQeHlTB+ucvLIenwIR/eeygGPqfvKIaZR4LktmkUIG+dd8+8eZ/7cY52Fvfi1++2ohPb5iOyxcqUQJy2599uwOb9vbgC9dNHoA88loznnunA//ylSWYVemEMWfE63va8MCm4/jr2+Zi+fyp0o/ch3nPb+zvxtdumoeVc4qxZX8b3qn34oZV5aitoLNPset/8cJx1LWE8c1b5mN2lfOkHBBv3CsqdVS74/5BI+uRNxrw5LbmIQDSHGoW8Qd3tBR2k01qSqlAlQnyz29vxbduW4SV84oF1FNB8devHseT207g4e9cLgAkEE7gv56tw4EmH/7u7oWYWz0sDU1qGHNDfrOpUUDL/d+4FDPKFbo3k/x/sakRL23vOCsAwnMNBtJOGt6DaVYjfs+5nhwHgBRagL/fqMe0EgUEnEoJK8X8oWNJPLIrCf+oZHUBIFeYR4AY9qE/GJboEucE10SzwYACpx4mfRbhGJPZdZIMPbrOzGTn7umO5330DnhhM+XgPE8ElnTWgETGKGAglUwJTYqiDyVFnvMq28s9trffh0QqKXL+Ql8dB/UIAEmmUGC34Y13d2Hn/oNo7ejBF2+/ASuXLxNg09/vk+ggFUWZ29LY0oZ/uf8hpJNpfO62G7Hm4qUSQeZ+pTZ13Iy+vJrzJ2yMURhXlsGsQr0dH6yNXoXHfutqLSaFpTHyGPVelAj6yM+4L5+XSuj5AETlv5GXwlL0NAwm0pgUSRUCKhZNBrhM5NzjHfNRASAq6GAkiYOXL1yvZ4EkRaGKnP/JhBKHB76SM8IFTuGDq5VjBzf4QbNBDMIPiu4uniAqWJDjP/4iMd6Y+KA/J0DIByFSXG0UlSdNzdY8T518J5uDxW7D4z1aASAOXQ5/Ny2DT1XpYDwFd3bnQAqfOqzHQFojAOTvp2UQCXQjp03DmDWLghgNeLUAJDfd/Or0TNj2h/3ozHZKbYRz1fQ5PSpRBbfTJfKssvCLTK3iWZdNl+COxeGMBnn3/D2L2/kTfnhzXvkOiwuSpkUDkTK8cU1MofCM0Qi4HFq7JNtS2YveKXocCbK4ifP87763E/sOHcCsGbWS/6Jo33dK7sf6desEhIiwwzmqsHyu+vNcnedMAcjprp+/9eVHLpSClZrhOiqDBQfP9Fm4RmSyGjy6pQl/eLsZKgVLPR/By7PvnsAjbx4XqVwVgLAIIY35Xcf6QQBCFawXtzfhd1tbxaC+YmEJzHotjraF8KvXjuOmy6rwydXTcLTFJ5EJrsMfW80aFDo0tITx9sFeBKMpfPmGuVi/pAInesOShK7mgJyKgkVZX0r6PvzqCVx7cSXWLS3BjOICSfC+74VjcFqNuPPKGpgMWuw/EcCW/d0IRpP45q1KDsihFh9+8txRlBdbcNWyYhTZjOjyx/HEm21wO0z4xs1zUVRgFQDSP6iC5bDTwA/BmXXC5VQqxjO6RbraaACSSCfhjpXA7ShAiUdxHLBtP9aFf3xoHxZOc+PKxWUwGjU43OLHW/t64A0m8NB31kifPre9FY9vacaiGieuX1EOI8Mkg81hNaGyuAC76vvww0cPYNksD9YvKROp2z0NXmze34OBUAIP/uXFqK4oFRleRrSYAzLRCMhEx5XQOplDRTCts+C+rQm8d4Kc/ZOjHGZ9Fl+8RINrFzrRF8riYOfYmyTX8/db49jRkkUqN/zcpMdePkOH/2eNFY4xoihS2yiZlGgs87f4M4v7cbFksVmn0z7Rx5r0cTQ4Gf2ORMPwODUS1TpfLZPTIZ3VI53VIRCkuExGqo2fSnn1XN0H7SjmbYQjMRGwIUXqdFW/aSPR/qKz443tu7Dn4BG0dvaguqoCf/H5O2U/7R/wy55Fmhbf04NPPY939xyUW777lo248tLlgwyNYacko3xs+ZRXfiolD3K5wWRvjeyLynG0gxRZbwWcnD4Cp9qG41GGhQWSzQrTgOeV+8q7PlUbaWqMBmr83o4dO84fBUt94ZwALA7EcLrHVSBIb7wmMmi9A+J+cNhpbFw4GtYfMwBRE8o56JjwSiUrGlvM52CIj5NTHSjjvYP8z0eclxSDGAvCKQog+YZxvtS3GAofKGUxJ5POZjMP0stYC2F8+tFk+uWP4dh0Dvh9FwSAlBqBBxdkkcxp0TdGrS2bDljnzuKSHRo0xRQA8g/Ts9DFw2Jwc8FlVGG015qLFMcIPxOKTCiAnnQPglA8x+eiKREJFzw6D6xmq4xjlS7I+1EXON6HmtsRCoXgi/vQm+tFCsoDqxXHTwU6Rt8rK0GX5kpRaC8UAELaVjgeFsMrmwJeeOll5Exm3HHjRgFmvH57Rwdef+MNLL3oIixeuFBOqdCNCMo/GsmEaj+dDwByLsbLRM5BAEIv6nPvteKVXe34/udWYAqpP3mNwOPBTcewq74fX7phDq5YUIFILIkntzXhaGsA375tAQqdZimm98yOdrx3pF8ELgiOyeWurbDhjrW1ct5ILIEXdrTh9b3diCSVehalbosAhF5fHDdcMgUblk9Be38E971Qh3nT7Pj4FVVQAcih4xH87vUTWLXQg1tXVwtwZtL2L19oQm8ggQXVDnzu6lo4rEZJ2t5yqE/AAROnqzw2cQ31+uP45JppuHJxOYKxBF7f344t+3sRjqWhyWmkAFtJgQnXrCiXqvCcVz/8/UEMBJP41l2z4bBqhMJr19pR4CgYjPAl8dyOVry6px0bLy3H2qUlYAQEcR0cKTfKSzxDnHd2LSlf7NN3j/YgEkvDatKh1GVFaYEROxu8+F93LUCVx4HHtjTjncM9MOi00kf5NtPcqS7cfuV0EQp4bEsjth3ol3oopLUxp4Rgpb4jiG/fvgAXTS/F9iM9eHzLcXzyiulYVusBxy3XtIZ2Hx56vREzqly4fc10mA0j64CMNY5kPxxkFRCkkgYktc3MzElw4rHdMbxyTHNSErqy/gDr52TxlcsdONaTw+93j+WkySEUS6E9qBuS4FXvw6zL4vq5OdxxiRMW46ntoqF7TGcQjsWQSWdFBpa2wPlqNCq9voAUq3RZGaM6/wZAPKWTQpeU/i8r9owZkeC6q6Synboy92T6RKVkUa2V56awxqnsKlW0gwVw33xvN+oamxCKx9HX58WX7rwV82fOkCR1rV4rxTi7+wfwHw/8VuZVJp3BDevWYO1ly8XZdfBYo9zmrGnVQ2qL3FcaTrTJ+Fs0Z+bQXkMFstauHimqKLXZCt2oKi9FUaFLABMZRo0n2ses0cZclOlTFTGV5rYOAbKjG+mytdVVQt9XaWakjLHwJOeEx+NCdUU5PG5SWjXo6R9Aexdr+ijOPpGWj4bOPwChESpVieMJSbKhcsp4IESRLgsIP46T5kJShP4YAYjkHmSYTM4ij8xpICKl1KxRIh1MAj0T41sdWAwTMlmb0RRRvZHEZoUqMWSMUus5X0VKlBw+OINf6DVJZWOgl4C8V5uVG9PIgnaTWXj+GI8dDUAeWgj8oAnY6jv5aaZZgJ2XApe8BzTFFArW92uBAr0StlVpTip3n8a0SDanE1I8sMBZIJs6ZXL74n3o1/SftQJW/l2yijRrD1hyFvHgGPUmmDRc/BVQxHWCfwmEOHa9Ph8G0v3wwSdAnLU/+FcdlpKbgBSymlMnhvN6kmzLfBKDQcDVQHIARr1Z1Lbe2rpF5FVv3nDdkIQvC+m9ufUtLF2yBNNqauTeGJEhYCJw/6gkEwqwOkMK1odhLhGA8J2wSna3L4alM0sG1ZWG745jpKM/jJbeCGZPdaLIQRGElChlxVIZSfJm3gERRySeRnN3GFsP9aGuNSCUqM9cxToZpB/TGNNIEu3hE0F0DETFiK2usMJi1KFzIAq3w4zZ5W4xPo+0D8DtMKCq1CwRPAo8+IIZtPZEUeI2oqrYinRWAQ3HO6JSfZ3HL6ophM1sQDyZwJG2EHp9SVj0Riyodsua3TEQQ6nLhEqPFalsCqF0TM65u86HXXU+qZNxy+pyUfJSBTQOnfBLxfh505zQa3JIx9JwWBxCS5Q8ukwax3v96PZFUVFkkftrCbdAGzXBpXWJ4TN6D2eNkv1NfWjtDqPAbsT8qU7otVkc64xiWoUDxU4rWnp4/9ExHVmUDJ5R4ZR8B6q0HW0NybNZzTrMm1ogc6y5O4aqEgdqSh3o8UXR3B3EtFIHCh0mpNNK/ZpwNImm7pDcg4DPwWKho8cnx4EUUeZeOxjRFMog8/EkCdwgSdE6gxGvHk7hd3tSCJ0iAFxblMXXr2StHC26AievPVToOtYZxDNHT6atO83Anct0uG6+BQbdxPfXCyGZTztB8rMsBIITv7czXQv4TP5wDt5QChUlxQJCRje+M59fcYTxPUmtJ51WEsFF/XJ8LtIpb09xtjGPMCH7Hhk+o6MhSlQiC7PRIACkvukELlowB489/xquuHQpbl5/pURI6Kzg/vLG9p146Y13sGzxXDQ1t2PtyhVDAORvf/Rz0Mn7zc/fKZK+bKQi/9dDj0tE5p++fa/8rqWjG5vf24WmtnY47BzTObDgYW3NFFy/drXUgGlq68Azm94Ca2WpjbknXb39KPW4cc9dt4rd9OrW7aLSpTbmTHb09ElE8547bsH0qZVC7d+6+33s3HdY1jnO9VA4gqqyUty4bjVKi4vw/uFj2Lpjr+SysNEeXb1w5vkHIArayYk3noCCvDmiMHb26ZrIkw34RG4tP8nxTAfrRL/3xwRACDbYr5IzMOjRoUY2o00EeSrPeqLPPvo4qeLp8yMSo9KGEQadHkxu1onajMLrO5sJfKb3NdHvcRMaShAWUQOHFF47EzA20Wt+2I47ewCSg4V0pUF5WoXalZHCgtFsVIygNDIo1hTBYXUIJ5weUl/Eh45Mx1Dk4Vz1C705pGNx3EkhwaxSl0LAicYORixYh4IRCt6HN+SVAoQcswJAssObDg3AmCaKkCYkBQrHaq6cGx6tB4VuhTs94B9AX7oPZr0VHr0HW97eimPHm1BbUyNAiAswgU//QD/KykgvoZS1FYsWLEBJcfFghfYPlxLW2bybswUgCnBU3slwFEvxkMn8pcfsPIVSaSwoNCzWNxlZA+ZUfcJ7oqGl1+VgZDltildkopKPoNHqAQ2lWyN44/1u7Kjrxz//2QIUFpiRy8QGjzEBGoWbwseijDRz5zN83kwKyWwOafmtQrFIZpISAXEanbDohpOHY+mYyPM6DU6R6FX7jiIYrHdj0Oph0VvE+2kkSNdQ1XBY+Y1AOBKLIGtgHRcd+vwJHKj345l3OvGpa6bikvmFYK0PNj2fa7Bp4hposmQmDMtt57Q5Kc6ptkg6goGoF7aIGyUul+RtjdXomGSemhLdyPeWq559qWpz2uGZyzL5mk6FkfZELsfEe8kekr5RREYG5ULoeEilRUAiX/JUEUsg134k1SWfxkznHvdWy6CEN+0ZjiFFdEGJ+h9si+K+bUm0B8bmIJn0Giwo12FQkfik5xPnSSiJ+oGR3+fTTHVl8OVVBiycwnd+NjP33H6X9xyKRJGMh+CyU4nr3J5/rLOR7dM1QCBpQlmJEq0b3VhlnAa0yaSMf75bAjymBfDdMeqgioycyR0TXBCAUPWV4JRMk9EFBZknwfXlzfd2oaG5BbdccxVefPMtDPjDuOfOW0Tpj7dOW+6+R54Q+tx1V1yGZ159C9desXJSAIQ24ZOvvIF9R+ux8cqVEsnIZrLYe7gO7+w9gNs2rMPyhfMQTyYx4PMPjXWO+y079uDtnftw9eqLccs1a6W/vIGAzBU2Puuug4fx9s73sXLpItxw1eWSR7pr/xE8uekNLJxVi0uXLBTae1NbJ3779EtYf/nF+BhBVpK5oaEhxgydl+0tzRcGgCiLLSsYp4Q/x5AVixSerrgLqVt9/T7pBCLbC2XoftgBiLpIKvxOpVATE4lZ1VUqhQ4uhJPpL3VhHv0denqo583rUMc6v5LlmUzWD+o7nGyhUFTCgYyojX5O0tWYu6BuPPSU0KBQG/s3n3akJMXy0+EFj5SzEcvfaGUr2QgvfA+MBUCKjEB4DOqxSQPMtAErtg9HQP5hegaZsE/kZ1OaFMKasChFiYmUI51I2ayL06UoshWK7C2b3+9Ha6YVsdwEyv2eRbeova4YWiYUatxwG91D90HKFA1MxfhSQAsTnfk+xQiLRhDIBkQBi0UGRzcqapH2xSKIHDc9Az3oyfTAbnSixFiKzW+9hY7OjiEJWH5feLODLke+cqfDgcsuvRRVlZV/AiCDdTpo/DFyQAUkpBLQZJLQ5JRBSe58Vm+GRm9EjlGjtKIolq84dBZDZsRX+a648ZNKwGjxeI0ePG7cVkaWTVrotSm5bzGgtSZodGahM2071Idfv3YcP75nEcqKbMhlIkqOlqwrYy8EQkvI5dCbSiCYCiKRTSFFgJ+lh5R9NbwmyfzLZgQcEHRb9UrGL39PdThGN9QIBr/ngAOF+kLYbXZx/vG5qSTH47UmLeKpNLp6ovjuLw/iizfMwLrlxRhIDCCQDAiI4blKciUyx6wWi+RhcV4FAwH0aHoQJQgbbFwXtGkdXMliTK0oHzP3k5P/HU4AACAASURBVAZP34AXdosWjrMWZcpTEhSQQeCqRyJtPCV8OdWep0Z56ZVOxqkQxgR5hTPvtFmFxsz9QfWej7XPsgbLf22OYkc7I7EjRxRZwAvLtZhVosdrdQmEBgU/1KMY1Li4WgeTToN3m1OIpYfHCr+7vCqLr12uE7UrGrrMIbiQDJFTzQ8apz6/H3ptEk7rhdnrGP3wh9IoLysRds3oxnfZ2+cVr7urQCmmLIqX4thgDSxKeEOiCWRHnElOrHpNGun+UAjxWELyQhgRy3eoEOgKBet4M27buB7ReAw//93TuH7tKqxZcZEc29jSIfSrT2y4AqXFJXjkmZclYqFSsCYSAeG4JuBiXbciKoNpyVzIobmtHY8+vwmL58zEDVevkbHD/lHvsb65FQ8++QKcdhvuvfs2hVrFmZR3THt3D+7//dNyzCevXy95LOlUCv/8099IFOdzn7wJ1RVlck7O73+9/2H59y+/8CnpYzWfhPe4ZedeGDOJCwdA1BfFcA3RotlilDDOqRQZ2GnksbHolN124aIgH1YAQkOPE4nAI5VU+KucNNwMFHrH5K1bDgSej2E40dMexQ9VAQivR4AzGVAz3kZ+oT7nMzLyRgpZsYcJzCPDtOJt8gfg84eGzAIquJ/O6crNaHT4VjFwh59KMwZoUb6jHqMAx/xGT9rQ55JwO1IliF9VAeZE++/kHJAcTsTJT87hrvKcPAcXhre8QEtCi8+U5wZzQBQK1t9PS8MfaEO/plcRHjjFlm6ECTW6ajH8aeAw/8Kf9KMj2zHRWz2r42gkOTQOkc+1G4brf5zupJIgmEwiHAkjlAyjX9OHJEaCEAEgeg+KCovEAO7q70ZfrhcOYwEqbZWiaDaWB02tHcIIiCT9DdYcIdj9n0zB4hiXyKwmDV37YaC7HqmBTmgD3dANetxzGh2SBRUweUqB0lnIVs5D1mCXfAauSeey0bnCTZIJuuNRg3ldVkimJ497EiM3bFpNFgZtRqF16E2oa/MLtYjUq0vmFEsFeWTjyGWZEDy+Mgc3/jSrMWeSCKZiCKZjiKRZCO/kaIBdb0eFrUKcQ2oLp8LoifUICFGbHnp44BFwTrls7h+MDkvRSU0O+5u8eGpbK4o9Jtx6eRVcTh16471C/7LlHHBrC2A3OKQAJfuJc4EFQVkjoRnHT3olBbFiFJgKUFE6WBxx1BGMqBL8E4CMqFuRo0LgBN+xxgANo0J5z86ICDIJJLN6JNMTE71hvzLan0woxXjJKOB6IrSqwdzJyRa923m0Cz9824ZUZuS+7LEB399oQJnbhFcPhvGz7SM7hlXS//0WE9I5LR7eEcOrx4Y/N+mBL18KrK5VEpepsEinI1kPFjNrdymy1R9E4zzq7+tDYQFzTidvi0z2ntMZDXp9KWi0Rol+jGX/MMLW3tUnLJqxnAtqLkc8nhQnN9MDzqb/uObTwc71gQY+z6nOSwKQ19/djT0HD+OumzagtMQj0Q7mhnz6Y9fBabfjl394Dg3Nrfh/v/xZdPf14+GnX8L1ay+fFABhP9Ix0NPvxeGG4woASyRE2rexpV0iFzdfc6U44di4FpNS9bvnXkEwFBbwUVZcJGsD10WhNFMuOB7Hrx5/Di0dXbj9xmuwbMFcsR06unvxr/c/JOe5ePH8EWylA8cahcX0v7/+RRRJLogSiGg40Yqf//YpfPyqSy48AOFNEISQO8dISInHfUo6FjdrPgA9VMrgOP9xvQ8bAJEkpmxWKssz1MfK3QUO5xBinywooAeA4S9q7fMdMDpA7FJa7JGq5/ntowBA+LwEvJxIJUXuk6JuDFnSY8ANkdVIJYwuM2W4J0g5kkKFg7+SBD+qGuUdlEuTQjFMraEBoSTo552IQlV5Hay8u+HfCA0l/9rDoZahbyl1Q4ZPwnog+SFfLsRU2VEjA1anc0gFi0nov5ydwv3tOQSSGTy8ICchaIZ8f9iYxp6wHo8uAq7cZxzKAfne9CS6wscQTit1NsZqvJYBRpTqS0Sak95R0p8IQrq1PYhkIshJ4bDz18w5C8o0ZXDaHLBaWIyMKZBKrRcm86lSvWr+CrvQZrcr9SgyGUkujySi8OoGEEqHht4tAUiJqQTuArccxwhIH/rgMLpQZasQA66/fwCVFeUjFl9el+ckOMkveJhfOfn89caFO/NEKVgc6qSoGbU5aHrqkNv7PDTBPol+nLbpDcjZPdAsvhaYcpEoAtFAPFfREDpfOE89ha7TRuTVzdMfCEoRU0ZS8xvnLikdVLNhLl5CapMokVJSbqRMD2l+2fiEQIh6bgWMZJHMZtCTjCKQCoLqV6ozwG1yo8xSBl84ifaeKGpKrDBYs+iKdokMbn7TQYdiFMNlcEkdFVXJjWOVFeFZ34QFAVnMjs6uYDQk88ekZS6hRfjkHMvqfKEXtzfbI1HREX2R08IVL0aZqxhul3PM10unEA0cYU9plArjTDanEyeXDk+ojwR8aE3o7AuhzxdFdaUbLguQzcQRT7NexNjGuCoPKtGvVErWPz4Tg1gGkw42s032AjVqOtYey3WEBSuZa0n+/uhGQPPzN7rxSpNzhDPLZc7hu+t0mFJkwfN7fXjs4EiQVGLL4h82GhmXwu92RrGtRaG/8QrXzwzii2tLoM1GkUnHEUtpEA6nEUsyL1NxilnNFingzLGYL85xvlcEAiLW/ihy6aEdQac7P1cORnLwhdIybyXPYYzW3dsntULEdhxdITjveNo5LE9A7OZxe6Qe2mTtqqH5moNE1vu9PqkRxv1VcboQgCgqWAQg02um4IU3tmL7nv342PorUORy4OePPovFc2fjto3rUN/cMikAEonE8INv3yvr4v4jdXj2jbdFlnlmzRQUeVyIReM4WNco9CsCEK5THFMES8+/8Tb2H62X369ctlh+T9tb9nWDXsD5c69vwebte6QuyfpVlw7Z4swl+dGvfi82PYHe6HpRfP6v/9kdKHRxHuTQ5/XhgcefRVdPH25fv+qDASB8WUSdkWgMZosJhadJTI9IqfqAPPBY9JlzPbw/LABEkt6EHqBEPYik+TILnPZJo3QlUVBR6+BiS89TOq3QUiTsn82JgsRHEYBIVe5QWPrO4x7WkVfHDfuXVD9uxuRvnunCM944lPc5KF08vFgpoeChRnljgpjBX9GAVr6Tf3YV2Az+jqBm1OcK31n5vLy8FH8YrAPiMeRw35wcluiCSCZiIhGrtv6BAeZfQutw4ao9WrQnFBWsvxUAchTkdY9uko8BA8w5E1y5QthMCjWDalGKAR5FNBGFL+NDSBNEBsOUrfH6a7Kfs/r5VOPUoQJ19MjFEzGE4xEln4CAUKtcP51Lw5AzSn0C5q0wSiEeXbnfCLxZL0K5kOz69BoXW0pkk6PmfI+vF/3oh9NUIIXY9u3fj8NHjmLjxo2YWl42dNsEtm0d3RKOpzHzUW0TASCcU9Tp1ydC0Lbthub9V8YHHmN0WG7J1cjWrELG6kaSDoCzrAxMI56Gh9lohMvlHFeakpGrAa9PIlj5Ca/K85Hapxfp1/p2Pw429aEvmIbBoMGMchsW1bgxrcwOsz4D0Es/gUjIWGOGjg1vKo5QOoJYJgWrwQaPqRg7jvbjwZdb8IXrazGv1jgmAOH5VBCi0hRHe3zVZGs6EFTKBOcH57QSMUxJ7kg4FUIgG0JME5EIChvnFo+xJp2wZwtQWVpykueZR/qCMew+1oO2vhA6vUkBZ9UlVsyscmHuFCfsZh1y2QiRxGlzQFQA8qtXG/Hizg589/aFuLjWgUwmgXiKdSIUh6XcF9dWod6weGxWDCwWsCQVUKhMJoNIpZJNMJF2rM2L7ce6sby2FAtqPMp1mNPD/VSkSIH+WBY/eCWBNh+pP8NnLXNoUeXSYnfb2JGeardWQGt9nxItI75hZOR/X2dAlYs5R6TzDUfSUlkW60wjkaTXms/JIopGkdvn2jNevu1Envd0x3Ct6+rpgcuuhd1y/qMfqawG/cE0MmmdKKyNxaKhY6Gtq1eenzU7xtvXaWvRHuV65nIWSN8ROJxpE0paIIBEPAGTxQyryTQkw0sAMnPaVBxrOoGHnnoRM2umymUIED778Y2YN3MGjjQ2nQRA/vG/f4l0KjNmEjoByD9952sSxfj1H55Hv8+PL9x+C6aUFcu5O3v68MjTL6GmqgK3XLtWopi0fbbvPYDX39mJBbNmiOIW+0opsJwV8EEnAXM8fv/cK1i2aC5uv+EaibhxnrNPO3sYAXlY5vpX775tzLIZan4fE+GffX0LDhxtxMfWXw5dKv7BARB2ihTGi8VFPYKekrEmCh+UVCyvPwg761ec5yqeHwYAIomOyYTkzHAlI23IIYm1Cp1jok2hgSQQS/BcSRlMkrCr18FgJI9VJ4OQHj0WivooAhByE8PhCIo87pOej/3IRaffF5CJdz4lCif6zsY7Tt1M1eMkxpKPQASQDKMSGyMgvUodEKMmh69W5fCt6VoMhGN4NzZsGM81JjHXpceT3Tn8Vb0WsezpAQiTWq38k7NJIiw3bhoq3AzUxYn/MvxLgyWQDohRH8PYVJLxnnu8zwlAphimCADhHKESVywVE7CgAr+MAJCsABBj1oQCvVMqptssdrl/fo+GFwG6P+1HDHHhzhfbi0Txh2o7faFe9KEfDr0DZcYyBP0hELzNmjVT5J7Vxk25vbNH5hk5sx/VNhEAIom6MR9wdDO0TTuhSZ5hXpBWh8zUJcD8q5FxVQrv+GwiIYqmfwwup12q14/X+E5ZZI3rBNX01EYDVqfXob0vgme2t+BYmx8VHis8TrN4yamMxeD9TZdOwaVzi6QwHLLsg0H3/+gLM1eENCQmqw8mrI8+hBFZ5ogQJWu1drx7pAcPvNQ0BEC8Ce+Ir9AwZkSEOSOU0HVr3bAZSacyDnHf8/cWxYmhWM0qN57RPs6BUCoEf86HrDYLo9Y4RDPhNcg918WMcOoKUFlWchKv3huK4w9bj2Pz/m7MrHQKFYlOmPb+GAaCCVx/cSWuv6QSRr0GuQyjY4ORU0aPJK9qOD+P9Bv+/wgAMtOlKFVltGAieiqTkT2Qex/fHyPEpL7qqFxlUN4jDa3JUm/eOdSF595rwTXLqrDuoio5N20ZtU4Q91l3YQF2nkjjoXcj6IpODNiMNQbtxhy+tFKHNbNM0GX9pwSvBDnMF06maD+QDpRBWSnXrvPrAKGDLxIKoqSQNsXpRQPGm2MT+TyayGEgkJFis1xbR9tEtHuYuxqOxlFYoBT3m0iT/SqZFLq2JKiLbPHkbK786/A+SF2i44qOKBYi3H1AoWDNml4tSftPvPQajtQ3i7O5srwYX7njFomajwVAfvLI4+jqGRikSSmg1xsI4t8e+C3Y7QQgrZ1d+M0Tz0vUhzkZpHjxPg7VN+KxF17DkrmzBYCwT3iNp1/djGJPIW5ef4WkRLCxHzjn6bSra2zGoy++Jjlvn731eqFnqY39zv39R79+FP5ACHffuhFzZtQMvY9AKIRYPInykiKxQTdv3403392F1cuX4JrLL8H7e/d+sABEMVBoAMdlA6BK0ViJQOxAhvjIOWUE4Hwi+g8SgHDqcqFkQjTD+PTMOZ028T6dLoSYP+iFsiXnoPQxaVvknGdlQhH1KpKlw8oglEdm/39UAYiE+lNplI3hKRFwGwojGGaERKns/VFrJosFjw0WIuSz3VCcw9/MAP7mcAI7Y8P5MLOMSfxwrh5P9gL3tSmew7EiIIralA22nA1WnRVWk1UZnxJNU3IquCgRiKgFA5UQdwShRBi+nBdRDSVIz56SpSr82LJ2mLUmOPVOqcbO9YG5YwQ+3dluxLVjG7x8FgeccGtcQrsgyJBqxswLiUYQS0ZFOcvtdMNsMcs5vbEBoWDRwKjQV4o6kRSjGjV2/gRAlJnEjc6ENHBsMzSH34ImkRdJI//GYFYMqtFULH4mqmLkINH4HBwveiOyM1YAizciqbcPKbScybwl/SYRTwpFYSJFcrlXkRJMiou6T3ETZgIsZWqfeec4Xt7TLfU81i4qh83CZO8cjrb58dBrDXDZ9PjyxrmoKrFDwz4RYQp655kKrtQNEWOKz8ooCZWd8hSolMKbTGSnV5w0S4XimYMO24704qfP1+MrN87C4pkOJLJJ6DTDlRhEDj+TkH3EoDVAk9VK9NKkU6RDVS+l6jwQKuogCFF/ptxuIpdEJpdGIpuQPuAcYtE83jb3FUZwU5EMHGb7SUXveL5th7rw46cPY9F0N+7ZUIsCm5Ko3RdI4IFXGtDQGcL3P7sEtZWuwXc++N6zaeSycWh01uGcj8GE/l+9Ui8RkO8wAjLTjWRaSbylq455Q+TlS2VwIyXpFUeJdDN1A0j7OoVTT6i2auG2URQeVpbv8kbhcRphNxskkkbKiwAcSuAbDOIspTLay/sD+N0+Vu+euPNQHc9GXQ4fW6DBJ5aZYdVFFQrfOI3PFU9pMODPSIL2RA3w8c471ufsn56+AVjNOTgt5x98EGT5wizupxWnYr4jQL0/OpFYyJrv+Uyiz6IumkiKs8phsyu5HKehcJ2u32QMMVoA4JUt26USugpA2Hd7Dh6VZHPK1hIwXHbRIonYjwVAGKkgFWr18sWSTB5LpPD+0WN4d88BlBa6BYAQkDz85Ato6+rG+isuQ01ZGboHvHhv/yHUH2/B+lWX4JbrrpI58cDjz0iuyBUXLxWq1lBOm1YLj9st8tpPvvImDh07juvWXCqRmvypQiEpl8OBfUfq8Zunnsf0ygqsuWSppFX0ef3Yvu8gilwFuOGqNWhsacXjL7wminVU56LTp6+r44MFICraoheaod3iIrckVY/V+Hl3b790ADP0J+uxmOjk+qAACAc9USIpUlzA+Iz0qNI7M5FGbx7RJj1UlIlkCI2TRoCHgRJ0IxOa1b4/HQDhOZkfQSDDIpKTib5M5J4vxDEsuGMyGFHscZ+0iLCPqGhD0Mek0vGqg16I+z3X1zCZzXilN42/qAN8MMFtyGGKWYMDY6R0zLUBvlQO3UkNLEjjnvIUvjYN6IjUixyoRDz4h8DDqMgXijOAnjcqicVjiKXiiGVjMGoMsBvtMFssMv5EDpne03hIIiHBTBBJzcmqUxN5fkkQpRqP+kdrBZ+TRiTvh+OUoIdVeVm12af1IoKTKWS8FhWCCKYKtC44TQ5RCSJ44vej0ajcs8vlks3M5/PBm/SiF71Sf8GVKkahyYWSEsUbld/+BEAUiW6zQQd9xz5gxx+AmDLo0gYrdBW10PQ0ITd/PRDogaa7Dkm9FUZ/u9KN7nJg9mrl58ObgVD/cPcaLcDC9UjPWoNEltKaZwZmqaFPY435bxNZ22gkMG/OSa7z4E5Mg5PRsx5fDN//7V5UFdvw+WtnSyVvggWuwalUFk+904yXd7Xh3pvm45I5pYrsZiqNhk4/mjr84nV1F1ixuMaJkkIlGkM25onukBjni6a7cKg5gJbugOR41VY6MauqACaDXmAIC/bd93w97r1pDi6b6xFY0u0NYmdjAG67EUumFcKoNyKWiaOhI4TWzhBCySwKLCbMrCzAdKGHGeCPxLHr2ACmlFhRW+kQbEgxjEAkgb3H+1Fg12FxTRFy2iz6g1HUtYUkemHSalDmsWJWhRMeu0VoGqP3aK63T73dgF9tOo4vXT8Ht6ysHDFndhzpxi83teCuK6fisvkVQmVjxGRpbSGcVoPkhiRzVhxrC4J1ROZWu6Xmya9eOYYXdnbgS9fPhtWgQWtfREDV7MoCLJzGvlByKFQZ4sbOAOrbfQhH4nA5rJgztRCVRbahXA5GZDr6IzjW7oMvEJE1pabMifnVzCFUnDP8nPdX6bGgptSOeFKhdDESli9QIoIcCeCxPQlsbtQgQVWQCTazXoM1M3K4c7kRRdbkYNRsYt8fCOSQ05qkAN0kSBMTvLPhw2io9/axdoQeBt3E7m3SF8n7AqM7vf6syL27Ck6mTdLgJ1smFAoLrXKijtvR90QAK9GQVErqqDHSMlFb7FTPRxWsvQcO45Zr12FGtVLoj4UC//DyG1LI9HO33YjiQrcAFtYL4e+vXnWJ5GXwuXoHfHjyldfR1NoBvVYnDr4CpxW+QEjA9f/31c/Jdw8fa8DLW7ajZ8ALo94Am82CksJC9Hm9qCorxh03XicA5YHHnhPbR55NP2xn0lF9+YolEhB46pXNAlJIXx9tH129agWWLpwnTod39u7De+8fEiAluUdaDYrdLqxbeTFqa6bivX0H8eKbb8s56Ozle1m1sPaDByCy0GYyCIWjskhUlJ8ctlVfaCwWlwrpzBshR28im8ZkB/uFBiAcWKRb0YPCBZohQ/LNFUWk8T0mNJSoRBIIRZUQMzd9C708Sh0QpfLzKXphUAUrfIoICDdQAhCiZdZu+WMz0ElToMeS8rsu58kqXjSau3sHFF138/nL/5jsGDyXx5Mu4o2n8eO6MB4MexDH+FEeHXJYbQzi+zPSKLPr0BPphl1jlXoCTEZlkjeNdI5PUbOJROTfKKLw5XxI5JScpfJcuSIRaqV8peJYYHSBxaqS2QSSuRQiuSiiurBI+k6k6XMGFGY9MOuMMOupAqcAITXhkmsJ55QakeG9BWNBeHNehDB2Ir3ksmj0KEEJ7DpFQYuAQ5JUExR+UNRlWNuD1CwCENYTscXcKDA4MXXKcC6N+gx/AiAQVShTNgLtGz+Dpr9V6RqDCdnF10MzfTk0L/wLcpfcAQy0QhPoQmbhdYi89zSc/mYBGFi0QYmOvPIjoLd55PAoKEF21aeRKJgi+WyTbQQejMrx3Y6VGzbW+Wgs0MTKp9oxasHxt6+hC99/9AjuuHI6brq0GlrtYK0JLVWBDOjoC6KupRfzakpRWVIgnvlfvnwMWw51yb7nsBjQH0yg0K7HX39mEaYXFSCRyuLJbSew+UAPppfasauhH5FYSuady2bA126oxWULKiT35J1DnQJAvnbTHKycV4RkKovvPrAXXd4YvnZjLS6dVyFm+KNbm/DijjYEwkmUe2zoC8ThshuU6ugLy+EPJ/A3D+7F1BIrvvHxmdAOKvNtPdCPX710HFctLsc9G2aipT+E377RhH2NPjhsRgnaMJF99bxi3LF2Bio8J6+3NOqe396En710DGsWluPbn5gLfV4xPUaRWHHdaTMikcrh16824OAJL/72U4tQW+EQAOKLGfGLVxoRDCfw1ZvmosxtwwMv1+Hp7W2orXCirS8syfRKH5nwxetm4eplU4Ze53tHe/CLl+rQ44/B4zBJzs70cge+tHEO5lcXyvdYAPHHTx/C8a6gVFaPJTJSq+SqJRW488oaoYJvPdiFR95oxHUrqvDx1dOUnJL0yWuYIk5gQGdQi4d2JrGnLS3Acrym0+SwvCqDuy+xYGqhBpoMi+lN4IuSQKxFrz8FT+GpHbrjXX+inzPZmjVuigrG31cmes5THcc56w1TuRPiUGTkeXTjPsToB+2n0ZTyyV5fcjBJ04zGxMlGz/7Z1AwJhiMSRScoVHONpNzEgE8icVyHVMDE8UQgxTobpIer0Uieg1EOsjq4rrgcdkm05+cVpcVDErgUy/CHwgIOGMGhyhad0xyPpFoRXBHQMCdqdOPezaRxgpIBf0DG9liNuds8Lxv73Uc2SSgifcZEfo+LAgE2sRvJMmGEUGU+8L662lo+HACED8AOIR3GbjFJwa6xjG8F3QYErDCpeCKyiZMddBcKgAhVKpMV+hO9CEaTXgYgPUfjNYVmlZHBTI8cF3ZOOCZRizE2AeCiXoMRF3IRpUbGKD7lHzsAYUSI+R+i8DVGIjD7vqunH06HdcLJh+O9mw/b57IBMjIwBqAd4s+r6lujbp6Av9/nE3UanoP1LNQcD4m4xWJCc6J0rV/rRzgzUg2Hp3Pr3OAfVk4meOFCq8oVplJJhX7CBEBdBNFsDAnSLBjh0JmkeJohZYYxq/BwVZaTXk95TDPMJrN4Wvgc6v1QmYfeIVKx1AKmVONiVJDu7rAuLBEaUkjyqwMLtSzthF3He9TBblOoj+o6xHsc8A5ILkuvZhiAMP+leiwAwkJLHf+zc0C4cWqbtgM7nhimWDF6sepTQOVC4Km/HQYgwV7gsjuA958FuhuBa74O2DxKLsRL/w70No0cnaRnLbgG2flXI5KcmGGWfwIZg9GYFCadKE2jpa1zsMjlcP6HCkC2HziBn7zUhC9vnImVCyqVqtmDOQc0QPMpW/x526Fu/Nczh3DJ3GLcvW4mCqwGvLmvDf/53DEsrinE9+5eKmP70beO4/EtTagotOFbn5iHGRU27Kz34mcv1Iv3nYnXBXbzEABhBIRVxX+9qQlv7uvClzdMx4ZLpkKnM2B3Qz/ue/aoRGnuvaUWJoMGB4/78OtXT6C80Ip7b5wLh0WP///pQ2juDOPLN83EvGl2ZNI5/H5TC17e3Y3vfXoJ5le78JvXG/HOoR588ZqpWLqwWGqf/P61Nuyp9+LL18/FmoUVI8AF+57ztKUniB89fQjHOoK4elk5Ni6rQLHLDIfZIEpYsnVplMKI979UhwNNXvzjny2RqvKZdAS+iAE/e7EeA8E4/vzm+VK9nBGQx7Y2Y9lMD+7ZOAfTywuwt7EX//rEIdjMOvz9Z5dhSpETjHz8+KmDAuy+e/sSTCtzYG9DP372whFMLbHjax+bL3k7//3Cfrx7sB9fuHYmLptTjK5gBP/+hzr0eGP4wWeXYtZUDzbv68QDr9YJ3e6Ta6aLAUZQOVZjlIyFfA+3+PHz9zRoC40vD+yxaXD3Cj2umsXCj6FJiRaEIjkEYxpUSA7O+E7MM92zCPw7unpQ5NbBajz/0Q9K73b1pyTaTSN+tCqqki9MQzd0TiIWar/wvGTpUIXUTaOabIkzpGSlU0no9EqUXlIQKMuepsGuOPQYwVCjEVK/alC+nY4wNbo/+n2p+3h+PhypTvlmYP5n6r2fLnKsOvR4zHh5dnScmlj75gAAIABJREFUq8VkT3Vvo39Px/muXbs+PACED0mDhmFRyqXSgBjLjha96QGfqDpR9utUdUTOdFJdCADCe6dBxCRzelY5oEkBmghXU6ghsbggTS54lOVlrojeQG39ycsUDwGQQpcUWsoHfn/cACQHnz8MiuVWlhWfXJ10sGAPFxYWyZlI35/pmPqgvyfG+2BYNP9eOH6YoEn1l9H1Ubjw0CGQSiYlP4thaDaOPy6G0UQMkWwYkRzJTZFTRjA4Ju2wowAFkvRqtyo5GrLYUp0tnR7SHOfPwkUfLFan8tJlXAvHnKFdRXZYkuQohUnd/kRcoojJXAJxDWM8Okm0pcIVQQQb1w0mTKvX46Kp8t3VnCiek9eS6tzkcecl6PJaXp8X/mQAfdpeqQbNCMipAAjnTmd3r3idyXdVG58p30GgcoQ/6DFyptc/VRI6+9Bq1CG37UFom/cMn34iACQeAVbdDRitpwYg9AdXzIFm1WcQ1VlGSGBP5FlESjYaRUkRZTdHVtEe6/tUbezs7ZXkzvxcsVMBENJxJF9DcjuUau9sauTweGcQLb1hzJlSgJICk0S/w4kk/uJnu2Az6/G3n14Kj9OKx7YQgBzHDz+/AgtrqKWfRW8ggV+83CBUpH/70nIUu61DAIQRmG5vBNsO9+K6i8vxiZXVQsPlOGzpDeF4V0hoUhUeC+KJNKKpFH7zWjPq2kP4zicWoLrEgWe3t+DxLc24aVUlNlxaLgpL//zbOqSzOfzbPUsFoB9sHUAqncKcatJgWMkdqGsJ4ZcvNOOWlTW4aWWNAIr8xrlHQ719IIKX9rTj/QYf4oksyossmFPpxMWzPdIfrGnR54/j/peOSX2Sf7h7iVDESIcMp3R44NUG+MNJfOPmBZha6sCvXv2/7L0HmF3leS28Tm/Te5NGoy6h3gugRkeidwNxwzFOnNhxcnPTfG/i5Mn9n9w48XVcwXYAY9OrQCAJCYQQQqijgqRRn15O7/V/1rtnj86cOaNzZuYM0mA+Hhmjc84u39772+9637XW+yle3XEW37rlClw3r7Y3kHtq0zG8sP0Mvn3LNKyYXYv1O8/i+W1n8Ff3zML8SYo7kC8YwdPvHMe7B9vwV/fOEnrZ95/cBbcvgm/fMlWoWbzeZzpd2PtpJxZNr8L46hJs2Zc9AJHrTuG7Xo/NRwP43V7AeREfhiJzHLfOMuH2WXQtY/Y9e6oqqyvdziiMlnwU9XTYzuZ5GMp3nE63aOWqyrjijjwAofbD7YtLPy+bVWm82ed9FolIVp9Z9gKbbcggId1csBrCPjGBcFjR5uYp/XCyYan0eQaSAAgTFHaHU95pKgODawVjkaa2Dhw6cRKzpkxCXVWF0q+nRxyeuk8VJKhNFhk4p1LPFIc65Uj4/kn+b9FvpQTbaiuC5O+lvUdUjYu8n8m4IWVT0bLx/4sjHDshpTRW43vjwP79lw8A4clxgt1SpiEvt0Rcn1KHoFFfQLj7RI0ssw0Vjaab0JEEIHwhSddtf1Ap5bM0lp8nJdpMN7JCB2GVyCMlN4OOtrGKVVym315scaHFL4PwijQuWKMZgPDG73a4pfxIF4bUwflsau2QueNiMpKZoqEs7p/FbwR8ekmvY4f4vl7qSoVOofSp3v+KY5of/ohf6Ex+jQ9REdNefKiajQIUoEBXAIvJImYIBN/8o96/6TItyfd28vdYwmVGimDcE3UhkojDaDbIwip875gWxoQJ+ValEpLsiS9BvwpAtMr5JY/k/fQu+tAIZcfudaAr0YkgQrCE8lGoKUTDWIXPmzwU4wwHo08U9LjQCPjoEfwqomppUSdBWXJzQuGqZ5G45BqiAqlM12CkPh8IgHBtNsVDiG38MfT28xd2rwKQupnAa/+KxII7AHsTNN4ugP9/3ytAlgAkVlAJzcqvI5JfKQBzMEMaEEaiKC8vyYon3m13wev3CzUheaQCkG/cNAnLZ9T2AN14r/ZABSCqDoFrq90dFEDQYWeFjqLXBJ7f3ozCPBP+/oF5qCm19QKQp/7HShTaFFqg0xfGrzcel+rAD/94ESp6AMi/v3gUDZX5ONfhxep5lfjKtRNhMep6GvtpkdBo4fFF0NjqQWs3k31K9/KPjjtg98XwN/fOxPjqAjQ2O/Cvzx4SDciXrqtHtyOIH/z2CO5bUY9brxwjuilfVBFhn233w2EPIAwNHO4wPjpixx1XNuDOqxpgMvSl5TDBSC6L2aSTzuun2rzY1+jA0fMunG33in3sHcvrsW7JWLh8ETy2gQCkG//wwGxMqimQ9cgfBn654ZgCQG6foVRA3v5UaGV/fe9sLJpS0Xt5zrV14ZEffYQHVjXglqXj8cSmE/jgcBvuWTlBhONqzLH7eCf2nezGo+umYc2cWqz/+Axe2nYWM8YWYMa4ElSV5qGmxCw0OYI5nU6Prfub8au3j2VVAeF++OxLT4W4Dk98FMGGo+xl0/+OZRx4w+QoHlqShwIjm1de6DCfzf0dCANOb1z6WaSLn7LZRjbf4fu1o8sBszGOIttQwAcjVgUY9w7V/U3+QtvHgIFz1e5gEK6VlgGpa7bEjqQn0dGSdspmY7+eFNmcV6bv8B4klYkOa2wLIVXeQVRDkisgTP61dnQL+FAkBeyVpBeWwN5DR/HKpvdwx3WrsGDWdImNBWj0JDR4nArw6DF/kNhyaK6A3CfjSBUk8J2vusZlmo/Uz/lbJcHYY/JAY4oe++7k9zvvn08OHri8AAhPhlkSaVJoUri56YQ/kp2VLuk+udly+aCNBADhBWCQwaZ/RL1mg1FEVAQgmQJfXjSlW7MfPn9IXlKcG57zUAVW6k2jlBaDiEYjAkBS+Y18SZKfSCpOSXHhoKhdg71xc/19gjWH2yOLFXmIqYPBdEtbpzz8w+WK5vrYP6vt0X6Z11YySrb+GSXeHwzSSJUS8BtxIpgISdUjrM3QQC7NSbAbMx20rAmraC5MWosYBHDxU4GIWhlRgnANEtEwErELIEe4sAzctXrEaQMYjqA71gGL1gabxgKEAkjojYjo6bAXAL2CrHor9DrFalMNAFWBbO/C3uP405tN6ik983PV0Yun5HQ70RXuEq2LLmpEfrgIUxoa+p0tt8O5hU4DQzQMjU4PvckiL5CgvQPBpmOw1EyAoaRa1ga+2OS126MZQCyK+EWa9Gk4PwaT2LzyZXGpxkAAhGuUPuBE7LV/hT6SFESpAGTsXODMXqBiPBD0ApGg8v93PZs9ANGbobnmW4hXTFDmehCDwJtrKAFFpgQOwWFzeweMOl0/S1MVgOw+2oR/e/kYvnr9JKyZUydONnx2uL7THCEcjcPlD6PAaoLVTE2IB89vOyWBd0mBCQVW6oy02Ly3GaUFmQBIBL9++zgOnu7GD7+xWETrHxxqxj88sR/5VgMMWi2m1xfi0bWTUVNKlzHeHzp0uMJY/1GzAJeSfIJzuiLqcPisA4FwHH9730xMrisSwfkv3zyOM21ufO3mCdhz3IGNu1vxjw9PR30le7BEsfdkN97Z0w6fL4rSYhMKLEapGuw/acddV43vB0DU9xhdv4yGC0Enk43Uvhw82Y3XPmpGc1cA3//SbFQW2/D4W8dw8LQd//TwfDkurgekXv1s/ZGsAAgB4+3/tBVrl9TjvhXjhdL10dF26cci706pRgo8kAaMty9vwPzJ5XB6gti6vwmHzjrh9IRA3XhloQnLrqjC0ulVAqwuULDGZqRgqbelQoc14JwD+PF7YZzs6k8dHF8cxrdXWTGxnJZn/kFRrxiMevwJRBImFBcWjmjjZiZ+qDMoK8TQxOfSxd4qNPRwRGFy6LVqj5MENDoz4jD2BtXibOgNyftarcYnP+6Mq9jkjs8cTSJGyqRIDfzV5pUms0mYI9lUUSW+TaqASBNbu0vWCFXTLC0S9Ho5l8Yz5zGhfoxoO/g+YSdzvz+AqRMbRP9x6myTaDQmNdQj32aR5PZgG92qwJh9ctihnNWjGZMnSpzK90om+lXqkss1TDRP7Z1o6ejChLG1UjVOPbbLFoDwhFjupi6B1IWiAax5CVSYlaJzVHEhO7TmRgSVawCiNrhhxo1gitl23mzMomSSaijifJ/8YcbWRI0HBbFqFnUQL9x0X1W4+AF5ACjqSqWz8QaUkmYsjsL8/n7bw9z9iP6cgI2VpvqxNWkXIwqhu51uoV+ls/Ib0YO7TDbOlwh1MuUlBCB93ed4bzBIY9YyponAnXDBC680E1RMQ4c2mD1lwZ5UJ0PcCINWD3Yxt2qtYhsqIwEY6bClA7xHPkTw7FEkegJ06T5Pe1GdAZb66TBOmAONQQejzoDA+ePwfrIdpnEzYJowC56oH13xDhgTRug0OlgSVli1FgEjSndyperKYFEBIopVacQYkn9zMaZlab6mAEV5RfLi40vD6XGiLdYmL868UBGmju8PQITfy/4D4QDc21+CsaQKJfNWQ2s0w3lwB9o3P4WK1fehYOZVfQAIqRoMCgNNJ+DcvxWJcBqgp9XAUjcZhTOWAyargLBLNQYCIAwU9L5O4KV/7HtozHpOXgosuA0wJCcGGImeAT54CiiozIqCJRu+7k8Rr54uVdzBDGoJS4oK0yYnUrfDtbu5rVPeM6mBjQpATrU48Q9P7ZO+EPdePV76WIRjMeg1GllX9zR2YdOeZqxbUo/p9cV48f1GvLrzPO5f1YB548thNuqlK/hf/HynrMcXr4BcACD//o0lqCyx4f1PWvD/PXsANyyoQ0m+Ees/asLshiL82a2TRRtIitSbH53Hc9vO4ubFNVgxs0ocyrivp7ecxq7j3fjbe2eIsxYB1/bD7Xhi80ncuqQGm/e2I99qxHfumoY8swnnu914cuMp6cB9x5W1qCozw6wzoak9IPSolbNq+gEQvstc3gC2HGiTeXlgZQMomeB7PJ6gfW8MHzV241+e/kR0HGvm1uKxN48KAPnBlxdici3pZxgUADnVbsej//kh7lsxDrcsnYD/3nQMn5x24Nu3TkWh1SiZZoUqwsqkRvQfdNXi2kdXK6c3Ii5cbY4A3t7djG5PEN+7ZwauGFOGLfsGVwFR7ym+u1mRpRj9B2/1p1b9/TVRLBpv69F9DC6xEI1r4PAlYDbmKV2pMwUYg3lgkr7LtY06i0Q0gMI8pVHioIfWjLjGiOOnm/DhvqNYuXgWxo+pRiLqgYafQY/GU+ew88BR1I0bh0XTJsqzp/ZrSt0fmRwdXXbpe2GxDL3nSrbnIQyBaFTuE+oY6ciVTSIzVQPCdYuJdCZDlOqaQjE+fb4F23fvx5I5MzF98ni5J599YyOaWzvx9ftuk7jlhTc345NjJ/Hg7Tdi/Bj2RRo6AGE15qlX3pRK8p9/5f5hA5BNH3yEbTv34u6br8GsqZNGFwDhAkhnJ6I5ej0zYE83xBWrq1uCmPyC3ATIuQIgqsCIImhmWJiFJ80lnRg49dz4W/Jd2TmSXs8mI6lm1pwBD3V/BEcUbZH/X0abtZSVRCz2uhwwGClwtyQXS7N9Ti/J9zh/1C9wsacQL9380lqOvVJKSwpGpFR7SU58kDu9GABhBoQOJyw3x21hRLURAR6042UjP6USoYw4+oov+Uk2fT4Ulqhihct/1EGIUqYvQz7McG97Ed6D70GXV3TB/58YJaw4euTPvw6Fi2+ExWSG++hH6Hr3eVimLETewusRRBzN8ebe68ueHvzHqDXAqDNKNTHUcz6ybwIS/qPhmV6gFRTFSlBsKkRRoRIEiZ1wyAtvxI9EQIeJ9RdcdtRzUAFI2O9G629/AEv1eNSs/Tp0ljw4dm9B8+s/Q9XNX0fx/Gv7AxCdFu6jO9H2xq8glQ5T3+oUOcN5k+ahdNk6aCz5kiVkrJEcB0iHiLhyjVRNTfIXLnxX4QOro882pLNzX3qFosu5sC++hMltT6aQcVsDAhB+qDcBtmJg9g3AuPlANAAc2Qqc/Bjw2hGsnAzjVQ9Bm3cREbp6wEMAIFz3HA43aqrKsnK1YSbdbndJs9zUIa6DZhPsnhB++NIniMRj+OZNUzGu4sJ3/cEwfr/lBD487sB3bp+BaWMK8eOX9+PAGTd+8NBsjKksls16A2H86U8+lK7xgwYgB1vw0/VH8ejaaZg7vkScnt450IqvXjcRt105VoTkT2w6LgDg7++7AjPGK7RUOjw99uYJ7D3l6AEgPG4Nmu1e/HT9MdidYXGKIlC6dSnvcy0OnLbj568fw8Q6G+6/ph42iw7amA6fnHSLQPymRWP7ARBW+dy+IH61sRHvH2rHT/5kIcrylaQHA0uCtN3H2vA3v9mHr980BTctqsdTm49jx+F2EeRPHaPMUYczgB+/elicrpIpWK/vPIfv3jETV82oku8R8Dy5+The3H4Wj66dipWza/D8ttOiFfn+A7Mxe6KiAeEIRWKIxOLIt5jg9nnxk9dPYP6UUqyYUQODTulifuSsA3/9q4/xx2un4Y7lDYPWgCTfN0x4JbQG/Mc7QXxw+gLIuLJBh+9dY4Ze4wfY7XyQIxgGXH6dBMOsQI7U4DPvcLphMYZhNaur+CD3pjUjBgM+2HMIz7z5Lr565w1YOHOK9H5hhfvM+WY889omRBJa3HnjGoyrqertN5VuT9129okLSJ+4ZD1n3/VMqZ73WyvVRFTShlPXOX6kNP1NbfxLu17qvSJi0pKuOpN8vMkAhH9PYEEbXSZ72exPZQPsPfQpnn5lA+6+6RqsWDJfvvfr51/F2aY2fPdrD0hV4YkX12PPoaN49ME7MXlcvbxHaCHdV3yuHLR6PuqxqOfC/2ZinLHAz55+QZJZ3//21wWAsA9I38HZvPA+4PuFQ4Buz0QrGhY9Xtu8DW9v+1CshRfMnK5QUns0cZxD/vdlScFST5jgg5l/ep6zU2M6sTlf8h6PD21ddhTl23qQ71Dg+IVpzgUAYRmQGXiW6ZhZ5s2Src0rbyKCAvIZmaUVitkQxE7ZLAcUITNQp5VbupcrO7t2dtmFKqbaxmWz3Uv9Hb58+FCLs1eKtoHHxoeL7h3MNLDb6R/quDgAiUrzT2YrpaSdwnNVxNMKB5Xi70hSTw8u85F4RD6PxqPyeVQTlb/Lxm6XAKRCV4lCWODe9gK8B95FzZ/8CFpLvnKp4jHEOs/D+d7zCLWeQs3d30P+xFkIeV0IdrZAX1QOS2GJlPdDkYEFnFajSQLGi1GYhFsccYndbr7V1usCxgWUtKloJCK2vamjDwB58n/DXDMBtWsfgc6anx0AObIDresfQ+V1D6N4/jUD3qIS+KcREfIHqhMTBfXpmmyqmpSLOZ0o56gATnaP5jOTvMJGw2HojcYeEHXBMYVBuSFdBaT3TDRAeT1w5cMAHbB2PQ94upVPdXpgynJg0Z0KFzydC5a6nev+FLHq6UJNyHYEAmHpbTS2tjIjf5vn7XDR2jUoVIvUwXevBJTQYOfRNjy24bgIpm9fVo/aEpNUCbYd6cZbHzdhwZQy/NG1U1BkM+JXbx3Fqx+ex00La3HTgmq4A3G8vacFG/c2Y0y5TQEgZTY8Ky5YJ9FXA5KmAnKwBT9/4yi+tW46lk6rEL3K9586iHZnEH919yzMGV+iOGptO43lV1TgwRV1CEYT2HKwE2/uahYK2N/exwqIci8TmDz73hn8/t0zyLfq8R/fXIAxZVwrtTjX5cGPX/0UnY4gvnxTA6pKLWhtC+G5bedw9JwT37hpWh8AIhWFYFCel/ePdArgqS6x4L4VDZhSmyei1fPdQTy16SSaunz4v99YhKqSPLzw/km8tP0Mbl1ah+vnVSMW12DzwU68uO0Upowp6gNAnn6nEXMmlOKuq8ehrMiIxnMuEeqTZva/HpyHhupC7GvsFPDCteyb66ZiSm0B3P4wNuxuFk3MIzdORVWJDY/+aLusXV9aMwGzx5eIXuXNnawencH/vHe2CNoHK0JX7hvJcEiiz2y2YPfZIH60NQR3WA+rLozvrjRgySQbEHUMinolW04ALh8QiRlQUlI4ok11Gdt4vS6U5DNbn+1Tl/K9HgCyffcn+N36Lfj63Tdh0ayp8iXqe3/36iacb+vErauXYdb0adAbjANWP3orMomEGKoMRL9S6UTpKkO8R5nI4b8liGY1Io22g2uq+r7gmqrGpYzbOEhjv1jlKRWAyLMWDMHhcIlelRQ9Hj8bFD718pu45+ZrsWrpgowAZErDuN6mmcn7TzbCSL1SPFfpVaTRgLFeMgBJnStVu6hSlrktxlGEi8akHiKqcczLG7fi7fc+xFfvuQWL58zs0asogEWlJx84cJmJ0FMniBn4C1Ss9FxdTkhXlx3sZSFd0pMmYyiPxlABCBeAeDwG8urpcMWbkwEw+x9ko/PgRaG4nt7PsURc0DDRdKrV3FDOaaDfsGRHChZ50Kk6CVXURacLfjbcJjy5PO5M2yLw4yJJ7mQ6fRDdx861tKG4IC+n+qFMx3W5fT4cAJLtuciCJctUz/+KuD2KQNyPsDaICAFKjyWu8p24VCnKdBUoSBCAPN8HgEQSEalo6DU6xM4dRfurP0HJrFUov/FhhPxeBBydMNkKYCkoRiDgRaC7Pe2h0qq3sLYBYb8HPkeXPLv9gkuDEca8YhjNFgnmdbEwEn43Iq5OxEgksxVBl1eIvKKSfr9VOe8htwOtv/2nYQOQdFzcXrE83b3cdkTc3Yh6HDAUlcFQXCXVFqbDRFcTCSHqcUJjNCMRCck5aPLLkFdSjrDH3isI5VxoPZ3QF5YJbUxrtgp9hxGOXqtFLBxExNmBqKtLtDm64hqYSyqgMRjlZcbkC4+VSRNdxI/Ihv+E2dOW5hpcBIDw2yW1wPIHgdIxAwKQsK0UulWPIFFcJy/xbAf96M0GgwjQMw2uy+Rjk65D7V66wYCB9AnSMUizeu2jJgTDUfoP9GQktZg7qQT3rhyP2uJ8eR+ca3fihy8ewfkuH0x6WkxrUVlkQasjIGLn79yhCMJf/uC0BOG/+PMrpRmf6B/9ETy9pRGHzjjwz19eKCL0Dw+34dcbj+HrN07FwklKdYNi9H/5/X5UFJnw3duny3PDqgadpajDYOBBLQgxLHtw0OZ32lilysdM6vYj7fjF+hOYMa4Y371jWo+gPY5YQoN39rfhmffOwBuIyHZYtSm2maS54pLpZbh3xWRYTYrQm+9xshUYYPHp3rq/VfQv/lAEjPFYeGcrFwrmH1g9Eavm1EGv1eBEs0sE5sebXNKHg/sxitujRmyDv7l2OmpKrXhq8zG8uasJV4wrxolmNimMIhJNSPXiL+65AvMaKiSoI2Vyy/5msTUmMDQaFBomaXS3EeQsHAeLyYADJwmSPkW3h02BqRVh5+0EVsyqwINrJkul5L2DrVKhuX5BHe5YPu6iNry994xk9xXjCAL0dh/wX+/68WmHAeNLgO+stmBccRiIeTLSs1PvQ9LZulyA1WYVa+mRGkr10AUkgijO5zUZ4p4GACCsYrz01rvYd/QUbly5BFctnA1K3BhP0dFQ2g/4fEIN53f5DqeLKOMl1WyEwTST17Y8G/w+P9iMmL0v2ORPYh6vF+3dLvk9k2tlxYVKI2KtVkAIWSpKnyA/2rvZsNIvVv1lxcWyL3VwXeW643a7cbbLBYtei+ryUpEOkCrPi8i1gxedf8dEhQpA2BcjGIpI7EWgQ60tn7miAqXJ9lAACNddWovzvJjwJt2f2yLw57l0O1xSuWJfLhrPFPb0m+P5eHw+/PS3FyogsgYIbdIntCzGsjwnak6YfCMFjLE298l5I1uHyTBqhXk+KgD52r23YuGsK6TCQgOlPKtV2DThcAh79uy5/EToybczuXVKl/SoULHS9XLg99WGcrxrmNEejgBpKACECwpv3GCI7ghsVGVS3K14E2YYSofokMK3D4ag07PqYe2xTsz06+F9zkCd+2SDndSmPpJVcHngZc+V/JEVdQ3vLPr/mosPH+bqyrK0mSBqPwis+FCNJMDL9XnlenufBQDJ5phJ82FDpHA8jIhWeYbMGjMsCR3sW5+Be/9W1P/ZTwCLDZ2hdtFlFOqLEHd2ofW3/4zCKYtRte5rcDfuR9trP0fJvDUoWboW/rOH0fb2U30OIRbwIupzwZBfgkl/8TN4j+5C5/ZXEQ9fyKDHgn7EfE6Yx0xF5Y1fhaWqHp7WswgcfA++Uweh0RmQiEWQ4EI8fw0qlq2FNiU4vQBA7ELBGm4FhIt+MggRq2CdDvFoBO5Pd6P7/ZcQjwSh1RsRDwVgrpuEkgXXIW/8DHlBeE9+gpb1j0FbUo24uwvxoA9ly25DXsNUNL/+GHS2AuhMFgSaT8o2KYjJm7IAJUtvgqW0WvGst3fAvnsTPIc/EAE8tTPaggrYqqejcOEKmAqL5OXEyqq4YGliwNbHoGk5muY2yABAiqqBZQ8AFQ0DApBE+Tjgqi8jbC4ZsFlW6o7FfcrpRlV5ibwIMw0GPMItN9MsYeB0ryoe5TydaHFj64E27DnRBatRjzuuHIsFk8pEfE4WAoXYDF46nX5sP9KJTmcAdWU2LJlaisZWnwis504sR0WxBY2tDhw/78I1c+pg0PdYV9Py9rxTrGqXX1GFPIsRTZ0eHDnnwKzxJSgvsPTeK9RQtHT7pYt3Q3We6DC2H+6UZnusxFx5RRmCkQROtnqlj0ZFEedE0UXtPt4tVYR7V43DqplV0Gri0nROo7MgltDi02Y3PjraCa8/hivGlWB2Q7H02khoNZgzvhwWozJfQtfsyfyr893p8GL7kS68/0mrgJZ5E8tw3dxKjKnqCwpbHF58eLhDGipS6L5gciE8wQj8/rjMEaszh850o9UexMyxBTjS5EVji1usjK+cVoL66hKhETKWUCt+rZ1ObP/UiS5XQJzF5k8sxYTqAmFbqMfbZvdiT6ND5i7PYkB9uQ2Lppb1WoBToM9qT31lHqaOKcoCgHAOuM7FEQkr5gR6SwF+tyuAd47HsXpiAg8tsUITVpzzbCbFQS3b4QvHWphMAAAgAElEQVQqFRBqObOJO7Ldbur3GDPY7XYU2hKwmgdv+9+7vTQAZGJ9HdZv+QA79x/BjVfOx5orl0hPGL8/KP03+I7Ye+QYduw5CLvTKVq+UDCAwqJC3LJyOSZPaBCA995He/Hixncxb/Z0nD3fCi0SuHXNVZg5ZSIOHD2OD3btRpvDIzS1cMCP6vIyrFy+BJMbxgpIYMB95ORpvL9rL5o7usR8IhYLo7S0FOtWXYlxY+okrqDQetuuPTh24gRiOhM08Rj0Oq0E3FcvWSgg4P898QxaO+146NYbMGPyBDC+ZOPQnzz5DDrtLjz64F2oriiXiqXd4Zbu46yCDBaAkILV5XDijXc/EDH5ysXzsWbpQln7G8+ew9YP9+BMU4u4T7L3SJ7VLF3KZ0+fLI1VCYh++tTzkkQRClYshuOnzuKNrdvl2bl37bWoqarCfz35rDB0HrztRunmznuaz9UvnnkJXm8A3/zSnQJ8kgHIvBnTsHPfJ3j+jU1Yu+pKXE1KWSyG3bt3X94AREVhFOnwJKsq0nu2C/LzKQjPZNCLU8lgrNGSH7LBABAJMkIR+EMhuUgM4omkeeNl2r+80ENhuL2kaoUk40GEycxhpt8OdfFI/Z2PAuNoXBr1pfbBEBtRh0tEt8NpvJOrY812O8xkO910UTNJP5nUcijn/Xxzu9BWmJUYKaFetsd7Kb93uQCQ1Dngi1fsCGNhtG9+Go6972Dy934p9CW+wNUXs+fwDrS98ThKrr4bVVfdAk/jfrS8+jMUz12DsuXrJOvvbzvTu3nqRuy73haxetnyW1Gx6m5EPA6EuloQj/fwXWlzuu9deBv3oXjeapRfdYeAi5a3n4D74PsoX/MAzFXjEY+G4Nz/rgjkx9z1Hdgapvc5jVwBkPKr70LhrKv6bFujN0JvVe5dd+NBtL72c5irxqJo7mrozFaEOpvh3LdVMnD1X/obGPIK4T11CC2v/1LAScGsq2CuHgdz9Xho41EBIMHOJhQvuBa2+mlIxGMCanwn9qF81T0ombtSKiBtW1+A68BWFM1ZCVvDDAEp/o5mdG9+HoVLbkLl1WsBA51rIpL14zoY3fs6DIc3QdOv0/3wAAgtZaPjF0O36E4EYtp+WpWBnisem8fjx9i6qqzWWWqg7E6P0FAzuQ6qAlKu3+zx8c6+FrGRfWjNBOk7oVaIuNYTzKQzE7kAMhWuejLo5O/54lZ7iajnqPbEUf9btWZObg6m05Ekplb5Bgptme3XCv2H2sOXPziLg6cc+Na6qRhbmYcEXZniYUBrEKEwg0NuNRCMyfOarROQepz+UBTbD7eJM9WkmnysW9ogInB1KDRPggcFEClUQRpgkDai9OphNYTJJqHqqXz0pIsvvYJIFSHVhEF/jxNe6v3BRCC/w/3xO8m23b3zyv0nAZkLxwnpiXJxByLlXAjQGTOwiV9hUR7OOnTY3ZTA/LoEGorjiNlbELUVodhGqlZ2bweevcNNKqZZ6Fcj9U4TVoTHi2DAi9JCHXTaodjv9pxTCgC5+8aVEpBv3rEHVy6eiztWLoLNaoPTTbc6k7AwzpxvwuMvrEdRQT6uXbpAbHDPNLfhuQ1bMG38GDx8+1r53rs7CUC2oqIwD4sXzkdFUQHG1VbB4XTi6dc3CmV29ZL5yLeapd/Glo/2orqsFPetvV4AAAXgT726QZKTVy2Yg8riAnQ6XHjj3R2StLx37XWoKCnGa5vexY79h3HD1UtRX1Mpz+bOg0dxpPEUvnrXLZg2YRz2HD2Ox595RQDQNcsXQZOIS8fwv/u/P8Wi2TPwpVtvlHVSKq3siK7VynkNCoB86U4BMRve2yHgY8ncmVg6d6Z0KaeO8+nXNkgXcp4LWSE+XxAf7NkvLlW3XrcSi2ZdAcaCP3nyOXFq/bs/+SpOnD6HDe9+IPrAm1ctx9QJ42Vd/68nn/vDAiC8XYlIeeNTjF5eVpL2xSH+6JKx98Fqo24ic/Uh3eOdDQBRyqjsBM0u5hFpAlhEAZK4W7GvwcUXDtXdiuCDDlP0rCYaZ4OnwWQ9slue0n+LGSmiXvYTKS8r7jenXCj5QHBQhzJSi9pwziHdbwmYWE2iEI8OaqmDn59v7ZB7iXzRP+QxmgDImPv+SoJrjkQ0An/zSbgP7ZDnpfru7yKvcgy8jfvR9MpPUTx3NcqW3yJ0I64LQkGKReE6+L6I1M21k0QQrrcV9HjxX3iR+ppPouWF/xQaU9XNj8BaXisVAe+pTxAL+ZE/ZaEE9nzZeI7tRsdb/43ieatQff3DIwJADAVlMBSW9tm2ZcwUlC25WehRZ5/6FwTbzmDM/X8ltr7iEBaNwHVgG9refgKVa+5H2bK18J06hObXf4n8qQtFvK4122S9CXWcQ8vrj4GgpnrdIzAWV4oQ1HN8L1rfeFzmsvzKWxENeHHqsb+FpXYiam75JrSWPJn7kNeNtud/gai/EzW3fAvmMQodhfobJgHirceg3/EkdAFXyqM2TABiMCMy73ZoJixGMJK+A3W6Z5sVX167qsoLIuSLrQG0GuVvsl0DCQ4YjJOCRcH03z+5F/dfXY8bFo5VNEM93bIlG99Dj+sNZOXmTgrq+mo+lWBcKA+Kc5MScff8OulnF75HE2om1GMw6gkKpfzSt/dC0smL+1BCKxStfScd2HO8C8uvKMdty8fCYuixhVVFqBq93GseH+AJRFFWUiTJs8EMAocOZxDrd56B3RvCN26chqI8o/JuDYbkD+eMR8zihMmkh8XI808oTXcFoGkRjBoVbaxoYfu+QanlSDZIUPsaJR+nYtiggA+ZUunXkzTHPV9W5lXp35PauE3l2g98/goAiUVjktRjosyiicBQUIqExghtIoyIu0vojhqjFYU2AqbsZpPNBzudQFFh0Yg6QElvLbsDJkMMBf3lUNkdrPqtFAAyrqoULV0uuHx+3LFmKdauWQ4aH3p9IeTnK5SmbocDjedahLExprpSgKnH78fjTz2N7kAMX7/7VjSMqekFIHdfvxrL5s8SIEFQ2dnVjTMtbULHYnM/XjN/MIQX334XZ5tb8Y17b0VdVSU2v/8BNmzfhZtXLseV82cL4Oe5b959EDs/3ovbr12BGZPG49TZ83B6vJg2sUGo9rzPDhxrxLNvbMaKxXNx84pl8PgC+M8nfo+q0lLcv+46WI0GbPt4L55dvxlfuv1GXLVwXu+9RPq+2+MRELTn0KdZa0D+6M61OHbqLA4ePYHlC2Zh5eIFAsS4VoiY/bW3cM2Vi7B6yYJeicK5lnapeExsGCOAivRaggsCkC/fuRYvbHhHKk83rV4ulSPOP5/Hn/72+T88AMJ7lsESqxyl5K7l56cNiMk/poCJgIUUqKHQazIBEJYBCTpoX8q1XLqY51kVcWYG5MFgSLhwbq+gSWaMWNrP5reDe7ozf1vElU63VGzI20s9dlZnOrvJFTZIZSfTuWXe48h/g2idDw0flKqKMskspA72j2Flh3ohUxYdkEf+qC/dHkYTANHnFUGj2vSyY7neCENZHUqYjZ80B3r6xJ/Yp1RA5qxGybK1iOuNct/qyNVtbkT7pt8iEQmj8uavwVo7URFpx+I9WVEtIvY2NL30X0JPqrrpK7CNnyW/V7PQ1Ff4zhxGxNmJeCQsWgiCkIJpizHmzm+PCAAxVYyFqay2z7bN1Q0onrtSAumTP/1LmMvrUHv3d6AxWXtFlAQW55/+V5hKa1H/0N8gcP6EABBS04rmrgTDOmbgw+1n0fLG4zCV1KDyuoegMStcaJ5ny8v/haLZK1B+1W3wtpzC+Sd/gKrrv4ziRdf3BoY8Bv8n29H6ztOovu6PUDDrSsk4M3DkS9+ICMK7Xobl1I6cApB46Tgklt6HSH6V7C+bwfCSmkKb2Zw2OZG6DQaMnV0Ouf5qo7BM+xEbZYNB7GM37DoPqwlYt3Q8xlXmiT5G7feSaTu5+pweZyZDGHpNZqtmjc6GSFyLpzafxM5PHdJL5LZldaivsAHxgFL9SBrRmAZt3RHENVoJ6AZLfXb7I9jw8TmhbS2bXoHFk8tBW2davMajcZDxRq2K2aiDUZ+ATifspD4jHDMhHBsc8MnV3A5uO2KfJEEqRcw6Y1iZUoNWegUReWgjceitgJlWvfrsqwu+oAaegEZ6eQ32GgzmHKhZcDi6UFqoFYv0YY0UAMKq64zJ49Ha1iaVtftuuR6T68dKl3CTkYwSBViyf9eZc+dFoO72BxGOxXH0k4PwxrX42p1rMXl8fS8A+c7D92LiuDpFv8ebh8nsSATnmptxvq1L2CfEnKRbeQIBPHrf7RhTVYnfvPiaJCm/dtda1FVX9f6emiWXyyVrB2lLTCa0dHaiuem8OMVxHSINav+nJ3Dlwtm494Y1AnLe3rZDKhr333IDairK8POnXxQNy18+8iAqyy80SVaNl0wmA/YdPpYVAPlo/yEBEafONmP6xHEiWqe9uPreeuHNjdh/9CS+ds+tGFdX3bsu89h/8czLkth/6PabUFpUKADE7najqqwUre2dWLfmaiyac0VvfEr6HYXqf1AUrAs3eQJulw/ReEweNFYb0g26oXR2K13S6YU92HExACKiHLdXbjSW5OkcRWSYTXDOl4/D6ZIXINFmXo+wO5vfDvYcsvk+X6qddqdkrsjZSz0OVnfIfSadbSQt/bI51my/I70rfAHhWFeWkVbWl7PNgKKj0y7lRjbfG6KBYLaHc9l/bzQBkLEP/E/ozD2OZRottCazIgI3WeQlxeE9eUDoSCoAYQWE93XM50bnu8/D8+nHqFr7CPImzZXfiOaqp+9GPORH6+u/VL5z41dQNG81NEm9hXyNB9C2+beIOrtgLKmGuWKsABDvuSMomnV1PwAiL7twGEFX97A0IBXXPIjiuav63Es8di25vN2tOP3r78M2YRaq1z6CBIX5BFTsautz4sxv/lHmp/6hv0O4s6kPAInGGNDpEO48h9b1j8NUqgAQmBQXmVQA4j62B82v/BRj7v0L2CbOkyBK1gw6qbQ34vRv/w8qV92D4oXXgwUJNXNNE4hE5xnEtj8Fi68j6TyGXgEJmwsRn3cb9A3zxEI11Sp4oAdP6Xvkl4RLJrtM9fp12Z0wGI0wZ5ndVwGIL0jb2QiK8/UwG9nBPDbkTsXDWUi0mgTM+oDoNzINAhDaw9rdIRFpUx9BLYWWJhJRTx8LTm7LH0yg3R4RfWY6t8FM+yP473L5xWWNWg6Kwf1+vwib8y0MGpVGgRfL6/kjVqnajIohFZYEdJoozMawuHopFthK+Yb/kNY0WBZEa3cCFotVqv6Z2BfDmaduuxvRhB9leRSfZw+Q0u4zBYDMnz4Rd15/tdAd//kXv8P0iQ148JbrRJ+RDB6eeX0jDhw5CovRgOraWokDW043whFJD0Am1NcK7Y2xAO1y397yDrbtP4pCA1BTWweDNQ+nzjWLcQEBSE1FOX7x+5dEfP3o/XdI/zPGbsmuWGoPqaPHjuPFTe+KU+j4mjIUlFXA5fXj+KlzuHrxXAWAxGI4euqs9Ni47qqlqK8qx+PPvoramkr82cP3pmWekJJ/8NPGrADItl17ezVW0yc14IFbbkB1RVkvAPnV86+gta0bf/LwPXIuaj86XpMX3t6Cw8dO4eE7bhZgRABy7PRZeq/DYDRg7ZqrcOOKZb2V2j9wAKLwYSkeNpnZJZ2N8/rDcH7H7nBJFoW2ieYBgMpAD2IqAFHdrRis0DGK6JQlsjxbdn1HiDQppKdLABdchfqjBEaXcgTDIXg8AVSWlfQT96sOWNTUKI36huq199meIYMe6oVY1aH1car7GB8+9o3RJjQoYAelP/BBt5AQGxGWFvXr8MxF+2I2vCM5dek0IFP+khoQpbdCMktFeNWRsPCEewHI3NWS6ddbbIiGgrDv24LOjb9F6dV3onTJjdAZzQiFQhLZiGtePIruXRvR/f6LsNVPR+0931NoW8Ib1yLu9+D8M/+GsKMddXd9F9Zx0+Q4KEhveeWnUilJrYDkCoCoNrwqF57b5dLB4yJl4/Tj/wBr3STU3PYtQK84UTEIDjU34twz/wZDUTkaHvo7BNvODguAeE4dQtPz/4HaW7+F/JnLJfsnWbZYFJ5db6H9g5dRft2XUTL7qh4PeaUqwWMx6RJIHN0C7cGN0EQvuFVFLUWIV4wXypi28zQMYW/vbRU1FSBaOQFmrj3NR5Vu6bz2Wj0SE+ZDM/82hDTWQXWBZ3bdFwgpQt0sqp+ybjtdQr+6mAA9+VngmpNa0eZ6yiAmW6CUy2fLoIvAqAuDoW6mIboOraFPvx3py5CmIzebB3a74qCOY2xtXUa6kOg54nEBppFwRDQmZrNeqpOkM7GyoUEQuiwqNep5RBMGhKJGJBKX9l2aaV57P+8BICZ9GAbd4JoMDrQPFv/OdURQW1U+olb5vHbnm1pRVsieYDmY74vY8L6x8xDeemsjrpo3Ezdfu1pMeTg+3HcQv3t9I5bPnYEbVi4X+1c+a7954TUcO9s8YAVEpeG+t2sfXtm8DYtnTcfdN63pNah58e2t2H3kmACQ2spyPP7cq1Kh+ON7b5O1gu9CVjUVPVFU1g6+O3/z4nqhbv31Nx5GVblCk/301Fk88fKbmDl1AkgB433PmOPZNzZJEoMuWZs++Bh/8ZV7MXnChLSXlSCcFKzfvfZ2Rhve9z/ehwWzpgl1bMuOj7F8wRxcf9USSXCTVvjkS6+j8UwzvnH/7aL/4PFzzrh+//ip5yQ2ZQWEmhYCkMaz53HjiuXo6LbLud1xw2rMnT5ZjA38gQB+9vSLInUYrAidlZrnKEJfuXx0idBTrxCpQbz4DIyZdUlncUvU2d5pl3IdBUvpgMpAD3QyAGE2kdugSxXZH3wQ8m02cSnINFQeK0tcbO6i0K1MWTUizLTtXHxOdyuifj44qVa1fNAIPkhnoiBqMPOXi2Mb6jY4zwSJFIqlq375/EF5sAgAR1Nfk6HOR6bf8R6IxGJpXdAUDZBTAgbOZSYBbqZ9DebziwEQ1eZVglFyqpXOUALskwEIdQsagwmuo7vQvukpmKsaULHqXhjp6NTjRS6ZtUQc3sYD6NjyLAz5xai59ZvQ2RQrUtVikJWOxp9+T8DJmAf+p3IqiTjcRz5C25u/lorKSAMQrkOqyFXtPUEA0PzcDxE4/ynGPvh3IDVLObQ4XAfeQ+ubv0LJwutRc+OXezUgKgVrsBWQiN+DM7/+37BUN6Dm9m9BY1R0YZGAH22//yWCnpOoXfctWBqm9XS9vUCL4gvb4O+CZu+r0DQdkj4uQxsaxErqEF90DxJl42Q/ajOsbLYXELMQiAVlJqoKrz3pmqwSEoAMxhhE8cK/cET9mpdlc7A5+A5Bh9nAoH4w882Sg/p+47PFQLk/eAlHNehwRGCz5klFKd2QPgOxmGSeabvJdzcDoEQiJs112aPDZNQqegvZT+YqTfJ+QlH28cn8Ls7BVOZsE6xEWQyBrABhNjvtdLLXkg7VleUjmtR0ud1wuz2oLmOlKpsjy/CdiwAQVkFe2LAFn55uwg1XLcFVi+ZJxfLlt9/B+7sP4MF11+KKKZNlfeZ76rHfPY8mu+eiAITvsVc2bcPOA4fwyF1rMW2SEvwzqH5+wzv49GyTAJBxtdVYv3kr3vv4AG6/biUWzp7ZU4XTiM6CLlzL5s6AXm/AY8+9hukNtbj/1ptlW7zf9x05ht+v34R5M6fi9jVXC7jmPjZ/8BF27D+CmtIi0Z38zZ98bcAkCNd6ukax2pOpD8jHBw/ja/feBjqIsfnf4eO0L14mQnSuux98vBcvbNiKm1cvx9WL5ivPmkYjcdD/++9nxSn0gXU3iH6LAIQWx//rzx6RqtCLb20R9ss9N12DsbXVst6yknP6XLOI56eMr5drwPP+0RO/l2U9nQsWGxGSUvbM629j1ZL5WLN8kczXrl27Ln8XrNTbWPpl+AOC4EpLinq4uf0ROUEDQQjZGQpQye6pUW3SONmsevClT49pagaIAjNVLnh8DIRpBUtPZupQej2qL3HVI3kuWSXS6nVSrkttUqYAuG5xF6FPdrZzl4NlaViboGMNX3bMWqTSxqR65vYKemcFayj6oGEd3GX4YwIQLsx0C2MFIXkw0OcixeCJACRVdDmSpzMQAGEjQi7OqV23eSx9AMi8NShffgvCfi+anvt36ZFRtuJOWMdMuWAtw+pHQRmizg60vfUEQt0tqFh5D8x1E3tPTaPVw5BfhEQkiNP//U+Iep2ou/PPoS8sFfqVY/dmEWsXzViGMXd/p9+U5IKCpVZAUgEIs1jMyvtOfYLzz/8H8ifMRvHCa2EoLEOw/RzsH74hFZtxX/4+zGW1wwYgtB5u3fgU3Ed2onThDcibtlDO19d6Gh1v/Ab5E+ej+uY/AkxWeVFxHVQH10yTQQd922Fg96vQuEjFypyRT53QhMkGzF+L2PhlCEcZ3A4uYCX9iskjlSN9sXuY2+YayfMgzeMyWrqzfvQoPrfog0Oa60w7cXkTcPsTQodOtXDnbzl/TrdbkndcS0ivMugTMJt0sJg0IirP8pWc9lBIuwrFTIjFhytGyHSmuf1cqh/agZujDmZv1OC0dkdQVlIsvR1GavBatrZ3wGrSojh/8M9t2uMaAIAk4hGEIno0nm/Gixu3iZPhfTdfiykTx2Pjth1Yv3U7Fs+cikVzZkkw/WnjaWx4fycsViu+due69BoQcU9L4J3tO7Hh/Y+wbPY0LF+odBc/1tiIzR/ukT5GpFw11NWg8fQZPPnyGyguLcN1yxejqqwYbd0OvLbpPQHUD912AywmE37z4uvw+3y4f931KCgohN1hF+ve3UdPYvWyBbhl1ZVC0WdVmrqQZ9ZvFltuOnBde/WyAS8X38k7936Cp1/dkBGAJHdCb2ptx4tvbxEaOm1zp44fh/YuO37z/KvyHr9+xVLU11aDYHL77gM4cPQEbli1DKsWL5BYV3XBUjuh7zp4GOu3vC/2wXfesEbWTgKpt97dIUBi9rTJUtU91dSMF958Bw11tf0AyFfvuRWLZl+BxjPn8btXN8Bms+KmlcuRZzHj7OmTow+A8KrRZYWZbr6ASR9JZ//HG44ggBxem8Xc8xLJXDoMh4IIReIIRyNS4iOdhxmwTBkzHhcpPgRH9HSmu5XRpLhbpetCPFKLRTbbVS12rWazWBungir2NGlp7YDRqJx/JtCVzT5H+juqFTPBEjnJqXOu2Nw55d5hVWc0nNNIz9nFAAiDSAHwOo00D7okACQeQed7L8B54D1M/NP/gNacd1EA4jt9CG10pZqzCqWLroOLvS9e/JE05DPXjO8znRqdHiVL1gmQaN/4pGgqjGU14N+rQ28rlG1ZquvRvW8bHDvXQ8PutxTE6w3s1oZA+1mYq+rF7jYVqBOAhNx2tL/wQ5gq68Upi8fiPvQhmtf/UjQXhbNX9rhGXaAsGXRaeI/tRtvGJ8UGl0LwZADC41Ob31FU371rA7yffixVGVoVR70u0csUzFmJkjkrFFH5uWPiilU8/1oUkELVowGJdDWhbeNTImQvX3EnEgbFyc9/7lO0vfErFM5cjtLFN0JrssDfegbdO14X5yzuh281fl9P+8/lt8Aypl4ykkrPkr53L7dpMmiAxo+gO7gB8CkOe1kPoxXR6auhnXUtQhF24R0chUXRh/nFmpKAOtPzz/uf9Cs57iE6KmZ9biP0RYIPnXZw85TNoTDw7XJFodEaJdmT7t3o8njR3e2AzaKDxUzRMgGIonHIxYjF9QjFjKNH/yHUSepxBluRGni2vAGCQKCmqjLj/TycOWdMY7c7UFVqgF43ONA/4H57AMjOfUcEaDx023WYN30SPAEvYmE9jGYzDjWexsZ330ddRRnuvOk6eH0+vLJpK860tIsI3GygOYEekXAQzkAU9998DaZOmoAP9hzA61u2C4WqYWytgAbGAxS4v751B843NyG/gPetVgAB1wVfKIwv37EWE8eNFXrurn0H8OGBw9DpjSi0mdHldAs18epFczFvxnShnu7Ysx9bPtwNs04DozVfhPmaRAIt3U5MHz8Wd910rVRuCEBo4/u79ZukCez9t9yIsTVVA04Nv7/30FE8s34jbr92Fa5cOEfA0u9efRPnWjvw6JfuEmYPKwrsa/KVu9dhYv1YqS5SO0L7XLqE3bP2Wlm79h35VHqj0DipKD8P/oBfjJTYA+TqxfNQXFAgjQh/9dyr0gfkfzzykBwbE+jvfLBLjuX6FcuwbN4stHV1C5WKBkWMCxh7c355j3At+PKd68SBi/1DSAmj8H7BzGkidt/y4cfYsfcT0U/bTGYsuWL86AQgfLupdBt2qCwpLkp7MXnRmMWiLSu/d7EGPbTXC/hDCIaZMdKK0wEzX9k4VClgxy+TTEoLuX6kNfGmz/SiG87CMNTfknpFByyeY1mauQsEQmjr7JKsMv+MhiEBhscnWgaaA6TOO4EHeZ2y6DCjOWip32iYhcEd4+UOQJg1DXWeR8TRjrzJ8wGt7qIAhIF3sPUUTKVVMJVWI+zshL+5Me2k0FGLPS9Y8Qy2npbGgqlDazDDUj1OrDKjQT8CzacQ9XRLnwxWGrTWAgS7W6E3mFAweW5aQWEo4Ee0+QR0FhustRME4LBjue/8MaGFGYoq+wEQeal67Ai2nRaxu6G4oh8AYUaea5M0IwwFEO5ukT9059KarDCV1cBYVivAis9C1O+R86TNLnUhNNLgbxPhgOxHb8mDsbxOumLz7yncD7SchKGoQuaSwItCalaTKGhn/xRpRJhXCmtZHfTFpfKS5NoyEC2Kx2vUxKBt3AHsex2IZNe9PK7VIzJ1JQyzb0BUyz4jfZsyZnPX8/mnzSVNN9Jl7FO3wTWQOkJJIKXRGmazz0v5HZ02DovePyKH4A0C3a6o6OzILkhda3kfsEkb+45UFOmQ6+mjTDsSM8ifwUu2R2RKstqoXhuFSR/KCcflWRkAACAASURBVP2Kz6ndHYfBmJeVo1tWB5jmSwod2ynC+eK83IBH2Y3ojUziSEnHqYa6amEmNLU7oE1oUVVZJpXU8y1tILNh0rh6iamopzjT1CxdxBlnkULO3hp29vapqZLqJtsHNLV3CC2JQIXb4ZrGJBqNd9o72uHyB6HXUZNRIteDdroNY2p7u8hTCM59b9rxMZydbVi6cAEmjm8QujLVSkL/isXQ2t4u+t5QlF3M81BSkA+nxyM02Mnjxyndz6PUngUFgBTmWXDbNStEQzzQ4La7XW6cPNeEsdWVIsTndeB5czuTG+plu2wsyH2PH1sr0gAOcQlrYnPPiFCkmGRmFZLAgawW0lC5DnOeqHdhcp2D74NT55sELE2f0EPlpVOqyy29UhgzTawfI4mllo5Oeb65XaPJgMpSNoJlVU8rzQm5ff6G+6uvqxaHLaG0eryiK3GzUXQsBkMsNEoBSA8/m9w6rz+ImorSAUuQvPhtHV0yccx8Kw4GyoPEfwuPXKV1RaKwmgwoLSuTl04m8KByEPmAUl/AigwvKEXbmX471AUhF79juc3l8aGmggL0/g+Cy+2TTqO0GE7Vh+Ri/yOxDZb5eU6siLFqkzp8fj+67S5YreZRm9HM9bxdrgCE56n0U9CBZit8zuj8JN3SBwg+ext4xhPQ6Mgr14pN7UDBMGuhWoNeWQP4vXTvVnHgUfom0K1G2jJIHwDl70lRZJWDds6GFAobv6M0HQtdaH6mck56mqvJNihQjkZ7KUs8bp5L73lTDI9ED62p70EKVc2ggJDkY1OOj/1/gTCzf9LXQCvZOTkXDV9UEdH1yDqX9PcM1OVlzWPlXFJorlGqu/yubEc6ZSvHEqWduMksBhvC70+iXqW7X7k2GrUJePZtQMHht7O7pcvGIrH6UcRM+dK0Ne21yrAlhU4bE7oK5+xig+fGjB4r6OyWnk5nmN2BX5pvifWuPgQGvLkeZL05PDEEIhpUlJamdUhkpprV5pJ8PQoGjrOGfGh8Eqn/iMZHhzmKeqI0A6ApQDaGAJkmh05zBCBFRSUjqmfkM93V7UBxXhymnMptNNDobfQE6+2mTfp0c7sTxfl5KClRkspqjKboqjSy3soaldTIU/0O1yZJnvQ0lVRjPa510kuGa2VP/KeupGplXxGqa4VqyXiQ3/OFIqIZeW/HLlRWV+Ort98Ig1YrlVGyWwjAxaxERF7KO4G/ZwWF4ERZO7RyvCdPn5HmiFcumIPlC+ZlNLXgOfFceZxilNKjMeF/qw1MeZxcb9XzlEqPvuedJv2C+soOlHlS+uWo5016nWpqoppk8DOVQqs0OVVmi+ug2vRU3RZ/K+8IbjvNsYlDZVJ/HfV7sWh0dHRCv9iDKL7JHq9MUHVV2YAVDtWaV33hRmNKBo2/54uTU8dSVXFhHox6HUzmzA3q+GDyBeV2+xBLxKWsJB3Q1V4FmVaQS/i5lBz9AYwbWwtDjz928uF0253ikV1YYOu9+S/h4Wa1a5YLGZxWllH/0b//B7UfROD5+VZpvvjFAC5nAMJFLbVRmyy4A0SfAih0DI4VmqW6KF7sOmfzHXXh52Z1Sba8EnxzDfD5YDGZUVSkOHQlD5/PL/eckpQw9CzSPU3Uer6Y2ihNWehpc3mBLsqXwcUclMRFKOU5VhIrCrCSuUxqrMZtKS9cZV/qnKnHkjqXyfvnGpr8YotGw9DplDJ8NvlR0YMYDdAnAohtfgz6jsa+tmYpcxgrroP26gcRK6gDbSAHuv4Xu848X6533K/ijndxPSD3wWq2PxiUDOrlnExKd97Ufph1IWiysN4d7DoYjgCdrijMZitKior6gTOh99od0qS3utQguo9cD4V+ZQKduEbLoPicoHBwhgADn53bB4SiegnUR5Li7XZ7EZDO59qc0ecunBWFQErDaD5znY4gvIGoNBNM94wykKcVMBtS8h0v63dSMiTdbDEB1bfBZN+1VQmIk+7RBPMucYl71AaEW3Z+jA8+3o/vfvUBmE1mqQpQE5yuisG40OXyyHrMhDdjraMnT2P3wcNo63bh4Vuvl8pINmsKgRPXISZtMiVNBDBwre8RmffOhZxPohe0qH/Pc2bcrDqEpSZZkkFH8rxyPuWdkSKK45wNNBShumL7fgH4xLB3757RWwFRT5ZIivw89rKg+1E6PionmTcNSz+ahEYuklGnl/IRhTXksTHbKr74oSCMpoFpRwQtgVBQyvPk0bFET9oPe3uMhiGlMK9PMpcNY+vSHjLpVzy3kjRB1eV6jqSU0buaJdLUe0AsZe1OKTN+1o5Ol+t88bguZwByOc+bemx82ThcXuRbzKio6NutnN8hJZAiwIKCPFhMyov28zZobasbJKBnVozzoe08Bc1HvwfsLWmnJWotRnzuLdA1zBfR+VCb+HHNZhIqP98m/ORMg0CX1VK+pJlUGj1hrnJmBm0UxhxRfVLnyhsAnN64OF+p9qjJ32GFihQYswEoLejrBpZp3rP9nM5XrICMpjEYO+RM56VaIBuMNhQV9qfAZfp9tp/zOWD1w6QLo8CmVAdGaoQjCWlqWVBQgOKi9K5qSnsFryRGs7HRHuqxqvRW0pl27dmLXYdPYFLDONyy5mpJOomWorC/u6roUP0BMIGruLTacPz0eTz+/KvIM+mxcvF8LJh1BfLysrtmDNr5LHG72TZCHeo5f9a/Y8Lqk4MHRj8A4cQFgwH4/GEUF+Wn5aTyO7xxVHoBAcdACHQgAKK4W4Xh9XJffqF5WCwmmA2ZnbE+64t7sf3xpiZ4Mhn0qKos7/dVLjotbR2CVIfSXOpSnCtvZlr3sdEOndFSBzOn5I4yq5FnHX0ZzZGa0y8AyPBmNhMA8XoVAJKf/wUASZ1pvU4LE/Ugx94FDm8BQn31CgmdAfFx84E5a8GeIORxD3Uw8RAKh0RsmY3+Q6Htdsv6PpKBzlDP52K/o9DZpBsZ+hWraZ2uBOKg+Ut/ow+lcuSD0+VGRYkeZkPuqx+j0f2K10ToV9qh38PJ19wfSsDlA4qLigUgj9Tw+QLimFRSgJzRr1i9IoCiRon1C1bpeF91u5nYpaC+Iq3miq6nre1dAoJYfRjJoVJbGVecPN8svYjG1tYIRYsVCcaP6YxsGDsRJJGCRQBCDTGZJIeOnxC9BZsjkxZssVjSGielOycmsVhFIcMmU+V2JOck19v+XAEQtWROTnZ5SVHWjlfpJjUdACEXz+3zSxaN+2L5j5UTlXud64szkttT7SVLSwpRWJDfb1d80GnnxoVttAjQKYai9dxATRVpv8mMps02erq6j+Q9oG77CwAyvFnOBEC4XjCQJQWL2qPP4xhKBUSdB9GDhJzAxy9Bc+5An+mJF1cjtvg+JEobhiQ6T94YqQx0JWTWPhtBOelDzDyyYjKS9JaRuB9E6Cz0q9wH/8Ewe39EUViYLwFWahKPFSq73YlEPNxD2cn9GUal+mEcVeJz0q/ofpVNN/pMM0Y6vsuXQDTOZsyZ+9lk2t5An6usEUSDKMonhXOoW7rwO1W7Q+tk3p+cD72Wur4Y7K6wdHNnAjFdcpg9eShYp9D7s0gKkGqaTHuSGNPtQzAcRllpUVqat1T/uhwCLggYeJzJ1CaVnkUtSnlpSVYTSm1rp90utr/ZNkPNasOX+EufKwDCuaRTAtEmu5/zJs7GNjcTABF7sUBAbrxQJAqzSWkmeLm6W2VzT9Edwen0oK66EmZzf1oIX9ZNLW1S2jUaLn/aCBcGanGY5RxTU5mWC8+SKN0j2NPk8/QQZ3O9L/adLwDI8GaQAZfD6RE6UXVV/2piIBBAa3u39AGy5Y2cT//wzmJ4vx4OABHBPYWhZ3dDs+cVwO9SDkZvBGZeg9gV1yMcVdxmhjNCQXa916KkOLP+g/vptjvgD4alopoNV3s4x5br3zLTzj+5Hxp0ORPwh+OoLE8vfOY7mJSdAqsG+daRoV+FYmZEYqNLw0dQSACSi8HO5w5vAmYz2R6Z6YRD3Scrjk6nCzZTFFZzbrhXsYROqHOsYl0YSl+3QCgijla0rU0dTJo2tbaJEQmB72dlCS/76eGdMTHL5sxkUJSVFfc7BuosWPljxYI0T4IXVTivng/jSRo0UGxfW1WRVUNrtSk0EyifpyTW5waA0JUmGFS6oxNxEiFTkzHUF4daAVGrKtSOEMzwweBN9Vnd/ENdODL9jjoYPkx11RVpQRrpWawWlBYXDBnEZTqGXH7OB5QCcwLDivL+PHy1qSIXCCmbjjpGdy5nq++2vgAgw5tbltypPWIgTbvB1PEFALnY/DIfqpE1VR/2IPHRc9A1HRJLzUhRDXSrvoqotbLHCabHumUIl4vrOC116eZH6kam9wK/zx5IzFKOlgqwOi25FjonT3ckqkFzZxhmq1lsN1PpIGrG3O/3obxInzPKTvIxJBJaBKLm0dX7gwY3hhD0mtw4kgVCCXiCOhQXFmUVwA7hkZGfkH7l97tRlIcc2ShrEE5jncxYhDGJxWxEaUmxiKX7XnNArX4U5ltH1PFroLmiFowup5wTxk3paJwEbHRb1Wp14h6azjlPXFNpBx4MSyW2khbCWQhrOD8uhxtFxf2NToZ6fS/17z4XAIQnQetVWkSWFOaLE81QKx/qBUmmYBHNUrxssSr9MHKTB7h0l56OX0TpeTbLgCVAdjxlSZSe3Nk8HJfubJQ98x7o6HaKbzirX6mDFR36UdMq9fOUQcjFvH8BQIY3iyoA4XMybkzNFwAk6+kUb2XxnuHcWQw6JI5shf7wRmgiQcTr5wDLHkIwQQvLKLTihKzYIQ92MDD2+n0oLiwUW8xMgzrB5rZOSVao9peZfnM5fE4+PYXOubJ5TT0njy8u7lfVlWVp55EOhG0dHdJssrRANwKOSQAz6IFI5mt4OVwP9Rhy2fuDz4s7oEU0ahA64UjZQ1MnSu1HPOpHUT5do4Y/owNZJ5M+7Q8EJR5J934WPVZnN6LROEqKLk1MooJr0u5rKivSTga1IayQZGpdEI9FEdNo4HB4UFtVntbGOnUHBDctXJPoSjpIw4/hX7mR2cKoBiDS8CoclsZSfCkVF9qQn5/55lT9ovkg0z+ZmhE2FWOJjy84VjmiETZXUcqALP13dtmF3sPKymgIyAe+XRLwE8UHQlIpyEvDSee8njrXJM1rRksHdFa+aAowtrY6bcDAcxYnonw6Z4yu0v3IPPoXtvoFABneDGcCIBQjNrd1wWoyfkHBSp7qHutLrq+xaAw29hvqPAHNzmegCbiRWHoXouOWiqCZtAvpP0LwkUW2MPWKMsNKO+Ty8lKx4c002FCWQlIGO0PZX6btj9TnIyk+j8U1aLPHpB/NmGqKcfufBQMwh8OF0kIdbJYcRKxpJsoXyRtSD5iRmvNstks9DkFhLgadVtudGnH8zMvCzW2o+yTo7+ruRGGeBhZjbq5lLKHvoV/1tRf3+P0SVLNBaLrkMd9RTALn5Vmzen6Hes4X+x11H+yNVldVBnMaihjjJoIkxol06NJdpBUDAYhWpxMafEFBflaCemn+19Yh6Rfq0j4PY9QCED4cRM0U9BAwsKyeqVkebxAKhFgp4QuJN4raxIWfsTLArsvVleVg269kG163xwO7wyP9Iz4L8dNI3Vy84NTIsBM4uZbpHnaXx4OOLieKs5jTkTrOwW7X4fJIJojXLrV8y22xSaTXFxAA+XlykRjsPKX7/hcAZHizyLXD7nRLYiJdBYRdwZua2+XFOZJ87eGdxfB+PSQNSCIOqjoi4TDCoais3wUmQH/obQEg0QV3whczCHAwmPQwGI3STJE6jsEOZld5nSrKuOZl/j31YnQ7zMaud7DHMpLfl94f+mBOmtylHmcgRAASliAxnTMi55dJnngshIoiA/S63AvgGcAGIqPLyIFVKbMhmLPeH8GIBnYXUF5WPKL0K1rd+v0ulPNaaod/LVn9CMeM0rk+ebB7Nl1Fi4sK5HlLTfAyMUzwEQ6HeuiTmZ/fXD9j0rbA7ZXYgdW/dDEEY8vW9k7YLFZxzrvYUAGI0tMI8kxlE5cIG0cSI9Sx5QYU5nquBrO9UQdAeCOEQqx6BOWC8YXOzFkmlxJpFub1SRDKhVKam7FTskYLWkHyYvLvWRmQzILV1KcRoWrJyN4h/Hy0DlKRGHBSiJn+YVds7iIx9v8oHBUNFaXpVY8zRmlxf/tdXquzzS3Q6/RSGh3dFazc33lfAJDhzSnXJAIQjrG1Vf1eJAJAWtqlMkcA/HkcwwcgdKhKSGYvz6D0nPfHddLMi6l24zABCCmn1AQOtD4kXxOuJ60dXQIY2Zh2NA2TnjavuRefM0jqcsURiAC1lektUvluIXW30KYXzcBIjGDUgmhcNxKbHrFt6jRxWAx97aWHs7MOexxag1mC1pF6l/EZaGnvgM0EFOXlJtCNJ3QIinbnwvZEY8u+bNCIpTPpTf2AbyAoAIS91rKxzx7O3A7022AoIvFjWXGBVCzSjfbOLukNQtp6JjChAhAmvRnLVpSVZEX15HU529ymULyyqOSOxFzkcpujCoCwakGHDWn8ZzGhMM8mN+TFLraID+mMReu0UEheKLxw7Jac2slRcVLyS3WktDgPeXkXbjR+RiG60+WVPiOZAE8uL1KutsVzoNMEb+LyspK0lRx+3tFph83Gju6jI9Ok2O/6e+x3++s/SNM719KOApstY2YiV3M9mrbzBQAZ/tXqdrqky+uY2ioYUrqRfwFABpjfHgpWLBqX/h5cd1ngYIWZ/2almvRYOtaRNqkjBSvJkSbbq8brQpMArnm0xcw0WBlvaWsXp53hagkz7SuXn1N8bjEERqT6EYrQejcCq9UqIC5d4Msqs8/rRWWJEcYR6P1B7QcD2MQo6nzO68vO57nq/cHr0G6PoKK8bGR7f/gDsNsdqCzVw5CjShYbR4ZTrJP53JNiSae5osL+ehaluuwS8TcTv9nYZ+fymeK22N2bcSErMTWV5Wm7kZNme761Q6zWbRaaH138KFQAQmDP1gE8NzZHzmZ0dNmFuUMnrtE+RgUAYeDMIJI3IUdRQT6sNktGG1wRDTndEpzyxUVxE19kbCQz0IiEI3C4vcizGlFZ0VdoRADT0tYFg1GPovwRSvGM4B3Fi00Uz4oR57CfgwkzuQ5Xb4VkpLIruTxFEeR5vCJSZfCXDhja7S443B7JTCR7eufyOEbztr4AIMO/el8AkMF3QpdZTygNyAgS+IJPJEjKUuketHDVSXWatClFfz54+kU4HJUs69i6qrT0zNSrzySMWlEdTW6HpF5R7JzrQeqMwxOH2xdDVcVAFqkxnGlqRb5Vh7ICpb9Drkc4bpQAdjQNNtoz63MDCnkdnN4EgmGgurJixKofjLfY/0aTiKKsMDfXUehXUSMIQtQh1Q+fH9GIYkeb7t3M5CJpffyMwf2leB6ZQGKMwYREcWFBv3nn+kVQ4PH5hBqVjWmFCkBY66WrFvUgrABlAi6cO+pZHU6X6H9GOw3rsgMgatDLm1PeT0K5Cgn4MOr14r18sQ7m6s1NwNJld0l5y2o2StCdqSym/tbldCMWj2FMXU2/37S3d8EbDKCksGBU9ZLgbAZCIQT8LPcVp3UwofMLRVQGvQ42a3Zo/FK/DFQHNINWh5qa/s4UvH/ONbdJFoPXLNt74FKf12e5/y8AyPBn+2IAhNmqc01t0Ou1Cod5CC5Owz/Ckd3CkChYygKfBDgyHePQBOg0qEjE4ml7tKTbo93hBLnZo0n/wYDfog/kpMld6pxEokCnMwpo9aiuKE+7hjpcLnTZ3aguMcFmyU3QmnwcrHqw+sEqyGgauQSF9Mhp646hpLhY6IQjNUg3b2npQFUpm/DliH4FrUK/il9IIPDd3U1b2QKbWO+mDrVyyeQBe3elo2eN1BwkgyR/MIRwKCx2uel0xpQEkLJJEEHdbDYjGYBQaxYKRRVNTxYGOYzT2rsdYhLEWG00j8sGgBDJsdSuIlza+fGllognBBXyM5PJlLEkzqqHIESXG9FYVMphFkvmsnvyReQNQfu5yvJycYHq85mU2tql/CV9RkZJMMF5cXm8gs6JtNM14qPPNntpqA10RsONTZoGLZilo3uaqhQDCVrXsXnkaAooPsu5p7AtlogLhc2Ywnlniby90w6tToM8q/WSZKA+y7kY6r6oASHQSEfB4jbPnG8B9WOsnH4eQfCQAcgAE04NiOCTYa6vIh71KAFM4QDc7dRDoF6HNLBMQtKh3isj8Ts6LJmk8WDug39fEOh2RSTwZdY1NSRlENHS3ilOkjVlhhGx3pXO5zHjqKJfERSadUHQGCAXg/SrLmcM1VXpe3flYh/cBuMAn9+DyiI9tDkQn3ObkbhROtcnD+pxmRQdU83qR3/tB1kNtM5nUpr0pEvByGBV1uv1CdVfsTxO7U+iiNOZtCguKsyaIpYMQJTGhAExdsjGpITALBAKynzoe46HeRzGu/xsNI3LAoBwIoUapdVKgxbyblXalU6vl7I5b9BMWg/aOVK0SL4ekSEpV+lu7EwXSLQgbjcSGh1qqiv6BV3tHZ0IhqKSzczGUSXT/j6Lz4nSSUUjDYkv4tSHmW5iLLvyhiAfcbQESYFAEF5/AHU1lWk1LQyuWcKlw0Y22YXP4lpcTvvgwkVgyvuB9IpUChsBHuePmqn8YTT2vJzOeSSOxe32IhiJYEx1ZdpM3RcAJPtZZ4BL0W4cWnHMiQ1DdKx493tRU1mWVQY1xCpwe5cEPNlQKbI/q5H7pgS6+ty5LCUfKeMZpyeOYESrCGXTBIpev190gyUFBhSOgD/LQL0jRm5Gc7Nl6f2hC+WMjtbtigNaM0o/A/F5vgXSyT5Xwxex9QGPUWo77C4JuAcS0zPwp/icicNLUf3guTOBSRZNaXGhUMD6O3TF5N5nAi9dAnSg+UsGIIw3uQ/qW2j8E4kDJ71xuJB9u4A6TRhVVq1o6bjmjZZxyQEILyiDeC72Tq8bJxpPoqq8AlUVFRIEu7we2LvtqKupQV5e+vIWT4JCc2a6yCfkzWq1UJw+9PJUMBiA2xdEZXmJZH6TB3mJpCrZLOZL5sowmBuMmJiBONFxZUVpv0CcDwAROPUfFPdbTKasuIiDOYaR+K563Gxlls5SmJ9TGMn7oqK0f4l3JI5ptG0zEwDhAkx+K58p3u9fjPQz4HH7EAiHpEMuK7Wp4wsAkt2dw8qHXheDSafo/eJsQhg3CHVjKPQbJlZYEad1ZjaCcnK9aT9aVDh6qHKiM9AFchboJl+pcFRxv7KYrShK4+7Dd4qIz/0BjKkwjAgFjNc9FDWNqs7nnEOjLpyzhpDsQE8TgOKiEthsI0e/8vr8cDqdqCjJnfg8tXGkaoZDxygmBtI5W4kTHatqCUhClNXjz3qQts2WBWTliENXOvDt86PL4RRwYh6EY14yAOF5MUEcjdP8qAhvnw/hn09pcFxjhR4JVOhiKDZpoGM8y2mgJjoaQycrkz0g5WadE/8wy4qGPI2AptEyLhkAIbgQYSEIQHTy/zvsXXjn3ff41sG6G26AyWzC7v370dXZjauWLcX/z96bQMdxnleit3rfuwE0VoL7qo0URZGyuIhStNuSI9uxndhJ7PjZ2Y8zL5P35uXlZDKTbc7Me3mT3YntLJ7IdpzYsmXLiyRKokRRojZSJCVR3EkQey/ofe+ud+5XaBJoFNANoJoAJP7n4EgEumv5q+qv737f/e5tCUyVWBVfi2QasURSQIzTYZeGpfmW60rFAuLJjBwDg9eJLy+W5UbDdOUsi2yknu/EYroBeLzReEJUw5g9qR2kjvAlQmDFbMNSUfjicbOpns7GrHDUNqjx3hgOhYXGwXO/NqbOQD0Akh0HIA4B9dcAyHT30DUAMscm9JoJpWSp3ZKbFMjy+SUQKVcsUhGZDclAM6lVJXtf750gzbfRmCSxGlWkWQxris1SgM1Ek7vZzEz9IxeFngwQz1QkMNIox5MHK6RMUND2oFVfnbT+jmb4BK99cdw7wtizm9dh1f2y0YaQ8bSKTF4R9atmvZ8Z9IciMQFNLY21MtSdB14/6d2ZUMVk3MSqu8thF2U6veeSCVMyMvgcLpT0rqbQlRGFLsYXetUPVmhoUOj3zI4NUwtAyN5h743f68Unj6h4Pm2DWQG2uiv4XGcRvW6zVpHlA0gKVqGIdxIqvh6140Qa4Kr4x6vL+NxKEzKZbN3rslg+sCAARKNUkV9oEsoPm8yZcue/T546hRcPHcLmG27A1i0349mDL4r51J27d8M7oQJCRapKmbKNJuRyOTERZJbWKOpQuVREjmaH+YIAEAa51SHqDck02HjKXhCCnsU82MBPcNHdFdTVtad+OwEVFza9MuNiPTcuEMy8kXvJ61C7QLCXh54m7ON5L2hmN+M6XAMgxsxqPQDSPzCMsqqOS7vOXsnJmKNs3laM6AHRgrYCLBJM64BlKAJCCmVrw9lwUuOomEj1mnqDAcBoZExoRgTcS2Gw+kGaj0kxps9g4jnT+Tw0VoZqsqC9leIvUykhTPwlEkm0B0xwGOSWPfEYCDwLZfuS8/6wmkqwWfKGSCLzOkTiJdjslKqdGggbdZ8yC08DzlafCrtBtz+f11zJfrmXi++bbC6PTDaD7o4OOBxTVc2kp2g4JD11rLotVIKX4izFcll6I/Waz0n/JkjSGDeOugmOSff1uBO6hig0sSUmij1uJ+48bBVQ0WlT8b82FXFzC40gGSJPcI8nbauk4ltDKv7fiyaMFBX87hrgP66oSEy0VMZVByDMUlfBR3RsDG+fOInzfRcke72idzk2rl+PN44ew+lzZ7Brxwdw6sxpuP1e3LlzF1r9frkIfFE8/9LLyOeyuH3HDvGrIKo2MkNCAELJRy6wLAEyyJ14A2jc+IgY9fGmMQr4GH3jsIwYiSaEksYsoN5xknbAJlpmG5aSy3uGnjCFogBEhw7thc10lGGWRazGm8HoeV6q27sG7wdZIwAAIABJREFUQIy5culUBulcTuQk9TJ2w8Nh6RHx+5ZOhXE2M2MEAGHmlbSVagP6dPvXglKbULJm8oTg2kffJnLMmVipN5ikiY4l4HTZm5ZlrncMs/17o3M22+3y85k8hPbDnkE9+VG+hxmAQS2iPcBeTSPfwNoRSwBbti+55nOhX00DpGd7LSi7S/ndlpZWMeNrxtA80NLI59NS/TAbkiNRhD45sfmcoILJW/qxtbfpu3+n0mkMjUal8rBQyV0eZyyWhMfNnhvK406u/U20eKDAxWx7jWsrILym3AffHXtfNwsAWe0Ent6m4uW4gn6NkTppbHJDklr/6ZSCs1lcAyCcnWQyif3792PlylVYvWbNlEljow1LSdlsFk88+SRGR0ex+abNSCZTKBTzUulw2B34yj//k1RFKKermM3weTzYuHY9tt68WSRiL17qR75YwNpVqwS8UDWrKt1rxANKAGIyW0AJx3KpLMH7xEYo7ouKUbEkAYpn0TY4Z7N5JNJpdLeTOzqVhsTzGBodBeX3SSerR1MwYm6N2EZlvG+FywL5mXrZueHRCFgFofv0YgWIRszFfLZxDYDMZ/aufJdNhOQL93QEdTnabGyWUr3Pc9WDW8qX6z3XDNCrg1x+MWcdz8jx+aKqyrgauqyxVcENfouytvxMdcwWgFjE10OB5O3LZcngaw27jTdQEoAIEJmmSZ0N5dTY7+3ubEgshPx3jdLpWBLrBY0HaXJnbkL1g5dlLFFGKm+SPkg9R3jOVzg6Js7nbD5vxMNgtk8bKXf58uJmGNSeE1WvtKpU4/fydPPCRyyRUVFWHVL9aJboDbPvTNaR/uh20H9ntldq6udFOrk8mX6VyxWQzma1pIDbNYXSx8Ceid1cJo+2tuY5vdc7u0w+L35oklDSAX1kX5B6yN4Ur2v2Cl16AIRJUu5rz2umywDk37YA/+cp4Lno1CP+hR7gkQ7t72cz1wCIzFA9AMJAkSW11986hsNvHMbD9z2IFSt6pXOfP3yl8e8XLl7C4z/+oVC0epctk9/HxsbkxbBl803YtnmLSMnyO2w0pGSbkYMAxGyxgiZWVPmgehT7Iya+yEkDC5MzadV6TxZb8M4AgSCJfTa9PVpTf+0gfa1/OCTnRk7mUhmseDGTQl5ya4tvSpmWwFXkY00mDVgtlRO7ysdZD4CQghiKjokrNSUdZpSdZlA5Q7Mgr4EYJ81gJieS2yYamc18xcQQe6a5Unikda46P1P3I3W3IkfBXhnylrs7gvDoONoSgGQJQLxzr4DUmxO96WDCh1VN4RgXx6lN43RX8fVTTLCQDjteWeZayt9bLHQjV2T95TXl3wlSVLVyuZrIDHi18lwLQOQ6ms2yRk933FW1Frkn1CxMFVIHZptFV4SSVapYptCyCD6gqOhsD9a9n7SEEpNgRTgdtrqfv8qPqe7ujAx0a3dQKisYipTGeyDbpjwnmkN1AtlMGh0tvMeMX2FZ6cqWXJdB8GKY80aOwciqFL0/4ikVVrtnSvzRyLE0+hkmKuPJOHxuFU7D6Fdm5MsOVMad67l+UKGU6wm9yPRU5ngcI+EwXG4XnLNo6m70PBv5HOMm9sTSZ0OPNcIVilWayJhGwdcD5/X20ygA+c7NwB+dBV6MTd3ixzuBu9uuAZBJMzMTAOGixZcRJXL3v/QS+i5dwoN33wuv34O0NJLHBR2z36K3twfHj72FN48fxy2bN2PD+vXCNU2mUuhdvgzBllZ5OfKFqTnozvbFNfMtUgUgWqNzRjIPkmlnI9D44PnwJiSnkYHFYsuyi59JMo32Fj98Ohr4km0YjQg1hAY6S4mmVJUVbm0JiJRf7euP2Qs2iFGKeaHKuPUWocXw93oAhIErjZgk0KyUZ3zO+AxqQer0Z8YAtlxHq5wvgLrPs6pCmWlHikbkqbcsUEFtpsHAe0YIokCCcxqXMlkxHQAZGQ0jlckJl1hvnWDAXs/ll2tnPedbbRtXngZWbW12G/r7B3HmzCk5VcVklsCSAMHv82PDunXI53Po6+/HSCgktNJgWyvWrF4t1Eaus+FwGCOhsPTb+QMt6F3WLaovTPzwHpkIQESfXsCHWSrTkWgE+VweZqsVAa8XPp9PgAz3R+raDddtgII8UE7PAYBoV49VEHoNlFWT0HV4DzFB4XW74Pd760FR4ZvTXZj3nR6dczE8qxOPgXe3zVKE1dQcxZtUVkE4XpTqx8T+x+ox8N1C+pXdWkGr14RmiBRp9J2lkxSTZ6tOH9Ns7yPSr+IZs9CIm3VfCvhOJFHMp9HqMxlGv2LvBxMDV+6ZolQVWAUmra92LeMzG45EQRCip7g227mb6+cZzzFu6mpv1fUO4zuO1Q/GnqRfzSXuaxSAPL8DOJYEQjqP+UonMFa8BkD0AciqVVi9+goFixlUms4wG8dqwtunTuHAwYPwen1weZzIJNNCt2KqhfSs9RvX4+aN1+OFl1+Sl/vu228XaV4FJrlxGTwzKOKLoxmjCkAYoPCBIMWCAGSiMSFDl7SUoSnD5mjaAjGX8xOJ2kwWpVIRy7pIQZgqSUzp4sHhsBhu8UW9VIYm45eTBUD6P2oqN/w7y8kMQHw+z5J3C23mdakHQLjviWCgLjBoIOhnlnumsJ8L/ER6kN75VyTpMP2zz/PSwND0e5LGP1ZdG/jMTNeAZqk8Fgbe5Mrr9YDE4tr9OH3dpv6xXG5YnGb2RNJ8YqitQCqElO28dGkAZ86e1U5D0ebm3LkzWL9uPfbs3Im33nkHJ0+dhM8fAOd2aHgQO27djm1btyIUCePgy4ckOcR+u1Asjhs3rMf2rTcLwOM6Uy7RKVtTNaw2ZfLz75w4gXPnzqGQz8Nks6Onox233Hwz/D4fnn7uWfRdvIhf/fz/RqsyoEIKFqu0WjW8WJx8n9D0lypZ06EJAo+SakGpbEWxVJHjbW9t1W10rb2efD/RvJbAaaE8B2bznJPeQ+8PI2g+tfvlNR0Ml6GYLehqp3xxjfkaM8CpDMbiMbR6zXA3SRwvW3QJoFxKQ7suxogCaPQrIF+yiHpls9SvWPWLRMfgsqvwuupUlhu8GLXSyZpkfkbWHcZR0zV1UwSCfl21BtAN7nbeHxPD5nhKJmFZt77hIwHKyEhYS27OURmyUQDy1DYVz0SAtY4ytvoZ+7L/rYKnwqqwPmyKiv/rjOkaBat65asVkDVr1mDN2rWgbTwD+Fy+KFQl6qvzJcZM2junTqF/YECC49bWFrQFNIfu1w8fxsDwCD760EMSqgyNjGD92rVo8fsl26ZWtCxqI8HQXO/IKgDh95kBJCImP48Pz0TEK8opRMPlElp8zVOomO15cJ5ICeGDrCchp3lkxMX1tJWLmw49a7b7vFqf17KbKVmQWSKtBVcEptTmrsppziVDcbXOZaH3cxmAmBTxUmnWS26hz3Ou+5eqTp0yCtej6lo0HeVIo0DNTBOtUlCnO1YeR93q0DiVVQMaCuxWq6y7rBJT0aUKKE+fv4iXD76AO+/Yi+6uLux77jm0B9tw0w03SmLnez94HD6PFz/98MM4/s47OHHyXdx6yza0twfx2uEjGB4axH13342OYDsS6YzQu1SFfR2A026TZMy7p0/jpZdfwvXX34ju9jakMxmcOnsOXe3tuPnmLXj+hRdw/tIAfvMLBCAqQEDJypWq0WrHYplJc8842KRIXWvKFPEZr9LpGPxUylpPS2ewTbc/rHYDTDARJPLdxMrNYh9UWSJfvxkjk1MwHM2L9C4z0bWD92AoHEWlnEfQb0YzpouZc1Y/KOO6lIbmSE/p5/mPUgUIxVS4XG5Rz5sLBbORo2DfUyqVQKvPDJvFGCYJq1eFku3y9dMo0ympKOjFI0LpG4tLzxYp03o9nY2cy3w/wz69eCKNjtaAJC9rB9d5urMzmc5q7lzXikYByHduLOEvT+VwewvwkZVOeT+nC2X82Ttp2Cxm3NLhwO+dM18DINULVQUg69atA3/IlYvGkwiIzbxnEieYLxlpMlcAq8Uqf+P40ZNP4uTZs/jYhz+MZd3donplNlu0F1OxVDcgmO9NyO9PBCD8N7N8hXwB3Z3tU5vREwlEYzxHL2y2xt0rjTjO6bbBF6pICAdbdSlInPvB4VGYTRZR5llKQwBhivQKJ1p1vGFIzxI5TYtZV7t+KZ1rs49VqkXxpCz4pA816yXX7PN4v2y/kaTLxM/oXc90Oo2n9j+P4Wgcv/SJj0omjdQrv9cHj8ctCaNHv/kN+f8H7rsfL79yCJlMBvfefTcCfj9OnD6NAwcOYOcHPoAbrrtOqkiFQh5WKxV62C9CSlQFr7z6Gl5743X80mc+I/r2zLSePH0aqWQamzZuwPMHDog/0ed+/lPynjhz7hzsDhfWrFwuVFcq3E3EfkxGFVhp0RtSEZ/8N1IvKd1eLwEhsuoMwtJpMZ2t9/mFvtdIv3JYm+N8zoB/ZKyETK6CFT2duuo+vI4DQyMIeC3wu+r3Uc12vsT5vGyTStZSGy5bBiYYw8pI5YB4GpoAjo4JnhFzI4nIaAyKmkeLr7F+t3r7ZSWSwgET6VfpTF5EhpgQ0Kt+aO/sqCQT9ST16+3TiL+LEhiTKeUSlnd36ffM5vMiEcxzkJ7gOe64EQCy0l7BM5tziJXM8NlMaHNp/XSsIg0kC7I2vpMz4ffOmnE+b7qmgsVrUQUgnZ2dWL9+veYKrCiSWdJ7GWoqTCHkslmRO2NfyAsvvYSOYBA//aGHJDDSyvHkGl9RZZnjdW/4a7UARFQi4km0+D2iRjFxUG1lYGgUbodDynILPXisfKESDFG/XY9+RX388NgYWgP+JdX7wbkleEomM2gP0p9l8nzzfqIRTyQal2uht9gt9PVZTPsXOcFESnxSCED0Buf0GjBZTFdtfsdy6vxFqXjs3bkLN2xaLxvjy4yJIF7rt999Fz95eh923rYDN153HZ554QWUYcJ9d+4VSfKz58/jmeeewwd27MDmG2+U7xcJQGxX+Pq8r949dQrP7t+P9vZ23P6B29HepgVSvJeYePrhk0+CYOijjzyCA4deQd+F89i7Z49Uu6fT/p82P6tTpWr0ntUaquPSr7JQwc9srqjFXNIUw2bdsF9/L+w5GI4W4HQ6hX6lN+gZxQRXZwv9UozJmE/cjzSfF11NOLv65z+fT7A657KSZmnMiCYqqCh2eW6aNRhXjUbCaPOZYbcYA5xIg2T1g9dRW1to8BmHz+NEUEfSVgL/VFoEc8jYWKjqByvE8UQKrT6v9I3VDi4xZI3EEgm0tvhhnYe0fyMAxG4CfqkH+KO1FYwUgFRFm0+u020WKgea8AdnFTw6qNWEr/mATAAgFqsVN9xwgyhYzZRRYjb7+8/uw8D5PrhcLnkTruztxQd2bBfwwtIdA86rPWoBiHAYUxlp2F7OzNCEZnQ25AkAcRKA1Nebb/a5UJ0rlc6hNeDTGrRrpH445zToYymdDWH1ml+bfbyz3b70thRLUo2qLYFKQ10yJbLOXrd7ziXS2R7TUv08g69YIiWUGTac1g7e2xRhqCoWTXeeLA3PFPDxFiSXfKYcm6gtmcwzkpC56M5oTHVZHau+ila9a1Y3gJUG9aU1WBV98dArGAqF8ZEH74NngjQ3r/GlgSE8+/x+BIKdePCuPQIUnnvhBQEOd+zeLRLorFQQWMwEQDgrzJS/feIEjh49ingqg2CwFZvWr8em9RvkXiAAIQV07erVOHP+PHbcsg2bNq7XVcdp5iwzCCOliIHPQrkuz+b8CD5I9TF6SM9BWkU0xb7BLl3zVs4V6dE0HWz300zYeABCaWX+LLXhsOZhUYy5LjQfHI5V0Opnkq15jfh0JM9kEujwm9nCZciovX6pdBb07CLFV8+PhzFeKBKVqil7UReqAkkDPyYhpjMeZIV1cGhU7BnmyxppBIBQWO6jHSo+6c7jTy6Y8EZFeyYsUPFxVx6f22DFXw+Y8HhIewtdAyATAMjq1auxadOmy7Sq6e5sycDGY+jvH5D+jo72drQHg/IS4gUvUn2nnpSNIY/N5I3UAhD+lYsvqyDMkrW1apUDCeDiSfBBJk9zoRsYNaCUBQWNpdlLx9GX2QaWXbkYLIUXbu3ljUbjmjxkcHI/Dj/H6k8oGpN7R1vMllqI2ISbeYZNEowSsFHLnI2OtYOLMoMzGh7NCDAkHztzMCJXYsZnWcG4YuOMk1DvippN5nGwM/1mCFxnBBgETDNIyHLLBO61PTN8/vXkJblOsNFZb/A46h1L3c+MH48uepsgWdw3MIhnD76Ezddtws03XD9BUreMgaEhvHToEHxeL/bu2S3gJJFMagDEYsEde/YIADn69gnp7diza6dUSGRtrKmA8Hd8Brkesd+vb3AQx06cQjwaxtYtW3Ddhg14+plncLZ/CHZTRZrh9+7eJdu/2oNNpfSz8Lrtcu2k74AtKYsQXlJlyWnJNqX5nJKvoVgZimJFV2e77mUgYKToSmeLDe4m5No459mis2Gn+6t9r0y3P1Y/HAZel2wOiGXowdLWNO8PPpv9w6PwOyvwuoxBH0KfKzkuO9fzfUy5Zrtdq7DrgQs2p4eiUXhc7qYZLda7T6RnNpURZb/gNAaJvPfJrKCIEqXL5zP0AYhJku6/8EYJ+5JWlKHAZQacUBErAaUJiWT+zm9TkCgDmTLgRhl/vFbFz/cqUp1cKqNpTugrVqxAd0+PKKMEvD7dwJwN6szImSXzaZKXIV+00vhZUaXysRDgQwLZcR+QiRdSVK8yWZHdpWcGgw2+ZClTyhcXncQXOifKB4nNXixlkl6lV/3gC4TnQIO+pSS9qwGMsgCM9taASPnVnh+zrqzuUDBgMXqzLLaFQQBIIiXUGpaVJ93vKu/3jIBVqn1YZ+hvYv9wPeUqUDiCPzNMArdR75kXdasZJ5LN2nVmugERCx7HTHvSZH6v7IiZPIJ+Vh5rB9cIKqdoPiiTIRSBzIxVSLFOMc3o9CbSt5LCnArPLBYFbqdTGidfeu0NDA0P4569e9BNVcFxr4+BwSG8duSwVDp23vYBtLW0SBM3lfJeePEgMpk07rzjDgEnB199HSdPvov777sPy3u6kc/npYHcZrOLOIhQuSoVnDp7Xtb1jevWyH4SqRSe2f+8yDnvvn0n9r/4IoYGB9CzrBe5Yhm7b9uO1StXSIVr4rxq10F/iOiwqG/NbYgIQyKJfC6N1vEsMCV9yWOvOq0zqJrJcX1ue57bt+iwzZ9mDDqfRxJl6avTUyEiiB4eDcs7r7fDCsWgXoeJ5yLNy2XbopnvRufZSO8P3m/DEVXWXNK961ZiGz3Ims+Rqkw6XU+7DVZzvQWzsZ3QuT5b0mjR3GI2mxPmSFdnULf6ceWeqghbo1lGizMdvSid5vLIZPIItvrl3q+dc8ZVtCzg+8kIQQA9AMJ3gM1mw7HBNP4i5MQwGq8C3mpK44urFATcZsM98Rq78nP7VNMACPVWUtmsvByWdXXj1lu3wuNwSQDJTCBfxBK8Z3MSKLKsVX2JVJVe6gUiczvlxr6lB0D4TQY/dGAvFopCYZIGeqtVzGhmpIY0ttt5f4qlTrqNUp5WTyKO2cjRSEyk7tg/0azFbd4nMs0GuGimsjlxnNY7P6pojESios89F4OgZh33Yt1uFYDQB8Zf09tUpR2yUdjjdjatEXK2czNTQKq9+eoBlHHRpXrqVvX+Pg5AqnuLjiWkMtqmA/y5Fg4Nh4VOUVshkfOpty/5zMwzxZejnmKXy2GT5mpWP/YfeBFrVq3ArVu3Cu2O+6WU+P4DB3BpcADLenoQbG0VQERKLL1Azl3sw5tHj2LD2jXwt7ThyJtHBNB86MEHEIlEcObceSxf3ovenh5kcwVpQue6KFSvoSFs33YLurt6pN/j1ddekZfsbdt34OlnnxX/kLv27sUrbxyG2WLDnbt2ikvyhb4+ESYJtrWJDDtVFMs6sstM+IhXyzioY+JhNusaAyBWP5zWMjzOyRNMDnsVfFT/n421CwlGjGxynng3VSoKosky8iUTOoJt8n6oHQzSaKjZ5reIXKvRQ1VNWvP5BO8Io/fRjO0ZLQqQLZowEimgpzOo9dA2YYgHWCgCi0lF0G8M+OBh5krOy9UPkbRNpIQF092pL3Ai7+twRJ5Z0tfnmkiYzxSJ11s6DbNi1rzedO59SqhTWZPvQacB10QPgPAcCMAouDRAAQI0LsLQqxRgU4pCTdd7duczP838btMAiKoocPv9GA2FMDg4iNtv24Fbb96KCxf7cPSt49hxyy3o6uwUnrAxytPGTtN0AETiG/6MS29WqRGLIZAnOKKUJGlVwbaWKYCIwQapYvF4UhQcFqrZa65XioEe/T14v/ROo9FNLmk6qxlDXpOUrT/TTAJI4x3NKr2TZQe15sCM3FN099ajFtXfw/vnE4MjYZnHYMvUyiMByPBIRO5LPVqkEbM0HTBz2KxS6aTq3aWBS1i1fDk6OzpQKlekapJIp/DioVeRz6QuV6FjMVa9nNL34fF48crhw+jv65OlmtK+u3buxMrly3Hs+HEcPf4Wtm29WcxihWY27oJO+fSXDx0S81gGUnzRE2TcesvN6O3qwOM//LEEJx95+CGcPHsBrx4+guvWrRZw9K/f/jbaWluFCkaAQRn06XsBNWUY7ph9TLPxEGDWM5aIIug3wTqD+m6VjsUgmUCwDDNKZQ2MXC2qlsVUFundZjSf5wsKQrESnC4qC/p1qTKjkQiymRx6gpamSO/WekcY8UxcjW3Q+8PJ60KPGgNGJF5BvmhCT7dWoWzGIJgMhSLolmtpDADRnOudlwE6K66ZdBYd7W1TxGK0PJEmaZvL5UWad6F6P6isxyqNKLX6psodi6x/dAy5QlFjjRjQLDMdAOG8MDlPPySygxht0luqkfuAsRETtHrywc24h4zYZtMACH1ANmzcKAZUj/3gB8gWi/jkI48gEo3i9LmzuPmGGyW7xYZp7eWxuMZMAGTiTTJxeWDfBU28FmIw+5lIZqRpn70R0zd7jQkFwr2AzV5znR+WQckndbns6G6fylHmfdQ/OCxVNwZ6jTy0cz2W98r3qgCEWWfKrk4cVcBKl1yWna8Bupmv+kwAhBQsAgDOI7P0V3NYzCapOjAjyR8T1VtUVRoumS0TVSomgiaUWPg5/p7AgeBFhC2SKenT49rC6gjBAyuqmWxWekScLpc0rbMKI7KhioJMOo3B4WEkkgnZF5NOXPcJUmiMyG2vX7tKqrZ9/YMSlKxauQLnL/QJxXXV8h4J7NRSFqqqJ0aioFAyIRyjz5RVOPONBjI8x/6hUcnm+92kcc3uPUTgUamYhKolP5Xm+ofYLXlYTcY0OU9+zin3qiKeLotKkR6AoxjF8GgELjvE+0PPi2V+97SCYpn0K+tVA3TzO94r3zbyupTKCoYiBQRb25omaMNnbCyWRKGcQ6dvdvf8THM2sfmc72IqcTKjz+ZzvWeS0rt8/thTu5DqoTQ1pmEzfZD0kkNk6YTDY7A7tOqqEWMmAFLdPnuO+d4gm6WR3mKuw6FwDIEAhYWM6ekx4lxn2kbTAAgleDdu3CgvoSNvHsMLLx/EL/7szwqHmC8oZrX4IGha78Y9BEZNmB4AIdgwS/Nq1fRqanaiQsOxccMvo46l3nakNyWbFRTfEiAFRB8x80FixoGNngyCmpRcqXe4c/47FyxKxvZ0tAmAqh3kmw6Nkubi0AVgc97xe/iLXOTYhN7V0QaXY6qkMftDNIGFaxWlerfBTACEiYHzlwaFGmjUS6ze8Uz8O0FItd+L6y8XfgYJBJW1wJJqZFOq0hMa2bldrU+vIoEFgUqxUJDwnVUVDq7vVlZexrOFbJ7WXLu1SoU2dNZ9WZTGX54qibwsN+ShVqZvrExnKhhLVrBsWXfD4IOvnHA4Kr0f3R02oY3NZ1SpWiXViuJ4ZWQ+26v9rpnVDzMdto1PcPF1FYmXoJrsAkCmKgsCY3HKjybRweZzu/Hva84fpVvZA7KUBm9XNp+bFc3kc74jna0gnlVEhaxZg88+A2qPuwyXQbkQzbvFLlVBjmy+IM7njEXYq6k3QpEIUqkcWlsWrvohYGwsAbfHKcabtUlLUdWMJwVMsUfFqCRcIwCE62sqk5Oqi15CuXZORcVwcESAK6veS2E0DYC0BYNYvmKFvBAOHjok5fOHH3gAHrcHlQpffnS71f67GEctAJnYJF/veDmp/Llag7QHPiB0IO6cxkyO9IdwJIZsPge/h4aQzc3WNePcKb+byeSwZuUy3eoGX5DU6Q74PbBZlsYD2Ix5ms02LwOQziBcNdxWBqqsOLGsSwDSaGZ5Nvt/L32WamHMHrcHW6c2MS4wAJnvPAskGQ/SteZ7bYvV37OSxj6+SUNRBICYTSpsZlZUKDBQAVSaz7JCMr4GUXiAee/qvyduRC1DrUzvLF0oA2OJCjwe3yRJ4Xrny76XSCyGdr8NDpuxazWDMVZDqv0iFZC2NT+EY2STc+3cZPNAKF6WQJGGkbWJKb67Q5ExKJUiOlrN8wZretemVLEiV2pOv0O9e2E+f7fQkd7M+3n+cQyJINGECovNJbSbZg0K6SSTCbR6aQBtzF7o/ZEragksxnQ09GOCg14yeubMrKj1D47C6bQvqPcOk7JpetoEW3WDfAol0dSYSRmP02kYq6JRAMLEssvpbLjxnT1aXEtnQ0M15g6Y21aaBkCSmSzKUGG12GAyK9KIuLy7R6ofbJThTWp8HmVuk6D3rSoAISJm4FXN9DWyB54bmyuvRmFHTPlSGQEUfIiqbvK1x8lFZzQclf4Q+pUsNXqS0IHY0GY2o7tLj35VkYWCfFKqEC2182vkvmrGZzhfbOpf1tUxpXmN93FoLI5CviAqWdckjWe+ApHwGBwuhzgX14K1ha6ANOPembhNrndsntQbRlJUJm6fuatYRkW5YhXlpkaTKlwzo1EKcZQRmMw6NHyayIuv0rM+GcYHAAAgAElEQVT4/1VzttnsiNUjVj8Y7Bo9+A6OJVVk8ooYu+oJdzBY5NrrcpjglhiTGsUEkgy65x94S/WjbBMK1lIbRqqSFUpALKXC52sRYZ5mDIKCaCwGpZJHi9c4F/uJzedMalHqnz2FAf9UpUq+VyLRMSTTOUkWLlRvIZOypKIRIJEmVqsIqvVApiUJx+ZzI0VtGgEg2jyS1eLVXNcboKxQ0Y8N8+wDWQr+bk0DIC1tbQgENJ+G7s4OeNjgqtKcSgMfi30QgFisNrkptcCr8QwWb1y+kJvd28IHiGXO8rj853QmiCIhF4qIPBuNB40qI17Na8gMK+lAbTrN0jwOBnj9QyPC4Vwq6P9qzt90+2KGhcpFy7s7pwRwAkCiMVF80zO0XAzHv5iOoR4AudA/KN40C0HBavY8TQdAJENsMd61m4FzJqcikQb8fr9kCRt4Pwt1jJXSQj6NVq+pKc3UenMt/SIEIBWzuMrzv1olqf57xWyqjNOvjK3U8Dj5Kh4Ml+Ggt5Ve8znZCoUcKuUizBMUpFVK5ovcGaW1KcM892PjvORKjjmBs2bf1zNtn3Q4AkPS44wYiQwVNq0iZDFdInG++2Ev19hYTPqeNDA5/8EKH71bRJBBVaVvgUlm8SHT6XfjMTAZyoQFKakLNZh8iyXT6Gxvgc8zWYCFx8TgeDQUFUo9AYCREsH1AAirGOzpJchnQos9fI0M0tR5zBSNaTQh08h2m/WZpgGQag+IVDrIFx6vfDBoXgqDC67dwZfaXJp5CEBYBTFmYdJ9oamadjUf5oDPC69XH/Fy3qngQDdSoyTkFuL6cbFgubSrg9KEUx9G9n/QVIlqGlTpuTYam4FUJoNCoYRl3R1TgKmYOoYjAqS5oDWSgWlsr+/NT80IQMplXBoYFulokYl9j02BHgBh5t5hyRnGj584ZSVSr1IVWK0uoQ41Qg/ke4i+JvFEAl6nCpdjYVybLoMR1SQ0LZH4nQaIsDG+Sr9qxi2TzFB+tyTSxxMTN2oxC2X0HNTEECrRYSiZGExlrQFeVUwoBpbB5msFWpZBbemCoBOKBKizb5Jfqs7nFASwWQqzFi/Qu450Po8m6aWj3c/NWGuvgO8MWr00UTXmjiqOO9cTUFMymxl4ynTrKVtVj4GZetL9FipIrjIqVFTQ292lu35UTXhJE9OSRsat2vUACBOuY/EUfF76uQUaZh/we6RLUuHUyIqNMXfK1K00DYCsW7cOGzZsEHUVqQSMg5BmnYiR25WHXy3Dapt7ioB9LpzcZtGwWBZneY7mh+SL6hkKykMWTyIci8uC4HYtPepV9bpyUeMC190xtVTKz7CkS6lOSkgamakw8r5ajNtigzknljrttfeQlgGKyD18DYDUv3ozARDO5cDQqCg1LeXncLpZqAUgDJxJT7GYS4YEaLX7zeQqSGUtaG0NyJw2MngN6NViVtgHZ2pKL0MjxzHxM5T1LY9Ts9gHUakBIsyyE8Q1o/m8AgUDo0UoJou4VGvBYAUYPgX12E+gxEeBQhZqqQilMi4IMH7wqtkGhWpqDi/UzrVQNt8HeNuhlpLS49PoIBhj9aPZCmKNHk+jn2MoajXQFDKbryCWUtASoH9Xc+hXZAmQfmWzFOFzGQe+ed8SRPLeZT9FPldAe1tAV8WLPRXSTwSIkEwzgFYj15BxKelXrH54daofjJ14nDwf0sQsJoPQ2vjBzQRA+L4ls4UyvL09pEY3tr5x00z4kzJGIOh0LP5EV9MAyNq1a8EfNpovRpUrvZtUVK7MWr9HsViYFwDh9olGm0E34zZjsaS8MMjbna48x+bhkXBUHnJSl5bq4MPEQJm82PbWqQ2+PK/+/mGoJjTcrLVU58Lo46YClklV0NU5Fdix9Dw8GpJS+VLsGzJ6ruptj3PJ17oeSL4CQCzS7LhQL9565zDXv9cCEBP7FppV/ajQs0KVwIHUiEYGX+rpTAaJZFKyv3br4uxALKsW6YUgKGFVRGtyzoPVJKNHOgcMR7WeOWZZ1VIeOPU8lDd/DOSzs96d+uHfBgKrgAqTGo1VQsQ7ouha1P2gehNhJDBkfpa9H2XVJu9pvWTirC+GzhfImEgkEvC71abc/+x16g8VJPNO6Vi982AiMToWl4RWs/yQ6s0VnyQqhpbKJel91DtO9okNDI2I/K3X3dgaU2+/E/8+EwDRemQ4R26xVJjNYKydSKWELcKk82J/zzQNgKxatRqr16xZOuBDoQHMeLM5YAgAId2sXDK2cZA3ZyKVkepKh2QZ9DmURPjhyJioj1HGzWQwgp/NQzHfz1Lli6oaLOmyGbr2ocrn8xgYDskDt5B64vM9z4X4PjPCXGRp4KbXOE3vCsqpXgMg9a+OAJAK0N2lX03SKiDvDwDSLNUmAokQk+yqSRzbG+1nYzIoHInCYato2V/j2BT1b4w5fIK8elYFzEoFJoMkXiceBsFNJF5GMlvC8p5uWPJxqCf2Qzn9MpR8ag5HDKhWJ9TND0DZeDtgrgAzqJdVd5AvOVBcYs7nPHaaQlJ+14ghdMJkBQ6nd4oZrBHb5zYkME2mUMyn0OJrTvUvkdHknNvb/LpVhSo96HJPhQGGfnOZH8ZEFFXwet3S98TFgMbSE99/NPWLxpNoZfXDYpBU2ISDnQmAsOpClb7ens5Z06jEkiGdleZ5l9PeEDV1LnNo1HeaBkBWrlwlAGQpDL6MRGZ3wgNhRAWEDz0fOiMrQDSbSaVzolnt9+krIwjVIBYHOYzMEM6mhLcYrxcfSPaAUKmCKl61YyyeQDSWRMC39M/1as8/aUNOtwPtbXoAhFmgUem5kb6FxR61Xe3Jq9nfNQCivaiZrSf9qhmmeamsirGkKoaDer1gercA199oPI58NiMmekZJjy7w7Tav3RdpeBcuSsIm6HGg8s6zML3zLJTChKCaz7vZBpB+ValJpPFvIptcVcTSKjSq04/yzR+EZd02qKRizVAJUWFCurBwTchznUDSC+3WAixKY1WeevvJFYBExiQeXo02G9fbZu3fhU5LmXBHGR6n8ei7rCoYirIHyCxVhVrFRC0wzgitSfrgHPYFeZ9wLWBcxGZt9pMy+UbFVvpttLf4JFbiXF3qH5bEm6Y+NdvZrv/56QAIE8wEPw6HAx1MCs5h5+KXFtcSiwulMFZ/BrRPvO8BCC+wVvmYfJcZAUC0CS5JQ/r8B00bNVk2IlsqTOg1XmoVkrSY5zjs1nF1mCY8QfM/oYa2UNUUZ/BLNYjaB4p/H41Ekc0W0NriXTIOoA2d/FX4UIiGVB6nGJDV3k9UTesbHJLm1FqTwqtwaEtuFzMDkIrQ2ShqQTGI9xqYm0jBoikbla+M7lugTGkkQSd277TmZno3DZXeotEo2nwWNIlev+Tu1XiatJ+ymLraho4Drz8GJKNyHiWrCxY2mPPfG3dDDV2AkgqhVFZhyca1c/UFga71ABvTB08C2cSVOQh0Arc+AnSRAUEPF336WKFsF+fzpTZY/SC9kEBkvoNboJJbqWIX9atmSZ0z6I7HoggGLE0B4Jk8xMGdVgB6tEjGQBTDYV8DWQwL1XzOPhjGR3a7VXpnR6MxXBoeQamiYsv6NXJsjJ3CYzG0+L2zrkA0ej/oARBR9svmwCRzVzA4ZzaHyIyPxeR97qjx9mr0+K7W597XAESrerAcPzVANwqAsBmdN/18By8Um6zJMSdff7qqBlVemGUgNYFc80bUYeZ7bM38Psu1oqrhcgpXufZ8SM9inwsXbi4e18bsZmB4NIJAwIdgi3/Kc0AAcnFgSIQOrgGQ+vOaoPlWsYye7vYpvGIC5ZFQWGRPOZ/vZQDSLPpVOF5GBTbdat10V6dU0pTcXLYSvB6zIUFj/TthcX+iVFYwOlaCzeZAq9cK89N/A4QuaAft8KK48Q5Y23qAV74D9d7fAEjLKudRCPQCb+2DLTsG3HQvsGmvBjxe+saV73MbJjPUlVuAbR+mTbiuRC97P0i/Yq/LUhs0HmQDuhGDlMKRGMSgudF+ptnul1n/4dEwbKaS0K/mkFSfcZesZA1HiijDjJ6OqfRTfplZ+eFQGHabXUQ4FmpQNZRBPvtUaETaNxoCFTTZ57F10waxKeA7kX2nBChzqUA0cm56AIQxHqV3zRYTujva5wxGq43oZN8sdubC+xaAEHiwL2K6h9EoAEIJISLS+dCwtLJhDrl8TpxFWcKcbrD0RjdwuqIzaG9WQ1sjD5kRnyHAoCIE1a3I2awdYrAYGYPX5YB9kaN9I+bD6G0MjUYk89amY95IPfeh4ZB4gDh0pI+NPpalvr10LodsJo/lPfqeKhoAYfN0Y6ZSS2k+qhUQUb+yGE+/SmWZsa8I+NCjYerNlVCvYknkchl0Bkwwm+efsV5K12S6Y01lgGiyLFV058WXoLzynXFTQQD+Tqh7fhGK1Qk89ddXAIjNCXXdbVAPfh2mxDDw8H8CHAGAYGT/PwDDZybvztsGbP8ZYNl6qJXMlCoIlZPyJRuogrWUBumFTlElm39SkeedypoRT5fR2dHWNLpMLlfASCiE7qANVvbmGDzSWWA0VhynhU/10+DuItGYvMcZ4C9UTEJLAvaSRpIZhKIRpNIpEUnicFot2LxhHVr8AUnger0uOBr03pjLdOoBEIKjZCor/ZiM3eYzKNqTTKWEvWBexP2/7zsAIs7mQrvSr3xUL7phAGRcG5tmgXMdharkrtdT1+WbFQNqbMfiKeGTet0EIUsvy1SdKyp3EITomRpVtbyp60/t9IVa2OZ6XRf6e8zyjIZjorRBL5naQW7s6GhElMVYsr42Zp4BApBMJoflPV2w1ojsX6mAvLcBiJizWfKGen8UywCrH06HVyQxG60eSTU4PIY2nxkuxzXwwbuXbGA2n5fKJnQEXLD8+M+gJEau3Nj+LmDvZ7XejxoAgg07gYOPAr524Laf1b4zHQBRFJSvvxumLfcDCvtKrsw/G+BJv1qKzecUBXBaCaiMGSPRChSLHR1tVHc0ZpsTt8J3JHsK8rkMutqMjwN4P4XGiiiUTNI0rfcOZia+r39YVCzdC0g/ZUWf9KtCuSxmpCORMHJFrbfJbjHjxjWr4HZ7QMDW0uJrKjSuBSAER1TmYlzaHtQX12AcxPltJJ5j3BSJxITGReGTxTreVwCELy42mjfCszQSgHDpLRbmVrJlkHj5xmxrbUjznosOVRAisbiUGomCm7C2Nf2elocyk4bFbJEehYkiAdy5JlcXk94Y0loaua5NP+gltINCqSRyf9MBEFKKQqGoZK0WSjJxCU0n6gEQeqpQGe+9UAGRBM74xeH6VioWYTJbRDbWYZmG969YoJgnZ/bUMt1+p0/OkKKSzFSQL9EhOtCwIg0TMcxkmpUSgkI7aRSA8KymWy3Fu3wOt6QCxTKeGa4aQ1F5p865z2FHdb+SL6gIx0twub3w50IwP/t3wETVq8sAxA7s+xuod/86cOZlKDYnsP52DYCwx2P7J2YGIFyfuzdC2f0LgMMKVHKXj41Sw6x+kIa11Aabz63K3N7lteeaL1IIoCAeTGw6bsZggDc4EkLQBzhsxkcB2byKUIxKm374/VOTWDyncHgM8VQaLX5PQ/FLM+ahyiKh9K4IrigKjr57GheGh4WuTufxFV2daPP64XHZm3Y9qudWC0AKxZJUiJgIJOOgNsnCyjljHbfLBZervk9MVXSAgIXAb7GO9w0A0cCH1nDeyDASgHB/c/EE4UOTyebFvZf9Dz5v49k/cRyNJ0QNgeoajcpVNjI3V+szDNZYSvS6NbPF2oeyamqkPWRUabpaR/be2E++VEQ0mkBXe6uu/OPYWAyxZFoqIIs5i7JYrsaMAERVpQmTXGg+x83iFl+NubCYTVogoVbEYJac/3w+J0ZkVvpWWK4Em5OOR7EAJieKiTFUCnnYg11QTCaoxfHG5pqDl8RNEYhnVDidXi2R0sBDXk3AsBLc6gXsVhMPsX4SRjFBMTkBkxVquYxKkUAKMFmsUCw83xLUcnZGwDRl/hUzFLMblVIJhegoStkEzHYn7G3dMFmtmnHfVRq8VImMikSGVLY2mAbegvXg12AqTwioqwDEGQDefga4/m6oI2egWGxA+yrgxa81DEByriBs9/0GFJ8b4LyND7q/l/kz7nWyVGhYpBe6bBnD+ojGUhVk8oo4cTdrkLodi42hs5X9rsbuhf4lVKQjCOnq6IDVOtWsj+yN/qGQvD9EtbP+U2jsQVbvOfZXxFNSEWhrDSCTy+HgG28iWyhi68aNiKVTSBfLaPN50eGj9K6xxoO1JzURgFSVuciSCQZbdBvHtR6ayLgAUWtDc8T3Das+XDcX63hfABBm60TpqoGXV/VCGQ1AKmpFa0afhTW6dmNmYLFoig16DwWBDRUmKLlW+3Jms9VIKCJNXwzQl9pg7wwb0IMtATEuqh1U1Ignk7CaLdcC5Dlc3GyexlRpkTfWm18NgGQQ8LphWcRl3DmcelO+IhzedBbLujtgr3GvZTUvPBZHLpsTQLdUq3XE+JS/VSolZC6dQjmbgnv1jSibrdJgb7dkpeqgOxQLSnkVkVefQn6kD70//QWYnW5dAMLgNJsrI5WtQFWswi9vtAonRq3xpFSBzaYKLGYFDrsZVrMqQRJjiykKRgI+HFAVM3KDg8gMnUIxHpbTsLj9cPWshqNnNUxmE9RyTsBI/cHKhwtQrIgdewPR155CJZOBY9kqtO/5IOzBjqsKQMplqohVAJNNgjDLieeA1749+TRcAU3Bas32cZnd6p9VIHJRazjvWtdQBUS++fDvQm0JAuWp3iL0OWHjsoCRisHRcf2LM+tPaOB6elWv2WyQz8rIWBleb0Cq980YjB9GwxGpSrZ4ZlMFbOxo8iWNGulyuhHQadiuJkHpNUUPr4VMYlWl/OnQzirC6YuX8NaZc+hs8WP75pskQTwUjgp11ud2zSpWbGy2Jn9qIgCROCeVgcfpGFdCm/wsVGl00XhC6Ferepc1lGylYmq1D6SRxM1czmM+35FjUis4cuQI9uzZ0/CmFHWGjupkMon9+/djsfiAVJ3NZ5scNxqAMJtHU8JGndFJN1J50BUVNrtNt0GNQU08nhRda5btaqkdVHcYCUVhd9rgcc6vqanhu8PAD6ayWZSKNFxs0dX8ZwWEhosmxSR60nMhRxh4uEtuU1yUWfbtbg8KN7d2hEIRpHN5CZibnRFacpOnc8DMNo0lUkKpoM79xPFeASCsIlPsoRAZwtAP/h6FWAjLHvl1WHvWSTXDptRWM+gXoa2+DPCLqRSGnv4GMpdOY93n/xAWj28cgIx/jqIdZTPo95HOFmE2WeDzuUVOvFHQpvkvlZEvFGR9YPaQ1AsiJJNZgY0/VpNI8jIrzOM2mR1ibpg8dQLhl3+EfHwAVnuHHHe5GIPZ5ULrLfcjsHkHTBaCEFLHKpfPbdLFvkyzMkn1o1wq4syX/gtMJhtaNt8Be2cXXMtXwex0Qp0SmNNXQx3frs5bi/ucNK7M7+Vfy/6rq+GVv+fyFYTjFfhI86AQAisctQBEMQGBLqD3emDtB4BAD5BLAn1vAheOACNnkVu5DY7dnwbM1ul7QKoHMwMA4UdY/WBFpFC2ifP7Yh2k8BF8WKYD17M8cNKvIgn62QSbtraSOUEz4mDADIfV2Lcjr1s8XUEyA03MQIfmw6CeyleE+3yHLNTg2sueD0r4M9nGxOyrb53AWDKJ3TdvlviCxoRjiaRIpDez+bw6BxMBiPiSSJ9rQNa52sEqEoV2KuUKSJtmj2EjyRiufaFIVAyaF1t/LMFHtU/y1Vdffe8BEC5lzFbV9g00+hAYDUDkRVYuy0+9Ue1VYdWEwTVVX/QQLLdF74FYLAmHw4bujuAkihlvbAIQj9cFZxMVHeqdz1z+Tk5mKp2Vh0fr75icFchkMrjY14dAIIBgWxsIRsqsCV8bDc9AOpVBOp8X6UQ9ZbXhYTbpFaV0vhQpfA1PhEEfZNDLLFVXZzvc71EAQvlvgpD48YMY+sHfQa2U0b77Efh3fBB2cpdLY1dm02SDYrKN/1szrismojUAxK8F84pVegIom1uuKBKMKia+pKwSoM01g0cwIutupSJ0hKqoBVW72Htis1rgdFrhdrtRDA9j+MlvohAeQed9j8DRukLUCwvJEKKH9qGYTKDnY78KT08vUClAVStQTFMbPPl7Ca1p1MeKyugATn/pd9F++0PouPMRmGwOop5xCttUMzu1Uhzf7tSAXK0UZN9CKOP8ktZWW9lXVahiAMiqjnZ8xCRSUcoUBYCIqt1b+6YCkOrVI2dt0x5g68PA4LvAG48DiZCcV8kZgOXWDwNrbwNyCX0VrAYBCD+WZ0P6IvcDMdP7w2yct000wcqeRgea670907LF+zYyFkO5WEB7gII7xr4bKQwRipVhsfAc9CnepECyAd7r88DWBDfxRpdtNm+Tyk0fMQb4F/oH8Pa58/B5PLh9y41S7QhFYrJO6MUaje5nNp+rAhD2dhD8sKqs5+0mSeZxUSGP2yEiJ1QDpSpovcE1j32HNqsNNltzG9F5D09chrje6NUp+Dv+0F2eACSTyeL48WPvLQDCZbta+ah3kab7ezMACKsfkqnXoWExwLaMB9kVheazZWSzWYxEoli/apVQrKqDwXb/0BACvoAADz48ZotZAyAT7gJKzo2GovD53XBYq4HAXGfk6n6PTaTki5I+JnzzCYPzd/FiH57Z/xxuuvEmbLnpJs3w8RoAmdVFSibSyBULWNbVrithPDg4gmKlItmrRpQ3ZrXz9+CHZwIgEhDE4vICWaoULFYKHDYr1GIBg9//EvLDF2FyulApFND+kS8i0NMDpZyFyoZjAR9aoF0pFVEIDcBkd0ovxaQKiLdVQEyhDJQLRaipCFDMwbVsw4yBWaVUQDEegmJ1wOqlgpB+9rwQ7kNBNcPFnguTSWSQtXW4JPxvCnwoSgV+jxv5c0cwuu8b8K3bip4P/jwU83jwXqkgeeIwBn7yNfg370LPvT+nBf3j1YhiPCJUNIvHD4snMH5nM2GiVSKyA+dw5h/+Czr3fhTtux8S1SMBENJ8rwWG5UIO5WIeFqdX5OH5e7VSQSkRQTmfg9XfBrODVB1V+lAUxcrmFNmOWi6hEBmWeXR0rZzwZHFOxh3KVSCXLwsoEgqdoiB3/k1YD/wTzGWt12XKWLUVuP3ngL6jwOEfXDEb5Lkvuw7Y+Snp/9GV4aVAlqcTtnt/DSZmv8tp3V0wk56jH0iluZz7+S43NvH+KBrS/0HFqHCsCH+gBZ55yq1OH7+UEApH4XerMNp2QzNPVBFPVUQYQs9Yle9vBr981mbTuzrf66T3fSZoFbMi8RED+nMX+3B2YAjXr12DlT1dyOXyGA3Tod1+1Rq2qwAkXywhmUyLgaNL514gPYtVDJFvd7uQyRUkhqTbfL2OApEhH4uLDcR8ZX1nui5MTuq3B2gJdyaVWLmhEBMVyLj+eHmuagXPvfAiWnye9w4AmW/l40qQX4CVmSoDh2TjSMOqASAEDdUejolUreHRURw4+BIeevABtLVeaTw6cvQYDrx0ENu2bsUHtm/H0EhYboDO9rbLL2JZJJJpUYLpaGtOlsXAqZmyKYIsZieLpQrCY1Es6+qcVJ6kW+iZCxfRHgyiK9gmYO0aAJndFUkkksgXy+jtbhfJ5tpx/tKgZLu1gHnxc7Rnd/bGf/oKAAnCXdNzJZLRybSIQlBVzGpe3AGX3uxwjeLLJnPxBPq//efwXf8BCbqjr/wELbseQdeu+7XKADP4ZicqxSKih5/F4JOPCv3JbHLBu2ILSoijEA9h3ef/CGZPKzKpDDIX30HspceQG7wAsB/ApKB11yfQvuc+2CTwBvq/+VXkYqfRuucjiL7wY2RG3oICM9xrd6LnQ5+Go61dPlcpFpA4ewKjz38b+cGzgEmVAKTrnk8jsOUuWJyTOfe8NgwI4icOYeSpR+FduxX+uz8Nq80m/SMmk4p8Oo3shWOwu31wr9kiwX4+PIjQwScRf/tF0betlHMIXH8POn7qQ7AHO1HOZHHpX7+EZN8bUCslAWMEEV13/Qxat9+Pi//4N8iHz8N/4zZEX9kPz03Xo/uBz8Dq9SPSdx7xpx5DZvAtmQuz04/2Oz6Ktm07YbLyvVRBMZNG+OUXEH31Caj5DCpKEfbWLix78DNwr75BwF78rYO4+O2/Rtut96D1zp+FzXnFh0ENnYey7281itVsAUjHGmDXzwN8R+r5gBD6LLsOyq6fh0oJ78qVJvSJuyqpFuSKxr5njX6yhX5lzksvhRGDzufpPOlXUw1Ljdg+t0H2QDpNEQZVep6MHGUVCEeLqJjsUlXQq44nEinxIyO1dyFVmEhDiowl0N4akD6U6mBAT9qTw26VIJ10b0m0XaX3HNcbxWQW9gr7K7s62nTfsewBDkfjYijIqiVpbRSGYdJwOjPqidc6Mc6QoazwXIfoApJNZDZjYhRAcClsHaqIqaqIJRFosCeXFDHOMX2Y2PBf7cNmIpPJHrYLnDp/AT/+0ZPYvvWm9wYAYSDPEzSipNmMCghvAD0aFpuzeOMPDA2JK2ewtRUtLS1ilvPkvmdww6aNuH7TdZK1Ix/w0uAwUqkUbrhuk3B5h0bpMGqTxaA6pAEsmUI0GhduoRFzMtcbuNHv8Ri5mPG/xRJ7OxTwATr48stYu2Y1brrhBrnZmbGg9wc53u1BzRWev6sFdo3u9/36OTZFc1C/XS8gPt83KM8TA+bZCDi8X+eTAGQsnkRHkFnByaaZSx2AVJMk/O/oc99C7M3n0fXAZ2Br7cLgd/8G5uAyrProL4uyE/k+KqkFx1+Raoe9bRW8GzdBNVmR7ruEzNkjUOxmrPnCn8DqCSB25l2Ef/Q12NsC8G7cAbPiRnrkGMbeOoTgrk+i644HLwOQ2KkXYPL70XrDLlj8AWSH+pF86xBatz2Irgc+JlWDxKkjGAevnDcAACAASURBVH76UVjaV6FlxRYoTitS519H6uxJdOz9GFpu2QuTDiUkN9qHoaceRe78Bfh3PAj3phth9rTA7HRJ74isT+N0MNKqhn/yDeTHBhC4/jY42lcjFz6L2NFDsPuXo/uhT8MW7EDqzNvIXHobowd/AN+GrfLjWr4R9o7luPCVv0Sq71XY2jvgWXej/N67/makzr2F/u99CZ7eLfBtuBmK1YrE6cPIXDyDrgc+iZabd0MtlRB97VmMHngc3nU3wrN8C4pqEomjb6BSzqPnwU/Bveo6xN968TIAabvrU3C4r0ilVgoZVH70/8Ey1m84AFHZl3fTfTDfdA+g5Kdt2s+WXIu+Ad1I+lWpoiASL8Hh8Ih3VTPeywwMmegwIwefazI1xoi1OZvX6FfTmQMzSA5HY+Lfxd7Uheo/4JpLZ3HGEhQG0QvYWR3oHxyR4J5VgmZcD705JwAplCrSw8u4jbSqqdK7tBmIg+ImDNg1FgKrGkkE21oacpRnXESzYQIQc72SCYHGuFXFRLEyAhBSpjh4LKVyRehTjDn5eSZ/33n3JM5d6JMKh0kBNqxbi00b1ks8VyyWYbGapQeH26nGEq+9cQTP7n8eO3dsW/oAxEjwwYm+mgCEF7JUKuLVI2/i5MmT6AgGsWbderS3tuD1w4cRiYTR3tEhF3osGhW6zL133Y3u7k7kcjlpUOLDQ6+MiQAkGotLeY9O11frwZrPAqfdoGZB+UTSdqs2LwcPvYLR0Chu3bZNaAeX+vrQP9CP7s4O7N29R+hnXOxm0EaYz2G9Z787EwAhf/Ri/5AolwQWsIFwKU0+kwtjsSTaWimZPVkTf6kDEAYRrEhWcmn0//v/BAPMZR//bVjtdgw98RVkIqNY+eHPibSurJ+pJAZ/9CgyfSex8jO/C6u/FSrMAhjCz35TAvc1n/8T2L0tiJ9/B9lThxHYvAeO7hXy/VIygovf+jOYHV6s/Nnfkb4JVkBiJ/ej65P/EW3rb4JisSAfDaH/sb9BJVHG2v/wX5nhQeKd15EePoPAljvh7OiRd2lxLISLX/8LuFasRdcDnxqnM02+u1jVSJ87jfDL30P20lkoLic8q7bAsWItrJ2rhQZlczhZYkHkpZ+IqlXbB+5H2613wmS3CxUqduQVjL7wONp3fhCtO+6EYjYjO3BGh4IFnP/7P0d69BhW/Myvw7P2eihmNmID8WMvI3nmDXTe8VHYgp1Cs0qfO4uBH/8j7N4urPql30Ypk8LIU99AdugSeh76RTh718jJZM6fQfS15xDYvBPe62+eAEDuRcc9vwArj//KWwLJI0/Cc/T7UKY0twOYiYJVpwJScrVA3f4zsKy8HiizwjK1B4E9P5licxSgjFo3qJZG6hUpWEaMfAGIpYGAn/Tp5vgzMEkZi8fhdlTQgGXErE6LV3F0TDO0nK6Bnk3ebH4n1Ya9hQslLcCer1giBa9Hi430YqBodEyUHplk4/p2tQbjmkSKcuUVoVNVA/yJ+6d4xuBoWCpIFDWpHj+VK90ep655cO3x8z1+aWAEblZQHHVo+OON4VLRqFSkgsHjIm5hdePSpX5c7B9AOl+E3+UQkNHd3YVL/QP48VP7sHbDBqzq6cLxt98RVa/77r5TJKaniz1fff0wnt3/AnbdtoQBCE+OiIsUESOD7KsFQHjMorqgAEOhCC5cuIC+S5dwKRTBmmXdouIyPNiPYFsQnR0d8kAH/H5s2rBBbo5UJitZVwaJk0qMwv+LIZPOIRBoTqbFyIeVNzl7PQgk3zx2DLlCAR1tQXj8ASQTcbz+xutIk2almBFw2tHa0oL169Zh1cqVwnHkYnNtND4DWpNiXBSAVizrmlLhIABkZoiL8kIqmDR+Rgv/yfcyACEQlfXm7HEMfvt/ov3eT6P1lrtl0lPn38boi9+Hf/UWtO+5HypMyAxdwOATX4GzayOC93xSAAvL8JV0DKFnv4Fs/2ms/cJ/kwqIAA6W7yNDKKbCUAt5qKUCwq/8REr/Kz/+v8Ma6BQAkjz/Jtb+6h/CNk5JLWfS6H/sq8gPjWLVb/2BZFtF6COfQykeQi41BlMxK74jkVeeloC+92HK/+qbpgl4io4i/vbrYEUkGzqHciYHa/sytGzeBf+mW4VONfC9r6IwNoSOB34Jtu6VKBTzEiio6TgGvvNlkdjtuveTMLs8UwEI1aMAnP/yX6IQH8CaXyZAqzaVauFaOZ9BfngIpUxUemiKsTgib+yDYqpg4xf/XM4nfPCHiB7ZD//m2+BZvQU2bxBmj5OukDDZ3TA53JcBSPDWe9F1/2dhqukFLMVHUX7uq7CP9U19gOYKQBQFla6NwPaPQuF5TTAhnBRgLYXmc6UivjYmpVZ9bPbrDcEl1d2KFbvI1jajMsB1ncqGmUwCrV6T4fSrTEnByKjmFE7TPL2sPasvbC5mFXgh1RMpwsOMfU/XNNWPYhEDQyFYLKar3qdCCnkilUWw1YeWy8/+hNSA+EbFhEpHERgmZ6sjSxSrqgKqGlEGHBkNo1gqC8jSGxT8IdggC4c0WwLYc+cvIFso4foN66U69NaJEzh67Dja2jvgsFpx5tx59HR34q479uDchQs4cPAQPvWJj8l9/eax42B1496fuhPr1mqJEb1x+Ohx7HvmOdy+fevSrIBUy0VUSzEaZV8VADJe0q8qRJB+xewBS4aUrzt56jT6BvphKpewau163L79Vvg8LuHr84Yk5SOdziKRTqOtxT/JTI5l2HAkJoF8wNe4geHsl1VjvkEAwhIpF9D9Bw7g/IULsmGn2wuv24lIJIJoNIrtt96KG667Ts7fO55lpotoo/LGxhzt0t8KMyPRWEIWnZW93VNOiMC3f2hUmo5Z/r026s/AzAAE4ksxFo/LfE58odTf8sJ+gi85PptM8lz8+n9D+uwxtN3+kFQEOJiNT148gcrYGJb/yh/D7nAgfe4Yhn/8j2jd9QhattwpfGc+46VkFMNP/4smw/uFP5Wm7WJqDJHXnkHqzDGYLHbYAl5RwUqfPwWLz90wAFn5xf8sPh/5sRGMvfEs0uffhmLywtHuE2PB1KnTcK1dWxeA8JxYzSilUygmQkgPX0Lk1R9DKWbR9ZHfgrutA5ce+wtJ6vc8/MuoOFtEZcflsMFSziH63DdRyqbQ8+BnYAt06AAQLZjQAMigBkB8BESU9TWjEI8IuMhcPC+AwdbWhnKugPTFEzC77Nj4RW3f+VA/om/uR+qdt6GaVVg8LXB0dCNw/QfgXEVZZMsVALL9XnTf/1nNUHDiUCvInTgAy5Hvw1KoaRSfIwApOf2o3PQgrOu3AnQN16mulFUz8iX7ondDr1Y/pvjGzOGRZNUgllJgs7umSObPYXO6X+EaFImMSdXGL94fRm1Zk0weHiuB8e90PQh8F7N31Wq1SdbdyKTwbM6ETfDsgXU57dNWP6guRfYIE7e1vk2z2ddsP6sZpaakv5WSunoCL6SXD46EYbdYxKNr4jwy4ZrLFdDZ3toQiE1lMiJU1BLwwqyYpMpa9aUrFYsiNMP1hOsXkyh9A4N49rkXxID1gfvuEZnifc/ul2PYvet2eXcdeu0N9F/qx3333CUKpD/40ZPYdMMN0k/67runwe3etXf3pN7l2nnq6x/Edx//AW7ZfP3SAyB8sBg8Nas5thkARBrM6bA7LsVbRZykHL198hSOv3UcarmCvXfswYrly5FOZ3Dy3HkcPnoMuVQSNo8P9+/di5W9XbId3ojZTF6qIOzz8EwIFBmQh8JjwtejtJyRC9FsH7hGPl8FIMyysvGKdDMGwCfPn8dYeBSFXFboZjQRWrd2LdatWYeVK3pl01z0rtGvGpnlK58pkSccS8BuNWOZjhMv55oLoMvh0PUImd3e3h+frgKQ1haf8LsnxXkq5HmmEhZVYxppIFwss8YsJo+X5oHn//H3oZaKsLh9mpSsDBWKN4j84Gn0fvSLaNm8G5nz72Lgh1+Gd/v96Npxn1TaOIqJMIaeugJAzG4fokdfxOi+f4Pv5nvQsnk7rA6HuJAPPvFVlAuZhgHI2t/+r1AqBURfeQqR155Fy7a74Vq3BbDZUM5mENn3L1CcXvR86POwuHh9NKlf4SRTICSTEkUviy8g1Cnt1LQG9eSZIxj84VfRctO9CO66D5ce+0s5794P/xosvqCYwXIzhUQUIz/8O5HA7bz/M7C3dSI/WEPBGlfXmgRA/FqTKHs7Qi8+gdEXvo+OPZ+C78YbYLY7xEWdzfyVfBYbf+svNEpTpSgKWcVEApnRYeS5Vp58Do6WTnTf/2k4l6+rC0CkAT8ZAl79N5j7355klJtvWw3rsg0oJ8IwDZ6AuZAZv94KSt52qCs2w8rLev4wkIpqf6Pq2crNwO2fhGIxARV9475ixYpCySZB7WIdBB02SwFW01Sp5Lkcc64AxNMm+P2+pjVmM4kZGRtDq88Ep8HClzz+oUgBXq9H6OF6g6yLeDIjvR9Xk9JUeyw0KWYydzpvDa7Vw6wMlLVelqt5FzJxTL+8QGBy0rh6DgQIpM/Tu6TF752SrGLykA73fM847fVpfOyNPX9xAA4aH1VUYdVQMFQ7Z1ViaCeVqaTPxIwDL7+CY8eOy+8fuPdurF61EsdOvIuAz4e1qzRp8pdfPYyzZ88KAAm2teL14+/g0KFXYDNrSoOBtlbcset2LO/umjZGJ23+3x/7njAwlpQRoREyu/UWkKYAEDHIuhIsUymAF/nUmTN44cUX0dnegWB7EFs3b4bH48FomPJrJZgtVpw9fwGnz53DPXvvQEdb62XaER8y/lABi0oJ1cEXIh8w8tMo33Y1H7B6c6v3d6JrzocAkHQaFwcGJZO6enkvWK6ko/vgwCUMj4wgHA5j9Zp1uHPXTgGhpAtdAyCzm3WCV1L3fC4X2tuviBdUt0IAyOa1awCk8XnVmj+TIgzBvquJgy+VKgChMszVzLg1fgZTP8nnkhkvZumGf/LPiL3+NALb7hUlKEbcXL/ot1QsFDH0+F/D030Tln/6N1BMjOHS438Lu78XvR/5/GVJ2ykAxOlB/2N/i3x6DL0f+U3Yfa2adGMmjaHv/hXKhVTDAGT97/whyskE+r/zTyIFTGUsmv5xlDJZ9P3bX0Nx2NHxwGeRU5noyMPutMPvccHChM0z30XszQNY+YXfg6tTS25URyo0iEv/+t/h7V2N7g/9GoZ+/Cgy599Cz4Ofg2fjTZc/V4iM4uLX/gec665D8Kc+DsXmRGn4DM79E2V4P4bgrodgGpclmgxAtPulnE6j71tfRqF/FBt//08ve3zkRgbR//jfo5xLCQAh9Sx18gSsrS1wLuuVChP9R2Lvvo3h730FbTvuQce9H60LQFLptAQlrtg5mF5/DIgNTzhrereM/1NHOv5yVmvC3wqtK6Hs+jSsLUGoIr07lbrE6pZI76oGyzPN50bX+a7JVIHDbBz9KpZWxGQz2BpoKHM9l9OholO5mBbzQSMHr1kkQR+ZMlb0duseP59bCuRYzGQnuBdMuITrcCKdkdiA3hp61WbSs4ZHI0JvYg/u1Rx8DzCp0d4enGIxIGvA+Dwy7gt4p7IPhGaXoUeaY0qia7rzGBwKIZPPCcWKVHdWVmxsDBc2DeNQ7UEnfe57T/wIN16/CS+8cBB79+zCLTdvvlyB4fsgnkzi24//SCojd+3dI2D6jaPH8eKBg7hj9+3iqXTkzePSH3jPXXegZTy5Uj02AqgqY6V/YAD9fX1LB4DwhUdp0GaX9poBQDjpBCAczJY57HYBEt/43hNo9zpx1x174Xa7wJLZS4cO4cyZs4JQ6Sp/+47b4HJRis0uF48NSmW1IhzBfL6olUQneoWUShK02yxW0bde7INZVi4UkUgUT+7bJ1SV62/ajHt27xTEzow8z5vXnw1SZosFTodjvBKk762y2M95IY/vMgBxu9A+QT2tekyXPWS8bs207NqoOwNVAOJ1udDWVvWD0L62lACIFk+qoipHI1SRw44OYeSJL0tzeO8v/GfYWzpgoiyjGFApKORzuMjqSLGE5R/5Imwd3Rh97jGMHdmHjk/+H2jpXi6fS/efwtDTj6KcSWL9r/wPmJ0eDD3xNaT63kLnvb8I27LVKOVzKJx5HUNPPgpH90qs/MRvaz0g//oVJM+9ibW/9oewtWj0L+kB+S57QEaw4Xf+CKV4DP3/9mXki1F03/tz8PSuFsnc2JHXMPjM1+DbtA3LHvocymY7YvG0qOc5XW54nHZkTr2G8P5vwRm8Dp0P/xysTlJXNTpW6MDTiLz+BFo++Dl0b9mF+NGXMbzvf8F33TYEdz8i9KdKIYfwi99F7PghdN37c/DfuFMqArmBkzjzD38gMrq+7R+E2WqF1WLCxX/4c42C9YX/+3IPSDmVQt+3voTUpeNY9ev/D9w+r8gKjx1+EaGXvg+Ty41N/+GvUBgbxeAT/ygULZobUo2MUsfpC6cx8MN/Rsstu9Fx58dFIrjv3/8KwR33TaFgMVM5MDwMs8mMzlYvzO/sA44/DZTm2HBtsaOy4yNQ1u8EKgQ2+tspq5Zx+pWxaTE7G8VZhaKpIY3Q5pl2I42J8rtGDJIeRsdUCc78/un7j+azLwaufOd7vAq81vn3rEw8llJJxXCkCJfbK+aJeoOSsqzw+nzuq+ImPt1csYchmcrIPOv1qTCAHx2NiMku/95IH8V8rsvE7/K9y2NzO2xolR6OqfL2lDBm8pnzrNdDw/WZSVlWlamg1chTxB4QqXZwvWbSaBpKzJtvvY2TJ0/hwfvvxT//yzdxw/UbccfO2y8DJb7jXjl8DEePH8edd+zGprWrJQH+3R/9RNbTX/+lT8npvnr4GE68exL3330HOtrbce7iRaHMd7W3S8xG+jffK8Q9b7755tIAIPLCM5vo72rU/TDtdoqFPKw2IwN3eoBojrwTAQhlZv/9scewadMm7LptB8bGYnj5lUMgMuztXY58IY/R0RB23LoNN2/ZIjcss43kOHJ7VBuwmE3oqOEDsgTJm5jodLEHkNXqBxeO/S+8gIFQRJrsr1u7Fja7FUeOHsU7J07IjbtqxSrs3nm7lC8FiBVozGPsYtv0m2sR7ICgLkbxgoAXbYGpLxQugqHo2PjLxMjnYBGcfJMOoTEAEpMkw2KrgDAYZQadzxJ/yOulrw6rklSRyV04htC+r8Oz+nose/jXpswg18sUfTSe/Gd03PkJtGy7F7nB0xja93WUYhG4Vm6C1e5EKTaMxFAfTBYb1nz+T2Fx+ZA49QpGn3oUJrsLjq7VKKfjyMdC8l9boB3LP/KbsAZ7MfCDv0fq3DGs+ewfXu4/oQEgm93z0WGs+5U/keA5ffQ5DB54Ag722nSsFo+M1HAfyrkMXCs2oOeDn4XF7YFaykBVyyhVrOJbQqfz+OGnkDz5utCenF1r5EVdTkSQCQ3A0b0GXQ98FlZfG0qpGEYPfBeZM4dhXbYWzq7VyA33Id/3FrzX7UTbzofFIJEjO3gO5/7p9xHc8zEEtv//7L0HeFzXeSb8Tq+YgkEHC0iCTZRYJFEkJarLltxjK5J/J3YcOe5O7LW9TvGfbDZZb5z6Z9eb2E7syMlvx5EcF0W2bMZUpQqpRlKkSIm9omN6L3dmn/e7uORgMODcGQxAUOJ5Hj6QgFvOPffcc77yfu97lxTkcxsY/cnfIhcawuIPfRmWFo/sagZGb3c/iuEd/yGF8p6Fy1HIZZAcHxKngzUzyz/9lxLBih3YibFnH4HZ7YFj8UognUVq4LAYGO233Avn4isQP/gszvz46/BvvBPdd3xQtEG0RiOGGlIBj0k1igll3bMNxmPPixhkXc1ih9K/FcaN74ABeRFLnNZAVKzIKc0NapAq125OyxgWSwYUimYoRbPUmDTiiFD7w2lONg26nMqUwAxIR1tAmAVno7HwOxoNot1vgTC2NqkJM1uigHjagK6OyYFO7RbcmzmXuI6w1uBiNQZNWBdbUApinDNgW9k4Tqz9IOyomvjfbPWdjg+NdQaPfR4XPB7PlEA6x5HZCgpukPxlukA7a3tzuYJAzJoF52Xffrb9cbT5vbhpyyZ89ycPw24y4dYbbxCYGu8zMDyCX2zfjr4l/bjt+uvEHk1nsvjZL7fj2Mkz+I173ycOHTMiRKrcdcdtcDpd+MkjP0dHZxfuunmrDG88nkIimZD6lr179sx/B0REUJrMdHWhidZsB4RFPxQh1LLVWgaEDshPfvowHHYnli3pw8DgACKRiIgMrlq5CmPBIB5/6iksWbwI1159tWyI9GY5mZlNobgZJ6rPO5mRgkwYoXBM6Hmt1tlZ8Jr1ofKZSNk3Oj6Oxx5/HMtXrcZ169eJw7H7lVeEmrinp0fCyK8ePIgN12zEjZs2ShE+HZDLrf4R4CJIisL2dj+87qnsGCzQIwsHDZP5ZizX/7Rzc8Yl54CUaHMW5B8DGvyeuK6Qu13S9FaLBC9Y2J0ZOILE0b1oWXMdnJ3LqjogXNNCz/wEzp6lcPVvEGM6MXBEitZZfG6w2mHtWCTrIOstWq97GywOJ/J0OE7uQ+rsEalpMNhccPRdgVIqjlImAd+azTD7uxE7uAvZ4KCI+JnsKjSBbFDh/c+ilEugbctdUnuhpGJIHd2LxJnDUDJpmFt8cC5cgUIiDgMUeFZvhMnpEgdEhQgZYDDZUDLYRNE8NXQc6dNHkI+MiUFlsDhga18A15KrYG3vkZpqRiaVZATp468gNXAUhUwaJmcL3B09sPdvhLnlPO1nNh5GeNcjcPWvh3vxamEJo7MX2/cU8rEQ3OtvQ8lskYAScdpk7coefgHRgVOgVgcdGXvnYilOZzambfNbYbS3oJCKi4Bj+uxR5Dm+Jgusnla0LLsS1u5+FI1WFEdPILR/FxyLVsGz4mqBarHxPVOklhCsBR3MyJgAoxOIRmAgFGvggP6PxmQFlm+GsuE9IMFXidmPapCtiSsqJaM4faqD0Jxgot2cmSIUSOeDCuva/fQ/ECTzwQxIMxoTiqFoAQazCwF/9ezBTO/D4Wbxt91cgNetEj40q7FYeixSgMXqEvhYtag96f5p1JPwphyJ0aw+6L0O1zH2hY5Fq88zpa9co8n+SJQJ+0q42Fw1qf1IJMUp8rQ4RU6h0sGITgg4kmyINtF0jbYf60DIOsWawpk2rgeHjh3H088+i76+JQj4PHhhzytIJ5NYuHgJNl+zQebuzx97HJlsHjdvvg4mkwGJdBYelwsjo6PY9dJLsNrssJgI3TRgyeLFWH/lGlgtVpw+O6DWDgXUoAyDXMzWkXDp9Ilj89cBEZrdslT/TAda7/nNdEA0Z6G8ToHrg8VqkWzGkWNH8fLu3aJlwTTV1RvWY+Xy5fLxkO7s2Z3PYcO6dbhi9WopYFfTaRDoFR0N4hyJK9eaVsSUSKQkgl1NqVTvOMzFcZoDMjA4iEefeAI3bN6MZcuW4cyZATz1zA4s7esTh4xZnR//x0Po7l2It99xmxhMjORfbvWPQC0HhIs08aCBVi/ME0ZL/Xd5c50x3x0QrgtqlkMR2uocM7JKUX4nwlI2uzgd/McoLddebYOk4VtS8jBYuGlODa9q6yVhSGLkmsxi5ArFYzYDhdF14mL4+6IKBzBZ7bCYpVNgwS+L25kZyBUAm6tF1aYoKhK1lxqHArV+ipI90SysolJELpOCxVSCiYrbgr0xyD3keKr1cv+wWMBj6T2Q3QXg3xmln8ieGsgYZAGMamG0nKuQXU/lPyoZzCgaTEjnskinqKBslUyWFGErBfUZCG0gXeYEze759biIUj4ndTD8d+73hZyQjhRNZlFlZtaRuHW32wGLkUXmBbpT0n+OAfvD+wiVLt9Bie9OHTd1TOlImaQPmVxJBP4cDD4p56+h3Zvvf3BkFC57CQHPRJ8MZhjohAQHgOd/AIxXoeat/KTZj+5VwOZ7gBY/SkqCmLWaHz7HuFg0oSBOAtkPG4dM8Q05LWkYpqHKZf0CYV9aZkR1eqa30Hk9hyXdFOpdDkRBKWE0oiDQ2lY1Il9zsHQcwPV8aGQYXQELbDIpm9P4XmKpAiIJ0r4Gqhq7XPcGhsfkW6sMhDanF/qvks5mhSGKyueULKhstCHoeLOmzT2HwoPsBymBmWWgIW8jrbnFMskBoVMxSuKgfKGmdALHnHUshKE3Y8xpS720Zw9279kjdSEujwfZTBbxaARr167H2jWrcej4STz7zA54fX4EfF6h683mC1h31VqsXLYEo6EQgqEwTIYSvF6fFK2zf3SkuE5VOlu0XQdHxjAyMI9rQJj5mA2+7FpTulkOCDddRrYqaWL5ezoQFJjhZj8yOoYUvXKfV6jLhoaHEUskcOD1w+KI3HLDFvh9PpnEKlyiJKkvTlZi+MujDjQwSLtG75IFsbPFFFZrDPX+XVVZtiIYCuHxJ5+UvaGnu0c0USjWdNstt6C9rU0iPA89/DDWrV2LTddeqwoWXtb/0DvMk47j3GG0pbe3E84qaWpmP8jCcdkB0T+889EBEQegUBJIAh0OCmBptVQsPqSzYbVZZUPUssz6n/j8kecckIn6NA0iwEiszWKQaJnZZJD6PQHFiI1E+nRmMBkxM4tRnS9wXcMEPKF2T2hQ5HNpuGwaKReNdO165UamSjV5vhXEuZn8S55nmuhLhZFKtqhiAblcFoTT0Khkn40mq2RD6DjIWE6oA9fu+eQjuKZzvWZAiv9NKAnvR0fLYgLoR1jM5arWipplYH+J1ygLeZMCMxTNwmSpHgXmnfltR6IRdAfMsJKtSmsGwtHcKA4fBp7+PoypCXar6R7I34vSNb8CQ2+/WnSuw/kov5Q4eyWDQKUKikWyFfVCpiymHKymvDixF2ri9NAZKZoFosV7VmtmYwF2c3X2rnrfK4+Pp4pIZs1CFDMbezFtAVLu53NJdLVZmgpQ5zwfj3Ie2iTQWU0wj1F9Gs4ku7nY9abhWBRWi01YuirpbVX6WmdH4AAAIABJREFUW1Khx+B2OZsGXdIzJ0SVPZGUYLAIRpcUIRc6F+AhdCyVxngoCpfDpkukkuKAXEFJeDJTG5l7wvDwCEKRiMD2HcxqjAXx3Isv4oZNm7BmRT+e3rkL48yyudzw+Xzwt7iFeVUc0wkG1nI7N5vNSr0L+8eMemXjOjc4MoITR4/MzwwIX46qxNjEfKKe2UK6yCbVgJQXnpffOpunWmkSHa0+eDzucyxOGsvAjx96CNFoDP62Dtx201Z0d6jFO5rBLR9TKgWz0TzBqnF+MWVh5dh4CGazBS7XxePi1jnU8n5ZkESH4uTp08IIFovF0N3djbfcfrt40qxXeGnfPhx5/TX85oc+iBa3W4WOTGSD9N7r8nHqCKTSWdEuWLigC44qLCCMEhHe1xHwXZTv71J8T/PJAeH6QHgio4GMdktBudEgzCmM3DNgwc2wPMvR6JgLtjmVRDKTRTrNmixFoqEOG6OMJtitZMtS/2nUj9XvZUA8pSCTN0vhop4WicWEKcvXwoL48jMq94wLG6dT71Vtz1GvoWaSmGEAsjmuwwpS2aIYATabRSAJhIA0YmxKRoPXZmYnn5MgAQ0NCdKYAZ/HBIfNVGFkTu5rMq2I0UixVlJrVu6fGl7faCigq1VVOp40ciZ6cy0oHXwChr0PczOs/ipsLmDDOwV+VUJaaIFn0lRHxICsYtetD2I0KLCZszDVKRRYKhlRZLWKYhFnpLxZjXlYxQFpThsYy8Hdwojw7NRGsF6LlOkdXgPstubaSpzXwVgBPo9/ks6YNjLcf8eCIdDYbPX5hNb6YrVsJodoMinOhzrvJ/eEfR0PhSUTyjVwLovPCQ0jQ2Kb3yeyCEohP8kBYW0wUQeZbAYet1sCGrUaMxCEx9HAr5fymGuAtj+IiKrNLoEULVPBtYxMWyfPnEVPZ6eIOVK7hI02Ofun7R38yb2P9ti5VqI8Ql6e2WW3o6NDJQ2pbLRDXn7phfnpgBB6xYG4GFO6GQ6IbCQFdfMvb/w98ffFooIF3Z1TogqpVAbHT50UqjbWPlD5nBt6ueAeXzi9S1LvUkinfJMhg9F4MCzp0mpFWLUm9sX6O9cuDRdJ41hlqDDiwOFjeOKpJ6HkMth6/fVYv3atTHhC1irH9mL1/VK7L1PBdDAWL+oRSr7yxjEdGQ8hlUyjo6063/ul9rxz0V/NAXE7nWirYMHi/Vn0GwwxwqSmpZvVNKhTqcjIfFFS58wMcAdmFJA1PNyQnS7HjKkxVQMZUIoK8rmCQAoS1M8gVMpogEWcHBNaHFy763tCXjucUGCyeuCbEBm90BU4Txn5NRvS8DUZ915fz7nZlhCNF5DKFaEU6SxQQMwl6zM3bHG+Ggikcay5kZP6Mp3OyiZvNhjgcanjzDFWmcjUHhPCFooVkCmYhSaz2jxjASi1IgIeOojVDR2DyQUUSii98EMYjr0wtabDaEZp2XUwXPselMyGCbXzep286UeZV8oV7ALRorMwXbMYC7CasmDReKONmRBxeoocxxJYT9IM5XP2J51TMBIqoberc9ZqMVnzEIuF0dM+Ncrc6JjwPM69cLyAbN6CtjZ/1YwBC7oZrOKadtGzH5GYrHndHaS3nVrbwbWKxDz8Jhnln8sWjSYEgsosGIM/hXxukgNCRAJtNgYwOJZ6Gp2ITC4vVLwsqK/VWLTOmmPuQ1mBrqvrBm0sZm9dTrvUxJDoieuXtl6VZ2m09V/gtBIoUYmVpiv5iscTSGfz6OlqrzrmDDrv3Llzfjog6sJd2xOsNfCN/L0ZDoi8nAnRwfI+yIYSY/G4a1pKO2I6GdnQoFX03jUGLV5Lo3Mjx7IqNKjuQNyUI9GYpBpbXK5ZY9xoZEwvdA4/QD4fi9zKebs54YdHRnHy9Cl4PR4s6euTv1/OfjT+BtSIdRqxZBorli6acqFzDkgqLUbM5aZvBJhSJrSF4lBkpatsXPjHx8OCTSa0cKaNkTxG1rieCDHFhLoUvw8anqxT0LR1ZnIvPpc4HIQ8ZvISOcsV8gItZe0y9z6zsQSX0wSzRMYauxvvQ60Bd0srnI7ahZV87lA4DLetIMb4fGh0ACnYls7yJ2FfRpgtqsKwWtCvQt0acUY4/ozyqjh30pIroJ1lsxrgsBoFokUHZCySh8PhRqt/avaSmRXCK3PZJDpbWXw+zctiTYypBaXxMzDsfAAIDZQNrwElfw9K190DY+cilIqpuqFXet+VQLOkYJ0ZCzoj5/vbTKFADQZGmBYZtWrBufT0n0YZi7dhtAv7VaPfxYXuJYLDwTBQSsPvNgvMsVn3YXR9NKzA6fKIIF7lnJWASyQmrFNer/ui2WpiD+UKCBIxIqyO3ip9LUn2g9lEwtKrQcn0vNNGjhHK+0hMHIWAX+1buQOiBq5iSCTSYsvpZUnjebSbqLni0rFeigM2FpKgFCFRZE9l0IiZ8Eo7m8ecg3UJHFTNzEo93ESWVs9YqJmfmDh97YGAQHDL2/x1QCYEsBpZqPUMTK1jZuqAcHIIFKFK9oMTgRFKprWqpc74UigoRH52h9MmhkVlpJ/nU/WUuMzyYqtzG0yO9R9O8Wbne9OyOYKPDJD7uiIiXyyqEd1SST4cMYYu1340/Fo5J4k3jU/ngBAPSpXYfF6MmMtN3whIBD8WF2Gnns622XFAWJtcIv10XtUCmtDG4XfhsFlgt7Owu/GIOzutbTDi3PA+cq+sRM0MJRpo3MDMsFmNcNoUWEzUN1KELWsmjfUf4QQLGAO6qMMlixcJw99CI3x+rXNc9gvFEjKZosCzskQnlCi2apX1mplerv2NQOBUUhNF1v9UJgtqVtEZYQ2+aLIUDGhrba1ehEt4bjAMl12Bzz0VflX+/gxGK1C0AAceB159DChMwJKY/bjydmDtWwFDblq9j5nMhcnnsk4EIlxIVqtCiQQHVLAvTsCvahe9N68v+q+Uy5M9SkFboL0pAYdqd+Z+HwxHZD23GItwOoywW6ndw/GZmTMSSeQRS5mEzrZaxoDrD6nauW/TwLxYtprA0ZMpgZsuWtBVVXhQivRHx+WbY/3HXPWVfSMZEIMlYu9NaLWVOyAM6LDeggY/USvUXtLT1EBiRp6HJES1non3CY6H1Zo/HRmT8syHnv5MdwydPsK5OtvbBAJ8STggfPhqhSszGYh6zp2JA6JieKcWnnNBoA+ZSGUknVktqsA+cqLEk0lYjNQ9mbqpy6ROMuoEtLf5J40Tve0RerkGg3AsXwqN0VumBhmZIK1cJTaTz5SIJ8VLp+FTngm6FJ5vvvVRmz906pYunqz4zL6qrCajxNnAV6HoPd+eZT71RxyQKB0Qs6ScK9tMMyBSA5YjJIIGZ1E2M2J37XarUB3OBNOsrVnCjsV/dDqoBSIZ3JJsjgwMWE1mmMyMmBkEd0/8PXH4+fzMHZBURpFiXb+vtWYUUCvqzKRiaPUYJfI7XxuNZ2ZDsvmS/GTZmsFIJWI1S6WpE+vBfVc+owZFlayIZM0Lck0y7VQrwo0RrhOPos2rGqrTNalvpyFkcsEwfBx48cdAeEgt2ne3ovTW3wbc3gm183rLxmf2prSMCB2QZlHlzqxHU8/m+LE2KFuwCIFKLeNwJvdnoCidZb1XVr5blAowm0uwWwitIZyGMJv6vg8Wnw+N52G1O6ct6GZ9EunaaWc0S4uikXGgM85aMCI+2qpk7AXyHokhMmFjzCVNsGQAIjGpnyG6Q2uaA0IYFLPm0Whcsh/19E1zQFhvVo6CmW4MuTYQAmwyG+cUmi8ZnlhcsvEdgdZJBfPzNgNyKTsgpMrlxCtvTD3RoWImgwa1zaKm4ysbJ0kynYLNapNFg/9fLYtCJUlGHSp5ubkIkZHCYbfOWtSlkUXiQucQ28xIXlurV7z5ysZFlZAhGj6X28xHQDPeioUiFi3snnJBzQEhrHq2VHtn/hTz7wqz5YAQakX2OxqYzP5R28fldAleWCskb3Q0+K5TmQzSqQxy1ARhZrFESJURFhsFzYyyYTEqR5rZcjPGIsW6OYGrNMMBiSUU5It2+HWwumjwDxRT8Lc0V/eg0bGsdZ5aO6MyaLFmJEOYVn7CGbGapVjT4XBUVT+ufe0JPLZSVEk9JiKt5efRUKMBYkAarR4WklY3SlVK3IlmsMGUzQIv/gQ4s19lDlt5I0qb70GROiolNStSp31b63Fq/l2DYs2k9qPmTWZwgNTiRBXYXV6pv5qLxmCBUNNzv8xkBKZHmmmb2SCZEZedgYPaPVGFBxWEEkV0dwSqwiEZ0Wc9hfijbqeuounad27sCELAyLrX3dkuRm5lE3G/4THJCBGuNJvOYOW9mf1Q0S7tk7IOmgMi7FMj4/K9eersG/cbQrAo5yD1sjWwd1qhO+8pGavGhruhs9LZDJLJjAgaej3ndcdmzQFZtHgxlixZ2vDLvpgMWBzhRjMganqcfPWT3xM/DEbwKfzED8Lr9VbV53h2506peXjrHbdLdJMfemXEn0YCi7T9Ho/wRZc3piKDwQi81P+ogDI1NHPm4CTWq3C8mOqtdMo4nmR7KDDia2HxFlXgLyufz+S1aA5ISSkJC1Zl4yZ2dnAEFqtZslKXm74RaLYDInM/n0cynYZSKMJus8Dn9clPRqcbwXqrmQ5CuHJIJlNiqBDfy0icRSJjDIyo9JC17mEV+lOVIWmmDgi7EI4pMFpUUdVamykDPJFIGDZTTpi2LrWmMWnR30ulFSQyRRSKdEZMaGFEs8UlmbRGIFrTjQUhW6PjQXhdLGKf3mmT6TBR0M4+Wc0OmA4+qcKwigUU7/o0SoFlyGciQq9Mo5ZzcS4Nmvn+vrP5ImIpI7ye6kQAs9l/DULJQCeN83gyId8843cepxFOu+mCtSJ0koeDeRHn7Olsn2LDce4mEkmMhyNSuKy3aHo2npkB3XAkLusWC7yrrYkMXhJ+RVvJKhpAc9No54UicYFVESpf7vhoDgiz4kSsUEy6nuyH9gSEnfFzZW1JZcaz8inV/SkmdWR6IFvNHCU6PcyYUfuEGi2anTdrDkh7RyeWLF0qk7NRj5MGe6MFezMdvEYdEA5opeYH+0IHhFFMUswOj4xgw3qKu6yZAjN7ac9exONxbNp4rWDJaYBUXk+wv+msfHCVzBMUg8mmc+JNX6wCfr1jr/HnM0LA98zIbmXjmL1+6LDsbiv7+4WlgdGOy63xEaDBScgbx59Ro2oOyJmBYVjtKqXo5aZvBJrlgHBDoR4EnQNCrrh2ULW3UWpX9p51HJl0Bmmh5s0K5TW/JbWWw6JSK9ZRL0Zjk84HNRia4YCw/iMUL8Lp8omeQC3niusidSzc9oIUYF/qjRHzTJYQNGakisgrJTjtDolUOp12Cb40uo9ybLS6L0atCV1y2o1wO0iRPNmR1bIf/JnNEVoHmG0uOFNBGJ/9HhSnF8ZbPoo0ndh0VIX4WFRKzrnOgszXd65mEIoolGxN0WiY6XPSEKbNQBw+66YMKMLB928npbNxSlaEUMih8QJ6uzuq1hExIDo2FhLbhBICjUAHZ/pM5wzwdBbxVFrQE4Q5TTW6gTODQ5KpaYZgn95+E2rP+gzaacwiVYoi0gExmiwYGBkGigbJCjTyfXNdJwSPWnB6BKe57xO+T1trru1D2nl0iKktptXhzJoD0tvbi67uXoEBzaSWg4N0MSL5jTgghEeQGaZa40ZCob3/fPRRRKNRefnd3T3YePU16OxoO/eMLNjhZkH6XJULntmUyekU4ni5CCzo7pg0iXjcmYERUTWeaw9X74epHcfnp8fPAvtkKilp3vOR1wlGL1INJ1N49vnnkctmcPMNN8DtdF12QOod7IrjtWgEITwsDKvmgJweGIbTYavqFM7w9m/Y02fqgNAxpGAgNy7CobihMLXOCJpeoSmJfk7U8RTyquFBSGc2r65LrA3je6fToQZ3GsukEPpC8TeLsTkOCOFIkSSk/kMPQxihB4l4GF6XKtD3RmmSoRJnhBF0rv+SFpHCUY/LLfU+5Rz89Ty3iB3m82KAJJJplUXLVJIMEg1RJsyp1KIx3WRyCrLZEooww9PigbWQQclkhmK2Ihgck3GXgmcrIXqXHRDtXRToTMeKcAj8au4KnmvNBc4tgXhLViQla43RUILHaYLLoVJ287seHs+jZLShu7OtqnPBAMbwaFD2h2pq47X60ay/a+Q1nLBdnYGqdiKZpYbHxtDmtcBmd6lCl2VMas3qy5Q9VGFda1IyLp0drVOMfRJHZLMFDI2NC1qFaJdGmrzPVApdne1Vi+8rr8lvn04I7VG9e0oj/ap2jryvZHpCjNEr72vWHJD+/n509/SKx01aSnOVegddDyZc9ipN2FxuM/U6ICr0amq9Bp+R/eaHOjo2hkefeAKrVqwUxdwDhw4JvOLKlSuxZNFCtLaqE1XcDYFfTM2maFSfVK9ur6D6pNFy+syQZD/mmuda17ssO4ibKB0QqoMy6+N1O0Vdkxud0+USirihkbFzhfpkBKN4EPHwKof15dboCHAhiEQTwrDGorDKxnl34vQAWv0tsFtnThfbaD8vtfMadUAYaODaIdGsCceD2Q7SdOvdJBjl1KippYCcRakTmUIpIDcx2m2F2dIYBWzlu6hkIJoJBIvrXYJifjkLAn6SakytjZu6kSaRSUWl/kMPrv1Sm0uyBVALI1dEMs01r4hcoSRZcZvdLu9SqDTrzFydN5IL4oTQkWOQi+/TYaNqvUrny2SYUihN3LcIs5nF8sxQk9krhVKxIJA9m5XkBKrzUStrdSm+g0b6TCHIRNoEv3/24Fc0PPnNa++/3ug51xwGJiTYwf20WITdChhNJcSSRQRaWwUWVK1R5DiZyUhw5GJmP9hvaqGxH9UyCNznRkdDyOTS6G1nwMUApWgW4UnSO/PfbDUiN5KpjLB6Uhdqyh6bY61uRNZskhHpXecrr8M5QDg+A4mEodVqJKtgwTvZ+IiAmOvGfSmRSomkAvc3vqNZ0QFZvnw5+pcvRzyWQDKZhLvF3fAgq4Japjmd7PU4INwoRHCQefQqjcXkfOFnzpzFU888jS2bNmF5f7/wUh87fgJHjx+Vos9l/f1YurhP+KJpzNAgmTrhikLRy3qJSpYrsi2QhYdwDT2b+FxPvvL70SDiBjoaHMdDD/9UvHi32w23wwGv3w+71YLTA4NYu+YKrF1zpdBWMsOUm6AevZh9v9TvrRbwxtHidSPg9UzrgAT8LUKGcLnpG4F6HRDil7kg8zvnRsI1QhPJ4verx6jQuOCJJU5TgELYiyDrJTOhGp97s9Pt1EpwmNPnBmYmDgiXzUiiAJic8Pt8Nes/OM7RWAzFQqImlay+Nze/j5LidRaui0OgOgWKQotf1XthNotQ50bWfFUROS+FsqRazhdyKruZhexJdEZUbalSUf3JxuJ16gfwp/rfc1+EPl/fmDqXFZnLLLjV8w3X+yyc/6Jpkc7BSuptm1WCvHqoVSvvxfVDaLZz6vtnTQH7TMrYagYqjxsYGlWhgReZepfBbdaCtQdaqxafE03C+gqPExKo0BozIMyEKCUzCooZzeZwUyP9KTXSH/BXhUbRJh4eD6PF5ZhRDQ2/SU20WU+9pqiTR2Lybi8GcxnHhhm4vKIIJM5pt2HXrl3NFyKkA7Jq1SqBEYVCYRGucrtmUJdgqC6YUu/Hq/f4ehyQ6QQHtXvxZRNvfeTYMezetw833nA9Fvf2yp8ZyRgaHsL+AwcwMDSMzo523HrTTXA5nZI9qmw0WOj1L+jpnLThcFE6OzQqhgw96mYbHHrHTe9xNIwYvUmlUth/8CD2v/oqurq6hUpvbHwMo6OjUnzOKNLqFSuxbt1acUL4/JfbzEaAiwCL48hw1eqdTGLAKyczWZwdGEZHFU2Wmd35jX22HgdkbDwsBgMdhFQ2K5BNbgSEatCI5Fqhx2hhJpTGAEktuE7w3nQWyXPPb0syxrMYkjYbFdib5ICw6DUcL8Jma4HHM3U+VjOaxoNB2C15tFyCBegz+Qo0Ji06I4RppbMlFIrcG80C2yW222pVBXzref9qBl8VtRTseiqFkqEIKxmUbAygGWEuV3OfgCNoxeezONVmMlxzfi5rmSKJEtwtPl1imo10kM7+0MiwZKwI98pR69Boht1ONWuXGOONvH/Cull7RgPd6aweeCKJQTyRFhujEYe3keetdg7tHBr5Trsdfh+p+ydnM2QtjlDcL4buNrIFTsXP0PEoFk0olgznsiLNcEaYgaYui9frES22qgKO4YjIMbDv9Xyn1caCDgj3Dhai12oct2A4KkGeRhzWWtfX83fJviVTIp5LlMUre/fOngPCDhFeMB4MSd+czsYxkXxRGhxLz4PO5Bi9DkippIpwVdZplN+bkUjqebCY+tSZM7h+82bhadeasBLF4zh67BiGhoexdcsWtLS0VHVAyLvNkFN3R9ukolHCr1g4THpfYgrne+OGxciLw2aVepbdr+wTiNrVa9fC4/XgqR07EIol0BloRXtbAOuuukoyJtWyQvP9Wedb/1R10rjwu9PwrWws6hscGkVnm7/xrOV8e+g56E9NByRDFqKQwAhVqlQr3E610Fiv48HHYBqdujgsUmdT9SS0mo65AaqSfUorQGcfZpIBEaMtRTpPnxgUtRo3sKGRIQRayNo1ezCKWv242H8nWxUzI9lcCemsIpS+NKa4TqqUvnaBudZr4DBAwcAYI8gC0cpR66UkdSLav8sOR/W3TwKBZM6CVn/1yHcz5kwoFEU2G0Ob3yIZT1I6p0npTI2ZIpEFZvmOuK408v6n6yODf4MjY4JEoV7XxZwDzNQw69vW6pd618rG+TsWDMFmzsPfcmHBTZ7L70bLiFDwstHGPYB1Fvw22wM+yWpXNtbQjI+HYLVbZ5T90K6bTKQk7d1VRfy28t5q8DEqx3OOCNtg2ZahMqhxXZldcU+u4WQ/zRVyGDx9anYdEA4Co3V0Qhip4cJY76KoDSSL5FhP0uj5eieWXgeE0Ktawnh0QKyM3pPVJl+QTNAUkagJR43c3Yxk0aOvlgEZGQ8Ldo76H+VjwLTWIKnmWtRCxfneGMFlhIJsCMRJEhe46+XdGBsdwdZNm7Bt+3asWXMlrlq9WjIlmgChCC1dbjMagXyBDEIJIT+oVCblhS87II0Nby0HhDUZhARQX6XV75F1sB4MNQM54XAMsVRamGxcDodkBQnxnO31sHxEWKbssKSlbkBrM3FApOA6Y0arv1VgY7UaM0eh4Cg6/dUjm7XOfyP+XYNpkT2LGH7WjVC3hQEe0o82SpWqCR0y0xaNJyd0JYzwe83ijMyNu3vpvLHxqAKztUVg0LPxTfJ9nB0cht+NSfTTfP+SFc3z/StIZRnkILnAzN6/NvIq7DGOsWBE4HfcN8jOple1u5lvUKOTpaNNelvSVVe2WCyBSEwV3OQ81duY/aEzklGcU6QU9FxDC+4RDtVaNTMDUa5PJBLweTxN0TajxkYmnRcVeD2NdSf8bhkUr6Q71wLpQlgwoQt1oeC6nvtNd4zYgOEIzpw+MfsOCDvB1G4kEoXNbhXxFDoTjTaNManR82udp8cBIYsIsx+1GmERjHayMCkciUhGiKlSRhEEgztBQ0sjm6lUigdpL7/82vwdvVd+dN6WyVAFChMSF9rV1iobz3xs2kQWbnth6lHEgOI/tlA4LDTFzITQO7737veJiiyxlFpUTsMhlz8fccgc32oLPlm25L7aVKvQZymQuUwpqsrOFbAFvlvBP1eKupTdXOPpL48GaYfzluW/p6N6gUvN2SvTHBBm0aqxmHCOhsJxoctrtDhuzh5mPt2IiruxhCzsPZ1T1Y+Zcua3TpFQvePKRVpR1IJh8qgrJSqOW4SqVg/t4mwMD2ky7E10QBg1TuetEjXWAx3lBp7PJtDhZ3R/Np7w0r8m2bOiNEQzhGiV4LAyM94ibFqqeGX97GdS8BqLIZ5UsfcOq0F0JWzWiVqQN/m7IJRwKFhEW1tAajJmo3Ff5D65oJ0wq+nvoL5/QvRoSzB7ZYXb7ZL1XhMvrddB4j7IQGc0EUc2VxAGS4eVpAg29ZpzFAghTJBrIe0nGvmVjfN0LBhGScmg3UdIamMTM1+0IK9YBJKmF5rF7Aep0zva/FX3VtqAo8EQjKUSPJ6Zw6/47HmlIIxbrNuxXkD7TeqK8xkE0+M4EzmNI6dPYWf0eZw2Hjo3hGtLm7Gh7Uos7evDQttCtDg8NEdFQHU2HBG+q/37XpkbB4QPwA+I0RQ7i+ZmIJQ323CsWg6IHugV36qGtaPz8Mr+/dh34AColO52ubHxmqsxMDSEsdExwYv29y9D36LFYmBwoqrpsPMWM3GFVAzv7WyfRFUpbA/BkMqx7PNCJeLU36oZ9bXOnq7gfrrzpFBfUWAyGIWhi5ATZjPyxaKMETMhnA/j4+PY+cILSGVyeNtb7hBlYFLWsUiSY1G5aNKVIW0nrxeLxpBOp9QuGMnOonr4HE8Wt6q0fQkptqPgF+/JFKk2xtxU+Tc2RgxpJNIJ4bur9vHRaREWkgrHpbyfoiyNkvSBjiczYBe7MRJPDGYXmTPsUzfKUCSC8GUHpKHXxI2RLI9dHW2wmGpH86f9XkSAU8US8x+dVwYoyH7UiGBVQw8zzUksUmb9R7kKdaMZEK4LNJRLcOnGQ7NWzmktwldWWNrM53sjXUsK16ktkiWTllorQOw31zfC9rh+1WuIch1jMDGZziCfz8JkVHVFqMdisZCS9400gvqfJRQrIKtYZV3l3tDsxn2FEE6rKSPkC3oaM2KZjPr+CdUyGNVgqPr+yaRW//tnPwgjIhSUNN/cN7kPk3LWaqPBr7KWzkajbUPmzKJSQld7oOpayPWSwVivExcU3NTTP2ZDiiUTlKIJhGZdiDlLyF1icYE2VQoP8l5SMB6NS9G4024VG7jeb69an1UxxpiqC1dlP+c5hWIBJ4PH8cLALjwfeh6nM6eRx4U4SEtIAAAgAElEQVTRJOtt63BN90Zc23MdOhydIgBdr91Xa4zn1AFhZ3jDCNUYs1mpB9EbCaz2ILPphNRyQKYTHKzsJ41TGrmhaBTbH39caj8WLlqM115/DZFwWP7WFgggHItJdPym67ego71dJikj8+UReNY/MNq/sKdr0gfOMSU2M5/NCzyNkQm9TRwDUpzU2erNXpEphc4HjScyPzCKceC1Qzg1OCjFjX0LF2L1yhVocbvFSaAYIwvQuZCxGD0aS0rRUqVzxRQwIWl87hdefAknThyTJzGYVXaYYiGPnoWLccsNW3B6YAAHDhxAIh5HyWRBb2cHrl6/TiBx0WgMh48dFQeI6RK/zwsSKXjcbnEaGLk+N64GSMSHIpCcg6zfGRkbRzqVgs3lRldbAK0+n2CnD752CIVCHhuvvUbmfoZWgDQVa6m1+iK5hNzU+cLKDie2mwJJXMCrOSBcvBlRYVHbbG0kjfd+/p4p+irxpEQCG3VANK0GbqKMptHx4DcjVOY6C9Rne4TKFdC1ezXsgJSAsYgCp2gm1K5dY0DgLMk6fG/u+o963zHnFdGrKdaK5EqgLAyDIhQ7JOSXc6xeKJ+6npEIIY1MNgNDUYHTQaVtVZywDl3Leh9n3h3PCPHZ0TwC/lZRsZ+NRg2XkdExdPhVquR6mqwrSgnpTAnpHLMiZDOzwCFK5twrrQ0VrmtBOzqjVNjmGshAIueTiuiojwyh1jNxzlHN29PSUrXoWqtxyKQTaPNSZLU5jhAzIMyEkMJXpfEVfMOk7tIp47qtCkRPrWWjzTMeDItN52LQVOjG63uP040PmVFpW1Yyo/J4vqM9Z3bj38/8G44ljiJb0kfkQxvPZrThKt9a3L3oXiwN9IsNxBrGZrU5d0DYcX5InERkgKG2w0y8wNlyQi7kgHACsfZDT0pKc0CGx0bx2FM7cMPmTVjW1yfMTzuefhp33HY7+pcuwakzZ7Hj2WewccMGLF2yBKEoHRBlkgHIaL7DYYXfO5ntQD7KSEyFEunAUFdOnnoUkMW4Zx1OnbuLvKcJZXtudIePHhW41eJFi5ArKAgGx9G/ZAmuXr9BUsXMAO3euxeLFi1CV3u7OCyFQlGcpfJx53XtFnXzHBkbQywWO/d44+NB7D/wKjZu2oyVS5di+5NPCpylv68P45EYXj94AFuv34I1q1dj7779OHTkMLo6OwGjGYcOvYaVK1Zgy8aNMBpNwrhxvjCLBVw2wcAOjYxIZosGOyOK+aIBLrsVG9atFSazX/zyl2Bdz4d//ddlcWZ6lo1ziJu3Gj1SM2WVTb6LKpE0Iq9p5FY7vtq3xN+VL8NZiiDlCkJkUI0JY2QkiFQug1bvVHaRZi08b6TrCHtMntobeaEXJBMRnbd66jsEv51VCyuZ5eRcU1XKrcJsNZM1stljXVmArq7p7G/9GR/uZcMh6g74ddUppFJpjAXHsaDDUpOut9nP/Ua4HmMeZE4iexaVznOFIkpgVo0RWdtEhq2++cb5z4BiOk0a1yyKpQKs5vNF69UYiN4IY1n+DNSxiSSAnu7OGQVVLzQukWgc2XQM7f7aRdXTXYdBL0LysjkWrZeQzBplb2CwjkrinAONrDUqpXhWSAu4jjHzr9Xrcl2wmMww1mkzVHsGojyYeenpaq9a4E07gUxdDouiq/i8kXmoZUNI5cuMSIk/iyUQOcCsRmfbVOFBfndEHZCBivUz1NAhVLdZDkg0HofLQRrzyZA0vpNdp3fhwRP/htOFk1Uf12V2oc+zBKfjpxDPx6ccY4IJV7rX4v1LPoCVXatRqKJP18g48pyL4oDwxowqh0MRwTQz6j2TxpoHSSXP5CIV517IARFIzjSaH1OM+4kMyHhwHNsefRR9ixdj4zXXYHR8HLv3H8AdW68XxqvBwSE89vQzuO6aa7B8aZ+ku9jKDVOxR40qxWZ5o0FO41ZKHRpI/da74Ki1DY2PNsfvmeeek8Xq5huuR6FYxOtHjuLA64dw/XUbsWLpEpweHsWj23+J2269FUsXLTz3uAJLK3v46XrB8Xhu1y6cOTOAt911JwiZe+Hl3ejr60N/32Ix/u//l39G/7J+3Lx1K06ePi1XXbigVxyOn/3i50JF+a63v13gW1o9CI/hPZm5y+VzeP6FF3Ho8CHcfONN6O7qlBqfnc8/L9mbK1avFieL5AMf+fCHxXESuJv85DeQl+9Afq+QSW1yZEE2iwJ/V5HR4rmFKlAuGYypIyKzpex98T6Mpnd3tFdNYQ+PjCOdy152QGqsJ8KhT8G/bF7eB8VBKQLKGrd61iM1w5eQrBRntxqRVqF98zED1UwHJJMvYjxqRFdHQBckl+xtFCDsCliauNq/+S4lRcuk3p1g0cpkGRlXC1MJ8/N4XDIP62lSp0dBTcmKEAufBX1Sl8MoBdPM3r8RG43PsUgBDqdX6mxmoxFxMToWRItDmVR83ui9uKMUFSCecyCVzIhMAmFDhCXPpHEOMBDKeUB4FsX4WKOgCaFybawnMFPeF147GI7B5bSjnUZ+FRuEKt+RaATtXtOsMuRpGREtKxJPFhBJpNHV3lo1k8u+k4Kd+wSpeSms00wHhIErkg6QeUuzzXjPXWd24juH78dQfmDa19rXsgT3rfoI/vXI93A4cr4epPwEi8GCPvsy/N6630Obp/0cJH4mc4XnXjQHhDfnxjs8PAarwya4uZkYtYYJtd9mLXHTOSCMoPMD09toQDC6wIj+jmefxdjYGG69+Wb0dncLpIjRzbFgEDtf2i0G7+03bUVne7vey1+Sx7EGYfuTT8FqNuGOm28WY56py2deeBHRSBh33n4bXjt2Eq/s3Y37fu0DEp2rtw0ODeHxJ5/E4sWLcf2mTTK3uIibGIkxGjA6Oo4Hf/jvWLd2reiyaPU23JizuSwe+MEPYHc48O53vEPSvdUaxRPpYJw4eRLvffe70d3VJQvv6bNnkc/mRFjxsSefkIXygx/4AKhd8Prhw1jQ24uFvb3y3Odci2mq06crWq+WfePvcsrUzBz9mkIhN8mNobI8N5tqm8HA4IgYJ9XUZet9D2/E45mGpvOYYG2Goup4CKuVrGH6inu1oAENtVA4BsahickmdWZlTdF8GkMyXzktFCCc7BQ3mgEJxgrIKTbJxtWKaXDMRoJhEUD0OPVh4OfT2M3XvkzERCQbwnqcRKooDkhHINBQl9W5TbhPRorWmRkkja/XbYbbYYTJXC+At6FuzNlJLPIeCxfR0dEusLbZaKx7iEcj6AiYBLLcjJZV7MgVTIiT3cwAdLQFpmiLsQ5Nq3Ws1z7jPCBNdCqbRjQcV4NmpHMmRfSEFlI910ynMsLQyLWC6INqjXuXxZxHwKPu83PRKAo6FMyhCBMW9nRWDRoxSDUwNAK32yFw2lJRaaoDQpuKazAdIC1oNRgZwF/s+yqOJ45NWxdshhmf6Pgotq6+FQ8c/Ff8YnwbctNAtPjVLm9ZgT/b+OcS7NaC5DMZ44vqgLDjTKkHgxHYHVZhQ6pnQlY+OD3KZjHDVHNA6FHSiK2n0fjUcPb0zoPhsNR4aKqVvObTO3fi0OHD2LxpM65YsaKqAmk995zvx3LSvbxnj2QKNqxbh83XbZKF7/SZs3jsicfRt2SJQKmMFjvefecddT8OHdsXXnoJrx89gTtvvxULensm5QUi8TieevppjAwP4z3vfCc6OzrkHtRgOXjwdQyNDiMajeKtd9yB5cuWTXt/vrsjE1AyOiurVqyQDBczJoyA0+F4ZNs2+LxebNm0CU8+/bQYrLfceKNAvWYy1+selDpOOHlmUGiivS2zQyVZR1fm1aEaJSkzFSzq40bCjIdGWKCnsypdqspqxfUgmy9IQSIxwzMh5dBz72YcwwJ0h2WC6KHsgo06IANjObhcHqm5qtUY+BkeHUOghaKLc2Nc1OrTG+nvnJvxlAI6hQyQMXA200ZHhBBUks/wuzEYi3DbDXA7qMSsz1mfaR9m+/xoooBckYXHrbOypkv0PBiBxcjiczKYzfyJGD7I5B1CTEB6XapSk1WqvDE7T6OZzWF3wM16EYdNDOd6u8BnoHYHgzaM1muBGyq5n6s/ucBjKUVFZRg0GrCgq7qRT9mCoZFRYb6aS4FSOuyjkTw62gMipFzZ+F0Nj41JjQyDerQNikqhqQ4Ix5NOam9XhwQ2GQh9cN/38NDwQ8hgqqA1+0iH4urWDfji+t9Di82D14MH8A+vfRPH4tM7LHbY8Ollv40bl94qkDv91cbVX+5Fd0DYLS5O8XhCDPWZRhBMZqZ668ciVw5PpQOievNK3SwAmuS9SiObl2g+J0i58clIER0bMmHNpCh/5svS3FyB45hMJvH0c8/JeL7jrrfJwsIx2PXii9i9Z4/89113vg1XrFxeV6eEKWRsDI8/tQOdXV0C6dKgBMLClkzh+Zd348ypk7j1phvFYdDeBekNT5w6LcXqJ44fw8Yt1+P6DRumaLaUd4jPcurMAF7YvQfh0Jg4wCxev3rdeoEg0AExWaywmIxSXH/zzbdg2aKF8xJaw+fignLqsgNy7hVrsDnqGAlEqliC1WoSDnfV8dBX5MjrEMbHgAs3Ci376XTZYTbqUz+v60OYpYPNRjJgNccBYQTt7BhrkTqqkiFUPoLgu0dH0dVqaphac5aG5Q1xWRZSE0oEWNHdpQZlprwDUcouSQEtg2t6gygajTrnPrPdBiiw20jjaxaYlloAf+kNI/XaRiMFuN1eqaGYjUZIWzgchs9dbFpRNQupswWbqHGT3Ka7s13QGOUtEokhGI1KhlcVW4Yw+7k9LkGscK+rl7jg/DrIbEYCubxaA8n6SZvVJuupRm1f3heOAessO9pbq8LEeN2hoVEoxZzAM+eq7kiD3xWKFvR2d1T9Hoh+GRwZl2fUHJRmOyD8vmLRBLq728XBOTpwCF9//e9wOHtk2im5zNqPz1/5X7G4U7WBCM1+8dhLuP/EP+Js/uy0522yX4fPbfqvsJps4ujMpM0LB0TYY4jtzWZhd5BTembpdaGB40Su208/P5STHRBiZYuC06+3UViLThWhV6++9hoCgTYE/H54PC1SpDxTh6ve/kx3fGVtRc3rTtRi6CnE57Wk0NpoFFafEydOiDO2cMEC/nYSawgZpX756GMYGRvFB9//frR4PCr9rlxkmsLrss7ScWFR+MHDR3HLjVuxsKdb/sprRGJxvLxvH86cPo2N6zdg9aoVE1S7BXEOhJrQbpe+fffffwyjksOvvOvd8E0TnRU6ynRaFmg+2/GBQZw4chgnz5zFlVdcgb5FC4X5LBRLwqDksKK/H3e+5S1y/HxtnOdnBoalBkHL0s3Xvs5mv2SjVFQKZsIQuNEwIswCc363etP7AovL5aXeiRE6/jeDEhQLraaSO5vP1Ixr28w5WIxTWVQayYCkM4wcKli0oEeXQ064WjweRodPNXwut+aOADUjKKTn9/mnxbEPjwYl8kn4pt1hh43BFYt+B1q+B8IXkykpWmc2kLq5DpsBNgtpzS8tGt9kWkEsZRS9Kmbxm90kaJZIIZ+NwesyNMXxZpApV7AhWzAJ/FMTAy53JulwDAyNih0lNQsiJq0SbRSUggR5yZ7FoDHXRRq99darcU0V0o10BoQQsa6WAWSrSRUe1updtTGggUyti2r34XUGh8fhdxvR6m3+e5iuWJzq8+ORArxeX1UHlH0PBsMS+PT53DCb1L1/OgdEdb4mzyKOU62mUfF2d7YJhPenx/8D3z/xr0grU4NFvFartRVfXPwFrFt+7aRL0/Z55NBD+P/Pfhe5YnW2LKfJiT9d+z+xtK1f6r1m0uaFA8IHIGsCqVC54VP7QW9kserDG0gxNzMnpNwBUQurGAGoPREq+6NlQE6fHcB/PPJztLG+o1SSdGagtRVd3b3o6WwXo0Zrkm1hUfnEL/hhlvMvkwbtQpNS+it91d9fTmC1QFr/dBKnpayfFzqTi4bX7UQknsATTz2F0PgY+pctw3UbNwpESWs06s8ODApUbWV/vyw2ZL1QtUomf5kqSZSaxid+nhEZQreE7jgQwObrrpOsEhudW2Y+jhw7huX9ywTqxnnGSE4qk8Gzz7+IBT09WLW8X97P9370EJBL4T3vepdotvB8MraVQ/xYcP7Kvn1we3xYu+YKiSCFwhFs2/5LMS5XrFiJnbt2IVcyYFFPJ8ZHR3HD9dcLrKvexVr/W5nZkcTpnh0ckULUlomNZ2ZXvPTOJssHN0RCEIRlzWYV5hJCRPk962n8NsgIREYrFmNqOh6cI4Razdf3X+vZXNYkCSmnHNaIAxKNK0jlzWJU6GmkhzYUU2j1zIaBoacHb9xjOF/DcQXpvBkdba1VgyR0ogmBI4SK2ZK8YoDRRE0JK9xOZ136NLwf93yuq7xujtpMBgVOG3WiWDc5/1XWyUND7Q+ThaLCpCxvvlOsyhZEBX5F2FozskQsnM4U7IinskgkM0IZzsBKeWO2gWJ+hJhy/dMa7Q46IIU8RZgLQiDDPVHo9d3OuokLeF2BtpJFUByc3ASTGolSLLKnciZwj2ZfWORfmXXjXBoPRhBPJkSgsV6K4gt/1WScNAOGqes+w6IUUSWBg9fjqbo3MOA0MDyGFgfgabGBmZIiNUWqQLD4XBzLcttXrbWoXXfM4yjd4PO0oFRS8MCBB7Et9DBymOogeI0+vGfxe/Du5e+F3Ty1lmYsOYrv7f0uHoturzo0Vtjwm95P4u2b3gIiA/Q4SNON8aw5IMuWLcPq1at1p2jZQb6scDgqhrPD6ajr3CkPOOGENApp0hyQRqFXWn+0j3NweBhP7HhaGLDIdHN6YFBgQEaTWRbvju4FWLKwB+2txJECkVhSPm5pkm2Y2PTFr7iwKqUwXFQx2C/0ofGe9ThYQqsriubVzJGpd7JYzfB6W3Dy9FkRGiRednRkWNRAr9+yBb1dXeJesH5DNFZgkAWdHnmCEaAJVfKpV1YX/VavS4z+Q0ePYv+rr+Laq6/G4oULJWtCqMDY+Di2bd8u7A28J6M2PLO1tVWof1/asxdDw0NCAMDF4djJU1iybAXuumUrjh4/LixdFI7k++GGScw+SQOee/55DI2OYe1Va9Hm8yMWj+Cll19G36JFUgDPWhNfaxtu2rIZv3jsCfjcDtx8443C/Ea4V3tbQBYvcebK/L/p9rLpIA/1/n66ufBmdUC02gzOD0b5+L0xXe5yOWQT1LuOaBkPRrwIt6LjwXnJjIemQHypmrFcI5yW5jggYjREC7DYvfDrYA5iEJD47hZ7YU7x3Zfqu6q33xSpI/zKZnehdRoK6bFgCOl0UiAuXDuz+SKYAcjkVCPN6bChxeUG1/pqDEXV+qTur6QnzyORTiGTJl5dgd1qRIvUiXAfqPdp5ub4bL6ESIIF+61CHjEbjetRNBKCx1WSMWlGo8J3Jm9BKBKTda2nk3UD569Nh2BkNIRMLit04tX2FtmrWBNL8d4cKfIL8Hnd4riWKP7Letw6haYF7ipQ9YI4HMmkCk3nWsygTXubv6qDw0DR4PAoWpwltLY0OThhMMNgdgr9v2qPnQ++lIoGKAUDLGZVR6daoz5HLB5Dd4DOFEUNjSB9bzZnBIw857zTqoomm+VeB04chtvhRn/vonNiyLXefSyRkuL+jDmJb+3/Fl6KPI8SZcwrmsPgxBLPEnQ7evH+BR9CT8d50qP9Jw9he/BnOBU9iWOZ6vAtQ8mITS034A9u+H1xGLnHNdpmzQHp7u7BqlWr6tb5YNQwFIqIN0knZKat0ZoQzQEpFunp1w+90vrND9xmsWBkfAxPP/scrt+8Bb3dneLxU2xvcHQMZ8+cxsDwqMCxbt16vRjBdEA03YlJWNsJKt4LocsYMaiXc1sve4/2XOpnox/kRkgPFzLqbRw+dQa33XgDsukUnt21i8QYYtxT/4QLkObUiN7KRN2NapxPjbyqhntJdDk4fuFoVJwYiUiYzGrk2WySVO8ZslMpLIbLoKSo2EWXy4VVK1YKBIsF5cFgSBzA1o4OrO7vl4gLWa6YwaJQIq9L45ILLQ3TkfEgDh0+grHxUeRzOVnQO9o7sH7tVbKxPvX0DvT09mLj1Vfj6LETeHnPy7hqzRpRvH942zZcuXoVrrpijdQXsEBPe0byplc29ks2iopAG1U+qP9SGX8TumDu3hVhM/6eCybT55WGwpvRAVEpI7NiBHF8aUxQ0EmD1ulZg4Q9LZuRiGIynZYAgM1qlg3zUnc8tOc3GxXYzJmmZEAYQR8JFxAIdEi2rVbLsv5jbBztXsBmaY4hVuueb5a/c+7GkgoiySLaWlslGl5pdPLbGBodFwX6Nt/5tYnvkc4LC3Ezea7FRgnO8BpUZa4n08e1mvtiKpmWb4iBIKeNukpGOGykpG5+hqHRd8wxS2YUUT73eVTSkWY37mskqsikYwh4mlf3lFVsiKcomppAR6B1CnSIELuBwVG4W5y6tHm04BkLyqOpGH6wZxuW+npwy+rNsFtY16EfoqeNoVYrwgwZIVp0QFjAXS0QRA20WDwqRn5zsx80cSwwmF3YcfIl7DqzVyiFz7WCAR6TB1ctXonrFq2D0zKZwpiOFAWiHVYFbV7LpG04ny8BRquoq7Meh43zm88ZSkfwsQe+jBUdffiLd/2+bgeEtVW0knLONL554O+xL/jKBafkFvtmfP763xcUiNYGQkP433v/GgczBy547hX+Nfjqpr8SOGY9rLCVF501B6SrqwcLFixAIOCvm0aVTsjAwDC8fkaqa29OtT78RpwQOiBmi1X1wBuAXml9Uml4rQhFwnhyxw6svfIqrFoxubBaU4cfHRsVhixvi0fFRM7gvrXGZK7/zjQuMwfPvvCCwKZu3LJZDD2ml7c/9hhGRkclO0TxP7fThWKJm5H+sRfBx7JUMZ9PPb8ohuSFiiWFDnci+kJnUzX01UWT/wQOR8dowpDnc7BpkXE6TSQSEOFIEYt0yJxndCiVTIpjxP+X4vtUSjYrHsPNhZkYzo+06EnwuqqTVcgpUCqjF+Tup3BYlYhDnjC9OuYL4WSk7KtkjXszOSBcOFPMVGRz8t7IBEM17noVx2mc8ftOpNQidWZNuKjPCEY61x+ojvvZzRmYjdWLDuuFYFEMbyRcFDY4PbA2UoXG4xF0ts6P+g8RXsszcq+KuqXzJZgMgMtuEt0LCxmedIzpfDiETkQwyqyzTbQgqhnT4UgUkVgMXa3mqpF4ySAWS5IRIZRLKRngtFklm8K6unob10pmEEMR0rfm4LAY4WsxwUkYUr0Xm4XjuQRHkyWBX7H4XG8xfj1d4RiMjo7BaVPgcTfHwaGIXqZgRTSRFmevb0HvlL6PBoNIxNNqJkwnyQafn3vZmegQfv1fP48ti6/B7978MZiLZqQyafg9XgnqNDJOmh1U7VzaZ6xLshoLaGsltPU8VEp0tabZExlwrdTGqnrshAPyV098B9947kGk85MZpdgnj92FX+15N77yG78z6fWy5jSRjKGNmiRW8wRyRc0WUN9LLbjnd2NGrkgGWLVeeDQxjrv/+dO4oqsf//Crf6bbARGiFNomnpwuB+TvNv49+tons3zSlvnJkR/hn4/dPy11L/s/7x2QRYsXo7OrW6LZgdb6IwRkxopEojCZzbJBnefGV6E5bOVRe4nFX2BlMrNQuA4AJR0QXr8eo67a4qLpgLA24alnn8OK5f1Ys2rVlEO52DCdpRk/TGu+URwQYbmw28TZeGLHM1i6pA9Xr1t7bjFiJoiMWCfPDmDVyhW4dt06qYmhMUw8vt7G+2ivuBzORKFKwsXUKTJN1obOBplYym7GDVUK4yaYOaR4TxxD9SDOJ27WU7Q0tI6UdYKZDc2h0X6qYlBqbRGdpfI6H73PXOs40hdWrsHM4HBui/ibqLGeb290B0Tqo4QSMisOHxd9Qkf8Xk9dGHZNbIsOJbNnxSI3YBqfLpjMb7wIPac0sx/NckAS6QJSWatAEGtFyfl9UGVYyadlM69jGa/1edT1dxqdLDqNJxWkc6yZU/ci9l8EYBkgKBJGwkwR4HIa1cJqk0FE+C5Wv2s9pBTSRikIrArpVfaTRh7rAVDMoqOV++iFr8h1M54qIJEqIVfg2s8sgQcWFiuTIKaOgeD3KiyZCQob5kE7zuMywWZTx7VWX2o9e6N/Z9YnkgQ8Hp+uLEEj92HtWCQaRptXfdaZNu43ecWCVNYkwqfVqHeZDWYNIINiLRQl1HnbSgdk65KN+PLtn4JRMSIciau1ImYWtLukLlNqOyawdQw28p/JUH+mhOt4OBpDi9MKt9smex0hTJxjEgIoUTSa9M8WyTiUP5B2X7IQyserMICU5658fqjPOSD34/4XHsKXbv1NfOS694m+CU2Ts2ND+Nqu7+Fnh57AJ274LL50y7slwKpCcakNUoLZrMBkILmCESjSrsuiUDDAbJ3skBFmajBYMJIYx3vv/ySu6OzHP97zVRUVUsY4x//m2Kni06oxQqi6hqIwePL4hwPfwN7Q7qpTxgwr7m67F/duuAc2y1SxUbKB/ulLf4qj+demnXJX+dbhK5u/On8zIIsX92FxX5+kU5mBoDddT5qSA8sICKPINM4FiiNFz1otRAmlcwblxEYghqKaqi039sRZoRFqmpgEOr7kXI5QA2M9NdlVr6oVsXKCHDp6DB6vB0sWLpwSCeAizyifaJmYObnqqAbX8TwX8xDNASHD1eHjJ7Gwtwe9XZ2TusRswN79+3Do9ddFqHFJX59kn2iYz2UrX2+1N6D9ruobmagxqTyPDkd5DFRK6Cc23vL9VxUBU7Gvc9WYemcB3ZvJAVELHVVGK2FxEagVYSJ2KbLUG5njOkRcdjKZFgdG8MkWi8CIZoMFZ67mRK37UICQGRD+rNbqzYCEogXA5ESr/7xy73R94JhTB8FpzYoKtE6bqNYj1fV3LsfRZAGxRBE2mwovksCYifsKszJG1YaZwKWDUjMAACAASURBVMRzbkiwgoJjxpJAiOiMEAc+n5wRrkvRhIJkxih1eZVZZA4SoR0kAPC5IfU3esc/r1CMsIR0lmxyVFm3CDyL2UFCQGs5nuUviJlpZpmFMSmbhclYhEPYswhxPh+UrOulNngwx4x6KZmcVRAeM9EeK2UKKMWzkJ/01miE2kyA2YSi0wzFwvmmiOGKEqHgjdsFrD8gZCyWyMs62NnRNknrhftQJBoXg97Xwloe/WyN0zkgTrNDgj35Ql7WX9pzQnDS4pLA3WBsFCfCZxDLxxBwtKK/fTE6XG1irDN4djoyhKHY6JRgLO8XcAaw0NcNIwOFpaI4a4dixxHNxeGw2rDEtwCL/T3CqgWDEfFsEifHz6LLFUAmW8Ch6FHElRQWOjuxrL0PfocbKOVQUs4jETQI1l89cd4BuW/j+5DOKBLtJMR23/AxfPYnfwKryYgf3vc1+Gw++fbPhIZwOjaIcCEIj8GNxa29an8sRgmsFooG7B58FR2ONslyDKeC6G9fAqPZiLu/86kJB+TPxGmiUv2x4CmE0zFc1b5KII6nxgcQy8WxtHUR3HanwMwJ3bc6Dfjewe/i6ciTUAyT7ScjjFjpuAIfvfLjWNG2fNp977kjL+IfjvwtgghN+UpMJTPucr4LH7/po/O3BoQOyJKlS1XYSTIlDDJ0QupZdLQn13D+qrGmFgMpBTolBUllaXUCjDypTE5qtEmjcROP0WCEyWIUZoVypeHqBVYlZLNpGMl+0IRGCBA3KjXiahDDpxrGllEmDYOu1yBqQvdm/RLcsGikadF4frSVqV2+N4r/HTt+XJwPsoowRTyT+ptZf7BL9AZvJgeEjjznEZ0GOrSsB9KodOkw6PnOtEJZZigTqZQYQVpmk7CDRjDOl9rUYebDZuL6Vd0AqscB4RI9EirApVM7gcYSWfF8LrU4+WI0ZgnGwgU4nR6JHDPLdSFDXGNOpPgaWfw4d4rFgkTwKaLI57CaVcO5joRA0x+d6+5wsACrzSUFx5X7M7+fSDSGdDqBNp9J+lxv0+pECM9i5shgMIvjTzVr7gX11B9yXAk1SaYySGfS4uA5LBTKI8zFCAaz6+9hfU+kFIGxiAKHg+J9LfWdzKOVEpRkFsXjYRROhVEcTaIYy6CUzAlMx+C2wWAzw9ThhmmBB6ZlfhhbLYCBTkhmWlhRrY4QfpXKWxCJpSXD0R7wTXrfrFkYDYYkK1+NbepC17+QA8L1l02L1quQ5yJ+evAx/OdrT+NkbEBdQwGs7VmBD1/1PqxdcoXAnf75xR/hx/t+KcKvWkvnMiiUSnjryrfgv9z8G2i12/HCiVfww+cewUvRA3BY7VKr0evpwMevuxdbl2+A0WjBq0Ov4yvbvonl/oVIJPLYGzmAbDEHp9GOe9ffiV+7+u1w2x0okbpWnL3zNSDlDsiHr70b0XhGqOpJIDScGMVHH/wygqkwHvqtrwvF7Z7jr+J7ux/Ga6GjcNodiKUT6HV1476r34sbV2+AsWTASDCOd3zvI1jpXQooRkQQwedu/k2s7VmFe/7lM1jT2Y9v3fsV5JQinjz6Ar618wF02Doks8T7/p9Hv4dXQwfxB7d/EmsWrJA1JhyNS0b/56d+ioeGf4RsSYWLa81tcuP9Cz+Aty17O+y26Wus+Z09+PL38cDYA1Aw2YmxG+z4XO8XseWKLfOXBUtzQPjgopeQTAs2mvoXjTghF5r8QiFLDDwzJZpzMvH/dFaYNZHMiaxMXADVTUwcESMjUiplrwB05E8GFHJZmMz6IwC1Pk6zOCB5STUyDVmZDeLHTweEfycOvZ40da2FZ778nUYgOccZPaxsnCMsaOJCpI2NbNp11DXMl+ec7/2gA0Krp6s98IatAZGCVtI65vISqLCaLXBOFMYy+qrH8dDWLhaosyg2l1MZWRgltpEZy2yedWNnvswliykPqyk3LeddPQ5IrkDGpaJoIpG1pVYjI04iHoHPheYXmda6uUo6KHSrmRwJJtrE8KinqUYz5yIZ1nIClyiVCiBSj3SzdiuLT5sDs6mnXzw2maGOQRFtAX9VgTcaj8x+2M15eN31wacq+yJ1MzlmREpI50glz7o9m+wH/FePJhYdI44n6/HInFVQ8rCYmWkywGE1wkIHcZY8EeqlhOJARxvnQn02QimVQ+FoCLn9w1COhcTxuKDtYDfDtNgPy1WdsKwMwEix8mJaqFbrbTnFjFjSgGQ6g4Bvak1GIplGMBSB02WD3Tp1j65l45TXgGgQLGZANAeE57PImoGfnUf24kvb/hw93g68b82d8Ds8ODR2HA+9uh2rfUvw53f/nrBAHR0/iVOhQbGL2OiU3L/rhzgdHcTnb/ko/p/170Q8HcMXH/4qBuIxfHzDO9HmC2AoOIof7v1PWO0WfPdDX4Xd6sCes6/iUz/6U7RY3HhH/41Y3rMIRSWPh3c/g6HsCP7krZ/BNX1rUFKSAt2SNgWCdR9+fcN7RReOmRzasvtOHcTnHv6KzN8f3/f3iKWS+Jvt38aZ5CDuXnc7+gILMRQZxvdf3gavxYM/vOvjWODvxtBoFNf946+gq6UN71p1C65sX4WNS9fJ/sIMCB2Qv7v7D7Hj2Mv4xrMPwmtsweduvA8b+q9AMBLFX/z8W3hlfD++8vYvYP3iK2RtIZKENVd7QrvxL0fvR0gZm/Ta1nk34BNXfAoLfVNROJXv90ToBP7Xvv8Px1KT2bC6TL34o2v/BN0tJFM6D0mvdz7y+FkrQi93QHgjLrpM5Xpb3GiZpaKt8gE4nzVReYXogAjmT3NISkVhRCrk86I9Qkw3sypqtoROCWDiBDMZQUaiZjhNNGLoaLS3+qco/zLSz4WefaGD0oz7NTIhZuscPhdVcFnk6JrQ5ii/FxmgYrGEcInTWVOLGucOljRbzz3frsvvgg6IyWSWIvTKeXap14Dw+ejo0jDh4sYIK/njGfGrp7ic6wTpn2PJpKTL6RQTqkWnQ4XQzJJ1M98mjIRjSrCZs9PWf6jruyKCdHqaiLelDcIWVwu+wvfJmqV8Ng6vi0GjuR93FsyTotZsdaGtlVHjxvpwjuhCUTUUJIqfTsm+ZDGpWRFCnAjTmovGNXZgPC9GVndHoCpEmvUXxIQHvCZho2pGYyyQY8o6CjJJZXKQYJ/b6ThHAqH3PpouRT7HmpOUkHxYTGRFNMlYNpsVSXVGFcDkQEAHfHCSTRLLIvvUCeQOjKAYTnOD0/eYrDNy22Ba6IX9Lctg6nUAhXhdTohoVmRtiMaz1P6VfbhcEJfrHdmkaKOxqF5v8bn2AHoyIDyGtR/c67+y/et44sRz+N/v+ENc179OECrJXBr//vwj+IeXH8T/uOmzeNum26assw/s3Ym/ePTPcefqd+BLt92DgMOPRCaJnaf2wONox9XdSyWIybnw7R0/wD+98gP8+N6vYcXSZdg78Cp+5yf/E3etvBGf3HwPAm6fZGJ+tn8H/mLH/fgvN34I96x7ywUdkN+6/n1418JbUPIChoIBp06M44HXfoqnzuzCH2/9DD54y92IJhPYe/qASAOs7uiD1WwVIoUH9/4C39n1H/h/7/gEbu7fKA7Ilm/fjQ+tfw8+f8uH4Hf4YDJbMZoMSg3Iqo4l+Njme/CV7d+Uetg/vuMz2LJ0g7B7jkcS+MtffHuKA5JIp2Us88ji7177GvbH95ybY23WDnxk2cewdfENuuzLTD6LR449ggdOfhfpIhm21HZb6134xPpPkHtT1rGZtDlzQNhJiUhmsvD7vYIFvdhNSwkKqGBC/I/eOulU04x45lVxPnFhSiWwWIn4PP4kPlLdDLV6k/MY/2rPJTUtmQyymbx8/Ew/lze+iGA4ikw6C4/QzTVnsb/YY6zdP55MIp8vopNc3hUZEI4xOckTiaRQ7dUySubLM12K/aCxE40lJRLVWcUBId0pFXAZmWa26lJpYogUC8LekhecsQU+j1uyHvU48wxE8NsPhqJyHTotNIzqyZpcKmOmt5/NdkCCsQKKJbtE3Wu9G3GYo3EYikm0uGYvqn2hsUhlFASjCny+VjGQm+V7qg4Jax1JZJBEJqdmyJ0WAzwusxRaz2a9SCZbxGCQ+g0tYkxXNn4Lo+MhlIoZtHkpoNl8x4gGfSavIEJRymxJjCsJUrpdE9BGvbNUhfjQxiBkjFF+g6ANVEeERdzNeG8FpYThkIKOtvaq9TLT9baYyCG77TCyL57V73hUXoykJ4t9cL5/LYxtJpQKcUZWdQ1QoWhCImNBNJ6U8eU7Lw+iMJs0Nh4WiCpts3oDLHocEAZ2uY4eHxzA7//8rxErRbHtY/fLvegAcS0YiI7gg9//Im5zXY0/+o0vnHOK+W6PDJzEPd//LPoCPfjmPV9Bt+e8fgVrS6KJJEbSozgVOyW1HU8deg3bDmzHv737z3DNFdfg5bP78bs/+3N8YMM78OGN74bdaBbNkqeOvYQ/3PZ/8JkbPoAPrH/btA7IN5/7gRS4S9E6P4USYDaY4Xf68ZFV78F9b7lX0DTMdhaLeaQLSYylQng9elTg5/sHjuKXB3bhD277KN628iZxQK7/9q/iS1s/hk/ddI+MPdtwnEXov4NWuw+d5i4cjL+OP7nrt3HHii3CtFcymDAeTuKvtv3TFAeE7KkS5A748Z3dD+Dnoz9E3qhm2egwWE22KaQ5yzz9+OSaT+P+176N1yIHz88nBgqKBVFE1+QBzEU7PtX/edyxfKvUZM0UoDKnDohEJ9npYgl+v6/u9KWuL61JB+WyGVhtdomiaoXwov5JoRwqU1IYjxEMcVBY46RmToQVRQrhiUdVf2rcShp2ldjLSuOOH6BqhKdE0Eev8FmTHnfWLxMKx2CymKrCfji+Y+MhGWeKv73RnK9ZH9w6blDLAWGWbmQsBLfdDkeFk1zHbebsUIFakcJYlMuppKwWOLLOo5Zxq3VSOOcVRRTLybbDWi3CBBw2qp/rh2vN2UPP8Y2MBjUDYqooaCzvht4MiEb5and64XHXpi/l+huNRWE2NE8Jup7h4wYbSRQQTxnQ2R6YEjzhtcSRIHZfuPwbCxxpxjPri0hbyiyeyaCKzwmsyKbqQDSYfJnyyBLJj+eFSnZRb7cEJCobs4ijY2PwOA3wulkvVc/I1Xcsx4+K0nHWiaSLItBLyLamsF7PuHIsCUdh5ozRdiOKMoZuh0E0ZBrNYPGJ1OydWdTDdfepoCDzy6PI7jiBUkGfw3Ch0TMvbYXr19bC0KKgpKjaD7VaKudEMqMqjbcFJjN3cbyofD4cHoPFZkKL3Q2bST8xB+9djwOyd+g1fPnnf4Mlrb34xt3/Y0J8MC8QplA6ik/+6I+Qzqfxi499R67Lpzs2fhr/7Rd/iyNjp/GN9/4xrum76pyTxKDxoweewT8//TCGikNY4OqFzRHAYOgUDoVexwOf+Ets7tyEl87sx5d++me4d93b8eFr3wOn2YSS0SgQpz/c9rWaDsi3dv0IWxZvEM0PbQ75nD6s7b4KK9p7hVGS62Ayk8TTx17A9/f8FGfiw+ixtSFg8GAwM4Yz+VH89zs/g7eXOSC/u/Vj+ORNvwqzkWxXJgwnwuKAnAoPwWqyYJG3B1++4xO4Y9UmmEnOb7AjGElUdUAo2Eznu6PNj0gqgr/f+/fYnaQg4fRzZLl3OT639gv45oGv49XQ/gtOpc3G2/HFWz4rWXHea6ZtTh0QdpZRFRalE2YjDBKzIOAz00Hh+ZoDUu1aaqG7KoCnKijTMVHE88wL5pyF8ir9KY/RgAlcevjSuAAQZlXetCxANBZHq48ievrgDM141tm+Bo3e8VAUbocTHe2q0nt5Y9RqeHRcjL5qIliz3b830/XfCA6IBmXhvKF+Cp134nFZX0aYlMaCV+u9iuNRUKSonFS6uYIizi8zHkIX2qAxWeu+l9rfLcY8bObcBQ0dvQ4IBbiCcWYTArroSwndJbuN00ZRurlfE0m3KRkb0chonaJZwrlH5iCqeBPSohnMmvhkvZFkzZlhgEsgRekMlEJBNnwa0YRBMROhZUYadQoYyR8cz8Nh55ocqDolg+EIksk4OvzmORN/VCFVEKrjVFYBd09i2kkJSy0ljRJdzzfEsST0N5lIIpZk3UQBdosBbqFHNtadXeJ+PhTMwz1BV6ynDzwmfzyE9L+9osKumtHMRthvXQrbzQsBc1plyLpAI110KmdHJJaS9ZGyCOVrG8dodCyEYC6IjDUhEXK/oQ0eawssJtIu13aqp3NAXBaHvANh9zISgmXBq4NH8Ac//2u0uj34zvv/UgK3hPIw6DoUG8N9D/4+Au52/OA3/kaeKpSO4RvP/hA/2fcIfvum38Gvr9t6nv7aYMDhgRP49EN/jL5AL3735o+jvSWAosGAf9/3U3xtx7/gnz78p9jStQl7Bg7g8w99BfesfTt+bf27YDGo9SjPnnoR/+0/a2dASMP7hZvvw0c3v38adXjV8T149gi+uu3rWNi6EB+75b3obGmFqWTE9qM78b+e/S5+99bfmuKAfOLGu8UBgcGEkXgY7/3OZxHLJPBra9+JV4ePSjH5f3/rb+PKnuUwGK0IRiL4y19MZEDe9gX8X/beBFqS86wSvBGRkfu+vL32UmmxrMW2bNmSsGWMdzBgTMt0NzAGDnSfYTh96AaaMzAcYA7TM+6GmelmAIMHmjnYeNzgBWyDNzG2hGUJ29r32qvelvsaGeuc+8XLqpf5sioz31av5PdzdGT0MiMj/vgj/u9+3/3uvf3wLZKIE++xtoFsNiWA7qunvoKPvvhHaLiNK66Q+dgC3n/0R/CZ05/G6capoZ9jEj0fKODXbvstHMjPibLZIKSZ9F3n4wEHTz7xOO67776xnwzF63GXhnyFng4PPvggBntA1n+UGcZWs418no1v/YH42Gexwx+8GgAZ56eZ6WPzKzcSBjlcGGxcIhJlgEMVkMHNgwoG5GGShkSu5CtlSFm83kQ+k0JqiGoI5ZaXi+VL7rmvlOvei9dxPQMQVk4J7Lme+A8HqZB8niapePQ8PMRlt92RZlZmgEkPYK/IPvDoX7lBaUDvV1MZXNvjAhDx0eioSKeyY1XAmYWv10pIx9Vd641Yf22k4bL/Ixaj4lFyQ+BBugWDNwUWWCmy2B7AfqEgq2dBCbh8ud7NgaeeZw1BskhI2w50jeaqNEJVECQlODB5bwwD/FLDxdz01FAqEZ+RxeUV6JqDQnpnqx9Xek+alotWx0W7S58IGvqGEYmEpHGddJVJnlORuW+213rDLAQ0H9ARkOiU8R0DybH5fKXiYm5maqy1y+tyWybaf/ot2Kc2ypluZX9Qp+OIvO9mBI5GALd91eSAaYfQMDy5fvYwkX2xPlhk38fF4gpqWgVmgMfyR8xJIBlKgMpJpO5cDYhcCYAkQrFL6lf8DJ8DKm39+7/9MJ5YfRZ/8cHfw9HpBfk9BrRffPoh/NoXfxc/f9/P4yff8L1omx189tkv4U++8Um88cCd+JW3/RyoBE7gz+eMz9dnHv0a/v2Xfgd/+IO/iftuuUuO1e528Mff+Dj+y8N/gT/97367D4B88M7vx7947Q9CdX2ft6+feQy/9aX/E//6TT4FC+6Vm9D/7f0/hZ96w48OvXWsoPMqHjz1Dfzm3/w+fvn+n8J777xPaIXs4fj4Y1/AHzz6MfzKW38G7zpBClYV9/zJB/Dv7vlpCADhhUkFpIz3/+kvoBDL4i8++B/xxecexv/+0J/j7rk78Atv+0lMp/LShP6/rfWA/Na7/g1uX2tCFwBiGEglErInMrH2189+Av9t6VPwtM33a2QDBfzYwr/EW068GWQCETj0xmV7AT+zPAkQ2XUAIr0QLX/Tn5rKD1VE2sqDuV3f3SoAGXYeo0r19WZT+kBYKaB50ytlcPOkwsb87JRkYNYPZpVY9aFrqJ/lmkxV5JUyR7t1HdclAPFYObSFlkLVDVY4opEoIiEGI35z+ThjPTWD4IObmAAPXZdM2CQBzTi/90r4jNCvNPouXH3zGgeA8FknhaXrhkVme1SVV/wWWi10WhXkEgGhIO32aBsuKg1ShjOyoQ+OZquNUplmcX5lwlprru5avlEZdWG5vpi9j4ZDm+4l6sn69rxsuH9aVhcKCEZ8alE45AOSUYNB10rZgqeGMVMglWjjvDIoXS0WpfpBD5NrNbhmOKd0nSdFq8ueeZUyviG5H3z+xw14/IqnLRx9AtsuZXw9ClUoiNGnJUSfsOFrjN8t0rtGiaCQZxV/vLXYfegMOp95Vvo+1EQI2lwC9rkavPbVqxaj5lsJagi+6RDCbzsMaOsC5oEveqx+WGGUqy3xQqPy4Xq/IrmuUgXlZh3NYBVd7TIA4aE0aIgoEUS1GNJaGqHA8N7dQQByS/o4furV7wcrIOtHLM2K2xT+5tkv43/+uz/EO0+8GR96zQewkJ/GkxdfwH956M9R7zbwBx/4LcxmpvHQqSfx4S//PpKBGP7VW/4ZDufn4VQdeAkC8CAyoTT+8YVn8D/8za/j+294Mz54z48hoVr4zsnn8WdPfArfuvg0/vJnP9wHQH7sNT+AH7/rhxFUg9Jz9Q8vP4L/6e9+Dz/7hgfwgdveCdduIRRgT0pPBSuO//WrH8X//c2/xr+7/6fxoTd8YMPt4fNJFkc+k8A3Tz+BX/7U7+LuE7fiQ3f+kMQ1j557Gv/1G3+LM+1z+M13/vcCQC6uVHHvH38A//ZNP42fufeHBIDQPWy5WcEH/uzf4JaZo/iDH/kNVDsN/MWjn8cnHv883n/7O/Dzb/4JlGt1fPjzf4InSk/hN97xC7jt0M1SAWHCgmubz0YPaNbrVfz+U3+Mb9T+YdSyGvr3oKrjbTNvx/uP/6isg17j+Xrgwf8tAk7rWAPjPCO7DkB6hntswqYJ1V7d9HcCgIy6+8xusZzPMl48Pj6HfdRxr+XfhV/abMmiPbQwt+HFzb9TfpgPDZuG9+p6uJZzuJ2/fb0BEAIPrg1mf7nnk+ISj0clqBvXP0CoGJYtPGf2uLCSwt4Ogl0CkHFelNt5D66nY2mKIwaEV/L/6F3LuACk3nYANYZkMjky6+z3xdUkw5tN7H4WXpIjLRsdUxf61aDRJNcVK9adjk9T6rlV+wp+DHYpN0szPgem48u9E4jEY5E1qqDfIzjp4O+yQkHuO7Ou9MPg3qGqLkIBUggvm/MNi5NZVWAwnUllkErFN/w8j39heQWqZ2Iq0xNbmfQst/fznFPSs2hu2Gz7fiJAQHpySGeexNiQ3+TaogImE2NUzmIzt09x08SnZfC2sBK2UmVz79TYyUGvY6H98SdgPbPii9gcySL01qMwPv8CnMUGlLWmfs9yQUAB/mN7viHhoBEx7QLmknDL7UvgRb8hj8gP3Qwly5LAcDlfen9UWypqjbb4vAz6lvj9H0202i3YMFFDFR0YcODAW/P8If2G/xdSQijo00gGNlYCewDkfG0JP/kXv4Rau4npcFYcwNePWw/cjn/1ln+OXCyMP/rSJ/GZl/4eMT2GWDiMaqshiqM/9/oH8J473wrTsfCHD/0lPvLIx5AMxjGdziHAG0M2aBA4kj+An379B5APZcXf4ytnHkYhOYOoqsDrKjKFJxtn8Z/f8+t42x334PELz+KXP/0f8KOveTf++eveh1CAzukevvbyo/jNL/wfQq1636u+D5VaDa5jiuhFLBKGqifwnx78M/z5P30av/g9H8KPv+GHNyxuKniyKrEwm0W1VcX/9bWP4fMvPSznTUGUrmWLtDEbzH/xLT+BH7j5fqmAvP2//jj+6Ed+B/cef41UUNnd3nUsfOfCc4iHorhl+pj8VrXdxAurpxENhnDr7I3yvJ8qnkfDauJ47hASkZiv8Lq2tkmjW191XW0VcaFzdlMPpapomIvOIRfO+ctSOs/XAPhaMz6NJhm3Ss/zGhgZZ1/dVQDC8+YLky6RhUJWJDIHB0+ItAh223ESAzTx42Ru4kW9qdle+9K1ACD8aS4scm95k6ngc70PbhoMIlg6Z7Zt2P1eXCnJ9ZJ6tj92dgauBwBCmiKfA/JM2VzOwM2nWbFCNn6lwhe98M0DmdHl/0+KFauLPY7+zs729X/0gOIgtE0AhEF5rU3n+MSamtTVs8giTrFaRCxEcYrxqlzbOeM8XwbqmhZDLrvRpI97VbFUhaYYyCQDQxvEJXAWAExaCANnF5btgxEGz8zkcx8cBDfjXkcPjNBDic8K91cGA1REZuUiFvH7HXqDyubsaWmbwNzUcCoRfW/OLy0jnwwgndj9eR917ZxPAoK2wX9cOK4ic8mMb5QB4wSxgp+ccMSDSlzsWRn1TMRDQCRyOe6g83nHDKCQH7/53LnYQPsTT8A5X5NLChAwvOsE2p96RmhE+u3TEueYj10UcBG8ax5ey4KzWIdzsQ77ZFkc0jm0mSQiP/IqmM8sw/zKSf+/5WKI/ODN0E5EAZrnDWk0bpshlGodARBkIAybm15liAJBpC6ZdheGZ8BU6fHgSf+B/G925CgaCuo08qF8X+KmB0BaRgeff+JrqKIy9DbOxeZw75HXIZdKokG52lMv4JvL3xZH73wgj3uPvha3HDiKUDAkVe/HTz2Nb68+J4CI94fnI0BfAfKxDO49+jpMx/NYbCzh759/GC8un0NcjeMNc3cgmYri6dUXcMv0a3HXocMo1cp4+JnHcGzhMG6cPybPIEPpxdIyvvnCt/HqgzfhyOxBkcemeIHR6SAa1pFOp/BP558SAPCmuTtx4qAPCnqDe9XiShGK18XcdEp6NJbLRTxy9kk8VXwZekDHPdO3I5/N4Z/OP4Obpg7jpvxR6e96sXYGdx2+Q3ptrufB+8J3D5kFPQNwXs8oELKrAIT9EOSkMbDOpIe7ojebTayslEUxyXMEbslFBIIBoVpEw2EEdHJr+wORURc66c29VgCE58lgaWmlJM3q43BTJ7223fw8F9hqqYqp6TxSQ2RdUVqaNwAAIABJREFU2WR6YXlVMoLD/EF281y/G35rrwMQrhdmJdlczrXPqhh16Sfx8OhtqOypIkWGIDhBukbY7+/Y7nfFK3XdsPE5GDDBJvRRY5wKCKk0tRbEAT06xAto8Dd8adBV5JI065u8UjDqnEf9ned7sWjLXsU1OLhumPErlspIRF3EI9pYKlGXsvgdF/WGAwqTMFNJmgb9atg4upX1ycoI5410Xu4jTOzQvTyT8KlU7ENkTwtdvLOZ1JCKNLBcLIpQzIFpHfoel4NnM33HcEWpzHQghqOZVFKqpJfmkWnbXsesSJUNAb5rapaslNIniY3/QZ3VJIIQB5WagVCE/ROUYR6PfsW+j84nn4Kz3OwDIMaDJxF64yEEjmflv9vPF+GuthF8w4JfBWHUY9iwX1gVsOLVuwi+dh6R994E87EL6Pztc/IZNR5E+H03Q789K74ggwBEFNzaAZQqLczPFDYkNJkxX1xZRT6bkcSMnItti2eb2BGQ62+bcOGKGzYbmatqDboXxKHgkT6zwh4AmQT8DQbxfG9fqZLl02e7siesneq6r6+l4deS87ZDKqQja5/PFquO496z3kH937PQ7rQR0CnCELwifZLKpculEqZTKmLRIBTS1JRhFHrfEFsMObuW1BDC0Y3VpFHvpb36d2GzFEsiLNUDIaPmfdcAiOh9G4bw1LL0wRjiAyIZpWIZ9CLgS5+Djdx8aRJl8qVAt/NeGYieHL6zJhv9WAIPQNEUaFIC8uX2+spB/O9j3r1rCUDI4zt/cRmRYPC6kEK92pTypcEGdNKvhmX5SK9ZWi5K9WOzWcAxb+n+x1ieHeEDci1keH1+ux84sc+DLy+u/XQ6IZvHuENoKSZpFW2R4OTDzuNEY5HrHsiPOwfb+blx/D96vzcOADFMAhBVJNh7Ac/Vzpf3sd4oYyrtmz/u9mDWm47X9MuhaMjgoHcHFbrySQ3hTfRJSD+k4aLZdtG16QlCZ3S/t4HrXl+r9m02CcUgp9lqom10JSDTVVcMdi1HER8LVqUHB59BJr8iuoNC5vrJynIuSc1qdFzJQCcTCYSgQSkbcE6WwWqEElChzsShHUxDm4lDCflCL55hwXxuBUiEEDychaL5Bmt224KreqKoxNglHo9t6GG82pq0nlxC56+fueR23quAmI9eQPD1C9AW1mKcM1W4Ky3od8xcAiByXlwfLxXhfPZ5hO5aQPDuAzC/fuYSAOFnIt9/E4L3za0BkH6J366lY6ViiOns7HR/5UZ6P4oVVJrsvQwjk0yJ2lhPX6gXODLuYkWNrBUC7ovueXTQwVRgGoXgVF9gz/f2OM+pVO242FUVuqpKgojrLrRWDRx80mUe2ga63Q7ScYoP9M+655KeqwHq5fVKg0HTdEHRC/ZiqQFNABMr6AQlowLj9b/A8yO4GwauuHcxwWp3W5ibWturJP7UAYXrq3c1BB9+BYf2DUyw8ajJ9Oxuv9Z29PcWl5YlHuccr6djXelHdw2A8IFmszHLpNyAhlGqaERXrlQRiZIju/Hl2HsoxRzQoTIGb6rvbt5zzfYUGq74pkMK/xe106FAW1PNEHlNzS+tqjQWvIKr8bUEILzO1VJZuO/M5lzPo9FoCYCcny0MVYIhh5oZp0wqMVHp/Hqek2t57nsJgPC5laZayge6NHhSJTHBCukkxn+k6tDgVJylu75ak69ope9Trbaw2LYbgDQ7LlpdXTKu4wgHlCs1OFYT+fS1UQRcLJrw1BCm85Tf7T8H7jdlmlWaLTm/rZj0MTlHxSc2rndNDyb7ADwVmq5LwEuwxvW8Wdqg33htomMQ4HfleJkhUu8Mjmr1pnDgZ3PM+u4+6NvCcpWvOp4KBxF4BuB8awnuE8twNAWBQhSKq8CjFK7rQb9rHsHXLggooTxu+7PPQp1PInzvIaghHVbTgPPYReBQCpiNS6zhS3yPX4m7EgDpfO55aLMJ6LfNgi0S5rcuQk2GEbrvcB8A4fW4TLyer0ENBaBNJ8RJvVcBuRoAoWpYtemh1jSlfykR7zeVJb314koRHbSQDEeRjWUQi8UuUdEETKwFkfzfAvAoktMuYlFZQkJNYCF8UIz4tjqYaCDdiu+FYYlpVqUYD+maiVySFcLxflGeK9sXL6CSGisjuh6U3yDY8vsIxzvWlT5FgR2KUKSi3kiaqIAPASD0uqF8vIPM1A1bO4E99u3zFy5K8oTvyx7QuxrY2zUAwpIus5OFAvXfN4ILviSpxsCFmEjEJ+756CF3/ltutAAT3nDXL3uxQWfNt4MNlX6JiJPEB83/hxUUAhWCE8syEQyGLiHlSRDzdqyJZocqJBXxBNlsBmw7zmOrx6ABIZVKmEUcNofnLyxLkoCNhNQJ3x87OwN7AYD0gAerHXzuSZug6Rgzsv6mMN46YHaObqys2rDXg1+jRCeBB5/hcY+zszN+/R5dVVxpQOe/R41RFRDf+M6Bp0ZFjnvUvWF2cKVYQjjQRTK6+30IpPacX7WQiMXFN2HwfLmXLfP8dAfZhJ/I2uqQPCvl211I5pZBE31TGExSbppJOfY6kA4yrtfN+nPifijymQqGghn+baVUgeIZmEpvPTjb6nxs5vuKRllaHeZTJXS/dBLqdAx4yyEoiaBw/pVqF+bXz8K9WEfsn90m1RCaA9qllp+kzESEouVcqKH1x49J03jwjYdAC+pRa3bwfEmtav/VU3BLvrKUVEDeexM6n3sObrENLRchSR5u1UDwdQsI3XsI0rwzOJiB5/JSFHS/evISAGHjeuQHbob++sIGChbVwti/xEz8zHS+L55iHERwX6xV0YnUMK8vIJPyKfGkyLeNtvR7MIjUVV2qf3yvdjod1BsNnMTLiKgRHAofgc5M/xaGCO/UG4hFw8hlMhtMiPneYJM8lZxyKZpybu5d4AtCuFJxZI+/pulCA+W+s1khEu5jVC3tGi0UMgGhOl5t9OJSVurZZ2XbFvKzN21h9vbeV8+eO7+mTNlfBbnSme4KABGzpkoNsUQMuczGl7mPrv3qRzgSXvPI2PoLff1F99CnXzEhSGHVxK+krFd74HdI1PIUFwFNl6BYgEmvaiL/9jecSbIhky4VZtjOnl9EKnH9UpOYma5UG0inYsim0xumgNd48vR5UYUZdIafdL72Pz/eDFxLAMKXDQM3w7SkDM1yODcBZqQmkV8maGF1kBx3ZnZ9XrDfF7ZXjU3Huzt761MBlQpY45mnjQIgfNeuVhxEY6mxxCa4SS+vriAbJy1pe/eCcWa51XawWnMxlc8iNqR3jcpJzMpm4iqSO9QgzzkjAPErI64oQLlgtUUXIQUCEt+3Znvmx8/mlpFJQNSgrrtB6osWh1uzYXzhZdhna4j88I3QjmYFePlJSQ3Os0U4f/cSQrfNIPzem+GZfpVBCQegZqNwTlekCdz44kvQb5uBfuu0r0DV6IoCVeBQBkrscuBNRSu32BKAwWP0hnOuhvb/+6QcqwdAYj/xGjjLDWCtuVz+wFgiE4Wa9cHP1cZ6AKKmI74XyKuSgM0+E7/RRYL2todq05GqwuDeSirVMo0HsYqsnkIuxjUeE5oVfdwWnSXYsKFCRcpLIRvNCv2MfSGNeh0vui9uCwDxaXP+O3w6n7ty9aNchup1kUuxCri1tc7EAp8lgns+V1B06SvmHsRE6SQxHfeg1XIZUd2VHqtRxbEeABGvjpYhAGRq/pbr7jG70glz3Z05e9YX1RDT0Ms0rGsKQJqtltAsZmemhwYaUv0olqX6EWfD6SZNmya9k5erJvLYrlVI/H87jgVV1aWCQpTOgEleYAQofGEorJiokr1lk1IwtNaHMmoVTnCS7AOhXOiV6GgTHOqafNSgw3S7g6krGE6yynNxcVUajYdVxa7JSb/Cf/RaARBmfNpdQ8rPfOGzmZNB1CR8XKGI1BpotDqwHJqJabJuGJBtJiP8Cr/VW748XaUC1vYAEFIhVqtAPpuVLP6owWBndXUZ05nd9/+Qak3NRt0ADs3PbKCOch1WqjW0Wk0U0pRtHZ+WM+q6h/29p6RFV3by2VsGM7keIpEI8tnUtoBuXhOzuZ1OU+Z8K5SyzVzjtnxHIeU6Dud8C51PvyC0pvAPHoea0OHZLXiKCk+Jwql04b1QgRLVEbh9FmiYMD7zLNR8DPpr59H5y8fhrLZAGV2FfTipMMLvPiF9GmwCj7zvFgRu9BUdRf2HjeZnq4h96HV+BWVtsLLR/vjjsF+myqNfAYn/7Ou3dKnrAUjgQBqRH74F6lygTwWLQXaJ1Q+N6yPdt35793mlUYSqW8jpeaToyRMIoNVqYbm9jCKK0njORGzSS2IuNCey2Yx/arUaLhpLcELWlisgUkGo1gQgFbKZoRL97LOqVKvIJNSxhR5GTbAvVeuB89QyHDTaUl4Sih0Tvnw/jap28dwpctJq1VFIBcbqAbsEQGzfrZyeVjMLrxp1utfN33l9p8+cFXpbry97lOjLjldAeFJGpyu+FnxhDruxBB4s7XERkIKxF4ZjW9AC/eci8sdgE58lGRVxhKTLOYHJGr2LnmihQFBUu3RmqKQ5fk0bmbSvNY3kca6RCivsnyA6H/VAjHO83f4M/T9o+rQwN43gAIea58LsQa3eRjadkDLo/tj5GdhNACJymcyqtVpg8BQJB6XUP+l69kvWhmxWrKCw0kHFNKpa7Y+dm4F40FfvGWeMqoDQgLDW1jA7XRgry8jAo9WsiL/Gbr/7GJxcLFoIhiKYHiYd7nqSQVa8DqYzu09VYmVkcdVCMBxDgUqJ65Je3KO45/riK+PcOf8zzIqvFMsIB0kpG53NHf/Iu/jJNQBin26i8+nnEbx1CqHvOQAEXHhOk5lDKCqrDAGphNi2C1XT4NUMdD/5DLTpOMLvPAFFV+Geq6HxkUcR+t5jCN1zGEpQhf1cEa3/59vQ7j2A2NtvlGZ1Vj7aH3tcQEr0g7f3UaikeZo+IN+66PuAkIL17hvR+cwzYkY46Yj/3BvgnKr4FCzS6G6bQZQ+IOEu4Pq9bxwEqKW6h2w6tcH1nIkgUgcbXg2pYAzpaAbJZEKUrwguluwlNJSGULAIQOJeHLOBWQEpTBZVKhXUuhXU9MaWAQjVo5iUWpidRSi4cf8XxbZiSTxOCmlSeiZY0BNMLoFIveWg3mIcB6l4ppPJNaXV4b/J3kU+L1QJzIkE9+hzuwxAbOlXtEwTMwduneBM9/ZHeX2nTp+ROH/PABAiRV8Kbbjpl7gbd7vi98HKAqsNvtHJtR3DAMiVzogPq3B316okpBZJtUTUHhwodK0nh5TqPqGQZPzXm8Rc6bhU8qHBDRvIdnsT3urs8/pp/MZBADJ4/lysF5ZWxCCOBknX2/VtdX6u1fd3GoBIdolN4ZYlfRl8JtjbQWUfmjqNs+45N1wfrIzyRU2qFYEHG5eZnRKpxjFe+Ndqjl8Jv8vtNLaNAKRad2B5IUwVcmNNz/JqCQHVQCa++waEpGacX+4KWBpGv2KwRtfjeNhFOrH7iROj62K54oib/KCxHJ8XZmYjITbb+s/KqGeOzxp59rVaFdmUdn3Sr7iqNgCQaYS+ZwEIdOE5awG6okGhWpK8P6hUE4JVJgB5DupUDKF3nIAaCcA7X0PjD76J8PcdR/C+wwI2SL9qfeSb8DQVsZ98DdRYCOY3zgpVK3jvIYTf2u8PwVOyn1sV0EJZ3cCRDEL3H4PxhRcu0bLGehjWPiT0rfM1GF9+GUo0iPD3HkXojbPwFDqhM8jwDTBLNQeOF0Qhl+lTlvSNPeso1svwgiayeha5jC+w4Muft1A1qih6q0LBirlxxLU40iHKDzNmUQWANKwGymp5SwCEydtyvSa9n6SJDdv/+d4vlUuXqh+TzNVmPkvZbZp0Nts2ug6Qz2SELjrs3BibVatl6f+KhsergPYBkJYhfcavRAAiDf5rjejXrAJy+MgRHDlyRAIJngxLM3OzM0jEL5vNkQv3la//IxTbwhvf8HoEQ0FRxWGfxrUekwCQKwKTNSAlze+g0okNy7SkLEq+4ahBpQo2i7FRahJu4qjj7sbfCSS5qdG5OpvdCDDE/2OpKDrzyX0Dwt24JfIbOwVAei9XOr5y3XKzo+xhMhkTmtS467cHPMivrdWpoGbLBsnqCbMq+8Bjd5bKJP0fPKOrVUD4GizWHIQiCaQSiZEXwM+fvXABuYSCWGT3exFqTRuVBnBgfnoovaktAiFFqc5cC3+SasNGvaOIsevgPsKsLBuJfa68Kj0iBFF+AtCnKg4OMhCK5Ypk0fOpy47uI2/UXvvAIAB51RRCb2YF5DIAUdSAVEDWuroFgLjVLtqfeBYoRKC//bi4kquLLbT+6NE+AMLL7Tx4Et2vnETkJ+5AcD4N44svwn6hiOgHXi0N7RuG46L9l0/A/PaiOJ8rYR1uxwLsyWMcNRGShnnKBvfoV9psAN46E0I2Wa/WHKSSSaSTib7gmb0WK6tlNNw6YsEI8omcmLv2qOh8Z7dp2mq0hOUR0ny1qGgkKuCDidVqtYqGVUNVq20agPD3WBXvdm3MzRSGShvzM/QoUbkmMxQVGV1h2I7lyHdPo2VjpeZituD3vgwOzhOfM1ZmqIA37rl9dwCQ0wiHfRnxnh/INVHBOnb8OI4ePSqVASYaPvuFv8ctJ27ArbfcfOl+8oH46tceRiig4fV3vVZekOT+9h6I7VhQmz3GdgCQwd8mXYvcPwbcNEoaNZj1JS+X3MRxZCtHHW83/877yAoIszDDGszpdk+9eRpwhYfo0e/muX43/da2ApA1PXeCTSYTWM3qyVWKnG4kskHV5EpzLcpYpiXN5VS2InWPtDwGWFS12q+Q7e4qjertsdSvemd1NQDCrOxK1UE2W0B4DF8XJmrOXbiIhQKFBXYn8OhdBwOQpZIFRQthupAbCpyL5TKMTgsz2Z2jhVzpbvP8lisWXE/H3Ey/DwP3zXMXFhENe4iFVFHS4j/dNdWfZDy+QQBA+qoaDWkuTsfpnD6eoeLursYxf60HQM420fnUC1JxCH/fYShhV3pA/ApJBJ6jwes4vrBUMgK3YqD9iaehTUcQesdxeMEAvAtNtP5wIwAxi00YH3kM+s1T0N90EN3PveAbAr7nRiiR4fRxNqM3WQVZU8Ma82qu/LGAitD3HUfkvgV4ahtwfaNQvntXK7Zf/chnNtDZ+W5l75LnOZIc8mlVqqhbkZ3R8+YhHY/+XaIouJYoZcJQVLDMJipOEW7A2zQAIeCl3DPVtfiMDStms8JAE9J8Skc8qo3t37bVueW7arlswXYDmJ+ZGhp3McG2tLqCTFxDguc25itqH4AMweeOgyefeBz33Xff2LdO8a6CEKii8OCDDyKVTuPoseOYWuPQfvZzfydI8T3vfLtkMnkISvOeW7yIhZkZxGJx4Ytzce6FsRMAxM8wGEIjYel8VFDFoK5UroqE3jgVk70wbzwHVnv4kLYNA7NT+Q2mY/w7PWHEIT2bFl+W/bE7M0BKFHtzuNkQHA5mRMc1IuRzyo2KBmcs31OMgU3lESpaiRHR+DK49CYQPrDRFXU6fp/vCH3Nu2d3Zmb/V9bPwHYCEFIbVqoeZqaGb+iDM0/aabVWxsIUm0F3976YlofFkiVNt+TQDw4CgNPnLiARBrKp3aeHka/O/pREYuP58Z27uLwsWVk6s/NcGVDRAJLu55QUZmC6fvimt0uIBj1kkpSg3+UJ387bS4ARiMNZMdD57IuA5SL6ozdDzYYAm8akKqCF4VxkM/mS9G2E3nK4D4CE33EMCAfhnm+iOUDBkr3NckTZSowD71qA/Z2LCN19EPodc0KzHjaotNn9+ml0//4leESDWxyB43mEH3gVAgn2tlAkwqes8z4vV2xRnEwmLjNNej/ny5/7CoSsSDOmEH+2GvtRFOHuMzbh3/hZ/pvvdgKPjmmgZlfQQAsGOptWwZK+mI4h9FyaIw6La5jQuriyCs0zMZUNbln5apLpJgVrpUqWSnboHPL8SQ81Tb//a5IEyT4A2UUAQvdrNmff9Zo7ceToETzz3It49LHHcPDAgmwq9VpdgtQbb7oBb7zrrktOyFz4e2EIANEC0gROJ1BmFyjHy0qETwOZrMmvd018+Kiglc342YerDeFsVmqSXSaH/noZAi7bHZkzylgONpjzvxfLVbSabeRzQ8rW18uFXofnKYIPzRbikQiyGTaw9m+aAkBWyohHwwIm1g+/SmGLmRk3CZp+RkK6VLiYLROTzzFV4LhGeKxas452pyuVUm5GUu2b0Kn2OrwNe/qU6ZMUDXSgjOH/0buQq1VAmh0brW5I3gWj1gfXBf0/SAcixWm3h9Cvmi5mCnQK3+h+zibeC0u+Ohczs7s9SLFZKtuYn5kWwL9+UBa43WZlJoCgfnlvYRVksehgZionJp/rB41ii+WS+Bhcl9K7fVejQAkk4LYcdL90GtaTywi/+wYE75wCFAbpCjwXsL69DOPvTiJ4z0GE798IQLyQLgBkWAWEP9d9+Ay6X35ZVLNI1wq/60Zoc1enFro1A52/egrWs6tihLipoSjQClFEHrgd2kIEcBqXej8INlcqtmTuZ6byGzL33I8Zu6z3vGAClJUOGgwSaPD/53s8Go3Kc8qEMOmG7W4bVa+KltqEA7/XZLM+IIxlyIyIR7n/DO/9pCXD0moZM1ltVymYvC1Uv+uYChbmZqAoPgDjvPi9DJC97+LSKpIRJiAmE6DYByC7CEAQCKJUraNcKmJmZhYzM1N4/IlnoHo28vkcIiGqYoVx12vvRDqThm3ZflCzhuY39YBu45dsq4tOl34Dpl+qpTkRswJQENA1BAK69C/woZ5ESpRZYy7qbDY9UvmpVx5ngMYHdlTFZBsvf0uHYqDaaLalp4emY4NBB69/abUkv8EmtP2xezPgK871NoCNAKReb6FYqSCZiEmVhGuQAJyUqG7XEvlC/nc2uEajfrVjVFC5/uq4UUrFo9UCy+x8tng8Sk3zWbpe1vju3bHd/yVdtRAKXFbVGecMrgZAVisWAsE4MunRYhN8N1xcLiITc3Y1+OA1MgBZrVowTQ0L89ND1zWDfAZss3kdoXVB/jhztB2fKVZsdGxV6CHrm8v5zj17YQlB1cFMPthXOSpW6b0TwNxsYYMkK4VAPMcUOllghJHadpz/Th9DKFZKCPYLZRisgmgqwm8/Bm0+wXIQ7HN1dL9xHmhaiHzoDgRyUd8J/RNUwYqAFRCb76G6jdaHv47g3QcQuvcwlERIwIask9UWmn/4iO8Jcs8hRN56DOoV6FeXrtcD7KU62p95Fu6L/t438YjqCP3orYi8qgDPrrMcc+kQna6LC0VL5GwHG6f5zr+wuAK6GyRjMfH86Pkl8f3OZ44UK4IR0mjJSOB7mP+taTdQUSuwFKsvNgvTiDB0GEF1dC9r7yQJu5iANbsWCvm0ULAGB9cxFeYsqyMUzN2sgLL6yXdVPEFxh6Rc/4unzsDxFBycm5ZYhQnhaq2OA9Os0E/G3NhtAPLkk09icXGxb089cOAAbrppZ8wPfRWsPdIDcuTIURw4dBAvvXwSX3v0O7DaTSn9HTy4gPvedLc0ozNApTyrb7jE4GZvVD+kTNhuodk2kUklkKBLt+IDkK7ZRatpwDBNaehlVoUPNqV3yVWnJ4gfRA2vkPABp0JQJp0ciw/NzEW5VhMAwgrM9TAIJEmpYa8LA9kNLsKWjcXlVXE/7fFOr4freiWc4ygAQp8Nyt1Sec1zPHS4Ka1lgbgGU0lfMnlU9W5wrvyKhyUv75ZhCNUqFo5KyX/SY70S7sNevoagZiGobR8AOb9sIpPJjdX3RmrG8moRB6bGp/Bt11wKVaxiIxyOIZ/rpypJ4Om6OLe4DMWzdz044u8zgDt9sYt4IoHCgDs72QQXllaRTahIJy5XZgj4T13sitQqxU/Wv4uZDDu/tIJkmIo/e0P+fsv3kipXWhTwVNjPV9D+mxfgdWyR1pVhOlDiQUTeeQyBm/OAFoBbaaPzyeehTocRfvtRWPT2UjW0/vM3BGyo6TBC9x9F8LZZIKAKDcv4zHOwnl4W2d7ga+bkv48cjHOeWUbnb5+X4040NBWRd5+Qqo2itOA5xqWvM2xaLFuwbBUH5khz7I8TKrW6ONy7QRUz8QQSiYSwOFjhEGEPye4rklwiGDHYg9ftwnFsGK6BslJCVzEFgPQSxCEljIOhQwhrG0HEla6rJ0xD4JHL+rK+g4PxzspqCVNZDdHQGHM60SRe/cMUd2h2VFHqYzW+XK3hG48/JY34d9x0AxLRKC4urSAS8lBITx6L7TYA+ehHP4pHHnmk76Lvv/9+PPDAA9s4a5cPtacACH00jx8/jptuOCao+tHvPIFTJ0+i2WpjfnYGt9x8Iw4fPCB0C0rx7hXwwenkQ1ipMgucQi47nCLE8+ULnCV5ghGWFsmvF9UvBmiskmgqVJW8Wr98x4e8x4EkR3McWhWzxewDYYZ4ErfoHVlhYx6UgSYzHdl0Ukr+gwCEa6BU9oNcXZ/8QR7zNPY/NmQGxgEgxUpVhCNURRMtdDEOjMeg65NRTnovXPKOKQ/KZleuBTYi85gaTXP2x56aAalIBboIqJezq+Oc4JUqIAzqz686mJ+bQmgMj6dmu41mvYLp7O6/F0RBqGojn8sNF84wDCwuF5GN9wf548zPdnym3XWwVLIxlcsiMcDxZ+JgpVzBwWkdwXXBcLPtiGTv7FRug6RwtV5HsVTFAqs5uxzsbcd8XPEYig5FAmMNdrkL57kinDNVqWBoC0loJ9LQMvw7BXIor+vAfqoIJRMCDmUA8e7SYK80YT10Rr6nv3oG2nzK7/NgT8fXTsN8ahnh990E/cBGsHqlc6O5ofSDPHQGXtMcaxqUUADBO+elkqPEHb+hfh1ThOtWej8oy5xO9h2TsdfF5VV07C4ykTASiZQwTxhXUHiAlKpIOCb2AOJczX8EjNDs0oDV9WMShw7JAAAgAElEQVQbwzJQV6roKB04cKF6CvJaHplQDpo6+j0ucY/RFdq9786+kVLOuIsqXZ7n0y93sx/JolFqzUZApyxwWubg2ZdexovnLuDw3BxuPnbY96KqVLFQYPVj8l6pfQCycbnvmBEhTfhO3HgTDi0soNVuo95qi9/HyuoqXnrpZRw+chh33XGbLHguyr00KEXXabcxvzA/kibF8+bDSnTP4I7ZYkrt8sGnB4hUSTxFQIj0j6iqABdK5DGoG1ViFInESlX6RqJjOAjvhXmk2gYVztjkPMzFvVyuCf0mlYyN1KjfC9fzSjqHUQCEwhD1ZkeModiP4cvpjd5gBudINrAOPTwMeXE3vQY83UU2kkYiMFqA4ZU059fTtaiKh3CgM5ECFq/vSgCk0XZQaSk4MDszVAJ2/dxwg2bvoGs3RF9/NwcrBbWmg6YBzExPDX3vV1kdrFRwYCq4qQBkq9dTrNlotIGF2am+ZJTIgpYq6BotHJgOXVIMYq/dStlG11blO+sz4z7VpQTb6mC+sPvN/ludi6t/n9mTABShB2l+83nfQuOe7PjmfeIJ4tOISMHrmi4COu/vlQEwKVudv34aSjIkxoL05JhkONUOjK+fgvXQWWmUv+pQFegn8gi/6wS0GR2e277U99E7Z7qed00Vc7P9tDz+nVl8KmlqQQXZGGMOvnuBRqOJcqeMptJEFFGEtBBiWhR6kMpzQWFyMGbhOmEsQ88KOnc37RZMx4ThGXBVB1EtinQwg5B69UoI2SMUl2CPie/O3n9P+OyTNVGuVpGOK0jGdu/5F+ndtoNqi+aN9DyJSrP+Q99+QuKY2284jkIuK5VZXbVR2KT56D4A2UUAQgneI0eP4vSZM3j+hZfR6HQwlctJ5YOImdl/3miq6FCJYS8NStUp8DA/NzsRv53XwEUmC02M1MitNEFvBNu0xQdEQInrCQDJZpIjOe88TqVaF/oKKUt7nSPPa/e5/coGIyTOD19EK8WKUO4IQAis9sfuzcAoANKr4k2iYtU7ezHfdD0JNJnZoMpZw2ygo7TQpayrqmImNIu0Nn7GcPdmZv+XOAOa6iKsGRM1oF8NgKxULHGfHseAkOuHGcZIoItYZHffC76BG/nvUal6D/Y18dxWSxVYZhvzhckCzu1YWY7jy4O6io6FWTbIXj4q98/zS6tIRT2k45cDN3La+R1muAuFbN9pMMBiX0CWwd6672zHue6ZY8jecgUAwmZqJgflMz7YYCXB6CpIpZND/V+8ehf22Srs51Zgn6og9LbjCN4xu2ZqON5V+ypUDrS2DfNTz/lN6VcxXlZzUUTecQP0V2fhgeCjP1Zi7weNB5PJlNBj149e9cNxLMTC9GRKCeWVCd9Ss4QldwkW2OOqQIeOMMKIKDHE1ChCOoFISBgKBK49g1nGNKShd00DHacDA115VpJqAkE9jIB4rGwcZIlQAZTgYxjzg2uYwjSMl/KpIEK6C4ph7MagshznsGm4LPujkElLzPXt51/Agak8brvpRqkYlStV5FO+VPVmxj4A2UUAcvDQIZgu8Ni3H0c+lRAqztlzF3DDDTfgTW94nTQgMRhiQ9JeaTyXANlxUK3UEArrmJmZ2Rb9ab/Ry5VSJh80ggnST9jUNA6goGY2M9PXgyEhr5NUG/Im2YA+yPMUM6RiRbIrLMOOc/2bedj3vzN8Bnr+LPRfGaaCNem8idQnucKkI4p/hy19Pzx+rV5HtVPBsrIspX5uTjPBWWS0/mBo0t/c//zOzUBIM6Fr41FD+oMdZwNFj0E9JW0z6eGUpsGr4LuxXKkgEbYR3mVKEIN1BiGxeGpo3xr3qqXlIuJRB+nY7tPDfPdzC+l0GulkP81GePPFEuZyVL+6jEyaHQesmviKXv2UF1ZzqrWqNNMHN0En2bkVeG2OzLVaqTsI6HGkUsmh1TrSuDqfe14oWPqrphG8+yCUyPhrQZJzzRZcu41kIgH3XAedTz4FZ7k59KKFevW9RxF+4zwUnUqBfC4vB+VM9pTrNkxbF4C/ns4s1UTp56sjpCtIxGIiLU0gXW80sGwuo4rKhtgrAB1B6Ih7MWiqjqQWRzBIIEKRAv6jrTE+WBWhYIOFttXyJZ8VV8wWQ2oQES16aW9nfFetNqRqR1bEYEzA79IXjMkHAqRoWIemeNA0CwGFKlQ7C0SoElesEYwGcPLiRYlLNc9FvdPFHSeOi+IcjTod2xD1O+0KcsujVu4+ANlFANLpmrL4b7zxBF53+6ulKfv/e+hhqQbc/z33SmM3wYffyL13BtF9o95CMhFBLpff9hPjw8aF6HPsx+MR8uFkUB8J7X3ePNXMKvWm+JywgX8QYJCOx0wiTerokL0/dmcGuAkQJLRbhlTh2J9DpY+tAEAfzDRFRpcvbYpM6CEFqVhCnHgZUFbrVZx3zsOAARUqpoLTKOhTu3PR+78y8QyEAwYC6uQV6WEUrK5J/w8Lc7NzwqkfNZhlrNcrSMXYR7e7FRDq/1caHnLZzAapWp43e1NK9C3KsIdpd8+Nv19v2yjXHSzMzm3om1stVtDtNjGbu+x0zi2GwWnHVDE/26/oxb+xL4Au09O5yaRER93D6/Xvhumg3laQTGavvC8ZNpyVJggMlHRY/j3JYAKyVqtCV7uIx8JQ1QTMby+j/fEnhh5Gv3MOkR+4EWrU6XM7732YoLRYcxCPJ5FK+Y3lvUFgQLfurtUVyfVMOi3rhp4e1UYFS94yDOVyI/vgCfBdzcpIxIsgiZTQswgcQiG6o/v9In5AzeQqk6ommp02Om4LZaWMJJLI6FkEAyF0DVNYEfSgYdw3OJi0JPjgMUhLZ3KSgywUVXHlfaRrk/WkjXtf+Cyw+bxtBUQY6TvPv4iVctmfS0XBdDqF2WwGnqKhkNGQ3IL09j4A2UUAQq+B2bk53P36uyTYZEPT5770VYQ1FW++900IhsKCoCUY30Oj1W7BaHeRz6eFLzk4pFmeutBjgoftuDQGeuVKXXipweBkL73t+P1JjmF0TLnXUmodaDTrcbxZ3qRUIBuc98fOzgDnnBtfu0U9dxORUBC5jN+IOCn44KPquo7wY6ms0myzIZHS2S46kTq6ioEYYjigHxClFZbu6/U6SkYZS1gUAELwQRCyP/beDLD/IxQwoCm+1v8kYxgAaRsM6lTMTE+PtdboSWF06sgk2TM3XnJmknO80mdJc5VMssMMbXaDgzS/xwyo0WlimnK1m8yAbvZc2ZtAepjt6JiZzvfRw7gfUf2KymVT65SsepStcDQuvPb1zzoTEeSzJ8OkAu+/g/leq7dc2B4D9eSOqfIRYFeqJWTiCkK6BiVAta4o2v/taZjfPNe3POiqHv3xO6EfTwJ2XdzL1w+uCVFtMoCpfL4PNPGdT6l1BvXBoCbSu3wfizx+o4EL3QuogeaD4w/VU5HzcogqMalkh9dsFHp9rTwS47lytYKyW0EFJaiehqyTh2Lq0gs6P1MYSmlnT+zSSsk3sg2zH6n/2Sf4CE2oyjfulTGcu1A0EYsmEY9H8OTzL+DM0qpQ6Dl4LroewvH5PG6YT26p92sfgGy8KzvWhD6/sICbb75ZSnREyC+fPIVvP/EU3vD6u/CqG2+AxcZtc2dQ7biLb/Bz8uDWG4LqpwoZhMP9ZWsuSWYV2McQEjDgOzb7Bmy+Wc1OjF6GgP0SodDelktkIxkNKKfz2Q2qXbwONsWRqkP62TAZvp2Yv+/GY/IFSg4wNz3LtCX7lUjERM55knnv6cRTOrrT9pvKDacDUzVha/ynKxrxvRFAAHPqHLKxrNA+KOnIKslZ7zRs2MjrBaFh7Y+9NwPc6IMaOeGTJ4UGAYg0dbccuGpU1HlGgV1+vlKrwbObSMcD2KFX6dBJ78nvBsNR5NIbaaPkvS8XSwgoJgrp3a8Y2OIkbyMSTW6oKpN+tVouIxPrb9xtGY5f0cnQfPByg7DMc70uRsBTGQ2RXaa67b1VD7AHoNL0EIkkpS911FrdzDX4lKg6rG4TudTa+qZzu5aG+XIVnb98Cl6Vrub+0O+cReSBW6F6LXhslh8Y4llRtRCOJKSavT724HolYOY+G4uEkEqmZC9m9aPYKGLVWxFZ3c2MsBtGUA0h4oUQUaMI6xGEgvSE8unUq8VVlJ0ySvC9TsJmDHErjfnpqQ0JSf6d80IlNhrgkro72PzPCgjBh6ZOnhQZ5/ooPFFpQeIV2ig88/IpvHTugiTtKPozl8sjFg4inw7Ke2kreed9ALKLAIS9HmxC//LX/hFnT56Epgdw04njeO2dd8oik2asPeL70ZsWorF6rYFgOIhsKiFVmvWjZ+jDQJpNulxQLFPSjI3AgNrRBCPs7/Cld+kFsvVMnnA9K8xY+G7Re3VI0NFoyrXPTuc3XDsDYtKvOG980Q+6cO/V67qezssXP/B7Mgj+uR75Yo9Fo2OrWfVelD0AQ/qJQRUUrysVj26oCQs2vCFO2Xwe0khjNjyLRDwh3OBqtYKKU0ERRWT1HOaC89fTlH7XnOt2ARCuH8txUW24iMayIrc9anDDFw54oItEhIaUo76xfX/vGC5Wag4yqY2NvPwVBvkM6FIxCAVjN8+Nv8/m6HLDRSaTlQRCb3Cey7W6yKnO5GiM6E+agIyGDcMKoMBE0Dr5Y+657Cmk0S6dnC8DPXKDSYemQtTeokVv350efiTOb62tIp/dmDTbrt/mO3llpYhE1EV8jcYj3uxKBG5bR+czz8J+YllunhLVEf/Z10OdDcKzG7Lvr38c/IoNqx8qcrmsSOheXhNcr20USxUEAqrINSfjcYm1KrUKiuYqKkp1y323rGaH3DBSSCGqRVDI+SaX6wGI6mqIG1nkImmp3A2LhdgQv7hSFMVFNqdvqH6oFoKBzSVFRt07AvvzRUuqOdNrIg0vnTmHU+cviPrjDQcXEA1H0GrVkUsRrI+mkV7tN7cLgIgf0blzKJWubmj5la98BS+++GLfKd1666245557rjo1hUIBNCycdPD69owRIQHIoUOH8dyLL2J5eRUzs7M4ceywvAwZ2HDD2WuD58UKSDabQjiobwAglBPlw0IX6HAwJNdgOTYcm+o/rpTtqPDFsqTOf9YUJAZByaTXLRtNtSYbC1H6Xh2cAza+EVwM809hUEy5SFKvYpHxDYz26vXupfMiSLUdW9zKTdsSI61oJCyN/nyZjju4UVI+lxsDddvbXguWYsJVbZhaF44yuj+Aso5T2hRyiZz8Nsv+tU4NS1hGQo9jLrggwH1/7J0ZYNWDAIQN6Ju5M6yA0EG56zhoOgaaVhdKN4qZ7Ix4vowafDdUKmUkox6i4Z2pJA87BwaBtYaNhqFKg+ygO7NPG20IlZAVg93u/5Dzazpo8fwkS3v5WfYz3VW4TqfPN4EVHfqZBINRZCl5uq6c1LZcXOi4KNsGXIKNNZpJLKBjTgcyAdtXQGPDswCRyatho+71Xvo735vsowgEY8imR1fqNnvubD5vNKoopDVpYu4xz5mDDSgpmI9chPH3L8LrOlL9iH7wdjhWDfDMNQ8xaRuVYbseVko2guGY0GkHqx9M8nWMjuyxmUxaEr60FqDy1SpW0cX22R5EEEEBBczmZzcAkJAZRcrLYmFqSkRpBgefLfYvcb8hJXtQ7p3vJFJCAztU/ai31kQapvKSoJPzKZXRarWQy+YkzqMviaqYUrXaKvVyuwAIe2U+9rGP4eGHH97scrzq99785jfjgx/84MTJ8z0HQGj5Tl4g+0HYB8KgnLK7rDTstd4P3pGu0ZXsAXXgFbgbAAh5lcvFMgrrXDx5Hb1/qKRBiT1StAhO2JTrgxJ6gATkRUAAwSoGwcm41ZHrBYBwQ6zUGn6zWWxj1pOZRJoqsv+AGY/9sT0zwGoiAQP/zTUWj8WES8s1NiktsNlsYaVSQVOpwYYjNCtXseEOqXZc6ewp6ZhDDoXYlJwLn/dipYxVdxmqrmEuOAeqreyPvTMDpDqQfrWZBvQ2ueVdA22nDYP9Rp4B2w4grxRwMDc9FgCmOWmzUUUmofYpOe30DPH9vFqhvG0Y0wWaqvWDH6nMMMi3O8intx6ETHo9vkSoDU8Ni/v5ei+PnqJgPOwgFbtcmSH9qlRzpfGYTb/cZzqOiy8Xu3iouIRzhoIlowXL9amTiqIioUdxKKTipmQMPzCdwoGICsXrwnNIC3rlghCRsa2Tcp3vA3eT3qerfb4X2OqaIQpqIkQjipseTMuFrsegnjPR+aun4TW7CL3/VgRvn0antSpBLwELq269tqha00K15QPmQUlbAh3SxBm8M6hPp1ISn1SrVVSsMkpqCe423k8CkCllGjO56T4AUnXqiHfTyMcyApyH7UN0W7+wVBR7ASbLBgd70SiKsRMqWI4LrJRMuJqO+XU9aoxXOdncR0kn576ViatIbEPlcx+AbHxKdqwHhBWQG2+8Ec1mU6ggoTCbXn2zn6vpXm/ngz/Jsbg4WOGwbQvTUwW4jt0HQAQEVGqoNhriRDvqhSOLrSe/K0Y+vkkhsxjcEIj2WU5PJuMjg8TrBYDwhdJoGWJ6Nehwzmvgy7FSb0hT3GbM7Sa5n98Nn+XDS9PHjmEKlSKViCPGuV3rSdrMHNBReblaRi20AluxN1WqZ3WDpfl8oIBsKiNBU7VWQ8kooqub0gNCkLI/9s4MCNc60B27Ad32XBiOjbLZRoXOzA7EE0Be7/AQtuKYDs5gOpcbqYDFdwNpQaZZFwPC3WxAZ7VgqWwjFo8jl05vuCEM8kW1T3eQTuw+/YrGeKsVB7FEQryjeoEc55nqiOVyBdmkcqlqxP1V6FdmQAJUGso93ejid0+u4rFKCRWzC5tiEkycrQtEKaqiKQoimoaZkI5/efhGPDCtIqU7gNNvfrd3Vu3WzsRXCnPgKRHkc/2N+ls7cv+3Sd1eWVmW6gcdtHmPuOYJPtjL4XgBJNU47H84DbdqIPKem9CJeui0q1JxCwZVeSYIQAhIL6xaCK3RhtYH9jzm8moZpXYZStDBVLiATMpf0+VyCWW7iJJa3bZLIw0r46UxFZ6WPhOeC5vQS90iGlYHCTuF2XxelK0Gh5zrSkmowul0YgPw5+d11ZJ30k6MdtfBUsnGzFRhqC+JP5c06jTWhCe2fhYbAYiFmQOvmvjA+xWQq5QvSLd48MEHxe/j+PHjqDeb4oExzBF74pnfwS9IgNxoSeCcy2XgWGYfABG32dWymAumUvGJz+Ty4vNpWzQlZPl3nq62V3Fd5Q+JSgt7QLy93QNSrzXpZIYZZhIHnE55DeR4G4YpDej7/R8TL6FLX+BcdjpdKV0T1JPyRvAxaVVtWAWuB0Cq4WVpGt/soKlVQSkgF2cTbBQEp6u1VTS1FvKhAkLYl2De7NzuxPdY+WAFhEDkasNkldPpoGx1xBXZ8ZhP9RDydHTXiRHErCTmIvMbKCLDjs39oVKtIqAYSO2yKV7H8KT/Y7rQryTUO0+p2lYqYti32+aIDJBbHQelhod8NiPPeW/0qGHtdh35lHZJtpgB6mqN9Ks4IrEIPn1hGb/20iKaa9X4cdeOrqp4Vy6BX79xAYfiYXhOc4MJ3rjH2qufYwVisWSDnPedjE8IrtvtKqbSfs+ND0AA03LQtSiP7iIWSyAWjkty0rQNlCslASvsO+gBECYvq01b+oHY1B2J9L9Dmeg9s7iIhlaBoruYCsxgOk02x84AkJAXxJQ6jUKSFCv/XOhXVqpV0OpaSEai0ty9vmrXWws0JSSdndWPYcaEPOdosLkpOuio9ca5X6nYsN0AZqfZu7KR8mmaNi4sLYliWSq+PUpxgwCEPTyHDh8fdbob/r4PQMYAIHRCP3zkCDxFQVALiKX9Xh4stTcbLVEKoqOoZXb7AAi58SwXRkK6UIi2OsjXrzVamJsZA4C4rgAQBpuT8Pm3eo6Tfn+lVEIynhAJ3sHglkEGjbxUTRnabDbpb303fp7Aw+yaIn/LR5D9HcyKUoltHDofv0MAzUoUqyRc64Pf2y4AIpK7KCAfzosBFn+7Uqui6bYQCUYQUfoV5r4b7+deumaCD/4zOAguHM+DwQRMt4Gq1YDlORv8m/oBiIK4ncLB5EGkxjBb5Zpk5jSiW4jvsgN6pW6jZWoSiAx6lUhlpkETWDogB3bdm4SBKuWBu3ZAqu5UMuqNHjVM9TrIJkm19DsE6L3S7AagxpL46PkaPnLqDMrW5vZeqg2/Lp3Br950HHcnTSguKyGvnAb1epP+DyGh3u1UQoxr6OyFC8jG1cvN51KBoqQ5YJpMSJKqrcB1ff25gOoJ7Yh0wJCuQgtQYRNwCZjKpNlGpKl7cCwuFVEzaqiFSwgqOqYC05hOT4tlQLlcRstqi0eHqXSl/8cn1m2OXscqN70+ZvVZJJKUp/WDdAbHK6tFWLYrFbhh1Q8mc0llZxItl+lX8OpdE3s/9E34EY3zTiXtjqpyyURS+n6GjdVyBe1WA7P5IPRtkt0eBCD1joYjR46Nc8p9nyFN7NOf/jQee+yxq36XvSy8H+tHKETFsquLgtx999143/veN1ZMsf7Ye6oHRA0EkUgl8epbbhY1HPLTSRnZq4PZA/Z/ZNIpyTQNAhDKxK2sVpCiVNw2+FewLMuekoW5GQSGIPD188QHtlyuQVH3LgDhhrhaqkrGg9zTwUEK2vmLyyIJKU2pm+l03auLZwfPiw+19BTZjkjq2jariUHpsaHPyjjAg+uH32fFhGuOz2Iul0Y64Wfc1g8fgJRQDa9sqQLCY3KDKrAZPZ0VfjAbIVtdVhmDCCj7FKwdXDYTHZrBToiuw6q/WTHEtF1HgEbTMVGxDDSsFmzvyhWx9QBEt0NI23nMFaYlwzlqMDlVowFh1N3VIJ+h19klC7FoTEQzBoNQPndsStU8A9nkesWoUVe0PX+XakbVhhaMopDN9HlPdU0Lq6tFxCMekuv6P7pWAC03jC+VyvjwyUWcNjZfxeRV6IqCdxeS+OUbDuBYDFBcmtdtLmjdnlnZnqOwB2CpZCKVzEoiZqcGe+pKlTLm8v3+Mb0qCLPxtuNuYKVzrydwkH9Uf7tstNmv4mBuOr+hqZv08XOLy0glFLQCDbiOhhhSKKQLUoEgFZ5JVO7TVDRsoAYTpng3SZKBHMoJRtgLYUaZQSqeloCWewwpWIzxlpZXxTWdtLah1Y+OIbRGeprFhwTDrMJGpPdj+8GugPqaJQad01PD+34Yq5y7sIRkDALux9ljx5m69QCE4JceLkePHB3nq5v6zEc/+lE88sgjfd+9//778cADD2zqeKO+tKcAiO0pSKXSeM3ttyIej4M+AmzK3quDFBE+xHnK2kXCMLtGXwWE5nmkk5HqMomPwpWul8Fkq93FoYWZkQv8egAgnLt6sy0vR2qCDw5m3fnS4fytz+Tt1fWwF86Lz0vXMmF0fcPOcNCXKmTpfZw1yM2N2RI2+BJ8sArFwU0ik00NBSAEuqv1CqqR5Yk3pcE5oydIAVMoxAvSjC49Qo0mAro+1vnvhXvw3XAOvQ2fYUjHtQV0NKw2DNdC2zHhDJigDZuTPgDihDCtzGImVxjrWefabDbKfv/H1pQuJ7pdhukKn75QyCIVH540WVxeRjLqe2zstvyu9H/UHCSTKaQS/aa4fKZL5RIKqQAi61TD2k4C/1i38FvPncQzrcu+EsMm5nBYR9EiyNy4L8c1FbmAhjOk0mgqfurQAfzro1NIqQ1grXl9osneYx9utByR3p2b8eVjd2L4mf4SQqqFdFLrl9LlD67huCt6MdOMe+3ECEZJG9L18IambgJl9lOYZgdzeVoBKOhaLlqGgmj0suks3/sEIfw3k1D8p+k0JLFgoAMDhvT9jRq+1HoKU/q0VBE4f8y2E4jwksrlqlCyegII648nsUy1LtLWlIcfrDryszvZ+8F5IaiPhBOidjpoKN3r9aXRLucyEtq+TGkPgFAxsNpk/6YLMoV2anxXA5CDBw/i2PHjwq3kxBs0Hdxjrue9G8/za3c6cG0HeTHQC/YBEP59pVgRGhmz+9vhgt4RwEMAMtqUzQcgVQEqwT2qHkX5XWZXFuamN5gJcZ7ZP0OHdAKQ/Qb0q79yelQrNugxE03pTb7MqWzV85e52hF6VCtW7cjJZb8RQR8BDNdSs21I49+wCghBYqlRFQDSk+nc7Auy5wmS1/Io5AsChmq1mmTHtBF9T5v9zf3vTTYDzH4qFBtQGqiYbTScDjqOCdujw/2aG/BaGLS+aXnwVy4DEAVBK4750Aymsht7wYadXb3RgGnU17KNk53/Vj5drFpodBTMzxaGKiAxyC+WimI+uJvSwL1rYsa71gKmCrm+8+PzzcqM2W3LuQXX/D+gBrBqxfG/vLSEj19YFLPfq41/MZ/HHak4PlP0cLpVRdfuIBSI4Eg8jfflFTxaaeBjF32vgflIHL//6iO4O6NBcdkPcv1WQdj7wSA0HE4gkxlOwdnKuup9l8qExXIZ02mKzmw+kBUvpaYjbu1TefbU9Sf4GMxT+SoT85BK+JVlZvoZ4JoOzZJDkvQhTaoHtmSPICAhEDFNGJaBjtsRr6eG0pTk05WqIgFPl+pHNp4V+Vr2dbbbTaFiEVDQfJa0YP4zODgn3GP4N8rcDlYXfOnd7qbU+EbdM85jo+3IM1XI5Tb00PD7ZMIsrZbk92ey22s62gMgFB+oNl0Yhr0PQBwHTz7xOO67775Rt+/S3xVvjB4QNqBTBctH22y43rvVD54bM7PSgJ71VXvWV0CYNSBnkfsxTbW2oyQ3CQDpOaEz+NyL1QMBSLU6dDWA+fnpDewq4cGeX4KiKtsG4MZerdfRBwV4mBa6XROWTYMkVjyiUpHji32cdSdUq3YHjXZLlNf4PfI+uW4InM2uhXqrfUUAQp+W8jYBEE49aVh55DEzPbMPQPbQWuRa63odtN0WDLeDjttC17X7ejuoVEaxgCCC4tvSQkuypMNGD4Aonuo7H8dnkR0juLnFQDcAACAASURBVOO7gUGarnZ31eSPAiAXixag6pifmRqqRLi0ugrbNDCVYfC2+QBys7d9tUIh7CCm8j6FsTcYOF5YWkYk4K65avvnpgSSeLTm4ucefwln262RP/tzR+bwGzcewtkuUDMNOJ4NTdWR0kM4GAZ+7dnT+MjpxUvHeWDhAP7DLTOIeNXruheExoP1FpDP54cGySMnbowPSP9QvQnHbCDD6scWlo/v62JB1XzDvPXKV6x+UCba7LYwmyNN8PIPcY2btgfLVuG4LKcEoAW4lgkOfDDCPYXxBWMcyzLln7bTETXQptKCDUvU7XpgJOSGEFVjKAQKSCX9/o2GKJ2aiMfiAo564eHgfiVxQsWvfiQS0aGJSgb+BCB+N8z2Dl/Smn5FEeTWWSn0foXnTYoyxXJmc9vv+dOjU3e6CliB4z6/XwHZQQByww0n9nzvBxcfH75atS6SuOm0Lye3HoCQXsT+Bnp4sIdhO8akAKRYqSKwRwEIA11WQJhVH9bUxZfT+cUVRELBoU1p2zGf1/sxLPYgdTromraoouVzKQSDpFqpYwEPXj91y6v1uhyDGwyNqAim129K+wDkel8pWzt/VjGY6SybJd9k0vPpfeurHQQdCaQRhi69OsFAULgghtXBkrc01MisB0BUT0XKyeFAek5od6MGf3txeVFcxqODTsPK5bUvQc2WG6AVKGs+H1QeuljsIpNMDs2CM8g/f3EJ0aCHfHrMTOi68+V1ezzfYZUChb4OIsgu0+NJcm5jwHX6oolkio2yyb53AClrbPRNx9XLqmFsGghk8JEXzuDXTq6IcuKo8TOHpvHbtxy9YkX/V5851QdAFsJBfPI1x3EsocBzhgPRUb95rf/OygCVpDQtgVQqMfa7ddLzZl8HJZKjIROxLRhr8jY2Ow6qDRe5XG6DYhTXQrFErwpcanJff66yCjyAHmVswaXqluUQzNKbLIRQOCiJLq7HXoaeQIF7dqtrwLa6AkJs15KqSkgNI6jpiMcS4u1GVkiz0QB7WsMRiqL0r9X158LqB6sLTIbRgmBYQo2+H5vxIhrn/rD5fLXqijkjeyiHASRS5hS3iylWP8Y56ASf4fxatoJWl/2QXZhmdx+A7GQFhFK8bJbby9UPrh9SXVqNlrjGEoRwrAcg1XpTVKjIWdwuJ/JWsy0P/Ozs1MglzAzFXgYg7GehWsz8dAGRyMb+DwbGS8UyUonojsodjpzIPfYBbg40ruT6oywhg6N0Mi4qbOOqsshmYVkol6poGl0x+6Q61pVkJfcCAFHFlHO/CX03lmPPU4NrzXJMrHZXUXJoRuZXpMNqGCE1BKqWBdQAol4cuqOL70AwGEY4EpJMJSvZlFivdqtYxOIGf5jLACSAPKawkJ1HeJ1qE991wwIOSpEuLl3ETC7o04wUP9PvuQ4ULQwPvkQmjWHFFM/zzfMmHkoAikaOOo9HNTjSmOrI0V18CFWE/jq9ID8ZWzsHNQBRAumFJpQgdsmZ9+S/8/jMMl+6Vs/0A/U+4KRA0SKAovuQg2CE98JpyTX3hvgUlCkPnNvQqFuu1tBo1DGbDUDX1yREFR2ulsYD36ngwaXnJ5qemXAQv3PLEbx3JofPLpXwPz5zCv90/2vx6wMVkHgghA/ffjveXzDh2Y2JfmOvfJi+G9UmkEimh5rfbdd5ktLdbFaRjgF6YKPM67i/Q+BAI0ooYeRzmb5KmF89rKBrtDDFtTBCzKb3m6SgEYh0LSpvcQ3qCIVDsmf0qiI9QELaLClV/Dd/TyMdOBqVxJYwR1otlBsVeA6NTMOYnZka6unBagxjKNIak/Eo9HXvht55sfeDSnw7YTwoVgZ1G6atozCgKNf7fVZmCObyKXVHKJd+RUpFu6tJv/E+APH7UXeMgnX0+HEws3sVxta4z+GOfo6UFcqb5gtZRKjQtA6A8CFjA3qj1d7W/gUCED7k00Pk9AYvViQXK7U9WwHhZk1J4fm5KURDG/0dCEBIYWPWYVC7fEdv7B49uJRiaSLYNYUSxYob1YLY5zEuxY7rkj1ElOTtGIZQZMLhIEKh4NANoDcV1xqAVOs1QAOCAT/o3R87MwOu50LRfEdfGgbyHaJqLiyvi+X2MgzHQFgJYyG+IFlN2wFCGp2+VUnas/LGYKSXPBJ/AtNCpV7FsruEFpp9J94DIEEnjFl1ATOF/CV9/ZVGA88Xi7h1ehqZAdWbWqOBZrOO2UICihaEabsIqHR/DgoN8fnlosT7x/IZRDQPHk3xNkHPUNQYTE/FqXINHcvC4XQGQQKudXx6eppYNntfAM0D2q0WYuEuAhrxRRDgPDGIcF3oqgZdgw8wXBOKpgNqDCvNNl4uV3Esm0YhFgYoXSsgZW0IEIqg1OrimWIJB1IpHM4kAJeu45erCstlC4atYm66gOA6gMT7wSwyPzubY+baP67thqEEkzjx1WfR6PabzS2EAjjfHd5czL/ZinoJgJxpG3ik0sCPzOXxq0+fwp+cXbp06qqi4RdPHMUvHUvDM8s7s3B38Ki8r0J9sYPiEr8dapbDTpfv90q1BtduIZNgBXrzF9UyXJTrnpwvE0vrQTyD2CJNMkMu0pRinjBlLyIlQr9SYNmA42lQNT85xB4Nv3ruVyG5XwkA0TT5NyseBCa1bg1FpwTNSCAbist6JVV8cPDdsbxalH4l38/m8sl6nirPHMGHrlk7Qr+i4ASb+GPxBLIpslz6J4vPFZO87KuaSnMOJpzMMW4xwV7HCsAwAWMfgMiM7RgAOXbsGI4cPSb0pr085KXUaELxgMJU7rKe9ZoKFjn1xXJVOJEMENfzL7dyXZMAEPbQ8IXGYGKnXppbuRa+XFglymYSyKQ2NvVxkZ2/uCIPPZv4x+ll2Mr57NXv+sDDhcGmvy5N32huFpHK2rgmgnxRdru+ZHSr7QcsAjyCwaGGShs2gmvYA8J3Qb3eYPVfGtEJmvbH9s0AaVSu56DrdcUkkGsqoSfw1Rcv4HS1jnuPzOGGfAq1ThWu5SKmxZBJZrDS7OBTzzyPew8dwKvnfN8AkW52HHQNQwIOKtwwIOH9KxollLDaJ9NMU7KuYiLixLAQOohc5rKs7WeffQa//ZVv4D+956245/DhvgsWyU7NQT6bxPl6G196+QxuncrjtQcWUG538CuffxBBTcUvvfkuHEpGtgRAVg0Lv/f1b+F0pY5fffPdOFHo7wEoNVv4yksvo9gx8N7jJzCVDCOo8hmzBTTYroovPncSL9fr+N6jh3HTdAagLK1DABKAp8bw+edP4j9+7TH84n2vwztuOAT6dAwDIF85eR6/8oWv4afuug0/+/pX9wEQZqjPrZoIhcKYnSr0vS8Z+J1fXEI6piC9ZpAmGW0nglAsidnP/+P/z953gMl1llef6b3PdlVbVrXcLVmW5Y5N78YBfoppfzA1BAKEYAidJNQEUkjgJyEBHCAIdxuQe8VVlmQ1q26Znd7bLf9z3ruzO7s70s5Kuyst0Wfm2RU7c+eW7373Pe97znknTaj/WrsE/zhYwIslBfmaARx9di9Oc1vx/h4vPrZ7YBSAND5cVDS8/+k9uCOeGLe9D57Wh8+tXAi9Fp+5iTtHW2LVK51XYXf6Z/U5RFpSOp2Gx6kJ/epY9R9S/chQB+SQnhrNz/5GYpTibzaidDqOA+WwEs8iHMF1nbbA7NZOuqIBRPiiaQjXBa7hdDMsVcqiFcmY0lDqVvjrPnRFwuLW1up409k88vkMOoJWOIjcR4YGE1SN1XD2PVFgmQXrXX4Vqx+Figld0cho08TmacdkHrVobqcm99V0wVw7U5jntVy3gyL0Srl8qgIymwBk6dKlWLL0tJO++sGyWC6XE+cruo00guMGBYvBNYW5FgaLbfZdaGcysirAgJxe1FMNWhizCmO3EZnPTFfOqb5zOn+XxTCbh8VqkQ6trehDFMrlCsXRjt3T2f58fy8DQ6U+Zn1oVCscotGgwLwdQCbAo1YTO91isSJiYYIO8nen4yo21xUQL3w04kVntFNoO7zXVGiw2xynAMgMTWwNKqpqFWWtgopeQkkryb8jzgiijig+d/cjuOWFffjC1RvxxjUroNQUWZcZWDidTjw7NIw3//TX+ItLL8KfrF0lVKB6jQ5sGjRNgdlsgcflFjMDBiBsKBlXh5FFFlaTFQ6LA3bNhppJgV8PIOruGMfx/sXW5/Dpux7Ev7zuWlxx+ljjLe7DwNAwAh6TWLU/eiiGb9z/JK457TS85+KzkCiV8cHN9wgA+eurL8ZpJLprVTlrolmhPfAovYkiWwZ7TRQpvkv+rsFkciNWruPLWx7Di6kMvnL1JpzZ2zMuoZQplPCN+x/Fzdt24c/WrcMNG9bAYeV3qNBNNmw9PIwP3bZFzsffv/IqnNkbhq7VjAqImQDEic3bd+MLv3sUn73qIrxq5WmwEICM0s/Y0IEvO+7asx8f2LwFH9xwDj668XyxttVHjo30mHi6LlRMv2+8PTC1g8lkCh0hNkY0yb6VqzqqigO+YLAlANl3zXrE62Y8n68jXUnL+Qs5QzjTZ0OHTcOG+5+eBEDuiNfw0ee2I1VlxWlszFcAwkRjqawiX7YgHApJpXg2Buc0RdnlUg4hn+W4MukUyyeybJgXmETLpYCZTmguu4ogqywzmMshGKmrpCkSHDCpYZH5zXuLybOSWkBZr6CEEupQ4akGEbD55Nnf6lnEJG5/bAhum45wgGYos3Hmj7xNHsNgQoHD4UZHNNRS+0ENa6GYEzDH7vMzPTj/qnWbNBXlGjoXAOSOO+7Ajh07xh3KOeecgyuvvHKmD89Yk3Ud+/bvh9Ppkni6uYJ2pC+ctQrI4sVLsHQWPY5n6gwyI53N5SQjEmzK3jcACOlF8URK+JEzSR+iZoLBYzQcmvJQTnYAwgMgF7RUrmFBd6dk5CcOArn+wWGjj4XT8b+mEWGDKsWKh8msi6sVqx68QUlzaWfwYcMeNKUygy/2A3HAZiddpj1nrObvmGsA4oEHnYQgESOTm81nITk9q/MUBaudi3+U96hQUNAKKKpFlJUSanpdnIwYnNPBqtvZg5AjhM/c/QBu2bkXX3nJ5bhu7UrZIq9F4/X0wBDe8rPN+Pgl63DdmStQU0sw6SaYOT9NgKUBMkaoQGwomSgmkDanEbQH4bK6gLr0cIbb4hRQ05woORIAabgPel0aLFY7MhUFO4fT6PJ4saQjiHixiA9u/u0YAAn7x9OvNMUAAEI345piiGtHC2sisqAQnLoRK2KlMQDy1ZdchjU9XeMACB+g22LDuHHznZTf42dveSU6vKTk0kZewXe3PIF/eGorvnjtJrz5rNVG00TpkaIJsKC+ZPP2XeMAiBXk73O/CJAawnMT7tr94ggAORcfveQCA0jJtkxQNBMokicdeOIaQdoLH9ouFwmMqlCxUpkqVJML4UioJQDZf+16eI7Q66Koqlh/71P44opFogEZrOrYPJTCL4dy2JadXOUwAMgC6LXxlZHjnMqz/nEG1ax+mK1uaTbcTtLnWHaK8UQqk4bVVEXgOHrHiL4jo6CqWdEVjUrysTEMt6YC8vksolJRmJ2InhQtCs8ZwFdrOjLVCrJ0zTOXDZtukw5r3QOf4kNvpFOaNE8c3AYbMRKUdYVscB1npeZYrgmtd0ljo56KCb+Jg/oWsQY218QKvF395XT2RddNKNZcci7nCoBkMhmUy+N7AXk8Hvj9XEdnfpwCIMdwTpW6QQuh/oPBYWMQgNjsDuHYU/RH14ZmLu4xfNW4j5Cy5PE4hY841ZgPAIR2gOyV0hEOItjCXYTBxnA8KTegOFDMdRpkqpM8w39vVCyK5arQWVjtCAb88iBpl8ZHd7FCsSjWgKx4EHhQFNxOL5AjHc5cAxA33OhC1xgAyWVR1+pw2F2wjAiOZ/jU/1FvjuJxRVOQr+eR0VKo6TWZGwQdDElpmeuDX/QdXqdXKhd/ccfvsXnnHnz12itw/VmrR91umBQgiH1mKIa3/+I2fHTjeXjD2jMwgjvElncgU0J/tgy31Y7F4QAWB431qlgpoGKqwGa2oVhTkMqXcChXgt/hwOqOLoQ9pKsagVEDgHzvNVdjdbQTBzNp0VgsCoUQcjnBfARHVdEQL5bgsdsQcnsRLxTxwd+wAmLBJzddKLqL/dkM+rx+LAh5EXDaYZIKhw6YLajWVQzkCtibzsBrtWFhyI9OCl4F6JsQK5RGKiBZfP3aK7C6ezy9ifvAdew7Dz2Kbz7wB9x08WV432UGYNsxEMeHbvm9JI1ufuur4bY7UFFqSBZLcFktCLrIzycA2dkEQJbB0B+bEC+UcJhawmoNi4J+bB2O489uuw8f3HAePnrJhaipimyL7426vbCYLRjMF1GjdVHToN6LwKfD50TAaYNaL2MwXoLd4UYkEsaGhwexL7tv3GcIQH54YAh7i2V8e+0y+dtHt+7B6R4X3rW4G8vufhwd7EpN+3nSfuoKCEwmajftFjs+u+pM/OkiK/Sa0R9kvox6XUeyAIQCoZYUnJk6Dlaps5k0/B79uIABaTqDSQXBYBBB//gmlASgA0NxOG0qwn7LrATME88HgQgrotlyHYfUGOoa54cJ7moAEUcY3R2Rlk0FmTwbiMXhsWuIhsY0SzN1vqfaDudw/3ANVrt7koVx47PslUWQFPFbZkV8zu9RNAvKdadBbZ2jCshU52am/34KgBzDGaWDU7lURk931ziOZQOAZHNFyT77vZ62M9bt7MZ0AIiIvHN5KRu36hzazvfNxXsymbyco65ONiAbX8aUrE2hiEw2J1qak5FKNhPniMdJVyrqM1h6ZsYl4PWIfXO7WTcuUgQdmVxetsGKkts1Pqt8rPt6MgAQ+sq7rW7JrJ8a7Z0BCqSLah55PYdSrTTaj0PofHCCQI/2uS4TEyV22B1jrjZ/dstd2PzCHnz1mivwxjON3kwMtFWmJ80qnhtK4N2/vAsf2Xgurj9rjQTN+WoW//LEdtz83F5U6vTmtwgH/J1nr8aHNl4oQtWyWsFzsQH86+M7MJTJoT9fRqJYwrmdHfjIpgtx+bKlcp8TgHz89vvxypVL8UR/DAfTeQlu14QD+OymK3D5mWzGasbW2DD+/LZ78bIVS/DRjetlWx/YfA+GC0UscrvxyEAM2XpdROrXLluCv7xsHc4YobAmSgX8w31P4pfbdqNGjZHZjJDLgRvOW4u3nbNKKo6xfAFf3vKoCNH/5uVXYVUL+iv361AyjbfffAdqphp+cv3LsdDnw9/97lH899Zd+P7rXoKLTl8oFY8nDvXjU3fej4sX9+KTl62Hx+5oAiAb8KpVZ4AsqT/sOohPPfgodgynQHvWRUEfzunpwN27D+DPLrlAAMj24QQ+fed9Asr//lUvQW/Ajyv/9SfYHhsf6LOo47Ra8JeXX4g/XX+2dKBOpCtSvff5fPjU1oP40eHD4yYVKViPp3OI1xRc39chf/t5f1xAx7qQH0vvfqytSRi22fBv56zCJRErdCXb1mdOljcxC16uG1qKdhNAx7LvBaFfZY8bGAynatJEsKerYxKtiXShdDaNzhPUIJNGDMlqEdmKAlRc6IlEWtra8l5i8jabzWFBJ/uPtFfxP5bzfqTPFMoKYnSTi4bhm0Bn5Ge4j7TeZSWR+pSGa+BM7gPv2UrdLZXNUwBk/Jn9X0/BymULQsvt7uoYtzARgFhtdsTTWXHIolB4JjqgN04/g0tqStqpgNDSjwGpYZM39zdxuzcjsz/5fAndXVGDZjVhkL9MOpv0U2lh19vu95yM7+NCRtFusVCWbCarZaEAvdKdbT3wGh7sBC6cG6x+2JmVdLtGrRFn4rhPNADJ5DKo6FW4bR7RD5warc+ACMpZ7dAV5NQcsvX0aLWDoMMCKzxww2fywWayiYWugxUyoe2Qrz223Y/dejf+Z8dufPrSDXjVimWjXY75DfweBsYfv+0BASBvOftMmEwavvS7h3DH7v1469ln4GUrl0FTLfjWQ0/igQOH8I2XXoFXr1mJQ8kk/va+R/DI4Rg+dNG52Lh4IQ6ki/j2w0/CZFXxpWsuxzm93QJAPrD591gdDuED552Ns09fiB3xOL5236MolOu4852vQ28oKADkY7f9Hi9fsXQUgLz/13fj6YEYrlm8DO+6aDWCLjtufugZ/Ofe/fjg+gvw7ovWisbic797ALe8sBefuPg8XHHGYqTKFXz3kafxTH8c337V5bjstCWIFYr48u8fwb50Fn/3iquxIhqZdPINkW0Nm1/Yiy/e+xDecs5KXNbTg6/e/zhWdUfxuZdsRIC9oEzA44cG8Mk778fGxX341CQAcrEAkKF8Fjf8/HYkKzV8+OJzsWFRL3bH0/jnJ57DE/1D8jkBILEEPiUAxIy/f/W16Av4MZDLj1ZAeJ3601l8+PZ74Lba8G+vuxYrO4NIZQrIFWvo6eoUB73Nh2P40637oQqdyxgPXLQWK8Pjs+iNv72QymPTo1vbug1P83hwy7oV6LRXoKuGFmc+DOLswWQdfn9Ikl+zNbiG01TBaVdGm2oeiwC9UlfRP1wXrQqfIc2JK87PQwMxOO26AJDjcdg6nvPQsAdWdLuAulbsELZgiMXj8Dg0hP1zb7tO2t1Qqoa6ZsGi3u6Wz2FWgQ8PDiLit8LvmXntB8+xolH74ZDePKcAyCkAMu4MxBNJ+L1e6QHSnBkhADFbbbKg0AGCFJp2M9hT3dhcqFgB8Qe8CHrHiwxbfXa+ABDeXJlsQewC2QV54vliNp9cSwbq9AKfzUzUVNdgpv7OY6Z1Jxs3UefBhZg2gz6ve1IV6EjfSbAh4K1QAityrB7RztjunHmnKAZXhWIZoaAhcJ14jWa6E/pEChYBCDULXrtf6DunxtgZMFysNKGoVbUqCsihqBTl39KnA1bRdrDK4TF7RfzNiqjNZtgv837ifOSLmSUOXt9P3Pl73Pz8Tqzp7ECfb3Igmq1WsDORGgUgqlrDPz7xDGi7+vo1yxB1u2GBHY8cHMCf/uYOvPeCc/CJSy/CtlgMf3XPffBrVvzVNeuxOBQFe7w8sP8Q7t9/EG88c5UAkF8+vxV/ftt9+OTlF+HGiy6U/aqrKv75sSfxtw88jk9ediFuXH9+SwBy4+a7Ua0r+NJLNmJtj0GZiufLeOVPfoUrli7GZ668GNWqhp8++zxqWh03rj9b7h9Wd27dvgdfuvdxvG/92fjAhvOmBCA0JKG+xWwyo2qq4//+z93oz+XR7fNgMF/C567cgKvPWAyL9FAx4fH+2FEByCtXLsOvtr6AT951P/50/Vn4xKZ1Qm/jZ3/yzHZ89u6H8JGN548DIExy/f2rrsHCUHDcrcHqzVe2PIzf7t2HT112Id589iroqoJEKi9uRR3RiFAzn8nW8KGt+7Ezlxzt1fL6Bcvwd6s74ZuA9/MK8PHtw/jV4T1T3oYEuO9asgyfPcMPh5aegaaQU37ljL2hUNKQLprQ2xUVYexsjTqBQ2wIVrMOl90kJgFWq1lsnElHbId1zDnIruflmhl93QaobB7pbA7pTAbd4ROjp2jsS7miIZ5V4PMFhCI2UTfRqH6Uinl0hVn9mB2dytGuJS2M4xlFND9skDhxcB+H4ylUa0XRp9gbPXVmcIJI9UNxQtWM/kCnAMgpADJ6BviwTwynEImGhJ/fPAhAyCvuH4yJNqRVRv9Y5ym/N5MrIhIOwttCFDVxu/MFgBgOIEaDxa6OsLjsNA8BXtk8srmCBOjt9rw41vM8m58TqlWtLq4gBFYEHqx2uNm4zcbOyVMvuAwSi+JqVRbaFgNINm/jeZktcMZutPlSGR0R+sp7JhnhngIgszlrjrxtggx2Jq+oZRTVEqpaRSogBBykWDn4MjvgsrrhtBkNw6w2UgbGfPoJZGkXTqvWslqWZl9OuxOfvftB/GLbLsnUL49ONr2g7uL+fQMCQN581hrJqqqoYzibw1OHExguV6BqFqFC/cezz+MtZ63B5666BMliHn//8B+wZX8//mTNGejzB3BmuAPd4QAcDjOcNhvsFoOCNdEFi2Ldh/cewvt+cyc2Lu3F917zEuxKpCZVQBoaEMMFywBPuaqC1/5kM9Yt6BYA4mMDQ6g4kMnhycMx0Y5UNQ0H4mn8Ztc+vPOCtfK+oXwRX9ly5AoI72e69TGB4vPacM/O/fjELVuQ1RVcv3YFPr7pQkRZ/dDKgNmOx/vjRwUg15yxFN+8/zF8/7Fncdc7X4ezejtHhObmJhcsitDHKiCtAEilXsdPn3ke33roCVy/diU+tPEc+O02lMolJNJlBAPM7BudndO1Or6zZxD/enAQ1ZHGhj6bHTcuXYKXdQWxwmWsSzvLOu6IZfD9ffuRr9emnPRrfAF8a80CnBOwAur4HjBTfvgEvkEckJJ1eL0BhCY842d6t7ie0yiEazlfqsImzCpsFl2CW4rF2TjSZqEBROtvp/NVLF1HKBBEKDg+JuFzZlBsq+voOgF6isYeN5r6VepWaepHXdTEQdo4bW1ddg1h3/iK7Eyf91bbo2YlnVMEyPWyOWILE4ZKhfqUYfjdkApNG4/sae+6pptRqhva4lMAZPLp+19NwWLGOpfNobMrCp9nfGmWAKSuaIglUwh4vTMaLE8XgBRKJaFguVu4okz7jpjlD/CmZkfRSNgPX4vqDpsnsQrCIJsBezuB+izv8rQ2b/Ty4IOG80ORDDTnDhua0YKwneNh8EUxKZ3DeL4sFhNcTpdokFo1cZrWDk7xZj4YaKzAsjkrNc3PQT5YhhMpZIpZpF2xSd2uj2U/WlVASCnyOfxwmCY7khzLd8zXz0i1A3XklRwKagFVvTLa+I+ggw5ipFe5LC44bI5Ra8PGw5RzkQ4urL7V6jXU1brRA0QvoIoqgs4ggo4QPn/3I/jNCy/i05dfiFeuOs14GI408yOda/twCh/efK+I0A0AomP78CF8+4HnEC9U0RcMIOJ2o5Qv4zf79uEth9tK1gAAIABJREFUZ6/BTVdthNmkYmcyjjuf243hchVPxZLosrtwRk8HXrd2Oc7t7REtRisAQirJ7lgCf/Lft2BVZxj/+NprcDiXPzoACXrFSWoMgPTgM1dugMdmw0MHDuB7jzyLbLmCbr9XmgAO5Ip46MAA3nPhWQYAyRXx5S2PYH+mNQWLiZ54Io1oyAGP24NUqYK/vP0+/CEWx1dfuglXn77YsAHW2ffDPSUAueL0xfjr3z6Anz7zAvb++bvhcVjls+w8fdeeA00uWOMpWP/wGoOCxUGtzn37DuDr9z6ChQEvvnzNJnT53MJZz+ZLKJQh1Q/pIs/36zoeTJbwlzsOY1e+oR8xwWe1YZXPh6VO447fV9GxI59HXqFDmNiFHXF4rE7cuLQX718ShtdUFNvh+TJKFRXJrI6+3u62K9LHc2yke0klk5XxuiJAhH0zGGvQ3poVMDbjc9pMcNjHqiP8zkbQXKqZsKBnMmVItB+ZNLojTCycOCo2BfKxtAKvxy8gaeIzz7Dlz4HVD7p0nYh95T6y+uHxBCS5PBFcSIUmnRUH1L5Ou2FpPQujpjpEy3MKgLQ+uacAyFEACBd4BpoBn1d6XMzUmC4AyReKYN8QCplnKzM+U8dGehUrHNzXSDAwadHnA5UAhNlG2vad7MfTOC98RNMxjRUP0pgINgxLXaeAqXaAB8vrBvAg1aoiVA8GDtTEtMrQzNQ1ad7O0QCIOJkl0yMAZKwD8vHsRysAklWz8Dl8cJrGXOeO5zvm22frak16dRT1Akoq7XNrsOgWEZEb1Q6H0KsEdNjsRiMwC91uDIoVg3cGNgQfFaWMilYR4EFffhU05zWseDucHYg4Ivj83Y/ilhdexE1XX4TXrj4deSUvfUIoeA47wnh+KIH3/vJ3+LONF+DNZ69BoVzAB265C4fzZXxi0/k4p3sBvA4n9ifTeOsvbsEbz1yJm67cCItFF6oYnd6ypQoGijVsHUrgzt37EHE58enLLsaZPV1CwZpYASFoei4Wwzt+cTvO7+nCv7z+WuxOpY8BgFyMXLGEj93+e2kw+NWrL8Hp3WG4rFY8eqgff3X3w7j+rJUCQAayrIA8jAPZ3CQNCAMSWqPnczl0ha2wO70o1DV87b7H8dCBfnz9pZdiXV8XdLVo9PWwTg1Arlq2BF/b8jB++OTzePrG/4OegAfQactrPWIFhAmI77/2ZejxeYUzvn14GF/Z8hCy5So+c/kGXLS4W+x3VaWEVLYG3exCJBgcpw0sKDp+cmAA333xMOL18S5a071XLCbg0nAAf7ViMc4k/mNn92PoRD/d752J9/OaJnMKLFafUIJP1GCQxeqFAUZYHanJvUv7ZlKTnHYCErMBQPIqfD7/JEYGwczQcAI2ax0dQXtbdK7ZOt5kro5y1Sq2tq1YDKQTE8g7bfWRTvCzE9wf6fgIAnNFBfmy2ajQtNCjcg3tH4rDTXeu4OzQ8hgz1FU7FKFf8fqeomBNvGYnJQCZaP83WzeScABjCUSi4UnWsZVKGUPxtDz4CUCOpTx3pKCUJ50UrO6uCJwjmaujHWM+XwSt4lzzAIDwnLICQreXzmhYguuJgx7mbKwoblhN/uazdZ2Pd7tcOFi5KZXYAFAXYOX1sjN0exUPfj8DrlQqi2KlKhbEPo9h6zzXAOwUADne2XDsnyfQSNdTUvEQ+1xoAjZom+uCE1YTuw7b4ZZqGOeGaXR+MIAh8K1WSYdSRRdCR6wCCgI4uK1GVaOxh60AyKtXL8VQeQi5Wg60VT3dd/ooAPnYRmoLVmNnLIF3/Oo2nNERxL+94Rq4zYazFilSr/jxzXjDmhX47BUXY/dQDLfu3I1Lz+jF2o5OBDxhVFQVP31mK/7psafxiU3r8Ya1q7F5+7ZxAIRrBLPCv9m1B39xx7149wVr8dkrL8bWWPyYAMjzg8P48C2/xQULuvG9V181yke/f98hfOTWLeL8ZQCQgojQD+YmAxACu0QqI/QqClItdjcKdUwAIB3QFaMxXzsA5BUrl+GHjz+LL2x5GN/ZtAHXXXL2aPB+1+59rSsgTQAkV6niGw8QPO7GRy46H29cu9yoooxk2NlYz2yxCT24+VkjgXelgr/bvgf/NZxH+egFjqNO6KV2M76wrAdXL+yERSP4Oj5Ac+x3z/Q/WavrSGQ1RCPRWWs8ON29kgr6iEaLYKRYzKNUoaCftUjI/d8qsGdFgQ6SXWEzXPaZS4ZOd/9pC304pojrWrhF9cOgYReRzWYQkaZ+c1+pqSu87gSeLkTDBOeTz5dRTcqgt8M2a9WPxrklDUuHCfqIPq9WV1EoaihX6zhtHvTKa3eOzHsb3rkCHs0nlMGwqiiIhA1/cC7k0pwwm0G2UEHQP3P0q8ZDwqgS5KXM2k4X6/kEQHhumQEhCAmHgvC6yU0eP4WZfRiMJYSjzgrCyTiEr6lqYA+WcrkK2qB6XS5EI60XtFbHINlqVRPwSMDFJ0yjA/pcA4/G/p0wABLuEOBFEXpKScFn98NjIe1xbrNjcznXCAjoYsVqQ1pLSu8ODorJWekImEJwmAg0LLDbjUanDZGsQfXj/FFA3Q4rZopek87DeWRRRHFKitwRAUhpCNl6VgDIMt+ySQBkbyqNd/3yNjhNJvz1FRuwoqcX6XIJX9ryIO47MIC3n3MmbrrqEmwdiuOvf/8Auj1efHjdmTijpw+5UhU/fnw7Nu/agc9dtQEvW7Ucv9r2PD78my2gKPtjm9bD77BjMJfFF7c8jBfiafzg9S/BpiWLW4rQx2lAWlKwLsYLsRQ+css9qKoKfvS6l6Iz4MahRAHfePBJ3HfoID6w4Rz81ZUbjwpAmCBgZ2k69vg9VphtruMGIHTB2nlwEO+75XfC/f/uK69Ap9+LYkXBtx5+Er/avgt/cek60YBsi43Y8DYBEPYU+fQdW3DVaQtx44bzEHQ7wIoEbxmaEnhYJXM4xiUxGhberKTs1Z345PN78HSGgvTpD7fZjDf3RfGl1YtgYeVDnz/OVzxaVhNUOKXZbzsV6klnSK1Dr1dgqhSAGjva03xgZNhc0J0ewO6GyWI1Otwf4xD3xGJJElwEk36/d7whzkijPE2poCvMBrYGWJHelsf4ncfyMVYWhtNVlGsW9HZ1tAR1TJQMJ5KwmusC5OfapYv7KI0H85pcd6EZTwhAuK4ODg/LPtJJ7JjmxjGcwGYNSLFYQb1eQ/fCM49hSyfnR+Y1AGkFPuYCkEg33lxBHvYGlQbi0kQxp9PlGteccDqX/WiTmhmQ6QCQXK4gQmW35+SnYPEc8fiYBaFmhRzRicG2ZBuTGZQqZakmHFN5aToXYxrvbbhaVWtVKHVNFieX0y4d3Ake2gEODYE6QZhRDVKl0sV+HrPpwtLOYZ4oABIOhmG12pAr5JCupeCxe+G2kII1l4/Qds7Q8b1HQIemGJQotYiiXkRVqYw6WLlNbrjNHgn+WeVgZYFJCM4rBomaqgo9g69qvYaKSnpVBWVUUEMVNdSmBB6NI2gAkL/Z8iRufeFFfPKKC/HylYsxNAGAsNfEhzdvwY3rz8V1a1eLAP0/HnkKP97+ojQB7PV5hc8etNjwSGwIr1i2GJ+/9nLUNQ2/2LYdv3rmBSwPBqE7HcgXKoiXqrhwUSf+7/rzRD/ym23P41N3PoRNCxcjUSnAajGBzlv5UhXvPH8N3rXubGm8tz0Wx1/e9QCuOWMR3r/hQqRKJXz89nulE/qnL1+PJaQwUQNSU/B/br4d5/V24eOb1ktS/ocPP4kfPbcTAZcD3X4XdJ5HHdiVSuNNa5bjM1dtRLxQwTcffByHcjmxCF4WCY9ebK6v6UwKIZ8ZbqcFJqsBQL794JN45MAgvvCSjTi/LzKuAvJkfxI33fMQNizukW7m7ANy+45d+Nr9f8AnL1uHl604XXj/P3liF37w9FOw2yzoZoNGzSw2uU/H4vjwxvPwgQ3nY3sshc//9gHYrRZ84xVXo8vrxVt//is8c2gYyyMBRPzjNYqnhYL4843rRRfU/KzhdSKQslt1BIN+3DmUxqd3xTFUKU5rYltNZlzfE8Fnl/ci4tShqxMC8Gltbe7fzCx4MqvC6wtO33pXqQDZIeDwdmjx/TBnY0AxDagj2heCDXcAur8TiCyCqXclEF0MOKZ2tDzamWjEO+OrWZDnZDKdhabUQRMvm5nuWhhx2DJJXxwG+vI6FqpGm5enXFUxmKoj6Au0dLnkZgx2QxqRgFWa+s316i72wBkFqsmOjnCopREOE7qpTAYRvxle99xVk04BkMkT7YRTsCaCjMa/J/5s8x45prdJ1+pKDXWlLk4FfBjSPo8A5FhG8wLC3ycjcBWZfAEL26yAsFxIgaTH457VBeZYjrXVZ3gOmc3h5Ops4YbFz9Ati4LnoN8jD9ETObi/hqDX0HjwJ68/heHsw9GuK1VjGwQdhWJJqh+koDGzfTzdy2fy3Mw1AGGmvxvdCAfCcp1z+RyS1SQ8DgIQunDN9SNqJs+msS2CDl3XBB7QxapQL6Cil2HSTYZtLlxwm9mRm+V+u5wHg2JlZE0bug5WDgl8ayol5FVU9IroOhoUq+nueQOAPHEogW1Dw7hkaR9Oj/oxWBpErm5QsFgBiRfKuHPHi7iwrxOrursBk46qUsPDB4bx2KFBqBpwbjSKixb14tY9exFyO3DtiqXw2Bwo1MvYdmBQuqA/n85Lj4r1fX1Yt7gbYTe7g5uwNzaM3x/oxxWnLcYTh/vxzMAw3FYLLu7pxKbli+C0k1ZkQjJfwm9fPIgzQgGcu3ih3Iu/f3GfzBE6eAX4PpNJunVv3rEHXV4PLlrYJyCpVK3inu0DeDo5IF2az+qOYmVHBE8NxNDt9eCqZaehpup47FA/8tWq9AUJjazvvG9ZoSyVcugIGnacJqsTdc2Kxw8MYF+6hCtOW4i+oH0cAOnP1LDlxUNYGnJj3eI+2CxW7B2O44GDg9i4uBenR8PC1a/UNDx1uF/OAekXayIhrO2M4MHBGM7t7cKFC3sRy5Vw74sH5Vxcvew0eOx23Lz1eQzmSrKOMq5sZJPZgbrT7cZ1a1dNCrDEfSiZRNBjgtfrgmpy48cDCr69Zw+GygQh7dVCzgv34Ttn9mKFSwHmGfXKyILTAcmGSJhujG1y/HUNejkL04GngO33A6UUhX9Hv+3MFsDpB04/H9ryTTB7o+Ke2QpMTPf+bbxf6Jc0mqgZDndMaHFO0GGLukIK2wnqbTZdTB9sFkiVRF6cOPzfcVZL+D3UfpSqFizs7WpJa2q4dNksCiJBqwCjuR681xLZER1NC+td7mMilYZSZzXJKudtrsYpAHISAZBm4NEKdEwGIHzIz9VUgVjoWazT61NgJB/GAEcDeDSDEP5OChID8L6errYoWOIoUa5IOXE2MxwzeXbJb2UQTqthWkROHLU6aVjDwtcO+Ca7VMzkvhxpWwwc1bqKmqII6GDlxmaxCGCgQxdpMe0klDgvKSzkw5/gg9viQ4/ggzqPuSrxtnPO5hqAUONAABIJULBoAJB4hc2pvPBaffMagLCRX1WroaKVUdbKUqlgJdWqs2uGQ0CH20J3NGo7rFL9Ih+5QfNklZXBBKsdZaUk1rkEHqxyVGDY8B7P8Nl8IkRv9FvhfGdFhee/rJSleWGfu08E7w0gWFNr8je3zS22v06zU/5utpiNyoxaRxllA7BrdZhMZjhNTlg1C7yeqTPARnWwJr0RjJ4YGnTZDiOkpvXWZBmhvDQWfd1wX2L2ufl9Rt1IOqmPRlqNkzbywOA7anUGZEwsTQ5GuR7HEilYTTVD/8GgxGyHyUx6aHOAUoeulGXrrJAAUzwfdAW6rkqfDtm/5sWk6WGmw4xqTRNAamNFo+miM9Ck9odi5UYcTV15va5Lt3vrhMa0TFYVCll0hqxG52mzE1WTF/+wL4Pv7t2DsqpMOaVWuh340lnn4LKgAp2WuxTOz6OhqDpSORUOpx8B/+ReRy0PhZbFyYPQdz8M08FngXJuekdsdUDrPgPm5ZdA61mJsmIIjnnf20bu++lt8MjvNhgaiqw17EFliNyNf/NvbCRqolGCSTfuM8tIxcRkBuUQ7PbNaTOxd8fR9o/Vj0RGRcAfRCDQuqllQ1fREbTA45q7ykLzfqfyBJ5WdEaY8Jp8fzKOSiTT8Lt1aTzYzvN9pq7bKQBykgCQieCjGWw0stHNPyXHOPocMn6ZbSzSLgAZfViMzGQBG/KEMoAIX41MZ+PfdFOirqC7u+OPFoBwMWQ51kbaQafRQKx58PrSDYuOUOGAv63zMFMLAbfDTEi5UkatpoqwnP1YaKVrd7BpEn3L28uMcMFn9/dCqSgPAQebwpFqNeJaNJP7PBPbOlkAiNvhhW8eAxCChayWkYqHSTPBrtuFZsVWgQ6rE047XawMyh3v/8Z8YhazRnofQS+531oBJb0k9Ko6FPGwmigmP9brTpcrp8UpblfGmmmAhppWk4aHXKkILuzmsQok/84XqyNsdthp7YTX5RH9TrFYREEpIKkbTe6kQaLJjJAaRcjlh983udnXxH1n4qFYLMDj1I2Amrx6cqjkfmsOWvjvCav86Psm8u1HAIjcso2/iR+qbKNSAzIFBk9euFtUtWkwEYsnQYZXgD0LDIghblXjx8i+yp+5rxP3g184ztjaOD6+VzQCjb9x38aOra5AOOs05Wi2JucayYRGqViUYIntFvgxaht0MLsfnBRAHR4cgt1sZKCNZJUJsLgwULXj6y/swU+HskedTstcNnx62QK8ckEnTGpuXlnuNg6sXNVQqFgQCARH7YmPetA8qalDwLO3A/07AOVYtS4mILIA+tqXotK5EulcUe5xPk/odujxOOVnu8+Wdu57sf3VNXmG6ZohcG80IuUzrtEXSKnXoWjaOPDBgqLVaoLDZobdaj6iXoPbTmYV1BQbujsjLUE8QVD/4DDsVhUdIdsJcelipfZwvA6fxyvNBycCLFZxDDZJDh0Bq9ghz+U4BUBOMgDSABncLd40jQvU/LP5PVx9Zxt4NE5RuwCk8f6JoKMBNhoApPmn2LlWaujujo5mRI90I/B4WQHhQ3I+VUB4PNSBVGp19B1BsMZjOjw0DP/Ig7fVOWhFYZtq0Rg3Zya8WXp4VKpSreA1Y+PAoD8Au90AHe0+HCQ4IG88l5fSuM1qkQDCYhkLNqfazxPx95MBgAxXhqUC4rP6500FRKpluopyvYyMkhKo4NQN21z26mCQb7cZouAGZY9zifPEyGIbvQAUtYa6XpdeHfyPMtlWDlYzOTeaaW6tVtAj/d0DLxbZFyIQCMgx5PN5HK4fFgF8A9BYdRuCShQ9wSh83taZ0eZjKZTLqJRyCLiZnZ2bAIDZ8GxJw6Jemn5MroBk2Rw1n0X0BLn2FMoaUnmgMxKCq8mUQ7Ry6QyUakmsQlkFYXa/P64g4Dd6MDQPgtoDhwcQ9VvhG5fdJUfHi+cLZnxyRz+eSLa22HabgY8sjOK9ZyyGz1KGrh5rID6Ts3d62xIL1pIKVXeNBKFTi8O1agHq07fCtvMhQBuhXFlsFGQBTq8BIkVD0xR9EFBa7QYvrl413ivA1Ay183Ro694I3RdBoVBAqczKIT/NKpZVjFfcHpf83pycmN6RHv3drZK6dZqqVKuoVWoo12ojMRfBu3FcbJDooCWwg6DEIiCCh0dARz2Nn13PA76Wz0gG9slUCr0dDrEVPhEjlVWQK5vQ3REedx819oU2yPFECk6bgqCPAH1u93K6AGR4eHhud7DNb+OcjUajk97N49u3fz+cTtLWJyffWm1+zjUgR6p2cLEVEKJpcFH87XHPWW+ENs/7tN7G46R7DRcg/m4yM8NgvPigoOaEFZCGRdyRAl9mNFKZnDh1zbfGffWagkw+L3Z9EzvNN07mof5BySQG/J5JCxvPDSey3sjktXsFNBWS8VHHLCOlO3S5Ij7shg2uWzoeOxxshtjuhsfeV6lWJePDbtRup2PGM1vT36P2PnEiAQiD81KpJH1GSDVxWp0nNQCRhmLQUNYMepRwrhXDOpc9TKjjIPCUnyO9OozA3BCTy8N+pEkgqw4M3EmtIoXpeOlV7V3t43tX1BRFl7NHGorSsYUAZJ+6T5onNoar7kXYFEVnOAiX6+h9XbgOsqGqVi/A7zGEs7M9mPUcSnN/7UJ5nTikEptIo14voitskwzxXA4GzIkMq052sS1v1iswgz0UT8JhqYuol+tUsawiltaEhz+RYsKKMm1du0M26UQ/bphsqJt9+GV/Al/edQix2mRa1SVBD76yZglWeiyG7mMeDgK0ZE6XzudM2E05CC52Pwg89NMxgOHwAGddAzx3D/T11wOlNEy7HgacbiBxwAAbwV7g/FcDNjvw5G+A+P6mrzIBy9YDF7waOllArDrWdJRrKio1VuQ00VVxzXA6HGJywp8Ex+0mwKY8rine0EiMSD8h6SukGvqSmiJaWN43pG+xSsBzympgd0drO2PpqTE4DKf01Dgx1Q8B5sM1OJwusTGeaBbD4y0UiuME8sd7Dqf7+ekCkOlu/0S/f14CkAbwaPz0ej3iPDVXN+JsXzTqAeg3zYszBkBUyZp3d0VHM3JTAhBVlWz9fBLt8pgzuRwsFit6OqMtHaQYkDDLF/L7xtGwWEkw2524LW7CP/cDiRodPkjS0CfpYLg+8sXAjz2FPrQIuCakQq9VUKnWUSHwUBVYzaxSEHgweDy+xZ68bDaGojPWRB/+2Z5Tx7P9uQYgFljQi14E3UF4vV65DwhCCAStI70ujud4ZuqzhpDcEJOzJkGtQ1HJy++sclhhMShWFpuAJ+p7qO1ogNdGYoX3OMEpG9qx1weF5HnkRdfBasfc1XCP/8wsMi2S6+Z2u1GpVJAupnFIOzQKnrgWueo+9Lh6EPS45eF/tME1np2HzVppQob++Pf1SFugG1J/vIpwKCIUrImDSYqhWFyyopHA9DR/M7HXdO0hbcTt8kjPgubAiVXyeDIh1DDfiFvPQJwJFAe6OiPjmg/y3B7oH4LdoqI7bG8B7kwwWZzor7nx5V392Dw4hFojaw+gy8Vmg0vwpm4rTPNQ99G4FrmygmLFjo5ISCoMUw29OAzTXd83XK84WPlYey1w9rXAzz49BkBie4HzXgU8+T/A0B5g/XXA8ksAvQ789h/FMWvccAWgr38DTAtXQZfmjcZgs0FSpSp1DcWyhnKNzA9DJe5kDyA3k2J2McJhoow0umYt6VTHc6x/57OT+yV0LnZxVzW552vsPVRXhKXA+6dVYJ9O55DO5dAZssDtGNFVHKfofbrHkS8qiGVU9HRFxfp/4mCmfWg4CRNqQr8i9Wyux0QAks6VsWw5ewP9cYyTHoC0qn40+IqcIORHBgJ+qQoM9B9EOp2CzWozOkhKF0lWEkwI+ANSRaAzFG8SyXZThDVC4+INS4Ee3yvcyBHqFj31+T3sau5xuUC2LzOYwtd2Ogw6lCwShoCMn8sXCvIdsjZZrHC5XfI++X4JpKoiznQ6nUJVYMaeAS/Hgr5F8Hh9KJfLSKczsIyUXCkc4/a7OghAxnjPrUDIaAVkHgIQnoNG5+8F3V0tfcMJ0AaH4pLN83jGAhgChCQceO3TwJ4SQHrAGi+wylmH127YlhJxsClbXDFhX9mMZ/PGAr8uAHxtuY4F9axoTPggogWu3+tt3xFFaIHGgtyqkVG1VkdsOCHHdAqAHH0BDSGEoDmEgCcg9wnPKe+dWo3Noij6nYNUeNMuGnWNEbAh/GnqgDSxz5WOxXpFKFU+s0+cqzjXmJ1sVDp4nzYSJtQ6qSpNDOrSRIwUGh5bspBECilDsD1nxNGZe5Cxz8RS8+lyz/CaMXsYKw8hrsdHj0d6UdT8WBRaBBcNF+yOo+4A18xMNgOntTZnItV8SUM8q2BhT4/QLCcOgsWh4Tg6AhaxDZ3rUaqqGE5riARD8E+w2iWFNZNNiaCcHP2aouNQrIZIKDiJClMqlTEQSyAaMCPgPULgbTJDN3vx66EyPr9zPwZHnmsOsxnX9XTgsyv6ELLVAJXPr7kiO8/cGdc0IJZW4HL7EApMrUcSVdQL98P0xC/G3K5sTuCiNwHLNgD/9YkmAPIisOF6YPs9QP8u4JoPAO7QkQEInbCWb4Tp3FdAt9TG9xBpOmTuMylOBCIEy8zkM/6wmo0Eh9lqgX1kjeQ6yWcRdVfUNwir4ljK99M85Y24rVV8wud3MpVBqVqBy27QuET0bjHoW3TCMujnhkXwbOwuQfxwmhoXGxb2drf8Dmqp2J8k5DXPsPi8Gcgc/Z5pBiC0Kz80VMB55543zatx8r79pAYgjUnM09es8SAgIL2ImShy6P1+OiKZ8MMffAf7970oWVOWK8lUrCl0FLFg5YqVIog8ePAgBgYGJMAnEBBHGVrpAujs7oLN4YCiM+sIFCpl5EtFyU4G/X4sW7oEdqUOj9WKcDCISCQiIKThUsVyJAPQAwf2i686s7U+vw89Pb0CQgr5AvYf2I+hoSFk0hn09HRj7Vlni+3fgf37kc/l8aY3vQNr1pwtwUp//4AEWxQnM7tAq8vOCLNYY920jwRAxANc0+ZdBYTXmteXFDK/x4NoNDTp7uFxkZfJhn9+n1fsajkISPpVO85/xPjIy4MKPrDEjLUeFZ4RvQb/fzYLTCnAnqIJn9ut4omiFSs8wN8sB86zlSTQdDkM29N2B+cn51OxXJVFs1Xmh6Xr4XhKAOR8osbRBaRYrqArGpbeJs2DYHc4mRaKVNrVmife7jlsfh8z5X74EbFE4HP74RIQwu7yvG9r4jY30yBE+nHwP70+ksBQBaw2/iMEoU0uezKYmYHk76Bo2wGH1eCvNlyTGpVLwy7XEHYarjMqKtR0aDXYdZskRiRYLxYwXBxGEknZh/k4aB280LJQ1mOei1wuj/7qYeSQGwUgVs2KgBbBokifBBq2KQAIrUQzmST8bsBpn5tgfyjJ1o2kSr3+AAAgAElEQVQ2aZzWqodPOpNFoZBDd8Q2Z5qU5vmQzhm89d6uzkkAiQkOXaugg4Jys0mcnTJFTTR1rLw2Bu+lVCaLTCaLRd10xpqc3W2ERnT2SqtuvP/5Idw73C/Au9vpwU0rluJ1XXaYNbpeGba/822UKirSeRO6u2juMnX1g2Jz7cH/gHnfH8YOtR0AUsgAl7wd4HuPVAFhnNN5OrDxrYDXNV7M38INjddHVSkiBxS++LuqQ1FYkWCFn3oyXhQDhPC5w2Pks83oXzZmdjOX140JGMZUQt+qq4ZFsKZK/xvDXIIeb0bPEjpwyTphNQAKHdxmYp6VKhriGQXRcATeFo6bDZplrVZEZ9gmIGncmLgT7ditUgNk5hxrWsfo0tfcrHLChWjEvQLaMmUMxou48PxTAGTrc89i06ZNbU9bk96MJiZ8jDzhe++9F4sXL8HSpjbzzR9pFpw3HuTMILL6EQwEZItf+KuPoVgqwulwwmy1wu50o1ipIp3Noqe7RzjWBw4cwP79+6Xq0NHRIcCAFYtUKoWeBX3w+v0w26zQzSYc7j+MWDIhN8iCvl6sXLYMSi4Hq6pKNYQ0AwYPBAkERAQyDIxKJWahMvIgXr16tXQtpuMRAVAmkxEQlEwm0d3djdVr1sDj9uD5559HbCiGd7/rA7hw3cVyPPv2H5AgmIsGgxiWWjpZAZkCgHB/E6mMBMLMtM+3IbzvQlEWp0ULulsGAdlcQR6g9K1nNYpjIgD52mkq3txnRlEztczNRW06vrhbwz/0W0YByKag8dhtl87HeUmhMDOPDIwJeKnv6OoIT6qCcBFhRoVBDQP5dr/jRF4/oT+VKyLCJyVu4nyaLQDCY2a23AcfIpYo/G6f6Ly4P+wAzMCUWhoGWQYVyjhLrFSMBlkjv7BKoZqNJANF4XxxOwq7Fo84PRn6Cn7aEI7zd7POiplJqFTcFxKqbA3fKvbnsDlGmgIaFZnG9WxUaOvkSNdrqBNwqHWxyy3rtM2tyTbDCKMjZAQ++UIew+VhqYAQ8MzHEUUUUVtUqro8B+xgP6AMjArQeUw26hbM3egJd8Gka1MCkGKpglwuIVa3DEJmewgvPFGD1+MXelOrcejwIOw2VUTec5FNbt4HZrpjSUUoVQyam+MgBp8HD/cj6GVFwyIgOpaiQ5pVtCzN6w2BMKsfdnZ2DrdOtLAybAwrTFYvfnY4i8+8sA9FVcXaQBjfWrsMa5xFATyNnhEzERzO9jUeXR+o5ckosDl8CLO5bTujlAXu/NYY/UomdVMF5Ndfgn7uqwH2BqH2gxSsbXcDpTxw8VunBCBwB4FLbwA6Fxh2xqwAmB0jDmoj819ToGsU+xs6C5PFztVK/ikrmFqTlgDM8nNO1PlSCFBYYbBK3EIWh9GvRIfZaofFZh9dQxuVEvFDa3FBdX6OLn3sZ3KMY4zZYiSXJdGjjlC5FOpf6sJS4fNU9lEYZ7r0KGHPErvDDLtUTXh+RnqWNNxEp9gnPiviaWqorOjpGtPUjrvPqKNNZWGzlKX6MTb4fTQSaLpn2AuG10OeG0ceJosDMDtEsyyXjuiKtttqaZzDXfMWGgCkXK1jKF4Sa/A1q1ce41k/+T42LyogBs/aoDhJ9WPEw5oAhELlUMjIkn/razdJkJLN5gSAqCYzcsUi6FjCi+7z+YQaNTg4KJlU3oj+gF9ExQxSyNNWeDOQYmECsoU8iuWSIHW/3ycleZc0cKhBZ2XFZBIHGw6j8ZMJvpEyLsWnoVAYp522RP5G6hf7PhSKRRw4cBCJRFzAS1cXXVZsAoyq5Qre974P4/wLNsg29+59UaooBCFsUMcbrSs6XgPSssSpKKKRYGXANbJ/J9/UO/oeUYxPEEKRJatcEwf1AEOJhJSaG8H8RADynZVA0Ab83T6g0qI9wq/OAf59APjb/RgFIJdOLri03FHORQbm7FtSrtTkAczO5QR/fG6TV0qg2Dw4jyj65BsoZv9jACA8XjaHLFdLqHsMGuFMDlZC7LDBDQ98BCFOp6wDpI+UaxVULWUUteIIaGAm0KgeNMTgozoN0wiwlKoFwYRFqhnyE8bPxn/8q7xH6Apm6X3Bn+RYM5PIV6MpIP9/cbuSNckAHEyQsDdGVWNjwEaHjso49yo33OhAB7oj3UL7zOayiFVjyCAzL8TmE68xz2Ef+uB3BCQpRDCezCcR04ZERG8ME5yqC32OBYgGw9DU+lEBiKEHy6NezQkAmU4PgmOdg/mSimROQ0ck3FKQzMDo4OFBRIOWI9OWjvXL2/gcKTeH4zVEQ2H4J+hTCtKoNSHCeFLDSNMhzSQUDCHgH+82RnMN6tGEg9+CRiZWrUIpNTLrVpsXB2smXPfUfvSXcnhj31J8fXkAZiUHs0mTbLURsI43FW7jkE7YW9gXhRqAzo5O0We1NXJx4H++MOZ8xQ81AxD+3eU3ROcM1F0+4Mlftg9AaL98+XuARauhKxkDYFg90KpVqPUazE6XJDyhFLnqSN8ZAky1zCBWg8XNHiYEIWNBrWG7S2hCjQgr2GYUDu5Cfsdj0CoFOJecCd+qi1GpqyiWjAo+kzusmBCoMEHCf7PfFZ9ZQ7/9CVx9p8G//EKYqH9pY6i1KvRqCRbac9MJbMLQlBq0Sglmh0v+blgEU3hP8KRAlbWVzmAGfVUjNV6jLbgu2gyj540ZzFHw39L1fYTKNfG7eF8kMgp83gBCoTHanRiGlIsgwFLtHgFFTlsV5iYDDQEfFhc09gArF2GikYjTBZNeh64a/X6ONKin0hQTcruehlYtI7B6HSxMqimsILbu39SIe1PZKhLpCjweLxYvWtjGGZ8fb5k3AGSMP20AEE5GusWEQkGhMHH86J++iQULFmD3nj2CzhMslZdKgu5TCaPiwKpHLpfDzp07hQoVDAaxfMVy9C1YgMHYEF48cADZQg5miwX+UBA+vx/lahW5XAZ+lwuLu7qglEpIJ1NyU/Am5X7wxvQHAujq7pIAxOPxyLZVlVWagLi91JUaYvE4aJWWSCTE7Yp0IGpPSsWyCOnf854P4uxzLpTj2bV7zyiHnIEe6WHRYFC+s2H/+scKQKQEmspIpYmd0SdmGpktIciiQDrg80iwPxGAfHel8UD8i11AuUVy4skNwM8Gpw9ACsUykumMLIwsCXtcbqFCsLJBwFqra+htAUB4DXlMmkLq4PwwTZiqAsJzMJxIQ60rCIamtlQ9lmWRegvea7pqJBEI+rkesBKSLWcwrA83BbnGNxBM2AW62MSBypCDG2CD/xFgjP4ueg1SuiwCOgg0+MCdeI9NtFwWOlWFLmnVUX0HReQEEax2NLqRt9JzeOFlvQC9Xb2S+WPFdLhuAJDp6j94LF67FwF7AB7RoBjrA+dbSS0iW88iV83NamWF57gHPfB7AqApCDUtsXwMccRHKWU8327Fj4WeBZI4YkB1NAqWWMrGk7Bba9JrY7YHAzX2LihUgIW9PRJUTxypTEY6oPdG6EY0N5Sw5n0oVFQMpzQs6uuepE0bGkqgqpRl35gZzhXpKKijT45lfDKEFOFKuYieCOf95MqSCJ+lGSPNTzRpTmh3+fGVnYfw44E4/vucZTjL70KllIXdpsMhGjvD7mS+VEGSOcMuguLztpNBuWHglzeNnxbMDPatBjb+CeBushplRnxwB/DQz4HOJe1VQLjlK94LLDoLupIaASBeJB+/G5lnH0TnFW+Ab9nZgFqEriswWVxQyzUM3P7/UM8lsei6j8LKhJ1aEt3cuMFGmRY3lMG9OHTrD1FJxGANdSF6xpkIXPJaSdhWKkWwgWC5oqNKXhfXSjMDeqv03nI67Nj5pTchdO4V6Hn5e2BxtOEaxrYAT29B6ok70HHp6+FfedG43SLQKO7fiuEtP0f04tfAv2p9y1tdqtUNra2AEw3UVYpFcKUswncOYToRRLFSYjXD5TTDZeMxGMmidJ73uAk9BJ6OMQBVjR9G7Lf/ifLgiwhf+gYEz9oEm1WFrjTc3UwCBlltSm17GIl7bob39DPRednrYfP5DdA3BQBRywoG7vgx6oU0Frzm/8IeikwJQHgPDiWYcNMQ8HrR29s720vhnG1/ngEQI8tIupNYwdVrkt2JRiNywj7z8RsliCAg8IfCSGYyKJQN1MggoburW6oOsVhMXl6PBwsXLkRPby9sTgcSySS2bd+OVCYNX9APfzAo4nN+F2liRPHLFi5CKZtFbHBQsqJuj1tudAKOJYsXC4Usl8sim80KzSscDssrk0lL5YUUMXa6JrpOJpLIZLMIR6MYHBiCw+7Ae9/7Iaw9y+D47Xhhp2yDLwYTdqdz3gKQUfGb2QLNbB4hmYyyjIUVaeGCySwEhdwSYHJRqYv2oJm/3Lg7WH0g1YwOVdJBfIIGhACkzwn84DBQbZFg+P4q4If9UwMQoesoqvBW6V0u9B+rFW6HYUTQnJllZaZYqaCnMyLXuXlwwSQAYbD+xwZAmBEKNmWTZnoF0zQF1XoZumZCKBCSe4IAgCAkX8lJYz7pqwGjuR9/bwYMwnemENNiiMMJFkWcOfKzsb8TdWdjVIGG4xU7StdQqdFIwujPwf4eNMplj45mu9kjnQOGaaSW0bK2u7NbjiOZTiKuxpHF0Zu+NbbJY2HDwIAtgKAtCM2koVgtI11PjFZQCLF81hB8Dg8cJgdy9RxS9RQqSgXKDHeqJqDqRCfCofAIpayA4XIcKSRGgQ8pbQE9jAW+PrlnlSkACMFtbHgYQY8JHtfsB/uKYlByLFYj6TExKOVcODQYg67WsbCTzeFmepZPvT3Rp+h2qbA2a6CY9Do4EIPTpqE7Yhd3IgbYqmZHl7gJju3sKP3KoohWpNVxNAOQapWBngafPwink4kT2sLXkculpSM9gZhzngEQVnUGEwoi4cg4I5Mpr0ArADL6IQtw7rXAmquBWtloUrj3D0aTwkAXcNm7gchCo0t8KxesxnZaAJDhe3+J5ON3ofcV70JgzUXjAIhSquLgz76BWnoYp7/3y7CRkq5WJFg3AnLeO+Qp8WVH/P5fC6Dpes27EDrj/LFDpjaFr5Hml/w46cW89vWaBpfHK6Y6e77yZgTOvhyRl7wDsDvFxMVB/RvX1SP0xUo+cgti9/03el92A4JnXzEBgKjI7/oDBm79F3Rd/TaEzrl8ysvQ6g1Ch2ZiulyVmI2xgzYi0JfEkkmHzWZCta7B5XQhHGLjwbF1pTK4D4c3fx+lQy/A07ccS264CRZ28hQwp4xWo/RaFfv+8+so7H0e/pXno/fl74Q9GDYAiJxjPnvGtqsTiEpbBTuUcg2DBIv5NBa87v2wh6JAg05HKtfIe40mpGbDfKWiIpPntWF1xyqJ9D+WMa8ASIN+JaW4kQpIOBxCx0iDk89/+iNS3WD1oqOrC+WagnzJmBTsDMuHI7OnrDwQpISDIUGTHV2dEpjsP3gQ27Zvw3A8IU4SvkAAgRC5oSYUCnkpk3WHwihkMgIexIErGJBAMxQOYemSJViwYCHicVY4hsXhhlWQcrmEdDotlRFSueiCxFU/Ho9jYHAIJpNFtCGccje860ace946mV/btu8wmpSRgqVpcLhcbQEQ0gSS6bS4gcl3ncAhAZ7ZDN1iwf6Kir2FErYVgf5yToS4HAwWe1whrPYAZ3icWOKywaYz4K+JGD0SCggNa2JAwOMkpYkPYoq6eazNInRSsF7ZAQxVgZWeMSvevKJjsGrCYqeObxwwHZGCxQWNVBK6cpXKRidqLgANsNNKoEoAwsZp9BWn2K95EFhRt8Kqjd/rbqltOYGXquVXt1sBmW0Awp0jyCiUc/CavQh4A3JviKCxwn4b2qio0hBXGuCiEXjJ7/JwMLJo41+8telsZXCQm/Vm0iW44Xils+yviklFFRUBG6x08Od0qhYEIAEE0GnrRDQcBZuMJjNJxLW4CLanGlaTFVFnFF6zD0O5GJ5JP4V9pb1IFNI4WHkR6gi4IJWs29GHTm8Ufa4FOC+4DosCC6FYaohXEqgySJkh56IAgugwRaXCzGuSzWcQq8UEUDW+w6rZ0KH3oDvcIVqieq161AoIKY6pdBJdIcuciL1JzSAA4XOiFe2TtNDB4ST8Lh3hwOxXZCbOA/L5Dw3X4PP5ZU1sXg+ZrBkcTsi58rotqCmkmajS24JGHc3vJVWLz4ew1wTvOH57Uyw6UgFhWySpgoxkwy0Woys3n8WaVpceKOyKbbMZ4uD5QMFiWJ7NK6jUrejqbG00cMR7kBSrX38RUI1n16QR6jU0HJU88OjPgWzMeAvXniXnQ99wPUzULB4JgFCkTArWQlKw0qMVkLYByPu+AlsgMkGPoEOrKTA7nLIrg3f8CPndz2DRmz4KZ9eikUMgQDUAi64q0Ot1gBo7UqwkKFagm2zQYcG2z12H4DmXo/tlN8BEqhJNNugUarHImtyqmtQAID0vuwGhaQIQWavrNVm7zeyhMgKQWp1+pVaROMpkc4zo/Chu1yVGaFRPJJlrt0+yXG4AkMrQPokhF77xI/CuOA8mvSoaD9LdqOGo7H4ae3/6TdkP7+lr0POyd8AejBjvsTjlmvEcaooi+2ucD0NjqJQqGLz9R6MAhNdKq/FzFuPY5FxT72uTm4kUtGpVBfujVStFMRs4VQFRMesi9ImZyIb+g0GgiJOIcKtVRCJhdHZ0yFz83je/jGQyIf9/KBKF1elEOl9AIplGtVySagkrIFw8Sdmh+DsaiSDaYQiRdu3Zjd17diOeTKJaq8LudKFjxAmFAnICAZ/ThVqlgkq5LCia30+xeSQSQndPN4KBEOLDMaFUcJCryMoKuZQdnZ3ygGb2iGMoFsPOXbuRTKSEB859esc73ocLLzRE6M9v2z7SJZkVEA1OApDQ1BQsBs2pVAb2EbeLqQKa2fp7gy+/vwb8NpbA7fEidufTKGlAjYvcyILHgMxGcZwFWOLx49oOH67timKZE8hl8nJt2MF3ousR5wTpEAxUmFFllWRQd4y6YH17hY6oRcW/DFjxg+VFdHo9wi19OKngB/0WfP40BT+N28cBEIrQDeBRR7FclkaE/Awtfll+pj3v0cr1BEX5Uhmd0RDcTmPBbwxuh/vL7dIjveHeNVvnfya2ezIBECmfV1MoKgVxx/J7/HI/y0Ozke0bSec2A4wGoBCxIzU6Iz8Nq25miQk6DK8rgpAGoBDBusg6FakqiEPWyO/H04mclCnaDHc4OhAOhiUZkswaAIRVlCMN3icOiwNdji6pvDxw8CE8NvQo+usHUNePEBCNbIyUtIitExeELsKmpRsQdXQgXo2jKFzy47NP5X5FEEGHoxOhYFAEpJlcGjE1JsfT2L5Nc6AXC9ERDclaOhUAyebyKJeyommY7cHpQ/1HvkSjj45JDfv4/bl8QRIeCzoNi9u5HoWSgnhGk4pGsxsd5zMTNXS0WtzjAB2qeSzZIhANj+/wzDmfSmeN5oNhGikcuYwjInSxLad5A4W2Y/cZj53PLIqCCUJGsP0JqQpN9zpQR5PIsQpNoNkehWj0OyhCv+s7QGag9dceCYDw3cEe4LIbgFDPkQGIJwRsugHoWgRdyR4DAPkqrN4AyoN7UR0+DHuoC9XhA6jns1I5KQ/uQ/qpLagk+hE651I4wt1CebL6QqLBIP2oeHgXtGKRoka4OxbBvWi5bLMR+G+96U0InnsFel/xbsnsF17ciko2jeCZm+DwtRbzNwBI17Vvh+/My+TcicaOyUlNQ4EVkNvGV0DoilVLDqB44AXU0jEp4tgDXfAsXQ1HuHeU68cqQS0VQ+ngDpQS/dIqwdG5EO5FK2EL0qjBjFpqEIW9z8Ie7oF78WqYrZPXlAYAYaI3u387guddhY6r3irNxFjps9qcYpxx6GffQGlgL2zeEOzhDvRc+zY5zwQZuqqiPHQIxYMvQMlnYfP64Fq0Aq6epSL2V4oFDN7+Q9RySfRe/nqU4gOopYZhdrrhWbwCrr7TYXGy95CO3M6noJQL0J1BFIcPoVwqolatY+1rb5julD9p33/SVkCaAUhz40GCD+nCyW7BtZroPzo7DQDy83//J6mAkNZkpauDxYLhVBqDsWERY/t9frlhatWqiFntNrsAkEg0KkEItRl0p6rUq/JvZqrJBa/Wa+JgRYDAxj9GOc8s4CASjUgFhpUYf4CN8ezIZtJCuSJtq1QswOlyCvCIdkTlwUsaFgcpWdu370AsloDb45HOpu94+3uwbsQFywAgtIO1o64ym+VFJGiUDfmayElvzDIDgGRhdxi0pDkfwr+0CM3qvkQGPxrI4pFUelwTq6Ptk81swbnBAN7Z7cdVkYBQs9wu1yTOM4MG0rD4QJVO5V4P0nbfKAD5xjIFa33APWkrbuypIOgyrFx35FXckzLjTzpV/HO/Cd86NGbDe4GjLH1AeKPzoeuwGeew3SaEDL64T5FIcFJzIxHVZvPimOUb0a3M+bWZ5heeTACEu17Rqthb3iUVhC5bl4B/AlRWRFlJEPH5SC8WVivEBlenta5iOGDx/2v6rxlQNP5/ASJG14/jDs5bnW4CEAbsXe4uWZOoI6Fge1gblh4gRxpuixt9nj4UqiX89/6f4pGhh1DXxjqMt3NpWW1cHV6DNy65Hkv8SzBQHkC+nm/no0d8D8FNF7rQ4euU+5THk8qnRJvTfDwuzYNe6wJEwyFJJhwNgHDeUeNlUksI+1vThI5rpyd8mGLrVI5A04FohPs3XjPBOUXdV6VcwILOua8qi3NPpo5y1YQFvTQuGds/VpxicTZMq0hDQdnXnAJFY3O98Z3S6cQXT6VhQQ3RgKHbONIQWDpSCRn9OeHNzZqPE0FJO5Y5UCiRrmhGlEnKCdqYqbanK1XoD/w7zPufnD4AIQ2L1ZFI3xEBiN5xmtjwmvwjmgIRoXvRfgXkqyJETzx8K5KP3Ql7oAO6xuqHCx2XvBq5HY8hv+dZqMUcnL1L5e+dV14Pmy+M7PMPI/3U74kMYPN3oJ5PQM1lEDz3MoQvuBoWCup1DVtvum4UgKilPAZu/QEqgwew9F1fhiPaM+m8CEB+9FahYHVe8zZ4V18itC3RdfKlqSi/+Axid/wbOq98K4LnGBSt6tBexO//hYAnqz8i1Mfq4H4J0rtfStpTp7yv1L8XiYd+LUDLHuoWQFPPxuFavBodl7wWjlAnci88hsP/8z0E1lyM7mveAQs71E8YDQASPH0tirFDqKaH0PPGP4cl0CnxIGOaWmwv+n/2dTi7lsLscMOkKyCoEkCk11He8RiGn/idPHesHj+UfJpGiohc+FIEz9oIpVTA4G3/huKB7XB3LYJKChgNTPIZmG02dF55Hbynnyux3YGffQvFgzvg6DtD2Bd1qxPZvduw8XM/nmqazpu/zzsAIoHGCABhpYMAogFANt/8/+ThR154ic2iEgnE0xmZ7F2dnTIxM+k0SoWiPPgJBjqjUYTCYfkcT4bVbpfeHdRbECAkkgmpYNAmk5OKvGra/PKzpHkEgwF0dXXJTyk/mk1SHRkaGkRsaEgWuFWrViEQ9IsNML+HlCyGNqlUGocOHka+UBKROif42972LqxbZ7hgbX1+20gFxCZ2dAG/H0G/b5S7frICEAYXRbMDNx9O4D8PHcbeUqXJHLX9e2OBw47r+/4/e98B3lZ5fn+0tyXZsjzjEWcnZJJBAiQQQtgjUEYZZdPSlvYHpVBGobSlpdDSCZTVP5tSKDusDCAhCQmQvRNneNuybEnWXv/nvNeK5ZFJEtKWjycPEElX37269/ve877vOacIl5UVotDITFvvrCNBKDdUZmGdDnu3CsgsVxJ3D1DDrlchu2MikVZI6dFUGpetTGFJoEuGd0jSK+DDYCSRUyvfyd90Xwc3eAIQ9peyKpM9eH9RPtgX6JDM27647u7r9x6q9x1pAITKUpvCG4RYTs8Ju80uQg0E+8FYUJzEycpgRSDjp9ETUGSARTbA+KpVgP25/gzYSUAvtBYKd4yEbW+HErB3KUZ1PyLbrsosZXJ+f1v1V2wObBClrQMZVPUqM1fgmuHXodxSjs3+zXLcAx0k+pOAXpBbIC2KTNa0hFrEgDDzG0jbWYznTJ6IkiXdEwDhWkuZ2EQiCouBHBCavx4cD4C+zpNZ8db2JIxmWy/DPr6fHDC6Ipv1CThzDlx+9ECvMefX1BaHTmtCYUEW0ZlE8Vgc9Y0tyHMAVqNGevab25OwmK1SOc5uFWW1uNXbBoclLa1a/2uDQLM9kIRWb5V26H0mn2cuFNuB1syB6ss3gE7FvW7XcE8VkL0BEJaRqiYAR5+DtDbR2Ypz4ACk+eNXkTt6GuwjJ0NjtEHvzEcyGkLT3H8iuH2t8EmM7jKpfkRb6qU1S+90I3fCDGitTiTCfngWzUaspU7eayoZcEAAhPGab9m7aJz7gpDXzRVDd0n+siJHqbVo4za0fzkPrpMuQ+6YExVe3PtPIVi3BfnTLoKhoFykeP0bP0fT+/9AyZnXwTl2BpLhDpl3qHYDCqZfDHPJYFHX869bLGDKedwsuEZPQ2DTsn0GILYBo2EpH4aaVx6C+8SL4Rw/U2nZpb3Bwtfg+eQVFJ12NfxbVkCVjMF9ypXQOQsRb29B0ysPQGXNh2vqedBbc5AMtMIz51lEgmFUfOcuqDRaASD+jV8g//hzkTN8gsSRoZrN4O+VM2Q88o8/DxqDETte+gOCOzfCOeUsmCtHikqZv347Bk6e8V/z2P5XAZC3XnlGqiINjY1obfehtrERepMJVQMGSSabFY6Azw8D3YeNRuFgmI0kHLJMp4Iv4BfOBlulNDqtvE7iMYEI26UMnVUTZsd44bjw08VYUbkyKgRXjUbaOcjp8Pt8MFuMqOrfX8jslI9jKOtt9comzQeTrT7MiDscuZLFvfiiyzB58rHdAAgDLDqhi+fJPgAQ9irTaZQtSYe7AiKcD50O7zd48JstdaiORHs1eJhUKhi1eqTJzUmmEEtS07zvURVkp4UAACAASURBVKTX4abKIlxcXihEt56D6xczgOKaqlajOoxdFZBRVuDvw9JY5FPh31keeXYd8N1+QKkxjZmfq9Ac75LhPdoYkd9lvzemzomxOucPBOV3cti7q0LxnmEbRzsBiOUbAHIgq2gGgJBsXqophdPqhE6vk8pna7RVVJcyYOJwgor9OZdMxaAgp0BkwwlAWjpa0JRu6tOEkMF7vjEfRq0Rf139J6z1ru3md7I/3515L49ZbCnGHePuFg5WTbBG2s8OZNCAsEhTJJ4mfG4IBpsiNFX0dLVZptVwxYpQnJcPSycw31sFhJLllOKm0g2TRzo1YDFrYTOTV6Z4FBysrDuVf1r9EF6gxdLdbJPXhK2YVI5y2VUwfQ3qVxlJXcU4rbsseSAQRFt7GwrzaFqrQiCcRHtHWipNVFbsip3TkvygiSKrH4Y9tF8dyH3wn/AZgjN/SCWEesYABzISnjpo5j0MVbC198e/AgBJGyxIjjkHmgFjgDQVlTp9Pg6wAtK2/GP0O+8GmEuqOsnRSiKt4d3/l8UBKZfXhLMQDUqATC4C+QsMuP3rl6H5k9dReNJFsI84phcASQQDaHhn9xUQ7nlMuoZWzEHdO09AozdCJVyH7peO1Q1K05ae90MhoYvcbrBDuCVqvUmRqWV7bJsHtc/ciZzhk1F67g8R3LICDe8+Cdugo1Ew41KZP0cs4EXT3BeFRF540uXo2Lp8nwGItXI4XJPPwo6X7hc11bJv3wqtyY5Ehw87X7ofyVAHyi+/Ew3vPCHVpaLTr4HOUYj2L+eg8cPnUHzujdD3G7aLqtLx5Ydo+eifKD3ne7BUjEDD7CcR83mEhG7IUwjlbMOiOhbbugpPvkTkiglAIp56FJ1+LQzFAyRmjMWiKCz6RgXrsHJAsiV4hQPCCkg0KjwNpQKilOL+8fgfJRDxtHikAkIysM3hREVlf6iYfaYqVqADOg37+Q0I+P1geYRZSAb5rHSw5YmcEFYkqM3Plg0es6MjCLPVKmiV/BP6EDBwEFKy0SAAg8CEQISbIknvBBy5TgesNptk+4g+9Fod6uvrxIeEATMzMjQs0xuMiIQjuPKKa3Dsscd3ApA14lHCubECQunKfQEgkuVqVyRsD3eWneSu1YEwblmzBWuCXb4QerUG5WYTprucGGvRwm3JRVpjwPZQHNt8dVjki2G1z4sY22d6rE79jXr8cmgFTirM26vx17YwMGEJwCqHRZPGGa401gbVWJPVWs/4YZoTyNOl8EKjUlUZ2umEfrRJcWg90CHZnj0AkEzLGKsjhxscHsg5HakVEGbdi9XFyLV2CUu0hFvQhE7S54Gc7GH6DAFIIf9xFO4SxfCEPGhMN/bpAWLVWVFsKsY71e/ijZpXEBPVlIMzjsmbih+MugENkQZ4o94DOij5LG69W9TJeL+0iaRwM9rRtut4mrQWrkQR+rkLhADKsTcOCN/DOIWJmXA4KnLoDGZYSSZ3gRURggH+t/AQ9r1Q2e08mcTwBRPoCGuFu9WXcEdbG7lbfrgdh8cQMXuCnJ8/mISvI9VLUpevsf0qlQh3cmXSIiUs7Veu7u1XzCqLQW06Im1tfRSUD+j3/0/5kFzHED16jLIv9/Rp2ufzoBDFl+9Au+bd3gZyBwxAVEiVHgVMOA9qqxHpZOfe+RVasNpWLkDZ+T+EqbAfkKIYjwZQm9Dw3jPdSei8MCoV0uGAZNyDNVsQ8ylrQdznQczbiMJTLofjqCm9AEi8wycZ/Whj3y1YrBwyaA6vnIvGuc/DMfJ44Wb0fABJ/KZUb9FpVygqWFJxiCPWsB2+bRsQa22Q/0/FIghs+lIASMmsG9G27H14FrwC1/HfQs7oE6Xbheeip4w6uxc6v8i/Yck+AxCdw4l+5/0EnsVvoW3ZewJsOO/2dUtQ9++/oOiMa2HrPwr1bz0qAKT49GuFW7L9+V+jY+sq2EceD5WO6mAKiSruqUd4x1q4jjsfueNnoPHdJ6U1q/DM70LnJH0gjVSgDY3v/j9p2yo8+VLAaEXNS38QDkzhGdfBUFyFIMWT4vFvVLCSh5mE3hOAiApWjPJw3QHIXXf9WDgc7LGmihVJ5CaLRQwHTQajBP3BAE1fIP35zKox6OfGRQlcSufyjmVFw2yySNsV38zXySmhDB0dKQPBDvj9AWn1SqvSopgghDyNRrJT9BSgMg+J50VFSk8kjQfpTkrPiNq6Onld2ntU3ECNUrmJRiL43vdu7BOAEKSwzcueQyk8ReFndy1YXxcA4ZzCGh1+vrEF/6rdJufNBcCl0+LyysG4tNgAN6tIaqAtnsaOYAj5RhMK9EBzLIX3m/x4rrYFGzt8iCa7g4CTC0rwq6ElqDTvWX3GGwdu2QjM9QKUr9+Xwfmcng/8tDwFtyomWZcDHdzkCUBY4ci0mmSOxeCMAKStzSdZ4G8AyP5f5UwFhFK7ReoiuKyuXUF8W7gNdajb/4Me5k+welOoLoTbzmBcqd54wh40IqtM1zknUYgzF4np4t/W/gXVgS271Gr6mjb9TjKtiqxoiOv7HkjmepUBt4+5G+WOftgR2IFYpzLdvl4SVlLI/3CZXOLRwhbEVp9H+CxBZPTzAV1aj/xUMcqKinYlEfYFgHQPxBURAarjUfWJUshUuKFDssWoAJJsMLKvgCQWT4thn95ggSvX3ov/wQprc6sXSEWQ79BJ9eVwDoXTQV6SHm5XXreWKu6FjS2tMOuSoswVT7D9KgGTSXH3zq7k8rrRqDDHDOSYKRV6OM/i6/+uWCINrz8FszkHObbeqor7M8N0ewNUC58G6HbeKYAhn2eb1YTzgWgQWP4OEGjpOqzNpbzmKAA+fQFo3Nz1msWJ9NizgcrRQIoxSucetFsAokjD0gckEQxj5z//oMjwXtfFAckGIGJ2p6Zrurk3AKGRcigAz+LZ8K1dAp3dBWNBObRWGyJNNQhuX4/CmZf1AiBFp16NeNCHxtl9AxDFrDcsQC+4/MNOGd7LxV9jF7mIqoSpFAKblqP+nadQcNLFnQCEf/clGj94XioyhsIKaSFLxaPwfvYBrIOORr/zb0TrknfQsuA1uE64ENYRxyMYiYpIkc1iEVlgxkr8fv/Gz1C3jxwQApCy829BpGkHal5+ENaBY5F//PlomP2EAILyyxQfmJ4AZMvfb0WksRqG/NJdlZjMD8zKTO7YGbANGifHiQe8cJ/xXahtedLBoQq1oXXOswJACHjSRgtq//kQ4t8AkF6PJfeAr7UCkgEgbI+iBwj5HRwXXXKWZMj6V1SIuR+BhPTXhUNw2O1ob2uXygQrHjlWK+IkDNPfI8F+WbOoU7HiwN5/cTSOxeUmZpWDx2M7ly8Yhr+jA6FIRFqwEp2OnNzkCUQMIgdLpa2EBEalJSWSsduxfTv8PnpWWKQFi20KVBChEhfJ5RkgdP31P8DEiYoK1uo1XRWQRCIlHAeSl49UAMKWr0/aQvjeio1oo4wfALNGi1urSnFtZaE4k3LE08CzOwP43ZZqTHcX4qFhLmmvYsbgcx/wjx11eL+hBgFJZygjR6vFr4dV4bziXOj2wMngR7aGgPdbgfZ9LGRYNcCpeWlU6hV/mWwBhP3ZlPhePhzt/g5RqaHBVc8RDIUlC8nX99l9d38ncRDff6RWQAhA8tX5KLB0tjER2AXbUIMaOfuvo/0qY2yY+f7dzcEIIwo1hci358vawkprS4TNY1nBSudvSK+PUnMpPtg2B6/t/Bei6b5J6ky6uAxuDDIPRZ7dIZLD7R1+bO3YirrIzl3SvL1vDRWOtk/Gj8f9ELWhWvEK2Z9BMOVWuZFncQmoZvtns79J2smyPVGMSTPc6iKUFlItRhn7C0Cy58X7ktXGCE3IooruP7OtOnUKer0Kei2zoBTD2HN1RMwH/QmEY2q4ch1Cou85KEZCJUWrMSnu54c7cCf/g/LAFouSgOouv6t4IeXamFTTIBRNodWntF+ZzV3nIvyzQBB+X5t4f3wdJor7c18d7PdyJ1HI5xpRBqOoyFcayTjS25ZB9eXbQJCVvs69SmcAHIWKEzole+NZ1Uo6gBOg0Dm9rV4BKRxaAzBwEtKjT4VYeWd8IfhaJwBpWfAGPIvfQeGMb8M5ZprCP6HctlqPqLcFNa/8SVqEBlx/v7ilk4S+bwCkXNKEwe1rUPf2k2JySGM9jckqwIAtWI1zXkLB9Au7A5DRJ6Dg1KuRCgfQMPtxRPsgoTNJEI5G4Mgxw7fsgy4AwkoKEx1sq2L7l0qLwKYVvQDI1sfvkBaoolMuF+K5rBm+Vmx54m5YK4YJAGlb+TGa5ryIvImnIO+YMyUeo7kzCe6xdo8c35hXiODmz1H3+sN9ktBFJZFtUE3bUffGI8gAEFZcmt59AuHWRtgGH422L+bCPmgc3CdfjkTQ3wuA7Hz594g0VKPy0p9Bl1fa5+2VCLJipACQknN/CK09X+KeRHszmt9XKiD5JykVkPqXv6mA9HURj1gAcvrZJ8JitWDc2LECKHgT8maMxWNiXtjcrFQhxHzIbEYsEoXP5xdDLJvVCisl04xG6bWjb4fLmSsAhi6bRPJp6jKrtQhFY6JKRU4INwNK7gZDIai0GugM+l0qVeSTEBy1eb3inM7qSzgUlmoHeyzZWsVWHLZK8aISiFxxxbUYOXKMXPcDBSAdobDIvVrNpv1W+TjgRZm8DqMBP1+3E/+obRIFKY5JeYV4ZGQ5HNoUnqttxSBrDkbZdHho/TY83diKYoMOb48fCpXBgm3hNAaYgfZYAr9YvRHveLuCIf6W5xfm41fDyuHMci/ta74Zfg4BKrOHrMzQ8bQv3w75vPDgUoq2fXY26wAuBo9DAMJrQQDS08E9GI6g2eOV34ayvpkh0Gw/MpJfcZr7fGYHE4BkB259zT/7Guzu/DIVEJGVVeWhyFIkFU4+U0w0MIgPJ8MIJRShh30ZPBaJ2eIT0jlI8CZ5fV8Hj+E0OEUMgYMqWpS4jWRaKbIOZIEFBdoCuOw0iFPL+tESa0EreveU23Q2ONJ5eHbT01jU9vFup1NpGIrzBs3C8JxhsFsVcm0gHMRW31a8tuVNrOr4bLefLTQU4WfDfoG0OSbSvPsDwC00IFTnw2lTJM5ZNW4KNsGDLkNEfrElZkeJuVgUpjLjqwCQ7JMRpbNkUqovBCK8F5ikYoaYSQ+CEQbcBr0CRrJHKJyEx58SURK73dbreVWEI4Lw+duRb9eIq/LhHsFIEm2BtPiTZMvvcm1r87E92I+CXK34cRBMRRNaFLjyBNxmBq8RfULU6RhcDoUr8r80xIMpkIJOb4X9QMjnfV2sUDuwbh6wcSEQ27ML9h6vdV45MPkiwEnFqrASmO/aGBQSenD9Z6h79xmYy4ej+MyroNaTv6IQuANsDXr3WalalF9yqzy/+wtA/BuWov7NJ1Bw0oVwjDpOMvisNjTP/zfaVi8UqdnsFiw7fUBOuRrpWAgNbz+GSMP2bipYTA54WtvFfTzXYUbb0qwKyFGTkU7yPGnup7SF9QVA1t13FawDjkLJmdcKJ4LDt3oxat96HDmDlQpIuL4adW88Cp3DhX6zbui8LkC0tREtn74FXX4Z8o6eiVD17jkgPl8Aao0KqvZGNL79dwEgJbNuglqjRWjLcjS8/zRohKtKA6Xn3CCE8Ljf2wuA+NctQt3rf0PhiRfCMfHMrkRBqA2hploYy4crgK0TgJTOurFTvhdSvWJlRKmAXAa1OQc1Lz2AqOebFqyez84RC0B+fPN14n3Rr7Sf/PgkgbMX0Ol0CpGcJHQqVJGEzj5kVj+ikahUJcr69RNCKFukyO3weDxSQeFx0gQxiYRUPfyhCHJyc5HjcApXgAs7yeter1cyjgx6uRGLZG6eItHL1q7GugZ0+P2wWW0yn+amJmm5ohKHaEeHQvKZ7373hxgz5mi55uvXr5fKC1u6EtKClSMtXnuqgHDxoYwsie0McncbdB/k3YebXUitx2VfbMWytuZdR7+zsh++N6gE/24I4/Z1azHSnodbq4qwrKUZD+1swgCrBf8cU4V36r141xvB/1W5MdZpxectXnxn5Ra0JrqCwKNycvHYmCoMsPQtLcxzZxDC8ydHh0EJqwwM9CmnnB1g9jp99pwehGvCjY5ET2bY3K7cXspdzKYSgJiMihACB0GK4s6970EB7zue68GY855Om9eUoCkWjaHQzXan7hKkfAaaPW3YkxEhnyGWwbN9XGT+JDp2noDyeldbCP++r2oUAcjm8EYJ9AlASKQmAIkn4oo7uTqGUDKEplDTXpWdqCzlMDhg0Vjk3sjOLCdSCfhiPgER++Ia7ja4kWvMFblGXjP+lh2JDjRHmsFjZY8c5KBQVyicCX6nt93byZlQvIN2xR5UdjM4EQ8DT61/HJsja/v8qQxqI3487FYcUzoBWnV3ZSMmAra11uD2L25GKNm3x4hd48TVlT/EgOJS1Ifq94uMLgaEGpf4mfAepqN7c4z8j/ZuPj/WuB1lOaWi5JcZBwuAZF8UXvvMvUWBD5qIck1W0UJNk4ZRpwARLivxeEoqBnqDCe48Z7eAPXNMriGsMKQT4a8lcOdz0B5IIBRT1pPstk0+P5ybKhWRuXEdqW2OwWyxCschO/lBIn9TcwtsJsBu/R9sv4qn4e0giHMdvMoz94yOZmDJK1DVre0OHPZxL0kbcpCe9h2oCyo7wUePsj1dtTUWpKMh1L/3HPyblotSkmvgCCR1FsS99fCuXCitUCWzvg9L2VCkEjF4Fr2zXxWQ0I71qHvzMWgsdhQcfYKQxdu3rUf7msXiZUYVLMfIY3dxQASAnHqNVHHoYJ4NQCQG6QiK6W6u3Sjy+N7P9h+AbPvHLxH1NiL/6OmwFvVDRxPPdQEinlo4hk9Bvwt+LJwQtmF5WZ0YMgE5QyfI+bev+FjkefOoYjXsGHRs7lsFi5YF5FA57FaofQQgjwkAyT/jh+IVkvB50PrhMyLjax86CUXn3ACtmfK6BCB/78YBYVWk7tWHEPO1wDXuJJirRiLeEUBg1UeItjWj5PybxXBwbwCk8OTLoTHnYMeLv/sGgPTxHB0xACQai0kLVsaI8HcP3i3T5abODBgld1mGpkzutm3bBCSQvE4SOoOWaDgiATq9BJx2Rc6TICAZT4iKFUGK4qKpkc0pEo/D4/OjsKQUDmcumpqaoObfRyPiLMtMJkuOGadNHtdqtkgLFqV/+WBSxYTApq6mRgEgNhuaGhsEpPD7f/KTn2HKFIWEvmnTJgEzOs4jDYXLYjLuMvDpiwOyC4AEOwFIVlZ3H9fEPt8m7tIZkzdmeMmezxoMTGvjKpy8aAN8sa7KxYP9C3HJoAq8uH4bbtrRhKOMevxmWAUsZgfebGzBOGcexlpVuG3lDmyIBPHrYZU4Lj9Hyr/fWbQCHwS6iOw2nRUvjR+ECY7u6iWK0kYUrPwQPHJmlEkW4NHJl/kq574/nyUAodIVAQ8rID2Jjkofthd6vVbc2xlIa6meRinZaBDBfcikua154kPDFkAGvIdy8Hw6eE2TKXF378lbyQAQgmhmkPsaPD/e2+F4BIFYEFadGWa9STLVdHrlvUWgyEDfH+mASWeERW8WgNVTECCeimFLeLNUJ5wqJ0rN/WAwGfBx9Wf4tPoLXDbhbJj1BgmkI6mue6fnvHQqnShL5egZEKvgDbajpcMLdUqDIocLNrNF+BPBeFDao/bGjehn6QdWKz7ashQ1bQ2YMWgyrBYTGkINvbw6HHCiUF8Ae46S4Ght88Kf8CGEMJJZpoesouQZ81DfUY/H1j0KX7yL1J19PlMLpuPaEdfBYejbBIzPx3Prn8c/tz/X5++jVxtwRtnZOKX8VNQE2a61b5WfLkNFNxyd59LY0ghP2oMAurxFeI/b4k70z6uQe35vAIR8t2g0ImCX6+6BKtIpYCQtbRnRSEwAKkEJq+EqjVrWdf5x5Fj7VEQiNmbLZKvXC7tVpfAmDuXD1sexE8m0OJqrtEZpEcteTwisWjxtyDGlYLNQHCWFxjbuMY5eEuA8b15TkyENrTp6QMHyYT71g/p1bYEUkjAij8BsPxI9e59EGsnGaqiXvQqVp3rvb89+h8mGxNEXQls1kiQMcdLuPWjyaAA0BkS9zWhbNg8d1auQDLZJbMJKiLmgFI4JM2HpPwIqlUYCcJoN+td/juLTviPeHNkckKb5ryK8bTWKz7wG+vxSxWwyGkL76oVo+/JjaQci78LqLhHzRBLT8yafBufoqXL/r3/gu8gdMQn5J16CVLQDTXNeQKi5DmUX3wqDg0bLSZHGJ5E+P48CPyZ4l34E77LZKDphFixDJ3SrgKjUJgSr14o8cN6xZ8M+YrLcn/TAaP7kDSG40wDQ5MyDoXwE/FtXi1xw6bd+CI1ah2SwHe3L5sC7ehFSCd7bEN8Q2/BjYRt+DIw5TkS2foHa956FdfB4uI8/X2RuGcNQWjueiKHIbUeqtQkNH74Ac44NuadcI1WgZCyKjtWfoG3ZB3AeOwumQeOlMpIK+eGZ/yK06QTyT7wYGkehXJt4/Ua0fDEHoR0bkIyGxUlen1uAgvHTYRwyBclYBI1zX0Qi2I7iU66Cnq71bP/yt6Jp3kvS+uY+/jxoTVbUv/13hD31KDjpUqnkfENCV56OIwaAkGfBKgP/cNx//12KM2dHhwAQktTJw2DVgNK85H8w02m32WB3OCRbyNczn2H/r9ViFS4IVa9I5pRsJoNvyuumVQjFE3DSOV3UrOphs+dIDzJlEOlLQmmRxuYm4aIwCOaxqXxVUlyCXKdTzNK4AFKRi5UYckDWrF4pbV8EQ7fccjumTZsu5/Pb197G4AI3jq4ohVGnkwoNQdGejAgPBQDhpkc/k+xAgMQpZqgzw2Q0oDoSw5RPVnRbQx/sX4RLBpWjPZbCrZtjGGJR47p+Oth1XZlaTxy4Z0MrVKF63Da0Ennk0ei0uH9zAL/fvLrb8V6bOBzH5imBFkEZr7nXRzd0LjxpWExGmM1Ka9yBBi77t4t0f7dc/0AIaTUkqyr3QNYgaCYAYYUkG4BEUjE8svgFvLbmg71+/UuX/hHljhLE4gl5GA/l4CJNYMcqoLsPAMIMUnNrm9zTdHfva1CMgQHfW2vn4smlr+CC0afhglGnQpWky7ICQIx6PRbu+AIPf/osThp0LL5z9CzaL0vlMXtkAxCHyoF+5jJoDVr8/qMn8LdFz+Odax4TALEnAMLAmcRugg8GqH9b8Dw+3PQp2sN+qNIqmPVGnDRkMn409XKRqG2PtQsI2VNgngEgv/7wESzbsRr3nvoj9C8o6ROAiAmhsVCSDxwkoROMScDcaYDIf3OYTWas7liJR9c+vFvDwEsHXIFzq84Vl/TdjaWNn+PeL+/s+/dR63Ba2Rk4q/IcIaLvS8WHB6ISWS5y4bYUSBWZz6I4uqMFIXS1pIgHSCIPA92VAkQzY3cVEALexqZWWefMBj2sVrMkkg5GNVfaLDvvOQlEsxIrPS8O17iG5mZoVQm47CS0Hm74AURiKTS1dXlAZdY0qUyGwrKPOHNUMBm1CMf0SIHrSu9rxQQNP2My0tU5wohzj2IGh3JNOdzH5j6xoykuBP7sFraDNg9+wbYvgEXPAfHdJz26fR/lYkeeAow6DUgGlerH7urZrM5qTIBKJ90SJIwTMNABnFl6Bqs0xZMImAkplVoC3XQsAo3ZJmpQ2QAkGQ4iHY9Kuw9ouEk+hlovx6bzNl/nZ/RmK9Jag3yfymASh25WEn0NTTBaTDDk5ApQoCwtk6z0E+HnMqDdaVPMgaE2IhkOIRULQ2uyQKXjeXS1YKm0FqTjcTmOmudC2V1xvkwhGQnKnHheWqMJalMOyKPgyWptTOB0tkSmEmJYyLYxRW7UIhUixkvSihiPIB7sEMAm7VwqFTo6QtKWmJ+rF3VR5l0SoYBU6tW8NnJB00gzURYJQWWyKtcJamnbZ8WDc+Sco3FAq9dAr9WKWhcVxVRJxnoaaCw5nS1kKvnNeJ78t1Z+GyUOous7PU3423F+PK9kyI9kPA610YIkeTrfqGDJtToiAAiVDhgc0YE8NzdXJnb3Xf8nkwt2BBGKhKX9ii1ZspGZLYgTIABiJCjEcr1eMmDMtvMPqx8GvV4yyySGkizOlgGqu1BBiwZOOrMZNmeuZKy5kTlyHWhpbUVNbY3wSZhlYxaePZAZpSoCmYEDBojzasDnk2wh28NMRpP4jiz97DMBTKyYXHfd93H00RNlnkfd81uweaDQYce1E8Zi5tCBsFPdYQ9O6BkAwkXAYjbuajvK9HUrffa72Ug725CUl7vewwCS12ubl6aOaZQ77eBjzwA4UwnZHQA5vbgC9w1xo8CguMf3NaTPOhxBPJXGXF8aD2+txl+GlWO234g/bPi820cIQKbk5oguP1utgiGqmKlg1Glhspj6NCs8aBvNPhxIKT8r/ANpmegBQPg7S8sSUiKEIO1XdIVGAq+seh8fbe3q1d/UXI3GDg8GuipQlKMILXDcd9rN8v98BqQC0slhEdCVnd1jQJtOS5WlL88EEvY5X3Ezzvpc9t3B1wlAkokU8nIdvSsg8QT8/g6limFkxVAh9GUPASBqFV5c8Tb++Mk/cNXEb+Gq8edDnVJ1AyAfbvkU9819BGcNn44bj70cSKmkAsJrlLllWflojDUKz0OfMqDIVCxz6gIgj6PUWYDWqAfxtAKQGVBHEpFdLUF2vR0FpgKEwzH85K3fYkX9OowpGYaB7gq5n6ubarG0bhWmD5yEO2bcAKNBJx4jrILoVXqQ7yGbBiUW03GwLazQVAjK5WYDkGFFVfBFfdKCxXmzIsP/zk3nwm1yy7qSDZKFy5AgqFT4SPxvntuy9s/2CEAurroM51WdJz4huxuL6hfjvhW/6PNlXScAObPyHOzcDwBCM8h8VT7cOW6p1DJp4w22ohnNiKHL2FCT0qEgXoLSYhoVdiUedgdA6GEUDgWkw1oVLwAAIABJREFUfzyWIL8jLZl/rpesAPOaaNSKi/ehSjLwvmcLiT9AzwwtrKbDb9rHuDYQSqI9yKpGd/4H59fWzhZiZX4anRmRuFbWdu5h2U7uvI8WLFyMNJKYetwkaFT0eOjBNdiHte0/9S1sYQtGtSguzD8oILbv65AC1s1H+os3oWIWfk9DrUW6eChUx34b0BuQTnZVC3f7MYIQtVHhTPTcR6WPNSUqbaKoq+E6kL3XxpFOROSzvV5LJwSQqtQ6QKXvfmxZyLtWcwbe9FGhJ5nJbIa2Dx1nrmFsC0wkgsi365QKpprgKTMfHi+JNAEwI/4MuOpcU5Xz57kooEjON3t0IwdyA+M6Q1Mg8p2U7+BbInG2wqqlC6KvxAXX1yaPF4loBKUFBqg0eqj4fbviHh47DrEx57XZNeJi3SBzk+9S9rBgOIRIKAqbzaoAvjTBhsI/5RoleUKqqYpiqmKommn7VQzh+47JMi2lfIa/ASDKj3BEABBOJBYlh8K+ywn9njtvEpdx/pTMzrOELxk3tQoulyLXSeI5AUKGR5FZqIn+RelKpzw0rGBs3LBB2iTy8/PleJ5WL5wul3hV8KYrKFQUeLbt3IGa2loEQ0G0E1iYTBL4USqY/83soJ3O60TjajWKCovga2uXm5OKXAQg/M6BAwfioosuw4ABg+VCvzD/Y/jiSczbWYeWcAR3nHgcjq2qEG+P3cnw8oYlz4A3LDeizH3NsijnpLQkKZk/uekJOjofagIq+p7ItZEPKgFtpvXqptlzEY4l8JuZ02A3GXYFSfzc7gCIWaPGrOJiTMszwMFysVaHKosJuZ0mWG3hCMw6HQxaDXyxBO5ZvwMftbbjubHD8EKzBo9t6Q1AxttMaGjyyLx4jiSYZ2+4X+dGKQF7MCzXJt/lFL+Z7MG2opbWNqTSSRE+yAAQ3qc9F6F7P/gLXl87B3ec9D2cd9QpymGYse3UN89UPzLcFwZ32Yst/57vyVTMEqkkwsxCaXRiBCkPcyol39vTZT6SiCGaiMKsNQonkm0szKx2C2xSCXQwM5QCjDqDvMb7jC2ImXuK33GgAESdVkuQz/nz36FYRMCESqOAKoIis8YMtVa9C4C8e82TGJhfIU7oGVYPgUNjqFE4GRx5hjxpv/pow1L89O0HcOyAsbjj5O8i36JUUtv9Qfxl8dN4b/0n+MVJP8ZJI45BIqWAGZLVOQ+eHyuY/P3IE2H1Qa/WdwMgw4sGgNdRKq1avRDSA7EATGmTyNZK9ZVtPrGw8C7MOrZXdq808nuWNC4RANIa662Sxc+Pz5uE74/8IVwmZf49B5/7h1c9jPfq3urzdaPaiHPKv4UTy04QQ8J9bcGiAWGBqHm5ZP1i22p7zIdGNHQTANCmdChOl6GoIL8bD2h3AKSx2QOtKiqysslkGtFYGtE4K65pxJMsMmulAk1gyOef1UTZ2A+iPBUTG00timSt00YBi8O/qjC30OqLI56i/G535SY+Y0yIadVxOGxapGFENKFBS4tH9pmiwoJd14NJj2VffCFtlJMmjIVWQwAS6u1hcfhP8ZB/Iw3tmlrjsOfkISen7wrtwZgE13W1OgF89jo01Yu7q19lfwED8YKBSE+YBRVJ5+Rl7Y+iiATkfdyMJHRnwIK8JzugVUz8lP2j52vJzu9nTMDj9jx2FwChGpunPSFxElvZ+nreaAHQ4vHAYVXBZu5UjNvTfGROPb+3c77y9z2Bf3Z6S6mSKIaNynXhq+EIzSbTIsVLU9G+5kmeJrtWqAhnFmNRnn/2d3WCOvEVyf77zNyyVdQ4D6UTgaAnraJRtbK3cv1KJNIIRdhOnJT2LQUwKbYNpANodPy3IhfMtaznHp5JTH0DQJRb+IgAICyT1TU0wWAyY9QwJWD/3a9uF94HPT1oDOjMy4XJbALbXriRM9hnq1OrxyObP/+OgbqUD3U6aZFikMVsHm+CnTt2Kh4hBoOAXrabsGQZjsag0enF44P8jGg8hmg8ijafDyuWLxfDQjEPjMVkg6RZIqsuPAi/SzJ5JKpblFIgP0MOSEVFBS677CpUVQ2S89m8ebMc/4tGD/6ydDmmVVbgx9OOgdVokPnF6DkRDsMfjcKk08FhtsCi00oWlxtUOJFEMp2G3UAOiULOZCtZiJnzNJBjNCDBFpsIP6+FQVzc6SrOY6cQTiRgMxrkQQpGY7jq3+8gFIvjb2fNRIHVAoteJzcDF19eo9p4GtM/XY+OeHeyq1alhk2rkgpInsGM2waV4YwCG2oDYfxp83aMdblxbmkuwvEU7t9cIz2s9wyvxEXLm7GYOuudw6w14+XxgzHKrIE/EOgEWIcuC3ogG5O0RoTDiMcSyOf9Z+oOQBigM0NECWhuiAqQ5G3VFUBlsrvZAGTWiJmKXjizKFotGgMezNn0KYrtbhxTPgY6laJ5Xu9vxoebFkrVZEL5KGhVGkQTMazbWY1FDcvgCbZJpnxoQRUml4+Dy+qQjExLwIOF275EP0ehcDWW1qwSXkRpTgEmVYzBYFd/mFkCV6sRSUSxqn4DvqhZgwZ/E/QaAwa4yjFj4GTYWSLvAUJ2B0C0YFuj0oJFUP3h5u4VEGbmWTGo9TZh8fbl2Nq+A3FWEKw5OK5iPAbkVcCiM4EOCZkKyHvXPoVB+ZVY27wRn277EsdUjJa5kQzOKgZHBoC89OU7+PWHj+LKibNw07SrupF2d3jr8MDcpzC94lhcNOE0xJNx1NAwc8eX2N5aL5ue25aHiRWj0D+vFLw3Gbj/6sOHsXjbClx7zAVyHXd466UF8+h+IzC23zCYdSZpXdJp9Kj3N2HBts+xrbVWAEhJjhvHlI3DQHe5bExcm3httrRtx9/XPYKt4fV93pIEPldVfR8n9z8Rek33lj+CzuX1a3H/mrsRkTaP3iNH68RVlTdgWHEVGoINAvIUO1Bls+9LnoEA0AobivRFcEgrhEqUA73JdnjQJULBz7NSVaoplyA6e3PtC4CIWlOTBzZzArasqgM3dN4rsTgQjSURIRihEikot6uXFj6uQTq94oPyVVowyUFp9rQimYyiSNzFvwb0wcpdMo1mbwJ6I/1JKFjQ9dvx3mj3B2AxaWHUs1KoRjKlwoJFS+RZmjxpglwPrt1ci6jiJYqLZmbcQ92lXg9kofsP+QwrSHQ+Ly4sPMjcj64LwHWZ3k72HCO0ET9Un/8bqFmjSPH2HPQCGXMmUH4UkA6LUtt/wlDMMBPwBpIoLCiA2di73ZN7X0NTC1KpaKdh5+F/bpgYJkhK0neILdD63oI17HDh861TJ+ByKuINh2rwmvDa8U9CEnmsICn/phAGKyOccyqlgt6gQ67DIcnczMjEbUwiEICwI6CwUHFP/28YPL9t27fDaFToBYoYT3dBmJ7neWQAELUKCzduQdpgwEVTJskc//S7e0TZigCEYMPJFhijQaoZDPB5YuxTZs81Nzou0OSL0JOD7ycAkP5ZBkQ6Jbjm+9l+pZB91fC2t0NnMAmHROGFpOAuKJRWMH9HAJ8sXCDBPwnjkqVNJqXXm6CDVRa/yP7GUVlZiX6lpTKnLVu2CNjgoAzvUUeNlv/m3xEMhRJJfFrTIO0Hpw8fDLNej+ZAAK+t3Ywv6uoR4l2sAobkuzFr+EAMzXchHE/g5ZVrsbKxBffOOF7ABn/s1nAEL69ej8ZAB26cNA7LGz3499oNOHfYIJxYVS75D85p0Y5aPLdyLa4dPxotwRBeXbMBC3fUIpFKY1xxAcYUF+K7E8bAxPahuCIp7IcWFy/bipXUP9/NKDeZ8euhlZhZaMcDGz343dZNGGV34JkxVSg06rCxIwyHhoBFjWmL1mAHuR2dY4g1F0+MqUKlgVnRLv7JkfQg8hqHIlFRVyMAIR8le2RUdWKRGOxU3ugjtSoPokaNbgBk+ExE43HJazHIWlG3Hje/dR8mlo/GbSdcjxyDcqylNStx4+u/xFnDpuP/pl4JBvFvrZuLpxe9AZ1RjTJnEXyRAGraG3FCv8m45eSr5bdbXb8Rd7//R5mq08QWOxWiyRg2e3ZgTMFQ/Pi4KzGwqEK+41+r3sHLy98VsrjTbIfX147NbTtw/sgZuP6YS2DUGrq15+0OgPB9mcGA8YNNC3e1YP3ouCskkOS8Hlv0T9S2N6I0t1CC+eV1a1BsK8L1Ey7GlIFj5Rl8cP7jwgHJAJBXV7+L++Y8ilunX4vTh50AT7SlFwD5eMtS/PTNBzCieBBuOeFqDHJXSIWDI55MoMHXAqcuFwX2XHy+fQ2e+uJlVLfVoH9eP6lUbG+tRa7Fjqsmno8p5eMkXL/ngz/hzTXzMMxdBUtnX/ZOb728dvn4s3Hx6LOg1+ixumEjHl38ArZ4dmKIu1KC/OrWGhTri3DT9CtRVVCKCCs+bN9SpfHkhsfxmefT3d7qhboynFZxGiYXHQOH0S7lfW/Ah1XeVXh7x9uo3g144QHdxkL8bNTdyDc44Q/7QdBCym4CSusY2wUz/2T+n5+zIQclphLh2HEN8Pt9aEw1diOg833GlAllhkpp4cve6vsCINxgyf9wO8md231gwMwijeVYFWF1hFShVFojBrQGVlQNVDrUQadl9WLfAwyeByXMQ+Ggkh39GmR3Mz8y212a21NwOh2Szc0eIjkci4HlR0oNp9KKkMXqteuwbt16jBs7RtqHm1ta0NLSikQyjuOnTILFzF7/INBZ0TuS1s6DPZekVJASMJntyLFZD/bhdx2PWf/29ja4nVpo9Taka9ZBtezfQMDT/Tu1eqSrjgFGz4RKr94N6fyQTfMrHVjxoolDqzPB7XL12cXNtm9WDXNz1MixaA+7YANPMBRJotWfhsPugM1q7lX9YNzX5guIdLXLroHZePhbKzlPBVgQiEDMQ9s7WB1RpPuzQVMGgLC9ta29XVr1Bw5QPFH2ZzBhsWTJkl1x5v58dl/eO3ToUEycOHG/q9D/sQCEW8rs1eugtlhx7VTFuO+Pv/25ZNlFBtdmQywRUyQYNZRe1EslhIGOaFR7PNKDTQDC/yYYKS4ulixyLNLJK+gk87GvnZ8l74Bk5/yCAuTYHWhqboKntVXawAqLCgXs1DU0SCuWyWQWkjHlYOn5QRlT/uEF599T9reqf5UQ6Nm+RZngxsZGnHba2Rg9epycTwaAcGNhLoXnZTOZEEul8OAni/DBxmrMHFCB8ZXl2OL14YllKzAsPxd3nDgFA/Py8NTS5fjrZ1/i2VOnYsxgpaqyrqkFd81ZgHyLGb895QS8snojHli4GD85diK+M/YoaDtbfF5ZvQF3zvlYqh39c51Y1+zBgwuWIJJI4gfHjEN/pwNjiwuhYR+8lJ/V0BoMuGnVFvyzocfCm3UHT7Cacf/wSozIs+OSzzfjg+YWVJqNeGX8MJRZuoL1eS0JXLt8FfzsXe0cp+U78fuRVTCTiHeI1Z/25aHb3XvYAkfeBEnozDpmD867tc2HYEcITkdOt5aUzPsOCgAZPh3/d/yV0t5z1Uu3CZj409l3wmXJRSDagSeX/gvvrVuAl7/zZwxwV2BNw0bc9vYDiCXjuGnqVRhRMFC8XP695gM8t/QNATnnjz1F2o1OeuQ7GJzfHz898Tq4LXnSJ//nxc9iXvVivHP14yjJKZSWRWYGObIByO/nP4kTSidj6pDx0Bm6L/4r6zfg9TUf4qIxZ+DHx18hIOCvC5/Fm2vn4ppJF2LGwCkSTM5ZuxgPLngCZx81HbeccA30Wv1+ARByNcjZIKB7bv5sPLbmeQx0lWN08VDMHDAVI/oNkCCWqF4Hg0i5Przweby+/gPcOPVyTOmv+PR8snWZgKMzRpyA7x9zGSwGC+5870G8vnoOzh81E+ePOgVWgxlbWnbitrd/j6OKBuK3p/8UeWangI/nv3wDD515J8pyC8W07+OtS/HUoldxydiz8O3xZwjPxRvxothSgjnb5uOVHS8inO5bSpfJDovWinJrJax6eiCp4Q8H0RCuQ3vcKwCir8HPTXZMx80TfwQ1+5mFpM2APiltZ/x/tmWyBY8giQAkUx0hH8ZhVarGTPIwsbMd23v5pzgiLhQ7iuDooZLWFwAhWZqtrkV56n1qe8pURphFZGaRnJFQWPlvJojY0mA1G8X3aXdtmvR0YrssFepCoYj4RuXlaGD7mt3C/aEE/CE1CvPzexnnca6RcAjrN25CY1MzSoqLMHzYUAlQ5n30sRgn8nwjkbCIrowYMRwjhlZBq0l38j8OrXjFV1k/D9ZnSeBv71AhL88lfNBDMbifs6VWgwicNnIsDFAl1cCKd4F1H3XnUDiKkZ76HajsLiDFFrhDq2B4MM/X18F7EWIrkJ2hz3wHq5OUs41HQyjO1/fy2zmYc9nTsepbYlDrTMjPpax2b3AhynGtbTDoEsi1sVq678mJQ3UOkSgTDQlYrVRjzemWMMl06TQ1t0rLGGOLCeOUBPX+DCYrXnrpJXz66e6TWPtzvJ7vnTZtGi666KL/JQCSxtsr10Jrs+HaqVPkevzxvrukdYFmhAQUJISTTE5pXLfbLRtrhvtB4OBto3qPIsfIjZaARJSs0mkBMHw/KyMsC7F1KxCgegFQWFQsJoQbNm9CTU0N9HoD3AVu2HJs8j6LzYr8fLcEMW1t7cpn/X6FE2I0ScawX0kphg4ZgqLiYmzfWSNVlu3bt2P8+Mm7KiD/9/CzOGncUAxy58NhpQSvUqaat3UHbnl/HmYO7I/bpx0Lh9ko7Qkr16/Ht9/9CFeOGIobpx2LxbV1uPX9+TgqPw+Pzzpd3vPRxi345UeL8INJY3HemJF4ctmqPQKQR88+FScMqJD+4Qteeg3BWBxPn38mXMzsd8od86EOh2LIzbXj3Zp6/GRzA/y76WslAfjngytwSakZb7akcdvqlTg7x4CfjxoAq17hJQRicdyyYhNe9VDtQhlWlQq3l7tx2aByxCN7Ifl9lSfpIHyWLXpU2CAHxNYDgPCeahVyaxB5DvshByBst2IrEJdZ8hAY1DOr/trqD/GbeY/i9uk34LLx52BNwybc+vb9mDFoCq6ZeKHwEVhZYBvTz2Y/iKsmnI+rJ35LOEGhWFgqADq1FjHx34jggy8/wU3z78ffz/8lThl8/G4ByH1zH5a2v56tQrzszLwT9Nww+dsCQKhAxdbGRDoFvVor7YSce2OoCZc9dwtGFAzGPTNvlFao/amAiGu40SUeG6lkGrPXfYxnvngdde1NAsDKnMX4wZRLMalyNJxGZu3T6IgHZX68hgzI+Sxt99bhd/Meh8Nkw69PuRkuixO3v/cglu5YhXtOuRGjSgYLEOB7z3z8erjMuXjgzFtR5SpXKhuppBDxI+kIIsmY/AY8XqEtHw+ecyui6Yi0RNHrhKDxkTV/xbaOrXs0WBQjxMyeytL/XpxiOL+fjb4LxxQdowgSZNoRenw2Y9RJIELujWLamRSVLqkk07w16EUtans9QXmhYhTn5yuKOFmjLwBCw1dfu1eM9Q6kM4KVJi498XgagVACwUhKWh9ICrVYDDJf3sPJRBKRcFTWZLayZoQYDNo08nLILVFaI7/OUe+JQ6s1yTqSXSklsKekLvmOy1eswqYt1RKY8MSZiaSW2ubNW1FRUY5xo0eK6InFwtYG8ntjIo+6W8Wlr/OED/J3kz9DDw16ohxMflD2NMPhKLxtXjhz0jDpO/kZWhtUTduAz14G2hqUt2t0SB99NlRDpiqk806BjIN8yofkcMzQt7QnoNWbJbDvq2pPQFzX0ChmnTbLoQF7ezs5f0cCnkBK1M567rv8LNe3dl8AwWAALgcrpV/zA955Qh5fHOGYRlpUe3JGpaU7GAJ5capUCCZdEsXlI/Z2KXq9fqQCEE6UMTSpBvS7+49pwWJQ8PaKtdDmdAGQh359p2wk3GQYPHEz8nX4ZYEgCV16gztbXoQL0qZkiag+pdMx+FUkfNk+xWpIpheNFRMCBCFyp9ICLkjEWrdhvbiVMwBnBcRdUKCQj91uFBUWCljg91D+tyPQsYsYTrJRRVk5hg8bhoKCQmzbsVM4K6yEDBw4DAMHDpEbqP8dv4RGpcWIAjdmjTsKJ1MFy2TCnxd/gRdWrcMvZ0zFmcOUykZmXPzCayLk+eczZ0rgdNM7H2JDswdvfftckRh+bOlyvL95Gx44fTpGFRXg70uW7xWAnEgAkkrhghcVAPLM+WfCaTJKRYiSmZFoXAhUrlw76hNpXL+qHqv83fvAs+c4IceMe4dWYEyuHZ/5VKgwplFoUCTvfPEEnq4J4f7N6xHPqnIMsubi98NKMdqmk4rLkTzYHkaSG4l6dhsl9boWOgajrIDQKyRPKiC9szQHswJi0hrREQli8c4VwtnwBn2i3LSzvR7L69bhFzN/hO9MOG8XADl1yPG4asK3oFfrJHhdsmMFbpv9AK4crwAQPhP0KllWswpLd6xEU4cHzCDvbG3E0toVePT8X+K0IVN3C0Ae/OgJTKuaiKlVE6AVQl7XWNu4GW+smSMyvQQgbIdiEmFjSzUWbf8S2zx1ojhFrsXczYsxpWIs7p55Iwpsrv0CICaNSSR47Tq7fAfXitagT67BFzVrsbD6c2xvq8OZI07AT6ddhwJrPoLxEDZ7tuGT6mXCAWGbZlvYj+V1azG+31G471QCkFwBIBkZ3oGFZUJMJ5A647HrkWd24Hdn3oZB7kppiVm3czs+qVkk30WOiRyvfj1GFQ/GQ+fcjigiqOmoAUF7sakYb259G2/WvIroHvxN9ue5IFgZ4hiGO8bdBV1Kh0Sss5LZ6b2RSc705FP0DOa4SbLFtSHagDb09ipxRUpQ4nbDYqK8ZtfoC4BQQS4UUlzHDwYAYBGOrUzhKKvY7L9OC/+NirpaHVttVdCJEh25JGrodV2Ka/tzLQ/2e9lVu6MpJsEzfUqyr3lHkJ4R5DQa5Bn1tHgl+Kuvb5AKPJMf5BoWFRVg0KAB6F9ZAZfTKkRZab/6D8q8H+h1ZfXDG0jDbneKIe+hGOJE3+5DKhGEM6dT3IVBh9oINQtMn78ObF2qcEFyCpCecQNgsSmSuCpFffDIHypE42pE4jrohAOoQZQVns6hVtEnTQV1Mo5YNASbiWCeJ3+oLXK7Xzk+13UtMRgMJhTk5/a5r4oEfksrzIYUHNZOQP41/wDkeTW0JmAyWaT9qudgPNnq9cHvb4NJFxcFu8J+/10AhHYWjLmVWCij2MnoVQGNfV2T1atW4rjjjtvnX0+V7utInR8nB+Ojjz5CeXkFKvv3l7/NfjuD310ZuERCysyc3jsr10KTVQF54Bc/U1QEqJlMNSy1SrxAaBBotdqktCWk83Ra+t5ZAOUPzP8mCOFrrIBQGpcEc2ZjyddgewHnw+oFe48tFqtcrK3V1Vj82RIxOCwqKUZ5RYXMjUCkrKwMTodD+nTpwB6mlwIDaipNJeIoLyvHsGHD4HYXoNnjERBTW1eHoUNH7iKhv7dkKZbuaMC7O2uQ1Ghx1/TjMKV/Oe744GOsaGrG0986E4PyXd1+hN99tAjvba7GH8+YgREF+Xh48ef40+LP8SsqaFX2wy/nLITdbMAt0ybDZbHsAwA5BSdUVcj5ZwDI/zvvdJjVGvj8Ack2ss2I/ZYseVIh7IXqety3tQbtZO73MVj1nOa04kcVRRiQY5UAIJhSoSacxPM7azHbE0AgS8rQoNbhhrIifL+/G1pmn4/g9iuersg4B4JwOnPgoCxfj0jK2+6XPlQGFn21BhxMAKJKA39d+Jy0Ng3Mq8TIvKHIsZuxumkT3lk/Hz+f8YP9ACAXIJlK4K+fPou3181DP2eRVCFsBiu2ba3HM1tf2SsAyZbhJYck85z35IAQgHDM27QIf17wjGRGxtpGobAoF9F0FE8seVkC/54A5P1r/4HB7kr8a9XsPjkgdD/PN+UL+GA1iOCD88isOfw7T9iLX733CJbXrsddx9+IWUefhPlbluDPC59GOBHBqOIhGOKugjfUjvc2LMAAV1mfAIQ+IFSYIsghAGGFhACEHBIKBfxh7lPQ6jQiCFCZV4rWYDve37AA/V1leOicn+0CIAQw9Bnxh4L489qHsDO0n4Znu1mm7dpc/HjYTzHY3R+N/kZokzqwOsTv4xrK6oj8P7XsqdZC8z61IsktymmdJp98HqmAtTOxE2F0J7pLtSlSjH5FhdIGmz16AhABMoEOpBIBOOjWvc/by97fmGnVkv1MlG1EHFFAzqHKju99Vrt/R0coiWZfCkXuPGlxyx6UveZeZjRqRIq3udkDh8Mu7THBUAg7d9Zg67bt8HrpTRVDWVkxzjx1OkBxgU4luK8ytyP9s+Ie35FEPKlH3m5acQ7GOTCgbW9rh9WUgMmoKB/JHwp1a0xQb/kMWDEbiHQAAyYhPYnrJytVbAXvvPcOxkQO1TFUOqRUBrTH9Wjyq7DBm0B9kx/La7vaim36BHILdZjkSqPUbUI/G5UJY1CneZ5ZylyHao6dFU9KLdNssqSIkuC9CfIEi+TvhkMdcDko3HD4CfJ9XQJfR0pktgvdFCrqPW/Fqd0DdToMgyaJZDL2XwVAuOZ/8tFcVFYNlMQ+95ZdlXiVSjpvWHXn75cZRwQJnZvH/HWboDKZcOlxx8jc7vv5LRL0C2r0eGTirCxwcLOMJ+JKGxUVbNxuARqsULDqoTcapZWA7zN2KmERuGQUsRSfEJtUJDJVFAKPJUuXorm5Ca6CApSWlki/OKsnlNTld1Dyd8P69UglkkKIFCm1aBTufDcq+1cqQCeVxs7aWgEg06bNwNChCsIlB4RlqcW1DfhDpwrWT06Ygnvnf4ovG5rwj/PPwNCC/G739R3vfYTPamrx5zNOxtDCfKxtaMJF/3wDp/YvxxlDB+HeDxfgsomjcNHoEaJ69dhnK/ZSAekEIKk0vvXSa6KC9eQ5p8BhMAjZnteHLtbZo74jiPvXbcOr3gCiuwEhfP8QDTDKmQOLVo3GuAZrImrUh9t3SZ7yPQSOZ7LDAAAgAElEQVQnk5wu3DWkHMPNSnB/eHMr+79yskLj83eIMzj73nuqbLT5/BI42HMsvXxC+G37AkBIYr75rd+KulKfJPRODkiNrwGXPv8THF86Abefcj1yzQ45oddWf4C73v8jbj3hun0EIN/C1ZO+hfW1WzHrue9h1qiT8dMTr4VdnyMge87GT3H96z/HI+fdu8cKSDYAoXJXxhSO4DVbBYsAhPyVe977EzY378BtJ34XEypGyrVsibTivKd+iKHuKtxz8o0oyOmqgOwNgLAiQQ8QLXR4f8NC1LQ34OqjL4DJpBcwwoCZASmrHRf+v5vwrVGn4v+OuxL3z/87ltWsxp0zv4eJZaPkPSSX3zfn7zDpDPsMQB4862dwWXNx5+zfY8OO7fjteTdjYEG5tM1saKoW0JRjtOIPZ3cBEP5e5K30s5Th4/r5eGHDiwil/ft/Y2Z9wqgy4+TSU/HtwRejNlgLb8wrr7IqQpUuep1oQZ0ygpGuf5T/18Cg0sNsNEuLKtdbrpU7Uzu7+X/weDxGXqwI5cXF3Vy8+VpfAITPhgYh2MyEQP+bg0FsoyeOeFoj3hVUtcoMPi/cYxjANjbW4fMvV4kPz5jRIzF29CgBIGz7ZXsf1a+oTObMdWBg/9LO9qsug8j/1qvLbHh7Rwomc44oTR4KgMkgidU6+rBQcpZcAu5LzGjH4ylodWYYSEJf8hJU/hakJl+EVNkYhENe6DQq8bhRvCCOwF+B8rdqqnsasKpBhc8akliyPQ2/b8+cFatTgxPLgXFFwKACNSw6BWwd6oobZbrJoeB65HIpnnA9B7m7zZ4W2EwqOGwZm4Gv99oz7qtrjsNoNPdqs+TMeI+xVbutrRU55pQYHMbjBwZAuEZ//vnnqK4+OMmrnleO8e64ceP2+1lj8uq3v7odx02bibHjJghA9LQqFgsOpxNOp5JgpziJeNzIM5bAyhUrvt4KCFWCqusaoDeZMGHEMJnk/b+4TciGrGa0tDSD/cR00CV3gpUN/uFGyX/nuVxCACdAoHcHQUVGmlc8MtQqUccimCAqI9jg5sybXOGZWGEwmbBq1Sps37EDepNRcWRXAUOltUppx2IFpXprtcjumo1G0WknyZ1gxOXKQ15+vixaNE7kfE866VQMGTJczidDQveEwrhvwWfQ6Iz409kz8Y8vV+Kfazbg1ydPw2lDBna7F85/7hX58f542kkotNsEJPzs9dlY1NiCGeUVWNTciHtOPA7HVPSTH/PNdZvxk/fmCgn9CpLQOyXQMiT0R846BdP6l8u5XPTyG6KuxRYsV6fCRF+LO3v8FzR68JtNNVgZiu6G/rr3h5/zqzLocNuAEswoykea1asjvPrBs6LbPRcOi82MXCGVdc+2MGAgD8RqMfWZ9dgTAOHxCfioTnXbO79Dib0Qd550g7QhcZCwfc8HfxYCNEnoqxvW4/IXb8UNQ67AjWd9W94TjIbxyOLn8diSf+KuGd/fLwDyxvI5uPHte3HzlGvw/amXSFtje6gdD8x5Ak+vfB2PnrfnFqx9NSIkAGFL0s1v3IdYMIlfnXIT+peUSPvVvOpFuOWN32F86UipgBTuBwChKpjb6IZeZcCD858CpXjvO/lmnDbquF0eHHzO31u/AHfMfgjXTbwAs0aegl9++FfU+Zrw8Pl3C+BhH/6SrSvxwMePo9JVul8AxGHKwY2v3Qu/P4h/Xf0nRBEVTsicjYvwx4+fRpVUQLpasPibEQLkm9zIN7rw+obZmF33OjrS7Xt/iHbzjimuE3DF0CuQVMdRF6zbo/eHGFmyIpL1T77KDbsxR8xbmaVr6/CiNlUrylnZg2CGAKSytKTX5tQTgPDZ9rb5YNJFYTYeiZHZAV/u/fog1b1IpjWazSh05XW7brzvItGIODEv+myZrDUDBlShpKhIJIkXLlqE5uYWSaRVVpRj9MjhMNOgVZVCOsH2qyNTPXC/LtBe3hyKUDZeA4fD2WeC52B8F/dVgju9Ji5gOZMUi8SSiEVTSKl0ImGvq18PVTiA5IDx6KB0dDQIo4GiOErL1hEHQMQY0IxADHh7VQofbwGaAynEU/tWMdCo0ihzpDBtiBrTB+tg17Ptj6D30KQNpaXZl0QkphafIXbA9BxcV2j+G4+F4M7VQq/dt3M5GPfJno7Bqk2rn1VOl/iV9BwUrGlq9gCpMOxmgAIdBwpADvW5HOjxCbKWLV2MfLcik7108XzU7NwhbX0ORy6OnXYyKisH7bKR4PcwFl22bNnXC0CYPYiEaUSYg4ICxSX6/ntvk/u8tLR0V+sUT4TtA1QQkLarVEpABwdVqyRgpAoKlapiMWmh4qrAIJAj350vBjINDfWIhSMwaA0CcopLSlBWUYHa2jps37ENkVhMTGYikRAGDRqMnByb9MHzvaFgSIIbbrhNjU1IJOJSEbGYrbDZcxAMR2EwK/4jrIBkjAjXbtgg4GdxXZP4gJw1ZCB+fMKx2FDfgO+/Ow8Ty/vhluMmocxpRzSRwFvrSDBfgMtGD8b3Jk6AxaC0uCzZug0XvjobeXo9jq8oxZ0nTkG+wyGvba5rxBkvvY6LRw0XdSubTotQPAGaDi6uqcPDZ87E8RX9JIi+5F9voMnjx3OXzEKB3QqdZvd6zTzGszVB/KG6Gt5Y3/4De7tp9WoVLi7Kw52DymDoVC/b22eOhNfJFQoEgiLBm0vX+B4AhJJ6Ld52caonMO059gRAWIljibkl6BXJ2s92rsQFo07DqKIhaGn246XNr2N981ZcfvS5AkBaOlpx2Qs/QTqsxvVjvw1noUU+M3fTYuz01eOXM27ClZP3hQOiVECq27bjjEe/i8rcUlw09nRpK5q/dQnmbViChlAzHjn3Xpwx/AR5nngdOA7EiJAAJBKP4jdzH8V7axbgjKqTMHnIKGzz1eC1tR9gU/M2TK2ahLtPvlG8UH7fKcO7twpINgF97Y5qIdhDk8aZI06Ua0h10tVNG/Hm+rkCxn9/xu3oZy/Gg/OfxLub5+OcwSdjyoBxqG6ow+zqeVjfsgVTB0wQAJJvycUd7/1eSOj3nvoj9NWCxQpIYU4+7p/3d7y68j1cMPJ0jHUfJZ4gb275AGsbt+CYijH486w7AXUa1f7qXQpWbOXqZ+4HncqIx9c9gsXNC3erbrW754BAYoB9IK4cfA2KLEXY3rEd8f2UZOU1LFX1g91kF+dfVpFbgi1oTDf2mo85ngOX2oXS4t7a9X0DkDaY9TGYxBzsf3MEw0k0euModOf3UtGjxxCvTCDQjvfnfIzRI0diyOCBsnd9OG8+GhqbUVXVX6r6bA+aceJxKC0pBNgS8z9APmfB3R9MIa02w8Hkz8EgEvVxGzJZ2NbuFbU0kpkzhf5YLAWCkGg8LXwEC3kTKhXC8ZiQnxn7mgwa6PVUeTvCAAgTrxozOuJa/GtFB95fo0cwtv+JAF5yuzGF00cmcNowC2yshMi9d/AHZXc9Ppr62uF02PrMwFOgoaGpGXl2NXLMXw9BvueZM+nc2MpYU4uSwoI+if28xxqbW+CwqGDSp0Wh778NgPC6NDU1SXvvkkVzsW71ckycfALs9lx8Mv99EXa64NvXSleS39cmHJ5kMoFWT+vXC0A4CQZjbKPKzVXKbnf+9AeS1Wf1gdUIvk63dJq+tbR6YLfbBbAQQXHTZClHxZ5mnVZkXSkjKaWeTvdla45N1K64uFPFKhqOIJ1IwWaxCsejvLJSyuGe1hb5NwEHTVWYFeT38A/bsJTKRwvq6uoQ6giKMzKDGwIjfn84FoeJviV5uQJAyssVHswN/3ge0WQCq1t9cJotuH3G8ZhQUSatIn9b8gVeWrkOo9x5GFlahKZ2P97avB0D83PxixMnY4g7X3q4WaHwBEO49F9vorrNhx9NGocbJikyvwyMCa6ueW02Vja1YHK/EuQZdNjibcdGb5sAEVZASELne/88fwH+tHSlVF1GuF2YNWII8m19u8sS6AViSfxmwzY809CK+P64vXY+rWe7bLjvqErY1frOEtyhyaIc7GWRgDbQEVRMKHMdvQhx1EunFCDNnOjtsjsA8tAn/xCuAIPxGQOOFdlY8a/Rk7+Uxmc7l4v3xYbmarmXS3OKMKyoCqsbNuGsEdNx7cQLRZb6/fUf47E5/8aO2E5xDR+aPwBlulIsaf4SM/tNxe3nXY9NDdvw6w8fxrTBE3DR6DNE4YpXe3nNWtw391FcOPY0XDz2THk2Xl82D48uf07MEE0wYqCrDCMdw/FS9Zv4/rjLcMWUc+X34p8uAKLGm6vm4fHPX8LFY0/HhaNOB7mKLEPzHqWR3KKdX+IvC5/ByYOPwxXjz5ONe23DJjzxyb+weMdKBFUdcNtcmFwxRkjp5c4S3DztWgzOr8Dji1/EU8texfOXPoiq3ArM3vgR/vrJs7huykWYPugYeCJdPiB0T3eb3DCoDFi7fRte3/QeltdsQHP4/7P3HuBxlmfW8Hmn96oZVUty7wUDxsbGVAdCcwgQIJ2UTTYLaX+yX3Y3u/slf75N2Wz2S9kkhJRNJ0ACJJSAgWDcccO9W7L6jGY0vbfvOversWVZtuUGwpuHy5eNNPP293nuc9/3OSckeX6T3oCZrmm464obsHTCFeLbsbFzG36z/mm81rNNeCC1thrMbJiEYCIMh86OL77t7zDOXYevv/Iwtnbsxueu/jCa6mqOckA++JsvwGt045+XPYDmmgaRPabE8JbuXUjnsqi3+oWL0ZHogtVgxn+84wviLt8WbxOJ3urQK3q0WFsxkAvjZ3t+il2x7Wf0+Hr0Ptw36T1YUL8AXclOpEhKPsPBqkajpgkuq0sqzCSg0+ixHyf6/9jzbtSZauHzndgaMRyAMLsfjgzAbixIlvh/4uA0GWE/e7KMCc2NJwQmfeIybUMkEsIfn12BqxZfiQmtLdi8dRvWbXgN1169BDOnz5DAZf2GjbjskpmYOGGcGgCyHeYiH4VSBRRPpA8E5e4vxGAbHN2+tZocPHa9tFKp3A/VWK5YZMWALTNC+Rwk1lZEhYytWnod134VfFwgfHR2p60xolA24bdb03h6hw7Zwsjggz/1mXOw6YsIZw2I5U80++MB2E1l3D2vgltmWaFXktICeD4H+bjhONcZHfw+74img1wve/o4L+VQ53nz5IGHnzcNMvsjRdTV+mAdQSSByeGeYD9K+Sx8LvLhGLNefACE59nZ2YFcNoVn//QoausacfOtd8NsseKp3/8KBw/swT3v+7gk759/5nEBHozXr75++ZsLQFipIJDwej3wDgKQBz/+fgnO2JdMjw0SfAk0aAoXDodEWpdqWGy1YhsW254ILrQ6HcwWi7RckSdCMEHVK3993VFEzWAoRwSazcFhY9WlFk63C3qjQaRIeSG5re07d0r2iW1fdKxkCxd5Kfv27pVWLAZaJLNTEUYlK8dRggY2pxONjY1YuvQGNDQ0yfPa/IUvocXpwnXjx+PW+TMxraFWgloxVCyV8Or+g3jotdexYyAKp9GIv5nSgjuXLIKDlR46cDL7TGUBRcG/vrQKqw624aGbr8PU5nGybyGVarU4EAzhP15dj5c7umDV63HP7GbMcNTi0f2H8Q9XLcCc5nFyPMFYAl9duQ7PHTyES/01+M+br4d/8NpXXzABHsm0KLHYbBakdUY8uKsHr/Z3n1ERdp67Dj+bOw61RppH5lUC/1tk8LmME4DoDajxnghAMrkcgv0DMOp1sA6T6eUpGvSUo9MimolLFcBptsOkNR4FIAzYqcVOIEpTwVgmIRKxNL5zmmyIZ5Mio0tXcg4eTySRQLwYl3vgsjhg0hgRzyXkWapz+qXyR+dzk8EoPhJVIliuWEB/MgKH0QK3TXW8ZhsUCdOpHB2VAavODLPBiEguDovBDLfJeRwA4bmw+sj3LZFPwGa0wmqwyPsyFIDkywU5H5LC7Ua1d5vPUyqbQSQTQ66cl6CcgUUkFZXf+601sBvtSOaSiOeScBsd0t4YyUURzSRkOzy2YOaYEzqrACatSbxAzDqzvPMD6TjShSx0ih5mjQEeowsms0EI7zxfVh/S2SzC2agoVlkMJrCVKkOZ4GIR9bZaMWDsTfYjW8zCZbIjr+Rg1Bhh0JgQTcaE3O21uo+2ekaSUfRnokgXeb/McBrtyJSyAia9VpeAveEARJ4PrQGT7JNxIHQYP9r1Q/QVO04rt8vv2TROvHPcfbhp0vXoy/SKMePpZHpHeuUssKBeUw+Xwy0tD2xh7c/3I4wT/X9sWTeaXA3wOJ0nbGo4AFFNAAdESWeskETf6CmH70NgoAgtn8/a4wVG8sWiOE3X+1xIJhN46pkXpZpuNhsRDkcxa9YMXLNkscz3h9uPYOvr23DFpXPQPK7+fwwAIfk8WzDAX+M+qe/Lud5TGg+GBkLwu7UwDmnnqVZBuFRRpUywx9Cc2SDnQ0MJNiYAz7y4cK6HfvLvK1pUNDb8YRvw2NYC0ifBCnptBQ9el8YMnxcKitjQkcPvXwfCyZEN/cz6Cv71Zgtm1ldQKcZEie18jXSuJEaTTqcXDhvXixO3HI0mEI5EJYi3W98c08HhRyUANlpAsWRAU2PtiJeD1Y7e/n64LIDTppU15mIFIK+88rzQGl56/iksu/kdWHDFUlFb+/0jP0PHkTbccc/92LD2Rfn3TTffA6fbic7O7jcZgFC/vVBAjdcL36AS1Oc/8zcSUJG011BfLwS0UqEoWu9su2IgRrBhNBlVQ8JySbgdrH7Qj4O/J3gYiEbk8zV+n3A9KBHGVEY8GgOxaI2nRjJ/BCqsklRo3qdlSVWDvmBw8GFJqZK8NTXShkWzQ1ZYWD3Ra7Qw6CnRm0RvIIBMvoiJkydj8pQpuOyyRfD76+WhrHJAtHq9BHAELVWd5KpE8EiSmCzd8ee8DvxcJJXBA089D5tBj+/fcZNsOz8oZVs16xE1ogqzNKqjLnv7RzvEuExc4/OIxZJg0Mp9s8WIE0NbNIEH9gawNXGiROdI+2gyW/C1WbNxg1eRvse3Au9j6HlUCYossdMNfbghEjXTadpk0OkEpA0fvPYM7MTTYXANK5NUWiwdVY3ifSLAHpFgObjoiXFcuSz39IRWhCELI/lOsp/BFZTfYzBIAQdSgQmw+X2T0STcqKGD953vAc+FbYayHfp1kP/EdCDzf4pKrB9KK+Y+KFdcBTps05Jn+ug5V6SFS94rqeSpexViXomAS60KGDUmWLRmAR38EL0R8sgLcKiOYqWI/mw/0sVjBFzhc0klpBYWxSIAQ6dQ+lWVAeTgcxdLxxArxWAzqsp38nvR4Bv8b7Cyp4cBeq0ehVJeSNr8TClP4KIVwCH3YPBPFVgRgCWHGAvSLHCo+l+ikEAoGxqxzYoeJvWmBqzr3oBH2n6FcP7kstc8F51Gj0X+K3H/tI8iXUohkOk7Je/jVO++Aw7UamvhdrrlKtBrKVAMIIZjvj1y36GAAGS8rxk2zqHDxnAAwvcinojAaSmPmT7t0c6B5+tzlAomAPF4T/Qy4Fw4EOMaYpbn8FBbG3bs2CXvKvkeVy5cIM9sMBTGjp27JGt47dKFIoZR4bN/kfM/BLyFi7DbXXA4LozzOd/P8EBEeA01ruMz/9UqyGieBfGdGUsARGNCW1iHH6/NY1dAi3LlxIOjieXHrsphSasbfzkYkZl6XqMFT+8qYMUeDfKlkU9ohieBf11eA4s+M+hBM+wKKUyScm7VoCIS0YMyddXVj6BlmHQ07/VAnGapTPKR63NiaxXjQ66zBEoNXrVSNRYGJcH7oyXUeLwjcj/4jJGzkskk0VCjE6B6MQOQF1Y8i3gkhAP7duOuez6AyVOmi5n3Tx76vzAZdbhu2S14+slHMWX6HCy7cbmska+99tqbD0AoXUsid61f5YB865tfkr+jkQi8ZNC7XKKHnkmrHAxWPehyyyEBnNGAWDwuVRKnyyWVE24znUmrAXU+L71nFqtFgqdSoQCzwSzGTiSXB/qDqG+oh8Vmk4oDs8j8GX/HhYBVELfbLVwVBpASuJTKckwM0CW7m84gncvBZLbA7fHghmW3YPyESXKMe/ftE5IyuSUEHuSVMDs+NJAZHoBW23+YIadreX8siZWHj+Dhzdvx5euuwg0zJg66uufkb5q7Oa0W4Z+wIkL34NG+p0Ty3AYBD/ss2XLD8zIZDUfBD4Npg0GPleEC/mHnTrTlTk2CbDLo8Knx9bi3uV5I59UgdixMHKM9BgEgKS74gN/nOU7FhtvgdeoNsISvgeMkLWwEL0MBCLc5XMmaoKCqyHb02Ia0ukkVjOZy0ms8DFAO+dzQ6Z7b4Xf43epzQFd3gii6tA73LeH7Qllhs8kgFR/5/mDwPvR68TkdCoKqx1b9jCpLeQyiMLCtKmQNBQWlShHd+S5kB3uKbbDDrXHLO8lj6w/3Y6AygLSSPnr9yHEYiedghFH4CW6jR+YCAfc8zkHwzQQCJbhpZJov55BVssgreSFaS36zQpUnvSg9GWGADgYYFJ0AEbW9UpWq5TvL+zT0veJ2+d50V44Z9w0HIDxHVrlGGqym+Ew+kFT/+P7fY1XgL8gPAV3DvzPNNgcfm/1R2A12dKdVP5WzHW644df54XF7JAkUTUTRW+pBGscrLJErQgAyuWHCoLP88XscDkBkLkzF4LJBfDmOHxpAnuHqzwcDlaO6umd7NmPnewyq2H6VLWiF/zFU/ap6lLze1dR6sVQWjyk+p5ThJdDdum07tm7bIa2d8+ew/ap50P2cBPS3Rgvr2d6RRKqERFaDOr9/RIPXs93u0O9JUBvsh8+lwKgffZLufOz7gm1D0aAIO17YU8ZvNxcRy44cAUzylfC5ZVYc7Ijh+xu0MGgV3HsJUOvW4nsrgfApujn/blEJN84xAWLCOGROI/DQmlGBKr/KdU+VO6oeQwUk5lVEvvhY9YQGowPxsrTa0QJgpEQsTQfjibhUqsZKRZU5vqNtYzXeEUnzjKnYNuayqtUPSfBexBWQrVs3Y/OGVZIUv/Nd75PuomCwGz/87jew4MprxRfvycd+gfmXL8XSa5fJa7Bu3bqxB0B+8P1vyCTc1dmJGi8rD2YJILKZjJB9+W9WOAgQjEaTkHmZtaerLL9ntdvld1Rx4ugN9EnFRIJyRYHdaoXNZIHNYpX2Eapg0AGd7Vts2UokEwJg+DtmfH0+n3BUaLTCEhOrHul0ajDQUTOiXFBp5kdyIYOU5Xfcgxkz58j+aXLIrDOPht/11XjUTPKQTOrwF49ZcpKcCUDWdnTjkc07sKU/hOsmjMPfX7MYVp1WPCqYtaZ5INtZ6BpKI8bRZgj4QrCFi4Epz5tZdgZZBqMeBh0zDcdPYOIboNPhtx1BfKOtD6HcyKR0l0bB3zb78eEJTaAv4Vg3HDz5gkAAkhGlJJoi8doMHTTuIwBhSEop3rE8qMPNdjL2XdIoic/M0MF2hEBoAFarSVqdLvRgNaM9dxiZkvoMOeGET+uD1+WVik0wFESwFEQCiVO2F5HHUIMauAwu4WzxGeWo+g1xDZQqlKIIYMwRMOTSSJZTSFVSIlBrgAFGxSSmjQQdrMKweshrVK2WcJtSERoE01VAwgprLBVHe6XtrC8ZJYXpkh5LpfDd3f+BjlT7iNui8eLnZ/4LJtW0oDPViRTVkM5yEBTzuvmMlDF3ihlpNBlFT7lb1LyGDl1ZD3JApoybMGJFdTgAIW8qm47BadOA6unH5hECbaNIgx5tuFdhrhrMHAUh5AWevxaPs7xEZ/U1nk06U5bgxOFwwuUYmVBb3XgVSwyfs/ftP4BQeABNTfVorKtRgVyZxoVj27z1rC7akC9xyQ5ECrDZXHDYL0z1g7tjO08hl4TPxUTguR71GPm+okc8b8Uv1uew4oAyIk7VaSq4dUYZ915uwxefGMDBKJXVKriyFXjvFSb8Ym0MaztMJ22znllbwf++WQ+jjm27Q55FxYCK1owjgTQ27A3hkoluTGmyY3dnAtsPRbBklg/jfGZVSWuw6s3Cel+kAI3GKGvSSMpXDOJD4QiMuiI8Ds7jw681M16DlXXJJVXnkRE+d/RHIwH4oRs+PcBn9YOqXVarHS7XyCIJ4XAEiVQCDTUGmQcvZgDCS3vw4H68+NwTMFvtWH7ne2C32bB61fP4ywvP4t0ffAButwvPPPWodAzNu+xKlCsaoKKMPQDy1a9+UQ42MjAggT/7YzPZDAw6g7SIEIDQh4Mgg0ECJ3FyKgg+9Aa9VDtYxZBgoVJGd0+PBA80JJRgx+6AzUxli6prI6TKwaeb7VVE21JFyWRle7X+WtjsNvT29KjqWlTcKpYEDFVNvJj1jScS0l9OE7Q73vluzJ47Xz5LAEKgxMwYj1GIVqepgBwFIGYTdvQF8cLBNngsZtw0qRV1NivSWQIkkjwNkiXj+Y9WJ50vAtskUim14sEsMFtnuI1qsDbilDrYDtZfquBr+zvxRG//CaR0rpPXuGz452mtmGRV78PwjP8Yma5HdRgEZwxca2u8J/ikMPvPDAfLzU66HI+65jSqXZ/XD411AGKHAz4NAYhH2hTZmx0oBBAH+S4jLwj0svDAC4/eA6dDrerweRMVPKrhlXJQKiTGM0lhlmebzyLFLCiBmi3mpF1Lr2PVRDXmG+oazox09Q8reKViCfliXpXxNquy4AQgA+kBdA2pgJzNjbPpbGi2NWNzcBMe3vVjJMvHS/OaFCvumHAH7px4FzqSnQjnQmfF+6geG6sadahDjY3kSYucB/k4PZUeFIeQ5fl5fdEET7kG4xubRlR5GQ5AJGMZj8JoUJ3JSdTVayFeSHqDddAvqVvAntVuleQJ5zGZvyQiJ+s3NzhvDMmgiiHa2B5UxWE/e6miVxNNw5IWoz16Pnes8jM7r1EIyPLnnfw72mN5Iz+XzZURildQX6uamV2IwYRYD9WU7Aqs5osFfbAdxIyOAQ1+sDKNXaGRXeNN2jLeM7+IJYo6ZX0AACAASURBVBP0uP93x4Lu6X62ZRmxdk8Qj+0mb23k0Wgv4R+XAc1eDSrlIQlIxYCyxoRN+wfw65fbsXxhI66ZW4s/burCU6t68InbJmPBVM9RAMLXPJ4mp7GMGo8bdtuJCTxWzqPS2ZJAjXOk6ofqc6Jo+JzwXIhASoNVlqHVGVUkqDokuXF0LtGo3x+CbATkn4LjQpAcTRaRzmlQ4/VIknj4YGxGnpfFVIHXweNjJ8DFWwHh+be3t2HVKy+gP9CDxde8TWLzFc/9XgjpVMAyGg1oazuEHds2qkWEVArTZ1w69gDI5z73cak6qKMioIBBSV1dreqoyAAjXxAfDrZl8WTYRkBiOoMQM3kdmYwKBopF4W2QJ6JWQcSiDGajERYj5VPNwg1h4CEqWYmEbM9ut8u/+XMqcbG1ib+nUzBbwFjBYDDD4yJIYd99PJkEs+JsBbvjrvfg0ssWnghATEb4a04PQKQlIpaQqoai1SCVz0OpVGAcfJGE46FjS5da1RnN4PGSFEWXYpEbrgBmi0kWSbZtjWY7/Az3+VqihH/d14mdsfBxux6v1+KLExtw/bg69ii95Xgfw68jK1qcTASAGI93gOZnu3uDYhZ2ukznaO7PhfzMWAcgNthUAOKkCopB+FvBXAARREYMtAkCyGHwarxwO1RCOBMObMUkRyRRSYgDOT/nVJywa+0wGqhWZpY5gosB/0hL2aBnDv/Nd0RaPPN5STLIolEpIFPJIFVJo4Qi/Bq/KEeRg8ZKbDgbRm+l95xuH4+Txoo1Jh9+vOtHeLl3xXHbm+Oeh0/P/ay0jXUlu8AK0rkMgrdGpRFeR40kHkSCNxNCfyWIEgHAkEEAUqutQ5NovJ8YsA0HIMxashqcz9FwqyAleX6N7X0MNJKJJJ5/8WVkMmxZVQ1Qme32+3yYPm2yyqeSfvGhTYVUI6ICFBUPhy74FVQko/rmi1uo1Y+S2lLiYlB1YkvJaO8ZfVTKpRzcDpqtDVaIRvvlt/Dn+iMFaHVWeL3uC3YWrH7kMgnUeUffLXDBDuZ8blhrw+YuHb65Io1U4Rh4YzfU7AYNbpllEPngJlcFLhOwrffYu2wzVNDq1SCSzKMnoUexXMHmjgJW7D1+LuDnHrhaj8Xj+T4mjx29YgB0ZiTSBQQiOficRjhtBoSTGfSF8mj2W0Q6t1oBYTK2J5SHQW+R9uaR5hVypYKhAVhMZbhtqt/KcUPRS9tXJldEJJ6GzWKAgz4cpQwqVaU4Vkd0BDdD5q1KdS4piFwxNMPUvwhiWKk5SdtsoUjuRxEGkw1el+vE4wLEB4nCRPUevSRipB36Igcgvb29CAb7sGbVCoQCPeJxxPN+7/0PYuKkKarwDa0yCnn0BXrxx8d/icsWLRt7AOTjf/seCfpZgWBAweBi3LgmNDY0CBGdizX9N9LJpFRCeGOtFqvI5RJMEEAc6TiCSCx21A2dPh1eH0nnFqQTSQEunNcZfHP73AZbsfhd8W/Q6USWkoEIv8OKCNWwuFDzZ/x//p7BCluXCBiopMVFiK1ad979Pixecs1ZAxAu4uEBZhHZrgABH2yfIZek6m0y2rlLDaoKiMUTSKbS0tPOtjYi99GAjuH7YQDH6/P1Qz34fluPVJk4mGN4h8+J/5wzCUpF5Ui81QdbU9iOx2zmSF4fvcF+CbDcp2m1eLOvw1gHIFZY4VN8cNvdAhKi8agoXg1gYETyNhWcapQaeGwetXoJIBKLimpWGP3HGelxvrDCJtUSup1zruA7XwUcfPcZKJNMT7lvmgkyCM+hgDii0pJEXof6jGsxQTNBEhR8D5mk6Mn2CFA618HUyAzXDBzs78TXd30JqZLqkm7SWPC+CR/BstZrsSOy/QSAcDb7Zetai9Ii3DYu/gRSoVwIYYSF1D606mQsWlBnqEd9jX9EP4bhAGT48UjFNV9AqVhUhRwGF+P+gRj6+3rQE+hDR0eX8G1uv+UmNDbWCfGaFQDeFyZ/OO8prMyQ6Do0mKjurExiLHmBp2+fOJvrNZrvMKiiKo5GYzlBNU/m4Ly6IFcVEE+1za7uXjCWclqPCTeM5hjeyp/JFcoIREqorfHDZDox2XM+zq1KaPbYy7AYx4aa0vk4L9mGzo617QZ87fnjW6Ot+jIeWJTFkpkjKzWNtH8+y1vakvjhqhyCmWOA36gDPrbEhGVTi6gU1flJWqC07CDRI1sooas/gdf2RtAfL2JyrR7zptTC6zCqXBtWNsts9ywgFC2jmYqgIyT2VDPTODKZBGpcuhG5H4qiB7RmrNoVwtd/twfvXDIOH3rbeKCcVasgcmxaKDo7IvEsdh7ux/h6Jxp8NmgIUEQxTI9YModDnVFoNcDUFq7z2kGzz5HbQOnvM5AAvB73iNK7TFiSfK7T5OB3qyD3fwoA4VrMJH9fXy/6+jpwybwrYLGoSpi9vd3YuWMTBiID2HegDaVkCG+77T1jD4D8+zf/RYIKVj7E1bxcEZlTVkUy6YyQyLnO5HM5ASA2q00WRp4kF6uqUzpVregZwn5ulnsoCMHPcbG1my2wmJlpqwjoYFDNSgn/JtAQTkSpJEEGqxx8gHhMVNsi8ODPmHHlz6UNS6dFZbCvvqunG3fe+V4sGQJADAajtB5wG/4atc3kVBwQLlZUfqAWOTOEzBzSZXO0qlbVB54tVpTSJVeE3BSz0SCcmZEyDqOdCHmdCdx2psv43M5D2BFX20UaDQZ8Z0ojrqz3yWLLFqW3+iAIptwuVbBG8voIhSJIZtJC7D6Xa3qhr9NYByAmmOBX/PDavfKOkIcVSAUQwonqUVLVgFPUoxw2tcc+lUojmo7I5zM4kZvE75DrYYcdDsUBl8MlcwXnk0QqiVw5q6puISd/Z5EdEfhwG63a8SIkoSYp4ujMdyKJxHm5hR6jBxMdE/H1Dd/E+shK2eZU6yw8MO9BKEoFPZmec94Pie9OrRONhkZJpIjwRr6ARCkpVSMqk5Ffki6lpbpnLJrRZGuGz+EeMWFxOgAy0gEzwKiKJHR2dWH12g1orK/DwgULRGp909bXJdlDHtyCy+dj9szp0kLHtows5ZyjcSmQ0CTU6bBAx+iBgUfpZKR80Ss6xn3nQZ1n4jvJ05FkZTAwYfXj2JmzmqaqGtLQU231q7b8Db8+hQKzhFkYGV8hi8o5VrvO+YF5AzbAW0HeTKlsQK3fN2oe45kcWlXVkPwkmtmdkFE/k42Nxc+eBIDYjWX8w7IsZo9TAUhVsXD4KVRbpUXdr1LBzu6UAJDO6DEweCIAoemhCdAYEYxm8Oiqg1i3m8BEgdPC4D4vXlc3XFKP5YuaUOMwoFjIoLc/BZPZKv5aIyVByemlCpzFWIGb3I9Bnu3gCUh1QgUgJry6M4Sv/W437lwyDh++ccKIAGTzgQH8y8+344M3TsDyhU0wSNeWgnAsj9++0oZ1e8O4Y1Ejbl7QBItJowIQBplDRV8oBkN1uggrJyZR7Roej/Easm07EomixgWYDVVFSfWaCgk9nUMhn0Vd04yx+BSd1THxvI8c6RBDW66rQ1Veq89cZ2c7tmxcg57+MPxuJ2bOvgSRaGrsAZDv/+DrUnXgIkVzQlYmmD2jGSAldJPxhEzivPn8ndfjFXI4KxNUqWLmTIJti0X+8KZ3dneJzr0sesWSVFN8Xq/0dRNUEOjwb+63paUF4XBYSK38U5X1ZTaOIIX7FCO5wSwqLzYd0CsajeRJe3p7cddd78HiK6+Wm0kOiF4ASFnAEh/c6iJ0Mhle7ostXdI2YjKOWgtdiLKi+pMTEz1yPbgPaszTu+R8BckEXTmNDl/aF8BjPV0olEu4yteMH8yuh4Nd5BdB9YP3jq1q6XRG+lRHMhoKhaPSbuJ22s/btT2rGeA0XxrrAIRKVgQgNfYaASAMPvuSfQIohrcEEUy44EKTpUneT74rfLdD5X6RkD2VJwYz/3VKHbw2r1oNTafRn+iX/dAosFrpONnlZKtYk75JKiBcOCld21noPEE56mzvoa5iwAzvNGwJbsU3t31NzuWO5nfh9gm3ozPZiUw5dXwQfQY74nUzao0g38Slc8Os2JEq6BGMUaa4gIKSg81SgN9Zhk5bRr6cRaKQhJLVotnZDKeV53ziDs8GgFS3kkgmsWbdBrl/11y1WJQQD7W1i6suE0WH2o5g6ZIrMWXSRJkDU5k0unp7ZN4WT5dUGi6XFeNbmqU9q1xMibhy9Tjlb2Zo2balVHvFB/fOSk+FFXX1MwQkKom12v41+otL47y+UAEGo1nmiuGS3eQdSJUtl0UoEhH+IgVWmEUdOidzXSEgY/90fV0NNEoeFQo1XATJnFNdTTqOk9TrdnuEX3UhBtfxgUgURl0ONjNbly/EXt7EbersWNeux9dfyBwnv+s0V/BvtxfQ7PEiX6xgd08efgfQ4DpW2aDQyqFADom8BvNbjfK87Qtm8MNVWRzqP9aiZNIBH7/KiOunlKQCorB9SWtGvgD84JmDWL8niBvm+XHdvHq47EYkknk8tf4A1u5O4u2X1eNdV7eKUE42y8rmyeMaJkyZXHZYtaJsyPfzmJoiOy4HJX01+rMDIHoNUtkinl7fjec2dmPpXC/uWNICt5nnriaWyQ1hCrUq5sX5k4mEQDgpLaM2tscPPkSquqWa42DsVcynYDVSfp7CG3qybCUBzTkgnSKvNI+6+tY38WE5v7vm+dO8m5QGo3mwrX+wtbkqBKN2GuRB1b9q/Ltx48axB0D+95f+P6l2sA2LIINBP3X4KesVCQ8IUGDgQT+Nzo5OeNxuIZYL+kwmRX6XostEnKyGEBSwPUO4G3q9KFJ5XC7x9tBpdcLrIIhg0ENQwf3yZ/ybPyfg4O84uA1WTDiZsYohZPdSCTqDHkaLRQJxApB73vV+LFl8rAXrKACx2WSBOh0AqT7Qo83S8PMs/RFwVI0ZFUULg0Ft2xpt5eR0j6Uqq1qWqhSR7u/7YvjygQ7EiyV8auIEPNjqRjGTlsBJFITGMDH7dOcq9zuvkvUZKNjYEzFsRGJxxGIJuKmEMYblVMY6AKEELgGI3+YXYMAKZF+8D0GcyEmoVkAaWAGxOyTBwPeVBOrhErLD7xfbnOpRD6/VK3MI3+feWC+CleBxbVsneza88MJv8AsA4TsXiUfQVeySisk5DapUFjVAQYsWZz10Ri2+8tpXkCom8ZEZf4OJ9oloC3ejrCtAoy+fMQgR00adCS69SwwV+8MW7Os24FC/gkOBMqLpMrQ6oM5ZxtTGIibWljGtsQiNtkDxJfjsqhrhSONsAQjnke07d2HHzt24ZN4cTJ865WiihfMrZWi379iFG667GuOaGmU+3354F17oWotGdy0WN8xHMpDA7n37sPyWm2VeStLYUqrSqlu1Qc8AxiLgI5VOSwsqIwXOXW4XDTnVM6KspurpwBtxqkrKiVegmr1PZRX4vW7xlho6jqoNppJyrjQXLBRy8Pv8WLzoiqPy8/wOn/un/vQMHHY7lt1wFfRa9qNf3ACEcVsyXUKuYIDHc2GNBxOJKJzWysUjvTv0QdPZsL1bg/98MS3O5tXhMQPfu1MDu90q7/k3V6TgdlfwmSVMmqkvQCCaw8NrsohnK/jaO13yLhwJ5aQCsitwDKm5TGV86hodLmthnJ5UW680Buw+Ese//nIHLpnowkffPgk+ghu2ZisahOJZfPfJvQiEM/jEbVMxc0It+gYyiKRGlvI3GzSod9OPiXxTIJUtoTuURjSRkbjJ5zah3m1Sq56KBq/uCJxxBYSmtU9v6MUf13dj0TQX7r26BTV0C5RokSkMDcKxNLrDOWRzRRiNOtmnw2KSeYhtlIwNs/kSesJpRBJpASdWixE1Dj28dvpRldQ2X0Un3JjO/iQisRRQKsh5LZw7/ZyWjLH05SoAodhLlcJQTa7zOKtm2UOPmev2ls2bxx4A+fZ3viKqNvT0UBFjSvw/2IOfiFEVIQ2X0wGz0YQjR46gxsOsiWWQ4ELSIwmkRYQjEQT7g9CzjUtgLCU5VZlNraKIvwgrEqyc8EWsImw+WPw827e4ELIawkzpUIlP9aKqZFbujz4cBosF+VIRXd3duO+eD+CqJdfK9T6uAjJKAHImDxeBByVWibyZydDpVM8OqRINk1s9k+2O9Fn6GRTyNIUsyELbVdbiEzsOIpjL4ydzp2C2RYtkIiXtEgRl5wv4nOtxn+33mbnktfW6VZ3y4SOWSGBgICYA5Hxf67M95hHv2xiX4SW3wg8/fFbfMWAQ7UUAgRErIGylqjcyy+aSd5AApL/cjyiOV48a6VrUowFes0dABN/9QDyAYDkorVenGzxGr8ErfDPOMQOJAfSUek6Qrj3ddob/vlJSUM5rwNZkq2LClOaJ2DmwE6lCEnO888Q0LZSJoKIDtMYSFN2ZtTdS6pftXTrFjB3tery4zYRDfQqK9LhxKLAYyshTwSmhIJ1X0OAu4+3zc1g8tQRjRQ+7yaby0UYYQwEIe+wZ5HO+1uu10HOhHsyEDf8quXIrXl6JcU0N0no1NHAnMHx55WpEI1EBIDSp5b16Ycer+Fb7LzHBNQ6fnvN+mBN6/HnFS/j4R+6XuTqVzoJO4+USqyElmM1sOTUjGoti2/adCParLu/c16TxLZg1a7r41rS1H5HtT57YCoOewRW9UEZ3jbOFMnpDBbjsDrjdBDXHp9aZsGJlfv+BQ9izdz/Gj2+VvneCr6aGeoxvbZWKSFNToyiFHTh4QIATvT/o7CAAZJTHcqbP3Vj4PJXDYskyDCaHtBqfDS/xdOfBdTESjQHlDNx2EppP94233u/LigU9UQ1+tCqF1wPHQLDXquBH95okGUmezW82JLCiXYs7pilY1Mxsv4K/HCzjpYMaLJ9ewB2XewWYdw6UpAKyveeYwEOjs4h/fJuCZrdWVLAIQMoVHX71chueXNuDj7x9Im66rB6aCj0/8tKqVChr8PzGbvzypXbcu3Qcbr5iPJ7d1IPnXjvmnTT0arfUWvC5O2fCYNBKO9Pzm3vx6o4QMjnOzxrUuU24Ya4Xi2bWwWA04tXtvWcEQG66rAEvbunGr18+ghktTnzoxsloqqGKZQkaDaunGmw7HMFzGzrQEcrDrFeQyVfgdxlxw/wGXDG9VmIrKpWu3N6J5zcHEEswuc2ktwZzWqy49YoGNPrZXgYMxLL45V/acKg7jlKxAIepgmgiix98/pa33kN2kiM+HQDh10byutux7fWxB0Ce/tOvpCTPtitWPRSoJEkuENl0RhZ+Skey7Soei6HW55efVdWymN2izCZL2eRjEIBIm5TJKI7oNFoL9vUJyicAUUnVqtMxiZD8LMmZHGofclIypfxc1ReAix33yYsqJn7ZDLQmE/QmA/oCAdxNDsjQFiy9QZQl2CPnkxK92gd8shas0z2ZvOEMjtlmxZeUVRgTqztmo5TvL1Q2nlLGhRzJunnVU8XpQGeJ7RoVjDfqkIrGxaCRZVO9US+Vq7fyKJaorJSCx+WUDNLwqj2vfSAYhsflOKHtYiyd91ivgPBaiSysuUaCewEG0SAClb4TgIFKKreiTl8Hj8MjzyGrlOESKdTHq7KNdA98BDrGGkkwiEpeLIRgKXDa6gm31YQmOIwO+S4Dy/5kP/rKfaOqnpzyeRCfLo2AECVdhsPtQL3HJ8aTofgAwuEoSvoKFENFAMiZFBa5DbfBDavWge1HdHhigxHtQS3GeRW8d7EOdQ4K32aRLeeQyFbw8k6D/P7ORTksnEQAYoDNZDuppGwVgEiPfSot4hkMmMV4knMcNMJjMxr10k4qmcNsFn967jnksgUsu/5a1NX6j1ugmPB5+rkXJJt27dIlcDodMg+/tGctvt3xKwEgn5rzARhjGry6ag0+cv8H5PKKMWaZBpxqlZaJJc7TG7e8jr379mPmjOmSeGKQf6SjC9ddvRjN45qxeu06yXpes+RymNhnIkF/WXKhpxo858BAAfmSDg21vhO8DMQAM5OTjOeGTVsRj8Vx5aKF8LhdeGXVGgEkNptVEm2Unl1y5SK4XAyGeOwloERC7alNX8fSPHM2x5LOlpDMakU57GQg92y2O/Q75EJGomE4LYDF9NZek0a6FsyvJjIaVHROPLI5j+f2lI+2YRGA/Ox9tqNk6O5wGg+tKaEjUoKdRl1QkMpXcFljCfcssKHGobZmdUfLAkBe7zpGxp7TUMa/3GyEUUmjUikJACkUFXz7yT3YcjCOr90/C821jkEVqYLafqSxYvvhCL7+6G5cf0k97rlmolQ1+mPHqsb5YhlPrWnHxv0hvOemJrx7yVTkCyU8u6EDz27sxTVz/Jg70S1tU0+s7kSuUMJHb56M6S0erJIKyM5RcUDed30Lau0VPLyiB/UeCz71jpmor7FIzMJ3mYnTRKaArz6yHZFEHnde1YrWWhva+wbwsxXtcNtM+M+/4RxhwJ7uEL7/1B7YjEXcc81sAbWr93bj1a39uGtJM25d2AKjXovvPbkH6/f148bL/Jjb4kQum8FDT+/DT/7htnN9rMfM90cDQIYfLGPoHdu3jT0A8udnfyttVzIp19eLSRbJiFyMUomkVCP42tAwjT/z1/hkQWMWVGR4zWb0h/rR3t4urVc2h0MIRzQ4Y3sHPTnKdDkf1PZXHzy9bIvfZXDB/QaDQVXCd5BszgvG3/Oz0to1yAOh7wf5GplCHg63C33BIN65/F4sHayAbNuxA2yHYpWEvBOvW3V7PlsAwn0nkhkBHiRFsdpBjgeBx4XIHg19cNhaJRLIrIKID4tOiKDcL7kSVITiSywVGAMdqd/aqSZmzqKJpKhcse9zeN9wKptFb18I3r8CkDOaDIcbEfLLftTBZ/LC6SAwKCAYDUpwP9wYj581w4xabS18Tp88g+GBMKKlOILoO+1xsI3KZ/CJ+670hccHECgGkMQQWckRtkLgMw7jYDfZZY5gciKYCqK/crzq1mkP4BQfIAAp59hawBYi1eC0Sthm65XGeObtV+R91JrqEIzq8cgaA7a16zGjoYJP3WhEg2Qyi0I6lzayCpDKKRhIaFDrLkOnKUFT0MFr9xzngl4lrPJURN1qUKgjGk8gn03AZtZIz3MZ1NjXSRKJWvysPnMnW7Ztw4YNm3HdNUsxY/rUo/3TzCxyLmEP+Oatr8PldGLKpEkynwxEIlh14DV8t/u3GO9swqdmvw+aEHDocBtuv/Xtx/kNDZ0HqWL37PMviIQ7wQ6TTrl8Dg/9+KfS9jVn1kysXL1W5vxL5s4Wrym+5wrKKJVyKBVzAmQIIljNqWbPq61DoVhRKqSs2h83V1YoIZ+UxAQL0Rs2bsXuPfswb+5seDwurH9tE6xmC2bPnoGurl7sO3AAVyyYj/lzZ0k2Voiw4kcwukrMuTx3b9Z3+YwMJNjqZ5MkzoVInPFZHWBCM5+E18k16WIjf7BVuIJgVOXMvtZWwC82lhDOqECrhgDk/cdMHaVVPVvCpsMJtMctYkTY4i5hXpMeDssxaWICkIdWZbF1CAD5h6UJXDmdfh6q6AYBSCoP/J/f7URHTxrf+ugc+D00HGTboApcFL0Lu4/E8JXf7MI18+px37UTYTcf45Vwflu9sw8/fm4/JtTb8HfLp8PnNGF/5wC+8+QujPOzSjFRpH2ZYNiyfwD/+eR+vGtpC96+oAnrdwdHBUD+6WfbMKPJjL5IHn3RAj595wzcsmCcKsIh/m5s2dQhni7gj+s6MKHejoXT/dLKmSsU8fCf92DFpiD+/SOXYHqrD0+sacMvXzyEz989Cwtn1EkVMxBNyLnYLDpcN68Zeq0GT6w5AqNOwZUzamA3a0S9dd2uPtxyteoTdzGMtyQAYWBPJSsuBuRbkIDI8fijD0uAXlWa6u7qkSm4vq4e0UgEA+GwfI+TNwMBt9Mliw+d0tVWK0XAR3dPtyhf0cwwX1I1/asgo6GuTtoEWEEhcGEgwkWLXiLjxo2TLGxbW5uAkCpYYMDBn1cNyDhZSi+4AsRTKTHNcXrd6Ojqwh2334Nrr75BzmflmrXQa1XDwPo6P5wO+xkDEJ4Xj5HqL8wy8jSZTbSYR09QP18PetVlmgpdqmMxdS74+lIyUiNAj21gmrd49YPXi215sXgSZqsZNS7HCQCPClk9vf1vmQoIn/8ajwqAh4432wmdxyL8CjpzO2k+WhQAEigHRuRXUDXLBx/8Lr9ULtkmGS/G0Ye+0xr0kcBeq6+F2+VW27fiUfQV+sT08FSDPBV6Z9ADhOpRlOANpoMghb08zDvjXN61SnnkAEmhcc9ZDFY/7DoX1uzV49E15IMp+KfbNJgxziAgh9XbgdwAskpGeCJ6jV6VOq+UxXjRVLGixu6RBAcHkx5gUqbAlggFZVaGpT1LAQFIuZQS12LQGwA0ii2rvArhepuRzpaxe/8hWfTnzpnNlwyFggqstFq96PJTMSrQ1y2CHaoqkiLJoDWHN+G/en6H8c5GPDjzvdCEIVXfSa2tALOYckwMegzcmFRgVD7JdmzYuAmXzJuLubNnyRwu4iZleiOlsfLV1bhk7hxMnzblqPkkv6u+/wnh1qmgpCKtFkaDBjqNgkSa64ZB5nUaLg4d7AlXPaNU0DUwEMGqtevQ0xuQeTKfz+E9996NutpacXv+84oX0dxUi6uuXACFRNjS2Tvdn8Vj8qZ8hY7SImnqpvy26YIcAzsFwpEwbMYSrObh1Y8zc8C+IAd4HjYaGCiiWNKhrrYG+/sreHh1FodCqhzHdS0JfPKmhjMm3UeSBfxmQxIvH9KiWFZg1lfwmw9aoFMoeZ2ROIsAJJGB8D+CkQy+9dHZQwCI2rpFALKrPYH/89sdJwAQxjGH+2J46Om9CMYy+NwdMzBjvEfEIFZv68EPnz2E2xc2SOsTWzo5esMZfO+P+zF3ggfvu2EiNu7rHxUA+dyPtso76nEYYNBqkMmX8ZWPzsJkn1fec64FVV81zgussiSSWURjXBmK+Mu2EFZtkuN4oQAAIABJREFUGcAX3j0HS2fVY9uRAL77xB44TCZ89G3NqHHb5RiNgwkHJltEgrdcEAATT+bQH44jnU5hZ0cc99++6Dzc+bGxCRWAHBFu3UgckJGO8k2vgAgAyedFGaTG6xWVK44nHv8pWse3SpWjo6NTeB4aRSvgIEmjwExG+ntFJY39vIPEF2bPmInLFfLo7++X1igqLWTyOZU4ZDIJYOBFYm7RwLaoQkG239fXJ60BkyZNwsSJE4XozgWKxyif12gEjPDi8v8JRvjAihqORoNULgsdndhNBuzbvx93LL/3KABZt2GTGNWxP5gVGAKr0VRA+HKydziXL0pGMJFIClmSvZx0D+b5vllDJcmrE0y1Q7Ra6+DieqErMW/UeUsAkkiKYZpvhP5utvB0dAdgt5mEkzRWB192tpKZrSbUuJwnZBrZO0/TJ5vNLGppF3qMVAHxwCMEbwID4V7FwietTFAOtwY1qHfWS2slwQAdyUlap5rVyQa5JlSy8uv88Lg88jF6DfXl+xA9jZcHFbQIQOhVQtDDfQay/RgYQSr4Ql+/M9l+g6UB2awJj601Yt0+A26eV8Z7FurgtLHVQkE2l0G6nEa+MnjdJNBmqF2BrqyHRWsR/h0zxxX6pBw+iNLhAygeaZP5V9M6EfoJk6CdMAnpAuflDKxmg5BQK+kDqKT2AMkdIJtdMU9G0TwTGd00WB1+cUqXOa5QQncYOBLWYm8fkEjnUGOMo7XOAqPZAbtJgd8UxWvtm/Hdnkcw3tGID0+8E86cFbUeDxyREIrth1BqPwRotNC1ToBu6kxoGxoFiPBebdy8BQcPt4v4yKyZ09HSPE5afvbtP4jVa9Zh4cIFMkfv3LVHkiizZ8yAr8Yrra5cS2ismCO/ZNDEkhV0Xim/z32CchPnRxLK+wcGEAgEUSwUZVtUziG4YjWcrWPTp0/F1EmTZP3ZsnU7Lpk7E7NmTYVSpvoVeSgX7+D6NpAooaJQOWxkOdbzcfZsgQuGQrCaIH4SOp0C2tGw3VrRcK7jysVkGn2rqqaPZwf2z8fxnuk2COi7QwXUet1wOFTVzme2p/HIViCZV8DX/P4rSJo+s26EgVQZL+8roDNagZPk88VFXD7Zofp/UBp60P+jUNTgO0/sxuaDMXz9/ukYV+carIDQNFRtwdpyMIJvPs4WrAbce81E2AYrIORCPLKyDWt2BXDfDU24ZmYDLEY9cmzJWtuJn684LGR00yD4GHptbl04DnctbcFre0cHQP7+4a2Y0GDFJ26ZhEiqKKpdLT4rPrl8OhpqrPJeM84rlYFN+4J4dlM3esJJmA16IbyHYjlEk/mjAISg4sXNbXhhcxB90RycVh2mNjqwcJoXM1pr4LKZJCF+sDeClzYewdbDA1CgRa1dQVtvDL/8l+VneqvH7Od5nu0EIIMdQlWKwaniwDEEQHJiaV8FIL/55fcwYcIEyR4x6O/t7UO5VBFyKl3QKdNns9olc5aIk3NQhp3cDqNRWrE4wbOFgwRIAoZ4MgGLzSqSvAwYhVBOHXaNVj7PyZ/9xdw+OSeschCA8GEk2CBgkFaNgYGjD6lIrRULgwBEkYXJbLMJ2Gnv7MA95IAMqmAdOHhQSPIkHlZ9RU4HQPgyMCvNc2H2jUN4LDwn/ZsHPMbsG3CBDowAJJ5ICuhjADG8fC8Szz0BqURdKPnI83FqpwIg0kqSSqM/HIHLbjuhj/187H/4NkYCIKxM+PUqMBBj0HhEKhOJETw2CEBYMam110o2m2028WQM8XIc6UpaqiZD5XtFghYmAR8OrR02s114ZNwPg9PeXO9pzQRpfkgJXx4f3994Io5ALiDE99PJ916IazjabbbYWtAX0eEnL5rREdLg49cB10zTwmpWF0hK27ZHc+iMlFEaVn3RVbRodpswqd4IA80ZV76I9KO/RLmvB8qgj1IlnYa2oQmm+z6AyvwroDVpYdCWUY6sQeXIN4Dk64CGajlGoJgADDXQNH4MSsP9IuHJe3Cgr4JH1lewuZ0+GYBJRzJ8GfQdyJcUzG7S4MHri9jQtgHfav8FxlnrcV/92zHB3Ijavk6Uf/NTlLo7AbMFilaHSjYD/ex5sH74E8h5a8Uci2Id3b19kiDqD4WlFWre7NlCBt+4aQsmTmhFaCAi0GvevDmY0Np6AidBKtFltmaVRPCDYyRDV1Z3Oru6sW7DaxLoEqlRMrihrhbz5s6B1+vB2tc2Yffu3aqSW6koHJCFCy6Bw24FismL3v8jT+ndeAUutxsW04VL3ghXMpVWTYNFHp58SQ1cLiYPubarBpmiCCXSzAQhRZKyxnz7GzP1rH6UylrUD+EgDcSz+OHaNDa06yVpeS5Dp6lg2dQS3r/QDpsuLeRzGYMVkHJFj5+/cAhPv9aNB25txrXzWwEC6DI5IAbkSjq8vK0L//3CEbzzqla8Y1ErjHodCqUS/rimTZSols724bYr6BNCf7SKvPPPbOzGr19sx7WD/I/h7XmNNVY0+WxYs3N0HJAv/vd2vPvaVtyxpFVUt5/Z0IU/rDqC6+b6cScleB10TAe6++P48q+3ocmjx42XN8NtN8l8v2JLL/60rvMoAOFnWeXsCCalitMbyWBvRxyhWAbLF9Tj+stUcYmv/X47guG8VHJaay3QVvI42BnCrddcdi63ZUx9VwDIkY6j8fKYBiBV5+FjFRACEFZAfHJRf/7TbwkQYMmd/I9EIiV93iSGU72KYINtV2yhIijIpNIS/PGk2U7FiYau5Kx4cLDFwOP1wmAyIhQOy3fY51splQV4VOV32T9JsEGAwsoMW7dYseBiQqBS/cPj5jnwb/6eFRDyQAz0L8hmEegP4J67P4BFC5fI/tnKRXDEP6LCNYoKiBgRBsOShSToIHhhu8TFUlkYU2/PKQ6GL1Y8kRIZuVpfzQnmVQxEegM0sNSIgsvQ3vixdI6nAyBcoNkGQq7LcA+DC3EeBAcduXYki8d4Fw44pDLhdXlll9Iale8Tb4/hg+1QwuWw+KSnn+8F39lMNoN0Pi0ZfQIX8kdIgiZ4cCpOWPU2SQZQJIHZe34nnoxLpeV0LVg8Ph/NEj08PrbmxBAoBE7rPXIhrt+ZbLPV1orusA4/fN6E/rgGD9wAXDVVJYRzDktmMnh2ZwnPvq5FnvHZkEHAfc1UHd61yADb4W1IfusrKMfjMCy6CoZLLpfrkNu4DoXVr0BpGAf9Rx+EftZs6PL7oBz+JyC6BnAthuJ/pwpCEltQ6X9CAhRl0tehqb0TfTHgV2sqWL0fmFwHXD9TB7NBwcFAGS/tKiOcrGDBBA2+cLsOO/p24J82fxv1xhp8sOV2zCvbof3J91Havwe52ZfAtPhqSTTlXn0JpW2bYVh4FcLvuA8am13WGLb5UA3pqT89i3KlhFvefiN27t6L7dt3yHpCHsfbb1ombV/nwkfgGkR/E4qg3HLjTVA0Cg4cPIRdu3cL6fzKRYsk4bV//34xLXO5HJg6uVXac+n4rqpwXdwjEi+hCJNUP87lWo/mKqktzGz1U6Xq6SNjtZpk/d+1exdsNgsaGxvhctpFMEGwSDkvzt3Hj3OM5kdzsGfwmWSmjP5IET6vWwRuqoPVpX2BJP7rL3m0R4/xLc5g00c/OsOfx4cWmzDFr1ETCEM4SYrWIjK8r+/rw1cfO4D5Uzwiw+uxqW2HFHYIDuTw8xf34UBPEh+7dRounVwvlcON+4P43lO7McFvxfuuH49xtbZBg0CKSWiwbm8Q339qH94234e7lo6H1aRW5kWAp8hqBVu9dXh1e9+oWrBoRPiBt03CbVc0w6DXIJ0r4qfP7cWmgyHcvaQJyy5tlTlxw452fO3xffj07a1YNGeCPCsEW4+sbMdjK9sFgFw5zY/th8MYSOdwyUQPTFrK7WoRGMjiv184AK1SxIN3zBF53n/82euYM96Fz75zqritU9V1b3sQiy6dcza3Y0x+h8/bkQ4CEMa4hqMdPmOuAlLlMhAZshpBYxK6XjIj5PepAOThH35NFgrx/9DpEY8xA20UuUIG4yUSndlupVW9O7Kp9FE1KU783IeGErl8UKm5rNdLpaJYKYuLuZDH9QbkaHYz6O9BsEEAwoCEAIWVDy4QqstySv5wkmRZnUCE/65yShjJFFm+ozs6nTL7+3H3Xe/FokVXyfkQgFR746r9cXxxuO2TqWBxkmRASHJ5lZg5Jp+8i/yghLA3yLmpryUAOb6Mrf5e7dUmwJTMaLE05mijYw2AkDPRWehAPH+MdyEVBk0dfB51HpAAPx8YsTLBigarGT6tT6oZ9LrhO8XzpBQs2zpT+RRS5RQ00MKus8FqtKourVqdOHzLu5zPIVqMIFKJnLJ1i8fjhAs+jU9aeJhVjSaiCBT7hLx+KvPDN/sVabG2IBDV4ScvmXCkX4uPXavghlkGmAyqeWu6kMOagyWsPcBEinq0XFD64wr6Ilosm6XFBxcr0P/Xl1FYuxL6yxfB+rFPQVvLQAIo9HQh+9B3kHt9I3Q33AzdBz4Cfegh6Hq+g7LOh8Kkh6HYp0tbl6YYgqb7e1AC/w1YpgJz/4R1hy34/kuQaseDyxTMa1HJ97EM8PuNJTy9tYLZ44B/XG7A4cRhfHrVV9FsrccnZ96HSet3IPurnwFGMwqf/gKsdfXQ7tqG3PPPoHRwHxSLGZkH/heiNXUS+FusVgFdf37+RXlOblx2PTZt3iprDTPgWo0Od75zuahUncvgdX3plVcRCPbj3e+6UyrfrJofOHQIGzdthk5vwLVXLxGgw7VQr1ek1QQiu0sxgGPSp+dyHGP1u4ViBX3hoqz7rES+kYNzttpGV8H2nTuxbv16WetZJXM7HWhpbsacWdMGDSnZfXAMdEib1iC5+o085pH2xQJcKFoAKxDkIA0P9lgdeWlPGj9eV0bmLIXU/DbgvZcpWDKJKR+KIgzLUCh6KDoLsrkCfvD0AWzcH8Gtl/uwZF4tnCYjIskyVm7rwys7g7hqTg3etWQSbBYTevrj+Ppju5DM5PHu68ZhRrMLZuGN8kwV4dgFIik89PRu9EfzuOea8bh0EtVDNTjUm8SuI1HMaHZjRosHq0dZARkKQPQ6Vf2rLRDDw3/ej2SqgA8um4j5U+qw62Af/vEX23Hz5V7cvKgFlYoWh7rSeHz1EXQGUwJAlsyoxRNr2vHcpk7cdGmDnJvTYkVbMIZf/PkwzEYdHlg+E7FUDn//401o9Bjwobe1otZlRHAgiV+/fAhf+sh1opJ1MQy+T13dPRIDcR2udviMKQBSffGrErZcCArkgOTz8Ho8ovXO8V/f/vIg9yEnwKG7qxdkes+YNl0qHVws1DYqrSyghRzLfWWpLFRVqhhcxBJxkaf11FDXWlEDRQVSXTEZjKppYTotF40AhA89v0ewQVI8j4//P/RzBDj8GbdX9QuR86Lxnt4ghPTevj7cdfd7ceWgDC85JlyAqhUQfm9oiUrkKocpc/CahCMxaZO40Nmhi+EFuFDnIOIG0m5XRl2td0QAQkliBqDSqie+MEWVqDuGxlsBgFDZqk5TD79HJR1Li1M2cFJpXVY2KMfrUZiBMsFksghgF/OnQWUTvvN8f2xWq+rjw0pJLifveK5YQKgSRAaZ08roMngmR6WGFRqvW6qs0iJW7huVfO+b+SjUW+qRz5nx+3UmrN6jx02zgQ9dY4LVpJH5r4AiYoUc0vljMIqVkBe3G7DidQPeebkO98xKo/zPD6Dc2wXz+z4Ky133qe7h7JovFpF7/k9Ife+b0M9fAMuDn4Qm8u9A4Nco+9+F4vhvo1AgMGTiSANd/GUY2/5OWp2S057DC4cm4ZdrNVg0qYKPX6fAbamoruYwYMNh4OFXKmh0A/94mwZtqXZ8avU30GpvwGdmvRstjz+L7LN/hG72JdDOnIXitq0od3WATf76mXNgZBvsrLnoS2bEALCruxfZDImlMcybOwuzZkzH088+j9paP/w+LzZtfl2I8TQIPJt5ly0ZXJNIPN++axdeWbkac2bPwNLFi2UNYNKtq7MLz77wAupq63HzTdfDbKTxSA6VUn4wwBtbWfYL8ez2DxRQKDNwPrdK07kcWzqbxeN/+IPMDZdfepm8C4fb2uTeXXv1UlVKmlLMypC5nLymUnJMONOnMmUMxEuSOCW3aKRB34+Xd8bw/fVn3rZtN5WxfA5w6ywzLLqMSEKPNBSdGVCM6Akl8cgrlNKNiAqUWa+VOWUgmcPV8/24b+kk+AfbnB5deQA/euagONLXeUwijDFUw+GL982E123DzsMh/OTPh9EfL8DvZHuWFtFkDvUeHe6/cQomNZ6ZDC8rILdeMQ4apSKiGgRp6/f246d/3o/WBjM+cdtMWPR6/Ntvt2DXkTj8bq4nGqTSVPwsoD8GfPad47HssqnoDiXx8LM7sPtICj6PESatAbFMFpViEe++djyWzmuRy/WbP2/Cb9dEUOs0wGJUYDMAfdE03v+2WVh2ufqZt/ogPzmeSIhUu3YQgIwU1w49zzecA3Is81CSDKJkK0nuy+el9M0WLE76a159Du2H90m5lH27wWBIFJZYIrVbrYhGY1K90ECR/u1CLicZUIfTKapYnOhZ1uYiozHQQb1O3NGT5IJYrWhoaJCkRjgUEmK31WqB3U4JQEWqMcQCdfX1orbF7RPEcNFia4pkDNNp+RnBEEFK1RVdbzQhmU6L78jyO+7FxIlT5Bx6e3sFfFSrH0NbsKo3aTgAYXaO5mPVzO5b/QF9qx6/Wn1Sy768h8PvE39O48kn/vhH3PmOO1HrV0mrfD7G0ngrABDm2BrQgDpvncwDKsk7gBBU87iTDRLLa+CHiSwPvVneZ06EwwNIgkP24XMuSFWSAmxORVgfuj+CHWn5okqXyylJiEgigr5K37m7oF/gB8VlcMGpc2Pdfj0eWW1CoQj82z0mTGvQgh4emXLmBKljGhL+98sm7OrS4W+vN+DG5jiS/+vvUO7vg+Ujn4T5tjuOvgvsq8+vXIHkN/5/GC65FNYHH4AS+w9UAr+D0vgxaCZ/TRZxDlaeygMroex+vwTd8clP47mDM/DbDRpcPbWC+xaWYTMUYdCVYDRasLVDwY/+UoHfQQCi4HDyED695j/QaqvHZ2bcg+ZHn0HuhefE84PkEY3LDcOll8H09tugbWmFYqALuiJzdF8giEOH2mVNmTBxPCa0NgsgeX7Fy5g+bSrmzp4pSlRUvbrrjuUiUhJLJkRcgq0F5PkZtVX/JjVpNHSRZRbw4OE2bHhtExZcOh/NzU14/sUXcbitA/Pnz8UVl14qFThKmG/ZugXrN27Ch97/Ljjt1qOk3Qv8KIyJzedp3BguivcL17c3a7y+fSdWr1mDSy+5BHPnzDoqNsPjYUa/s7sL0WhCglUC5+nTJsrfbI9j27VKXucYJLBL1eqNAY+sfvRHCqgotCHwjtg2SzDMFna9yYhHt4bx5FYzCidR2Bt+D8j7WNxSwAcWmuGzE3SdyphTA0VnpSavxE8b9vThhW0DCAzk0eS34LpLGrBoeq3wbqtjy459eGkvPW4GlbKGJWA//LYWeFx28RrpDmXw0tY+rNvNjhgF8yY4cdditsux5UzB4d44nl7fhYXTfVgwxa0q7lVb5xQtFJ0dRwJp/HF9F66cWYdZLTSvJYerJM8fq72Uzt10IISbrxiHmS1eDMQS+MNqtmfl4LIZcc+SBugNFby0NSSg55YrmiUmCKcSeGZ9NzbuiwhPeVarC9fOrcXEeufRe8LEy8qtbXj+9bBwvZZOt+KKaQ34xYpDuPvaaZjUpHpZEQyJqMegO/2b9V6cyX6rHSCMyavx7dDqx5teAeHJVPvijwEQlcTH0jMDbfGT0OlEhneoG+6ZXIix+FmeL9u5CFjYEkYQxewKA6TTVUCYKWMFhI64qnb+X8cbfQXY/877RdCZoASz3S5qQENfKt7jnt5e/P7JJ3Hdtddi2uTJfwUgo7hRI7VgVQFIradW3g96/wQzAYQqoRPc0EfahRFG2GCHTbHBYjDDYrKIQhbvERfGdDaNZD6BRCUhbVNDSeqnO2QCEDFKtPmkZYQAJJwMI1AJjMpB/XTbv5C/r/qAhOI6PL7WhM2HdZjg1+Azb9fDbcpD0eWQV9RedwY28bSCl3bo8eetBkyu0wgAmeQuIP7Fz6KweweMN9wM2998EopVJW2WEnFkfv4jZJ95Esarr4ftwc+i0vsNVLp/CNhmQzvncUCvVrfpRF3p/jHKh78M6N2oXLoOL+9z4KGXi2hwV/DJZVo0ustSKSBoeXmPgt+sA6bWjwBAZt2L1hXrkXnst6jk8zDfdQ9MN90CTQ3VFCsoh0NQLFZoHG6u6pLNVkc1SNQJZ6ivLyAJMCpgdXb14dU163DFgsukwr563UbMnzdbCOo0WOR6xSwsVbL4t9lohNVilqAhEAzilVdXoT80gNaWZlx/zVKpiq5asxYHD7WhubkZM6ZNFUPTXbv3Yd++fbjvnuWwW03/YwAIg71osijE5Hp/7QV77Mn34HtPbt5IQRDbszdt3oJt27fLHG8ymTF16hRMnzpV2rypjLdu/WsI9gcRHhiAx+3GO26/DVYzHcbV5FKxpJLUCVQJUkDuTil3wdvnuCcqX4VjJXluhTc0LICX2CMSE8nX+lo3umM6/GRtDtt6yK84/WWfXFPB56/ToJ4+QZSDPl3bGQN9ikworDKzPZ3eJGVpfz+ZWidjQOHr6jVq+6FcwyGDD4tInaotmcN+qVah5MdDficVKrYwVhX9NIDGhjL0qtfQ4OB7zGeEVRD6llVHtS2+yvHldaTb+kjeMSqHme2TalJi6FCtCsrC/apyd6vxLyvwTIpIBxD96Ji46Irg4ef2idrfJ26dolYShknly8xVqSASiyOXy8BhNQnJX4Utx4+qkanaaEbhjCJS6TJsNqrAnh70x5IpMZseLrChJlx4+JqjxtxcqznPVVuvqmbdp+MrvyEVkOpFq/5dNdWqtmHxBqiVjrwE5iR4kv9xNuXv079Wb8wn+JCIM3siIVUWItsiJ0QoIsdLxS9OekMzaMNvFjPooYGoZA1IQP/reOOvQBWAkNOzdv162B0OtLa0CAeAlTjyk/gyhgYG8LvHHsPiJUswe9q0vwKQUdyqkQCIFjrUox5+h0+AA9ukouko4pW4BPlsEKLaFIED/139r7o7lfKoAT1CqKhl0zng9bhl0h6IDIhPSASRo9saxWEe/QirLKzO1DhqVBnudBqhVL+YEI62inIm+zufn+XcwiqIXevEwW4z/rDBgL29QJNbwdJpFTT78zAYWckFwkkFW9t02HpYB4cJuPsKDW6ay8qSBrkVzyD5w28Lodv0jndBP3e+BAH5zRuQefRXUIwmUZ0yXncjKpFXUD7weSB7GErj30LxvQMkrFbiW1Du/B6QOQBl3KehmfDPOBQo46GX89jfV8GyWTpcN1MDHQo42Ec5UZLRgcvGA1+4RUFb+hA+ywqIvR6fmf1uTA5kkPy//45Sby/Md94Nw+KlUMjFOtKO3HNPQztlKsx33gONw6m21AztYZeVVG3Lqw4GTnTN5rtN0Nrb149avwdOh1WM7IS3WKIACfmFCoxGq8zl4XBE5ggGsjRPJOC4avFCTJ40UTiD23bsxI5du2XR5u8Z1M6eOQ2Xz58NrYZBE43bxlbb5vl8BqvbIvcjHC/B4fDCarkwylfV4JvBrdlihslokCTeUDDC9VkEGCg4k8th46ZNAiBvvukmNDU2SlDI+9/Z3YNVa1Zj1vTpmDdvrso7TafQ2dmJQDAgc0tDfR0mjKeks15I6wJCLmAlRMwb4yXkizohn48UH/Dce4Nh2EwVeGjgp7Fh8xHgF6/l0BnVnPTo+CbUOkr49FIdZjQaAGk3Gy2BRH2fKmSL5Bjta6W9bUQAWC6Lv5YGRThsNCodPijzT75JBYq8o+RKVD+ltmiyOiJSwKj+jitAiT2hx13/YsWMUuVYDEUgwvhTfIkU5iY0xwOMQXDAyoXFpIoHDT8H8ofoD8I4zW6zDJrGqudAcEvwwWeI3+NzJ/EsD5tGztKyrVossCrPOONgdxQPPbMXDosOn37HdHlmR7pu7K7oDw/ApIfQDUqV0XFIeL7ZTA4Oh13alE836GuXSWcH39Fjd6d6TFWgxvPinFb9UzXX5vbHJAAZWgWpTgJCSB+shqg+G0ScGjHC4uelgiLodQjVcxQo/lQXuarlzgeI5XvV+FBVVeCiyorF6cbQC1wFEyr4KIlvB+Vb+ZApGtW3g3KMlBusqVEBSBVkjdQrxwc4FInKC8Is21/HG38FqgCEPILXd+6SFo5MOiUqbOQR+f218Hk98nw++vhjmDl7DpZcfjnyxYI8A2NpvBVasBjks8rgs/tkcmVSgsGbZKPICaiofxcqBZQqJfVng/8RlFT/zVmC3BCv3osad40sBuFoGKFSCDFEz+q2iAkhGuFz+2SOIDgKZAIIV8JnVEk5q52fhy/RXNBj8MCh8fw/9r4COq7synYXq8QqMZuZmZnZbiY3pRnS6eRnkplkMvQnOMmfJJPOJOlOp7vdpm4zM7Mts8yWLVkMJZYK/9rn1ZNK5RLactxJXy8tWVLVq/vuve/es8/ZZx9czzFj50Xg0DUWZwVCzG6EmBl1YF0GLRwuIMHiwrQ+TkzsGSBVieUIYmL/ko9Qs2mNHPz65A6yJztusvaGFqb5j8M0/1FoQ0KhcduA3M/gzvgx4CiBJrAnoA+VuiBgFeXohdB1/hfAGCeJ70evOfDZQTsyi9xIjdYK+LlT7EJpjdQXxIBUDb47S4ubFdfwf478AqnB8Xi377PoEZIM25YNqF36F8Bugy4lVaIezszbcFdUwDRhMgKfWQxtpAVgnxoYU/TmKR5baaqnlcaO/N/ze5FlpXebHPh6kECPr1trRrG1HHv3HZb1N3rEcAEhO3fvRWBQoERB6FGnnPrNjAzk5eXJWRemxr/tAAAgAElEQVQdHYme3btI/ofQRai41I5G631YQvd8CR7ZZZUO1DqMkvOpFra85wv7XIA5e0UlJdC47bKW6a01GGhIGoU2TRn7EydPSuX7RNKxAaSdOYOjx45h3Nix6N2zp/yOe+bJtNM4f+ECpkycIAWKuddTSODw4cNC56ZxSpYD67kMGdBfoiBwVkPXxqKhLRmLmloXCssUbzYdmncbxy4UFZeiqroSsRY9TAZa2QbYXWZsv2jDsjQNrDX+i52y2OAroxyY2D0YOndVq9cl57iy2in1XcJCwyRC4++TKiqqkF9UhKgwHUICm7e1WjIu/l7jYp0ju1lUtVrTyisqBVzERFr8RgxIbaNsPaMfjIA2Z2yrn831Q8qqUuRUsW8Neh0yC8qxZOd1EQZ5a15PBcz6aVZrGSoqyxHODVIT0OIdg/YIAQilp1tS8LOyqlqoqMwt8rVzZauU7ZL7pxJh9I56NJf7od7WA4uA8ANVGpY66PXVtBVPhBqO4uas5lWwgyz2RERJrqCCOQhIWrOUGr6W11NoXzx8nTJw3Jh4SCghJC2cUkOkeaPfGw0SEdNjYnco/eV16SlllV4CCJNRoYJwwqKiIoQv5z1R/jcRq7ynJQum7SPy9TsbGwHOCQ9JgkB6yhjFoooaRRAyc5TaMSGBZgSHhuHypXT06N0H08aNkQgIPaUPU/sqABBGL2IRi6jAKBGfUJ0VqhNCflb3AqnHQA+S8kUZbAEqLru4KQhmzAYzLBEW2U9KrCWocFWiGlV3KVapwKXukKBRjYbzJxEQTSKiI6PkuWV+Sm5NLopR/FArYKn3xCR6FhSMNyYg1BSOkiodjl6zIT3HiZxSJ6pqBUMgzOxGUpQTfVKc6B6thcUcJM4T2XmpHFRSDNuhPbCfTYOLHmCa6THxMPYfBOfgEXCYgyTiS2eODlXQlmyHrnQXtLU3FQBgioMmdDg0sY9CE5BSZ+RX1bpxNtOJI9dcyChwCU0k0aKFTuPGiZsu9IjX4rtzDCiy5eHzKxsQGRCO6cljEB8YBTfrPh05APup43BlZ8Jtt0MTYYGuR28YJ06BNjLK402tFRlMOhZ8GBOeYRJugXq8enH8+WeqH3lHKDTQaAMAnRHXb2bhyPE0jB8zGokJ8bJuWVvkZNoZzJw+RajFfP5IY3E5beL1FLUYOkVdNV+JehP3Yy+zOVwS/QgOChfJ8pYaba35bKkfZC2D01GJsCAt3G6NSLbW2JTaEoHmIKGVLF2xAnFxcZg8YYJc/sixYyKRPGP6dHRMVRKDudfv3L1HHB9TJk2SyBWB5MYtW8QuoZQy6ZgsYnkr8xZeefEF2Ow2cVKZ9G6YWQ+Hxn/dQ8insP5nxSZqnTGjFG90wGY3ICqSdsTdhioVNFlUNsjkQkSIcn5JaVGdGcVVRiw5bsPuq4DdT8BtdncbnhsVoiSdSx5F6/rncLpRVOqAE0aJzpBK5Nu4H1O6XqtxIM5CR2xrZrjlr+VY1bpMcDhbR2HnGiouLUNwkBlRERF+AZ61tFzKQ1C+2d8cNNZLOcOcBCAK6BKKl0GP6lq7REHIkhnQJcYvA4h7SFZ2rgBKRl1IK2tpYyFUgibKfbckzYGFiZlD3dhz6m37sg+qmmv9UvcPcL37+1cFIMpEKIlARJoqCFGoWQo/TwAIgYcHfKggRv3e0sEX1Cl8Q5t4n7gwiVy5wCjvq4Zm1UFlYmZLAAivy+ux0mqNnd41GqxKtIOVs5Wig3rhQFIZQKIt0IjuuZp85zuR6j3JRlpSJv02t1OouqXj9/f8Os6PGi5l9IpRLBauqmSV48JCXLuViaxbGSgrLUXnzp0xd+YMj7z01wCkqXXjj4LFwzkMYYjSRiEoKESqz6oh3caeEwEnyk5eB1hECllC21rZbIUOWVamJED7obn4KyLICIt3Y9+MWqMAGjYCkOzabClC+FVpLN4Yp49DdHCMcHZ56BVX1qLYVi1RCBoqNJwCTW75rnPoEWwMln1SbbIX221wl5eBBQhl6APM0IWFo7yGEQKbjLfbrYVOz0i2CxqnFZDqyS6R7NQaI6E1BMuzRH60eE1rgbJqSB0AGou1NrvI8rIw4bKjLozqqsNrk43Q65yosFdBp9HBrA+QPA05D3hWlJXCXVkBOB1wmwKA4BC4jEZR32IBW6FsKLaYrBeDzsWi6QJK2A8WQFMp5WIqNnmGEoAwAmJCWXmNOLQslog6w6GsrBwbNm+BOTAI06ZMFI67QeeExgvYSn986CJflbXU2n5yisoqnaix62Wc/Bmmrb2mv9dz3VitJQgKcCAoQDXylHQByX3QmuHSGJF25hxOnjqFXj17iqOQ4IP07ymTJkqEm2sq4/ZtbNu+A7169sCwIUMENDKKtXnrVvTu1QujR42SC+/eux9pZ9Lwnffek4KoxdZScULReA/QA+GhzDEhX9/XqclOUcGz5dEvUthyCh1SLJk1S3xBHPtdWlqB8opSREfoYDJ4WfeM7OmCcCnbgV/tcSKnvGHkoXdUFd6eFIakCDKcWO+jdZRANTeluMyFiPDwu7zn6nwxN8VaVibRmUBTO6EP7kROI2wCPpo3hr3XEg111nOLj4kWKpRv437CPC+OPffG1gJpbwDCa/OcY0SE+SR0gvv7TL6O0Q8Co+gIE7Q6fq4OegPLUTQfQVLWv0uRx216Y5PbZRFs5pqE+ERA1LHwFxWRrbUF11av8VcBIA28maLF7akqSzUpT3E/ASae36sRE8XGUNG4JxbSDDgXz6jNriS72xwy+DTmCRAaSyzi5zQHQFTQUV2rSAjz8DKaDPWRFB6sHl4cFwfpXPyZAISbIAEIIy6NGVXsg6DwklKh8gR5GQD3Y5P++hqtGwGuIWt5JSyWUISHhNQbYx49edYJuXX7lvBdmSOiRNi+BiBNjbI/AMLXMwpCEMIaH3qNXmp4EEioIV6VT8sEYOr2K4ajEgZuKm/Me9/xdWCId9qn+b5Gfb/wbp1OqVGSY89FmZ8iia1bXQ/u1VJnRRcHS2h9wVXS2ao0DYve2V12lNaWIsAehISweAT7qdPgPT4cD459dm4OosNIZaVsnEJpcrn14qljhFg5BFlEzAl62Fh1nVW/7xRrsOyYBtmlwDtTtEixkJrgQmk1E9A1IsX78jgWKNRCLwox7nqPmyJRdxdQ9T4M1UiaRMi8nFrCA3ez+jsdVA5oRXKV11IACSMURgOj2f4NGPa/1mGSQmz0qnuvP177+MlT2H/wCObPmYXOHZOg0zA/gCCtdV7lB7dC2u+TFM+4C+ZAJk3XF8y7n5/IeeZeXFNdivBgLfR+5o1Ju9AGSB7P+fSruHzpqihhUoFz8OBBEq2iw5D7NwEK64RMGDdOcnl4/T379+Pq1WuYOWMGUpISRWBm9fr1qK2x4aXnn5Pb4TqrYVHU6lpxVBn1OoSGBAvQddhrxbkqDkqpAUF6ud1Ltt1Thd2Po4SrhvLFtQ4dYqMj/eZ+qDkCRr0NEcFMjm64djUaA5zaEPxhbyk2Xa4HRIF6J54frsWUnoEwgM6CluZ91M8gn6NCqxPQmhBlYc2Ouw1jRmfyCoth1DoQG2loJTRo+Woh5YrPZktzJNQrk45fUGwVYEF6tT9FqvKKaqH48TW041rbCEAUir8iF89GO9JucyI6KlxJA/BpdOrcySmQ30ZFUNlPLw7uDJse24o1qG4h4zvcAEyxAKlUTm6i45UEINZShLYwUtka4KF+7AMFIPxQ7wiGN72iDoR4Dgf1ZxV8NB/5qKdlKdEOF2praoVDLtEOkx5hISFS/bgl1cS9AYj62WpSGg/O6lrKvEEWihQKNNCTR1UURZZRlSFTE3TU70SgPHwjwsIaJBn5mzx+LhEoH1ii0K/bX28EVAASHh4MSxiTWesb54lJq3yYeahwnVA94uGV4TUjKpyS0/WeJ26BD7oSemMARAxH0YtT/vH/JPNQ4Yp5GAbPP/mbRwaVAEXxWGs9yaZUKSI4UYC/2lq6STb2uvoIqV2R4PUUIfzrrczWfTJBXbwhHuEh4TIuVqsV+fZ8lGnLJKIge6fbKV9atw6RiEFyRGKjHjn107lfOtxAYWE+4i1M9vU92uqpTTT4JYoiYITcdDNKq7X44oQGW84BRp0bIzu7EWrWID0HuJyrEY/st6Zr0DmWzqFKOJ2k6WrgcHrUcTwfx/nX0vnDiLNnH1bVBmVd1XnnlOiGCirVs0mNuPPZFZl4u02iJPT/+DoZ2f/yaidKyl1ibNH54NuY77Fq7UbExFgwb/Z0GHTuvxu1K9+xqKxxobJGhwjKJDfCb2/dar771Zy/EqsVBm2t5BX4d8YycmUEdAHiDORezeiVTq84BOW812hlT9+9Z49cY/LEiUK/Yj7a6rVrxXh8dOEiYU5kZmVh7fr1GDFiNIYMvLuytercoGoewUz6pUtyNlBNsU+fvujTs7OoaImghiQtc//zyN76RGGrbS7kFjrElrFYwvxGP8rKK2EtLUFUuA6BJn+ecQ2gD0ZppRavLqtFtUM5B7pHu/DqGBO6RjEqV9GmqWBdksIyNyIjwvxGP+h8YOJ2RXkZYiP1MBLht1Ozu/SwOUl7b130o6qqBuVVVYiLiUJwYH3kV+0mz/e8wiJxDNM4b4tYkjcA4XXpbGfOCVkxHDt/12Q+cX5RseT8KOkCOmQ7TfjRDQ22FUL2X7MOCNK6waCSutcJS8flRrlLKyCFQz41EvhdTyCsidIwjIAwktdSANKWaXzgAETd6H29kXUeKk++h3eeiGwIQrPwyf3wUC7kvXWVTV0COghAJLfDaERgEFUwms/n8B5AHqisVMvrkMvP0BjrgNTYHYpnzKCtU9ZQDjbFbPL2xKoeWZVCwu9caLxeeGioeMwaHooNp5D3ZS0rl43wawDSluV9/97D9cikrABTACwRoQ0uzGjY/sNHJJ9o3Kgx4j0lDYDveZgaN8zS8gqpBm0hAPE6nR82ANKScSMAIaWIoIQAhcBEBSsqeOF3talRFO9r8/WkTDb7O090hcYsvU7cY4rKipDrzJUihl+FptLb4o3xQt9goxLTHVeW33vQufWI0cQhOTLBr0fOd7+sqKpFVVUp4iNpyLViRDQGuDUmZBVrsPEMcPS6G4XlCvkj0Ah0jgEWDAIGdyCFySEa/2oEQRj0LuUAdzkBh4ta+jQiFbkSATku7st6aHSUw9QpjiLJ66rfr1Ug65uTx3muqCiD2ehAgLHhTZEKU2h1QKc3S04fzwXvxsOVe8O+Q4eQl5uP2TMnwRIW/HcJQGjoW8tJdwsUDnpLHQGtWEXy0qqqalhLimAJ96Ee+bmQ0KG0Dek5pMQ57E6prVFUUob9Bw9KkjrpVzy/KQu+dPkKdO3aBZMnTpBI6N4DB3D5ylU8/cTjknDdWLuTk4ONmzYjIiICifHxkl9y9fo1DB40CEMGDYTNVisqXHGxUWK8iyqaWstClJVY9dyBapsGifFKlMa3Sc20wiIY9HZEhtztCKiT39UYoTWE4S/77+DLC+ESmRnbRYPFw4yIMJRBo1Hc6a0pR8EIV26RDXpDIKIj/XvxSYGnYqTZ4ER4iFJfqz0aox82hwmOFipEqX3gPlJiLZek8IRGCmQSoOQUFCAkUMklaksIxxeAUDSB0TKCSn8J7Vxn+YUlsNttiAhXHKB0eh+qNOG7V4DrVUCswY2XExndcKJXIPNKlPwQu8uJrPJarCw2Y3kucNMjPnBhNJDQhFlMu5O19KhM2xaQ1ZJ5/asBEHbOG4TwZ1/Q0eDvHp63AlSYN6LStjwhdVIASMfwaDoTeDCxnAZDazc79oPa2XygaEiqycQ0VJhYaWAhKh9tcQV/eIpSCfPAyzvr9X8CJT6E1O1WEzsb6x/vtayiUpKfSYFoCW+vJZP+9WtaNwIcd6HPOUjh04o6k3fjejmedgZHjhzGggULkBgXK2uGSV8PU2OfKHsYEaZwh70b1xojIFROCQ8N9hs6v9/30lQEpK2f5R058Y6gyOPp+ed9bQEguBuAeAMX9b2BCEKwKQihYaFiWOaV5iPflXdXAb+29r2938d7YiX32IBYSfDnui0sLkKWO9NvHRODy4R4bSLio2Jk3TfV6LApsVKuswrREa2lJNDla4QLelTbtTiXBVzMcotHLz4MGJACxIdroNcyiZs1FprmGnj8VR6PshJloS9A8rjcpPwSoDDvRFzNkrdH8WYmhapynKojSYlmViHQ5GyQTCzRjyonyqogak7qXq6OkVB0a2rEkKmprUF2dja6de0Ig5YREAKoFvIl2ntRPKDr03NfUqaBxRIunv/2aJyr/IIi6LU2WEJbaNzeVV9CkkSkqF5trQN5BQUwB5gRFhYu66iyolKiHfEJCZgwdiwKigqxa88eyQubOW2q5FX5a7zqzZs3sWnrNowZNQp9evcSWviadRukDs2s6dNBqfcTp9IwftxopCQmQOOughbMDVFajc2FvGIHwsPC79q/1dcwumAtKxVlqcAA1h2rb+pzIXRDlwYmcwTO5lTjp1uYAafHU0N1mNHdCZe9EsQ2rEzO1hIQIupmFQ4UV7hFNcpfVXahlFvLUFNdIf0zGdsx+uH0RD9aiQ5odFOdi7LbFBfwbRL9yC8SijVphP7qdLRkbXsDEF6T0Q86RqIiw/2uIdIKWYOI4ESVXPYFIE/HOPCLHsyL84/qymwu/PymG7+9o0TFmgMgBEUlJaXiwP+bAiC8eW/+sL9oiPo7Tg6NdhpzkpzO7y6Ft8vTQwEcBs8Xk70VGd3WDhg/T6qd19aK9jG9ETwAjXqDKBQw0acp6lY9APGYK14Vcr29a+RB8zPIe6YcYFPgSPVKk5/KUGBr76klD8LXr2l+BLjGjHo9cvPzRBWCc1ZeUSEHCEPyBCbkg2Zl3UGffv0wZdxYoQJxk/LNI2j+09rvFc0BEEZHSq3lCAtr+8bamt63BwBpzeerr/VWpfE8vX4vE4d4WMwRYrzTM55Xlod8V/5DX4RQvRkCrWhNNKLMTPAPEhBVaC3EHdy5S/GL7zG5zEjSp4iSTXN7D/fL3IIShAY6ERbURFy/0Qny1A9gNMTNSLECGMjkUhLDCT7szYKPpubfo+IuL1GNMeoq8iihZ5jARImkqz/TiQSYDC6JfngHOOicojdaqzcj0hLeIAmUZ5ZErquqEGUhXUIvERqhpTmr4Xa1nlvflnX9sLyHY11otUsNGI5Vc2uprf1WZFGLEMPoh0+0qnXXpFoUJU5Zz8JjzHFdQAu7zYHjp87g6rVriIqMQllFudQQmTh+ghSe5Dw3lhBcWFSMHbt2wWQKwMjhwxATHYWr164j4/Yt9OjeHenpl1BQUCDFbC3h4aLDB5cdWo0TOq1TlKXsLN4YSxnwu6lVtI+oLGXQ2RAVbrjLYamscTeoRGazuWA0hcGhDcAHeypR7dTh2SF6xAZWw+WsFrBtNKhO1Oad/HwecgptMAUEISZKqert20jp4RgEBbgRLrkprZuVlr5acj+cJjhdzSdme1+TY0MgwPUZH6soHd51D1XVUlslyGySyEBbmzcAYe5HeUUVIsJC/BaU5H5CuV/mFIWHBNc9P74A5Hsd3FicqMEvMu7uVYAWWBADpJW58Q9Xlfv6uwYgyiFQn4hXDziU6AbDoCxZT9oIkwN5SAinm4BDqi4SeCg8OIbTxWPVhtUgyWK1taKPzO9OB5MpNdDqWGDKrEiwtsAF4E8RwDecz5+5yMkFDQkJbpF2NPNNiktLBYC0ROmgDUPw9VuaGQG1Uuqpc+dx6uQJAbtcN6Ti8Dvllem9IK85MtKCQQMGiFoKw+E0aB6W1iwAKStHaSkBSEibPTutudeHBYC0tM+sAWIJtAgAIfDMKc1BAQr8Gu8tveaDfB3parGaOFiCIhAYGCh1TIoqi5CLXL91TAJdQUgOSIUl/G6uuW+/a+nlzytCbIQW5jar2njL3zbw3XrUeNr3WVJpW5IT7MlPoQ3C4I+vLaJw3Z2SFxAWEtzAWKEhzAKyZiNz/VhQVwVkfz+KV97rgzUrCkqdiImKQUBAa6NjLXtCaD9QdlarqUHkfaH2EBBz4uvrwGhI19KyAGk1bty8jdzcPFBCrWNqB6SmJCM7Owe5Bfno0bUrwnzyBHkXdFRdvX4Dx06ckLNi+JAhUleEe0lhYRH27tuHxMQEjB450nO2KMWMSbupqalCZbUDlogwhIf5p3mVlVWg2FqCmAgdzH5yP1QAUmunzUPmCBAWZkFJrVFssTBDDSorST9yiXKWyajk0MhT2YRxxaeyuNSB8mo34mNj/OaLKdFWq0QTo8L09wgQG18T7Asld6l+5a86eFOricwUzq0lghLRd4MLjlFBYYnkh0Q1kqfRstUKkeGl3co+Sq04txuxUZF+a39QxKCwyIoAo0Gc1qqh6wtAvt8JmBsNjDp6dy9C9MDPugHlDghl62sA4hkjNfeDxj9VJFighdENeqH47IucbYAZBqOS5C1yuR6w0Vpqlfe0SAXUiipRv2Dkg8+XycxaHUYxvrhAmAPSmubbH38KV7xfcgiprUwE3RwHkl6DIqsVQWazX85na/r39WvbNgIqAKFXs7TUKsYbaVlquJ2AmHOtKgEp1Undor72lYqAPGAAwrHJtt1BsaOobRPzAN+l1ABJgCUoUp5bGg3ZpdkCQFgA8avQWB0+XhuPiOAIEUsgB72gpgCFKJQCer4txB2G5MCUuwxsf/dKGklOXhGSohmFbosr6KswgkofpQ5DmV3kZKOjLA1UcCRvr7QcVVXlQjNRakCo49G+AOphHEGOR2GpQwz3mKiodusiFS5z83MQG6EXz337NA00enL+FaEROkrZtDraCVocPnoMFy+lY9qUKeiQwvo2SqNtcyotDXGxsUhJTkZuXh527tkDu82GRxYsQEhoqCSnHz16FOPGjEHXLl1w/uJF+Yzu3boJZY0R94qqasRFRwv337fxtTczsxEcAESF6/3StRUpeQIhN2x2l6iAMS/O4VIifSKRrXHBqNPCaKStpdCvmrNRSA3LLXIgVBLjw/06gqUuSX4BQoM0CA1qTBzg3meNCeeMfjhcrYvCqhRkPtuxUVQI9J9fk5mTj6BAk9hj99JUACJ1xazl4pCOtDQUt+H1ucaYCF5ZWSWUL291rPYGIKSjFZdQDexvIAdEcQTX6/QrRftqUGu3w2nzRB201DTWITAwQJJ9yXW7F5DhvUBUoMOICovHMdTGyaX+sjnQrGh0ez1pLESo07e8yIvvYmyq30yUCwoOlLyO5u6PqLyoqASmAFO7KYfcy4P09/BeAl7S8BRw7Ja14o9GIKpXnogH6VfqAfWwjNHDFgHhuOTaclBgz39YhqjRfpC+FK+JR1RIlMw/pTdzK3LFeP+qABBWho/XxSM8VFEhIt2jyFWEEpT4LaQY7oxEcmiyX2+g70DJeBQUoWN865w2rZv4hwPYOJhrUOKA0Rgk6lfeBhqfsYLCIph0Dkmy9Sfh2bp7/mq/mgUA80rsiImOa7Sy873eIfdkUmBdDnrXDc2eqff6edDwMxgNocQ0YHfQgGeldYNw5plk730+kL+/au06AQ9Tp0yS/uXk5GDt+g3o3q0rhg8bhgOHDiE7Nxe9uncXehcTtVkMcfjw4YiNjm6yy7x/1gsrKStFXCTravg3vkWwQWhYHtEGqcNWf2mJdnjkp6kgJwGgZqIfxGBFVoJxjSRt+8uBERBaVILa2irEWgweaWQVjN/fZ9ruNKDW2fo9iNR+0qBYVJD5kb7nO++BQICFB5lDyRzge2ksM8Fr1FTbUVVbg4TYqLvGjnNFFkVBUbEwfeiM97YXCUCOVprwg2vAjSrgOx2A91I96ude86bOO0f642zgB1eVnp8YCcQ3kYROahjvmbXP2os22W5J6CmpqUhN7SAGG1GeksPBSsWKmpXGDcmrYKY+D0O9wSDoTgqyNAK52+JNpmeAh0JtTY2oDDCpnI0GpcFklO/cPHzbvQIQf4tTlfhjmI9e1MYKvHi/lwCkuNgq8sHtJV14Lw/S38t7mf/j4G7tciMoOKiueBofUlJZCE5sThfCggIlSZ1AV4qxPUQD9DUAaftkUAI4jvSlEIsAkIrKCuRW5qIIRX6jB23/pPZ5J/NcQhCCOEMcwkPppdSgqKRIcljKqPnvp8XVpCIuhgnWzXv76NQpLS1BQnTrD/+W3LHDZZB6Ig9Do9FVa3eLQe2bhKpQZuxSB0WpV/L33ehpd2sYCbr/wEAde44392EWsFQTpx/UqDP3gVQm0sEbE2qgkUW1OUZNqYBFRU6uEype8dkKDw+XZHfmlXHFcH+hSh3PEV9lNX/3RbuIEQbaOow+cgwai1w0OI9EKe7u5m1+NbeCnU7mlLjFfvOnysWr0zFHqWM+EyzGyabX1sLpaj1Nqql55b04Wxn5UK+n2qa0sfwllksJBpkfjSf/prmRaXoFKrYsi1g75XoEE/7sXhGzEfEbpRaWd6Nzo9ipRXoFUOkEugYCSSY3cmxAtAEI8kSimZeUUaNFlBGw2oH0SuUqEywAc0MaayLA4VF9bc5R3tbnjc/GmTOnMXbs2BZfQuNuAgmwOvCePXsQHx+P2LgE8QKz83w4RUXKqJfIBnWv1YJivjfXFqCh9l7NJaEByAeaYSRGHDjZrLrLzyZKV+t1NHbX9wOA+Js0oWBV18AUEIDwkKBmvTVEwIUlJVLboLHqmC2eua/gC9U8Gpkvn+AugaxS3Ez5as/GTcJNmpXdLiFxbggMi59NT8f1a9dQU80Szmb079EVfTyVdfnw+itw1579bOraXwOQto88C/jFaGMQGRop/Gzuc3nVeV8ZAEIFrAhYEGOKRmhIqABka1kJcl25qITnRPIaHj5r8fZUJMREt8jxUVpWBltNmSS/tkd7mABIrc0Nt4Yc+buNatJtSGUhh7456kp7jNPDdE1hOTgoB2pqVkWtLf1WDUXm3LhdTmBpCm0AACAASURBVBiNvidEW67a8veIh9pBGQNSloz+aU+e8gCy95aWik0iFG9PkeWY6Ggx0AuLiiTHk+eFJSKiTia7Jb3h2ScCPU6leCd/FvEGyk6LGE7zNKqWfI7va5T759nLfFn/bBUVHFFUO8DrmWgPAOKksp279ZEJcZI7nLJGGwUCdoc4siXn2I/DurXjJ3Pmcor94s+RwevxNYrD3O3J/20IenwBSJdAIM7gwvVqDVIC3IjwqIzRDjlbpZffVbsIQJTr/E0DkISERCSnpCoJ40Yl0tEWdarmJlY1PhU9eBcoHVZVXS3IksiRBiwXlYFRFhanaqH0wv0AIP76zv6wj1q9XuROm5PW5aIvLLFKv82trGXCz5Lre1GQmezU3sZ6c3PWkr+z31q9DjqqSVEWmfMqhcGUmLGOVD2DHoGkprG+CvOGHKwyf/+BCIeQ69el0SD94kXh8vLguHjpklTKjY6KRmhYGEorKpGTk41Rw4aiW5cudTVkWnK/D+I1XwOQto8y8yditbGIDGH1YRMqqyqRX5mPQnfhVyIJnQAkClGIMcdIEj2NNmuFFdnuO35VvJiwHuNIQmJc8xK8Qk8oKYFeU43QNilgNT8vDwsAIeWGCbyK8mLDiIwUv7XVipf3bz0PprkZ4zbMOikKUGufqJhqyIvcsc79wKMf4v13usU56K9ytYyB3S4AgIarIu9fLeqINCopXsJ8QoIPOhojwsNRVl4mxmZ0M7Qrf+Ov0sxFyc2pqIdSYJqfz4gITR+eq/cLGDP6w+OYNp6/+2cfWcyTY0Bw6B0RvN8ARHTyWql6pY6h1BCiqAyVTn2rjXrKQ8ickbXjp/ZKc8+C/7lSClKT2uTPkcH3EFQSgLBP/uxWXwCSZHKhe5AWNS6lIKF3Kl6ZA2A62u0aN25W/x0AkM6dO6N79+51hfnaMkmNvUepSF4r6JGoVeW4KXQvp3ijSavipOmIWD11OFrTh/sNQKSWhKBnjSw8ggMWsWkutMX7YSIQvQyB5tYVU+TGIEn7nh1H8ZQodVMeZhDCg52bcI3DifSsPNzKKUJ5dTUqa+0NAEiQyYAQsxmp8ZHomRSLAL1O7o2b3v1sKgDhzv3ZF6vRPTUZQwYPwumzZ0WWd9jgwQgKCpZ6Lbv37UO0JQLDhg6VDethomF9DUDaviokB4QyvMEWkbDl/lNcXow8Zx6qUNX2Cz+gdzKJPkYTg5igGOk/xTfKqkuR6c70SyELtocjQheFpLiYZg0WHuCFBUUIDWKxvtZ7IFsyBA8DAOE5Y7e7pNgho9G+vGh6GinNzTFooZ+rJbfe4DVpaadx89ZtzJsz674ZQ63uRAveQJoaAUhT1KQWXKbJl3D8FaqrAvrul2GtfuihQ0cELIwYPhQHDh5GREQ4BvTvJwZhHcCCRqIf/s5xnrWMeOgJSCUxXqk9o5QQYFRCeVZYuZ1ewpDgYDCSSEpvclLSPfHuBYzQ2egxrvmM8ncEIqRoKQnmd9OIOJ7btu9AVFQkhg0d0uj4S/TDTqUgnTh3/V1LoS1RRphRsIbRqfsNQCi9y6+2NHFUayk77J8mKLTKRmhQbfk8voe17GgHBgRQQfPuftdFjgT0KEVTfZsvAAnWuTEkTAOnGyiyKVLiagszAlSmvlAOXL11C1kXTuMbsyYg0lPU0N99fKUpWF27dkWPHj2anB81DNlUsUC1DohUI6+1Kx6EWpvkkZhFizkIVmuZ6CR36pgsRj3zJviA3MuGdD8BCBcKvUCilMSHsqZWDOXAQHOz3Fi+nsV7iIYJQFoaZFaNZm6WZy9dFxnf1MRYz8apJFM/bM3b0L+ZnYsdp6/BWlkrPETZTEUf09NrCewoER56LsKDTJgyoAs6JsRJpp1Sg+P+3KHaL87f3oOHkHn7FmbNmIE7d+7IgTF08GDRdicPfu2mjejUoYNUzv0agDQ//l+VJHTeSTSiEWWMEolNPj9lZWXIteXCCqvfJO7m7/7BvYJV4hO0iYgMsUgEh3231pThDjL9diKsKhqxIVFS4bu5xr2pIL8AkWE8LO+NG93YZzUGQGgwbdq8RZ7D5555qu7tBIhr1q5HgNmMObNmtEpWmntu2qnTSEyMFyqx2rgH1djoadfVFQNT/8b1QLqvXsto6f0bAxqwN29mIDg4GAkJ8di6bQfOnD2Hb33znRZR49T+cW+6cuWqOAX91S9gfsLRo8exY+duFBcXIyYmBosWzkPv3r3qDGEKDaxbvwk0zOlMGz1qBKZPmyIRNbZr129g6bIVonbUrVt3zJs3DykpKXLu3bp1C8uWLcPt27cRFxeHRx99tM5Byevu3LkTu3fvlnmaPn06Jk2a1KwBzjHnPq/TUEzm7jGn3P3Hf/kMXbp0luRvNtmj122U+Zsze6bkWzTWVn6xShwNC+bPw/IVXyA+Pg7Tpk4W4Ecjz2YnNYYlAfznJokQiUMB5Yot4suFUvSdaeMoTYuKqkoZ/+ioGPGMM1+UlF/v/E++Pj09HatXr5Zk9qioKCxatAj9+vXza6gKS4RGL52PDp6lSpEd2iV06KtREXaR0Yo//PEjJCUlYv68OY2ODaMfNoeSS9t49MMupRRM+rsBeXMAZPeefThz5ixee/XlBoV/v1y1FiUlJXh+8TN1SdsEdS6Xp7BoIz3mHsVCkASLlD5WDXqOBdkyrNXjP4rFNcYyEKzjo8OhQ4dw+fIlPPfc4kaLTja3X3LwFXaO9q59RH0v+8u8HoIP7jf+mi8AOb7mc3SPCcPQqbORUQ1Zo2rTF2fDaS0AOvRBxuWLuLhvG777jcWIjWkocMBn5k9/+hMmTpyIbt2748qVKxKlS06qHzNek2uKIiYlJcVISUm9qzhz82OgvKLdckCaAyB8iE6euYjzV65h0tgRSKXh6LkxHioMZRNIEGwwPEmvNlEqQ9+cFL1RL5QkotZdB49jzfa9+MfXn0diYpxM3L0a2PcLgKghNhrDOfn5OHHhMm7fyUFlLau1BqNXty4Y2rcnAhuhV/HQIwDhxhDko4LQ1CR7A5DXfvhT9O7eCS8/OhcmvUHQ/L2OT0sXWEtfJ1Q5o0Gka/edu45jN7PgqGldwS59gAHDOiZhXN/Odde6X/fJApfcgLj5sZqtw2GXCsj5hYUSLjfojcjJzZZxpQxjcmKieOc41g9L+zoCcm8zQRpWojYRlnCLrAUaTgVVBShyFz30xQil77pERIRGSN8JQApthSIj7K+FV8UgITIG4aH+aw54v0dNqI2JYJ7f/TO+G3xGI0no/Oxly1dKlPjdt9+oewsN6r98skQOz6eefKxV0QLO67/+2//FqFEjMWvmdGzesg0VFZWYNWsWDMZABJjv9lqqBoNZChbevzEoKirGipVfIiU5CVOnTsau3XvbBEAuX76CJUuW47nnnkLXrl0aTDk97hs3bRHn3uxZ0xEZGYmCwkJ8+tlSJCUmYtHC+WKwfbZkKQoKCvHcs09J5JcGet8+vTF71gwZn3/6wY8wd+5s9B/QH1u2bBcH0OOPPy5Gxo9//GOMGTMGI0aMwN69e3HmzBm8/fbbAnT2798v4OOJJ54QY/yPf/wjXnrpJTGom2oEfKyRERzI/Iu7X8l5/OWvfi0gauGCeXKG7tixW8bv6aefkDFtqjUFQJj7INXE6f3348FWvf96LSlaja0Hj+yUypHWaOCWQsU2wSpOB2tnFEmtGX6p7eLFi/j9738vAG/gwIECRj799FO89tprGDRoULObnDh++cU8Wbsda9esFhBFoKXRuPHHP32E5CYACO1a5kHRgCYw8uedV5O2uR34A+TNAZD1GzbhyNFj+Mfv/R9xMqvtwz9/gsLCwgYAnOwQp7vpooNcC5999iksFgvmz1+ArVu3ICsrCy+9/A3pPyOafqNYTMS22WSOCQS2bduGs2fP4N13vylgpqWN+xEBI8H6tGnT5LMaS3hXcz9EVIDJ6Y1UuOM+U+7S4mIFQKXrPX/5HwSFWzB0fr0jRu3fuV2bcCf9LMYvfhPFd27h8v5t+PbLdwMQ7gU/+9nPMHfuXAEgf/n4Y8TFxWPOnDkNABefaYKxU6dO4tFHH0NiYmJLh6LB6/5qAKS0vBy//2Q5Lt3MwohBffHCI3Nlo2IhNAIP8RgwXKijt4l8WyXkreY1SJVcLZG1FrsOHmsAQCRxx8f9LXxIT0jEdztQKFwN/04D01tSTilSpURVvN/vTf/ynQF+nsrvu5pxG8s3bIO1shpxURYBEwXFVhSXlaN31054au40hAcH+51Ebu7clOi1YfO9D99Ij9y6hsocBhkjbwASYCAAqZeLFdDn9am+G7l3GK/hfTOXROmL73goffQZJ8/4+QMECkdWj/JaO3afvoyLGTmSUNeWRhW1Xh3iMXFAd4SYDAoF6j5EQviwczwVub4KHD97DlkZN+q8V0xMYxHCgQMHIzkxXtalFCKs82615W7u73seRgBSYi9Gji37KyFlSxqT0LCCLOKR5qFSXlEOh8shNCab2yb5IPxng03uyQkmqUq97bp/6qwqfskH05hEn6xProveMIk+057pNwGd+SKhVdHoEJco0o/NtaqaGhQXFyHeQrrr/TO+vT+38QhIywEI816YCMw9gVEgUmq479Drx4NX3bHCw8NgtZYKPYJ/IwChJ3rS5ClISkyWyLVIuZeXy/NNA4miIrx1NfmcEW5+VlBgoHjZRXykqkocaaGhIfI+fgbXEPeVsLBQeR1/5n6v9ot9pBeePxNMeUdAaJzwnggm6Wnm31VDlXsUpT5FHcpoVOg9pWUy/94ee/bj6LHjUkSvc6dO2LRlG7Lv3EG37t3w6KIFSDt9Rug4HTt0wIovvsScWTPRoUOqGPPbd+xCXm4eFi1aIEb9ho2b8aMf/iNMAWZcuXoT27ZtFSOZ40DQQQOZyk75+fn43//9X8yfPx89e/bERx99JAYMAR7Pky+//FI8+2+99VajURCOJ+VtNXAgKDDAr4nmDUDmzZ2NtNNnsWfPXkyZPAn9+vWR5ZVfUCBJ3xwjxf4ohdlMJcMAAVj+IiAarQ5FJaz1UiVUYe4FVK3inq+uJZ455eVlMBq1iLJQOY+FaamYSKlXRXyGkQ6OB+uR0RMfEhIKg9EIFhRU8iYCZF0oojn1NJ1Vq1aJ8fzKK69IhI8H3IYNG5Cbm4sXX3xRrs01wf6xsW/sI+daXbO8L/7OarXKe3lgz5o1W9bmp598guTkRCyYN0eoQnwP+61cKwTmwGBRgWMdE/6dzxPXJ9dWUVGRqHrxWaKylIl0RD9bwv0AIFzHlVVVKC2tEpuGzzQBBseKzyf7peYB8/f8HRt/t2nTRhmvxx5/Agnx8WJbcQ9Qx4fPEu+HdggjRyoNigCEqk0vvPCiQq9jLm94uHw2G8eVY8r54+/4N/aH87VlyxaJPk6dOk32Hv6d643zxNdwnriXqGu7rKxU7A1lfwiT1/NvhYUFCA+PUOxBjRaFdg1uVgMbP/ofBISEoffEmZKGwP2En6/jHldVBdZqioiwIOfyeVw5sA2vv7BYnKe8D7XPvD7B7YIFCzBg4EDJ7SOVPygwSJyv7AvXOPvCL3Ud0YpkMU32v7KyQtIjCLa4xppKM3ggAMSbj6h25kz6Ffx55TqYTUa5kecWzkJCbIx4YXgwU6JWnVQxkj1KD1zYokjk4Tjy4dt5wAuAJMULXYfqDw0OMKnRwGrqLDLIpCPKnynSZxwsHhiSM+LRd7bX1sJgMomnQPSXNIqhznCl5Jp4Eoj4ekWBQqng7t2Uiu160Sj/n6VrRHp43uSx6Nm5Q11Ids2ufdh/NA2TRw7GnIljGqBq9XN4uLCfIgXLookaehobyhVzc+HDov6eP7N+BfurApBvPDq3LpHde1Eo4VklIUoeUI4VpfI8CVkqOPN+Dx9i3i/vz3tz5Oeq4JB/58+q2pkqiczx9za9OA80jg+dv4YT17JQ40k0b87waezvAQYdhnRJwqg+XeThYV/vtakeC64qgmL+TDEBSjuzscKvarBQbY1r8GFSwGIfH0YAQuOcnvgyVykcbsoWe1TNaLZ7uNIP0lBvap1wH4hABKINMSKnKVQ/G+u98NlXooq+XxRHsHuASa27Vu7JIbBEASYEK2z1EMU/WLnX9RuGMCQYE5RD1eGQg/aW4xZqUHPXpfVuA0KqI9GFIiJ+kjJ938BKvhXlVqlB0FxOW1vv414BCA/Nnbv2gJEAHpo0OCdNmoghgwfiyJFjWLtugxjaNFRorH7wv3/E4EEDZT63bN0uYzZgwCA8+dSTcrhv2rRJjGQaGlwL06bPQJdOqUJB4x5BXv+SJcvQv19fjB49Ut6/ZesOMUrnzpmNS5cvC+WJB7w5wCwG8Zgxo3Ap/TK+XLUGqR1SJK+GnvvjJ04KHWzihPFCkaKx/967b4tBdejwEaSnX5Z7CgkNwfTpSvR19Zp1yMzMkrXZvXs3DB82FJ989jleWPwskr08/0zgXrduIwYPHojTp88IEBg0cADWrd+Ibl27iLF8/cZNjBg+TDy2PJM5x/y8bdt3imE6d84socHl5ObhrTdekxwZ0rCWL1+OGTNmoFu3bnIOqO/NzMzE0qVLhTZEihsNHspwDhs2TJYHoyH79u3D9773vQY2gPfakQTd2ioYdIoErr/mDUD69OmNzZu3Sl7D0KGD66KA//TDf5U+9+jRTQwsUrbGjB6JIUMG44svV/sFILl5hdi0eRsKCvJl/mXNzJuH1NRUHD9+HAQIHTp0RGFhvhSuHT92DGbMmCYUtZ27dktUjbSqn/7sl+jXry9KSqzi1SfFjpXQb2bcRlFxicj1MoLE8fN+rqgyun37dixctAhdunSVQnGSSO10ioFI2gxfQ4DD/nGMH3vsMZmDFStW1Klx0RN/+vRpnDt3Tq7Pn0eNGo2ly5YiMSERM2fNxM3r17Bv/z4xLrmGE+LjMHf+QgQHh2Dnju3yXp7fHTp0wMyZM/Hzn/8cL7/8MhKTkqHzRH/8uSTuFYBw/fMZ27fvoKxPNUoxc+YsAbWbN29GevpFUT6lY/Cxxx7Hxo0bpa8El7t27ZLnh1G2Z599VoA/x4xrk9ciMGQUgKUkWLFctYUIQHbs2IH+/fsJrZCvJV2J48Y1uXv3Lly4cEFsA84Fo378jE8//QSMXNF2mDZ9OsaNHYuMjAwB5uwH54Z501OnTkVwSChOHD8uzwAd4Xq9AQMGDJBnhHPw7//+b3j11deUdSGSy8oI/+53vxMAyPkm4OEeR1Dfv39/HDhwAMeOHcObb76Ja9euyfpZvHixrN2DBw/KvbMxIpmWlibgtkfPnvjiiy8kIjpm9Bj8/vcfSFHwqqpKGWOCF0bfZs+eI+vsP/7j32UcuJbpkCILau7cefIZjbV2AyBdunQBv9TcDSUZl3kbZhnsZWs3IbewCGOHDcKqrXvx6KxJGDGwn4QgaZ2T8pKZkye5HSzSUlBYjOz8QnlQYqMjJWogHmmHEzsPHK2LgCQlxcuhkV9UjIzMbDBRuWePbkLVokRiZnYuMrJyZIHQYEyKj0HnlKQ6o/JOXj5u38lFrCUcxRWVqKyqQZfUJCTGRssCu5OTg6u3c1FdWyPGfIekeEnUpKHrW3xOlVdbt20Xthw6iUXTJmDCMIZIlTArq6EXl5bhvz78HJHhoXh2/gzERSvVYglaLl6/hdLySgEr8dGR6NqBOS5KMRoeHNdv30EYvSlaDa7fuoPyyiqEBgehW8dkxEYqngCOhTcAYVEZLpb06xmi2tS7c0dERUYIICCP+mpGJvKLS2Ueoi1h6N4pFeEej13axSsyn5SaJfeTjde/nZ2LzNwCDOvbUx5uXv9OTh6uZ2WLehXHqWNKAlLi4+Rw5jVUsMZ74cN98eZtyfkoayXtqrGFHRpgkJyQXh1T7kvSPUEU1xC9JKQnkEfqq+5CIFtQXKwovrXAcGurMdbW93F9stiSJTwMoSH1YW11HksfcCV09T5ojNe4amB32+Gicc7DlP9zKXsGTXKJJWicQhtwamnwOz1/Uwz2B9UYSYjVxCI0OEwMBEa++PwJiPAkenqDEPV3akKoOFLoLHA5RIaR4EQoEVRx84ASO+xyTwpMkZEQoKL+1Jb7jUGMKGDRI8VDs7SiFLect/wqeJkcZoTZI9GlQ30156bGt7ikFLW1ZYiztJyS0Nr5ag6AnD5zDsOH1SfN8rw5deq00G+efeZJMfKOHj0mBh+BBo3nq1ev4d133sKJEyexdv1GoRL16N5NPHe/+OX/w+hRIzFu7GiJgFjLKsRDzMP02tWrYuSNGjVK9r9PPv1U9oNFC2bXGQNcn9u27UBefgGeevJx8RouW7YSgwYNgCXSgnXrNmDypIno1q0LMm7dxo4duzB27GihoC75fBnmzZ+DHt26yRlHepQvAKHRzMjFrVu3MW3aFDBqs2vXHly7dh3PPvMUNm/Zity8fMyaMR0JCXESVfEHQAiACLDGjBoplJdBgwaiS+dOAlDp6KI388LFS+jXt4+Mm7pX8HN27t4jBj0Tsz9ftkKEDV75xssCQIqLigRkMJ+jd+/edQY0908aP/zOCAjXPgHIlClT6uhDzQEQjjkjSVrUSu0PF/xLP6sAhJ5lnvc8d1999eW6KBGjBK0FIKTBXbmWgRvXb2D06NEyHqQ/dezYUQxWGnkrV66Ue+vbtxdOnTwpuUg/+uH3pUClNwD5z5/8AhMnjJN1kJV1R+Y9Lj4O8+fNh8kcJNQogrann366ARuDa3nturXIyc4Wj3ZiUiL69u2L+PgEkDp+/vx5ecZptNK4/cUvfiEebeb/LFmyRDzjzLEh2OT1aWTSMF64cKHMxx/+8AckJSWJoXzu7DlUVJajX99+qK6uwm9/+z+YNm260BNp5NOoppFL8EV7gwCE0YHU1GShXjWm8tkSAEIQPGH82AZO2RMn02CxROCb776NO9k5uH49A7179xHHypYtm3H16lW89trrAjAuXDiPGTNmyrPJfW/t2rXybBMo0YHAfKQ333pT+kijnDmdBAu0UT/77DMZi2efXSx2ogoACUDWr18nAICgi2s1M/M2nnnmWbn/PXt2o2/ffpLnRGoh+8DXcnxJwWKEgM8EHcX79u+XfpFGx89et26dFJ7s2rUbfvrTn2DcuHEYP36CAJXr169h5MhRMhbeAITrT80v+uCD3wnofO655+Q++ZxlZ2fj1VdfxalTp2RtcmyuX7+OXbt2CgDhs/TBBx8INXLkyJEyJnweX3jhBb8AhPsRQQWdLteuXZW1pgKQH/3on+VvEyZM8NzPWvkb12Zjjql2AyB8GOLjE+F0O+FyuCTywIlkCO/6zQx8vnYrBvTsimkTRuO///QJOiYnY/6MyXKo87DmBO04eBR7j54SypK1rByV1eR82sXAmzN+BIYNGSiLZ8f+I1i9TckBIQBh9catew/hRsYtTB83CoMHKFzSU2fPY/eRk7CWVyE0yISKqhpodDrMnjAaQ/r1lsjKniMnsHn3QfTunIz0zDyReeXf+3TrhFPn0rHn2AlYK2okqZsggIWEpo8Zjn49usgg0yMqEQMWO2ROg8OJn//pM5RXVeP1JxeiY1K8ACFraQVioqNEkeJw2lkxyHkNGvvXbmViw679yC0qkc+RYjROF0YP6I3Jo4fLppFfWISlm3aI6goPisJiqxja/OrZKRXzJ49FTFSk9OXVH/xEckAYATHqDThx7iI27zuCpNhoPD5rCiLCQ3EnrwDbDhzBtVt3JNmdc1BRWY1enVMxa/woqfi7csMWHD53Ge89/ziS45WcHdY0WbllJy5n3Ma/vfOqPAwnzl7E3mNpqKytlSqaZRWVQluYNGIQhvbtJe/jAcK+sRhlWUUV1h48jcyi8vtmSnL8kyNDMH/0AIQGBrSZ0qUaSlyPfPhu3LqN/QcPYubUqeIN8m4Mu1+/lSnRu5ZQV1prhN3r65WiidWIjAiXiq8N++6WZ4yVXkNDgttFt7+5/iswQgUT9XLREqFT/1E7XUNwQgDCV1Nu0gWbhrxpN2qdNkkYFAMf9SBFubLCA1QN+LYY8vRvM5pg0UbKs0QAotUqSntKZEyJkPkq73lvwErtGkWVRiK5olTD7wr4EkqXU7lHiZO4vQCIB6gQkPD+VMqXAl4a/vMe7yRNEiyBioIXjeGiyiJku/xT30z2IMRoY5Hsyctrbt6YBwVXDaLbqQYIP785AHL+/EWJNKiNAIQGeo8e3fHs00/KWrl86TJowJBuQA89i6d9/x++g7TTp3H8+Eksfu4ZoUaQAvzTn/9XAwBSUlquePMiImT8Tp48KYcvDWkmt44YMRzPPv14g6GiZ3b58i/w0ouLhf60actWPPPUEzh77hzWb9gsHm+eZTQWi4tLMH36VKFoMFLzzXfekv/zfYxm+AKQl154Hl+sWo0rl6+IAcroOEFDeUUl3nrjVVFt4lnLJHGeFwQq/gAIvf6bt2zHmNGjZLwGDuwvAIT0MNLpSHG5eCEdAwb0F08yG73hy1d+iaTEBEnuJl3ls8+XCQB56aWXodXpxQv6+ZIlDQAI7/Pw4cM4e/asREbooGSfWwtAJJJOiovBIfUunI0UqFQBCPODpkyagIzbmejdq6ckz9MT3hYAMnnKVLC6e9qpU+Lp5vzTQKTx9tRTT+Ho0aNieL744gvi2Lt9+xZ++tNf4Hv/8B0ZS28A8l+//DXeepOGbKrM/2dLliG1QyomTKQdFIADB/bLGqMBSaPYe22TupOVmYE7WVm4fOWaOB8fe/QxeT8Byum0U7Iu6dlnPwliCEhohBOIEDwpKmKOBgCE+5EKQBjVoUFL4H716hW51qVLl0VAYPLkSUIp4rNAsMU1wNf+7Gc/x/PPL0aXzh2blKJuCQAhpY9J/965FoxWhoaF4r1vvgMmwl+4kC75RFxH9P5zXt95513x6DNKx9wF7nneORgzZ87Axo2bJErwzjtvi93GCH9heQAAIABJREFUeeR11GeakRBGcV59hWNfT0MlAElLO4X33vuWPFdcz5ynxYufl4gAgczx48fA3C32h+fBt7/9bYnSrV69CoFBQZg9a7bYhnz2GJlgJIVrldTEOXPmCvVp5YrlEmElmGGkg9cmyOLrfAGIui4YoSAweOKJJ+VXdJIsXfo53nzzLVy+fFn6RTBEMEPgRABC4EPK4ze/+U0RM/DOAWGUYyUjIJZIieTw+gRB/D+fwRMnTuD8+XN1AOTHP/5PfP/730dSUrIkpxOYDxs2HMOHD/Nb7Jt9bDcAwsSVpKQU6PVaCSGx7DwTfbjAN+85gAPHz+D5R+agZ9dO2HngME6dTcfjc6ehY2qKGL8EFpv3HsL6HfvQKTkBE0YMFoNakuNWb0FyfAwWPzJHDOMd+49i9bY9AkCCQ4Owec8hXL1+E+OHDcLwIQOEh1tYXILffLxMwMz4EUPE0Cd14ONVG2EJD8VrTz8i0QOCnlVbdqNHh0T07NkdSbExiI+JQkVlJT7+cqMYlzPGjkRISCDyi0qwZf8ROUSY4M1QKD0t3gCksroGP/nDpxIxeO/5JyTqIdXNrWWIYi5IgEkxxqXYjF7AycerN+LSjVt4Zt4MpMTHSD93HDqGa7ey8O2XnkVifAzyCovx4RfrJFQ7duhA9O7SST7j6OlzOHrmAhZNHY/RQwc1ACAvLJwl0Z3V2/dKvsn8KeOQSkBks2HzvsM4evoCxg4dgP7dCaaAQ6fO4nDaeQEgk0YNxaVrN/CbT7/EjHHDMG/yeFnk2Xn5+PCLDUhJiMVLj85DRlY2/vzFekSEhmLyqCFi7OaXlGDJuq2ICg/Hs/OnS3SGeTpcxHy4j6ffwPa0y1LUqbHGAzYhKgyWYMVzz+hUdmGpeJMba0a9FlMHdsfQHh1FoeZemgpAGFm7cPkqhg3oh7BQRf1FbQQg1zJu1wGQ9qKjtPU+mgIgNIBLrGWorK5SAEh76Yi2tfNNvE8xuxVan6Lw0jDrwg5FNY+GPcEJnSJqdMGhYdRFoQryveIw8Rj5jX0kcySY1M1aGcwLkX+s9qwxgn/j/3UaUhM1Er4nGOZhr3xRzEChOtbltHnG2jtywr+rtFNvkELgQmDCjVvtr4NARe5JzTpxoT6KovwuXpOIsOAQMWRIm8mvykO+O9+vBG+APQhJ5mTEeAzOpqaMe3VufgEC9DZEhLRPEUJ+fnMAhPvg22++VtdVGhw0uIODgiQCcTszS5K5B/bvh5TUFDFc0i9dwnfef0+oR4yCPPfc08KZ9gUgzIuwWivEi0xOPg1MGg7jx49HcEgIdmzfjsSEODzx+CMNhor5GX/66GOhYVVUlKOsrFwoVYy+pKdfEqNfzeujcyOB9JsbGdi1ew/eeftNcdo0BkCef+4ZrFqzTs4e0rfU5zUwMAixcTFCN6LBQoDQFADheUMKFoFHWtoZxCfEiaof8z169+yJ4JBgZGTcwtgxo8TIpFH35798Kh7WubNnCchhW/nlagE5r7/xtjjl8vPzxNuuRkC4huktp2eaVBJ6RWks0uChB5YGvBpRaC4CQvBBsG42OuXZag6AJKck48nHH8O5c+dx6MgRzJwxvS7K03wExIYFC6iCtVKScSdPmYZjR48KPWbMmLGIiYkWTzM93qRLMceEht7LL7+ISEsEsu9k4Sc//Tm+8+1vSX0yXwDy9luvSfRABSDJKSmSaxQaEiL0HFKk1NwZjjP3aWupVc76ILOSt0Jjb+myleIKf/bZZ7Bz527k5eVjkKgzmrBi+QqhG9LTvn79elEn5Xg3B0A4d1u3bhUjlZ55XotKZjRA6eXm3/icMfJTD0B+Jt7zbl07NFnjrCUA5PCRo/jed7/dIAmda4/G/Ttvv4Vz59MFAKgRhytXLst4qQCE62T27NnSN28AwvtiBITRAQIQgjBeh9SjwYMHiyHO+SWoYcTAOxXANwmd79u3by+ef/55MbL//OePJIrSqVMniUYyAkLaEwHIqtWrJOJBUETH8ccffyzPAOdCoYDtlSggf2a0iep3t25l4NKlS4iNjROaH51bTQEQRmgff/wJeSYJbD766EMBIIwM+QMgN27ckHl8//33pW/NARCuefbPHwBh1OZ73/u+RNbo5Fmy5DMZT4IQf0IN7GO7ARBy5zp07FgXeiEAMRkMKCguwfIN21FVVorXn39KjJ2bt7Pw6aoNGDqgD2aMHy1JMzQUCEB2HTqOuVPGYfTg/rLJ8sZ/88lyFBWX4vlH56BTcmIdAPnuN57B4bPncejkOTGk50waK14k4evX1iInvxBhIcEIDQ4W44Cb4o59R7Dz8Am8+eyj6JCSKABk3fa9mD52GKaNU/qiJpflFZUgLChI6CvCg7XZse3gUew4dBw/eOMFqf/Az+EmoUZASOH6yR8/EbrO+y88JdEF0q9KyioQaQlHsE+SJyMhOQWF8v742Gh5iJmIdPDUWazcsgvzpo7D1FHDkFdUjD+tWIeEaAsWTZ0gwIbt2u07+OOKtRjRvzcemT6xDoD06tZJIhArN+2SjevJ2dOQkhAnC5oRFkaNSNGJDA+vq7iemZuH//7LCvTt3hmPTJ8kffrNZytRVGzFf377DaGdHTx1Bqt37MPi+TMxsFd3yeHhODFyI4UWPTSwFVt34dS5y3huwQz07tJRxo6VxUm1W3MgDecychu1c0IDdBjTh3SqZAQGKDSPqhobLt7MxIHzpG0pOSv+Wt8OcVgwZqBEotye3Ja22MBCFdMrlWqZy2MONPsNK97KzJHCm7z/rx4AKUVldfVXDoC0bD79xztonEtMxCPzrBbq5Kttmhox5O0uu+Sn2Ow2+c5//Lsqv6B+J/jgP5GHhhasHUKgQglc/p8ARcSjRY2T3xXqFp8RKZIqXGPlOyPGvk0RU/CKDEkEhUDFpeShUWLTo3BD7rBKU2NfDVqDJDnS0CUtw1ptlSruarK8+lnse6A9BClhqYjwyKs2Nb485POLihBsciA06K8HQJpTwaLnlAbNG6+/KnkNBw8dwZ69+/D+e+82CUBIiyLfn5FBAhAa3jSYaaQ88sgjkgO2fPlSBAeb8fiji+4aKn7OgQMHhdI6Z85MMBdh/4FDOHjwEF5+6YUGtCauh5Mn08RIbQ6AvPLyS9i4abOsIcrlElhyDXN90Xgh7aclAEQMiZOncOPGTenbF1+sFmra8BHD8MRjj0hUJCU5Gf3795Xo/ocf/VkA2ivfeEnGUW2MIH2+bCX++Uf/gojwMDGa6CGnd5z0JBpDn3zyidBKCDRUyVOuWdJd6LmlYcb7oZFLA+aNN964aw/lPZJ5YDJoYNC1DICoKlg0rki1Y0Luo48slGv/0w//BW+8/gp69ezZSA6IHQsWLsDy5SsEZEyZMhUffvihGKW8Nz5T7C/Hn5GBg4cO4cjhw3jppRdhiQhrJQBZisTkVIkO0WlKL74vAKGh+pvf/hbdu3bB3Dkz6saHETVG8jgvq1evQ/8B/TB82DBU19jwX7/8FYYMGYJ+/Qdgy6aN6NWrl9AHmwMgBBkEkQQsw0eMEPvrV7/6lQAZfwCEHn/SvV5++SV06dQ0fbMlAKQpFSx68mmwMyLAqAGjHMy/IQ2raQASjKnTpgl9jEnob7/1llyDifgcD4Ipo9GEL1d9iczbtwWAeEdgmgIgOTm5Qs/61rfel32CtCfmhDCCRSc8r0kHx5zZs0XC9pe//CVef/11ASuMHjE/h/LVzJ04fPiQJKsTPJEWtWbNall7lLVmroWaA+K94TBCweszAqLsJScEcFKxi+BfBSDXPBGQ5xcvlrOA65n9IO3ubwqAdOzUqW58uOHQgEu/ch1L12/FyIF9MHHUMNmIyCFevnG7qCU8OXcaYqOj5SAlANl75CQWzZiEof17y7V4ZP/v56twJzcPix+Zi84EDZ4IyMwxwwRAMPz30uPz5CGmh1z1DhEcFDHhq9iKivIq+duN27dw8UYmXn/qEXlo+H5GXeZOGo1Jo0cImOCHEggQONBQL7KWibfY7nTiyo0bOH35Bv7tvVfFs98UAPnWC0+K+hWNb2tpOUKCqVpyt8wlN+Xi0nIU8bOEX23DrewcHD17EbMnj8bcCWPrAEjHxHgsmDJOwB0X3c3sHPxhxVoM6d0Dj82YVAdA4mIi5RCkvPGTs6egf4/6xDa+j8CnrKIChdZSybux2Z2i/LL14FH079kFj82YLJ79tdv2YuvBI3jzyQXo1rkjlm7Yjpz8ArzyxHzERkWJ0SPjVFqG/IIilFVWS0Qr/dJFXM8txnPzZ6Jf984yBsyTqK614fMdh5BdencyLOebOTzj+3XGsB6dZf14N+b/HLt0HXvPXpcihf5aQlgAnp4ySsQOlAq0rWuqEAANDa6XyAjFi9wYor9zJw9avRZBXwOQ1g30V+zVjDjUamyodddIZMXusEn0xO4BJ4xOEBiQLqYm1gvYcGth0phgcBs8sRNGUTw1bTwARvlJVbFTQYlSVFRdd94UL2+g25DqpUR21GKYaqEtHjKkwyiRFbeQueyolX9U8tLYDOgU3RFmD9hvampoDDJfLSLIhcAA//UQ7sfUNhcBaQ6AMI/hsyWfCyWJRuPatRtEze7f//WfcfFieqMRkLFjx2DX7v1ygNMwJH2FNBZSsAhIaEjwkO/dqwfefuv1u26VVKQf/PO/IyYqCv/wD++LoURv94cffSxqSzOmT5Xq11RoGjl8qNB0mMvRHAAhRYv93rBpM4YOHoRu3bvi8uWruH07E48+skDUsloCQNhhOo2279gpSb3jxowWigspWEwsT01JwayZNHSB1WvW49jx4yD9i1LEbKwCHhkViZpqhbY2dOhQMVjpvadHlYnmXGeU9iRnngm76hrl3wnkaDgysZd5IDSw16xZI0mwpID4NhF9cLG2hgY6TesACK+VmZWFzz9fjr59+2DC+HFS84L94zxcuXpNlL2ee+ZJDBs2RElCt9kFaCxbpgAQJmrTWKXnm8IDlAHesH49evbqhddfew3Hj5/A0aNH8OKLzwsQa00E5NMlS5Gc0gGzZs4SurovAGE/aQtwvNasXiW5P126dJL8kTVr1okYABPsGQ0hE4P5JemXLmPV6jWYN28uxo8bjw0bN4mRO2z4MHGK8mzeuGED6AmnDDLngwYpjVHOB/N4uMYZTSFlafu2bWKkc15pjKsREBrpeXl5+O1vfysSyjSU1erraiV277m8JwBSUITX33hT6G401CdNmiyOlc8/Z36LGe+++y6OHDkiND3fCAjXHBO9KSHLyAWjNZxXRt1IweL80ign8OI9vP/+txvQ35oCIHyOeP/Tpk1FbGysgByO3Q9+8EN57tesXYOS4mJxXDAP59e//rUkeLM/BJrsA9fakKFD8Ztf/xqdO3eRaENGxk3pG+WDOT+NRUCYA0IKGRPuGQkhGKMYAj+P67UegFwXYEQAQqBERTo29oP5IcwJeuedd+T586VgfaUiICoA4XFqNBmkKM+ew8exbud+9OrWuS7EzwPyesZtlFZU4al50zGwdw85aDfuPlAHQIb07SUbBQ/hxgAI8x9Ig2LS+mOzpoiHn/iBDwLpJ5TrPX3hkkgmkrpFLyMTuQqsFf4ByKgRQndgaK26thZ7j52S9yvKCuHirczKzZek9v/7/mt+AQipPz/+wydyP9987jFYIsIl0ZAghhECRi4oJ8gk1KAAs4CdE+fTJbKicWsQHR4Ck9kskr1Xbt7GvKlj/QIQhmS5sWdk5/oFIByb0OBA2XRIjRo7ZICAFjYaKZdv3sauIydRWlGBqJAgmCkzarPhTPpVDOzdHY/PmITwkBCcv3oDH3y+CkP69MC4wX3xxZZdiIuJwSMzJglAYbLmnqMncf7KdYluWCwcJx1uZeVI0rs3ACEPsqisEn/cuB+1fuhXvJ+OcZGYM6IvYsIb0p3UzSzfWo4NR87hZm6RxwPY8MhiEaRXZo9FZCh5oC2nYSlVjx1KLRo7lSh0CA4MRHCQucmaAuVlFXCLrLBOjDvFK/lwtOYpWH/LEZAHNweSQC5ULg8pykPrUn/vZDI9aVSSo6JELxTIwcgJIyNaibLx+SdgUaIqWuj4xXwTDb/rodd4/u9RZauneVEhT1HJ8462qIafknNS/yWREk8uCvfiGpsD0ZGWRguseY8kJUTLKqwIDwTMAU1r8d/LDDQGQNh31sYgmFi0YF7dRxBg0QiXhNuJ4+V+Dx85hn37D4gx0Kd3L+GzM2GbXGsa71OnThKjmc/90uUr5DX9+vVHdk6BGMhUOiPPn+NMCgdzGWikRESEyvUfWTj/LscE+7dq9VpER0Vh/PixdcY362kw+fvylSsCiCZPmiBULeaNnEo7LfdCLzvB4oEDhyRSwjwMJtZfv3EDjyxaKGfFhQsXsXv3XqHiMpdgwfw5Qjs7ePCw3CfVrWickZJD6teM6VOET+7bSK0iCGJkhuCDhtGMGVPQrWtXuSdSwShLezMjo4GsOfMY58+fi7j4ZPmMdevWCvedij405miI0bilUevb6EmnOhONWIVLf0A+i951euh9I8jcT+lAo/6JXtR/HE1SsHhdgogOqamiMKaedSdPnRY1NIoO0Pu94otVEnGh55k3N2zoYHTr1hV79x0QR9yw4cOxdet2OatJRWK/tm7dhtOn05CYlCRGHJ8bJmdnZWbizp0sUb0KCTJLLgyLM5KeR8ccK9lTkYwG+8ovvsSC+XNljOiQ3LZ9FxISEoUzzzmjUUqDkJEhrgVR/pLK6m5cv3pVInPnL1xAbGyMgI9RI0fIPWbn5MjayrydJfQ8CneYgwIxeuQIiQIyt4FA2u1m8T4gO/sO1q9bL+pokydPFvBINSQav4wSMJLFPBdGsggAGf2fOWOGrD1S4ThXBM7MYdi/b5+INUTHULRHocMKANF6vjx7kkFLh55R4sj+Gvt5Mf2S5Ex5F4ukIESJtRwLFy4SOiAVnE6cOC5ge/DgIbh48YJERJggTQclk6s5dtwPuL4I7AYNHoJaqcuxSqJeVO1i1Jn0QBr6NPL79OmLS5fS8dRTTzeggDHv4caN6/L5nCN+HvcBzj2jeASHvA6plb169ZbI36JFCxEaGoaMW7ewbesWyX0iEOeao2Ianxf+jo10vCFDhgr9i1EPRj/4LBJkEdhzTVNRi/dIkOjdGH3hmPBeuW4INPkMsl8EJoxKEpBl52TjzOnT8jdGTAgcCaoJMBkdY24UaZJM3t+zdy9CQ0KFMklHC7/zNTwvmFei5L+NkL2RYJXjxfEjiNu5c4fkr/To0fPBJ6GTgqUCEEYPOPEFRcVYunYzsvIKhX7kzTPnwqbHf+yQfpg1cZy8ftPuA9jjiYC0BIAM7N0VHVOSsG3fEfTu1hlzJ48VHiYfAuYv/GHpaowa0AfjRg6p0+I+fDQNmw8caTwC4qScrQbnL1/Fsk07MaRXF4wfOVyS5bkh7Dl2ShK6f/T2S34BCBfI//vLclHweuXxeejeMVXex8RrGuwEQet27AG0OowbMkAiLb/7fBVYu+jZhXMQScNbo8GpC5exfOMOTB03rE0AhNGWuRNH4krGHdzJL8Aj0yYKFYoRKCYfr9y8SyIZcyeNEVUwJocz2vOrj5eLEhajKRGhIZJ0/osPl8i679utI46euYg5E0ZjxKB+AjTSzqfj8407MKBHZ0waOVToPNywN+09hEOnzjUAIMwJyi0pxwfr9/ndhLg++ndKxNyRfYXu5a+RPrb+8DmcuXGn0XyQN+aOQ1yE0vfmmsK7d4nniw87OfsEHQS2UhTIQ5sRGWIWCvJQ9AjwmJDH9zBCYjKaFFGA+yAB3FyfW/r3rwFIS0eqfV+npoqrCfHeSfGK2pWzDsC4nB4FME+SOSlYBCYaAhOXJ5dEau5ooCdE0eiVv0m+CY00JTm+7rtaS8mTk+Jt5Ck5KIpDQtW9b24kSkrLYKutRKjZjQDTgwcgzfXvXv7OsWDBOTC/x+vZ5zXFG22zswYzjJTebZ/yJ/fS/Qf2XqeL1aIhhl571YHhzSjqiQ6hX0leVTMA5N4HgJazHrw/5k3RqFJrP5hMAbLfS39MJqFq8/xj/os5gNEhGt+NU4O9+ybOLj7nThbtM/oVAFGjH9C4pLI41xsT0Xfv2S+U38kTJzRZ1d13LNT6ZQR1xAmMhCj0UDo3PHuHZ69Q1zvBcFFxsZLjqtGIIicBO++fxj7Hgmcf/6bWVqM0sEgE0xMs73MrFdg1tdBo69WlWjpXLpCGX18TpaXvU+9BnD1ajeRO+aNI87xm5XPOZWMsh9Z8Jl+rRqEJWNQaPOoYqv2ik1P2XV37SZmrfRFKLmvLNLNpsY9StNpFx3/77O3tmgOiAhBONhfdmYuXpBjfqCED0K9n9wZSpaQubd93RDTWFz86VxSiCEB2Hz4hFKyWAJBvv/Qk4uJisWn3QZxOv4JJo4Zg3LDBktOwY99BbNhzGE/MniKKV1xc3ExWbd6FUxcvNwtAtu8/jK0Hj+G1px5Btw7JsgYrqqrEsN55+CT+7ZuvNAAg/DsPLRr4R9LO4pN1WzFp+CDMGj9aNijSt7gACEx+88kKdE1NwpNzpoEH+n9/shKThvTB/BlT5XO4CPYcPSWJ9jMmjmwTAOnWOQWvPDYP2bmFErWgStPjsyZLlIgJ7X/+YgPCgs14YvZUoYVx8VGS94Nlq0Xy+NHpEwWA8Pe7Dx/Dl9v2wRIWIvfy9Jzp6JCcIH3duu8Qth06jvmTx2HM4P51+TdLN27Hhas3Ww1ABnZJwtwR/RpVZSJYWH/kLNKuZd0TAOH+Kx4muw21tTQs6NENEODBGh/emxWTCZnAyvXDRE0Wg6I34NqNGwI6OnXoKBKaRtK+HqJihF8DkNYeHQ/X6xVBXk/URBSzJH4CvdYOncYFjUsLp4YHtFfUzQWJoMCl5KUokRFPdESr5Ld5J8MrURMqvjV/ENJoIX1W665CoAkwGdvnkOIsNBYBac8ZEo+7nVQ4ZR/3boo32i7eeEM7VX9vz3u7X9cW45kgDTpR9mmvxnOH+y3tIL3H/mxfAOKpUi7Pk1IbiwwO7qF0MtHTLLXDdDpEhIWLYICififolOm1dxVDbmxs+Lja7C5otUrdsKYMY8oO6z3rjRLKlG/+/+2d7U+VdRjHrwMHjqg8JTZJTcEHEnyKAqFsoIUIClOzmQ/V1upNba0X9Q/0ovWirRetF83NnHOrdJgJJogHUFFIUBNI1DKfUFEEwykJeKR9r9+5FZDg9nTOlPr+NuZwN/fD59znvn/f33V9rwvCYemSxeoX8GVo8Q6twgchYn4wzKKFWcDA/Q7zN7y8eC+CAwQYPhf8jihQb7N2//OwKv1BjMDfC58S0vhU7GiExButHeQCEC3Rjuc+JhWoP87bK6V/OndfIYDu9f5LJ0UfN0zie5fz7S1AzIJnl7cPXeCeob4IEOMrHMYCBM3wRoSGKODvC0vk4qUrsirfVLu6dyN5u2aXVVbJ7v3V8sbKfJkzI+GhBQiqYI0fP07TlQr37JVzF5tl3bIceWZqnNSdOClfbtwqyTMTdGXeFeKUg0cbpOrwMQ2XwQMybcokKYUHpHTvfQ+INwKC6lJbdpXJtLinJXc+yoo5pO7EKdl3pEFa2trls4/fMwIEE06v2dnqHYE0HkQvjp8+I+nPzpK5iQmCCk1NV6/JgcN1msa1OvdleX7OTPVffLHxO+h8eX3xAomJGSu/n78gZT8flbMXm+XVnEwVIKjGtH7LDrE8IEOlYFlleJHCUfVLgxSVV0rS9HhZm5etkYHNO4ql6VKzwEczfUq8tLa1SvGBWjl1rklSZyfKyuxMTcHCQGTk0683qVh65YUU9aDAb6NpDkeOybc73ZI4dbIsTHtOwkKdUlvfKOW19SrIrBQsrDLghXX1erusL9wr3ZoJ33fgoTRjUqzkpc+W0d4u8P23udnZJYVVddJ47nLfiZd3wxDxyLt5GfJkdKR2DR5o4GFw+3aXoKMzXh4QHSbiEfKA8MG2KKNZfahG4uPjJC01VVpaUd+9TEO1I8JGCfLRX0pL1UoreGn62tXdl5fJYH9DAeJvoo9+f1rswtmpIgT3rtdSb07M+6LGejFWcfGvlRFozOumCauZdGAbeMEcgk7PiFAPtQKIl/m1tnYZGYp+DD0Siq5wARqPQoBgUuiBZye0bydqXKJZWPB4ex0E6KKHwW6xeo5yqKjyM9T98m8uxzS+vaOlXa3O2gEVII5g7TLd3e3R6mVI/cIEOzoqShe6TFdz9AnrkGBHkKYlIb1aK9wh8uFtomrnmhH9uONx6PtwoOqDJtrWhW9vn2gbhBCMzygGgDQdf/DX54JWEzSCBGlaVvdrzAmQSmj1coMIQ+8wLMjh/8NHjx7ycq1Kfx6PKUWupce9aVpoHg2BqWJkgD3d7QkS/Pg6NBvBgYXhB7/P2CeeZ/heW2XUfT1O778zUQSkcDv1uNboLUBwTMwRkLIe6MI1mmrbcz9zY7BrNP7XYS5ADHinNmT6anOBrpSvyF6g1agwMdfu4kFB+uVD87rN23+SKRNjZVV+rooR9AFZlpWhvhDLA7Jh64/S1Nyi4iJuwnj1dhS698lH76yTCePh+0DK1RkpKC7TD/TDt9dqXxH0sThUf1JvboTYcF5xsWPkj8vXZE1+tiTPSpLy6lopcldKbmaaZKalaD1+hOzg09i+2y01v/6m56zhVpdLzxvG7Q/WvabiBNEK5BBj4Ni4qcAAZvLtpRVy/PRZzXvUPgAi2mckLyNN5iXPVdWNv3cfqJGi8v2mo3uwU8JcIRIe5pIrbe2SkZwoK/OXqlD5ZluhTH4q1nRQ966cnL98RTYUFEly4nRZnpWpzN7/5HNNt3pr+RI9Hib/iKYcPFovq5dkyby5M+VIQ6NsK63Qnh2YgIQ6gyV2TKRcamnTzu0rFi3QBywGrq+gxC3VxxplTV6WpMxO0lUNzRW+cUMTvh2OAAAC6UlEQVR+KN4jh0+c0dQxcIcBPCY6Wo3zSOVKTkrQ1SOEG290dMimkkppvTVwt3J4N3JSEiVh4rgBK6KcvNAsu2qOq5dkoDFmlFPezJ4v4SPD9H578OFwR27d/Eu6NXzskqiICNNgznrL9dspHhY7S3YL2mDlL1qoL96d7nLNI1++NEccPT3irqhQ0+mL6emmOhHe0o/BoAB5DD4EP58CjLguZ6cEOXy7x+4JEpxXj0hHp0dudYXo/TtUiB7fYRT0CHd1SUgwJqH/HQECUXa7665ORvo3HLXSYYKCzITw/zw0RU3MJDVQkycT/ejWexwCxBqBEyAm9Qrv/ut/tqu/CGZ7+AxQVdPyS1kTNOTMI2o4NuYJaBaRu2YZwM7AVnqfDRr98Hj7n4n2DQv4UOMYPIymUije68hQgccDkY6oyMh71S3hF0JKT2RExEOl6eB+gUn8vvfMpGppiqnDRBV7R0V0sUQ9K75dP+ZSqAyIORaO3X/gc9BFBcxLVAj4LnR67xvRDyzy9J9TWAJEo6ydncozUGlO/ec88BuDw1Cl9oe1AAn4l4QHIAESIAESIAESIAESIAESGJYEYISH6d3ucPRAGv3DQFgSJQo5SIAESIAESIAESIAESIAESGAgAoiqoSKe3TGoALG7E25HAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAnYIUIDYocRtSIAESIAESIAESIAESIAE/EKAAsQvGLkTEiABEiABEiABEiABEiABOwQoQOxQ4jYkQAIkQAIkQAIkQAIkQAJ+IUAB4heM3AkJkAAJkAAJkAAJkAAJkIAdAhQgdihxGxIgARIgARIgARIgARIgAb8QoADxC0buhARIgARIgARIgARIgARIwA4BChA7lLgNCZAACZAACZAACZAACZCAXwhQgPgFI3dCAiRAAiRAAiRAAiRAAiRghwAFiB1K3IYESIAESIAESIAESIAESMAvBChA/IKROyEBEiABEiABEiABEiABErBD4G/m5g5uWv6m3QAAAABJRU5ErkJggg==\" style=\"height:455px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px; width:600px\" vspace=\"0\" /></a></p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n","parent":"veriPortali1_100","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_31_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 15-19 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_25","title":"Cinsiyete g&ouml;re doğumda beklenen yaşam s&uuml;resi (yıl)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re Matematik okuryazarlığı ortalama puanı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_2.2","title":"Belediye başkan yardımcısı sayısı","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_99_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - Bir yıl ve daha uzun işsiz olanların sayısı ve oranı(2yıldan az)","parent":"veriPortali1_99","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali15744nUc4Uiq3jG9Rf","title":"Cinsiyete g&ouml;re B&ouml;lge Adliye mahkemelerinde g&ouml;rev yapan h&acirc;kim sayısı","parent":"veriPortali15744nUc4U","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re yazılı medyada &ccedil;alışanların dağılımı - Basım b&ouml;l&uuml;m&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_100_2","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı- Bir okul bitirmeyenler","parent":"veriPortali1_100","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_4_5.2","title":"Cinsiyete g&ouml;re GSNI 2 (En az iki &ouml;n yargıya sahip olanlar)","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.A2kUJVGz","title":"Nitelikli sağlık personeli tarafından ger&ccedil;ekleştirilen doğumların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali17_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re okul &ouml;ncesinde &ouml;ğrencilerin dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_6.2","title":"T&uuml;m M&uuml;lkiyet Satışlarında (Konut, Arsa, Bah&ccedil;e, vd.) Satın Alınan Tapu Sayısı","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali17_17_2","title":"Eğitim d&uuml;zeylerine g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların dağılımı- Hi&ccedil; okula gitmemiş veya ilk veya ortaokula devam etmişlerin oranı","parent":"veriPortali17_17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_2","title":"Cinsiyete ve eğitim d&uuml;zeyine g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı- Okur-yazar olmayanlar","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_oNCsqDXJ","title":"Sağlıklı Yaşam Hakkı - Endeks Skor Ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali3_8","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediye başkanlarının sayısı ve oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.HTLZeBdx","title":"Eğitim kademelerine ve cinsiyete g&ouml;re tamamlama oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Yıl","Tamamlanmış Eğitim Düzeyi","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_3_2","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi","parent":"veriPortali19_3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.WhJIi9QB","title":"Son 12 ay i&ccedil;inde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetine maruz kalan (15-59 yaş) kadınların şiddet t&uuml;r&uuml;, yaş grubu ve medeni duruma g&ouml;re oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yaş Aralığı","Şiddet Türü","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali20NaN_2","title":"20-24 yaş grubunda olup 15 yaşından &ouml;nce evlenen kadınların oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_2","title":"<p>Politik Katılım ve Karar Alma</p>\n","parent":"veriPortali24_1","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_97_2","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Profesyonel Meslek Mensupları","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali24_1_5.2","title":"Lise Mezunu Oranı","parent":"veriPortali24_1.5","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali10_20","title":"Cinsiyete g&ouml;re Din hizmetlerini y&ouml;netenlerin sayısı- DİB başkan yardımcıları","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_2","title":"Cinsiyete ve uyruğuna g&ouml;re ceza yargılamasında yer alan su&ccedil;tan zarar g&ouml;renler ve m&uuml;ştekilerin sayısı (T&uuml;rk)","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_Y97REXUX","title":"Arkadaşları İle G&ouml;r&uuml;şt&uuml;rmeme","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_XLhsDKrG","title":"Beraber gezme","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_2f0jtf9h","title":"G&uuml;nl&uuml;k yiyecek-i&ccedil;ecek alışverişi","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Crio58YU.KSah3rlS","title":"5 yaş altı &ccedil;ocuklar arasında -2 standart sapmaya g&ouml;re k&ouml;t&uuml; beslenmenin (aşırı zayıflık) yaygınlığı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Crio58YU","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_6_1.2","title":"Doğumda beklenen yaşam suresi (yıl)","parent":"veriPortali19_6.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali14_11","title":"Cinsiyete g&ouml;re Fen okuryazarlığı ortalama puanı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_8Hzm3Uw0_rzpzrnaX","title":"Kadın sığınma evi sayısı","parent":"veriPortali24_8Hzm3Uw0","report":{"cols":["Şehir","Belediye","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_31_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 20-24 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_2","title":"İl ve il&ccedil;e belediyesinde eşitlik birimi sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_17_2","title":"Yerel y&ouml;netimlere bağlı kadın konukevi sayısı","parent":"veriPortali5_17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_183VhQdGLx","title":"Cinsiyete g&ouml;re B&ouml;lge Adliye mahkemelerinde g&ouml;rev yapan Cumhuriyet Savcısı sayısı","parent":"veriPortali15_18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_13_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re Diğer destek personeli Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.2","title":"Dolaşım sistemi hastalıkları","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_96_TuJUTGXv","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı Tarımda","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.TA7BGxtB","title":"Yaşadıkları alanın &ccedil;evresinde gece yalnız y&uuml;r&uuml;rken kendini g&uuml;vende hisseden n&uuml;fusun oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_3_3.isvuCJO0","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi -Tam zamanlı eşdeğer istihdam oranı (%, 15+ n&uuml;fus)","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali19_7_1.2","title":"Ergen doğurganlık oranı (15-19 yaş arası 1000 kadın başına doğum)","parent":"veriPortali19_7.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Adölesan Doğum Hızı (15-19 yaş arası 1.000 kadın başına doğum)"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali2_16","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilkokuldaki net okullaşma oranı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_ulN2xm0W","title":"Cinsiyete g&ouml;re yaşlı n&uuml;fusun bitirilen eğitim d&uuml;zeyi oranları","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Eğitim","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali12_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re insan ticareti mağduru olarak tespit edilenlerin sayısı","parent":"veriPortali12","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ccedil;ocuklarını cezalandıran ebeveynlerin oranı","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Çocuğa verilen cezalar","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_D9wdevnZ_352S4l7h","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zerinde t&uuml;t&uuml;n ve t&uuml;t&uuml;n mam&uuml;l&uuml; kullanma durumunun oranı-Ara sıra kullanan","parent":"veriPortali4_D9wdevnZ","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.9kPmp7dh","title":"Cinsiyete g&ouml;re ulusal yoksulluk sınırının altındaki n&uuml;fusun oranı (Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50&#39;si)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.CSMpBEPi","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Ticari","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_yJvword1.cv2vD3vI","title":"Cinsiyet, meslek ve yaş grubuna g&ouml;re saatlik ortalama br&uuml;t &uuml;cret","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.yJvword1","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Türk Lirası"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_44","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-İş Bulma &uuml;midi olmayanlar","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_rLjXuvy7","title":"Cinsiyete g&ouml;re genel sağlık durumundan memnuniyet (memnun, &ccedil;ok memnun) oranı (%)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_17_3","title":"Eğitim d&uuml;zeylerine g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların dağılımı- Ortaokul &uuml;zeri eğitim g&ouml;rm&uuml;şlerin oranı","parent":"veriPortali17_17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_4_5.3","title":"Cinsiyete g&ouml;re hi&ccedil; &ouml;n yargıya sahip olmayanlar","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali24_1_5.3","title":"&Uuml;niversite Mezunu Oranı","parent":"veriPortali24_1.5","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali24_1_2.3","title":"Belediyedeki m&uuml;d&uuml;r sayısı","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali7_3","title":"Spor dallarına göre kadın/erkek sporcu oranı (%)","parent":"veriPortali7","report":{"cols":["Spor Dalları","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali12_3","title":"157 (YİMER) Yardım hattı ile kaydedilmiş &ccedil;ağrılar","parent":"veriPortali12","report":{"cols":["Sayı","Alınan Çağrı "]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_FBjglNWq","title":"&nbsp;Oyun oynama","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_6_1.3","title":"Beklenen &ouml;ğrenim s&uuml;resi","parent":"veriPortali19_6.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali5_17_3","title":"İ&ccedil;işleri Bakanlığına bağlı kadın konukevi sayısı","parent":"veriPortali5_17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.2HN1kXIL","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Tarımsal","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.TarzPlFb","title":"Erken &ccedil;ocukluk gelişimi endeksi: i) Okuryazarlık-sayısal beceri ii) fiziksel iii) sosyal-duygusal iv) &ouml;ğrenme alanlarının en az &uuml;&ccedil;&uuml;nde normal gelişim g&ouml;steren 3-4 yaş arası &ccedil;ocukların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali17_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilkokulda &ouml;ğrencilerin dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_6","title":"Cinsiyete g&ouml;re yazılı medyada &ccedil;alışanların dağılımı - Dağıtım b&ouml;l&uuml;m&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.IH96K0Hl","title":"Cinsiyete g&ouml;re ulusal yoksulluk sınırının altındaki n&uuml;fusun oranı (Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60&#39;ı)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_Crio58YU.2SuY7XJB","title":"5 yaş altı &ccedil;ocuklar arasında, +2 standart sapmaya g&ouml;re k&ouml;t&uuml; beslenmenin (fazla kilolu olmanın) yaygınlığı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.Crio58YU","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj","title":"Ev i&ccedil;i iş b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne katılan erkeklerin oranı","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_7_1.8XYKRJ8y","title":"Parlamentodaki sandalye dağılımı (%)","parent":"veriPortali19_7.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Yüzde","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali13_3","title":"T&uuml;rkiye Belediyeler Birliği personelinde cinsiyet dağılımı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re 14-17 yaş grubunda a&ccedil;ık &ouml;ğretim lisesinde kayıtlı olan &ouml;ğrencilerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_97_3","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_99_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - İki yıl ve daha uzun işsiz olanların sayısı ve oranı (3 yıldan az)","parent":"veriPortali1_99","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali24_1_6.3","title":"İşyeri B&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne G&ouml;re (&Ccedil;alışan Sayısına G&ouml;re) İş Yeri Sahipliği (10 kişiden fazla)","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_EH6Y2sNC","title":"Cinsiyete g&ouml;re doğumda beklenen sağlıklı yaşam s&uuml;resi (yıl)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_100_3","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı- Lise altı eğitimliler","parent":"veriPortali1_100","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_17","title":"Cinsiyete g&ouml;re ortaokuldaki net okullaşma oranı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_D9wdevnZ_wAAab4Dz","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zerinde t&uuml;t&uuml;n ve t&uuml;t&uuml;n mam&uuml;l&uuml; kullanma durumunun oranı-Daha &ouml;nce kullanan","parent":"veriPortali4_D9wdevnZ","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15744nUc4UIXlZXPP3","title":"Cinsiyete g&ouml;re B&ouml;lge İdare mahkemelerinde g&ouml;rev yapan h&acirc;kim sayısı","parent":"veriPortali15744nUc4U","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_13_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re Araştırmacı Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_ZygHpzQ4","title":"Har&ccedil;lığını Kesme","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.mQHdCQWX","title":"Beş yaş altı &ouml;l&uuml;m hızı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.VvDYzP0L","title":"Bir milyon kişi başına insan ticareti mağdurlarının sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali4_28","title":"Cinsiyete g&ouml;re d&uuml;ş&uuml;k fiziksel aktivitede bulunanların oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_18oneWuwft","title":"Cinsiyete g&ouml;re adli yargıda g&ouml;rev yapan Cumhuriyet Başsavcısı sayısı","parent":"veriPortali15_18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.3","title":"&Ouml;l&uuml;m nedeni: Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.vx3JK5jW","title":"Son 12 ay i&ccedil;inde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetine maruz kalan (15-59 yaş) kadınların şiddet t&uuml;r&uuml;, yaş grubu ve medeni duruma g&ouml;re oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Medeni Hal","Şiddet Türü","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali24_8Hzm3Uw0_4B6JWzIZ","title":"Şiddet &ouml;nleme hattı","parent":"veriPortali24_8Hzm3Uw0","report":{"cols":["Şehir","Belediye","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_8ATjyYmg","title":"Eğitim Hakkı - Endeks Skor ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali1_45","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-İşbaşı Yapabilecek Olup İş Aramayanlar","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_3_3.7rYAKaJz","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - &Ccedil;alışma s&uuml;resi(yıl)","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Cinsiyet","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali14_12","title":"Cinsiyete g&ouml;re okuma becerileri ortalama puanı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_12","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_31_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 25-29 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali19_1_1.3","title":"Sağlık","parent":"veriPortali19_1.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali15_3","title":"Cinsiyete ve uyruğuna g&ouml;re ceza yargılamasında yer alan su&ccedil;tan zarar g&ouml;renler ve m&uuml;ştekilerin sayısı (Yabancı)","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_3","title":"Cinsiyete ve eğitim d&uuml;zeyine g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı- Bir okul bitirmeyenler","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_mvsvGE1e","title":"Aylık faturaların &ouml;denmesi","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_96_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı Tarım dışı","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_3_3","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - İş","parent":"veriPortali19_3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali20NaN_4","title":"15-19 yaş grubundaki kadınlar arasında gebe kalınacak d&ouml;neme dair doğru bilgiye sahip olanların oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re ortaokulda &ouml;ğrencilerin dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_4","title":"Cinsiyete ve eğitim d&uuml;zeyine g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı - Lise altı eğitimliler","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_PS9BpBwv","title":"Kreş/okul sorunlarıyla ilgilenme","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_19","title":"Cinsiyete g&ouml;re hanede karar alıcı olma oranı - Ev se&ccedil;imi","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_D9wdevnZ_AcRnnIIb","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zerinde t&uuml;t&uuml;n ve t&uuml;t&uuml;n mam&uuml;l&uuml; kullanma durumunun oranı-Hi&ccedil; kullanmayan","parent":"veriPortali4_D9wdevnZ","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_RNULOmNk","title":"&Ccedil;alışma Hakkı - Endeks Skor ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali19_3_3.b3qEHVmt","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - Ayrışım ve İşin Kalitesi","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.hmTZmO4e","title":"Erken &ccedil;ocukluk gelişimi endeksi: i) Okuryazarlık-sayısal beceri ii) fiziksel iii) sosyal-duygusal iv) &ouml;ğrenme alanlarının en az &uuml;&ccedil;&uuml;nde normal gelişim g&ouml;steren 3-4 yaş arası &ccedil;ocukların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Gelişim Türü","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_6_1.4","title":"Ortalama &ouml;ğrenim s&uuml;resi","parent":"veriPortali19_6.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali24_1_5.4","title":"Lisans&uuml;st&uuml; Mezunu Oranı","parent":"veriPortali24_1.5","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_1cKCCJbZ","title":"Cinsiyete g&ouml;re 65 yaşında beklenen sağlıklı yaşam s&uuml;resi (yıl)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_4","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re ceza yargılamasında yargılananların sayısı (Toplam)","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re devlet okullarında mesleki ve teknik orta&ouml;ğretim &ouml;ğrenci oranı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.ZUqSfP5w","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Ormanlık","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali24_1_6.4","title":"İşyeri B&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne G&ouml;re (&Ccedil;alışan Sayısına G&ouml;re) İş Yeri Sahipliği","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_99_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - İki yıl ve daha uzun işsiz olanların sayısı ve oranı (3 yıl ve daha fazla)","parent":"veriPortali1_99","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_13","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-B&uuml;y&uuml;kşehir İl&ccedil;e Belediye Başkanı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_46","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Mevsimlik &ccedil;alışanlar","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_sIB9ioCF","title":"K&uuml;&ccedil;&uuml;k bakım onarım tamir","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_yJvword1.MhdOyjwy","title":"Ne eğitimde ne istihdamda olan gen&ccedil;lerin oranı (15-24 yaş)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.yJvword1","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.Ql5JLRDY","title":"Neonatal &ouml;l&uuml;m hızı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali4_29","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zeri n&uuml;fusta kilolu bireylerin oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_31_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 30-34 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali19_4_5.4","title":"Siyaset","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_trfcINI9","title":"D&ouml;vme","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re MEB-D&Ouml;GM İmam Hatip Liselerinde g&ouml;revli &ouml;ğretmenlerin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_2.4","title":"Belediyede M&uuml;d&uuml;rlerin Y&ouml;nettiği Toplam Yıllık B&uuml;t&ccedil;e","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali24_1_7.4","title":"&Ouml;l&uuml;m nedeni: İyi huylu ve k&ouml;t&uuml; huylu t&uuml;m&ouml;rler (malign ve benign neoplazmlar)","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_96_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-Tarımda kayıtdışı","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.dMdYJVbp","title":"Cinsiyete g&ouml;re insan ticareti mağdurlarının sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali24_8Hzm3Uw0_oXqcyXhl","title":"Kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi sayısı","parent":"veriPortali24_8Hzm3Uw0","report":{"cols":["Şehir","Belediye","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_7_1.BJDcoZAE","title":"En d&uuml;ş&uuml;k orta&ouml;ğretim mezunu n&uuml;fus (25 yaş ve &uuml;zeri)","parent":"veriPortali19_7.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Yüzde","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali1_97_4","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - B&uuml;ro Hizmetinde &Ccedil;alışan Elemanlar","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_19","title":"Cinsiyete g&ouml;re orta&ouml;ğretimdeki net okullaşma oranı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_188GOK9q9x","title":"Cinsiyete g&ouml;re Yargıtay&rsquo;da g&ouml;rev yapan savcı sayısı","parent":"veriPortali15_18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_1_1.5","title":"Politik G&uuml;clenme","parent":"veriPortali19_1.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali8_fEhlvLHL","title":"Gazete/dergilerin &ccedil;alışanların g&ouml;revlerine g&ouml;re cinsiyet dağılımı- Başyazar/Yazar","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15744nUc4UWGPvvfE9","title":"Cinsiyete g&ouml;re Anayasa Mahkemesinde g&ouml;rev yapan h&acirc;kim sayısı","parent":"veriPortali15744nUc4U","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_13_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.MwMbGMa4","title":"Cinsiyete g&ouml;re yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.670pEOg3","title":"Yaş grubuna g&ouml;re, eşi veya birlikte olduğu erkekler dışındaki kişilerin cinsel şiddetine maruz kalan (15-59 yaş) kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yaş Aralığı","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_100_4","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı- Lise ve dengi okul mezunları","parent":"veriPortali1_100","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_aPpjZs7f","title":"Aldığı G&ouml;&ccedil; /N&uuml;fus (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20NaN_5","title":"20-24 yaş grubundaki kadınlar arasında gebe kalınacak d&ouml;neme dair doğru bilgiye sahip olanların oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.5","title":"&Ouml;l&uuml;m nedeni: Enfeksiyon hastalıkları","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali2_20","title":"Cinsiyete g&ouml;re resmi okul &ouml;ncesi eğitimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_fZ4Fxc5S","title":"Gazete/dergilerin &ccedil;alışanların g&ouml;revlerine g&ouml;re cinsiyet dağılımı- Genel M&uuml;d&uuml;r/M&uuml;essese M&uuml;d&uuml;r&uuml; / İdare M&uuml;d&uuml;r&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_5","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re (12-14 yaş) ceza yargılamasında yargılananların sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_h2Mk3Bna","title":"Bir S&uuml;re Konuşmama","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_18","title":"Cinsiyete g&ouml;re hanede karar alıcı olma oranı- Ev d&uuml;zeni","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.SmoRn3kj","title":"Cezaevindeki h&uuml;k&uuml;m giymemiş tutukluların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_4_5","title":"Endeks bileşenlerine g&ouml;re toplumsal cinsiyet&ccedil;i &ouml;n yargıların dağılımı","parent":"veriPortali19_4","report":{"cols":["Ülke","Yıl","En az 1 ön yargı","En az 2 Ön yargı","Önyargısız","Siyaset","Eğitim","Ekonomi","Beden Bütünlüğü"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.ZTyGfdAJ","title":"Cinsiyet ve yaş grubuna g&ouml;re yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_yJvword1.kLT0uEYT","title":"Cinsiyet ve yaşa g&ouml;re 5-17 yaş grubunda &ccedil;ocuk iş&ccedil;iliğiyle uğraşan &ccedil;ocukların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.yJvword1","report":{"cols":["Cinsiyet","Yaş Aralığı","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-Tarım dışı kayıtdışı","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.OpU0fb82","title":"Yaş grubuna g&ouml;re okul &ouml;ncesi net okullaşma oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Yıl","Yaş Grubu","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_7_1.fRp4PoLP","title":"İş G&uuml;c&uuml;ne Katılım Oranı (+15 Yas)","parent":"veriPortali19_7.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Yüzde","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali17_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re lisede &ouml;ğrencilerin dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_5.5","title":"Ortalama Eğitim S&uuml;resi","parent":"veriPortali24_1.5","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali10_5","title":"Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasında unvan ve cinsiyet oranı - Profes&ouml;r","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali16_5","title":"Cinsiyete ve eğitim d&uuml;zeyine g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı- Lise ve dengi okul mezunları","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_13_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re Genel devlette Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_3_3.xBh6M5YW","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet faaliyetlerinde &ccedil;alışan kişiler (%, 15+ &ccedil;alışan)","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali3_14","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-Belediye Meclis &Uuml;yesi","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_6qM93hmt","title":"Verdiği G&ouml;&ccedil;/N&uuml;fus (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali19_4_5.5","title":"Ekonomi","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali24_1_2.5","title":"Belediyede &ccedil;alışan sayısı","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali24_1_5","title":"Eğitim","parent":"veriPortali24_1","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.y40XarIZ","title":"100 000 kişi başına AIDS insidansı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali15_18OHTv284F","title":"Cinsiyete g&ouml;re Danıştay&rsquo;da g&ouml;rev yapan savcı sayısı","parent":"veriPortali15_18","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15744nUc4Us2l0PS2a","title":"Cinsiyete g&ouml;re Danıştay&rsquo;da g&ouml;rev yapan h&acirc;kim sayısı","parent":"veriPortali15744nUc4U","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_Ia3u33x4","title":"Evin badanası boyası","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_tdps5wFO","title":"Ders &ccedil;alıştırma","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_97_5","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Hizmet ve Satış Elemanları","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali24_1_6.5","title":"Sigortalı Sayısı","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_6_1.5","title":"Kişi başına GSMH (SGP Dolar)","parent":"veriPortali19_6.1","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Endeks Puanı","Cinsiyet"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.buvB6K5Z","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Sulak Alan","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.iLVOyonI","title":"20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından &ouml;nce evlenmiş kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_100_5","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı- Y&uuml;ksek&ouml;ğretim mezunları","parent":"veriPortali1_100","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_4pObtQ8h","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Ev İşleriyle meşgul","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_24","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zeri n&uuml;fusta obezite oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali7_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re faal sporcuların dağılımı","parent":"veriPortali7","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_31_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 35-39 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_zFtpwHdn","title":"&Ouml;len yaşlıların &ouml;l&uuml;m nedenlerine ve cinsiyete g&ouml;re oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Ölüm Nedenleri","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_2","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel okullarda mesleki ve teknik orta&ouml;ğretim &ouml;ğrenci oranı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_v43PrnoO","title":"İyi ve Yeterli Yaşam Hakkı - Endeks Puanı ve Sırlaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali19_4_5.6","title":"Eğitim","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali24_1_6","title":"Ekonomik Hayat ve Kaynaklara Erişim","parent":"veriPortali24_1","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Endeks Puanı","Sıralama"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_1DHh0xub","title":"Cep Telefonunu Yasaklama","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_Gg78pWru","title":"&Uuml;t&uuml;","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.8GkXk8ZV","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re okul &ouml;ncesi net okullaşma oranı (3-5 Yaş)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali4_fU2kVI0o","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı- Meme","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20NaN_6","title":"20-24 yaş grubundaki 18 yaşından &ouml;nce evlenen kadınların evlilik kararlarının aileler tarafından alınma oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_2.6","title":"İl&ccedil;edeki muhtar sayısı","parent":"veriPortali24_1.2","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali8_7w5Ul9h1","title":"Gazete/dergilerin &ccedil;alışanların g&ouml;revlerine g&ouml;re cinsiyet dağılımı- Genel Yayın M&uuml;d&uuml;r&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_6","title":"Cinsiyete ve eğitim d&uuml;zeyine g&ouml;re g&ouml;reli yoksul oranı- Y&uuml;ksek&ouml;ğretim mezunları","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.oSCkutcf","title":"Se&ccedil;ilme yeterliliğine sahip olan kadınların T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi&#39;ndeki (TBMM) temsiliyet durumu","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-&Uuml;cretli-yevmiyeli","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_3_3.QkwevFJz","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - Kişisel veya ailevi meselelerle ilgilenmek i&ccedil;in &ccedil;alışma saatleri i&ccedil;erisinde bir veya iki saat izin alabilme (%,15+ &ccedil;alışan)","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali13_c89oZAL6","title":"Net G&ouml;&ccedil;/N&uuml;fus (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_97_6","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su &Uuml;r&uuml;nleri &Ccedil;alışanları","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali10_6","title":"Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasında unvan ve cinsiyet oranı - Do&ccedil;ent","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali14_13_1","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&uuml;ksek&ouml;ğretimde Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14_13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_3","title":"Cinsiyete g&ouml;re devlet okullarında Fen Liseleri &ouml;ğrenci oranı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_ArC5C7dW","title":"Kitap okuma","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_17","title":"Cinsiyete g&ouml;re hanede karar alıcı olma oranı - &Ccedil;ocuklarla ilgili konular","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.i6zq2xCG","title":"T&uuml;berk&uuml;loza yakalanan kişi sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.HxzeqIgX","title":"Engelli/mal&uuml;l maaşı alan kişi sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Number","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.hK4ga7U2","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Otlak","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali17_6","title":"Cinsiyete g&ouml;re y&uuml;ksek&ouml;ğretimdeki Suriye vatandaşlarının dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.6","title":"Lisanslı Sporcu Sayısı","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali2_21","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel okul &ouml;ncesi eğitimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_IjdHpIhX","title":"Cinsiyete g&ouml;re kişisel bakım faaliyetlerini ger&ccedil;ekleştirirken zorluk &ccedil;eken yaşlıların oranı (65-74 Yaş)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Kişisel bakım faaliyeti","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_yJvword1.qHISF3BZ","title":"Cinsiyete g&ouml;re, &ouml;l&uuml;mc&uuml;l ve &ouml;l&uuml;mc&uuml;l olmayan iş kazalarının sıklık oranları","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.yJvword1","report":{"cols":["Cinsiyet","Kaza Türü","Yıl","100 000 Çalışan Başına"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.Uj7Cd6oD","title":"Cinsiyete g&ouml;re &uuml;cretsiz ev işleri ve bakıcılık i&ccedil;in harcanan zamanın oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_48","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Eğitim ve &ouml;ğretime devam ediyor","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali7_6","title":"Federasyonların karar alma mekanizmalarında (en fazla finanse edilen ilk sekiz spor t&uuml;r&uuml;n&uuml;n) (başkan, genel sekreter) kadın ve erkek dağılımı","parent":"veriPortali7","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_31_6","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 40-44 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali24_1_6.6","title":"Kısmi Zamanlı &Ccedil;alışan Sayısı","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali5_6","title":"Kadınların yakın ilişkide oldukları erkekler tarafından maruz kaldıkları fiziksel şiddet oranı (%)","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_6","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re (15-17 yaş) ceza yargılamasında yargılananların sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_ymhXBD4p","title":"Kararlara Katılım Hakkı -&nbsp;Endeks Skor Ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali3_15","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-İl Belediye Başkanı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_7","title":"20-24 yaş grubundaki 18 yaşından &ouml;nce evlenen kadınların evliliklerinde akraba evliliği oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_6.7","title":"İl&ccedil;e D&uuml;zeyinde &Ouml;zel Sekt&ouml;r &Ccedil;alışan Sayısı","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_97_7","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Sanatkarlar ve İlgili İşlerde &Ccedil;alışanlar","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali17_17","title":"Eğitim d&uuml;zeylerine g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Eğitim düzeylerine göre geçici koruma kapsamındaki kadınların dağılımı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_ahXGP6cf","title":"Gazete/dergilerin &ccedil;alışanların g&ouml;revlerine g&ouml;re cinsiyet dağılımı- Sayfa edit&ouml;r&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_zHRbOLgu","title":"Bir S&uuml;re İstediklerini Almama","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.PWLhPemA","title":"Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı &ouml;l&uuml;mlerin oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_JgdO4lwH","title":"&Ccedil;amaşır (&ccedil;amaşır makinesini kullanmak d&acirc;hil)","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_16","title":"Cinsiyete g&ouml;re hanede karar alıcı olma oranı - Akraba ilişkileri","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_0VISr4hO","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı- Tiroid","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali7_7","title":"Federasyonların y&ouml;netim kurullarında (en fazla finanse edilen ilk sekiz spor t&uuml;r&uuml;n&uuml;n) kadın ve erkek &uuml;ye dağılımı","parent":"veriPortali7","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_7.7","title":"Faal Sporcu Sayısı","parent":"veriPortali24_1.7","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali19_4_5.7","title":"Beden b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;","parent":"veriPortali19_4.5","report":{"cols":["Ülke","Cinsiyet","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali2_22","title":"Cinsiyete g&ouml;re resmi ilkokullardaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_4","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel okullarda Fen Liseleri &ouml;ğrenci oranı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_t10OYHhZ","title":"Uyutma","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH.tssgHy4x","title":"Arazi kullanım tipine g&ouml;re tapu sahiplik sayıları - Diğer","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR.rHEhLRBH","report":{"cols":["Arazi Kullanım Tipi","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_6","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-Kendi hesabına &ccedil;alışan","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_16","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-İl&ccedil;e ve Belde Belediye Başkanı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_ADOHulZU","title":"Net G&ouml;&ccedil; Hızı(&permil;)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_31_7","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 45-49 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali16_7","title":"Şartsız engelli - mal&uuml;l maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_7","title":"Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasında unvan ve cinsiyet oranı - Doktor &Ouml;ğretim &Uuml;yesi","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali5_13","title":"Kadınların yakın ilişkide oldukları erkekler tarafından maruz kaldıkları cinsel şiddet oranı (%)","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.YMWTdz8p","title":"Kadın milletvekillerinin meclisteki oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali19_eP9m08t5_cCTZu0d3","title":"Şiddetsiz Yaşam Hakkı&nbsp;-&nbsp;Endeks Skor Ve Sıralaması","parent":"veriPortali19_eP9m08t5","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_EXSxIHWc","title":"Cinsiyete g&ouml;re kişisel bakım faaliyetlerini ger&ccedil;ekleştirirken zorluk &ccedil;eken yaşlıların oranı (75+ Yaş)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Kişisel bakım faaliyeti","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali19_3_3.SJZGXAgu","title":"Cinsiyet Eşitliği Endeksi - Kariyer Beklentileri Endeksi (puan, 0-100)","parent":"veriPortali19_3.3","report":{"cols":["Ülke","Yıl","Cinsiyet","Değer"]},"visibility":["all","veriPortali19"]},{"id":"veriPortali1_49","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Emekli","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.nTOi6YTj","title":"T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi ve yerel y&ouml;netimlerdeki kadınların sandalye oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali15_7","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re (18+ yaş) ceza yargılamasında yargılananların sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.tZyIyvJn","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re okul &ouml;ncesi net okullaşma oranı (4-5 Yaş)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.013bLAvB","title":"Emekli/yaşlı maaşı alan kişi sayısı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Number","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali24_1_7","title":"Sağlık ve Spor","parent":"veriPortali24_1","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sıralama","Endeks Puanı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_31_8","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 50-54 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali24_1_6.8","title":"İl&ccedil;e D&uuml;zeyinde Kamu &Ccedil;alışanı Sayısı","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali1_97_8","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Tesis ve Makine Operat&ouml;rleri ve Montajcılar","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali10_8","title":"Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasında unvan ve cinsiyet oranı - &Ouml;ğretim G&ouml;revlisi","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali17_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re ge&ccedil;ici koruma kapsamında &ccedil;alışma izni olanların dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_oxPxfDir","title":"Gazete/dergilerin &ccedil;alışanların g&ouml;revlerine g&ouml;re cinsiyet dağılımı- Sorumlu Yazı İşleri M&uuml;d&uuml;r&uuml;","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.yAtjHca7","title":"Yerel y&ouml;netimlerdeki kadınların sandalye oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_7","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-&Uuml;cretsiz aile iş&ccedil;isi","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_23","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel ilkokullardaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_5","title":"Cinsiyete g&ouml;re mesleki ve teknik orta&ouml;ğretim mezunlarının toplam orta&ouml;ğretim mezunları i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_ysWVZrZb","title":"Tokat Atma","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_19","title":"6284 sayılı Kanuna g&ouml;re koruma kararı talebi toplam sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.XmkHg4pI","title":"İntihar &ouml;l&uuml;m oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüz Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.QIRtalXK","title":"Kamu hizmetlerinde &ccedil;alışma yeterliliğine sahip olan kadınların kamudaki temsiliyet durumu","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali5_7","title":"Yakın ilişkide oldukları erkekler tarafından maruz kaldıkları fiziksel şiddet sonucu yaralanan kadın oranı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_15","title":"Cinsiyete g&ouml;re hanede karar alıcı olma oranı - Komşularla ilişkiler","parent":"veriPortali18","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_agKiU3tI","title":"Yemek yedirme","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_lcImGVpR.rHEhLRBH","title":"Cinsiyete g&ouml;re arazi sahibi olan yetişkin n&uuml;fus oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.lcImGVpR","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali4_QTjyKYcC","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı-Kolorektal","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali16_12","title":"Şartlı engelli - mal&uuml;l maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_GDWaEyvZ","title":"Bulaşık (bulaşık makinesini kullanmak d&acirc;hil)","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.n0OzBljm","title":"Cinsiyete ve yaş grubuna g&ouml;re okul &ouml;ncesi net okullaşma oranı (5 Yaş)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali3_17","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-İl Genel Meclis &Uuml;yesi","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_zBZPQ5Od","title":"Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20NaN_8","title":"20-24 yaş grubundaki 18 yaşından &ouml;nce evlenen kadınların evliliklerinde başlık parası verilme oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_EYfqRcTR","title":"Yaşlı n&uuml;fusun cinsiyete g&ouml;re obezite oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_95","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Engelli,Yaşlı veya Hasta Olanlar","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_97_9","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı - Nitelik Gerektirmeyen İşlerde &Ccedil;alışanlar","parent":"veriPortali1_97","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_2EsivNky","title":"Cinsiyete g&ouml;re ev i&ccedil;i iş b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne katılanların oranı - Basit dikiş, d&uuml;ğme dikme","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_tRpp3XpY","title":"Yıkama","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.1ORzJccc","title":"En az ayda bir kez aşırı alkol kullanan bireylerin oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_51","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Ailevi ve Kişisel Nedenler","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_tOzMxBGR","title":"Oyun Oynamasına İzin Vermeme","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_20","title":"6284 sayılı Kanuna g&ouml;re koruma kararıyla taleplerin reddi sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_8eedS2kK.E67fRIav","title":"Kamu hizmetlerinde &ccedil;alışan kadınların oranı (4/C stat&uuml;s&uuml;nde)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.8eedS2kK","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.zX44nWqN","title":"İller itibarıyla beş yaş net okullaşma oranı&nbsp;","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Yüzde","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali13_ldHEg2iv","title":"Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_31_9","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 55-59 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_24","title":"Cinsiyete g&ouml;re resmi ortaokullardaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_11","title":"Şartsız emekli - yaşlı maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali14_13","title":"Cinsiyete g&ouml;re Ar-Ge insan kaynağı dağılımı","parent":"veriPortali14","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_q6JdqRCt","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı- Uterus Korpusu","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20NaN_9","title":"Sadece dini nik&acirc;h ile yapılan evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_3","title":"RT&Uuml;K&#39;te &ccedil;alışanlar arasında kadın-erkek sayısı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali24_1_6.9","title":"Ehliyet Sahipliği","parent":"veriPortali24_1.6","report":{"cols":["Şehir","İlçe","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali24"]},{"id":"veriPortali17_14","title":"Ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınlar i&ccedil;inde &ccedil;alışanların oranı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_Eew9S9cf","title":"Yaşlı n&uuml;fusun cinsiyete g&ouml;re yoksulluk oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.tPlEo6Gw","title":"Y&ouml;neticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yıl","Ekonomik Aktivite","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali5_8","title":"Yakın ilişkide oldukları erkekler tarafından maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kurumsal destek arayışında olan kadınların oranı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_18","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-K&ouml;y Muhtarı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_9","title":"Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasında unvan ve cinsiyet oranı - Araştırma G&ouml;revlisi","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_96_8","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-İşveren","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_10","title":"Her iki nik&acirc;hın olduğu, dini nik&acirc;hın &ouml;nce yapıldığı evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_0o0ITHzc","title":"Akşamları &ccedil;ay servisi","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_mRRxG45K","title":"Cinsiyete g&ouml;re bireylerin yaşanılan &ccedil;evrede gece kendini g&uuml;vende hissetme durumu","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_25","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel ortaokullardaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali16_10","title":"Şartlı emekli - yaşlı maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_10","title":"MEB-D&Ouml;GM&rsquo;e bağlı İmam Hatip ortaokul &ouml;ğrencileri arasında K/E oranı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_96_9","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-Tam zamanlı &ccedil;alışan","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_19","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-Mahalle Muhtarı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_21","title":"6284 sayılı Kanuna g&ouml;re koruma kararıyla taleplerin tam kabul sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_9","title":"&Ccedil;ocuk yaşta evlilik oranı (%)","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_dPH4YsmK","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı-Trakea, Akciğer ve Bronş","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_31_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 60-64 yaş arasındaki n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali8_7","title":"BTK&#39;de &ccedil;alışanlar arasında kadın-erkek sayısı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_4yXblb6d","title":"Tv İzlemesine İzin Vermeme","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_OqSjPUEb_T9YPou6q","title":"Alt değiştirme","parent":"veriPortali18_OqSjPUEb","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_13","title":"Ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların aile planlaması hizmetlerine erişim ve karşılanma oranı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.hUsBA5Ya","title":"Gebeliği &ouml;nleyici y&ouml;ntem kullanımı, cinsel ilişki ve &uuml;reme sağlığı konularında kendi bilin&ccedil;li kararını veren 15-49 yaş grubundaki kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_F6WCuCrw","title":"Cinsiyete g&ouml;re yaşlı n&uuml;fusun istihdam oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_5KsmIpGQ.0WlggcEB","title":"Gebeliği &ouml;nleyici y&ouml;ntem kullanımı, cinsel ilişki ve &uuml;reme sağlığı konularında kendi bilin&ccedil;li kararını veren 15-49 yaş grubundaki kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.5KsmIpGQ","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.ssWdt2IY","title":"Cinsiyete g&ouml;re son 12 ay i&ccedil;inde gen&ccedil; ve yetişkinlerin &ouml;rg&uuml;n veya yaygın eğitime katılma oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yaş Grubu","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_52","title":"Cinsiyete ve işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmama nedenine g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayanların sayısı ve oranı-Diğer","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20NaN_11","title":"Her iki nik&acirc;hın olduğu, resmi nik&acirc;hın &ouml;nce yapıldığı evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_11","title":"MEB-D&Ouml;GM&rsquo;e bağlı İmam Hatip lise &ouml;ğrencileri arasında kadın-erkek sayısı ve oranı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali16_9","title":"Şartsız dul - yetim maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_8","title":"İletişim Başkanlığı&#39;nda &ccedil;alışanlar arasında kadın-erkek sayısı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_26","title":"Cinsiyete g&ouml;re resmi orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_22","title":"6284 sayılı Kanuna g&ouml;re koruma kararıyla ilgili verilen kararların toplam sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_10","title":"KSGM&rsquo;nin KYTCTŞ konusunda desteklediği,y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; araştırma sayısı (nice-nitel-karma, araştırma konusu, desteklenen kuruluşun stat&uuml;s&uuml; ve kuruluşun faaliyet g&ouml;sterdiği il ayrımında)","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_Lbs7DyM9","title":"Sofranın kurulup kaldırılması","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_53","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam edilenlerin sayısı ve istihdam oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_pf7NE36N","title":"Yaşa g&ouml;re &uuml;cret farkı (oran)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_XS8TOf4P","title":"İnterneti Yasaklama","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.G83fPyUE","title":"Bir &ouml;ğrenim kurumuna devam eden &ouml;ğrenci cinsiyet oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Oran"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali17_12","title":"Ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların doğum &ouml;ncesi bakım hizmetlerine erişim oranı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_31_11","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne dahil olmayan 65 yaş ve &uuml;zeri n&uuml;fus ve oranı","parent":"veriPortali1_31","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_20","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-K&ouml;y İhtiyar Meclis &Uuml;yesi","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_7y753vLk","title":"Cinsiyete g&ouml;re bireylerin kendini evinde yalnızken g&uuml;vende hissetme durumu","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_JesC3Eyq","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı-Mide","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.Zwm3IBh5","title":"Modern y&ouml;ntemlerle aile planlaması ihtiyacını karşılayabilen &uuml;reme &ccedil;ağındaki (15-49 yaş) evli kadınların oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_96_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı-Yarı zamanlı &ccedil;alışan","parent":"veriPortali1_96","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_11","title":"Ge&ccedil;ici koruma kapsamındaki kadınların doğum sonrası bakım alma oranı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_iuvNhsKZ","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı-Over","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.ZtyHVblB","title":"Eğitim kademelerine g&ouml;re kadın ve erkek &ouml;ğretmen sayılarının toplam i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Eğitim Düzeyi","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali3_21","title":"Cinsiyete g&ouml;re yerel se&ccedil;imlerde kazanan adayların oranı-Mahalle İhtiyar Heyeti","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_12","title":"Sadece resmi nik&acirc;h ile yapılan evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_CHUeVNh8","title":"Cinsiyete g&ouml;re sosyal koruma kapsamında emekli-yaşlı maaşı alan 65 yaş &uuml;zeri kişi sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.h8dXm1Dw","title":"15-19 yaş grubunda 1 000 kadın başına d&uuml;şen ad&ouml;lesan doğurganlık hızı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Yıl","Binde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali16_8","title":"Şartlı dul - yetim maaşı alan kişi sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali16","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_iammEzMl_wvCJgxKh","title":"Azarlama","parent":"veriPortali18_iammEzMl","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_96","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam payı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Cinsiyete göre istihdam payı","Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_12","title":"MEB-D&Ouml;GM&rsquo;e bağlı İmam Hatip a&ccedil;ık&ouml;ğretim lise &ouml;ğrencileri arasında kadın-erkek sayısı ve oranı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_27","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_23","title":"6284 sayılı Kanunla ilgili zorlama hapsi kararına itiraz edenlerin toplam sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_12","title":"Cinsiyete g&ouml;re bilgisayar kullanım oranı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_rXJokqVi","title":"Cinsiyete g&ouml;re ev i&ccedil;i iş b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne katılanların oranı - Evin g&uuml;nl&uuml;k toplanması ve temizlenmesi","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_BFLHwvqu","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyenin engellilere y&ouml;nelik hizmetinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_13","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;nlisans &ouml;ğrencilerinin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali18_q4fE12oj_0vhbKmBk","title":"Evin haftalık aylık temizliği","parent":"veriPortali18_q4fE12oj","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.aTLEhRfx","title":"G&uuml;venilir olmayan su, g&uuml;venilir olmayan sanitasyon ve hijyen eksikliğine bağlı &ouml;l&uuml;m oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüz Bin Kişide"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_IDEiMVx1","title":"Son &uuml;&ccedil; ay i&ccedil;erisinde yaşlıların cinsiyete g&ouml;re internet kullanım oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_hImMYHAD","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı- Non-Hodgkin Lenfoma","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali17_15","title":"Uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi sayısı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_28","title":"Cinsiyete g&ouml;re genel orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.Oyfs3hHZ","title":"Yetenek tipine g&ouml;re bilgi ve iletişim teknolojileri becerisine sahip cinsiyet oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Yetenek","Yıl","Oran"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali15_24","title":"6284 sayılı Kanunla ilgili zorlama hapsi kararına itirazların reddine ilişkin toplam sayı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_22","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K&rsquo;e bağlı devlet &uuml;niversitelerinde akademisyen olarak g&ouml;rev yapanların oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali8_11","title":"Cinsiyete g&ouml;re İnternet kullanım oranı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_12","title":"Israrlı takip yaygınlığı (15-59 yaş grubu)","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_13","title":"Erkeğin 10 ve yaş &uuml;zeri b&uuml;y&uuml;k olduğu evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_mRutUMxC","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyenin hasta ve yoksullara yardım hizmetinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali15_25","title":"6284 sayılı Kanunla ilgili zorlama hapsi kararına itirazların kabul&uuml;ne ilişkin toplam sayı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali17_16","title":"Uluslararası koruma başvurusunda bulunanların cinsiyete ve yetişkinlik durumuna g&ouml;re oransal dağılımı","parent":"veriPortali17","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re kendi kişisel sosyal medya hesabına sahip olma oranı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_14","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri lisans &ouml;ğrencilerinin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_23","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K&rsquo;e bağlı vakıf &uuml;niversitelerinde akademisyen olarak g&ouml;rev yapanların oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.y9GxSOyG","title":"2030&rsquo;a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve &ouml;l&uuml;mlerin sayısının b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltılması","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüz Bin Kişide"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali5_17","title":"Kadın Konukevi sayısı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Kadın Konukevi","Sayı","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_14","title":"Erkeğin 5-9 yaş b&uuml;y&uuml;k olduğu evliliklerin oranı","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_dNCeFjfY","title":"45+ Yaş Grubunda Okuma Yazma Kursunu Bitirenlerin Cinsiyete G&ouml;re Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_58","title":"Cinsiyete g&ouml;re meslek ve teknik orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_XDHpqkUl.JhtuA34T","title":"Cinsiyet g&ouml;re okuryazarlık ve aritmetik becerilerde en az belirli bir d&uuml;zeyde yeterliliğe sahip n&uuml;fusun oranı (16-65 yaş)","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.XDHpqkUl","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yeterlilik","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_26","title":"Cinsiyete g&ouml;re sendikalaşma oranı- İş&ccedil;i sendika &uuml;ye sayısı ve &uuml;yelik oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_u8OudH3G","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyenin meslek edindirme y&ouml;nelik hizmetinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_0PVxvR2M","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk on kanserin insidansı- Uterus Serviksi","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali15_26","title":"Yargıya g&uuml;ven konusunda toplumsal cinsiyet temelli farklılıkların ortaya konduğu araştırma sayısı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_15","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri y&uuml;ksek lisans &ouml;ğrencilerinin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali_9xnmkNkV_jS2f1JCn.Gnga5y5Q","title":"15 yaş ve &uuml;zeri bireylerin t&uuml;t&uuml;n kullanım oranı","parent":"veriPortali_9xnmkNkV.jS2f1JCn","report":{"cols":["Cinsiyet","Yıl","Yüzde"]},"visibility":["all","veriPortali_9xnmkNkV"]},{"id":"veriPortali1_27","title":"Cinsiyete g&ouml;re sendikalaşma oranı- Memur sendika &uuml;ye sayısı ve &uuml;yelik oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_kC9V5gV9","title":"Cinsiyete G&ouml;re Doğumda Beklenen Sağlıklı Yaşam S&uuml;resi (Yıl)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_pMg5BoIP","title":"Kadın konukevlerinden yararlanan kadınların sayısı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_YSWP7IWZ","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyenin ışıklandırma hizmetinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20NaN_15","title":"20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından &ouml;nce evlenmiş kadınların evlenmek istedikleri ortalama yaş","parent":"veriPortali20NaN","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_59","title":"Cinsiyete g&ouml;re İmam Hatip Liselerindeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali8_9","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K&rsquo;e bağlı İletişim Fak&uuml;ltelerinde okuyan &ouml;ğrencilerin dağılımı","parent":"veriPortali8","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_10","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K&rsquo;e bağlı devlet &uuml;niversitelerinde rekt&ouml;r olarak g&ouml;rev yapanların oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_3","title":"15 yaş ve &uuml;zeri kadınlardan hi&ccedil; kendi kendine meme muayenesi yapmayanların oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_Rbxxh3VN","title":"Cinsiyete g&ouml;re ne eğitimde ne istihdamda gen&ccedil; n&uuml;fusun sayısı ve oranı (15-24 yaş)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_ybiwYWho","title":"Cinsiyete g&ouml;re g&uuml;venlik g&uuml;&ccedil;lerinin (polis veya jandarmanın) vatandaşa davranışından duyulan memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_ZaLT2CQF","title":"Cinsiyete G&ouml;re 65 Yaşında Beklenen Sağlıklı Yaşam S&uuml;resi (Yıl)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_4","title":"15 yaş ve &uuml;zeri kadınlar arasında hi&ccedil; smear testi yaptırmayanların oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_16","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri doktora &ouml;ğrencilerinin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_31","title":"Anadolu İmam Hatip Liselerindeki kayıtlı kadın ve erkek &ouml;ğrencilerin sayıları ve oranları","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali5_bWIOyt9M","title":"Kadın konukevlerinden yararlanan &ccedil;ocukların sayısı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali15744nUc4U","title":"Cinsiyete g&ouml;re hakim sayısı ve oranı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_11","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K&rsquo;e bağlı vakıf &uuml;niversitelerinde rekt&ouml;r olarak g&ouml;rev yapanların oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_Bob3CTRu","title":"Herhangi Bir Yardım Almadan ya da Yardımcı Bir Ara&ccedil; Kullanmadan Y&uuml;r&uuml;yemeyen Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Dağılımı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_5","title":"Sezaryen doğumların t&uuml;m hastane doğumları i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_habH7qHB","title":"Cinsiyete g&ouml;re kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_9","title":"Cinsiyete g&ouml;re Merkez Bankası y&ouml;netiminde yer alanların oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_17","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&Ouml;K İlahiyat fak&uuml;lteleri &ouml;ğretim &uuml;yelerinin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_32","title":"İmam Hatip Ortaokullarındaki (İmam Hatip Ortaokulları + İmam Hatip Lisesi B&uuml;nyesindeki İmam Hatip Ortaokulları) kayıtlı kadın ve erkek &ouml;ğrencilerin sayıları ve oranları","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali15_18","title":"Cinsiyete g&ouml;re Cumhuriyet savcısı sayısı ve oranı","parent":"veriPortali15","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_SB4l8lph","title":"Kadın cinayeti sonucunda yaşamını yitirmiş kadın sayısı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_29","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - Tarım dışı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_yGriFK7a","title":"Herhangi Bir Yardım Almadan ya da Yardımcı Bir Ara&ccedil; Kullanmadan Merdiven İnip &Ccedil;ıkamayan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali10_18","title":"Cinsiyete ve program t&uuml;rlerine g&ouml;re Y&Ouml;K&#39;e bağlı &uuml;niversitelerde İlahiyat alanında eğitim g&ouml;ren &ouml;ğrencilerin sayısı ve dağılımı","parent":"veriPortali10","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_2","title":"Belediyeler/il genel meclisleri başkanları ve üyeleri içinde kadın-erkek oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Görev","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_3GI2fEsD","title":"ASHB b&uuml;t&ccedil;esinin genel b&uuml;t&ccedil;e i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_aRjG3PH0","title":"Gece yalnız y&uuml;r&uuml;rken kendini g&uuml;vende hissedenlerin oranı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_33","title":"Cinsiyete g&ouml;re resmi mesleki ve teknik orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_6","title":"Anne &ouml;l&uuml;m oranı (100 bin canlı doğumda)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_30","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı - Geniş tanımlı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_34","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel mesleki ve teknik orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_bLTb6s34","title":"G&ouml;rme Sorunu Olan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_lBFZEMwM","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyelere ait yeşil alanların miktarından memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_7","title":"Gebeliğe bağlı &ouml;l&uuml;mlerin nedenlerinin oranı- Doğrudan obstetrik nedenler","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_3","title":"Başkan, başbakan, devlet bakanları ve bakanlar içinde kadın-erkek sayıları","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Görev","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali5_4W76LJ2P","title":"&nbsp;KSGM b&uuml;t&ccedil;esinin ASHB b&uuml;t&ccedil;esi i&ccedil;indeki oranı","parent":"veriPortali5","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali3_4","title":"Siyasal partilerin başkan ve başkan yardımcıları, merkez yönetimleri düzeyinde kadın-erkek oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Siyasal Parti","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_goSCD5zT","title":"İşitme Sorunu Olan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_97","title":"Cinsiyete ve mesleklere g&ouml;re istihdam oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Cinsiyete ve mesleklere göre istihdam oranı","Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_8","title":"Gebeliğe bağlı &ouml;l&uuml;mlerin nedenlerinin oranı- Dolaylı obstetrik nedenler","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_SgZN9yMi","title":"Cinsiyete g&ouml;re belediyenin yol/kaldırım yapımı hizmetlerinden memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_35","title":"Cinsiyete g&ouml;re a&ccedil;ık &ouml;ğretim ortaokulundaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_Y04LH60C","title":"Yaşıtlarına G&ouml;re &Ouml;ğrenmekte ve Hatırlamakta Zorluk &Ccedil;eken Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Dağılımı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_9","title":"Gebeliğe bağlı &ouml;l&uuml;mlerin nedenlerinin oranı- Nedeni bilinmeyenler","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_5","title":"Siyasal partilerin il ve ilçe başkan ve yönetim kurulları içinde kadın- erkek oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Siyasal Parti","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_KAGaRWhP","title":"Cinsiyete G&ouml;re Belediyenin &Ccedil;&ouml;p Toplama Hizmetinden Memnuniyet","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Cinsiyet","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_36","title":"Cinsiyete g&ouml;re genel a&ccedil;ık &ouml;ğretim lisesindeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_73","title":"Cinsiyete g&ouml;re toplam &ccedil;alışma s&uuml;releri- &Ccedil;alışanların g&uuml;nl&uuml;k istihdam s&uuml;releri","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali3_6","title":"Genel seçimlerde siyasal parti aday listelerinden aday olan-kazanan kadın oranı","parent":"veriPortali3","report":{"cols":["Aday olma seçilme","Cinsiyet","Yıl","Sayı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_74","title":"Cinsiyete g&ouml;re toplam &ccedil;alışma s&uuml;releri- &Ccedil;alışanların g&uuml;nl&uuml;k &ouml;denmeyen &ccedil;alışma s&uuml;releri","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_10","title":"Ad&ouml;lesan (15-19) annelik oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_DQvjePGK","title":"Veri Tabanında Kayıtlı ve Hayatta Olan Engellilerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna G&ouml;re Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_37","title":"Cinsiyete g&ouml;re mesleki a&ccedil;ık &ouml;ğretim lisesindeki &ouml;ğrenci dağılımı (İHL hari&ccedil;)","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_iS8Ds0xU","title":"Bin Kişi Başına D&uuml;şen Sinema Koltuk Sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_38","title":"Cinsiyete g&ouml;re a&ccedil;ık &ouml;ğretim İmam Hatip Lisesindeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_83","title":"Cinsiyete g&ouml;re İŞKUR&#39;a kayıtlı işsizlerden işe yerleştirilenlerin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_eM8Uuf78","title":"Yaş Grubuna ve Cinsiyete G&ouml;re Yaşlı &Ouml;l&uuml;m Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_11","title":"Doğum &ouml;ncesi d&ouml;rt veya daha fazla sayıda bakım hizmeti alanların oranı (15-49 yaş grubu evli ya da ilişkisi olan kadınlar)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_SZNjInHA","title":"Bin Kişi Başına Tiyatro Koltuk Sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_39","title":"Cinsiyete g&ouml;re a&ccedil;ık &ouml;ğretim fak&uuml;ltesindeki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_VIEtrsL6","title":"Film Başına Seyirci Sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_12","title":"Doğum sonrası bakım alma oranı (15-49 yaş grubu evli ya da ilişkisi olan kadınlar)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_84","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlik oranı farkı (a&ccedil;ığı)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_AKufSnoq","title":"Cinsiyete ve İntihar Nedenine G&ouml;re İntihar Eden Yaşlı Sayısı (65-74 Yaş)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","İntihar Nedeni","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_GNowhS64","title":"Cinsiyete ve İntihar Nedenine G&ouml;re İntihar Eden Yaşlı Sayısı (75 Yaş)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","İntihar Nedeni","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_kHsTATDR","title":"Halk K&uuml;t&uuml;phaneleri: Bin Kişi Başına Yararlanma Sayısı","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_40","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;n lisanstaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_90","title":"Cinsiyete g&ouml;re okul &ouml;ncesi eğitimdeki net okullaşma oranı (3-5 yaş)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_13","title":"Karşılanmamış gebeliği &ouml;nleyici y&ouml;ntem kullanımı oranı (15-49 yaş grubu evli ya da ilişkisi olan kadınlar)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_14","title":"Perinatal bebek &ouml;l&uuml;m hızı &ndash; 1000 toplam doğumda","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_hIVKLam6","title":"N&uuml;fus","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_91","title":"Cinsiyete g&ouml;re okul &ouml;ncesi eğitimdeki net okullaşma oranı (4-5 yaş)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_wpW3XvFB","title":"Alzheimer Hastalığından &Ouml;len Yaşlıların Cinsiyete G&ouml;re Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_41","title":"Cinsiyete g&ouml;re lisanstaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali13_KOCBGo13","title":"&Ccedil;ocuk Bağımlılık Oranı (0-14) (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_92","title":"Cinsiyete g&ouml;re okul &ouml;ncesi eğitimdeki net okullaşma oranı (5 yaş)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_42","title":"Cinsiyete g&ouml;re y&uuml;ksek lisanstaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_7HjgEoiN","title":"Yaşlı N&uuml;fusun Cinsiyete G&ouml;re Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altında Olma Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_16","title":"5 yaş altı &ccedil;ocuk &ouml;l&uuml;m hızı (1000 Canlı Doğumda)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_43","title":"Cinsiyete g&ouml;re doktoradaki &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali1_93","title":"Cinsiyete g&ouml;re işg&uuml;c&uuml;ne katılım farkı (a&ccedil;ığı)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_uypex8r2","title":"Yaşlı Bağımlılık Oranı(65+) (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_17","title":"Neonatal (NN) bebek &ouml;l&uuml;m hızı 1000 canlı doğumda","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_gUrmDICI","title":"Yaş Grubuna, Cinsiyete ve En Sık &Ccedil;alışma Aktivitesi Durumuna G&ouml;re Maddi ve Sosyal Yoksunluk Oranı (Emekliler)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_44","title":"Y&uuml;ksek&ouml;ğretimde doktora programlarında mezun kadın ve erkek &ouml;ğrencilerin sayısı ve oranı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_18","title":"DALY (100 bin kişiye d&uuml;şen DALY) (Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı )","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_CKsawSyl","title":"Yaş Grubuna, Cinsiyete ve En Sık &Ccedil;alışma Aktivitesi Durumuna G&ouml;re Maddi ve Sosyal Yoksunluk Oranı (&Ccedil;alışanlar)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yaş Grubu","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_94","title":"Cinsiyete g&ouml;re istihdam oranı farkı (a&ccedil;ığı)","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali13_14","title":"Toplam Bağımlılık Oranı (%)","parent":"veriPortali13","report":{"cols":["Yüzde","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_45","title":"Cinsiyete g&ouml;re Mesleki Eğitim Merkezi&nbsp;kursiyer dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_19","title":"Cinsiyete g&ouml;re 100 bin kişiye d&uuml;şen YLD (Engellilikle Ge&ccedil;irilen Yaşam Yılı)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_i1kNRbEe","title":"Cinsiyete G&ouml;re Yaşlı N&uuml;fusun İşg&uuml;c&uuml;ne Katılma Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_46","title":"Cinsiyete g&ouml;re Kız Teknik Olgunlaşma Enstit&uuml;s&uuml; kursiyer dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_20","title":"Cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamasına oranı (%)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_nHdyz9ry","title":"Cinsiyete Dayalı Emeklilik Maaşı A&ccedil;ığı (%)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_99","title":"Cinsiyete g&ouml;re işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Cinsiyete göre işsizlerin sayısı ve işsizlik oranı","Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_47","title":"Cinsiyete g&ouml;re Halk Eğitim Merkezi&nbsp;kursiyer dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_21","title":"Aile Hekimi başına d&uuml;şen n&uuml;fus","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_eyTdoCBg","title":"Yaş Grubuna G&ouml;re Emeklilikte Cinsiyet Kapsama Oranı (65-74)","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Yıl"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali1_100","title":"Cinsiyete ve eğitime g&ouml;re yıllık ortalama esas iş geliri farkı","parent":"veriPortali1","report":{"cols":["Cinsiyete ve eğitime göre yıllık ortalama esas iş geliri farkı","Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_CYjHAPxL","title":"İllere ve Cinsiyete G&ouml;re İşe Yerleştirilen Yaşlıların Sayıları","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_22","title":"Sağlık kuruluşunda ger&ccedil;ekleşen doğumların oranı (%)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_48","title":"Cinsiyete g&ouml;re &ouml;zel yaygın eğitim kurumlarında kursiyer dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali4_23","title":"Toplam doğurganlık hızı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_LQGGoNpd","title":"İllere ve Cinsiyete G&ouml;re Kayıtlı İşsiz Yaşlıların Sayıları","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_49","title":"Cinsiyete g&ouml;re okul &ouml;ncesindeki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_50","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilkokuldaki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_IfUkjQUj","title":"İllere ve Cinsiyete G&ouml;re İşsizlik &Ouml;deneğini Hak Eden Yaşlıların Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_30","title":"Cinsiyete g&ouml;re toplam kanser insidansı (100.000&rsquo;de, D&uuml;nya Standart N&uuml;fusuna g&ouml;re)","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Sayı","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_vPqcFcEu","title":"İllere ve Cinsiyete G&ouml;re Yaşlılara Y&ouml;nelik Aktif İşg&uuml;c&uuml; Programları Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_31","title":"Post neonatal bebek &ouml;l&uuml;m hızı 1000 canlı doğumda","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali2_51","title":"Cinsiyete g&ouml;re ortaokuldaki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_UfQ32NSO","title":"Cinsiyete ve Yaş Grubuna G&ouml;re Aktif Sigortalı Kişi Sayısı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Sigorta türü"]},"visibility":["all"]},{"id":"veriPortali4_D9wdevnZ","title":"Cinsiyete g&ouml;re 15 yaş ve &uuml;zerinde t&uuml;t&uuml;n ve t&uuml;t&uuml;n mam&uuml;l&uuml; kullanma durumunun oranı","parent":"veriPortali4","report":{"cols":["Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Kullnım sıklığı"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_52","title":"Cinsiyete g&ouml;re orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_jMTADSDp","title":"Cinsiyete G&ouml;re 65+ N&uuml;fusun Siyasi Parti &Uuml;yelik Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_53","title":"Cinsiyete g&ouml;re genel orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_54","title":"Cinsiyete g&ouml;re mesleki ve teknik orta&ouml;ğretimdeki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali20_ncVDbmM9_8rZEUDqx","title":"Cinsiyete G&ouml;re 65+ N&uuml;fusun STK &Uuml;yelik Oranı","parent":"veriPortali20_ncVDbmM9","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_55","title":"Cinsiyete g&ouml;re Din &Ouml;ğretimi Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&#39;ndeki &ouml;ğretmen dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_56","title":"Cinsiyete g&ouml;re ilk&ouml;ğretim ve orta&ouml;ğretim kurumlarında burslu &ouml;ğrenci dağılımı","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl"]},"visibility":["all","veriPortali20"]},{"id":"veriPortali2_57","title":"Cinsiyete g&ouml;re Y&uuml;ksek &Ouml;ğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların kapasiteleri (Sayı)","parent":"veriPortali2","report":{"cols":["Sayı","Yüzde","Cinsiyet","Yıl","Şehir"]},"visibility":["all","veriPortali20"]}]